Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Een lening afgesloten of van plan dit te gaan doen? Bespreek het in dit topic.
Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Hoi ik heb weer bericht gehad van Trust en Law na mijn betwisting en onderbouwing.
Ik heb nooit naar een eerdere rechtzaak verwezen maar alleen verwezen naar wat er op de website van AFM staat m.b.t wat wettelijk is omtrent flitskrediet en ik had ze ook aangegeven dat Global OU een dochterondermening is van Ferratum.
En dat ik zoveel onwettelijke extra kosten al voorheen aan ze had betaald.
Dat hun mij feitelijke na een berekening terug zouden moeten betalen.
Dat bedrag totaal komt namelijk ruim 2 maal hoger uit dan de laatste 800 die ik heb geleend.


Blijkbaar lezen ze niet goed of is dit een standaard mail die ze voor een ieder in elkaar hebben geflanst.
Maar dit is het antwoord wat ik kreeg;
Stuur hem even in meerdere delen want anders past het niet

Geachte heer xxxxxx,

 

Met referte naar uw schrijven 17 januari jl., bericht ik u als volgt. 

U heeft in het verleden met Ferratum (Pluslening) een leningsovereenkomst gesloten ingevolge de Wet op het Consumentenkrediet 1974 (Consumer Credit Act 1974). Op grond van deze overeenkomst heeft u een vast bedrag aan krediet ontvangen. Op u rustte de verplichting om het bedrag gelijk aan het kredietbedrag tezamen met de kredietvergoeding geheel aan Ferratum terug te betalen op of vóór de aflossingsdatum.

Om in aanmerking te komen voor het krediet, was u verplicht voor een garantiegever te zorgen, die garant staat voor het kredietbedrag en alle opeisbare openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de leenovereenkomst. U had de keuze om een persoonlijke garantiegever (bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend) aan te dragen of gebruik te maken van een particuliere garantiegever. U heeft gebruik gemaakt van de laatste optie. U bent daartoe een aparte garantieovereenkomst aangegaan met cliënte Global Guarantee OU.
Laatst gewijzigd door Mr-rvb op 23 jan 2019 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.

Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 20:35
Hoi ik heb weer bericht gehad van Trust en Law na mijn betwisting en onderbouwing.
Ik heb nooit naar een eerdere rechtzaak verwezen maar alleen verwezen naar wat er op de website van AFM staat m.b.t wat wettelijk is omtrent flitskrediet en ik had ze ook aangegeven dat Global OU een dochterondermening is van Ferratum.
En dat ik zoveel onwettelijke extra kosten al voorheen aan ze had betaald.
Dat hun mij feitelijke na een berekening terug zouden moeten betalen.
Dat bedrag totaal komt namelijk ruim 2 maal hoger uit dan de laatste 800 die ik heb geleend.


Blijkbaar lezen ze niet goed of is dit een standaard mail die ze voor een ieder in elkaar hebben geflanst.
Maar dit is het antwoord wat ik kreeg;
Stuur hem even in 2 delen want anders past het niet

Geachte heer xxxxxx,

 

Met referte naar uw schrijven 17 januari jl., bericht ik u als volgt. 

U heeft in het verleden met Ferratum (Pluslening) een leningsovereenkomst gesloten ingevolge de Wet op het Consumentenkrediet 1974 (Consumer Credit Act 1974). Op grond van deze overeenkomst heeft u een vast bedrag aan krediet ontvangen. Op u rustte de verplichting om het bedrag gelijk aan het kredietbedrag tezamen met de kredietvergoeding geheel aan Ferratum terug te betalen op of vóór de aflossingsdatum.

Om in aanmerking te komen voor het krediet, was u verplicht voor een garantiegever te zorgen, die garant staat voor het kredietbedrag en alle opeisbare openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de leenovereenkomst. U had de keuze om een persoonlijke garantiegever (bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend) aan te dragen of gebruik te maken van een particuliere garantiegever. U heeft gebruik gemaakt van de laatste optie. U bent daartoe een aparte garantieovereenkomst aangegaan met cliënte Global Guarantee OU.
Gelet op het feit dat u heeft nagelaten de verstrekte lening aan Ferratum (Pluslening) terug te betalen, heeft cliënte – conform de garantieovereenkomst – onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan Ferratum (Pluslening) betaald. Ten gevolge van die betaling heeft cliënte een recht van regres tegen u.

