LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Goede of slechte ervaringen met keukens? Geef hier jouw mening.
student538

Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door student538 »

Hierbij laat ik een uitspraak zien die we tegen Brugman Keukens & Badkamers had. Ik had de badkamer binnen 2 dagen geannuleerd. Jurisprudentie wijst uit dat de annuleringskosten van 30% onredelijk is.
Waarom binnen 2 dagen annuleren? Ik had badkamer gekocht: De verkoper had mijn tussenpersoon van de Hypotheker gebeld of de hypotheek ook rond zou komen. De tussenpersoon (hypothecair planner) gaf aan dat voor 98% het rond zou komen. Op basis daarvan (dom) gekocht. De Geschillencommissie houdt niet vast aan de jurisprudentie maar heeft wel de annulering gezet op 15%.

Hier dan de uitspraak:


Datum verzending 11 december 2009

Dossiernummer :

BINDEND ADVIES van de Geschillencommissie Wonen

in het geschil tussen:

de heer student 538, wonende te Leeuwarden (verder te noemen: de consument)

en

Pinmill BV, gevestigd te Waalwijk (verder te noemen: de ondernemer).

Behandeling van het Geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Wonen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 30 oktober 2009 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

De ondernemer werd ter zitting vertegenwoordigd door mevrouw Schilders.

Onderwerp van het Geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 25 april 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.524,--.

De consument heeft een bedrag van € 978,60 bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 27 april 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.Pagina 1 van 3
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In hoofdzaak is de consument van mening, dit onder verwijzing naar de diverse overgelegde stukken dat hij geen annuleringskosten dient te betalen.

Ter zitting heeft de consument verder nog - in hoofdzaak - het volgende aangevoerd.

In hoofdzaak herhaalt consument hetgeen ook al schriftelijk is ingediend. Op verzoek van de commissie is nader ingegaan op de omstandigheden ten tijde van de koopovereenkomst.

De consument verlangt dat hij geen annuleringskosten dient te betalen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument dient 30% annuleringskosten te betalen over het totale orderbedrag. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 1.957,20.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog - in hoofdzaak - het volgende aangevoerd.

Ingegaan is op de omstandigheden rond de koopovereenkomst. Ook is nader ingegaan op de mogelijke relatie tussen ondernemer en de hypotheek verstrekker. Op zich zelf is ondernemer nog steeds bereid om de goederen te leveren

Beoordeling van het Geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennis genomen van het gestelde ter zitting en de diverse vooraf overgelegde stukken. Tussen partijen staat vast dat er een geldige koopovereenkomst is gesloten. Deze is niet onder extreme druk tot stand gekomen en partijen waren op zich zelf ook vrij om geen overeenkomst te sluiten. Voor de commissie staat ook vast dat er van de zijde van de consument geen voorbehoud is gemaakt. Door partijen wordt dit ook niet betwist. Hoewel er geen 100% zekerheid was over het verkrijgen van een hypotheek is dit voor consument geen aanleiding geweest om op dit aspect een voorbehoud te maken.
In de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is onder meer aangegeven dat bij annulering 30% van het totale orderbedrag verschuldigd is. De redelijkheid en billijkheid kan met zich meebrengen dat dit percentage lager is. Gelet op de zeer korte periode tussen aankoop en annulering, aankoop eind van de zaterdagmiddag/annulering de maandag daarop, acht de commissie op basis van de redelijkheid en billijkheid een percentage van 15% van toepassing. De commissie laat hierbij ook meewegen dat ondernemer nog geen bestelling heeft verricht, hetgeen door de ondernemer ook niet is betwist, en dat uiteindelijk beide partijen in het volle bewustzijn een overeenkomst hebben gesloten.
De commissie hecht eraan in deze uitspraak te vermelden dat zij de geconstateerde relatie tussen de hypotheekverstrekker en de ondernemer in dit geval geen gelukkige vindt.


Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.
De commissie heeft verder geconstateerd dat het totale orderbedrag € 6.524,-- bedraagt.
Bij 30% annuleringskosten gaat het om een totaal bedrag van € 1.957,20. De helft van dit bedrag is reeds door consument betaald. Het resterende bedrag is in depot gestart. Uitgaande van 15% annuleringskosten heeft consument dus al aan zijn verplichting voldaan. Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer een bedrag van € 125,-- aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 300,--.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 978,60 als volgt verrekend.
Daar al 15% van de annuleringskosten door consument zijn betaald, zal het depotbedrag aan de consument worden terugbetaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit. ****


Pagina 3 van 3

16again
Berichten: 12411
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door 16again »

Met die uitspraak kom je heel goed weg, al blijft het een duur weekendje.

Ook opmerkelijk dat de ondernemer het gehele klachtengeld dient te vergoeden, terwijl de consument slechts gedeeltelijk in het gelijk gesteld is.

dude_81
Berichten: 11
Lid geworden op: 26 nov 2009 21:50

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door dude_81 »

16again schreef:Met die uitspraak kom je heel goed weg, al blijft het een duur weekendje.

Ook opmerkelijk dat de ondernemer het gehele klachtengeld dient te vergoeden, terwijl de consument slechts gedeeltelijk in het gelijk gesteld is.
De reden dat de ondernemer het gehele bedrag moet betalen komt doordat simpelweg de klacht van de consument gegrond is geweest. In mijn ogen terecht.

