Lotisico B.V.

Goede of slechte ervaringen met kansspelen? Geef hier jouw mening.
Moneyman
Berichten: 16689
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Moneyman »

Goed bezig Redhead!

Erthanax
Berichten: 5200
Lid geworden op: 19 jan 2018 19:57

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Erthanax »

Zeg maar gerust heel goed bezig.
Ik ben weliswaar geen belanghebbende, maar ik volg dit topic met interesse en ik heb bewondering voor je vasthoudendheid. Wat een speurtocht!

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Dank voor de complimenten. Het begon, zoals zo vaak, met een vraag (uit 2003!) hoe dit verhaal verder gaat. Van Lotisico had ik op dat moment, zoals zovelen, nog nooit gehoord. Maar uit de verhalen maakte ik op dat er wel eens sprake kon zijn van een misstand die mogelijk duizenden consumenten kon betreffen. En als bestuurder van een belangenorganisatie wil je er dan meer van weten. Avonden heb ik in de (digitale) Koninklijke Bibliotheek zitten speuren naar nieuws over Lotisico. Enkele stukken gevonden die alleen voor ingewijden waren geschreven (de medewerkers van Lotisico) ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Via Delpher duizenden krantenartikelen gevonden, die vaak alleen betrekking hadden op de aankondiging van een trekking of een (summiere) trekkingslijst. En duizenden advertenties van wederverkopers van Lotisico. Vervolgens avonden gespendeerd op statengeneraaldigitaal.nl waar de Nederlandse parlementaire geschiedenis tot 1995 is terug te vinden. Daar vonden we ook de bronnen die geleid hebben tot de "ontrafeling" van de werkwijze van Lotisico. Door bijvoorbeeld te zoeken op "Staatloterij" (ipv Lotisico). Zo ontdekten we dus dat Lotisico 15% inhield terwijl alleen de Staatloterij daartoe verplicht was (bij prijzen vanaf NLG 100, daar beneden was het 10%). Op die manier zijn vele duizenden euro's in de zakken van de Fam. Haighton verdwenen. Zelfs politici zijn in de jaren 20-30 van de vorige eeuw "misleid". Die meenden nl. dat de burger bij Lotisico gunstiger af was qua uitkering vanwege die 15%.
Onjuist, zo blijkt uit het onderzoek. Wel blijkt, uit het doorlezen van de Handelingen, dat Lotisico op cruciale momenten politici wist te beïnvloeden om haar uitzonderingspositie te behouden. De uitzondering in de Loterijwet 1905 die ze wist te bewerkstellingen, bestaat tot op de dag van vandaag.
(art 44 lid 1 Wet op de Kansspelen). En dat maakt het tot op de dag van vandaag onmogelijk is om ze via die wet aan te pakken.

Maar ook vandaag de dag strooit Lotisico nog zand in de ogen van mensen die meer willen weten. Zo verklaarde Dhr. Haighton in de uitzending van 6 januari 2018 dat het "in theorie gaat om een bedrag tussen de 6 en 7 duizend per trekking". Vreemd, want per trekking is het bedrag exact berekend op euro 7969,30 en daarbij is al rekening gehouden met de door de deelnemers verschuldigde kansspelbelasting! Als je als bestuurder/directeur dat soort parate kennis niet bij de hand hebt, is dat een teken aan de wand. Bij mij roept het in elk geval de vraag op of mogelijk geroyeerde polissen (bijvoorbeeld wegens wanbetaling) niet ook meetrekken (inherent aan de situatie bij de Staatloterij waar niet verkochte loten ook meetrokken). Dat is nagenoeg niet te controleren zonder over de polisadministratie te beschikken.
Daarnaast zou de indruk kunnen ontstaan dat een "trekking" slechts 510 polisnummers betreft. Wederom onjuist.

Uit de trekkingslijst blijkt niet dat het om Serie A, B, of C gaat. De trekking heeft dus betrekking op alle 3 series.

Dat resulteert in het volgende : 510 polissen x 3 series x 2 trekkingen is 3060 winnende polissen.
Het bedrag van euro 7969,30 is per SERIE en moet dus met 3 worden vermenigvuldigd en vervolgens met 2 (voor het aantal trekkingen in 2017)

De uitkomst is dus (7969,30 x 3) x 2 = Euro 47.815,80 aan niet betaalde uitkeringen.

Dat is dus een geheel ander verhaal dan de heer Haighton de luisteraar (en redactie) destijds heeft willen doen geloven.