Uit uw e-mail maak ik op dat u de tussen partijen geldende overeenkomst nietig verklaart op grond van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018 zaaknummer 6568798. Primair stelt cliënte zich op het standpunt dat de desbetreffende uitspraak niet van toepassing is op de onderhavige feiten en omstandigheden, aangezien de desbetreffende juridische procedure betrekking heeft op een ander bedrijf, met andere procedures. In de desbetreffende procedure heeft de kredietverstrekker (Palden Finance) bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de wederpartij te veroordelen aan haar terug te betalen de initiële leensom, alsmede de kredietvergoeding en de (tot aan dagvaarding) vervallen contractuele rente. 

In onderhavig geval is er thans sprake van een geheel andere situatie, namelijk een vordering uit hoofde van een recht van regres. Het recht van regres van cliënte op u – uit hoofde van de verrichte betaling aan Ferratum ter voldoening van de leenovereenkomst – kan worden omschreven als het recht van cliënte om van u een betaling te vorderen van het bedrag dat cliënte heeft betaald aan Ferratum. De werkzaamheden van cliënte vallen per definitie niet onder de werkingssfeer van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten. Immers, cliënte verleent geen krediet: de garantieovereenkomst kan nietworden gekwalificeerd als “een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een consument krediet verleent of toezegt in de vorm van uitstel van betaling, een lening of een andere, soortgelijke betalingsfaciliteit […]” (artikel 3 sub c van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten). Daarentegen verleent cliënte een dienst (i.e. het garant staan voor de lening) waar u een vergoeding voor bent verschuldigd. Bovendien is volgens cliënte een beroep op de Nederlandse wet- en regelgeving in onderhavig geval niet mogelijk bij een recht van regres. Artikel 16 van de Rome I Verordening bepaalt omtrent het toepasselijk recht in dergelijke gevallen het volgende: “Indien een schuldeiser een vordering heeft op verscheidene, voor dezelfde schuldvordering aansprakelijke schuldenaren, van wie er één de vordering reeds geheel of ten dele heeft voldaan, dan beheerst het recht dat op de verbintenis van deze schuldenaar jegens de schuldeiser van toepassing is, het recht van regres van deze schuldenaar op de andere schuldenaren. De andere schuldenaren kunnen zich beroepen op de weren die zij tegen de schuldeiser zouden kunnen aanvoeren op grond van het recht dat hun verbintenissen jegens de schuldeiserbeheerst.”

Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Subsidiair stelt cliënte zich op het standpunt dat zelfs wanneer de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018 van toepassing is op de onderhavige overeenkomst, quod non, dan nog bent u nog een bedrag verschuldigd. Zoals hierboven uiteengezet, heeft u in totaal EUR 800,00 geleend. Daarentegen heeft u tot op heden nog niks terugbetaalt, zodat thans nog EUR 800,00 krediet – vermeerderd met de geldende rente – openstaat. Ik raad u derhalve met klem aan om in ieder geval het onbetwiste gedeelte terug te betalen, in gebreke waarvan u het risico loopt dat cliënte u in rechte gaat betrekken op basis van niet-nakoming van de overeenkomst dan wel op basis van een vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling. U kunt er van uitgaan dat in ieder geval een vordering op basis van de vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling succesvol zal zijn, zoals ook is bekrachtigd in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Hoogachtend,

 

xxxxxx
Trust and Law Incassoservices B.V

Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 20:39
Subsidiair stelt cliënte zich op het standpunt dat zelfs wanneer de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018 van toepassing is op de onderhavige overeenkomst, quod non, dan nog bent u nog een bedrag verschuldigd. Zoals hierboven uiteengezet, heeft u in totaal EUR 800,00 geleend. Daarentegen heeft u tot op heden nog niks terugbetaalt, zodat thans nog EUR 800,00 krediet – vermeerderd met de geldende rente – openstaat. Ik raad u derhalve met klem aan om in ieder geval het onbetwiste gedeelte terug te betalen, in gebreke waarvan u het risico loopt dat cliënte u in rechte gaat betrekken op basis van niet-nakoming van de overeenkomst dan wel op basis van een vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling. U kunt er van uitgaan dat in ieder geval een vordering op basis van de vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling succesvol zal zijn, zoals ook is bekrachtigd in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Hoogachtend,

 

xxxxxx
Trust and Law Incassoservices B.V
Aardig lang bericht ook wat ze sturen wat zowat helemaal niet overeenkomt met wat ik ze had gestuurd...