Het blijft echter waarschijnlijk een lekkere vergoeding voor de ondernemer, €500,- voor een paar uurtjes praten.

pfffff
Berichten: 735
Lid geworden op: 02 jun 2008 14:10

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door pfffff »

De reden dat de ondernemer het gehele bedrag moet betalen komt doordat simpelweg de klacht van de consument gegrond is
Eerst goed leren lezen en dan mag je weer wat zeggen.
Het blijft echter waarschijnlijk een lekkere vergoeding voor de ondernemer, €500,- voor een paar uurtjes praten
Ja, dat is zeker lekker verdienen zeg. :shock:

Brugman had wel beter moeten weten, ze hadden deze koop gewoon moeten annuleren voor die paar rotcenten

dude_81
Berichten: 11
Lid geworden op: 26 nov 2009 21:50

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door dude_81 »

pfffff schreef: Eerst goed leren lezen en dan mag je weer wat zeggen.
Bedankt voor het onderbouwen van jouw opmerking!
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.
Ten dele gegrond, maw: het is terecht dat er geklaagd is, dus zijn de kosten voor de ondernemer. Het feit dat de annuleringskosten niet gereduceerd zijn tot 0% wil niet zeggen dat de klacht ongegrond is.

student538

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door student538 »

Ik overweeg om verder hiervan rechtszaak te maken. Uit jurisprudentie doet blijken dat de kosten 0% komen te staan. De Geschillencommissie is volgens mij niet echt een onafhankelijke partij.

16again
Berichten: 12411
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door 16again »

Uit jurisprudentie doet blijken dat de kosten 0% komen te staan
Welke uitspraken bedoel je?

Als de rechter de wet erbij grijpt dan behoor je, als een overeenkomst niet uitgevoerd wordt, de schade die daarbij voor tegenpartij ontstaat te vergoeden.


16again
Berichten: 12411
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door 16again »

In de uitspraken waar je naar verwijst trekt de consument aan het langste eind
MAAR
Dit komt vooral doordat de keukenwinkel na liet aan te tonen hoeveel schade daadwerkelijk geleden is door het niet doorgaan van de opdracht.

Waarom denk je dat de rechter de keukenwinkel verzocht om de geleden schade aan te tonen??
Uiteraard om die schade (al dan niet geheel) toe te kennen!

Een rechtsgang is niet meer dan een gok, waarbij je hoopt de dans te ontspringen doordat ook deze keukenwinkel geen inzage geeft in inkoop/omzet/marge.

JWKlasse
Berichten: 23
Lid geworden op: 08 aug 2009 16:42

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door JWKlasse »

Beste student ,
Het aan de rechter vragen heeft , denk ik, weinig zin.
De geschillencommissie doet nl. bindende uitspraken, deze zijn voor beide partijen ! bindend.
Hier ben je zelf in meegegaan, dan had je direct naar de rechter moeten gaan.

Een rechter ( als je toch doorzet ) kijkt alleen nog naar de doorlopen procedures , en of er geen fouten gemaakt zijn of andere onzorgvuldigheden.
Mss kun je je tijd beter stoppen in andere zaken en deze zaak als leergeld / ervaring meenemen.

Succes en fijne dagen.

student538

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door student538 »

Geschillencommissie is niet gelijkwaardig aan een rechter. Volgens het Juridisch Loket kon je nog wel verder gaan naar de rechter.

student538

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door student538 »

de Hypotheker Drachten veranderd de zaken!

Het bewuste telefoontje op 23 april 2009:

Standpunt Hypotheker Drachten

De Hypotheker Drachten (de heer Twan T. hypothecair planner)zou tegen de heer M. gezegd hebben dat 98% het dossier van de hypotheek rond zou zijn. Eerst heeft de heer Twan T. wel gezegd dat het 98% de hypotheek rond zou komen. Maar nadat ik het bij KIFID heb voorgelegd veranderde het feit. Ze houden het nu op 98% dat het dossier rond zou zijn.

De heer M. van Brugman geeft aan dat 98% de hypotheek rond zou komen. Een klein verschil. Deze klacht heb ik namelijk ook voorgelegd aan de KIFID.

Gelukkig heeft Brugman Keukens & Badkamers wel erkent dat de heer M. dit heeft gezegd dat de hypotheek voor 98% rond zou komen.

Bericht over de Hypotheker aansluitend dit verhaal:

Ik had een leuke woning gezien en wilde informeren bij verschillende hypotheek adviseurs wat de mogelijkheden waren. Ik informeerde bij de Rabobank en de Hypotheker. De Hypotheker liet al snel weten dat ze op die manier geen zaken wilden doen, want de Rabobank gaat dan steeds concurreren wat de Hypotheker aanbiedt. Omdat de Hypotheker voordeliger uit de bus kwam en omdat de Hypotheker vergelijkingen kan maken bij meerdere partijen heb ik gekozen voor de Hypotheker.

Ik kon een hypotheek krijgen (i.c.m. met NHG) bij de Hypotheker in Drachten. Toen ik de stukken had gegeven gaf de heer T. aan dat het goed zou komen, fase A contract in combinatie met een intentie verklaring. De hypothecair planner maakte mij enthousiast dat er ook een mogelijkheid was om er een badkamer bij te doen. Dit kon dan gestoken worden in een bouwdepot. Het leek mij een goed idee om er een badkamer bij te nemen, omdat de huidige badkamer erg klein is. Ook gaf hij aan dat de waarde van de woning hiermee zou stijgen als je dit zou gaan doen. De tussen persoon gaf als advies voor een badkamer naar Leeuwarden te gaan omdat je daar meerdere badkamer winkels hebt. ruim assortiment is. Hij gaf aan ga het weekend even lekker naar Leeuwarden om te kijken naar badkamers.

Als ik de naam van T. zou noemen dan konden wij bij een badkamer specialist (Brugman Keukens & Badkamers Leeuwarden) een leuke korting krijgen. De verkoper gaf mij al gauw een koopcontract. Toen ik aangaf het NIET te willen ondertekenen, omdat ik eerst bij andere badkamers wilde gaan kijken en natuurlijk wilde weten of de financiering wel rond zou komen, heeft de verkoper M. van Brugman Keukens & Badkamers telefonisch contact gezocht met de heer T. die vervolgens aangaf dat de hypotheek met 98% zekerheid rond zou komen. Op basis daarvan heb ik dan ook een handtekening gezet wat later, zo blijkt, mijn eigen verantwoording was en niet zo slim was. Bovendien had ik ook een handtekening kunnen zetten onder voorbehoud van financiering. Brugman Keukens & Badkamers geeft aan dat ze zeer klantvriendelijk willen zijn en dat ik dat zelf had moeten aangeven in deze zaak, want verkopers willen verkopen, dat wat hun doel is.

