LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Een lening afgesloten of van plan dit te gaan doen? Bespreek het in dit topic.
Veelkantie
Berichten: 10
Lid geworden op: 27 apr 2011 00:07

Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door Veelkantie » 18 apr 2012 16:51

Heeft u ervaring met de maffia praktijken van LaSer Services Nederland, waaronder incasso-fraude, laat het ons weten op [email protected]. Samen staan we sterk. We gaan voor het laten intrekken van de incasso-vergunning en het beëindigen van de boeven praktijken van LaSer Service Nederland. Graag dit bericht verder verspreiden zodat wij een zo groot mogelijk publiek bereiken. Bvd!

BBO
Berichten: 3
Lid geworden op: 18 apr 2012 17:19

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door BBO » 18 apr 2012 17:24

Misschien is het handiger als je eerst een toelichting geeft wat precies je doel is en waarom. Boevenpraktijken doet het leuk als "aansprekende titel" Maar waar gaat het nu eigenlijk om ?

stofzuigertje

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door stofzuigertje » 18 apr 2012 17:49

Vermoedelijk een Credit Card waar ze na afloop pas de voorwaarden gaan lezen.

Ook diverse leningen verstrekken ze met niet bepaald klant vriendelijke voorwaarden.
Dus mensen die achteraf klagen dat ze met lastige niet prettige voorwaarden zitten omdat ze bij het tekenen niet die lange moeilijk leesbare rotzooi willen lezen.

Veelkantie
Berichten: 10
Lid geworden op: 27 apr 2011 00:07

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door Veelkantie » 19 apr 2012 12:02

BBO,

Staat in de tekst vermeld. Fraude met eenmalige incasso. Doen alsof er toestemming is verleend voor een eenmalige incasso terwijl dit pertinent niet het geval is.

Het gaat ons niet om onszelf. Wij hebben zelf geen enkele financiering. Maar om een wat oudere vrouw waarvoor wij veel zaken regelen. Die heeft nooit geweten van het feit dat haar inmiddels overleden man voor meer dan € 41.000,- aan leningen heeft afgesloten. Daar kwam zij en wij pas na zijn dood achter. Mevrouw kan zich ook niet herinneren ooit getekend te hebben voor de leningen, twee in totaal, bij LaSer Nederland BV.

Omdat deze mevrouw, in ieder geval niet volledig op wilde en financieel gezien ook niet kon opdraaien voor financieringen waarvan ze van het bestaan nooit geweten heeft, hebben we alle kredietmaatschappijen waar wijlen haar man kredieten afsloot een minnelijke schikkingsvoorstel gedaan tegen finale kwijting. Allen hebben daaraan meegewerkt behalve LaSer Nederland BV. LaSer Nederland deed alsof ze het voorstel en de daarbij behorende bewijsstukken niet heeft ontvangen, of de tweede versie, dat men deze zomaar verloren was. We hebben het voorstel en alle bescheiden vier maal ingezonden en zijn vijf maanden in de weer geweest met LaSer Nederland. We vernamen telkens helemaal niets, en bij navraag kregen we telkens te horen dat men de papieren kwijt was. Het enige dat mevrouw van LaSer vernam was een brief voor een meneer in Harderwijk, inclusief allemaal zeer gevoelige privé informatie, die niet bestemd was voor mevrouw. Uiteindelijk ontvingen wij na vijf maanden een 'tegenvoorstel' dat mevrouw 80% van de financiering in ene diende te voldoen en dan zou men de rest kwijtschelden. 80% is circa € 3.300,-. Dat heeft mevrouw niet dus hebben we het 'tegenvoorstel' afgewezen.

Om LaSer Nederland BV ertoe te bewegen met een behoorlijk tegenvoorstel te komen hebben we de automatische incasso stopgezet en daar waar nodig de afgeschreven bedragen teruggeboekt.

Het viel ons gisteren op, toen wij deze mevrouw bezochten zoals wij dat iedere woensdag doen, dat LaSer Service Nederland bijna € 100,- had afgeschreven van de rekening van mevrouw. Een eenmalige incasso met als omschrijving ‘zoals overeengekomen op 17-03-2012’. Probleem is alleen dat mevrouw, noch wij als haar zaakwaarnemers, ook maar iets overeengekomen zouden zijn met LaSer Service Nederland. Geen van ons had hen enige opdracht dan wel toestemming gegeven om € 100,- van mevrouw haar rekening af te schrijven. LaSer Service Nederland schrijft dus af zonder permissie!