Het genoemde bedrag van bijna 48.000 euro is ook het uitgangspunt waarmee we het gesprek met de advocaat zullen aangaan.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Bij het opzetten van de nieuwe polisadministratie, en dan met name het indelen van de polissen in een van de vijf klassen, zijn we op een mogelijke onregelmatigheid gestuit.

Zoals we al eerder constateerden heeft de trekkingslijst betrekking op 3 series: A, B en C.
Je zou dan ook verwachten dat die polissen in elke serie in dezelfde klasse vallen.

Polisnummer 1608 is in de 254e trekking ingedeeld in klasse 4, en hierop is in die trekking een prijs gevallen van NLG 100. De netto uitkering bedraagt NLG 1,30 ofwel Euro 0,59 .
Hetzelfde polisnummer is in de 255e trekking ingedeeld in klasse 5 en in die trekking is er een prijs op gevallen van NLG 1000. De netto uitkering hiervan bedraagt NLG 38,90 ofwel Euro 17,65.

Hier zit, lijkt het, een onlogica in die in principe ook de notaris (beide trekkingen zijn onder toezicht van dezelfde notaris gehouden) zou moeten zijn opgevallen. Tenzij een van de twee trekkingslijsten een foutief polisnummer bevat.
Alleen het proces verbaal van beide trekkingen kan hierover uitsluitsel geven. Wordt dus tijd dat we notaris eens gaan aanschrijven omtrent dit voorval.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

We hebben inmiddels geconstateerd dat zich een identieke situatie voordoet bij polis 2047. Deze polis wordt eveneens bij trekking 254 ingedeeld in klasse 4 terwijl in trekking 255 deze polis wordt ingedeeld in klasse 5. De betrokken notaris is inmiddels verzocht om in het proces verbaal van de betreffende trekkingen na te gaan of er wellicht omissies zitten in de gepubliceerde trekkingslijsten.

Mocht dit niet het geval blijken te zijn, dan kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er omissies zitten in de polis administratie. Dat kan zowel ten gunste als ten nadele van de betreffende deelnemer uitpakken (een te hoge dan wel een te lage uitkering).

Dat Lotisico, althans in de woorden van W. Haighton, een "oud" bedrijf is, doet hier niet aan af. De deelnemer mag er op vertrouwen dat de administratie van Lotisico waterdicht is en hij/zij de juiste uitkering ontvangt. Vergelijk het met bijvoorbeeld de voorwaarden van een hypotheekovereenkomst waarin gesteld wordt dat de administratie van de geldverstrekker leidend is, behoudens tegenbewijs door de geldnemer. Zo'n situatie doet zich hier voor. De eigenaren van de bewuste polissen kunnen onomstotelijk concluderen dat het, zonder de toevoeging van een onderscheidende serieletter, die ontbreekt, niet verklaarbaar is dat de betreffende polis bij de ene trekking valt in klasse 4 en bij de daaropvolgende trekking in klasse 5. Wanneer dit ten gunste van de deelnemer uitpakt zal deze (uiteraard) niet klagen. Als deze deelnemer bovengenoemd verschil echter niet doorheeft kan hij/zij echter, zonder dit zelf door te hebben, benadeeld zijn. We hebben nog een stuk of 14 trekkingslijsten liggen die verwerkt moeten worden. Niet uit te sluiten valt dat nog meer van dit soort situaties boven water komen drijven.
Om de reeks compleet te krijgen( we hebben nu 228 en 241 t/m 255 en er volgen nog 2 oudere lijsten) zijn we nog op zoek naar 2 ontbrekende lijsten:
trekking 251 en trekking 252. Mocht iemand die toevallig nog in bezit hebben dan zouden we die graag ontvangen!

Erni
Berichten: 4
Lid geworden op: 07 jul 2016 16:26

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Erni »

Ik heb 251 en 252, zal ze toesturen.
Vr. Gr. Erni

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Top! heb ze ontvangen.
Aanmeldingen blijven binnen komen. Kreeg vandaag het verzoek van de erven van een overleden familielid om het restantbedrag van een polis uit te betalen op het bekende rekeningnummer. Helaas werkt dat niet zo natuurlijk. Het geeft ook aan hoe groot de onbekendheid is met deze loterij.

Maar voor elke mail met een dergelijke strekking nemen we de tijd om deze te beantwoorden, uitleg te verschaffen en hen de nieuwsbrief te verstrekken. Wij zullen niet de fout maken, zoals Lotisico deed, door niet op dat soort mails te reageren. Integendeel.