2 dagen na de koop.....Maandag 27 april:

Toen de heer T. met vakantie was nam de heer B. het over. Deze persoon zag in een oog opslag dat op basis van het dossier dit helemaal niet kon. Toen de heer T. weer terug was van vakantie heeft hij sindsdien geen contact meer met mij opgenomen. Terwijl in het begin veel telefoon contact hadden. Toen ik de Hypotheker ging bellen kreeg ik te horen dat ze het smoor druk hadden. De heer T. zou mij terug bellen. Wel heb ik een mail gehad van de heer T. Dit was de oplosing die ik aangeboden kreeg:

Quote:

Natuurlijk is het erg vervelend dat er uiteindelijk een financiering niet door kan gaan. Zowel voor de verstrekker, als de koper. Eventuele gevolgen m.b.t. de aankoop van zaken die betrekking hebben op de woning terwijl de financiering nog niet accoord bevonden is kunnen niet voor risico van een tussenpersoon gedaan worden. Aangezien ik de heer M. ken wil ik wel voor jullie gaan kijken wat ik hierin kan betekenen echter het risico van zoiets kan niet verhaald worden op de tussenpersoon.
Daarnaast wil ik jou vragen of jij contact op kan nemen met het uitzendbureau of zij het contract eventueel aan zouden kunnen passen. Misschien dat wij dan alsnog een mogelijkheid kunnen verkrijgen bij de geldverstrekker.
Ik heb later geïnformeerd bij de NHG of dat wel mogelijk was, dat kon helemaal niet.
Ik heb handtekening gezet voor de koop van de badkamer, omdat de badkamer specialist had geïnformeerd bij de Hypotheek adviseur. Dus nu ben ik 30% annuleringskosten kwijt.

De reactie van de Hypotheker luidt:

Eventuele gevolgen m.b.t. de aankoop van zaken die betrekking hebben op de woning terwijl de financiering nog niet accoord bevonden is kunnen niet voor risico van een tussenpersoon gedaan worden. Het komt er op neer dat de Hypotheker uitspraken kan doen waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn maar jij als klant wel. Volgens de klachtenprocedure is er juist gehandeld in deze omdat zij géén uitspraak hebben gedaan van 100%, dus 98% is wél toegestaan. Bij navraag bij de NHG bleek dat ik helemaal geen NHG kon krijgen, dus was de kans eigenlijk 0%. De persoon in kwestie is Hypothecair Planner waar ik toch meende dat je daar zeker iets meer van kon verwachten.

Verder kreeg ik het advies om een arbeidsongeschiktheids verzekering bij de hypotheek te nemen. Er werd geadviseerd om dit bij het hypotheek bedrag te laten vallen omdat ik dan meer koopsubsidie kon krijgen en dus voordeliger voor mij zou zijn. Echter in de Consumentengids staat het volgende:

Veel van dit soort verzekeringen worden aangeboden tegen koopsom (eenmalige storting van hettotale premiebedrag). Vaak wordt die koopsom meegefinancierd in je hypotheek (het bedrag dat je als koopsom moet storten financier je met je hypotheeklening). Koopsommen zijn in de ogen van de Consumentenbond alleen voordelig voor de adviseur. Een koopsom legt je als klant te veel vast. Het is nog maar de vraag of en zo ja hoeveel premie je terugkrijgt als je de verzekering wilt beëindigen.

Daarmee had ik de tussenpersoon geconfronteerd. Er werd wel een goede reden op gegeven om het op die manier te doen. Maar het komt er kort op neer dat er om de hete brij heen werd gedraaid. De kosten van de Hypotheker kwam neer op netto € 600,= euro per maand. Bij een second opinion bij een andere aanbieder kwam het op € 450,= per maand met dezelfde elementen er in, zonder koopsom polis. Dat is dus een verschil van € 150,= euro per maand. Hierop kom je op een bedrag van € 18000 in een looptijd van 10 jaar, wat ik meer zou moeten betalen.

Uiteraard heb ik een klacht ingediend bij de Hypotheker. Hierbij de brief welke door hun is verstuurd aangaande mijn klacht:

Sinds 2 junil. heeft u uw klacht bij de Hypothekers Associatie bekend gemaakt. Telefonisch, via onze internetsite en middels uw brief d.d. 4 juni jl. Deze zijn door mij in goede orde ontvangen. De kern van uw klacht ligt in het feit dat u een keuken heeft aangekocht op het moment dat er op advies van de Hypotheker, in uw opdracht, een hypotheekaanvraag liep bij de SKP. Deze hypotheekaanvraag heeft de geldverstrekker afgewezen wat als gevolg geeft dat u nu de annuleringskosten van de keuken dient te betalen. U gaat er vanuit dat de Hypotheker voor een oplossing zorgtdraagt. U deelt tevens mede dat u, indien dit niet gebeurt, publiciteit zal geven aan deze kwestie, na 18 juni a.s.

