LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Medische misser slachtoffers van centramed

Heb je letselschade opgelopen? En ben je niet correct behandeld? Laat het ons weten.
medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 20 okt 2010 00:48

M.E.T. staat voor: Medisch Ethische Toetsingscommisie
Ethiek en Centramed is een vreemde combinatie, sterker nog dat is een onmogelijke combinatie!

Artsen hebben al heel veel moeite met een tent als Centramed, nu de ziekehuizen nog!
Voorbereiding onderzoeksdossier

Voorbereiden van een protocol voor de METc
Algemeen

Bij het voorbereiden van een protocol is het van belang om, behalve het protocol zelf, de patiënteninformatie en het toestemmingsformulier in orde te brengen. Onder 'Indienen protocol' vindt u welke documenten er verder nog bij de METc moeten worden ingediend.

Onder 'Protocol' leest u welke documenten u bij het voorbereiden in acht moet nemen.

De schriftelijke informatie voor patiënten moet voorzien zijn van een datumaanduiding, ofwel in het briefhoofd, ofwel een versieaanduiding in bijvoorbeeld een kop- of een voettekst. Verder moet de brief afgedrukt zijn op briefpapier van het VUmc (of van de instelling of organisatie waar de onderzoeker werkzaam is).

Voor deelname aan een medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen is de schriftelijke toestemming van de proefpersoon vereist.
Ook het toestemmingsformulier moet zijn voorzien van datum en/of versienummer en moet worden afgedrukt op briefpapier van de organisatie.

De verzekeringspassage in de patiënteninformatie heeft een standaard tekst. Daarnaast komt er bij de patiënteninformatie een standaard verzekeringsbijlage.

Wanneer het VUmc de verrichter is van het onderzoek, d.w.z. de initiator, en het onderzoek speelt zich af in het VUmc, dan is de verzekering automatisch geregeld via het VUmc. In de verzekeringsbijlage kunt u dan de verzekeraar van het VUmc vermelden:
Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed b.a., Postbus 191, 2270 AD Voorburg.

Omdat de academische centra afgesproken hebben elk de eigen deelnemers aan onderzoek te verzekeren, moet bij een multicenter adviesprotocol waarbij een ander academisch centrum de verrichter is (het VUmc doet dus alleen mee), een speciale verzekeringsbijlage toegevoegd worden (zie verzekeringsmodel 'anders').
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek

http://www.vumc.nl/afdelingen/METc/voorbereiding/

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 20 okt 2010 21:42

Dit zou zeker wat kunnen zijn!

Het moet gewoon een hele korte weg zijn, die verzekeringsmaatschappijen( centramed, medirisk) brengen liever mijn centjes naar bevriende schaderegelingbureaus vervolgens worden er nog een zooi bureaus bij betrokken, dan nog een advocaat er overheen, 50.000 euro is niks.
Vervolgen heeft het slachtoffer nog geen duppie binnen, gaat echt nergens over!
Die 50.000 euro is wel gemeenschapsgeld!
Steun voor plan onafhankelijk oordeel bij letselschade

ENSCHEDE - Het plan van de Hengelose professor Wolter Lemstra om een onafhankelijke commissie te laten oordelen over letselschades na een medische fout krijgt stevige bijval. Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht en veelvuldig adviseur van het kabinet, ziet er wel brood in.


Zoals woensdag gemeld moeten veel slachtoffers van een medische fout jaren strijden voor een schadevergoeding. Deze krant sprak onder andere met weduwnaar Ben Klönne uit Enschede, die nu al zes jaar vecht voor een vergoeding. Lemstra wil een eind aan dergelijke drama’s maken door patiënten het recht te geven een onafhankelijke commissie in te schakelen.

Het oordeel van die commissie moet dan bindend zijn. Leegemate: „Ik denk dat het heel realistisch is. Aansprakelijkheidsverzekeraars hebben een natuurlijke inslag om claims af te wijzen. Zo’n commissie kan al een preventieve werking hebben.”

MediRisk, de grootste aansprakelijkheidsverzekeraar in de zorg, ziet dat niet zitten. Hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben steunt de verzekeraar en meent „dat zo’n commissie niet haalbaar is”. Legemaate deelt die mening bepaald niet en wil zich sterk maken voor het idee van Lemstra. „Sommige verzekeraars zullen het niet wenselijk vinden. Maar dat is heel wat anders dan ‘niet haalbaar’.”

Ook hoogleraar privaatrecht Arno Akkermans steunt het plan. „Wat mij betreft wordt het zo snel mogelijk ingevoerd.”
http://www.tctubantia.nl/regio/twente/7 ... schade.ece

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 26 okt 2010 22:25

Slachtofferhulp reikt medisch gedupeerden de hand
Slachtofferhulp Nederland wil gedupeerden van medische missers gaan bijstaan en daarmee het isolement waarin velen verkeren doorbreken. Dat meldt NRC Handelsblad.