Aangezien het om een eenmalige incasso gaat die ‘in overeenstemming met de klant’ zou zijn afgeschreven is terugboeken niet mogelijk. Resultaat is dat mevrouw acuut zonder een rooie cent zit!

Uiteraard hebben wij direct contact opgenomen met de ING, de bank van mevrouw, en om opheldering gevraagd. Maar de ING stelt zich op het standpunt dat men geen partij maar slechts het ‘gelegenheid gevend orgaan’ zou zijn in deze kwestie. Er zit nog een derde partij tussen LaSer Service Nederland en de ING die zou moeten controleren of er daadwerkelijk toestemming is gegeven voor de afschrijvingen in opdracht van LaSer. ING besteed deze verantwoordelijkheid dus uit.

Als we het geld terug wilde hebben van LaSer dan moesten we volgens ING bij LaSer zijn. Dus belde ik met LaSer Incasso. De mevrouw bij LaSer begon vrijwel direct nadat ze mijn naam en de reden van mijn telefoontje vernam letterlijk te blèren dat mevrouw onmiddellijk de automatische incasso's moest herstellen, enzovoort. Ik kreeg er geen woord meer tussen.

LaSer was dus, zo bleek uit de woorden van de blèrende mevrouw van de LaSer Incasso Afdeling, kwaad over het feit dat wij de automatische incasso’s weigeren. Dus heeft men simpelweg fraude gepleegd door het voor te doen komen alsof mevrouw toestemming zou hebben gegeven voor een eenmalige incasso die niet te annuleren of terug te boeken is! Let wel, dit kan men zo vaak herhalen als men wil. En je staat als klant volkomen machteloos. Door dit frauduleuze gedrag van LaSer is mevrouw dus opeens de macht over haar eigen rekening, waarop haar eigen centen staan, totaal kwijt. Zeker als de ING ook nog eens de verantwoordelijkheid simpelweg van zich afschuift richting een derde.

Nu ging het om € 100,-, maar het had net zo gemakkelijk een paar duizend euro kunnen zijn. Of men kan, met hetzelfde gemak, deze frauduleuze handeling zo vaak herhalen als men wil. De derde uitvoerende partij zal er niet naar kraaien, en de ING wijst gewoon de verantwoordelijkheid af en wijst dan weer naar de uitvoerende partij.

U snapt dat dit onacceptabel is. En het kan ook u overkomen. Als dat niet al gebeurd is en u bijvoorbeeld niet wist dat dit zuivere fraude is!

U kunt er natuurlijk van vinden wat u wilt vinden dat wij de automatische incasso’s terugboekten om LaSer onder druk te zetten om over de brug te komen met een beter en voor mevrouw betaalbaar tegenvoorstel. Maar u moet het toch met me eens zijn dat u en u alleen de macht over uw rekening en dus uw geld moet hebben. En geen maffiose kredietboer die gewoon zonder uw toestemming willekeurig welk bedrag dan ook van uw rekening kan schrijven door net te doen alsof u daartoe toestemming zou hebben gegeven. Want dan staat u dus opeens volkomen machteloos. En de kredietboer kan doen en laten met uw rekening en dus uw geld wat hen op dat moment uitkomt.

Mevrouw is in de problemen gekomen omdat haar man na zijn overlijden, zonder dat ze ervan in kennis was, achterliet met een schuld van bijna € 42.000,-. Nou hoop ik niet dat dit u ooit overkomt, maar in economische tijden als dit is het niet ondenkbaar dat ook u wel eens, om uiteenlopende redenen zoals het verliezen van uw baan, in financieel zwaar weer terechtkomt. En stel dan eens voor dat u de keuze moet maken tussen het betalen van uw LaSer krediet of het voeden van uw kinderen, of het betalen van de huur. Ik denk dat die keuze dan snel gemaakt is, of niet dan? Moet u zich nu eens voorstellen dat LaSer dan bij machte is om gewoon geld van uw rekening te trekken dat u voor uw kinderen of huur had bedacht zonder uw toestemming en door net te doen alsof u toestemming gaf!