Alvorens ik u mijn reactie bekend maak zou ik u er graag op willen attenderen dat mijn rol deze een bemiddelde rol is. Iedere vestiging van De Hypotheker vormt een zelfstandige onderneming met een zelfstandige directie. Hierdoor heb ik een middelen dwingend op te treden. Vanzelfsprekend kan ik wel bijsturen, bemiddelen en helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Inmiddels heb ik gesproken met de heer T, uw toenmalige adviseur en de heer K., franchisenemer van de Hypotheker. Deze kwestie is door mij bestudeerd en ik kom daarbij tot de navolgende conclusie:

In uw brief heeft u het over de wijze waarop u over bent overgegaan tot de aanschaf van de keuken. Daarin geeft u aan dat de heer T. u heeft doorverwezen naar Brugman keukens & Badkamers. De opdringerigheid van de verkoper bij Brugman en de uitspraak van de heer T. dat uw dossier voor 98% rond zou zijn heeft de doorslag gegeven om het contract bij Brugman Keukens & Badkamers te ondertekenen. De uitspraak van de heer T. dat de hypotheek voor 98% door zou gaan heeft hij gebaseerd op de stukken in uw dossier. Hij heeft daarmee geen volmondige uitspraak gedaan dat uw hypotheek door zou gaan. Hij heeft daarmee onze regelgeving niet overtreden zoals u dat aangeeft in uw brief. Helaas is in uw geval de hyopotheek niet doorgegaan vanwege het arbeidscontract van meneer waaruit bleek dat er sprake was van een flexwerker zonder loondoorbetaling op het moment dat er geen werk voor meneer was bij het desbetreffende uitzendbureau.
Een geldverstrekker kan ten allen tijde de hypotheekaanvraag intrekken, zelfs net voor het passeren van de akte. Sinds januari 2009 worden geldvestrekkers steeds strenger in het beoordelen van de door cliënten ingeleverde stukken. Onze advsieurs mogen derhalve geen uitspraak doen dat de aanvraag voor 100% door zal gaan. Dit is ook niet gebeurd en valt onze adviseur ook niet te verwijten. Ik wijs dit gedeelte van uw klacht dan ook af.

Toen ik de stukken had ingeleverd zei de heer T. dat het goed zou komen....Ja zeker de Hypotheker....
Laatst gewijzigd door student538 op 05 jan 2010 23:03, 1 keer totaal gewijzigd.

16again
Berichten: 12411
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door 16again »

........heeft de verkoper M. van Brugman Keukens & Badkamers telefonisch contact gezocht met de heer T. die vervolgens aangaf dat de hypotheek met 98% zekerheid rond zou komen
Mocht de hypotheekverstrekker dit soort financiele gegevens van jou wel aan derden (hier de brugman verkoper) verstrekken? Privacy etc!
Indien die gegevens niet verstrekt waren, had je niet getekend!

De Brugman verkoper had jou gewoon zelf moeten laten bellen. De hypotheekverstrekker had dan simpelweg de tip kunnen (en misschien moeten) geven, om een financieringsvoorbehoud op te nemen.

De cbw geschilencommissie fronste ook al de wenkbrauwen:
De commissie hecht eraan in deze uitspraak te vermelden dat zij de geconstateerde relatie tussen de hypotheekverstrekker en de ondernemer in dit geval geen gelukkige vindt.

student538

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door student538 »

Betoog Brugman:

1. De genoemde rechtelijke uitspraak van Keuken Concurrent vind zij ongegrond wat ik aanhaalde. Zie http://www.rechtspraak.nl trefwoord Keuken Concurrent. Ze hebben totaal andere inkoop dan Brugman dat heeft.

2. De kosten van rond de 2 duizend euro zijn wel terecht omdat er uren werk gestoken was in het opmaken van de facturen. We zijn er wel meer dan paar dagen mee bezig geweest. (Let op: Zij wist niet dat wij het op een zaterdag gekocht hadden. Zondag is geen normale werkdag) Uit het dossier bleek dat het op 25 april 2009 gekocht was. Dus was een "mistake"

3. De vele correspondentie welke gevoerd is zou ze ook graag als onkostenvergoeding willen zien.

4. U heeft zelf handtekening gezet daar waar u verantwoordelijk voor bent. Het is uw eigen keuze geweest om deze te laten ondertekenen.

Mijn betoog:

1. Zie jurisprudentie van rechtspraak.nl
2. Ik ben misleid door op basis van de informatie van de Hypotheker Drachten/verkoper de heer Hans M. Hij gaf aan dat de hypotheek met 98% zekerheid door zou gaan. Anders had ik de badkamer nooit gekocht.
Laatst gewijzigd door student538 op 05 jan 2010 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.

student538

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door student538 »

Hier nog een dossier van de Hypotheker Drachten. Dit dossier is hier nog in bewerking. Sommige stukken heb ik weg gelaten met het oog op privacy. De Hypotheker liet mij weten zodra ik onwaarheden ga verkondigen dat zij dan niet schromen om aangifte bij de politie te doen. Dus Hypotheker Drachten moeten in deze overlegde stukken onwaarheden in voorkomen dan hoor ik dat graag van u!

Dossier KIFID jegens Hypotheker Drachten. Ik heb dit geplaatst onder deze topic omdat dit verlengde van het stuk is. Uit de stukken doet blijken dat er eerst wordt BEKEND dat er gezegd is dat de hypotheek met 98% zekerheid door zou gaan en later nadat ik dit voorgelegd heb aan de KIFID wordt dit ONTKENT.

Hier dan het dossier. Heeft u op of aanmerkingen? Laat dat dan via berichtje privé aan mij weten!

Wie is wie? Twan T. is hypothecair planner. Trudy P. is klachten behandelaar. mr. AG.J.M. B. is de behandelaar van KiFiD. Hans M. is van Brugman Keukens & Badkamers.


...


Brief van de Hypotheker naar KIFID

Geachte heer K. B,
Ten eerste bied ik u mijn excuses aan nu ik door omstandigheden niet voor uw deadline van 31 oktober jl. heb kunnen reageren. Dit is geheel aan mijzelf te wijten. N.a.v. uw brief van 4 september jl. waarbij u mij in de gelegenheid stelt om op de klacht van de heer Student538 te reageren en u mij de vraag stelt of ik bereid ben de zogenaamde schade van de heer Student538 geheel of gedeeltelijk te vergoeden (30% annuleringskosten heeft meneer moeten betalen vanwege het annuleren van een Brugman keuken omdat zijn financiering uiteindelijk niet is doorgegaan) bericht ik u als volgt:
N.a.v. ons telefoongesprek bevestigt de heer Student538 mij per mail d.d. 2 juni jl. dat er sprake is van annuleringskosten van € 2000,-- (zie bijlage 1) en verzoekt daarbij om een passende oplossing van De Hypotheker Drachten. Indien deze niet tot zijn voldoening wordt opgelost zal hij zich weer bij mij melden.
Op 8 juni blijkt dat de heer Student538 reeds op 4 juni via de internetsite "opgelicht" (bijlage 2), negatieve uitlatingen doet naar de heer Twan T. zijn adviseur in deze kwestie, die op dat moment overweegt stappen te ondernemen nu zijn naam persoonlijk wordt genoemd. [dit is later verwijderd de naam was per abuis volledig benoemt]