Tot op heden ontvangen we alleen maar positieve reacties op onze eerste nieuwsbrief. Voor een eenling is het ook haast ondoenlijk om actie te ondernemen, zeker als je de kosten in ogenschouw neemt.

Zijn we representatief ? Nee, zeker nog niet. Tot op heden zijn er 31 aanmeldingen met in totaal zo'n 150 polissen. Dat is natuurlijk peanuts in vergelijking met het aantal van 63.000 polissen dat in omloop is.
Dan kun je je de vraag stellen of we met zo'n kleine groep de andere polishouders "voor het blok" mogen stellen. Normaal gesproken niet natuurlijk.

Echter, er worden geen trekkingen meer gehouden (ze hebben er al 3 gemist en de vierde is in aantocht) en daarmee is de conclusie gerechtvaardigd dat deze loterij een stille dood is gestorven. Daarmee zijn de polissen in feite "waardeloos" geworden. Maar er is wel voor bijna 9,5 miljoen gulden door deelnemers ingelegd! Dus ja, dat rechtvaardigt dat (ook) een kleine groep polishouders kan opkomen voor de belangen van de overige polishouders. Het kan, en mag, niet zo zijn dat de eigenaar/directeur met dit aan het bedrijf toevertrouwd geld weg komt ten eigen faveure.
Dat zou te gemakkelijk zijn.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Lotisico blijft ons verwonderen.
Eerder hadden wij de notaris al verzocht om een exemplaar van het trekkingsreglement. Dat werd toen geweigerd met de mededeling dat dit een "intern stuk" betrof. Vreemd, want bij de Nederlandse Loterij (Lotto, Staatsloterij, Luckyday etc) zijn de trekkingsprocedures gewoon op de website te vinden (zelfs verplicht). Maar goed, Lotisico valt dan ook als enige niet onder de Wet op de Kansspelen.

Recent constateerden wij dat bij de analyse van trekking 254 en 255 het opgevallen was dat polisnummer 1608 (en 2047) bij de 254e trekking in klasse 4 was ingedeeld en in de 255e trekking in klasse 5. Dat kwam ons merkwaardig voor. Immers, er wordt ook zoiets als "eigen geld" ingehouden. In klasse 4 is dat 2,95 NLG en in klasse 5 is dat 3,60 NLG. Zou de polis echter een keer in klasse 1 vallen
dan is die inhouding slechts 0,85 NLG. Een prijs van 100 NLG betekent netto in klasse 1 3,40 NLG, in klasse 2 2,80, in klasse 3 2,10 NLG,
in klasse 4 1,30 NLG en in klasse 5 tenslotte 0,65 NLG. Dus werd het tijd om de notaris (wederom) te benaderen om opheldering te krijgen.

Vandaag ontvingen wij dan de gevraagde opheldering van hem:

Op verzoek van de heer Schrickx en met betrekking tot onderstaande vraag bericht ik u als volgt.

De polissen die zijn uitgegeven voor Lotisico hebben inderdaad betrekking op de 3 series (A, B en C). Echter de prijzen zijn verdeeld in verschillende klasse, te weten klasse 1 tot en met 5 met een totaal van 510 prijzen. Op de trekkingslijst wordt ook geen vermelding gemaakt van de betreffende serie (A, B of C) maar van de betreffende klasse waarin de prijs is gevallen. In het geval van trekking 254 heeft polisnummer 1608 een prijs gewonnen van NLG 100 in de 4e klasse en in geval van trekking 255 heeft polisnummer 1608 een prijs gewonnen van NLG 1.000 in de 5e klasse.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Buren N.V.

Met andere woorden: er worden 4 x 35 prijzen getrokken (in klasse 1, 2, 3 en 4), totaal dus 140 prijzen, en 370 in klasse 5, totaal derhalve 510. In 1 trekking zijn er derhalve 3 (series) x 510 (aantal prijzen) ofwel 1530 prijswinnende polissen.

De 254e en 255e trekking leveren dus in totaal 3060 prijswinnende polissen op.

Op grond van hetgeen de notaris verklaart, is een polis dus echter NIET aan één bepaalde klasse te koppelen.

