Kinderopvang zegt eenzijdig contract op. Nieuwe kinderopvang 700 euro duurder!

Discussieer hier over kinderopvang.
Suus000
Berichten: 4
Lid geworden op: 15 sep 2020 17:31

Kinderopvang zegt eenzijdig contract op. Nieuwe kinderopvang 700 euro duurder!

Ongelezen bericht door Suus000 »

Onze zoon (9) maakt sinds ruim 5 jaar gebruik van kinderopvang A. Hij gaat er 4 dagen per week naar de VOORschoolse opvang, vanaf 7.00 uur. De opvang geschiedt in het eigen gebouw van de kinderopvang, gelegen direct naast zijn school.

De kinderopvang is een grote organisatie met alle soorten kinderopvang, gelegen naast een scholencluster met openbaar, christelijk, katholiek en reformatorisch onderwijs. Tot nu toe waren kinderen van alle vier scholen welkom op de kinderopvang. Een paar jaar geleden werd er wel een intensieve samenwerking met het openbaar onderwijs aangegaan, maar nog steeds bleven alle kinderen welkom.

Onze zoon zit op de katholieke school. Een jaar geleden wilde deze school graag een eigen peuterspeelzaal, welke door dezelfde kinderopvang A. werd opgezet en verzorgd. Een logische vervolgstap was om ook de NAschoolse opvang op de school te realiseren, eveneens verzorgd door kinderopvang A. De VOORschoolse opvang werd echter voortgezet op de eigen locatie van de kinderopvang, samen met kinderen van de andere scholen. Er waren simpelweg te weinig kinderen om dit op de school van mijn zoon te kunnen verzorgen.

Op 3 september kregen we een brief waarin werd verteld dat de kinderopvang op de locatie van de school wordt overgenomen door kinderopvang B. Voor ons een complete verrassing! De reden: kinderopvang A stopt met de dienstverlening op deze locatie en heeft kinderopvang B gevraagd het over te nemen. Want kinderopvang A werkt voornamelijk samen met het openbaar onderwijs en kinderopvang B werkt in een naburige gemeente met het katholiek onderwijs samen, dus is het een logische stap dat kinderopvang B de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang in de katholieke school overneemt.

We waren nogal overvallen door dit nieuws, maar goed, we gingen toch maar even informatie inwinnen. Ik maakte een proefberekening op de website van kinderopvang B. Bleek dat we bijna 60 euro per maand, dus ruim 700 per jaar meer kwijt zouden zijn. Natuurlijk heb ik daarover met kinderopvang B gemaild. Zij reageerden zakelijk; de proefberekening klopte, want hoewel het uurtarief gelijk is, gebruiken zij een andere urenberekening en daar kunnen ze geen uitzondering op maken. Daarnaast wilde ik weten in hoeverre die VOORschoolse opvang door de nieuwe kinderopvang gegarandeerd verzorgd gaat worden. Wij zijn er immers afhankelijk van vanwege ons werk, dus we kunnen het niet gebruiken dat zij deze vorm straks ook als "onrendabel" beschouwen en ermee stoppen. Het antwoord: voor nu kunt u ervan uitgaan dat we de opvang gaan uitvoeren zoals beschreven en niet zal worden samengevoegd op een andere locatie, maar we kunnen geen garanties geven dat hier in de loop van de tijd niet in wijzigt.

Inmiddels kregen we op 14 september een tweede brief, met de bevestiging van de beëindiging van ons contract. We voelen ons ongelooflijk voor het blok gezet. We worden geconfronteerd met een voldongen feit. Er is geen persoonlijk contact geweest, er is niet naar onze mening gevraagd. Tegelijkertijd worden we zo goed als gedwongen (want afhankelijk van) de opvang bij kinderopvang B af te nemen met een forse prijsstijging op de koop toe, terwijl niet eens echt zeker is dat de benodigde opvang geboden kan blijven worden. Het is voor ons echt een fors bedrag en we hebben nog zeker 2 jaar opvang nodig.
Bovendien klopt het verhaal gewoon niet. Ik heb er nog begrip voor dat een locatie wordt afgestoten, als deze onrendabel is. Maar onze zoon zit NIET op deze locatie. Hij gaat al 5 jaar naar het eigen gebouw van kinderopvang A, tot volle tevredenheid van ons en van zijn leidsters. Hij heeft nog nooit de kinderopvang op zijn eigen school bezocht. En de opvang in het eigen gebouw, voor kinderen van de openbare en christelijke school gaat gewoon door. Alleen de kinderen van de katholieke school mogen er blijkbaar ineens niet meer naartoe... :(

Wie weet wat we hieraan kunnen doen? Jullie raad wordt heel erg gewaardeerd!