‘Geen reguliere hulp’
In samenwerking met hoogleraar privaatrecht Arno Akkermans van de Vrije Universiteit start Slachtofferhulp Nederland binnenkort een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan om slachtoffers van medische missers te steunen. Slachtofferhulp denkt met het voornemen tot steun een lacune in het maatschappelijke ondersteuningssysteem te vullen. “Slachtofferhulp richt zich op slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en rampen”, aldus manager Carlo Contino in NRC Handelsblad. “Mensen die de dupe zijn van medische fouten, een grote groep, vallen daar nu buiten. Voor hen is er in feite geen reguliere hulp.”

Bewijslast
Een probleem voor slachtoffers van medische incidenten is dat het vaak lang duurt voor duidelijk is of hun schade verwijtbaar is. Verhaal halen op de schuldige vergt bovendien juridische en medische deskundigheid. Meestal delft de patiënt dan ook het onderspit. “Omdat de bewijslast van schade door een verwijtbare medische fout bij de patiënt ligt”, licht manager kwaliteit Marjolein Booys van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in NRC. “Dan sta je tegenover de advocaten van de schadeverzekeraar en artsen – specialisten op juridisch en medisch terrein. Zij beschikken over alle gegevens, terwijl jij hun schuld moet bewijzen. Met zo’n achterstand kun je het shaken.”

Speciaal fonds
Patiënten kiezen daarom vaak eieren voor hun geld; ze accepteren een ondermaatse schikking, of zien zelfs af van een schadeclaim. Booys wijst in het NRC daarom op de noodzaak van een speciaal fonds. Als iedere verzekerde een euro betaalt, levert dat jaarlijks 10 miljoen euro op. Volgens Booys is dit geen vreemde gedachte aangezien de ziekenhuizen hun juridische in feite ook betalen uit de ziektekostenpremies. Het fonds moet verzekerden bovendien in staat stellen specifieke expertise in huren, aangezien een reguliere juridische bijstand door het specialistische karakter vaak tekort schiet.

Gebrekkige hulp
Per jaar zijn naar schatting 30 duizend mensen slachtoffer van verkeerd medisch handelen. Nederlandse ziekenhuizen tellen bovendien ruim 1700 vermijdbare sterfgevallen. Vorige maand rapporteerde de commissie Lemstra over de gebrekkige hulp aan tientallen gedupeerde patiënten van een verslaafde neuroloog in Twente. Het ziekenhuis informeerde hen niet of onvoldoende, en zeven jaar na het vertrek van de arts is nog niet de helft van de claims afgewikkeld. Het NRC maakt ook melding van een schrijnend geval in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, waarbij de betrokkenen al vier jaar lang hun gelijk proberen te halen.
http://www.skipr.nl/actueel/slachtoffer ... 70150.html

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 26 nov 2010 11:02

Meer doden door fouten in ziekenhuizen
Het aantal doden door vermijdbare fouten in Nederlandse ziekenhuizen lijkt de afgelopen jaren te zijn gestegen. In 2004 zijn naar schatting 1735 patiënten door die schade overleden. In 2008 ging het om circa 1960 patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van de instituten Nivel en Emgo dat donderdag is gepubliceerd.

Volgens de onderzoekers kan niet worden gesproken van een stijging van het aantal doden, omdat die getallen liggen binnen de statistische onzekerheidsmarges.

Potentieel vermijdbare schade
Het aantal fouten door medisch personeel in ziekenhuizen is tussen 2004 en 2008 niet gedaald. In 2008 kregen drie op de honderd patiënten te maken met ‘potentieel vermijdbare schade'. Onder potentieel vermijdbare schade wordt verstaan de schade die tijdens de behandeling is ontstaan en die wellicht voorkomen had kunnen worden.

Aandacht patiëntveiligheid
Sinds 2002 is er meer aandacht voor de patiëntveiligheid. Doordat er steeds meer 'complexe patiënten' en nieuwe technologische mogelijkheden komen, is het aantal fouten niet gedaald. Deze brengen extra risico's met zich mee, zeggen de onderzoekers. Lopende programma's op het gebied van patiëntveiligheid moeten op bredere schaal in ziekenhuizen worden toegepast. Ook is extra aandacht nodig voor de samenwerking tussen zorgverleners en een goede dossiervoering.

De koepelorganisaties van ziekenhuizen en medisch specialisten lieten in een eerste reactie weten de aanbevelingen ter harte te nemen. "We gaan met al onze kracht door met het verbeteren van de patiëntveiligheid", stelden zij in een gezamenlijke verklaring.

Extra inzet
Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vindt dat de ziekenhuizen wat extra tandjes moeten bijzetten. Zij zei dat patiëntveiligheid momenteel een van de belangrijkste thema's is in de zorg. Het aantal vermijdbare sterfgevallen in ziekenhuizen moet de komende twee jaar met de helft omlaag, aldus de bewindsvrouw.