Naast de 510 prijzen worden er ook 2 premies getrokken: 1 van NLG 3.000,00 en 1 van NLG 30.000,00. Deze premies worden toekgekend aan 2 van de 510 prijswinnende polissen. Op deze premies wordt wel 15% ingehouden, maar geen eigen geld.
Voor de premie van NLG 30.000 betekent dit dat U die eerst door 20 moet delen (de trekking is immers gebaseerd op 1/20 loten).
Dat resulteert in NLG 1500,00. Hierover wordt 15% ingehouden (waartoe alleen de Staatsloterij destijds verplicht was). Dat is NLG 225.
De netto prijs is dus NLG 1500 - NLG 225 = NLG 1275. In euro's is dat NLG 1275 x 0,45378 = Euro 578,57.
Voor de premie van NLG 3.000 kunnen we dezelfde berekening maken: 1/20 is NLG 150. 15% hiervan is NLG 22,50. De nettoprijs is dan
NLG 127,50 ofwel in euro's 127,50 x 0,45378 = 57,86

In de bijlage vindt U de officiële specificatie van de uitkeringen in Euro per 01-01-2002.
Daarbij vallen 2 zaken op: de premies vallen alleen in klasse 5 EN de netto uitkering van de premie van NLG 3000 wijkt fors af van
bovenstaande berekening (wel in het voordeel van de polishouder!) Gaan we 93,37 euro terugrekenen naar oude guldens dan
resulteert dat namelijk in het volgende: 93,37 x 2,20371 = NLG 205,76. Hier is dan de 15% al vanaf dus dit bedrag vertegenwoordigt
85% van het 1/20 lot. Om de prijs van dit 1/20 te deel te bepalen moeten we het bedrag dus delen door 85 en vervolgens vermenigvuldigen met 100. Het resultaat is NLG 242,07. Maar eenieder kan al direct zien dat als je 205,76 met 20 vermenigvuldigt je
ruimschoots boven de 4000 gulden uitkomt.

Maar wie verder kijkt en oude trekkingslijsten raadpleegt ziet dat de premie van 3000 niet ALLEEN in klasse 5 valt.

In de 228e trekking (26 mei 2008) viel deze in de 4e klasse, in trekking 241 viel deze in klasse 2, in 243 in klasse 1, in 245 in klasse 4 evenals in 246, in 250 weer in klasse 1. In de verder niet genoemde trekkingen tussen 238 en 255 viel deze telkens in klasse 5.
Dus zelfs in het opstellen van de officiële specificatie zitten fouten.

Dat roept natuurlijk de vraag op hoe betrouwbaar de administratie is. Het is heel wel mogelijk dat de premie van NLG 3000 in alle 5 klassen kan vallen en de premie van NLG 30000 alleen in klasse 5. Dat is in elk geval voor de geschiedschrijving van belang om te achterhalen.
Bijlagen
specificaties prijzen lotisico.pdf
(100.27 KiB) 180 keer gedownload

mzungu
Berichten: 2
Lid geworden op: 23 mar 2018 11:20

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door mzungu »

Op Wikipedia vond ik gegevens over de carrière van ene Alfred Haighton die een aardig beeld vormen over de handel en wandel van zijn familie. Mogelijk interessant voor volgers van deze topic.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

William Haighton is geboren op 1 oktober 1954 en dus thans 63 jaar oud. Na het Leids Lyceum studeerde hij aan de Universiteit Leiden en was later actief als "platenbaas" in Nederland. Was ook lid van de NVPI (https://nvpi.nl/) Later startte hij TuneTribe, dat in 2006 een kantoor opende in Nederland om een legale muziekdownloadsite te starten. (veelal beginnend artiesten). In de wereld van "bekende Nederlanders" is hij dus zeker geen onbekende. Hij is de huidige eigenaar/directeur van Lotisico. Volgens de laatst bekende gegevens zou zijn huidige woonplaats Londen of directe omgeving zijn.

De Alfred Haighton waar jij op duidt is geboren in 1896 en overleden in april 1943. Hij behoort wel tot dezelfde familie als William.

De ontwerper, oprichter en eerste directeur van Lotisico was Johannes Gerard Haighton, geboren op 18 april 1872 in Batavia, Nederlands Indië, en overleden in Den Haag op 27 mei 1919.

Alfred was dus een zoon van deze J.G. Haighton. Maar ook het zwarte schaap van de familie.

Niet dat ik het daarmee voor Alfred opneem. Verre van dat. Maar er zijn meerdere families (ook onbekende Nederlanders) die een zwart schaap in de familie hebben waarmee ze liever niet (meer) geassocieerd (willen) worden.
Daarin wijken de Haightons niet af van welke willekeurige Nederlandse familie dan ook.

Alfred is verweten dat hij (veel) geld stopte in allerlei fascistische propaganda. Er is zelfs sprake van een moordaanslag op hem.