Op 9 juni jl. ontvang ik de klachtenbrief (d.d. 4 juni jl.) van de heer Student538 (zie bijlage 3) en wordt mijn onderzoek naar zijn klacht gestart. De financiering van de heer Student538 is uiteindelijk niet tot stand gekomen omdat er sprake was van een flexwerker zonder loondoorbetaling op het moment dat er geen werk voor de heer Student538 zou zijn bij het desbetreffende uitzendbureau.
Op 15 juni stuur ik de heer Student538 een eindreactie op zijn klacht (zie bijlage 4) waarbij ik de klacht onderbouwd afwijs en dus niet tot een vergoeding van zijn zogenaamde schadebedrag over zal gaan.
Graag stuur ik u nog een toelichting van de adviseur waarin hij uitlegt wat de aanleiding is geweest waarop de heer Student538 besloten heeft naar Brugman te gaan
(zie bijlage 5). Gebleken is dat de heer Student538 al een keuken heeft aangeschaft op 25 april jl. Het eerste hypotheek adviesgesprek met de heer Twan T. vond plaats op 23 april jl. Er is nooit een toezegging gedaan over het wel of niet kunnen aangaan van een hypotheek. De keuze voor De Hypotheker als tussenpersoon was zelfs nog niet bepaald.
De heer Student538 heeft op '15 mei jl. (geruime tijd na de aankoop var de keuken) een vervolggesprek gehad met de heer Twan T. over een hypotheekofferte van ING bank. (ING bank heeft de offerte uitgebracht, ervan uitgaande dat de arbeidsovereenkomst zou voldoen aan de NHG eisen) De heer Student538 wees deze offerte af en gaf aan nog in gesprek te zijn met de Rabobank Drachten en een intermediair in het midden des lands. Daaropvolgend heeft de heer Twan T. nogmaals geïnventariseerd wat de wensen van de heer Student538 waren en op basis daarvan werd door hen besloten om een offerte aan te vragen bij Ouion hypotheken. Een acceptant van Ouion heeft, voor het uitbrengen van de offerte, gevraagd wat voor een uitzendovereenkomst (fasecontract) de heer Student538 had. De heer Student538 heeft vervolgens de werkgeversverklaring en het contract aangeleverd. Aan de hand van deze gegevens heeft de franchisenemer, de heer K. Klaas B. , met de intercedent van het uitzendburo gesproken over het uitzendcontract. De intercedent gaf aan dat de heer Student538 net was overgestapt / gedetacheerd zou worden naar een ander bedrijf waar hij meer opleidingen en dergelijke zou gaan volgen met mogelijkheden tot het verkrijgen van een baan bij dit bedrijf. In deze fase van zijn detachering zou de werkgever geen uitzend contract aangaan met een loondoorbetalingsplicht. Vervolgens zijn deze arbeidsvoorwaarden voorgelegd aan Nationale Hypotheek Garantie en aan de acceptant van Ouion waaruit bleek dat de aangeleverde stukken niet acceptabel waren voor het verkrijgen van de hypotheek LC.m. koopsubsidie. Uiteindelijk is dit medegedeeld aan de heer Student538 met alle gevolgen vandien. [het was bij de Hypotheker Drachten bekend dat ik van baan zou gaan wisselen, hier lijkt het er op dat dit niet bekend was bij hun]In de hypotheekaanvraag evenals het taxatierapport staat de aanschaf van een badkamer vermeld. Het bevreemd mij enigszins dat de heer Student538 kennelijk heeft besloten geen badkamer aan te schaffen maar een keuken en dat deze nu ter discussie staat i.p.v. de badkamer. Gezien bovenstaande, en de aan u verstrekte bewijsstukken acht ik De Hypotheker niet aansprakelijk voor de annuleringskosten.
Ik ga er van uit u hiermede voldoende informatie verstrekt te hebben zodat u uw eindconclusie kunt bepalen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan zie ik deze uiteraard graag tegemoet.

Brief van de Hypotheker naar Student538:

Betreft: uw klacht
Geachte heer Student538,
Sinds 2 juni jl. heeft u uw klacht bij De Hypothekers Associatie bekend gemaakt. Telefonisch, via onze internetsite en middels uw brief d.d. 4 juni jl. Deze zijn door mij in goede orde ontvangen. De kern van uw klacht ligt in het feit dat u een keuken heeft aangekocht op het moment dat er op advies van De Hypotheker D. in uw opdracht, een hypotheekaanvraag liep bij SKP. Deze hypotheekaanvraag heeft .de geldverstrekker afgewezen wat als gevolg geeft dat u nu de annuleringskosten van de keuken dient te betalen. U gaat er vanuit dat De Hypotheker voor een oplossing zorgdraagt. U deelt tevens mede dat u, indien dit niet gebeurt, publiciteit zal geven aan deze kwestie, na 18 juni as.
Alvorens ik u mijn reactie bekend maak zou ik u er graag op willen attenderen dat mijn rol in deze een bemiddelende rol is. Iedere vestiging van De Hypotheker vormt een zelfstandige onderneming met een zelfstandige directie. Hierdoor heb ik geen middelen dwingend op te treden. Vanzelfsprekend kan ik wel bijsturen, bemiddelen en helpen bij het zoeken naar een oplossing.
Inmiddels heb ik gesproken met de heer Twan T. , uw toenmalige adviseur en de heer K. Klaas B. , franchisenemer van De Hypotheker Drachten. Deze kwestie is door mij bestudeerd en ik kom daarbij tot de navolgende conclusie:
In uw brief heeft u het over de wijze waarop u over bent overgegaan tot de aanschaf van de keuken. Daarin geeft u aan dat de heer Twan T. u heeft doorverwezen naar Brugman keukens. De opdringerigheid van de verkoper bij Brugman en de uitspraak van de heer Twan T. dat uw dossier voor 98% rond zou zijn heeft de doorslag gegeven om het contract bij Brugman te ondertekenen.