NPCF geschokt
De koepel van patiëntenorganisaties NPCF vraagt zich geschokt af of ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen er genoeg aan doen om medische fouten in de ziekenhuizen te voorkomen. De federatie vindt ook dat te weinig naar de patiënt wordt geluisterd. "Patiënten zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen behandeling, maar ze kunnen vaak wel voorkomen dat het mis gaat", aldus Marjolein de Booys van de NPCF. (ANP)
http://www.skipr.nl/actueel/id6098-meer ... uizen.html

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 26 nov 2010 17:34

Patiënten voelen zich niet veilig
Patiënten voelen zich niet veilig en tweederde heeft wel eens een medische misser meegemaakt. Dat blijkt uit de resultaten van de meldactie van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Ruim drieduizend mensen namen deel aan de meldactie van de NPCF. De slechte communicatie is volgens de patiënten de belangrijkste oorzaak van medische fouten.
Twee van de drie deelnemers heeft dus wel eens meegemaakt dat er (bijna) iets mis ging in de zorg, blijkt uit de meldactie. Het is vooral in het ziekenhuis dat er fouten worden gemaakt. Bij een kwart van de deelnemers heeft de fout zelfs permanent lichamelijk letsel als gevolg.

Luisteren
Volgens 85% van de 2000 slachtoffers had de gebeurtenis voorkomen kunnen worden. ‘Als ze maar geluisterd hadden’, en ‘Ik had meer op mijn strepen moeten staan,’ zijn de meest gehoorde antwoorden op de vraag hoe het incident voorkomen had kunnen worden. Zestig procent van de deelnemers vindt dat ze zelf ook moeten opletten dat er geen fouten worden gemaakt. Veel deelnemers melden dat er niks fout ging, juist doordat zij zelf goed hebben opgelet.

Geen excuses
Ook worden patiënten na een medisch fout onvoldoende opgevangen. Twee van de drie mensen die een incident hebben meegemaakt zijn niet goed opgevangen door de zorgverleners. Er vond geen gesprek plaats, laat staan dat er excuses werden aangeboden.
http://www.zorginstellingen.nl/veilighe ... eilig-6704

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 26 nov 2010 17:49

Blijvend hand- en polsletsels door gemiste diagnoses op Spoedeisende Hulp
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
De kwaliteit van de behandeling van hand- en polsletsel op de Spoedeisende Hulp (SEH) in Nederlandse ziekenhuizen laat ernstig te wensen over. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) vandaag in een gezamenlijke verklaring.

Aanleiding is een analyse van de letselschades aan de hand en pols van de grootste Nederlandse letselschadeverzekeraar, zoals recent gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift (European Journal of Hand Surgery). Er werden 743 claims geregistreerd, meestal naar aanleiding van een gemiste diagnose of onzorgvuldige behandeling. Dit heeft niet alleen grote financiële gevolgen, maar leidt tevens tot een hoog ziekteverzuim en soms blijvende invaliditeit.

Uit een onderzoek naar claims als gevolg van hand- en polsletsel in de afgelopen 15 jaar blijkt dat 65% van de claims behandelingen op de SEH betreft. De top drie van ingediende claims betrof klachten over de behandeling van polsbreuken (22%), snijwonden aan hand en pols (19%) en gebroken vingers (14%). De meeste klachten betreffen onzorgvuldige behandeling (35%) en een gemiste diagnose (34%).

In veel ziekenhuizen staan onervaren artsen op de SEH. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 60% van de patiënten die een claim indienden door een arts in opleiding op de SEH werden gezien. Opvallend was ook dat 75% van de gemiste zenuw- of peesdoorsnijdingen werden beoordeeld door een arts in opleiding. In de meeste gevallen betrof dit een arts in opleiding tot algemeen chirurg.

Bij Medirisk, letselschadeverzekeraar van circa 70% van de niet-academische ziekenhuizen werden 743 claims geregistreerd (tussen 1993 en 2008) die de verzekeraar 5 miljoen euro kostten. Dit is 6,5% van alle ingediende claims in deze periode. Verzekeraar Centramed, (marktaandeel 30%), meldt met 332 claims (van 1995 tot 2009) vergelijkbare cijfers.

Tekort aan handchirurgen
In Nederland hebben 15 tot 20% van de patiënten die op de SEH belanden een handletsel, waarvan 5% moet worden geopereerd. De gevolgen van handletsels dienen niet te worden onderschat. Doordat een hand niet meer goed te gebruiken is als gevolg van handletsel, ontstaat een ziekteverzuim van gemiddeld 2 tot 6 weken. Bij een derde van alle werkongevallen is sprake van handletsel. Bovendien is een vijfde van de blijvende invaliditeit te wijten aan handletsel.

Letsels aan de hand en pols worden door verschillende medisch specialisten behandeld. Op dit moment nemen de aandoeningen aan de hand en pols alleen in de opleiding tot plastisch chirurg een prominente plaats in. Zij worden getraind in de complexe anatomie van de hand en de microchirurgische technieken om zenuw- en vaatletsel te repareren. Er is een tekort aan medisch specialisten die zich na hun opleiding verder specialiseren tot handchirurg. Vanuit de plastische chirurgie is er een opleiding opgezet waar plastisch chirurgen, orthopedisch chirurgen en algemeen chirurgen zich na hun opleiding verder kunnen specialiseren in de handchirurgie. Momenteel zijn er slechts 40 handchirurgen in Nederland werkzaam. Het merendeel van deze handchirurgen heeft als basisspecialisme de plastische chirurgie. De schatting is dat er zo’n 130 handchirurgen nodig zijn om adequate zorg te kunnen leveren.