Hoewel we Lotisico en haar huidige directeur/eigenaar een hoop verwijten en kwalijk nemen, is ons tot op heden niets gebleken van enige affiniteit van William met fascistische denkbeelden van welke aard dan ook. Dat zou anderen dan zeker ook opgevallen moeten zijn.
En ook al is William voor ons en voor Radar vooralsnog "onvindbaar", en kan (of wil) hij zich niet in persoon verdedigen, hoewel we hem daartoe uitdrukkelijk de gelegenheid toe hebben gegeven, menen we toch, in dit specifieke geval en gelet op de voorgaande post, dit te moeten benadrukken.

fmvminside
Berichten: 1
Lid geworden op: 09 sep 2018 12:33

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door fmvminside »

kun je ons al iets vertellen over het onderhoud met de advocaat op 12 april jl.?
Laatst gewijzigd door fmvminside op 11 sep 2018 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Het (telefonisch) onderhoud met de advocaat in april is eigenlijk een inventarisatie geweest.
Het echate gesprek vindt op 5 oktober a.s. plaats om 10.00 uur.
Dan zullen de diverse opties doorgelopen worden.
Uiteraard zullen we kort daarna verslag doen, zowel hier als via een nieuwsbrief.

lucy26
Berichten: 1
Lid geworden op: 14 sep 2018 11:25

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door lucy26 »

beste Redhead,
Ook ik heb uit een erfenis een aantal loten in mijn bezit gekregen en na wat googlen ben ik bij dit forum terecht gekomen. Wat een werk heb je hier tot nu toe aan gehad zeg! Ik wil mij graag aansluiten als dat mogelijk is, ik heb echter geen idee wat er de laatste 3 jaar aan trekkingen is geweest en of ik iets gewonnen zou hebben.. Ik hoor graag van je..

Lady1234
Berichten: 14021
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Lady1234 »

@lucy26

U kunt een PM sturen. Klik op de naam van Redhead55, dan komt u in een scherm waar dat staat.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

We hebben de laatst bekende notaris (Mr. G. Schrickx) nog maar eens aangesproken:

Quote
Goedendag,

Allereerst dank voor Uw uitleg.

In een eerder stadium hadden wij U verzocht om een exemplaar van het trekkingsreglement van Lotisico. Dat verzoek werd geweigerd daar dit een "intern stuk" betrof.
Er zijn echter feiten aan het licht gekomen die het vermoeden oproepen dat trekkingen onreglementair zijn geweest en die slechts aangetoond kunnen worden d.m.v. een exemplaar van het trekkingsreglement.

In de bijlages treft U aan een exemplaar van de 165e trekking. Onderaan deze trekkingslijst wordt een specificatie gegeven van de diverse prijzen. Daaruit blijkt dat de premie van 3000 gulden slechts kan vallen in klasse 5. Voorts blijkt hieruit dat de netto prijs hiervan 127,50 gulden bedraagt (1/20 van 3000 gulden, zijnde 150 gulden, minus 15% (waartoe overigens alleen de Staatloterij destijds verplicht was) ofwel 22,50 gulden)

Ook uit de officiële publicatie die destijds door Lotisico op haar website werd geplaatst ter gelegenheid van de invoering van de euro blijkt dit (zie bijlage 2), zij het dat het bedrag van euro 93,37 bij deze premie evident onjuist is.
Immers, 127,50 gulden komt tegen de officiële omrekeningskoers van 0,45378 uit op een bedrag van euro 57,86 (ipv 93,37 zoals in de specificatie vermeld.)
Daarnaast is gebleken dat toebedeling van deze premie in diverse trekkingen (241, klasse 2, 243, klasse 1, 245 klasse 4, 246 klasse 4, 250 klasse 1) niet (alleen) in klasse 5 heeft plaatsgevonden. Voor de goede orde:
geen van deze trekkingen heeft onder Uw toezicht plaatsgevonden. Wel onder die van Uw voorgangers. Uwerzijds treft derhalve geen blaam.

Er is dus een gerespecteerd belang bij de deelnemers bij inzage in het trekkingsreglement. Derhalve doen wij (nogmaals) een beroep op inzage van het trekkingsreglement voor het trekken van de juiste conclusies.