U moet altijd degene zijn en blijven die de macht heeft over uw geld. En niet een maffiose frauderende kredietverstrekker. Daar zijn wetten en regels voor. Als LaSer het niet eens is met uw handelwijze of keuzes dan kunnen ze naar een deurwaarder stappen. Dan bent u in de gelegenheid andere, en voor u op dat moment betere, voorwaarden te bedingen via deze deurwaarder. Is LaSer het daar nog niet mee eens dan kunnen ze naar de rechter stappen. Dat zijn de regels en dat is de wet. Maar niet frauderen met zogenaamde toestemmingen van de schuldenaar. Want dat is fraude en diefstal!

Wij kunnen ons niet voorstellen dat LaSer Nederland BV dit en andere kunstjes alleen bij mevrouw flikt. Dat willen wij graag in kaart brengen en met deze meldingen iets gaan ondernemen tegen LaSer Nederland BV. Ons doel is intrekking van de vergunning die LaSer heeft om automatische en eenmalige incasso's uit te voeren. Bovendien zijn wij van mening dat een kredietverstrekker die zich schuldig maakt aan fraude geen bestaansrecht heeft. Die dient 'ge-DSB't' te worden!

Veelkantie
Berichten: 10
Lid geworden op: 27 apr 2011 00:07

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door Veelkantie » 19 apr 2012 12:06

stofzuigertje schreef:Vermoedelijk een Credit Card waar ze na afloop pas de voorwaarden gaan lezen.

Ook diverse leningen verstrekken ze met niet bepaald klant vriendelijke voorwaarden.
Dus mensen die achteraf klagen dat ze met lastige niet prettige voorwaarden zitten omdat ze bij het tekenen niet die lange moeilijk leesbare rotzooi willen lezen.
De mevrouw waar het in deze om gaat heeft nooit een contract gezien omdat ze totaal niet in kennis was van het bestaan van de twee kredieten bij LaSer. Zeer waarschijnlijk heeft haar overleden man met behulp van fraude (vervalsen handtekening mevrouw en dergelijke) deze kredieten, waarvan zelfs één op haar naam zonder dat ze daar van in kennis was en zelfs onvoldoende inkomen had om een dergelijk krediet aan te gaan, afgesloten.

Uw veronderstelling gaat dus niet op in deze.

Jolijn
Berichten: 6314
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door Jolijn » 19 apr 2012 12:52

ING schijnt wel vaker moeilijk te doen bij onterechte incasso's. Ze moeten hier toch aan meewerken.

Veelkantie
Berichten: 10
Lid geworden op: 27 apr 2011 00:07

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door Veelkantie » 19 apr 2012 13:15

Jolijn schreef:ING schijnt wel vaker moeilijk te doen bij onterechte incasso's. Ze moeten hier toch aan meewerken.
Dat heb ik ook aangegeven. ING doet nu alsof ze slechts een faciliterende functie zou hebben richting bedrijven die, al dan niet terecht, geld van onze rekeningen af willen schrijven. Dat terwijl WIJ de klanten zijn en WIJ er recht op hebben dat ING ervoor zorgt en er op toeziet dat derde niet kunnen frauderen met het geld dat WIJ als klanten aan hen toevertrouwde. WIJ zijn de klanten en wij dienen zonder enige beperkingen zeggenschap en macht te hebben over ONS geld. ING heeft geen dubbele loyaliteit naar derde en naar klanten, maar slechts en alleen jegens haar klanten. Bij protest van een klant dient ING altijd, zonder dralen, de wil van de klant uit te voeren. Als ze toch al geen partij is in dit soort kwesties is het ronduit onbehoorlijk om te verhinderen dat klanten hun geld terug kunnen halen bij, in dit geval frauderende derde omdat men niet kan beoordelen wie er 'gelijk' heeft. Dat is niet de taak van ING.

mpr1980
Berichten: 99
Lid geworden op: 30 jul 2010 11:34

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door mpr1980 » 19 apr 2012 22:04

Volgens mij kan die incasso weldegelijk retour, echter kost dat een hoop meer werk. Zowel voor de klant als voor de bank.