“Ongeveer 1 op de 5 van de hand- en polsletsels op de SEH moet worden gezien door een handchirurg”, stelt Jan van Loon, als handchirurg werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. “Het is een goede zaak dat meer ziekenhuizen de laatste jaren gebruik maken van speciaal opgeleide spoedeisende hulp artsen. Maar er zal structureel meer aandacht moeten worden besteed aan het herkennen van letsels, die behandeling door een ervaren handchirurg vereisen. Op deze wijze kan de kwaliteit van de behandeling worden verbeterd en kan ook blijvend letsel en het aantal claims sterk worden verminderd.”

Referentie: B. Mahdavian Delavary, J. E. L. Cremers, M. J. P. F. Ritt. Hand and wrist malpractice claims in the Netherlands:1993-2008. J Hand Surg Eur. 2010, 35E: 5: 381-384.
http://www.gezondheidskrant.nl/17711/bl ... sende-hulp

pit50
Berichten: 214
Lid geworden op: 11 aug 2010 13:57

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door pit50 » 27 nov 2010 21:11

't is hier niet veel discussie...
Je verhalen zijn wat ongenuanceerd. Dat is niet onlogisch als je echt partij in de één of andere zaak bent, maar het blijft jammer.
in algemene zin: er zijn onderlinge verzekeraars van ziekenhuizen. Alle aangesloten ziekenhuizen betalen dus wat die verzekeraar uitkeert. Die verzekeraars proberen goed uit te zoeken wat er is gebeurd en betalen schade als ze denken dat dat juist is. Soms is dat juist, soms ook niet...
Uiteindelijk bepalen rechters dat en die geven echt ook soms die verzekeraars gelijk...
enne...overal werken echt hele gewone mensen. Slechtheid is niet geconcentreerd bij de ene of andere beroepsgroep. Er zijn -kortom- oneerlije artsen, oneerlijke claimende mensen, oneerlijke politieagenten en oneerlijke rechters... We zullen het ermee moeten doen...

Als je concrete vragen hebt wil ik best proberen om te helpen...

Luz
Berichten: 13
Lid geworden op: 22 apr 2010 20:49

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door Luz » 28 nov 2010 17:46

de uitzending van De Ombudsman van 26 november gezien?

http://omroep.vara.nl/Afleveringen.7914 ... 8a2402a141

Afl.10 Medisch letselschade

Drie op de honderd ziekenhuispatiënten krijgt te maken met vermijdbare schade. Zij lopen letsel op door medische fouten. Het gaat in totaal om bijna 40.000 patiënten per jaar. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, het Nivel.

Eindeloze juridische procedure
Dat is al erg genoeg, maar slachtoffers van medische fouten wacht na de eerste ellende vaak nog een tweede nachtmerrie: als ze de arts aansprakelijk stellen voor de schade, dan komen ze in een eindeloze juridische procedure terecht waar ze vaak machteloos staan tegenover de verzekeraar van de zorgverlener. In De Ombudsman het verhaal van twee slachtoffers, Lucia Prinsen en Hannie Borsboom. Maar niet alleen patiënten zijn ongelukkig met deze procedure. Volgens Saskia Middeldorp, internist in het AMC, zijn ook artsen niet blij met het huidige systeem. Hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate doet in De Ombudsman een voorstel hoe dit soort procedures beter en sneller kunnen worden afgehandeld. Hoogleraar Legemaate pleit voor een onafhankelijke organisatie die claims van patiënten kunnen beoordelen. Legemaate: “De patiënt zou er bij geholpen zijn als in een vroeg stadium van het proces een onafhankelijke instantie hem of haar zou kunnen adviseren over de haalbaarheid van de claim.” Deze instantie zou zo gezaghebbend moeten zijn dat verzekeraars dit advies niet naast zich neerleggen.

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 28 nov 2010 19:48

Bedankt Luz!

Onderstaande link werkt iets korter!
http://player.omroep.nl/?aflID=11728950

Die kerel van centramed liegt dat hij barst, hij weet donders goed dat ze doelbewust de boel traineren, en schuwen daarbij chantage, list en bedrog niet, ik heb in ieder geval deze dingen op papier,
Ik hoor in het filmpje niemand over het tuig (leedselschadebedrijf), dat centramed er tussen schuift als het ze te warm onder hun voeten wordt!
Ziekenhuizen moeten niet schijnheilig doen, zij zijn de genen die centramed een bestaands recht geven, sterker nog zij zijn centramed.
Misschien een goede reden voor artsen om te gaan staken, iedereen maakt fouten, maar ik zou als arts wel willen dat als ik een fout heb gemaakt, dat er een nette verzekering maatschappij achter staat, die dan ook niet nog eens de patiënt psychisch kapot maakt!
Laatst gewijzigd door medischemissers op 05 jul 2011 23:48, 1 keer totaal gewijzigd.

