LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Ferratum

Een lening afgesloten of van plan dit te gaan doen? Bespreek het in dit topic.
sacredfour
Berichten: 1752
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Ferratum

Ongelezen bericht door sacredfour » 05 jul 2013 19:46

Heb je problemen met de nieuwe (Engelse ) Ferratum, stuur ze deze brief. De kans is groot dat je daarna niks meer van ze hoort!
(aan) <>

Betreft <rekeningnummer…….> en ingebrekestelling onder voorwaarde

Geachte heer, mevrouw,

Er is bij mij twijfel ontstaan over de handelswijze van Ferratum
In de kredietovereenkomst 1:73 met art 1:16 lid1 wordt aangegeven dat de WFT niet van toepassing is op uw organisatie.
In de memorie van toelichting wetswijziging WFT 1:16 lid 1, lees ik:

In overweging 19 van de richtlijn inzake elektronische handel wordt aangegeven dat de plaats van vestiging van een bedrijf dat via een internetsite diensten aanbiedt, niet de plaats is waar zich de technologie ter ondersteuning van de site bevindt of waar de site toegankelijk is, maar de plaats waar de economische activiteit wordt uitgeoefend. Het land-van-herkomstbeginsel betekent dat de financiële onderneming ook wanneer zij haar diensten online grensoverschrijdend verleent, volledig dient te voldoen aan de eisen die de regelgeving van de lidstaat waar zij haar zetel of bijkantoor heeft stelt aan die dienstverlening.

Graag duidelijkheid hierover.
Vinden de diensten plaats in Nederland dan kan uw werkwijze als mogelijk onwettelijk worden verklaard door de AFM.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de documenten van u ontvangen heb die inzage geven in:

1) De activiteiten van Ferratum in Nederland en in Engeland.
2) Bewijs van u claim voor de vermeende schuld zoals een affidavit getekend onder ede of een factuur met een handtekening in (natte) inkt. Bills of Exchange Act (1882) (GB)

Is er geen bevredigend antwoord gegeven op mijn vragen over de werkwijze van Ferratum, dan schort ik mijn betalingen op totdat er duidelijkheid is hierover, of totdat er een uitspraak is van de AFM dat de kredieten die Ferratum verstrekt niet in strijd zijn met de wet in geval dat de WFT van toepassing is.

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
Ik ga er dan vanuit dat u akkoord gaat de zaak te laten rusten.

Natuurlijk kunt er voor kiezen de zaak in rechte uit te vechten, in dat geval zie ik
de gang naar de (Engelse)rechter met vertrouwen tegemoet.
U dient dan rekening te houden met art 6 lid 2a. EVRM. Alle proces stukken moeten in de Nederlandse taal worden vertaald. De verdediging moet door een officiële tolk van het Nederland in het Engels worden vertaald.
De tussenkomst van een Nederlands incassobureau in dit geschil weinig nut. Ook de Nederlandse gerechtsdeurwaarder heeft geen bevoegdheid, en dreigen hiermee is zinloos.

In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen een redelijk termijn aan mij doet toekomen.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging, intimidatie en afpersing, met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen Section 1 of the Protection from Harassment Act 1997. (GB)
Administration of Justice Act 1970 S.40 (GB)

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,
…………….

Adres <>
Datum <>

Frits Bband
Berichten: 66
Lid geworden op: 30 dec 2011 07:46

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door Frits Bband » 05 jul 2013 22:02

Volgens hun site verstrekken ze mini-
leningen. Als je problemen met ze hebt, heb je niet betaald toch?

En probeer je daar dan onderuit te komen of heeft het een andere reden?

sacredfour
Berichten: 1752
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door sacredfour » 05 jul 2013 23:35

Onder je schuld proberen uit te komen.
Onderuit komen: Je proberen ergens aan te ontrekken. Nee. Ik begon het topic met: als je problemen hebt. Het is dus meer dan je alleen maar ontrekken. Het is proberen een oplossing te vinden. Ik kan daarbij helpen.
In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de documenten van u ontvangen heb die inzage geven in:
Deze regel uit de brief zegt eigenlijk al genoeg!