Overigens, los van mijn mening wie en of er (een) fout zit in deze. Waarom meteen deze stap en niet door middel van een advocaat of via het KiFiD deze zaak laten uitzoeken? Het KiFiD is de bevoegde instantie in deze om onderzoek te laten doen en de zaak tot op de bodem te laten uitzoeken. Mocht Laser fout zitten, dan kunnen zij acties ondernemen d.m.v. boetes of intrekking licenties.

Laatste kanttekening, mocht nu blijken dat de lening wel degelijk volkomen legaal is, dan zit mevrouw nu zwaarder in de problemen dan dat ze zat. Immers, door de incasso's te storneren en dus moedwillig achterstanden laten ontstaan, maakt het dat mevrouw BKR negatief geregistreerd is / wordt. Dit kan veel problemen opleveren met andere kredieten (mogelijke roodstand bank etc) of andere zaken. Ik snap niet waarom mensen meteen storneren en niet eerst in gesprek gaan. Storneren kan tegenwoordig tot 56 dagen, dus meer dan genoeg tijd!

Nogmaals, ik oordeel niet of er een fout is en wie er dan fout is. Daar ken ik de details niet voor, maar ik zou mijn klacht aan het KiFiD richten in deze.

BBO
Berichten: 3
Lid geworden op: 18 apr 2012 17:19

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door BBO » 19 apr 2012 22:29

Bedankt voor de uitgebreide toelichting. Je hebt inderdaad zogeheten nul dagen incasso's . Mijn inziens niet toegestaan voor dit doel. Terugboeken is misschien een logische reactie maar zoals al geschreven niet handig omdat een bkr registratie zo aan je broek zit en terecht of onterecht, ook dit gaat weer lang duren om gecorrigeerd te krijgen. Mijn advies: hoofd koel houden en klacht aan het kifid richten. Daar moeten ze echt wat mee. Veel succes.

Veelkantie
Berichten: 10
Lid geworden op: 27 apr 2011 00:07

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door Veelkantie » 19 apr 2012 23:27

mpr1980 schreef:Volgens mij kan die incasso weldegelijk retour, echter kost dat een hoop meer werk. Zowel voor de klant als voor de bank.
Nee, er kan alleen sprake zijn van terugstorting door de innende partij. LaSer dus. Het betreft inderdaad een incasso met 0 dagen incasso.
Overigens, los van mijn mening wie en of er (een) fout zit in deze. Waarom meteen deze stap en niet door middel van een advocaat of via het KiFiD deze zaak laten uitzoeken? Het KiFiD is de bevoegde instantie in deze om onderzoek te laten doen en de zaak tot op de bodem te laten uitzoeken. Mocht Laser fout zitten, dan kunnen zij acties ondernemen d.m.v. boetes of intrekking licenties.
Advocaten kosten een hoop geld. En KiFiD was nog niet in beeld omdat het voorval, de frauduleuze incasso, recent (17 april) pas heeft plaatsgevonden. We willen informatie inzamelen van gedupeerde om een sterke zaak te hebben. Als er meer mensen te maken kregen met frauduleuze incasso's dan kunnen we mogelijk de maximale straf bedingen. Namelijk kwijtraken vergunningen.
Laatste kanttekening, mocht nu blijken dat de lening wel degelijk volkomen legaal is, dan zit mevrouw nu zwaarder in de problemen dan dat ze zat. Immers, door de incasso's te storneren en dus moedwillig achterstanden laten ontstaan, maakt het dat mevrouw BKR negatief geregistreerd is / wordt. Dit kan veel problemen opleveren met andere kredieten (mogelijke roodstand bank etc) of andere zaken. Ik snap niet waarom mensen meteen storneren en niet eerst in gesprek gaan. Storneren kan tegenwoordig tot 56 dagen, dus meer dan genoeg tijd!
De lening die in ieder geval op naam van mevrouw is afgesloten is hoe dan ook niet legaal omdat mevrouw daar nooit voor getekend heeft. Maar dat is niet het issue. Wij wilde en willen alleen maar een redelijke minnelijke schikking, zoals wij eveneens met de andere kredietverstrekkers en zelfs de belastingdienst troffen, en hebben daarvoor een bedrag gereserveerd.