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 02 dec 2010 14:03

PERSBERICHT
DROST BEHEER FAILLIET
De rechtbank in Almelo heeft vandaag het faillissement uitgesproken van het in Hengelo gevestigde Drost Beheer B.V. Het faillissement is uitgesproken op verzoek van bestuurder Yme Drost. Gelijktijdig werden op eigen verzoek ook de faillissementen uitgesproken van de dochterbedrijven Rechtspraktijk Drost B.V. en Destinatum B.V. Bij de bedrijven zijn in totaal 29 personeelsleden in dienst. Tot curator is benoemd Mr. J.T. Stekelenburg.
Yme Drost heeft de faillissementen aangevraagd omdat er sprake is van betalingsonmacht, onder andere doordat verzekeraars hun aanzienlijke betalingsverplichtingen niet tijdig nakomen. “De gemiddelde betalingstermijn van mijn nota’s hebben verzekeraars laten oplopen tot bijna een jaar. Op deze wijze kan ook ik mijn betalingsverplichtingen niet meer nakomen.”
Ook MediRisk, de verzekeraar van het MST in de Jansen Steur affaire, staat op de lijst van slecht betalende verzekeraars. Drost zegt van de medische verzekeraars nog tonnen tegoed te hebben. Volgens Drost heeft hij de Commissie Lemstra II meerdere malen gewezen op deze betalingsproblematiek, maar ondanks positieve interventie van de commissie Lemstra, heeft dat niet tot enig noemenswaardig resultaat geleid. “Bijkomend probleem is dat verzekeraars ook nog eens eenzijdig mijn tarieven vaststellen, zelfs tot 25% van het normale tarief. Dat is ver onder de kostprijs”, zo stelt Drost.
Verzekeraars gebruiken, naar het oordeel van Drost, het niet betalen van zijn kosten als drukmiddel om een gunstige schadevergoeding te bedingen. “Op die wijze mogen slachtoffers nooit de dupe worden van hun belangenbehartiger.” Drost pleit nadrukkelijk voor een wijziging van het stelsel waarin op dit moment verzekeraars de hoogte van de schadevergoeding vaststellen en tevens bepalen wanneer zij welke kosten van rechtsbijstand betalen: “Het is op zich niet onlogisch dat verzekeraars als beheerders van hun eigen gelden zo weinig mogelijk willen betalen. Daar zijn slachtoffers echter niet bij gebaat en het leidt tot een onnodige verjuridisering van het schaderegelingsproces.” Hij pleit er dan ook voor dat het stelsel zo wordt aangepast dat in de toekomst een derde onafhankelijke partij de letselschade namens verzekeraars gaat vaststellen.
Drost hoopt nog deze week afspraken te maken met de curator over een doorstart, waarbij het overnemen van een groot deel van het personeel zal worden bepleit. Volgens Drost zullen op deze wijze zijn cliënten feitelijk niets merken van het faillissement. Ook de voor cliënten bestemde schadevergoedingen lopen geen gevaar nu deze zijn ondergebracht in een speciaal daartoe door Drost enige jaren geleden opgerichte Stichting Derdengelden, die buiten het faillissement valt. Drost heeft een aantal mensen bereid gevonden om zich sterk te maken voor een doorstart. “Mijn medewerkers zijn zeer gemotiveerd om verder te gaan. Hierdoor kan blijvend worden gewerkt aan het ene centrale belang, namelijk het belang van de cliënt”, aldus Drost.
Er staat medische verzekeraars en aangezien er eigenlijk maar 2 zijn moet centramed daar ook toe behoren!
Ik ben benieuwd of dit bovenstaande nog verder onderzocht gaat worden, en of we daar dan nog wat over horen!
Overigens zijn die tonnen die hij nog te goed zou hebben, wel medischeslachtoffers en gemeenschapsgeld, die beter regelrecht op de goede plaats hadden kunnen komen!

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 13 jan 2011 18:42

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=bo5207
Of deze meneer nou wel of niet terecht deze zaak verloren heeft, kan ik geen oordeel over doen.

De tegenpartij van deze man is centramed.
De rechtbank heeft als deskundige een onafhankelijke arts ingesteld, mijn probleem in deze zaak is dat deze arts via zijn werkgever, het ziekenhuis dus, bij centramed verzekerd is, Dus dit onafhankelijke rapport van deze arts heeft als dit voor de man een positief rapport is, direct een negatieve invloed op de arts ( lees hier; de bijdrage van het ziekenhuis aan het waarborgfonds gaat direct omhoog). Of deze arts wel of niet een objectief rapport heeft opgesteld kan ik niet over oordelen, maar je laat een slager ook niet zijn eigen vlees keuren.
Nou zou je zeggen deze man heeft met deze arts ingestemd, maar het probleem is, er zijn geen specialisten die niet voor een ziekenhuis werken en dus bij een van deze 2 waarborgfondsen aangesloten zijn.

Ook staat er een hoop bruikbare info in, als je in een rechtzaak met Centramed verwikkeld bent.