Frits Bband
Berichten: 66
Lid geworden op: 30 dec 2011 07:46

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door Frits Bband » 06 jul 2013 09:07

Ik begrijp wat je schrijft, niet wat je bedoelt.
"problemen" is een ruim begrip.

Bedankt voor de uitleg over het begrip onderuit komen, trouwens.

ArneLH
Berichten: 1666
Lid geworden op: 19 okt 2011 13:05
Locatie: Utrecht
Contacteer:

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door ArneLH » 06 jul 2013 10:23

Ik moest glimlachen bij die verwijzingen naar Britse wetgeving, aangezien je alle bescherming van de Nederlands wet geniet bij een geldleningsovereenkomst met hen (art. 6 lid 2 van verordening 593/2008). Ook die forumkeuze in de algemene voorwaarden heeft geen effect, zodat alleen de kantonrechter bevoegd is (art. 15 lid 1 EEX-Vo). Die verwijzing naar art. 6 lid 2a EVRM is ook lollig: die bepaling bestaan namenlijk niet. Lid 3a wel, maar gaat over informeren van de verdachte in een zaak bij de strafrechter.

Het ontbreken van een Wft-vergunning leidt trouwens niet tot nietigheid van een geldleningsovereenkomst, maar vernietigbaarheid. De vernietiging heeft tot gevolg dat je alles wat je hebt ontvangen van Ferratum moet terugbetalen als onverschuldigd betaald.

sacredfour
Berichten: 1752
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door sacredfour » 06 jul 2013 10:53

Ik moest glimlachen bij die verwijzingen naar Britse wetgeving, aangezien je alle bescherming van de Nederlands wet geniet bij een geldleningsovereenkomst met hen (art. 6 lid 2 van verordening 593/2008).
Ik denk dat dit betrekking heeft op de oude Ferratum
Ferratum (nieuwe) zegt in hun alg. voorwaarden dat het Engels recht van toepassing is.

ArneLH, inderdaad het moet zijn art 6 lid3a. EVRM. Bedankt voor de correctie.

De flitskrediet aanbieders zitten natuurlijk niet op een uitspraak van de rechter te wachten. Ze zullen dan ook een rechtszaak proberen te vermijden.

Ferratum heeft duidelijk de keus gemaakt het Engels recht van toepassing te laten zijn bij geschillen. Dit om onder de regels van de AFM uit te komen.
Het is in het voordeel van de vermeende schuldenaar om hier niet van af te wijken ook al zal hij die mogelijkheid hebben. (als ik art. 6 lid 2 van verordening 593/2008 goed heb begrepen)

ArneLH
Berichten: 1666
Lid geworden op: 19 okt 2011 13:05
Locatie: Utrecht
Contacteer:

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door ArneLH » 06 jul 2013 13:00

sacredfour schreef:
Ik moest glimlachen bij die verwijzingen naar Britse wetgeving, aangezien je alle bescherming van de Nederlands wet geniet bij een geldleningsovereenkomst met hen (art. 6 lid 2 van verordening 593/2008).
Ik denk dat dit betrekking heeft op de oude Ferratum
Ferratum (nieuwe) zegt in hun alg. voorwaarden dat het Engels recht van toepassing is.
Nope:
art. 6, leden 1 en 2, Verordening 593/2008 schreef:1. Onverminderd de artikelen 5 en 7 wordt de overeenkomst gesloten door een natuurlijke persoon voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd ("de consument") met een andere persoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep ("de verkoper") beheerst door het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat:
a) de verkoper zijn commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in het land waar de consument woonplaats heeft, of
b) dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op dat land of op verscheidene landen, met inbegrip van dat land,
en de overeenkomst onder die activiteiten valt.
2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de partijen overeenkomstig artikel 3 het recht kiezen dat van toepassing is op een overeenkomst die voldoet aan de voorwaarden van lid 1. Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens het recht dat overeenkomstig lid 1 toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke van rechtskeuze.