Een negatieve aantekening bij de BKR is in geval van deze mevrouw eerder welkom dan ongewenst. Mevrouw wil nooit meer een financiering of krediet hebben gezien de ervaringen die ze nu heeft, en de roodstand hebben we op de rekeningen ingelopen en voortaan onmogelijk gemaakt om mevrouw te beschermen tegen teveel uitgeven en het veroorzaken van roodstanden en achterstanden.

Wij hebben al zo'n 5 maanden geprobeerd om tot een regeling met LaSer te komen, dus een gesprek probeerden aan te gaan zoals u dat noemt, zoals we dat met alle andere kredietverstrekkers waar meneer geld had geleend deden. LaSer stuurde ons echter telkens met een kluitje het riet in door gewoon niet te reageren, en bij navraag te doen alsof men (tot vier keer toe) de ingezonden brief en alle door ons ingezonden bewijzen kwijt waren geraakt. Het was ons dus wel duidelijk dat LaSer helemaal geen regeling of een gesprek wilde of wil.
Nogmaals, ik oordeel niet of er een fout is en wie er dan fout is. Daar ken ik de details niet voor, maar ik zou mijn klacht aan het KiFiD richten in deze.
Dat is ook de eerstvolgende stap.

Veelkantie
Berichten: 10
Lid geworden op: 27 apr 2011 00:07

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door Veelkantie » 19 apr 2012 23:43

BBO schreef:Bedankt voor de uitgebreide toelichting. Je hebt inderdaad zogeheten nul dagen incasso's . Mijn inziens niet toegestaan voor dit doel. Terugboeken is misschien een logische reactie maar zoals al geschreven niet handig omdat een bkr registratie zo aan je broek zit en terecht of onterecht, ook dit gaat weer lang duren om gecorrigeerd te krijgen. Mijn advies: hoofd koel houden en klacht aan het kifid richten. Daar moeten ze echt wat mee. Veel succes.
Een zogenaamde 0 dagen incasso, dus een eenmalige (maar desnoods dagelijks door LaSer of andere frauduleuze kredietverstrekker te herhalen) incasso waarbij LaSer het doet voorkomen alsof dit overeengekomen zou zijn met mevrouw, in niet alleen niet toegestaan voor dit doel. Het is fraude. Men heeft namelijk geen toestemming van deze mevrouw maar doet dit valselijk zo voorkomen, en mogelijk heeft men zelfs deze toestemming vervalst. Dat laatste moet onderzocht worden.

Zoals aangegeven is een BKR registratie in dit geval eerder wenselijk, uit bescherming van mevrouw die een beetje 'naïef' is op financieel gebied, dan een probleem.

Op dit moment zijn we mevrouw aan het leren hoe met geld en rekeningen om moet gaan en moet (internet) bankieren. Eveneens hebben we haar aangemeld voor een budgettering cursus via het MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland).

Toen haar man nog leefde regelde hij alle financiële zaken. Vandaar ook dat ze na zijn dood geconfronteerd werd met een schuldenlast van tegen de € 42.000,- waar ze het bestaan niet van afwist. Die schuldenlast hebben wij (mijn vrouw en ik) voor mevrouw tot 10% weten te reduceren door te onderhandelen met de schuldeisers en minnelijk te schikken ter gehele kwijting van de restschulden.

Wat nu alleen nog rest is LaSer die de boel al vijf maanden traineert en nu dus fraudeert.

Djedi93
Berichten: 1
Lid geworden op: 24 apr 2012 18:38

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door Djedi93 » 24 apr 2012 18:53

Als mevrouw getrouwd was onder huwelijkse voorwaarden dan hoeft ze niet getekend tehebben. Dan gaat de schuld automatisch over naar haar want deie word meegenomen in de erfenis. Mijn tante heeft hetzelfde gehad toen mijn oom was overleden maar mijn ouders hebben het contract toen opgevraagd en daar staat in vermeld dat als de eerste incasso niet lukt dat er aan het eind van de maand nogmaals mag worden geincasseerd ( bij achterstand), is wel 2 jaar geleden en ik weet natuurlijk niet of ze de contracten veranderen.