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 03 feb 2011 00:33

Rijksoverheid


Antoord op kamervragen over medisch letselschadefonds

Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) Hoogachtend, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Antwoorden op schriftelijke vragen van het Kamerlid Leijten aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een medisch letselschadefonds. (ingezonden 2 december 2010)


1 Wat is uw reactie op de TV-uitzending over de moeizame weg naar genoegdoening voor de slachtoffers van medisch handelen? In deze uitzending komt naar voren dat een veelvoorkomende klacht is dat de procedure rondom de afhandeling van de medische schade vaak onnodig lang duurt en een onbevredigend resultaat heeft. Dit betreur ik. 2 Vindt u dat, wanneer er sprake is van medische letselschade, de slachtoffers thans voldoende mogelijkheden hebben om hun recht te halen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Ik ben van mening dat de positie van het slachtoffer van medische letselschade kan worden verbeterd. Daartoe is het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) op 7 juni 2010 naar uw kamer gezonden. In de Wcz staan voorstellen ter verbetering van het klachtrecht, hetgeen de positie van de slachtoffers van medische letselschade ten goede komt. Om te beginnen wordt in de Wcz een harde termijn gesteld aan een zorgvuldige klachtafhandeling door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder dient binnen een periode van zes weken (te verlengen met een periode van vier weken) het slachtoffer te voorzien van een inhoudelijke, schriftelijke reactie op de klacht. Wordt een klacht binnen deze termijn niet of niet naar tevredenheid afgehandeld dan staat de weg open naar een onafhankelijke geschilleninstantie (de Wcz verplicht de zorgaanbieder zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie) die een bindende uitspraak kan doen. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van (op termijn) 25.000,00. Om iemand met een klacht (bijv. het slachtoffer in het geval van medische letselschade) zo goed als mogelijk te begeleiden en te adviseren schrijft de Wcz een voor de cliënt kostenloze klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon voor. Het is op grond van de Wcz de plicht van de zorgaanbieder om zorg te dragen voor deze klachtenfunctionaris, dan wel vertrouwenspersoon. Daarnaast staat het het slachtoffer eveneens te allen tijde vrij een procedure voor de burgerlijke rechter te starten. Met betrekking tot deze procedure hebben het Kabinet en veldpartijen onlangs stappen ter verbetering gezet. Ik verwijs hiervoor naar de brief van 3 juni 2010 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal (TK2009-2010, 31765 nr. 20). Samengevat gaat het hierbij om de volgende maatregelen: Op 1 juli 2010 is de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Met deze wet is een nieuwe procesvorm, de deelgeschilprocedure, geïntroduceerd waarmee de buitengerechtelijke afhandeling van personenschade wordt versneld. De Letselschaderaad heeft in juni 2010 de Gedragscode Openheid Medische Aansprakelijkheid (GOMA) vastgesteld. Deze code is opgesteld door de partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van letselschade. Met de code beogen zij de afhandeling betreffende medische aansprakelijkheid te verbeteren en te versnellen. De twee grote verzekeraars in ons land op het gebied van medische schade, Centramed en MediRisk, hebben zich achter deze code geschaard.

Al het voorgaande leidt ertoe dat slachtoffers van medische letselschade meer en betere mogelijkheden hebben om hun recht te halen. 3 Kunt u aangeven welk percentage van de mensen die schade oplopen ten gevolge van medisch handelen hiervoor een financiële tegemoetkoming ontvangen? Om hoeveel mensen gaat het jaarlijks in absolute zin? Wat vindt u van dit percentage? Deze informatie heb ik niet volledig tot mijn beschikking. De schadeverzekeraars Centramed en MediRisk hebben mij hun gegevens hierover verstrekt. Het overgrote deel van de Nederlandse ziekenhuizen is bij één van deze twee verzekeraars aangesloten. Een beperkt aantal ziekenhuizen is in het buitenland verzekerd. Op basis van de informatie die door Centramed en MediRisk is verstrekt, kan worden aangenomen dat in ons land ca. 2000 tot 2200 patiënten jaarlijks aanspraak maken op schadevergoeding door het indienen van een claim na een behandeling in een zorginstelling (met name ziekenhuizen). In deze cijfers is niet verdisconteerd dat zorginstellingen bepaalde zaken zelfstandig of via de geschillencommissie in Den Haag afhandelen. MediRisk geeft daarbij aan dat op basis van de gegevens over de afgelopen jaren kan worden vastgesteld dat bij 38 % van de bij MediRisk aangemelde claims de patiënt een vergoeding ontvangt voor de geleden schade. Centramed geeft aan dat bij 42 % van de zaken die zijn afgewikkeld tussen 2006 en nu, een betaling aan de patiënt heeft plaatsgevonden. 4 Wat is het gemiddelde bedrag dat slachtoffers van medische letselschade krijgen uitgekeerd? Op grond van gegevens van MediRisk over de afgelopen jaren blijkt dat gemiddeld een bedrag van 19.197 aan schadevergoeding aan de patiënt is uitgekeerd. In dit bedrag zijn de kosten inbegrepen van buitengerechtelijke bijstand van een door de patiënt ingeschakelde belangenbehartiger. Bij Centramed bedraagt het gemiddelde bedrag dat is uitgekeerd voor de zaken die in de periode 2006 tot en met 2010 zijn afgewikkeld 14.793 per patiënt. 5 Hoe lang duurt gemiddeld de rechtsgang voordat tot uitkering van de verzekeraar wordt overgegaan? De afhandelingsduur van een letselschadeclaim is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Slechts een deel van de letselschadezaken wordt via de rechter beslist; het merendeel van de zaken wordt in onderling overleg, al dan niet langs de weg van de geschillencommissie, afgehandeld. Zaken die bij de rechter komen, zijn vooral zaken die in het buitengerechtelijke traject zijn vastgelopen. Gerechtelijke procedures konden afgelopen jaren afhankelijk van de inhoud van de zaak en van de houding van procespartijen soms lang duren. De Rechtspraak richt zich de laatste jaren met succes op een effectievere inzet van de comparitiezitting, waarbij partijen zo snel mogelijk alle relevante bewijsstukken en informatie overleggen, zodat via eindvonnis of schikking letselschadeprocedures sneller afgehandeld kunnen worden. De in het antwoord op vraag 2 genoemde deelgeschilprocedure draagt hieraan bij doordat partijen

