Lotisico B.V.

Goede of slechte ervaringen met kansspelen? Geef hier jouw mening.
redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Bijgaand de Algemene Voorwaarden van Lotisico, zoals die gewijzigd zijn bij akte van 14 februari 1994 en waarvan een afschrift werd gedeponeerd op 23 februari 1994 onder depotnummer 29/1994 bij de griffie van de Rechtbank Den Haag.
Met dank aan de Centrale Balie van die Rechtbank, die deze voorwaarden uit de archieven voor ons heeft opgedoken. Het originele bestand is 409 kB groot en daarmee te groot om als één geheel bijgevoegd te worden. Daarom is het bestand in twee delen opgesplitst:
1994.29 Voorwaarden Lotisico_1 bevat de pagina's 1 t/m 5 en 1994.29 Voorwaarden Lotisico_2 bevat de pagina's 6 t/m 10.
Tesamen vormen zij de complete akte. (die uiteraard als compleet bestand in ons bezit is.)
Aan de hand van deze akte kan de opbouw van het prijzenschema vanaf trekking 1 (17 september 1932) t/m trekking 255 (30 juli 2017) worden gereconstrueerd, inclusief een conversie van NLG naar Euro. Ik kan U alvast verklappen dat niet volstaan kan worden met 1 (één) prijzenschema.

De akte bevat de persoonsgegevens van de toenmalige directeur (de comparant) van Lotisico. Vanwege de authenticiteit van de akte zijn deze gegevens niet verwijderd. Bovendien ligt het afschrift van de akte op een openbare plaats ter inzage (Centrale Balie van de Rechtbank Den Haag), zodat een ieder die inzage verlangd, van deze gegevens kennis kan nemen. Van een schending van de privacy kan derhalve geen sprake zijn. En als U na het lezen van deze brij (nog) geen idee heeft hoe het prijzenschema nu precies in elkaar steekt:
Morgen zal hier een overzicht verschijnen van de prijzen door de jaren heen, gebaseerd op deze akte.
Bijlagen
1994.29 Voorwaarden Lotisico_2.pdf
(217.45 KiB) 126 keer gedownload
1994.29 Voorwaarden Lotisico_1.pdf
(204.83 KiB) 128 keer gedownload

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Zo aan de vooravond van het gesprek met Vissers dan hierbij de toegezegde toelichting op het prijzenschema zoals vermeld in de akte van 14 december 1994. Het heeft wat langer geduurd dan de bedoeling was, het gevolg van een crash van de pc, maar een goede back up heeft er voor gezorgd dat alle documenten alsnog beschikbaar zijn.
Voor een goed begrip zijn een aantal zaken vereist.

Lotisico is gebaseerd op de Staatsloterij van destijds. Die bestond toen uit een 5-tal klassen.
De prijzen/uitkeringen door Lotisico zijn gebaseerd op 1/20 lot van de toenmalige Staatloterij.
Een serie van de Staatloterij mocht destijds niet meer dan 21.000 loten omvatten. Daarnaast mocht de Staatloterij niet meer dan 3 trekkingen per jaar organiseren.
In de "Regeling der Staatloterij" (ingangsdatum: vóór 1 januari 1890) is het volgende geregeld:

Art. 3.
Er hebben niet meer dan drie loterijen in één jaar plaats. ledere loterij bestaat uit ten hoogste een en twintig duizend loten, waarvan niet meer dan de helft van klasse tot klasse uitgegeven wordt.

Art. 5.

Het gezamenlijk bedrag der in iedere loterij te trekken prijzen en premiën is gelijk aan den inleg, na aftrek van de in het tweede lid van art. 10 bedoelde teruggaven. Van de prijzen en premiën wordt, ten behoeve van den Staat, gekort 15 ten honderd op die van f 100 en daarboven en 10 ten honderd op die daarbeneden