Suus000
Berichten: 4
Lid geworden op: 15 sep 2020 17:31

Re: Kinderopvang zegt eenzijdig contract op. Nieuwe kinderopvang 700 euro duurder!

Ongelezen bericht door Suus000 »

Aanvulling:

Wij hebben uiteraard een contract met kinderopvang A. Volgens de algemene voorwaarden, die op hun website staan, mag de kinderopvang eenzijdig het contract opzeggen onder de volgende voorwaarden:

De Ondernemer is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende
reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
a. De situatie dat de Ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting;
b. Voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c;
c. De situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b;
d. De omstandigheid dat de Ondernemer vanwege een niet aan hem toerekenbare oorzaak langdurig of
blijvend niet meer in staat is de Overeenkomst uit te voeren;
e. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in
gevaar brengt.


Bovenstaande is echter i.m.o. niet van toepassing. We komen onze betalingsverplichtingen altijd na, ons kind heeft niet ineens veel meer zorg nodig en is geen gevaar voor andere kinderen. De organisatie verzorgt volop kinderopvang, dus punt d. lijkt ook niet logisch. Dan zouden er bedrijfseconomische oorzaken kunnen worden aangedragen, ware het niet dat onze zoon niet op de locatie zit waar het in dit geval over gaat.

Verder wordt op de website genoemd: "Zoals u ook van beide organisaties gewend bent, wordt uw keuze voor opvang en/of onderwijs gerespecteerd. Uw keuze voor openbaar basisonderwijs is niet verplicht gekoppeld aan opvang bij Kinderopvang A. Andersom is uw keuze voor Kinderopvang A. niet automatisch gekoppeld aan uw schoolkeuze."
Betekent dit dan niet dat ik nog steeds voor kinderopvang A. moet kunnen kiezen, ook als mijn kind niet naar de openbare school gaat?

Zouden deze algemene voorwaarden ons nog kunnen helpen?

berndv
Berichten: 8896
Lid geworden op: 29 dec 2005 11:10

Re: Kinderopvang zegt eenzijdig contract op. Nieuwe kinderopvang 700 euro duurder!

Ongelezen bericht door berndv »

Suus000 schreef:
16 sep 2020 23:06
Verder wordt op de website genoemd: "Zoals u ook van beide organisaties gewend bent, wordt uw keuze voor opvang en/of onderwijs gerespecteerd. Uw keuze voor openbaar basisonderwijs is niet verplicht gekoppeld aan opvang bij Kinderopvang A. Andersom is uw keuze voor Kinderopvang A. niet automatisch gekoppeld aan uw schoolkeuze."
Betekent dit dan niet dat ik nog steeds voor kinderopvang A. moet kunnen kiezen, ook als mijn kind niet naar de openbare school gaat?
wat ik hier lees is dat ze niemand uitsluiten, dus u zou gewoon nog van de diensten gebruik kunnen maken van de huidige opvang, alleen niet meer op de school zelf.

Teunbosseman
Berichten: 4197
Lid geworden op: 29 mar 2011 15:46
Contacteer:

Re: Kinderopvang zegt eenzijdig contract op. Nieuwe kinderopvang 700 euro duurder!

Ongelezen bericht door Teunbosseman »

Lees dit eens door, in een notendop/
Iedere school is verplicht om voor- en naschoolse opvang aan te bieden, als ouders daarom vragen.

https://www.klachtenloket-kinderopvang. ... pvang/bso/


Als de prijs omhoog gaat zul je waarschijnlijk ook meer toeslag (KOT) krijgen. Ik lees dat de nieuwe opvang een andere urenberekening heeft en geen uitzondering op kan maken.
Dat is nogal hard gezegd en lijkt mij het verdiepen waard met BOINK om te verifieren. Ik vermoed dat er meer uren als pakket worden berekend. Klopt dit ?

https://www.boink.info/home

Suus000
Berichten: 4
Lid geworden op: 15 sep 2020 17:31

Re: Kinderopvang zegt eenzijdig contract op. Nieuwe kinderopvang 700 euro duurder!

