LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Imago:... moet positief in de pers komen

Goede of slechte ervaringen met keukens? Geef hier jouw mening.
16again
Berichten: 11011
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Imago:... moet positief in de pers komen

Ongelezen bericht door 16again »

een 2e verhaal over de aanbetalingsgarantie, op de CBW site:

http://www.cbw.org/displayarticle.php?articleid=993

Het CBW roept hierin de CBW-leden op om voor het gezamelijk belang (=imago CBW) de aanbetalingsgarantie naar behoren uit te voeren. Tevens geeft het CBW toe dat er CBW-leden bestaan die het eigen belang voorop stellen, waardoor de garantieregel in de praktijk niet werkt.
Volgens mij kan het CBW het imago oppoetsen en echt positief in de pers komen door simpelweg de uitvoering van die garantieregel te wijzigen:
Laat de consument niet bij binnenkomst van de winkel, maar pas bij de kassa (=na het bedingen van korting) de aanbetalingsgarantie claimen.


Voor de volledigheid hieronder de complete tekst van het CBW artikelBranche-imago: Aanbetalingregeling

Bij de uitvoering van de aanbetalinggarantie in het faillissement Horn Keuken en Bad II BV hebben zich consumenten bij de CBW én bij de media gemeld met klachten over de uitvoering van deze regeling.

Klachten
De ontevreden consumenten beklagen zich dat de korting die zij ontvangen op een nieuwe overeenkomst een, wij citeren, ‘sigaar uit eigen doos’ is. Weliswaar wordt 25 (of soms zelfs meer) procent korting op de verkoopprijs gegeven, maar dit geschiedt normaliter ook. Een goed voorbeeld is een consument die ons vertelde dat zij zich in een filiaalbedrijf bekendmaakte als gedupeerde en bij het andere niet. Deze consument bleek in beide gevallen hetzelfde bedrag kwijt te zijn voor dezelfde keuken. Met andere woorden: de consument was zijn aanbetaling kwijt.

De consument van tegenwoordig weet zeer goed op welke wijze hij z’n recht moet halen. Deze consument weet eveneens zeer goed op welke wijze de media bewerkt moet worden om aandacht te krijgen.

U zult begrijpen dat deze gang van zaken het imago van de branche geen goed doet, de consument verliest het vertrouwen in de branche.

Doelstelling Aanbetalingregeling
De aanbetalingregeling is ontstaan omdat vele van onze leden een aanbetaling vragen, bijvoorbeeld als voorfinanciering óf als zekerheid dat de consument de order niet annuleert. De consument stemt hierin slechts in, als hiertegenover een garantie staat. Een individuele ondernemer kan dit uiteraard garanderen, maar het is de vraag of de consument hier vertrouwen in heeft. Bovendien lijdt het imago van een branche sowieso schade door een faillissement.

De leden van de CBW hebben besloten de aanbetaling gezamenlijk in onderlinge solidariteit te garanderen met als doel: het vertrouwen van de consument in de wonenbranche hoog houden. Dat dit voor alle CBW-leden goed is, behoeft geen uitleg.

De aanbetalingregeling moet daarom goed worden uitgevoerd en te allen tijde positief in de pers komen. Als dit niet het geval is dan straalt dit af op de branche én op u. Dit mag niet gebeuren, temeer daar het een bijna ondoenlijke zaak is om een slecht imago te veranderen.

Hoe zit de regeling in elkaar?
Gedupeerde consumenten sluiten bij een ander CBW-lid een vervangende koop, waarbij het aanbetaalde bedrag tot een maximum van 25% wordt verrekend. De verrekening geschiedt voor eigen rekening van het bedrijf waar de vervangende koop wordt gesloten.
Voor de detaillering van de regeling verwijzen we u kortheidshalve naar de rubriek Garanties.

Voordeel
Het voordeel van deze regeling is ook dat gedupeerden een vervangende koop binnen de branche bij collega’s sluiten, zodat de koop niet verloren gaat. Bij een verzekering of een fonds, waarbij geld wordt uitgekeerd is dit niet zeker.