Art. 7. De collecteurs en debitanten mogen bij verkoop van loten of gedeelten van loten geen hoogeren prijs vorderen dan:
a. voor de loten geldig voor alle klassen: voor elk twintigste gedeelte, drie gulden vijftig cents;
b. voor de loten geldig voor ééne klasse:
voor elk twintigste gedeelte :
in de eerste klasse, vijf en zeventig cents f 0,75
tweede klasse, een gulden vijf en dertig cents f 1,35
derde klasse, twee gulden vijf cents f 2,05
vierde klasse, twee gulden vijf en tachtig cents f 2.85
vijfde klasse, de eerste en tweede week drie gulden vijftig cents f 3,50
en de derde en vierde week drie gulden en negentig cents f 3,90

Art. 10.
De betaling der prijzen en premiën geschiedt ouder inhouding der in artikel 5 bepaalde korting. De houders van loten of van gedeelten van loten geldig voor alle klassen, waarop in eene der vier eerste klassen prijzen gevallen zijn, ontvangen bij de betaling der prijzen van hunnen inleg terug, wanneer de prijs is gevallen:
in de eerste klasse f 2,75 per 1/20e lot
in de tweede klasse f 2,15
in de derde klasse f 1,45
in de vierde klasse f 0,65

Art. 13.
De prijzen of premiën , die niet zijn afgehaald binnen de drie jaren na de trekking der laatste klasse van de loterij waarin zij gevallen zijn, vervallen aan den Staat en zijn verjaard. De vordering tot teruggave bedoeld in het tweede lid van art. 10 verjaart binnen denzelfden termijn van drie jaren. Wegens bet verlies van loten of gedeelten van loten wordt in geen geval eenige vergoeding verleend.

Hiermee hebben we de basisgegevens voor de Lotisico trekkingen vanaf de ingang van de Loterijwet 1905 op 1 juli 1905:

- 3 trekkingen per jaar (artikel 3)
- 3 series (A, B en C) van elk 21.000 polissen/doorlopende loten
- inhouding van15% op prijzen van f 100,00 en hoger
- inhouding van 10% op prijzen beneden f 100 (artikel 5)
- bepaling van het "eigen geld" (artikel 7)
- verjaring van een prijs/uitkering (artikel 13)

Opvallend daarbij is dat GEEN terugbetaling plaatsvindt van de inleg (lees: "eigen geld") als bedoeld in artikel 10.
Het eigen geld werd als "inhouding" geboekt bij de 10 of 15% zodat de berekening van de uitkering is:
prijs/20 - 15% dan wel 10% - "eigen geld". De vergoeding van een deel van het eigen geld als bedoeld in artikel 10 wordt derhalve
NIET toegepast. Kort door de bocht gezegd was de Staatloterij daarmee "voordeliger" dan de Lotisico trekking. Immers daar kreeg je
nog een deel van je inleg terug wat bij Lotisico niet het geval was.

De in artikel 7 genoemde prijzen van een 1/20e lot werden met ingang van 1934 verhoogd met een bedrag van f 0,10 (tien cent)
zodat deze kwamen te luiden:
voor de 5e klasse f 3,60 (was 3,50)
voor de 4e klasse f 2,95 (was 2,85)
voor de 3e klasse f 2,15 (was 2,05)
voor de 2e klasse f 1,45 (was 1,35)
voor de 1e klasse f 0,85 (was 0,75)

Daarnaast blijkt uit de akte de er in klassen 1 en 4 elk 1565 prijzen werden toegekend van respectievelijk f 65,00 (vierde klasse)
en f 20,00. Op deze prijzen werd geen 15% maar 10% ingehouden, conform artikel 5.
Het resultaat van deze berekeningen is als volgt:

Vierde klasse
f 65/20 = f 3,25 - 10% (f 0,33) - eigen geld (f 2,95) = f - 0.03 (in theorie zou U dus aan Lotisico moeten BETALEN!) . In totaal zouden de deelnemers dus aan Lotisico 1565 x 0.03 = f 46,95 moeten betalen)
Bijlagen
prijzenschema volgens akte.xlsx
(82.91 KiB) 113 keer gedownload

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Afgelopen donderdag een bijzonder plezierig onderhoud gehad met zowel Mr. Johan Vissers als Mr. Lars Westhoff.
De diverse opties zijn doorgesproken en er is een uiteindelijke marsroute bepaald. Veel daarover kunnen we op dit moment (nog) niet openbaar maken omdat dit a) de zaak zou kunnen schaden en b) er geen slapende honden wakker dienen te worden gemaakt.
Wel kunnen we melden dat er de nodige voorbereidende handelingen in gang gezet worden/zijn. Hen die dit direct aangaat zullen op korte termijn nader bericht van ons ontvangen.

