LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Letselschade, Arbodiensten en Verzekeraars.

Heb je letselschade opgelopen? En ben je niet correct behandeld? Laat het ons weten.
Gast

Letselschade, Arbodiensten en Verzekeraars.

Ongelezen bericht door Gast » 09 mar 2004 09:33

Met dank aan Whiplash Internetwerken die het onderstaande bericht op het Forum van WIN plaatste.
Het betreft het feit dat de Arbo-Diensten bijna volledig in handen zijn van de verzekeringssector.
Een andere club, de Beroeporganisatie van reintegratiebedrijven( BOREA), is via WINNOCK dat daar een grote vinger in de reintegratiepap heeft, ook al gelieerd aan de verzekeringssector. Winnock is nl van Achmea. Onze nationale "ontzorger".
Da's leuk. Vooral als het om letselschade gaat.

Kijk, na bv. een whiplashongeval en "even Apeldoorn bellen" wordt de "ziektewetclient" via de Verzekeringsarbo doorgestuurd naar bv. Winnock. Wat daar geschiedt laat zich raden. Slaag je daar niet van je klachten af te komen, behoor je tot de "falilures" aldus de daar werkzame psycholoog dhr.Vendrig. Da's duidelijke taal. Ongevalsklachten van een Whiplash? Zelfs nog na zes maanden? Kom nou toch. En mocht er dan toevallig toch nog een WAO keuring uit voortvloeien omdat je tgv ongeval niet meer mee kunt van "nine to five", wordt je daar door UWV verder "ontzorgt" richting WW en vervolgens de Bijstand. Het hele traject lijkt in handen te komen van de Verzekeringsbranche. Dat lijkt duidelijk. De mogelijke consequenties ook. Client af via de zijdeur dus. Richting Bijstand.

Hans Bregonje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


arbo-dienst en verzekeraar: 2 handen op 1 buik
Analyse van de Vrije Huisarts 13 februari 2004