[LET OP: hier wordt gezegd dat het 98% rond zou zijn, een zin die verdraaid wordt maar veel consequenties doet geven]

Vriendelijk wijs ik u er op dat u uit eigen vrije wil getekend heeft. De uitspraak van de heer Twan T. dat de hypotheek voor 98% door zou gaan heeft hij gebaseerd op de stukken in uw dossier. [LET OP: Hier wordt bekend dat Twan T. wel degelijk deze uitspraak heeft gedaan, verspreking?)

Hij heeft daarmee geen volmondige uitspraak gedaan dat uw hypotheek door zou gaan. Hij heeft daarmee onze regelgeving niet overtreden zoals u dat aangeeft in uw brief. Helaas is in uw geval de hypotheek niet doorgegaan vanwege het arbeidscontract van meneer waaruit bleek dat er sprake was van een flexwerker zonder loondoorbetaling op het moment dat er geen werk voor meneer was bij het desbetreffende uitzendbureau.

Een geldverstrekker kan ten allen tijde de hypotheekaanvraag intrekken, zelfs net voor het passeren van de akte. Sinds januari 2009 worden geldverstrekkers steeds strenger in het beoordelen van de door cliënten ingeleverde stukken. Onze adviseurs mogen derhalve geen uitspraak doen dat de aanvraag voor 1 00% door zal gaan. Dit is ook niet gebeurd en valt onze adviseur ook niet te verwijten. Ik: wijs dit gedeelte van uw klacht dan ook af.Email van de heer Twan T.

Hallo Trudy P [deze persoon is van trouble shooting van de Hypotheker]


Ik heb net met dhr Hans M. van Brugman gesproken ( 0592-3~ Hij heeft het volgende aangegeven ter
bevestiging van ons verhaal. . ~
Op een zaterdag(voor zover ik uit berichtgevingen kan zien is dat op 25-04) is de heer Student538 samen met zijn vriend binnengestapt bij Brugman in Leeuwarden. Zij hebben daar toen een gesprek gehad met de heer Hans M. over de aanschaf van een keuken.
Ten le zijn de heer Student538 en vrouw bij Brugman binnengestapt naar aanleiding van een gesprek bij ons
op kantoor. Tijdens dit gesprek (op 23-04 en op 29-04) is op basis van de door hun aangeleverde stukken een berekening gemaakt en is er onder ander met koopsubsidie gerekend. Klant was op dat moment ook al in
gesprek met Rabobank en nog een 3e partij uit het midden van het land. Wij hebben toen op basis van die gegevens een berekening gemaakt waarbij rekening is gehouden met de aanschaf van keuken en een zonder keuken (Overigens in mijn berekening staat badkamer en ook het taxatierapport geeft vermelding van het vergroten en vernieuwen van de badkamer).
Op basis van die gegevens is er toen een offerte aangevraagd bij de ING die op 15-05 getekend zou worden.
Toen de klant echter op de betreffende middag kwam was men er nog niet over uit of men bij ons de
hypotheek zou gaan regelen of toch bij een van de andere partijen. ING is toen geannuleerd en op dat moment is er een offerte bij Oosteroever aangevraagd. Na nu blijkt had de klant toen al een keuken aangeschaft bij Brugman.
De heer Brugman heeft net aangegeven dat hij de bewuste middag met mij heeft gebeld en heeft proberen te vissen naar de zekerheid met betrekking tot de financiering waarbij ik heb aangegeven dat deze informatie niet voor hem is maar voor de klant en dat er nooit 100% zekerheid is tot het moment dat een offerte door klant en maatschappij is geaccepteerd, tot dat moment is er nooit zekerheid.
Op basis van deze uitspraak is de heer Brugman terug gegaan naar de klant en heeft die aangegeven aan de klant dat er nog geen zekerheid is m.b.t. de koopsubsidie. Toen heeft de heer Hans M. aangegeven dat er o.a. op basis van afroep kan worden aangeschaft, wat het kost om te annuleren als de financiering niet doorgaat. Ook geeft de heer Hans M. aan dat de klant volledig uit vrije wil heeft besloten om op dat moment tot aanschaf over te gaan, waarbij mevrouw Student538 nog heeft gevraagd aan zijn man of hij dit wel zou doen. De heer Student538 heeft toen letterlijk gezegd dat zo'n aanbod niet te weigeren was.
Voor zover ik weet heeft dit hele gebeuren zich af gespeeld voordat er überhaupt ook nog maar een offerte was aangevraagd via ons. Ik heb nl. begrepen dat de klant op 25 april bij Brugman is geweest en pas op 0105 aan ons heeft doorgegeven dat wij de offerte mogen aanvragen. Deze offerte zou dus vervolgens worden
ondertekend op de 15e mei echter toen wist de klant nog niet welke kant hij opwilde. Op de 15e is er toen nog een andere offerte aangevraagd, waar de klant ook nog op terug kwam na die tijd omdat hij nog steeds niet zeker was of hij nu wel of niet met a.o. wilde. Ook deze discussie heeft nog even geduurd waarbij hij uiteindelijk heeft aangegeven dat de offerte die vrijdag is voorgerekend kon worden aangevraagd. Zoals iedereen hopelijk wel weet worden er in deze nooit toezeggingen gedaan of iets wel of geen doorgang kan vinden tot aan het moment dat er een acceptatie heeft plaatsgevonden door zowel de klant als de maatschappij.
Ik hoop datje met deze informatie het een en ander kan doen.
Twan T.