moederslink
Berichten: 8174
Lid geworden op: 11 jul 2014 21:30

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door moederslink »

RESPECT !
Redhead 55 , u blijft zich onvermoeibaar inzetten voor deze zaak, dat verdient groot respect.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Voor de goede orde: de gegevens die U aan ons verstrekt worden NIET met derden gedeeld. Zo hebben wij dat in onze privacy verklaring opgenomen. Dat betekent dat de advocaat die de zaak behandelt WEL kennis heeft van de bedragen die gevorderd worden maar NIET van de betreffende deelnemers. Hij ziet daar slechts een "deelnemersnummer" zonder de achterliggende NAW gegevens. Die zijn en blijven uitsluitend in ons beheer.

Dat betekent ook dat communicatie van de advocaat aan de betreffende deelnemers via ons verloopt en dat de deelnemer zélf vervolgens rechtstreeks aan de advocaat toestemming verleent om zijn/haar gegevens te verwerken ten behoeve van de procedure. Zo is dat ook met de betreffende advocaat overeengekomen.

We hadden er voor kunnen kiezen om een aparte verwerkersovereenkomst met de advocaat overeen te komen maar bovenstaande werkwijze leek ons efficiënter. Bovendien blijft Uw privacy op deze wijze gegarandeerd. Zo voorkomen we (mogelijke) conflicten met de AVG. En weet U dat Uw gegevens bij ons in veilige handen zijn.

john.otte
Berichten: 1
Lid geworden op: 28 feb 2019 22:47

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door john.otte »

ik kwam gisteren dit forum tegen. Ik en mijn zus hebben ieder een lot. Of wij door het niet doorgaan van de trekking of in de laatste trekkingen iets gewonnen hebben is ons niet bekend. Ik heb onze loten aangemeld bij het gmail adres

Yram
Berichten: 1
Lid geworden op: 02 mar 2019 15:59

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Yram »

LS.

Gaarne wil ik mij aanmelden als "benadeelde" van Lotisico. Ik ben eerst vandaag deze emails tegengekomen omdat ik ook naar een trekkingslijst zocht.
Via mijn vader die, imiddels is overleden, ben ik in het bezit gekomen van een polis van Lotisico.
Ik heb een (ongedateerd) kaartje ontvangen mbt. wijzigingen van Lotisico en het verzoek om mijn
gegevens op te geven ivm. hun automatisering van de administratie.
Het laatste telefonische contact dat ik heb gehad was eind december 2018 om mijn verhuizing door te geven.
Ik hoop dat e.e.a. voldoende is.
Vriendelijk groet
M.van Gent-v.d.Horst
Laatst gewijzigd door Radar op 02 mar 2019 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Persoonsgegevens verwijderd

Lady1234
Berichten: 14153
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Lady1234 »

@yram

U dient zich wel via mail aan te melden.meld je aan via lotisico at gmail punt com. “

Hansp17
Berichten: 12
Lid geworden op: 21 dec 2017 10:59

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Hansp17 »

Goede morgen, ik heb al enige tijd niets van mij laten horen, maar dat houd niet in dat ik dit niet meer volg, in tegen deel, ik wil hier ook van op de hoogte blijven en lees regelmatig de gebeurtenissen op dit forum, ik ben een beetje de aanstichter van dit hele gebeuren en wat heb ik een respekt voor u, redhead55 wat u allemaal voor elkaar heb gekregen, echt geweldig, zo ver had ik echt nooit gekomen, maar u weet precies waar u zijn moet en welke wegen u moet inslaan, ook zoals de laatste gebeurtenissen van 22 februari, verdraaid u heeft het al ver geschopt en wij wachten allemaal af hoe dit gaat aflopen, ik denk dat deerdere gedupeerde het met mij eens zijn.
Redhead55, ik heb nu al geen woorden om u te bedanken, laat staan als het allemaal achter de rug is.