sacredfour
Berichten: 1752
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door sacredfour » 06 jul 2013 14:09

ArneLH , bedankt voor je uitleg. Heeft dit ook betrekking op financiële transacties van banken?
2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de partijen overeenkomstig artikel 3 het recht kiezen dat van toepassing is op een overeenkomst die voldoet aan de voorwaarden van lid 1. Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens het recht dat overeenkomstig lid 1 toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke van rechtskeuze.
Ik lees ook:
11 De vrijheid van de partijen om het toepasselijke recht te
kiezen, moet de hoeksteen van het systeem van collisieregels
op het gebied van verbintenissen uit overeenkomst
zijn.
Begrijp ik het goed dat de consument er in dit geval voor het Engelse recht kan kiezen? Ook al omdat Ferratum dit zelf aangeeft in zijn alg. voorwaarden

ArneLH
Berichten: 1666
Lid geworden op: 19 okt 2011 13:05
Locatie: Utrecht
Contacteer:

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door ArneLH » 06 jul 2013 16:07

sacredfour schreef:ArneLH , bedankt voor je uitleg. Heeft dit ook betrekking op financiële transacties van banken?
Wat zijn 'financiële transacties van banken'?
sacredfour schreef:Ik lees ook:
11 De vrijheid van de partijen om het toepasselijke recht te
kiezen, moet de hoeksteen van het systeem van collisieregels
op het gebied van verbintenissen uit overeenkomst
zijn.
Begrijp ik het goed dat de consument er in dit geval voor het Engelse recht kan kiezen? Ook al omdat Ferratum dit zelf aangeeft in zijn alg. voorwaarden
Engels recht (Engeland en Wales) is van toepassing voor zover dit niet jouw bescherming die volgt uit Nederlands recht beperkt. Dit als er tenminste sprake is van een situatie als bedoeld in art. 6 van de verordening. Het probleem is dat dit een nogal vreemde situatie oplevert:
T&C Vermogensrecht, commentaar op artikel 6 Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) schreef:In de literatuur bestaat, vooral met betrekking tot het EVO, een controverse over de interpretatie van deze bepaling. Betekent deze regel dat het dwingende recht van het woonland van de consument altijd toepasselijk is, en er dus te allen tijde sprake is van een zogeheten materieelrechtelijke rechtskeuze, of dient het dwingende recht van dat land alleen te worden toegepast indien het gunstiger is dan het gekozen recht? Het meest aannemelijk is, ook in het licht van de discussie bij de totstandkoming van Rome I, dat de rechter vergelijkenderwijs zal moeten bekijken of het dwingende recht van het woonland van de consument gunstiger is dan het gekozen recht. Indien dit niet het geval is, dan zal het gekozen recht toepassing vinden (Kramer, Handboek Consumentenrecht 2011, p. 607-608; Vonken, EVO art. 5, aant. 4).
Uit de door jou aangehaalde wetsgeschiedenis blijkt inderdaad dat de Wft wel degelijk op overeenkomsten met Ferratum UK LTD van toepassing is. Leningen bij hen vallen via de verordening m.i. ook onder de Wck, zodat de maximale kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling momenteel 15%/jaar is (art. 4 Besluit kredietvergoeding).

Annikaatje
Berichten: 517
Lid geworden op: 27 feb 2013 20:21

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door Annikaatje » 10 jul 2013 10:56

Ach ja, je kunt moeilijk ontkrachten dat planten een ziel hebben.

Maar wat is nu precies het probleem met Ferratum, welke problemen bedoelt TS?