Komkommertijd
Berichten: 5930
Lid geworden op: 02 nov 2018 17:44
Locatie: Nederbelg!

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Komkommertijd »

Een externe garantie geven is toegestaan, maar de totaal kosten mogen niet boven de 14% op jaarbasis komen.

Voor 1 maand dus ruim 1% en deze externe garant gever moet maar betalen, hun namen het risico.
Maar vermoedelijk is het hun eigen dochter firma die garantie gaf dus gewoon broodje aap verhaal om meer winst te maken.

Groeten van een collega wanbetaler die al ruim 2 jaren op de beloofde Deurwaarder zit te wachten om voor de rechter alles te regelen.

Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Komkommertijd schreef:
23 jan 2019 20:43
Een externe garantie geven is toegestaan, maar de totaal kosten mogen niet boven de 14% op jaarbasis komen.

Voor 1 maand dus ruim 1% en deze externe garant gever moet maar betalen, hun namen het risico.
Maar vermoedelijk is het hun eigen dochter firma die garantie gaf dus gewoon broodje aap verhaal om meer winst te maken.

Groeten van een collega wanbetaler die al ruim 2 jaren op de beloofde Deurwaarder zit te wachten om voor de rechter alles te regelen.
Dit zegt de AFM

"Maximale kredietvergoeding
Flitskredietaanbieders moeten, net zoals alle kredietaanbieders, toetsen of de lening verantwoord kan worden verstrekt en een BKR-toets doen. Ook moet de flitskredietaanbieder zich aan de regels van de maximale kredietvergoeding houden. Dit betekent dat er jaarlijks een maximaal vergoedingspercentage aan de consument mag worden gevraagd. De maximale kredietvergoeding bedraagt 12% plus de wettelijke rente. Sinds 1 januari 2015 is de wettelijke rente 2% en bedraagt de maximale kredietvergoeding 14% op jaarbasis.

Vrijwel alle kosten vallen onder de maximale kredietvergoeding van 14%, waaronder rente, kosten voor het niet op tijd terugbetalen van de lening, maar ook kosten voor een (verplichte) garantstelling. Het is daarbij niet relevant of de kosten voor de garantstelling door een externe partij of door de flitskredietaanbieder zelf in rekening worden gebracht.

Ook buitenlandse flitskredietaanbieders (vanuit een ander land binnen de EU opererend) die niet onder de vergunningplicht vallen van de AFM en wel online flitskredieten aanbieden aan de Nederlandse consument, zijn gebonden aan de regels voor de maximale kredietvergoeding van 14%."

Daarbuiten zie ik mij verder niet echt als een wanbetaler.

Ik bedoel daarmee dat ik heel veel eerdere leningen al bij ze heb gehad die ik allemaal wel had betaald maar ook met allemaal veelste hoge wettelijke kosten.

(Zie eerdere berichten van mij op dit forum.)

Daarbij kom ik op een bedrag uit wat al ongeveer het dubbele is dan de 800 die ze nu eisen. (Dat is alleen de leensom trouwens. Wat ze echt eisten was 1263 euro.

Na deze berekening gezien zoals in eerdere berichten van mij ook terug te vinden zijn.
Zouden hun mij nu eigenlijk zelfs terug moeten betalen.

Oh en alle andere rekeningen die ik heb betaal ik allemaal netjes.
Alleen Ferratum en hun dochteronderneming Global OU niet meer.
Ze hebben al ruim aan mij verdiend.
Mochten ze toch een rechtzaak aan willen gaan. Zal ik alles aantonen en dan mogen ze mij terugbetalen.
En ook de gerechtskosten..

Lady1234
Berichten: 15932
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Natuurlijk bent u wel een wanbetaler. Maar afgezien daarvan is Ferratum niet onderworpen aan de Nederlandse wetten. En dat is het probleem voor u.

Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Lady1234 schreef:
23 jan 2019 22:10
Natuurlijk bent u wel een wanbetaler. Maar afgezien daarvan is Ferratum niet onderworpen aan de Nederlandse wetten. En dat is het probleem voor u.
Hier ga ik verder ook maar niet op in.

Lady1234
Berichten: 15932
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 22:19
Lady1234 schreef:
23 jan 2019 22:10
Natuurlijk bent u wel een wanbetaler. Maar afgezien daarvan is Ferratum niet onderworpen aan de Nederlandse wetten. En dat is het probleem voor u.
Hier ga ik verder ook maar niet op in.
Dat is jammer genoeg struisvogelpolitiek.

Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Lady1234 schreef:
23 jan 2019 23:05
Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 22:19
Lady1234 schreef:
23 jan 2019 22:10
Natuurlijk bent u wel een wanbetaler. Maar afgezien daarvan is Ferratum niet onderworpen aan de Nederlandse wetten. En dat is het probleem voor u.
Hier ga ik verder ook maar niet op in.
Dat is jammer genoeg struisvogelpolitiek.
Maar ik kan wel verder dan 4 tellen... En zo heb ik kunnen berekenen dat ik alles bij elkaar opgeteld al het dubbele aan hun betaald heb dan wat zij nu van mij eisen. Dat is alles wat ik nog te zeggen heb.
Succes met struisvogels kijken..

Lady1234
Berichten: 15932
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 23:16
Lady1234 schreef:
23 jan 2019 23:05
Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 22:19

Hier ga ik verder ook maar niet op in.
Dat is jammer genoeg struisvogelpolitiek.
Maar ik kan wel verder dan 4 tellen... En zo heb ik kunnen berekenen dat ik alles bij elkaar opgeteld al het dubbele aan hun betaald heb dan wat zij nu van mij eisen. Dat is alles wat ik nog te zeggen heb.
Succes met struisvogels kijken..
Ik heb geen schuld aan Ferratum.

Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Lady1234 schreef:
23 jan 2019 23:21
Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 23:16
Lady1234 schreef:
23 jan 2019 23:05


Dat is jammer genoeg struisvogelpolitiek.
Maar ik kan wel verder dan 4 tellen... En zo heb ik kunnen berekenen dat ik alles bij elkaar opgeteld al het dubbele aan hun betaald heb dan wat zij nu van mij eisen. Dat is alles wat ik nog te zeggen heb.
Succes met struisvogels kijken..
Ik heb geen schuld aan Ferratum.
Nee maar je bent er wel eentje die een vinger wijst naar anderen en iedereen hun situatie ook zo goed en precies weet. Overal verstand van zogenaamd en ook nog op een aanvallende manier ook. Kan eigenlijk niet zo goed tegen dat soort mensen. Verbeter de wereld maar begin eerst lekker bij jezelf...

Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 23:24
Lady1234 schreef:
23 jan 2019 23:21
Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 23:16

Maar ik kan wel verder dan 4 tellen... En zo heb ik kunnen berekenen dat ik alles bij elkaar opgeteld al het dubbele aan hun betaald heb dan wat zij nu van mij eisen. Dat is alles wat ik nog te zeggen heb.
Succes met struisvogels kijken..
Ik heb geen schuld aan Ferratum.
Nee maar je bent er wel eentje die een vinger wijst naar anderen en iedereen hun situatie ook zo goed en precies weet. Overal verstand van zogenaamd en ook nog op een aanvallende manier ook. Kan eigenlijk niet zo goed tegen dat soort mensen. Verbeter de wereld maar begin eerst lekker bij jezelf...
Ferratum heeft uiteindelijk een schuld bij mij.
Ik niet bij hun.

Lady1234
Berichten: 15932
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 23:27
Mr-rvb schreef:
23 jan 2019 23:24
Lady1234 schreef:
23 jan 2019 23:21


Ik heb geen schuld aan Ferratum.
Nee maar je bent er wel eentje die een vinger wijst naar anderen en iedereen hun situatie ook zo goed en precies weet. Overal verstand van zogenaamd en ook nog op een aanvallende manier ook. Kan eigenlijk niet zo goed tegen dat soort mensen. Verbeter de wereld maar begin eerst lekker bij jezelf...
Ferratum heeft uiteindelijk een schuld bij mij.
Ik niet bij hun.
Jammer genoeg voor u ziet u dat helemaal verkeerd.