Met vriendelijke groet

Hansp17👍🏼😉

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Polissen. Het zijn van die dingen die je niet dagelijks bekijkt. Vaak liggen ze ergens in een laatje, zonder dat er verder naar omgekeken wordt.
Dat geldt zeker voor polissen die al jaren afbetaald zijn. Zoals ook blijkt uit dit artikel dat vandaag in het AD verscheen:
https://www.ad.nl/economie/uitvaartpoli ... ~a17f0693/
En ook op deze site onder het kopje nieuws:
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/n ... ld-liggen/

Voor de Lotisico polissen geldt dat niet anders. Betaald in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en indien op afbetaling volgestort in de jaren 80. Dus inmiddels bijna 40 jaar geleden. Voor deze polissen gold dan ook nog eens dat, als de polis op naam geregistreerd stond en er een bankrekening bekend was, de prijzen automatisch uitgekeerd werden.

Vaak komen deze polissen boven water bij overlijden van de ouders tijdens het leegruimen van de woning. Men weet niet wat voor soort polis het is en men gaat googelen. Bijna zonder uitzondering komt men uit bij dit topic.

Vandaag bereikten we dan ook een kleine mijlpaal. De 100e deelnemer heeft zich gemeld. Het aantal geregistreerde polissen komt daarmee op 278. Afgezet tegen het totaal van 63.000 polissen is dat natuurlijk maar zeer gering, maar het bovenstaande artikel geeft al een mogelijke verklaring waarom het zo lang heeft geduurd voor deze kleine mijlpaal bereikt is.
De verst wonende deelnemer bevindt zich in de Filippijnen, maar dichterbij zijn er ook deelnemers in Oostenrijk en Duitsland.

Van de 100 deelnemers heeft slechts 20% in de laatste 2 trekkingen ook daadwerkelijk een prijs gewonnen (die echter niet is uitbetaald).
En het betreft dan ook nog winnaars van met name kleine prijsjes.
Opvallend is dat met name de "grote vissen" zich nog niet hebben gemeld. En daarmee bedoelen we de winnaars van NLG 100.000 en NLG 50.000. Die bedragen komen overeen met Euro 1926,93 en Euro 962,65 (beiden nog wel exclusief kansspelbelasting a 29% (2017))

Als dan bedacht wordt dat er 3 series zijn (A, B en C) en deze prijzen in elk van deze series gevallen zijn, en het bovendien 2 trekkingen betreft (254 en 255) die niet zijn uitbetaald, dan zijn er dus 2 (trekkingen) x 3 (series) x 2 (prijzen) = 12 winnaars die gezamenlijk nog recht hebben op :
6 winnaars van Euro 1926,93 (na inhouding kansspelbelasting van Euro 558,81 resteert Euro 1368,12) totaal Euro 8208,72
6 winnaars van Euro 962,65 (na inhouding kansspelbelasting van Euro 279,17 resteert Euro 683,48) totaal Euro 4100,88

Dat is dus serieus geld (Euro 12.309,60) dat ergens in een laatje stof ligt te vangen, zonder dat de rechthebbenden beseffen dat ze daar nog recht op hebben.

We hopen vooral die mensen nog te vinden, hoewel het zoeken naar de bekende speld in de even zo bekende hooiberg zal zijn.

Lady1234
Berichten: 14153
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Hoewel ik mij kan voorstellen dat het prettig zou zijn als ook die grote vissen, zoals u ze noemt, zich zouden melden, maakt dat voor de hele kwestie toch niet veel uit?

Iedereen met een polis zou zich eigenlijk moeten melden.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

@ Lady 1234
Ja dat KAN verschil maken! Zojuist via Handelsregister ontdekt dat het vestigings- dan wel correspondentieadres is gewijzigd van de Ditlaar 1 te 1066 EE Amsterdam in 47 Belgrave Gardens, NW8 0RE Londen, Verenigd Koninkrijk.
Uiteraard is advocaat hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
Overigens publieke informatie dus hier worden geen privacy regels geschonden.