En: hoe komt u aan die brief? Hij staat bomvol vreemde zinnen, dus ik zou 'm nog even een keertje overlezen voor ik 'm zou versturen. Zo lijkt het een bluf van iemand die totaal geen verstand van zaken heeft, maar wel zo over wil komen.

sacredfour
Berichten: 1752
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door sacredfour » 10 jul 2013 12:51

Ik heb helemaal geen bezwaar tegen kritiek, maar wel graag opbouwende kritiek. Mijn dank daarom aan Arne LH die met zijn kritiek ook verwijzingen geeft. Ik heb deze voorbeeld brief aan Ferratum hier op dit forum geplaatst om aandacht te vestigen op de wanpraktijken van flitskrediet aanbieders. Heb je kritiek op mijn brief, kom dan met een goed onderbouwd argument.

[Deel bericht verwijderd. Reden: reactie op verwijderd bericht]

Annikaatje, Ferratum en alle andere flitskrediet aanbieders richten zich op vooral jongeren en kwetsbaren in onze maatschappij. Ze bieden korte leningen aan met veel te hoge kosten.

Annikaatje
Berichten: 517
Lid geworden op: 27 feb 2013 20:21

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door Annikaatje » 10 jul 2013 15:52

sacredfour schreef:Annikaatje, Ferratum en alle andere flitskrediet aanbieders richten zich op vooral jongeren en kwetsbaren in onze maatschappij. Ze bieden korte leningen aan met veel te hoge kosten.
Ja, dat is wel een probleem. M.i. zijn kredieten sowieso een probleem.

Maar: mensen sluiten ze wel zelf af, en volgens mij moet je daarvoor 18 jaar of ouder zijn. Volledig aansprakelijk dus. Dan is het toch een beetje de eigen schuld van mensen? Hadden ze maar geen krediet of een ander krediet moeten afsluiten?

sacredfour
Berichten: 1752
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door sacredfour » 10 jul 2013 23:25

Annikaatje, Ja natuurlijk heb je gelijk. Een persoon van 18 jaar moet toch wel weten wat hij doet. Mijn ervaring is dat er veel jongeren zijn die de ene schuld met de andere proberen af te dekken. Zou iedereen zo verstandig zijn om deze dure leningen niet aan te gaan, dan zou deze industrie van flitskredieten niet bestaan. Het is wel een tak waar jaarlijks miljoenen in omgaan. Alleen al in de UK zijn er 240 verschillende flitskediet aanbieders. Gelukkig zijn de financiele markten in ons land beter gereguleerd dan in de UK waar bij wet geen maximum is gesteld aan het rentepercentage zoals in Nederland. Vroeger werden ze loansharks genoemd. Er niks verkeert aan geld verdienen. Wel moet daar op een of andere manier een waardevolle service tegenoverstaan. Om iemand die het al financieel moeilijk heeft 200 euro kosten te rekenen voor een lening van 800 euro voor 30 dagen brengt deze mensen alleen nog maar verder in de problemen.

sacredfour
Berichten: 1752
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door sacredfour » 10 jul 2013 23:36

hier een brief voor de oude (Nederlandse) Ferratum:
(aan) <>

Betreft <rekeningnummer…….> en ingebrekestelling onder voorwaarde

Geachte heer, mevrouw,

Er is bij mij twijfel ontstaan over de handelswijze van Ferratum . Ik denk dat de garant en Ferratum samenwerken, als een bedrijf. In dat geval moet men het bedrag voor de garant ook bij de kosten van het krediet optellen. Er is dan sprake van woekerrente. Ik geef u hierbij een kans om mij bewijzen te geven dat de garantsteller ook daadwerkelijk de bedragen voor de garantstelling ontvangt en bij in gebreke van de kredietnemer, deze bedragen aan de kredietverstrekker overmaakt. Voordat ik deze lening afsloot bij uw organisatie was ik niet op de hoogte dat de werkwijze van uw organisatie door de AFM als mogelijk onwettelijk wordt gezien. Als ik dit geweten had dan had ik nooit deze lening afgesloten.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de documenten van u ontvangen heb die inzage geven in:

. 1. Hoeveel kredieten heeft Ferratum in de periode 25 mei 2011 tot en met heden verstrekt (uitgesplitst per maand).
a. In hoeveel gevallen heeft de klant gekozen voor een persoonlijke garantiestelling?
b. In hoeveel gevallen heeft de klant gekozen voor een garantiestelling van Global guarantee?
c. In hoeveel gevallen heeft de klant gekozen voor een garantie bij een bank of bij Nationale Borg?
d. In hoeveel gevallen heeft Ferratum na 7 dagen kosten in rekening gebracht wegens het niet nakomen van de aflossing van het krediet?
e. In hoeveel gevallen heeft Ferratum na 14 dagen kosten in rekening gebracht wegens het niet nakomen van de aflossing van het krediet?
2. Een kopie van de samenwerkingsovereenkomst tussen Ferratum en Global guarantee. Indien afwezig: een gedetailleerde omschrijving van de gemaakte afspraken (graag specificeren ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden, rechten en plichten en vergoedingen).
3. Welk bankrekeningnummer(s) houdt Ferratum aan voor haar bedrijfsactiviteiten?
4. Een overzicht van de totale opbrengsten en de totale kosten van Ferratum vanaf 25 mei 2011 tot en met heden (uitgesplitst per maand).”

Is er geen bevredigend antwoord gegeven op mijn vragen over de werkwijze van Ferratum, dan schort ik mijn betalingen op totdat er duidelijkheid is hierover, of totdat er een uitspraak is van de AFM dat de kredieten die Ferratum verstrekt niet in strijd zijn met de wet. Zie ook deze jurisprudentie:
ljn=BV8106
ljn=BW7949

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort (BW. Artikel 6:59)

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
Ik ga er dan vanuit dat u akkoord gaat de zaak te laten rusten.

Natuurlijk kunt er voor kiezen de zaak in rechte uit te vechten, in dat geval zie ik
de gang naar de rechter met vertrouwen tegemoet.

In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u de gevraagde documentatie binnen een redelijk termijn aan mij doet toekomen.

Is hier sprake van woekerrente, dan zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen, ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,
…………….

Adres <>
Datum <>

Annikaatje
Berichten: 517
Lid geworden op: 27 feb 2013 20:21

Re: Ferratum

Ongelezen bericht door Annikaatje » 11 jul 2013 09:46

sacredfour schreef:Annikaatje, Ja natuurlijk heb je gelijk. Een persoon van 18 jaar moet toch wel weten wat hij doet. Mijn ervaring is dat er veel jongeren zijn die de ene schuld met de andere proberen af te dekken. Zou iedereen zo verstandig zijn om deze dure leningen niet aan te gaan, dan zou deze industrie van flitskredieten niet bestaan. Het is wel een tak waar jaarlijks miljoenen in omgaan. Alleen al in de UK zijn er 240 verschillende flitskediet aanbieders. Gelukkig zijn de financiele markten in ons land beter gereguleerd dan in de UK waar bij wet geen maximum is gesteld aan het rentepercentage zoals in Nederland. Vroeger werden ze loansharks genoemd. Er niks verkeert aan geld verdienen. Wel moet daar op een of andere manier een waardevolle service tegenoverstaan. Om iemand die het al financieel moeilijk heeft 200 euro kosten te rekenen voor een lening van 800 euro voor 30 dagen brengt deze mensen alleen nog maar verder in de problemen.
Dat snap ik ook wel, maar aan de andere kant: ik ben ook 18 geweest, en als mijn geld op was, was het op. Niets geen kredieten. Daarnaast kan ik me de gigantische rentepercentages wel voorstellen: het risico bij een flitskrediet is voor de verstrekker vreselijk hoog!

Dan kun je dus als kredietnemer heel zielig gaan doen, maar eigenlijk is het gewoon je eigen schuld. Je moet gewoon niet lenen, en als je het écht niet zonder lening redt (dan moet je gewoon je uitgaven terugdringen of je inkomsten vergroten, maargoed) neem je een degelijk krediet bij een degelijke verstrekker.

Gesloten