Heb je de post aangetekend verstuurd?

en ik kan me goed voorstellen dat hun zoiets hebben van mw kan over langere termijn betalen als ik jullie was zou ik gewoon om een rente korting vragen. Of dat de rente word stopgezet de kans dat ze met een kwijtings voorstel akkoord gaan is klein mijn ouders hebben toen der tijd een rente regeling voor mijn tante geregeld geen rente en dan over een langere periode aflossen. Ze was er in 2 jaar vanaf een kwijtings voorstel wouden ze niet onder de 80% van het saldo maar dat kon me tante toen niet opbrengen.

Ben benieuwd hoe het afloopt..

Veelkantie
Berichten: 10
Lid geworden op: 27 apr 2011 00:07

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door Veelkantie » 24 apr 2012 19:11

Djedi93 schreef:Als mevrouw getrouwd was onder huwelijkse voorwaarden dan hoeft ze niet getekend tehebben. Dan gaat de schuld automatisch over naar haar want deie word meegenomen in de erfenis. Mijn tante heeft hetzelfde gehad toen mijn oom was overleden maar mijn ouders hebben het contract toen opgevraagd en daar staat in vermeld dat als de eerste incasso niet lukt dat er aan het eind van de maand nogmaals mag worden geincasseerd ( bij achterstand), is wel 2 jaar geleden en ik weet natuurlijk niet of ze de contracten veranderen.
Klopt dat ook kredieten/ schulden overerfelijk zijn. Daarom gaat het ook niet. Mevrouw wist geheel niet af van het bestaan van de kredieten en heeft er hoe dan ook niet voor getekend.

Men mag inderdaad bij een automatisch incasso meermaals proberen het bedrag te incasseren als het de eerste keer niet lukt. Maar dat is iets anders dan voorwenden dat mevrouw akkoord zou zijn gegaan met een eenmalig incasso, hetgeen totaal iets anders is dan een automatisch incasso, zonder terugboek termijn. Dat is frauduleus.
Heb je de post aangetekend verstuurd?
Nee, maar we hebben telkens dezelfde brieven en bescheiden ook per mail verzonden. En daar hebben we uiteraard bewijzen van.
en ik kan me goed voorstellen dat hun zoiets hebben van mw kan over langere termijn betalen als ik jullie was zou ik gewoon om een rente korting vragen. Of dat de rente word stopgezet de kans dat ze met een kwijtings voorstel akkoord gaan is klein mijn ouders hebben toen der tijd een rente regeling voor mijn tante geregeld geen rente en dan over een langere periode aflossen. Ze was er in 2 jaar vanaf een kwijtings voorstel wouden ze niet onder de 80% van het saldo maar dat kon me tante toen niet opbrengen.

Ben benieuwd hoe het afloopt..
Ik wil er op dit moment niet zoveel over zeggen omdat wij de formele schriftelijke bevestiging nog niet binnen hebben, maar men is uiteindelijk nadat ik hen zwaar onder druk heb gezet, overstag gegaan en alsnog akkoord gegaan met onze minnelijke schikking tegen finale kwijting.

Dit is dus voorlopig hoe het afgelopen is. Ik hoop de bevestiging snel te ontvangen en dan kan ik er wat uitgebreider op in gaan.

Amsterdam999
Berichten: 1
Lid geworden op: 29 apr 2012 22:02

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door Amsterdam999 » 29 apr 2012 22:10

Beste lezers ,

In het verleden heeft laser , prime line een en het zelfde bedrijf zonder machtiging hoge bedragen van mijn rekening afgeschreven.
Direct daarna, heb ik via mijn bank deze bedragen teruggeboket en een blokkade tegen deze bedrijf laten instellen.
Ondanks de blokkade en geen machtiging, heeft laser afgelopen week een nieuwe truc gevonden en telkens via een andere bankrekeningnummer bedragen van mijn rekening afgeschreven met als omschrijving
“Eenmalige incasso conform afspraak”.
Voor alle duidelijkheid eenmalige incasso’s kunnen niet teruggeboekt worden.
De enige wat de bank kan doen, is een onderzoek laten instellen.
Hiervan, heb ik klacht bij Kifid ingediend en op advies van advocaat en de bank, is een aangifte wegens fraude en oplichting jegens deze bedrijf bij de politie ingediend.
Verzoek aan alle gedupeerde mensen door Laser, prime line, euroquo enz.…, gewoon een aangifte wegens oplichting, fraude, intimidatie, bedreiging bij de politie laten doen.
Het werkt!!!!!