Brief van KiFiD:

Geachte dames en heren,

Den Haag
4 september 2009

Behandeld door mr. AG.J.M. B.
070 333 ****

U werd ervan in kennis gesteld dat de heer Student538 te Drachten een klacht heeft ingediend tegen de Hypothekers Associatie. De kwestie betreft de gang van zaken rond de aankoop van een keuken en de daartoe benodigde financiering. De klacht van de heer Student538 komt erop neer dat de heer Twan T. uitlatingen heeft gedaan op grond waarvan de familie Student538 tot aanschaf van een keuken is overgegaan. Toen de financiering niet bleek te kunnen worden verstrekt heeft de familie Student538 de keukenaankoop geannuleerd, waardoor conform het aankoopcontract 30% annuleringskosten verschuldigd waren. Aldus lijdt de familie Student538 een schade van € 1.957.
Conform het Reglement van de Ombudsman Financiële Dienstverlening stel ik u hierbij in de gelegenheid om op de klacht van de heer Student538 te reageren.
Graag verneem ik welke contactmomenten er zijn geweest en wat er toen exact is besproken. Zijn gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd?
Vanzelfsprekend ziet de heer Student538 graag zijn schade vergoed. Bent u bereid hem daarin geheel of gedeeltelijk tegemoet te komen?

Uw reactie heb ik graag uiterlijk 6 oktober 2009 ontvangen en zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ombudsman Financiële Dienstverlening,

mr. J.W. W.:Brief van de Hypotheker naar KiFiD:

Geachte heer B.,
N.a.v. uw brief van 9 november jl. waarin u mij verzoekt om een aanvullende reactie op de contact- en adviesmomenten in het dossier voordat de fam. Student538 heeft getekend voor de aanschaf van de keuken (of badkamer) heb ik wederom .contact opgenomen met de desbetreffende adviseur, de heer Twan T. , en heb alle door u opgevraagdt informatie ontvangen. Onderstaand treft u deze, samen met mijn bevindingen, aan.
Het eerste hypotheek adviesgesprek met de heer Twan T. vond plaàts op 23 april jl. Tijdens dit gesprek is er gesproken over het aanbod dat de klant heeft gehad van de Rabobank. De heer Twan T. heeft in dit gesprek een berekening gemaakt met en zonder koopsubsidie waarbij de klant heeft aangegeven absoluut nog niet te weten welke hypotheek ze zouden wensen. Tijdens dit gesprek is er niets ondertekend en al helemaal geen hypotheekaanvraag. Alleen de wens voor een vervolgafspraak werd uitgesproken. Dit gesprek vond plaats op 29 april jl. Tijdens dit gesprek is er, volgens de heer Twan T. , nog steeds niet aangegeven door de heer/mevrouw Student538 dat er al een keuken (badkamer) aangeschaft zou zijn. Ook tijdens dit gesprek is er niets getekend en aangevraagd. De heer Student538 gaf tijdens dit gesprek aan dat hij de berekeningen na wilde laten kijken door zijn broer. Uiteindelijk heeft de heer Student538 op 1 mei jl. een telefonische opdracht gegeven de besproken berekening aan te vragen bij de ING bank, zie bijlage. Het vervolgtraject heb ik u al toegelicht in mijn brief d.d. 3 november jl.
Wat betreft de inhoud van het telefoontje tussen de heer Hans M. van Brugman Keukens en de heer Twan T. weet de heer Twan T. nog te herinneren dat de heer Hans M. hem vroeg in hoeverre het zeker was dat de klant een financiering kon krijgen. De heer Twan T. heeft hem toen aangegeven, dat hij inhoudelijk geen uitspraak over een klant aan een derde kan doen. Ook heeft hij tijdens dit telefoongesprek verteld dat je in dit stadium van een traject nooit kan aangeven of iets accoord wordt bevonden. De woorden' het dossier zou voor 98% rond zijn' zijn dan ook absoluut niet gezegd aangezien er niet eens een dossier aanwezig was op dat moment. Voor alle duidelijkheid geef ik u aan, dat ik in mijn brief d.d. 5 juni jl., citeer wat de heer Student538 aangegeven heeft in zijn klachtenbrief. M.a.w., ik herhaal wat de heer
De Hypothekers Associatie B.V. • Inschrijving K.v.K. Rotterdam 24187850 • BTW nummer NL 8026.61.34B.BO I
Student538 in zijn klacht mededeeld over wat voor hem de aanleiding is geweest om tot de aanschaffing van de keuken (badkamer) over te gaan.

Dan rijst bij mij de vraag, of een adviseur een 'toezegging' zou doen aan een derde partij dat een dossier akkoord zal worden bevonden als de klant zelf nog niet weet wat voor hypotheekaanvraag hij/zij wil doen en via welke tussenpersoon hij/zij deze wil aanvragen. Op het moment van aanschaf keuken (badkamer) door de fam. Student538 is er dus nog geen aanvraag ingediend, er heeft nog geen BKR-toetsing plaatsgevonden, er is geen eventuele gezondheidsverklaring ingevuld, er is geen eventuele koopakte voorhanden en er is nog geen eventuele taxatie geregeld. De heer Twan T. geeft aan dat hij deze toezegging van de fam. Student538 nooit heeft gedaan.

Voor de dossiervorming zal ik u de mail aanleveren waarbij de assistente van de vestiging, na het telefoontje van de heer Student538, de heer Twan T. mailt dat aan de hand van de gemaakte berekening de ING offerte aangevraagd kan worden. Deze aanvraag en de daaropvolgende offerte van de ING bank treft u hierbij aan.

Ik verzoek u, gezien bovenstaande extra uitleg, de klacht van de heer Student538 ongegrond te verklaren.

Uw reactie zie ik graag tegemoet.
Met vriendelijke groet, /
De Hypothekers
Trudy P.
Senior Medewerker Troubleshooting & Klachten

Brief van de KiFiD

Behandeld door mr. A.G.J.M. B.