Moneyman
Berichten: 19650
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Moneyman »

Onzin, Lady. Hij heeft gewoon gelijk. En dat had jij ook kunnen weten als je de moeite neemt om te lezen.

Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Moneyman schreef:
23 jan 2019 23:58
Onzin, Lady. Hij heeft gewoon gelijk. En dat had jij ook kunnen weten als je de moeite neemt om te lezen.
Dankjewel Moneyman

Komkommertijd
Berichten: 5930
Lid geworden op: 02 nov 2018 17:44
Locatie: Nederbelg!

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Komkommertijd »

Feiten;

1 Ferratum bied leningen aan met .nl site.

2 De site is 100% nederlandse taal.

3 Er word uitgekeerd via Nederlandse bank.

4 Hoofdkantoor elders, maar dat betekend nog niet buitenlandse rechten, ING België valt ook onder die wetten en niet onze
Nederlandse wetten en regels.

5 Geld lenen kost geld, dat is 100% Nederlandse actie en door dit te gebruiken wek je indruk Nederlandse rechten.

6 Ze vermelden niet vooraf onder welke rechten deze word aangeboden een Hoofdkantoor of Garantsteller elders is niet voldoende.

7 Ze beloven een Deurwaarder te sturen voor beslag, maar dat kan niet zonder gerechtelijke uitspraak.
Ook de rechtszaak die ze beloven lopen ze 2 jaren mee op achter.
Er is nooit aangegeven bij welke Rechtbank en in welk Land dit gedaan word.

8 Volgens mijn eigen bank staat er €0,00 geregistreerd bij BKR. dus ook daar is niet aan voldaan.

9 Bedankt voor Uw standaard mail maar mijn vraag is nog niet beantwoord!
Dit elke week sturen tot ze jou vraag beantwoorden is toegestaan en de standaard onzin negeren.
Ik herhaal de vraag en dat mag.

Mr-rvb
Berichten: 39
Lid geworden op: 28 aug 2018 11:11

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door Mr-rvb »

Mlml schreef:
23 jan 2019 19:12
Zojuist heb ik de volgende email ontvangen van t en l

Met referte naar uw schrijven 18 januari jl., bericht ik u als volgt. 

U heeft in het verleden met Ferratum (Pluslening) een leningsovereenkomst gesloten ingevolge de Wet op het Consumentenkrediet 1974 (Consumer Credit Act 1974). Op grond van deze overeenkomst heeft u een vast bedrag aan krediet ontvangen. Op u rustte de verplichting om het bedrag gelijk aan het kredietbedrag tezamen met de kredietvergoeding geheel aan Ferratum terug te betalen op of vóór de aflossingsdatum.

Om in aanmerking te komen voor het krediet, was u verplicht voor een garantiegever te zorgen, die garant staat voor het kredietbedrag en alle opeisbare openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de leenovereenkomst. U had de keuze om een persoonlijke garantiegever (bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend) aan te dragen of gebruik te maken van een particuliere garantiegever. U heeft gebruik gemaakt van de laatste optie. U bent daartoe een aparte garantieovereenkomst aangegaan met cliënte Global Guarantee OU.

Gelet op het feit dat u heeft nagelaten de verstrekte lening aan Ferratum (Pluslening) terug te betalen, heeft cliënte – conform de garantieovereenkomst – onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan Ferratum (Pluslening) betaald. Ten gevolge van die betaling heeft cliënte een recht van regres tegen u.

Uit uw e-mail maak ik op dat u de tussen partijen geldende overeenkomst nietig verklaart op grond van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018 zaaknummer 6568798. Primair stelt cliënte zich op het standpunt dat de desbetreffende uitspraak niet van toepassing is op de onderhavige feiten en omstandigheden, aangezien de desbetreffende juridische procedure betrekking heeft op een ander bedrijf, met andere procedures. In de desbetreffende procedure heeft de kredietverstrekker (Palden Finance) bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de wederpartij te veroordelen aan haar terug te betalen de initiële leensom, alsmede de kredietvergoeding en de (tot aan dagvaarding) vervallen contractuele rente. 