Eveneens is een check gedaan via Companies House in het VK. Lotisico komt daarin niet voor. Wél de eigenaar/directeur en wel bij 6 "dissolved" firma's. Waaruit het vermoeden rijst dat het een correspondentieadres betreft (althans v.w.b. Lotisico)
Dat betekent tevens dat er diverse internationale aspecten bij een procedure komen kijken. Tel daarbij op een a.s. Brexit, die de zaak nog gecompliceerder zou kunnen maken, en het zal duidelijk zijn dat we te maken hebben met een kat in het nauw die rare sprongen kan maken.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Vandaag bericht ontvangen van de advocaat dat morgen (3 mei) zeer waarschijnlijk de nodige stukken voor het voeren van een procedure
zullen worden toegezonden.
We houden jullie op de hoogte.

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Voor wie mocht denken dat dit topic was doodgebloed: niets van dat is minder waar.
Wel is er een 'complicatie' opgetreden: het vestigingsadres is gewijzigd van Amsterdam, NL in Londen, VK.
Wellicht ingegeven door een mogelijk naderende Brexit.
Dat betekent helaas wel dat de procedure een iets andere insteek vraagt.
De zaak krijgt nu een internationaal tintje. En daarvoor gelden andere regels.
Ondanks dit alles: we hebben het nieuwe adres, het ligt om de hoek van Abbey Road (inderdaad, met die beroemde oversteekplaats) en voor zover we hebben kunnen nagaan (Google Streetview is Uw vriend) betreft het een 'normaal' woonhuis.
Gelet op alle muzikale BV'tjes nog niet zo'n gekke plaats om de directeur/eigenaar alsnog te vinden.
Excuses dus dat het allemaal wat langer duurt, maar de aanhouder wint.

arnoldvanderree
Berichten: 1
Lid geworden op: 24 jun 2019 17:50

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door arnoldvanderree »

Ik doe graag mee, omdat ik ook een polis in bezit heb met nr. 19913 en serie C.
Op 10 juni 1963 is fl. 38,90 uitgekeerd en op 11 oktober 1999 fl. 848,55.
Vanaf 1999 heb ik geen contact meer gehad met Lotisico en weet dus ook niet of ik in de prijzen ben gevallen. Mijn adres was bij Lotisico bekend.
Alles overziend denk ik dat ik er met die twee prijzen er nog goed afgekomen ben.

schut10
Berichten: 1
Lid geworden op: 07 jul 2019 14:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door schut10 »

Ik wil graag meedoen met het achterhalen van de miljoenen van de familie Haighton. Het kan toch niet zo zijn dat deze loterij of wat daarvoor door moet gaan ineens kan stoppen. In andere media heb ik al een opmerking geplaatst waarin ook mijn polisnr wordt vermeld.
Polishouder nr 1536, serie Q.
"Hoe is het mogelijk dat deze loterij plotseling is gestopt. Ik krijg de indruk dat het niet meer lonend was om naast de notariskosten (uitgebreide feestjes waren dat, bij de betreffende notaris !!) de kleine bedrage uit te betalen. Het is echter niet netjes het resterende kapitaal achter te houden en aan de aandeelhouders van de beleggingsmaatschappij Lotisico uit te keren, zijnde de erfgenamen van Alfred Haighton."

redhead55
Berichten: 762
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

stuur even een berichtje aan lotisico at Gmail punt com

WimDikshoorn
Berichten: 1
Lid geworden op: 22 jul 2019 22:41

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door WimDikshoorn »

Ook ik ben nieuwsgierig naar de trekkingslijsten van de afgelopen jaren. Wie brengt mij op de hoogte?
Heb 2 loten uit een erfenis gekregen.

Theotrucker
Berichten: 5025
Lid geworden op: 21 jan 2018 19:42
Locatie: Landgraaf

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Theotrucker »

Reken je maar niet rijk! :mrgreen:

Lady1234
Berichten: 14153
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Lady1234 »

WimDikshoorn schreef:
22 jul 2019 23:00
Ook ik ben nieuwsgierig naar de trekkingslijsten van de afgelopen jaren. Wie brengt mij op de hoogte?
Heb 2 loten uit een erfenis gekregen.
Meld u aan op dat mailadres, en u wordt op de hoogte gehouden.

“stuur even een berichtje aan lotisico at Gmail punt com”

Plaats reactie