Vriendelijk dank voor uw uitgebreide toelichting van 3 november 2009.
Alvorens uw reactie voor te leggen aan de heer Student538 en u daarna (zoals de procedure bij de Ombudsman dat voorschrijft) het laatste woord te geven, zie ik graag dat nog even wordt teruggegaan naar de contact- en adviesmomenten in dit dossier vóórdat werd getekend voor de aanschaf van de keuken (of badkamer).
U schrijft dat het eerste gesprek met de heer Twan T. plaatsvond op 23 april en dat twee dagen later tot de aanschaf werd overgegaan.
Graag zie ik dat u mij meer data verschaft over de inhoud van dat adviesgesprek. Wat is er concreet besproken en welke afspraken zijn gemaakt? Bevinden zich aantekeningen of andere documenten in uw dossier waaruit zulks blijkt? Is er toen het een en ander ondertekend? Zo ja welke documenten? Ik zie graag dat u de gang van zaken rond het eerste adviesgesprek nader toelicht omdat ik die data niet uit het dossier kan destilleren.
Voorts verzoek ik u navraag te doen bij de heer Twan T. met betrekking tot de gestelde verwijzing naar Brugman Keukens. Moet ik uit de stukken opmaken dat de heer Twan T. op 25 april telefonisch contact had met de heer Hans M. van Brugman Keukens en dat in dát telefoongesprek gezegd zou zijn dat "het dossier voor 98% rond zou zijn"? Ook met betrekking tot de data en inhoud van ~eze telefoongesprekken word ik graag nader geïnformeerd zodat ik een goed beeld krijg van de loop der gebeurtenissen.
Na ontvangst van uw (aanvullende) reactie zal ik deze voorleggen aan de heer Student538 met het verzoek hierop zakelijk en inhoudelijk te reageren. U heeft dan - zoals ik al aangaf - als
laatste in de procedure de gelegenheid om verweer te voeren.


Uw gewaardeerde berichten zie ik graag uiterlijk 15 december 2009 met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Ombudsman Financiële Dienstverlening,
mr. J.W. W.

Tussen [] heb ik zelf commentaar toegevoegd.

De tussen persoon Twan T. werd overigens boos toen ik wilde besluiten om er geen koopsompolis "arbeidsongeschiktheidsverzekering" er in te stoppen. Het schijnt dat de tussenpersoon hiermee het meeste kan verdienen.
Laatst gewijzigd door student538 op 06 jan 2010 17:27, 2 keer totaal gewijzigd.

student538

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door student538 »

Helaas zijn de uitspraken van de Geschillencommissie niet openbaar, zou wel een goede zaak zijn. De uitspraken van KiFiD zijn volgens mij wel weer openbaar.

Kulta
Berichten: 320
Lid geworden op: 14 apr 2006 09:24

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door Kulta »

Student538,

Kan om de een of andere manier geen prive bericht naar je versturen, maar ik wil je even laten weten dat je nog een naam volledig uitgeschreven in de tekst hebt staan. De overige keren heb je de naam wel ingekort, dus ik ga er van uit dit niet geheel de bedoeling is.

Groet,

Kulta

16again
Berichten: 12411
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door 16again »

1. De genoemde rechtelijke uitspraak van Keuken Concurrent vind zij ongegrond wat ik aanhaalde. Zie http://www.rechtspraak.nl trefwoord Keuken Concurrent. Ze hebben totaal andere inkoop dan Brugman dat heeft.
In de uitspraak was het oordeel van de rechter, dat het in de CBW voorwaarden vastgelegde annuleringspercentage van 30% niet klakkeloos door de winkel gehanteerd mag worden, maar eerst door de winkel aannemelijk gemaakt dient te worden.
Zelfs al heeft brugman andere inkoop/kostenstructuur dan KC, dan is daarmee nog steeds niet aangetoond hoeveel schade daadwerkelijk geleden is bij afblazen van de koop.
2. De kosten van rond de 2 duizend euro zijn wel terecht omdat er uren werk gestoken was in het opmaken van de facturen.
Beetje krom, voor 2000 euro kan je iemand 1 a 2 weken lang honderden facturen laten maken. Alle uren die er inmiddels inzitten (correspondentie, geschillencommissie etc) kunnen wel 2000,- euro gekost hebben.


Gebruik je dit argument ook?
Mocht de hypotheekverstrekker dit soort financiele gegevens van jou wel aan derden (hier de brugman verkoper) verstrekken? Privacy etc!

Het hele verhaal had gemakkelijk voorkomen kunnen worden, als student538 niet zo lichtvaardig getekend had.
Het hele verhaal had gemakkelijk voorkomen kunnen worden, indien de keukenverkoper, conform de CBW voorwaarden, gewoon een vrijblijvende18 dagen geldende offerte had gegeven, in plaats van te gaan bellen met de bevriende hypotheekverstrekker om direct een handtekening te scoren.

student538

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door student538 »

@d 16again: Ik heb jouw tip inderdaad gebruikt, niet in de hoorzitting maar ik heb wel een klacht ingediend bij www.mijnprivacy.nl bedankt voor het attent maken hierop!!

student538

Re: Brugman Keukens & Badkamers UITSPRAAK Geschillencommissie Wo

Ongelezen bericht door student538 »

geïnformeerd bij advocaat en die schreef mij het volgende:

U kunt de uitspraak van de geschillencommissie aan de rechter voorleggen. Dit moet binnen 2 maanden na de uitspraak gebeuren.
Gezien de rechtlijn 93/13/EEG en het feit dat de verkoper geen enkele inspanning heeft verricht (nog niet besteld e.d.) is het annuleringskostenbeding
Onredelijk bezwarend en is 15% zelfs te veel. In die zin heeft u zeker een kans bij de rechter. Maar ik kan u niet voor 100% garanderen dat u de zaak gaat
Winnen. U loopt altijd een procesrisico.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u juridische bijstand nodig hebben, dan kunt u een afspraak met mij maken. Een eerste gesprek is gratis.

Gesloten