In onderhavig geval is er thans sprake van een geheel andere situatie, namelijk een vordering uit hoofde van een recht van regres. Het recht van regres van cliënte op u – uit hoofde van de verrichte betaling aan Ferratum ter voldoening van de leenovereenkomst – kan worden omschreven als het recht van cliënte om van u een betaling te vorderen van het bedrag dat cliënte heeft betaald aan Ferratum. De werkzaamheden van cliënte vallen per definitie niet onder de werkingssfeer van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten. Immers, cliënte verleent geen krediet: de garantieovereenkomst kan niet worden gekwalificeerd als “een overeenkomst waarbij een kredietgever aan een consument krediet verleent of toezegt in de vorm van uitstel van betaling, een lening of een andere, soortgelijke betalingsfaciliteit […]” (artikel 3 sub c van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten). Daarentegen verleent cliënte een dienst (i.e. het garant staan voor de lening) waar u een vergoeding voor bent verschuldigd. Bovendien is volgens cliënte een beroep op de Nederlandse wet- en regelgeving in onderhavig geval niet mogelijk bij een recht van regres. Artikel 16 van de Rome I Verordening bepaalt omtrent het toepasselijk recht in dergelijke gevallen het volgende: “Indien een schuldeiser een vordering heeft op verscheidene, voor dezelfde schuldvordering aansprakelijke schuldenaren, van wie er één de vordering reeds geheel of ten dele heeft voldaan, dan beheerst het recht dat op de verbintenis van deze schuldenaar jegens de schuldeiser van toepassing is, het recht van regres van deze schuldenaar op de andere schuldenaren. De andere schuldenaren kunnen zich beroepen op de weren die zij tegen de schuldeiser zouden kunnen aanvoeren op grond van het recht dat hun verbintenissen jegens de schuldeiser beheerst.”

Subsidiair stelt cliënte zich op het standpunt dat zelfs wanneer de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018 van toepassing is op de onderhavige overeenkomst, quod non, dan nog bent u nog een bedrag verschuldigd. Zoals hierboven uiteengezet, heeft u in totaal EUR 1.500,00 geleend. Daarentegen heeft u tot op heden nog niks terugbetaald, zodat thans nog EUR 600,00 krediet – vermeerderd met de geldende rente – openstaat. Ik raad u derhalve met klem aan om in ieder geval het onbetwiste gedeelte terug te betalen, in gebreke waarvan u het risico loopt dat cliënte u in rechte gaat betrekken op basis van niet-nakoming van de overeenkomst dan wel op basis van een vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling. U kunt er van uitgaan dat in ieder geval een vordering op basis van de vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling succesvol zal zijn, zoals ook is bekrachtigd in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 13 juli 2018.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 
Ik lees nu ineens dat jij exact dezelfde mail als mij heb ontvangen. 😂
Vond het al weer apart dat hun antwoord niet helemaal overeenkomt met wat ik hun had gestuurd.
Met andere woorden dat ze mijn mail ook niet goed hadden gelezen.

Waarschijnlijk doen ze dat dus ook niet en sturen ze steeds maar eenzelfde mail naar iedereen met precies hetzelfde verhaal.
Amateurs..

anna1961
Berichten: 4
Lid geworden op: 27 aug 2018 15:48

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door anna1961 »

Ik heb deze mail nog niet ontvangen, zal mijn mailbox in de gaten houden😁

Nou heb ik me aangemeld bij sacredfour, dus misschien slaan ze me over.

1982danny
Berichten: 22
Lid geworden op: 03 sep 2018 07:52

Re: Ferratum minileningen en Trust and Law incasso

Ongelezen bericht door 1982danny »

anna1961 schreef:
24 jan 2019 19:06
Ik heb deze mail nog niet ontvangen, zal mijn mailbox in de gaten houden😁

Nou heb ik me aangemeld bij sacredfour, dus misschien slaan ze me over.
Waarom zouden ze je met rust laten?
Sacredfour krijgt al een vrij lange tijd niks voor elkaar bij ferratum en trust and law.

Plaats reactie