16again
Berichten: 11011
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Imago:... moet positief in de pers komen

Ongelezen bericht door 16again »

Zie ook:
http://www.cbw.org/displayarticle.php?articleid=999

Uitgelicht: "fictieve verkoopprijs"


Aanbetalingregeling

Als gevolg van het faillissement van Horn Keuken en Bad BV is de discussie over de aanbetalinggarantie, met name in het keukensegment, opgelaaid. De discussie rondom de aanbetalinggarantie is nog niet definitief gevoerd. Het bestuur van de sectie Keukens en badkamers, die eind september bijeen komt, zal daarom ook gevraagd worden om input over oplossingen van de problematiek.

Bij de uitvoering van dit grote faillissement, circa 2200 gedupeerde consumenten, is gebleken dat de uitvoering van de aanbetalinggarantieregeling in het keukensegment problemen oplevert. Deze problemen worden vooral ingegeven door het kortingenbeleid in het keukensegment, waar veel sterker dan in de andere segmenten wordt gewerkt met kortingen op een (fictieve?) adviesverkoopprijs.

Nu blijkt in de praktijk dat verschillende keukenleden het aanbetaalde bedrag niet op correcte wijze van de koopsom aftrekken. Zij verrekenen met de oorspronkelijke adviesverkoopprijs zonder korting terwijl de gedupeerde consument recht heeft op verrekening van de aanbetaling, niet de feitelijke verkoopprijs.

Inmiddels hebben alle leden van de sectie Keukens en badkamers een schrijven ontvangen waarin de problematiek en de aanbetalinggarantie worden toegelicht. Boodschap in deze mailing was onder andere dat de leden van de CBW hebben besloten de aanbetaling gezamenlijk in onderlinge solidariteit te garanderen met als doel: het vertrouwen van de consument in de wonenbranche hoog houden. Ook zal in een artikel in Branchenieuws 9 die vrijdag 12 september verschijnt, aandacht worden gevraagd voor de aanbetalinggarantie.

De problematiek van de keukensectie raakt heel sterk het algemene branchebelang. Immers als de consument geen vertrouwen in de CBW-erkend regeling heeft, schaadt dat het imago van CBW-erkend. Ook in de andere secties!

16again
Berichten: 11011
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Imago:... moet positief in de pers komen

Ongelezen bericht door 16again »

En hier dan het laatste deel:
http://www.cbw.org/displayarticle.php?articleid=943

Op deze "succesvolle" bijeenkomst kwam men met de volgende ideeen:
-Verlaging van het aanbetalingspercentage naar 15%. Dit maakt de "sigaar uit eigen doos" alleen wat dunner
-Instelling van een garantiefonds, dat aanbetaling kan terugstorten.

Omdat 9 maanden na dato nog niets veranderd is, vraag ik mij af hoe succesvol die bijeenkomst nou eigenlijk was.


Succesvolle bijeenkomst Sectie Keukens & Badkamers

Op maandag 16 2003 juni werd al weer de derde sectiebijeenkomst Keukens & Badkamers gehouden bij de CBW in Zeist.

Na de opening door de Vice-voorzitter van het sectiebestuur, de heer W. Timmer, barstte de discussie los over de aanbetalingen in de branche, en de CBW aanbetalinggarantie. Natuurlijk bleef het faillissement van Horn Keuken en Bad II BV niet onbesproken. Alle aanwezigen waren het er over eens dat het imago van de keukenbranche nodig hersteld en opgepoetst dient te worden.

Conclusie van de discussie:

het sectiebestuur gaat zich buigen over de mogelijkheden om de aanbetaling te verlagen van 25% naar 15%;

het sectiebestuur onderzoekt de mogelijkheden om de aanbetalingen van consumenten onder te brengen in een fonds, dat bij faillissement van de ondernemer de gedane aanbetaling terugstort naar de consument.

Gesloten