Ongelezen bericht door Suus000 »

Bedankt voor de reacties!
Als de prijs omhoog gaat zul je waarschijnlijk ook meer toeslag (KOT) krijgen. Ik lees dat de nieuwe opvang een andere urenberekening heeft en geen uitzondering op kan maken.
Dat is nogal hard gezegd en lijkt mij het verdiepen waard met BOINK om te verifieren. Ik vermoed dat er meer uren als pakket worden berekend. Klopt dit ?
Ik heb inmiddels contact gehad met BOINK en zij geven aan dat de reden van opzegging van ons contract ongegrond is. De organisatie mag niet het contact opzeggen van een kind op locatie A omdat locatie B wordt afgestoten c.q. overgenomen wordt op een ander bedrijf. Het feit dat mijn zoon wel op de basisschool van locatie B zit, staat daar helemaal los van. Hij zit immers niet op DIE kinderopvanglocatie. De medewerkster van BOINK gaf wel andere redenen op: als de opvang op zijn eigen locatie gestopt wordt, als ze het vervoer naar de school niet meer kunnen regelen, als er ineens veel meer zorg nodig is, als er betalingsachterstanden zijn. Maar dat is allemaal niet het geval. Alleen het feit dat een kind een bepaalde basisschool bezoekt, zou geen reden voor opzegging mogen zijn.

BOINK adviseerde ons eerst per mail contact op te nemen om onze verbazing te uiten over de genomen beslissingen en om de achterliggende redenen te vragen. En natuurlijk ook om aan te geven dat de beëindiging van ons contract ongegrond is.
Zij noemde ook het klachtenloket, daar kunnen we ons verhaal vast neerleggen en dan, mocht de reactie van de kinderopvang onbevredigend zijn, kunnen zij eventueel bemiddelen. Een laatste stap is de geschillencommissie, die dan, middels een zitting, een uitspraak zal doen, waar de partijen aan gebonden zijn. Nu kan daar maanden overheen gaan en hopen we dat het zover niet hoeft te komen. Maar in de tussentijd hebben we wel opvang nodig en die stopt per 26 oktober.

Teunbosseman
Berichten: 4197
Lid geworden op: 29 mar 2011 15:46
Contacteer:

Re: Kinderopvang zegt eenzijdig contract op. Nieuwe kinderopvang 700 euro duurder!

Ongelezen bericht door Teunbosseman »

Wellicht ook idee om de OC van de opvang in te lichten. Deze kunnen veelal ook bemidellen.
Geschillencommissie is laatste zet, kosten zijn "slechts" 25 euro welke je terug krijgt als je in gelijk wordt gesteld.

alfatrion
Berichten: 17832
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Kinderopvang zegt eenzijdig contract op. Nieuwe kinderopvang 700 euro duurder!

Ongelezen bericht door alfatrion »

Suus000 schreef:
16 sep 2020 23:06
Zouden deze algemene voorwaarden ons nog kunnen helpen?
Jazeker.

Suus000
Berichten: 4
Lid geworden op: 15 sep 2020 17:31

Re: Kinderopvang zegt eenzijdig contract op. Nieuwe kinderopvang 700 euro duurder!

Ongelezen bericht door Suus000 »

Positief nieuws: We hebben bericht gekregen van onze kinderopvangorganisatie dat wij toch bij hen de opvang kunnen blijven afnemen. Ze hebben dit echter niet eerder gecommuniceerd, omdat de directie van de basisschool graag ziet dat alle kinderen van de school overstappen naar nieuwe kinderopvang. Dat zal wellicht in de onderhandelingen tussen de betrokken partijen netjes afgesproken zijn, maar we voelden ons behoorlijk voor het blok gezet. Ik had graag geweten dat ik wel gewoon een keuze had, dat had een hoop kopzorgen gescheeld. :roll:

Maar goed, we hebben een nieuw contract gekregen, wat volledig gelijk is aan ons lopende contract. De opvang is dus voorlopig weer geregeld.
Bedankt voor de input en het meedenken! :D

Moneyman
Berichten: 17762
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Kinderopvang zegt eenzijdig contract op. Nieuwe kinderopvang 700 euro duurder!

Ongelezen bericht door Moneyman »

Mooi opgelost. Het loont om er energie in te steken dus. Je kunt hooguit iets vinden van de communicatiekeuzes van de KO.

Plaats reactie