Top of Form 1
Verwijsfunctie van de bedrijfsarts
Bottom of Form 1
De organisatie van zorg voor werknemers is onderhevig aan de tijdgeest. In november 2002 stuurt de staatssecretaris van VWS, Clémence Ross-van Dorp de Tweede Kamer een notitie over de verwijsfunctie van de bedrijfsarts.(1) Juni 2003 stuurt Hans Hoogervorst antwoorden op vragen over deze verwijsfunctie naar diezelfde kamer(13)
Kernpunt: bedrijfsartsen kunnen zelf verwijzen voor diagnostiek en/of behandeling van arbeidsrelevante aandoeningen. Daarbij gaat het niet alleen om aandoeningen die direct gerelateerd zijn aan de werksituatie, maar ook om aandoeningen van andere oorsprong die werkverzuim tot gevolg hebben.
Op niveau van de inhoud heeft dit samenwerkingsafspraken tussen huisartsen (LHV) en bedrijfsartsen (NVAB) versneld. In 1998 beschreven beide beroepsverenigingen al hun gezamenlijke visie en aanpak van de sociaal-medische begeleiding van werknemers.(2)
Twee vooraanstaande hoogleraren uit de huisartsgeneeskunde noemen het verwijzen door bedrijfsartsen niet verstandig.(3)
De voorzitter van de NVAB kaatst de bal terug: "ik kom werknemers tegen die niet weten wie hun huisarts is".(4)
In Nederland is sinds 1996 elk bedrijf verplicht zich aan te sluiten bij een Arbo-dienst. In de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen mogen werknemers ervan uit gaan dat hun beroepsadviezen deskundig en onafhankelijk zijn. De gezondheid van de werknemer staat voorop. Een snelle, maar verantwoorde reïntegratie in het arbeidsproces kan een ander doel zijn.
Koppeling Arbo-dienst aan verzekeraar
Uit onderzoek door de Stichting de Vrije Huisarts blijkt dat 7 van de 8 grote Arbo-diensten direct gekoppeld zijn aan zorgverzekeraars.
arbodiensten aandeelhouders
Arbo Unie Stichting Arbo Unie
ArboNed Achmea [NB: Rabobank (10)] Nationale Nederlanden ASR verzekering Ohra
Achmea Arbo Achmea Holding [NB: Rabobank (10)]
Commit Interpolis [NB: Rabobank]
Relan Arbo Interpolis [NB: Rabobank]
Maetis Arbo PGGM
Ardyn Geové holding
Arboduo Nationale Nederlanden ASR verzekeringsgroep
Arbo Unie is de enige Arbo-dienst die onafhankelijk is. De aandelen zijn ondergebracht in een stichting bestaande uit die bedrijven, die de Arbo Unie 30 jaar geleden oprichtten.
Niet onafhankelijk
De overige Arbo-diensten functioneren, als bedrijfsonderdelen van zorgverzekeraars, niet onafhankelijk. Daar zorgen de aandeelhouders wel voor. In het zorgveld doen de verzekeraars aan koppelverkoop: ze verkopen zorgpolissen en "dan leveren we de Arbo-dienst er gratis bij".
In de Volkskrant lezen we deze dagen dat de fusie tussen Achmea en de Rabobank (Interpolis!) aanstaande is. Dit betekent dat de 1400 Rabobanken de ziektekostenverzekeringen van Zilveren Kruis gaan verkopen. De Rabobank denkt de komende 3 jaar 200.000 polissen te verkopen.(10)
Maar ook het werk van de Arbo-dienst zelf is ondergebracht in polispakketten. Elke huisarts kent die pakketten bij aansluiting bij een Arbo-dienst ten behoeve van zijn eigen personeel. Ook bepalen de verzekeraars welke verwijzingen na 1 januari 2004 wel of niet door de bedrijfsarts worden vergoed.(7) De verzekeraar sluit daarover een overeenkomst met de Arbo-dienst.
Het aanvankelijke uitgangspunt dat de zorg door bedrijfsartsen alleen "arbeidsgerelateerde zorg" betreft is in 2003 al achterhaald.(8) Betrokken partijen zijn het erover eens dat degene die verwijst ook de verdere regie en de monitorfunctie moet hebben. Bedrijfsartsen menen dat ze daarvoor goed zijn geoutilleerd. Of de werkgevers bereid zijn om ook deze "nazorg" te betalen en of de bedrijfsartsen met het leveren van steeds meer zorg hun hand niet overspelen, is nog geen uitgemaakte zaak.(7)
Commercieel ingestelde ziekenhuizen, bijvoorbeeld de Maartenskliniek in Nijmegen, spelen handig in op de veranderde regelgeving. Wil een Arbo-dienst extra service met een snel traject van diagnostiek en behandeling dan kan dat, maar er zal extra voor betaald moeten worden.(9) Al weer een nieuw voorbeeld van tweedeling in de zorg.
Gevolgen
Het lijkt in de Arbo-branche steeds minder te gaan over de gezondheid van werknemers, zoals preventie en adequaat herstel, maar steeds meer over polissen. Niet wat nodig is, vormt de leidraad bij de bedrijfsarts, maar de inhoud van de zorgovereenkomst tussen zijn Arbo-dienst en de verzekeraar, waar voor betaald is!
We zien dus ook in de bedrijfsgeneeskunde de macht van de markt en de verzekeraars oprukken. Wat dat voor consequenties heeft is door de Vrije Huisarts al eerder beschreven.(6)
De uitbreidende sturingsmacht voor zorgverzekeraars is geheel in lijn met de visie op de eerstelijns zorg van de VVD-Minister. Ook dat is beschreven in "de moeizame geboorte van het financieringsstelsel voor huisartsen"(6)
Inkomensverzekeringen
Maar dit is nog niet het hele verhaal. Dezelfde verzekeraars die aandeelhouder zijn van Arbo-diensten passen door Wet Verbetering Poortwachter (WVP)(12) hun polissen aan voor de inkomensverzekeringen. Hierdoor verzekert de werkgever zich van inkomensderving door ziekte van zijn werknemer. Met de WVP moet immers de werkgever het loon niet 1, maar 2 jaar doorbetalen. Het doel hier bij is de WAO instroom te verlagen. Deze zelfde verzekeraars stellen ook steeds meer eisen aan de preventiemaatregelen die de ondernemer moet nemen om de "schade" van ziekte te beperken.(11) Hiervoor is de Arbo-dienst natuurlijk bij uitstek de meest geschikte organisatie. Nu de verzekeraar ook zorgpolissen inkoopt bieden zij, met dank aan "de markt", op deze manier "totaaloplossingen van zorg en zekerheid".
Bedrijfarts kan zelfstandig worden
In december 2003 komt het bericht dat een verplichte aansluiting bij een Arbo-dienst door een werkgever in strijd is met de regels van het Europese Hof. Hoe een bedrijf zijn kerntaken regelt, is de verantwoordelijkheid van dat bedrijf zelf.

Gesloten