Met vriendelijke groet,

.... .............
Lotisico lotgenoten
Unquote

Kortom, het beroep op een "intern stuk", slaagt derhalve niet. Mr. schrickx treft in deze echter geen blaam, zijn voorgangers echter wel.
(ongeacht of deze wel of niet bij hetzelfde kantoor zijn aangesloten). Hoewel deze zaken formeel verjaard zijn, is het voor de waarheidsvinding echter wel van belang. Van de reactie van Buren N.V. houden we juliie natuurlijk op de hoogte!
Bijlagen
165e trekking lotisico.jpg
165e trekking lotisico.jpg (68.95 KiB) 3677 keer bekeken
specificaties prijzen lotisico.pdf
(100.27 KiB) 127 keer gedownload

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Van de notaris helaas nog geen reactie ontvangen. Wat opvalt is dat de premie van NLG 3000 op de polisbladen zonder klasse wordt vermeld (waaruit je zou kunnen concluderen dat deze in alle 5 klassen kan vallen) terwijl uit bovenstaande trekkingslijst en ook het door lotisico gepubliceerde overzicht van de prijzen in euro's dat eerder hier werd gepubliceerd de conclusie zou kunnen trekken dat deze premie alleen in klasse 5 kan vallen. Wederom een stukje onduidelijkheid dat om opheldering vraagt en waarover de notaris aan de hand van het trekkingsreglement uitsluitsel zou moeten kunnen geven.

Daarnaast ben ik gisteren benaderd door een freelance researcher/journalist die werkt aan een documentaire over lotisico. Deze zou graag in contact komen met mensen die in het bezit zijn van oudere polissen/doorlopende loten.
Uiteraard gaan wij niet zomaar gegevens over ons bekende polis bezitters verstrekken. Mochten er mensen zijn die graag in contact zouden willen komen met deze researcher/journalist om hun ervaringen/verhaal te delen, dan graag even contact opnemen via PM of het bekende emailadres lotisico at gmail.com. Wij zullen dan zorg dragen voor contact met de betreffende researcher/journalist.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Ik ben enorm verrast door het aantal aanmeldingen. Kennelijk scoort "lotisico" via Google met voldoende "hits" die verwijzen naar dit forum en melden mensen zich spontaan aan zonder dat zelfs maar op dit forum te melden. De score op dit moment is zo'n 40 deelnemers met
zo'n 170 polissen. We pogen op dit ogenblik dagelijks een update te maken van het aantal winnende deelnemers onder de aanmelders en de bedragen waarom het gaat. Op 3 oktober zullen we proberen hier een "tussenstand" te geven waarmee we op 5 oktober het gesprek met de advocaat aangaan. Vast staat dat de deelnemers uiteindelijk het laatste woord hebben over de vervolgstappen die genomen gaan worden.

Natuurlijk, 170 polissen is op een totaal van 63.000 "peanuts". "Geen" actie ondernemen betekent echter ook dat we hetgeen Lotisico op dit moment doet, naar het lijkt het wegsluizen van aan haar toevertrouwde gelden, min of meer sanctioneren. En dat kan uiteraard niet getolereerd worden. Dat zien de deelnemers ook. Zelfs al zou het resultaat zijn dat er uiteindelijk niets voor de deelnemers resteert, dan nog kan het resultaat zijn dat het veld van kansspelen gebaat is bij het "verdwijnen" van Lotisico als speler.

Wat in dat geval nog te halen valt bij de eigenaar/directeur is op dit moment ongewis. Maar we zullen ons tot het uiterste inspannen om ook daar genoegdoening voor de deelnemers te halen.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Vandaag hebben we een uiterst prettig, 2 uur durend, onderhoud gehad met Mr. Johan Vissers en Mr. Lars Westhoff over Lotisico.

Er is een soort van plan van aanpak besproken hoe deze zaak aan te vliegen. Van onze kant zullen wij moeten trachten het aantal deelnemers te vergroten want met 35 deelnemers en 170 polissen ben je nog geen echt representatieve vertegenwoordiging.
Wij zullen dus van onze kant de komende tijd nog meer de publiciteit gaan zoeken om (veel) meer deelnemers te vinden.

moederslink
Berichten: 8090
Lid geworden op: 11 jul 2014 21:30

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door moederslink »

Ik heb geen loten maar heb dit topic met interesse gevolgd tot nu toe.
Ik wil je een groot compliment geven readhead55 voor je tomeloze en vasthoudende inzet en je terugkoppeling steeds.
Chapeau!

Riko17
Berichten: 1
Lid geworden op: 09 okt 2018 16:48

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Riko17 »

Goedemiddag ,

Ik heb een doorlopend lot aan toonder uit 1921 kan ik daar iets mee ?

Mvg Riko

Plaats reactie