vuur15
Berichten: 9
Lid geworden op: 12 okt 2009 23:36

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door vuur15 » 25 okt 2012 23:14

Wat Laser Nederland betreft aangaande mij is een misverstand wat is verholpen
Laatst gewijzigd door vuur15 op 02 nov 2012 23:54, 1 keer totaal gewijzigd.

LaSer Nederland
Berichten: 2
Lid geworden op: 31 jul 2012 15:41
Contacteer:

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door LaSer Nederland » 26 okt 2012 11:47

Geachte Vuur15,

Voor verdere afhandeling van uw bericht ontvangen wij graag uw klant- en contactgegevens. Na ontvangst hiervan neemt onze afdeling consumentenservice uw bericht in behandeling.

Uw gegevens en eventuele vragen kunt u e-mailen naar [email protected].

Met vriendelijke groet,

Webcare LaSer Nederland

vuur15
Berichten: 9
Lid geworden op: 12 okt 2009 23:36

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door vuur15 » 02 nov 2012 23:46

Wat Laser Nederland betreft moet ik zeggen dat zij je helpen als je de juiste stappen neemt in dit geval Afdeling consumentenservice.
In mijn situatie hebben ze mij goed geholpen en berust alles op een misverstand gelukkig maar.

adarshi
Berichten: 9
Lid geworden op: 06 nov 2010 11:06

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door adarshi » 08 feb 2013 08:57

Laser Services heeft zijn weg naar ons gevonden via Media Markt. Wij hebben daar ooit een tv-tje gekocht en die keurig betaald. Indien op tijd betaald kwamen er geen ratten om de hoek kijken zeiden ze bij Media Markt. Echter werd er al snel geld geclaimd door Laser Services. Legaal gezien, als in hun voorwaarden, hebben zij een fout gemaakt en moeten wij uit hun bestand worden gehaald. Dit zouden ze doen, maar niet gedaan... nu 6 jaar later krijg ik nog steeds post van ze, of ik nog even wil betalen....wat moet ik betalen? Dit weten ze via de telefoon niet te melden.

Ik denk dat de zware-shag-rokende-bouwkeet-bewoner die ik keer op keer aan de lijn krijg maar eens vervangen moet worden door een kort geding en beeindiging van deze onderneming.

Ik ben er klaar voor, en de rekening zal er niet om liegen.

vuur15
Berichten: 9
Lid geworden op: 12 okt 2009 23:36

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door vuur15 » 17 feb 2013 23:19

Laserservices
Ik heb problemen hoe zij met hun klanten omgaan als je met consumentenservice van doen hebt dan doen ze voorkomen dat de problemen die je hebt met Laserservices zijn opgelost maar niets is minderwaar.
Er wordt daar niet met elkaar gecommuniceerd iedereen doet maar wat, wat de klant niet te goede komt.
Althans de klant die niet in sprookjes gelooft die wordt er hondsdol van!!

Zo Laserservices nu momenteel te werk gaat is het de slager die in z’n eigenvlees aan het snijden is.

LaSer Nederland
Berichten: 2
Lid geworden op: 31 jul 2012 15:41
Contacteer:

Re: Boevenpraktijken van LaSer Services Nederland

Ongelezen bericht door LaSer Nederland » 18 feb 2013 12:16

Geachte Vuur15,

Voor verdere afhandeling van uw bericht ontvangen wij graag uw klant- en contactgegevens. Na ontvangst hiervan neemt onze afdeling consumentenservice uw bericht in behandeling.

Uw gegevens en eventuele vragen kunt u e-mailen naar [email protected].

Met vriendelijke groet,

Webcare LaSer Nederland

Gesloten