niet de volledige zaak voor de rechter hoeven te brengen, maar slechts het deel van het geschil waar men het onderling niet over eens kan worden. Cijfers over de duur van de rechtsgang zijn niet voorhanden. Wel zijn er cijfers over de behandelduur van claims. Centramed geeft aan dat van de claims die in 2006 zijn ingediend nog 20 % openstaat, uit 2007 nog 31 %, 2008 nog 45 %, uit 2009 nog 71 % en uit 2010 nog 92 %. MediRisk geeft aan dat claims in 22 % van de gevallen binnen 1 jaar worden afgewikkeld; 35 % wordt afgewikkeld tussen 1 en 2 jaar; 17 % tussen 2 en 3 jaren, terwijl 36 % een afwikkelingsduur kent van langer dan 3 jaren. Slechts een deel van deze openstaande zaken bevindt zich dus onder de rechter. 6 Welke termijn bij dergelijke procedures vindt u aanvaardbaar? Ik heb geen oordeel over een te hanteren termijn. De duur van letselschadezaken hangt samen met de inhoud van de zaak en de houding van de procespartijen. Wel ben ik van mening dat de betrokken partijen zich moeten inspannen om de termijn zo kort als mogelijk te laten zijn. 7 Wat is uw oordeel over het gegeven dat slachtoffers van medische letselschade vanwege de hoge kosten van rechtsbijstand afzien van het halen van hun recht? Als dit zo is dan betreur ik dat. Juist om te voorkomen dat slachtoffers van medische letselschade vanwege de hoge kosten afzien van rechtsbijstand is er ook voor wat betreft medische missers aangesloten bij het regime van de Wet op de rechtsbijstand. Heeft het slachtoffer ingevolge deze wet recht op rechtsbijstand dan betaalt hij een eigen bijdrage naar rato van zijn inkomen. Het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand ontstaat als het verzamelinkomen minder is dan 24.400,00 (voor alleenstaanden) en 34.400,00 (voor niet alleenstaanden). Bij een lager inkomen is de eigen bijdrage lager. De eigen bijdrage bedraagt tenminste 100,00 en ten hoogste 750,00. Naast de mogelijkheden die de Wet op de rechtsbijstand biedt tot het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen personen die op grond van deze wet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook aanspraak maken op een subsidie ten behoeve van medisch haalbaarheidsonderzoek en een renteloze lening van maximaal 3.000,00 voor het verkrijgen van een deskundigenbericht. De brief die de Minister van Justitie op 29 september 2010 (TK2010-2011, 31 116 nr. J) aan de voorzitter van de Eerste Kamer heeft gezonden gaat hier nader op in. 8 Wat zijn de recente ervaringen in de Scandinavische landen, als Zweden en Denemarken, met het no-fault systeem? Ik beschik niet over recente gegevens over de werking van het no-fault systeem zoals dat in de Scandinavische landen wordt gehanteerd. 9 Bent u bereid een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een medisch letselschadefonds of instantie in Nederland op te richten op basis van het no-fault systeem, waarbij de ernst maar niet de verwijtbaarheid van medische letselschade doorslaggevend is om tot financiële vergoeding over te gaan? Zo nee, waarom niet?

Nee, ik wil niet tornen aan het Nederlandse aansprakelijkheidssysteem, dat is geënt op schuld en verwijtbaarheid. Dit houdt in dat men, om tot aansprakelijkheid te kunnen besluiten en schadevergoeding te kunnen eisen, moet aantonen dat een instelling of een hulpverlener zich zodanig onjuist heeft gedragen dat daardoor voor de patiënt schade is ontstaan. De initiatieven die ik heb benoemd in mijn antwoord op vraag 2 en vraag 5 dragen bij aan een snellere en toch zorgvuldige afhandeling van schadeclaims. Ik zie geen aanleiding om op dit gebied nieuwe initiatieven te starten.
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2011/02/02/R341.htm

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 17 feb 2011 19:14

Waar een ieder ander fatsoenlijk mens z'n ogen uit zijn kop zou schamen, gaat jan boogaard van centramed de verdediging in door slachtoffers in een kwaad daglicht te zetten, uiteraard dit alles om zieltjes onder het publiek te winnen, dat het afwijzen en traineren van de zaak gerechtvaardigd zou zijn.
Overigens bepaald centramed niet welke zaken worden afgewezen, maar dat doet de rechter, die bepaald of deze 15 afwijzingen terecht zijn, dat centramed alles op voorhand afwijst was al bekend.
Al zouden er een paar Gelukzoekers tussen zitten, dan nog haal je het niet in je hoofd uit piëteit, voor de echte slachtoffers, om dit in een krant te zetten!!!
Ik denk dat Nederland hier kan zien hoever deze maatschappij gaat, in zijn terreur en zwartmakerij tegen slachtoffers!
Gelukzoeker duikt op ‘sloopchirurg’
Claims tegen omstreden chirurg De Bruin van Waterlandziekenhuis vaak onterecht, zegt verzekeraar Centramed • Patiënten: Afhandeling schadeclaims verloopt traag • Centramed: We zijn juist zorgvuldig

Schadeclaims tegen chirurg Cees de Bruin zijn in enkele gevallen onterecht.
De letselschadezaak rond orthopedisch chirurg Cees de Bruin, destijds werkzaam in het Waterlandziekenhuis in Purmerend, trekt ‘gelukzoekers’ aan. Dat zegt directeur Jan Boogaard van Centramed, die de schadeclaims van (mogelijk) gedupeerde patiënten afhandelt.
Chirurg De Bruin beloofde patiënten dat ze door een operatie in de wervelkolom lopend het ziekenhuis zouden verlaten. In plaats daarvan belandden sommigen in een rolstoel. Dat de zaak zo uitvoerig in de media is geweest, maakt de afhandeling van de claims er niet makkelijker op, zegt Boogaard. “Zaken die zo in de publiciteit komen, trekken opportunisten aan, mensen die zeggen: ‘ik ben ook ooit door dokter De Bruin geopereerd, dus laten we kijken of er wat te halen valt’.”
Bij vier patiënten is inmiddels vastgesteld dat er sprake is geweest van verwijtbaar medisch handelen; zij hebben een schadevergoeding gekregen. Het gaat om patiënten die door fouten tijdens een operatie door De Bruin arbeidsongeschikt zijn geraakt. Bij 48 zaken is de aansprakelijkheid nog in onderzoek, vijftien claims zijn afgewezen. Ook lopen er nog procedures bij de rechtbank.
Onlangs toonden tientallen gedupeerde patiënten zich in een onderzoek van Zorgbelang Noord-Nederland teleurgesteld over de afhandeling van de schadeclaims. Het ziekenhuis zou zich veel te afwachtend opstellen en patiënten van het kastje naar de muur sturen. Daardoor lijkt het alsof het ziekenhuis de zaak in de doofpot wil stoppen. Het ziekenhuis bestrijdt dat, maar beloofde na het rapport van Zorgbelang beterschap. Het stak 100.000 euro in een steunfonds voor gedupeerde patiënten van dokter De Bruin. Bovendien is er een ‘nazorgteam’ dat patiënten bijstaat.
Centramed vindt dat de kwestie-De Bruin te eenzijdig wordt belicht. “Het behandelen van aansprakelijkheidsclaims wegens vermeend verwijtbaar medisch handelen is een van de meest complexe processen bij schadeverzekeraars. Het gaat ook om relatief veel patiënten die hun ongenoegen hebben kenbaar gemaakt over de zorgverlening door de bewuste orthopeed. Het beeld dat beklijft van een tv-uitzending is: iemand in een rolstoel. Maar bij de vermeende slachtoffers zitten ook mensen bij die hun hele leven hebben gerookt en al een omvangrijke medische historie hadden. Die gaan naar een arts en zeggen: opereer me even, dan speel ik daarna weer eredivisie. Als dat dan niet lukt, is dat niet altijd de schuld van de arts.” Of Cees de Bruin een slechte chirurg is, durft Boogaard nog niet te zeggen. Hij hoopt daar eind dit jaar een beter beeld van te hebben.

Zaak-DeBruin
Cees de Bruin werkte 25 jaar als orthopedisch chirurg in het Waterlandziekenhuis, dat hem afgelopen zomer ontsloeg.
De Bruin heeft in die tijd acht keer voor de rechter gestaan. Hij werd twee keer berispt door het Medisch Tuchtcollege. Zijn dossiervorming was gebrekkig. Bovendien gebruikte De Bruin omstreden behandelmethoden, waarvan hij de risico’s voor de patiënten verzweeg.
De Bruin beloofde patiënten dat ze door een operatie in de wervelkolom huppelend het ziekenhuis zouden verlaten. In plaats daarvan belandden sommigen in een rolstoel. Anderen houden hun leven lang pijn.
Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het Waterlandziekenhuis bleek dat De Bruin een te groot risico was voor het ziekenhuis en voor de patiënten. Toch deed het ziekenhuis jarenlang niks met signalen over het dubieuze handelen van De Bruin.
Nog steeds staat Cees de Bruin zonder aantekening ingeschreven in het BIG-register. Hij kan in principe zonder problemen elders aan de slag als chirurg.
http://www.metronieuws.nl/algemeen/gelu ... PYhFBmnBI/

Op welk denk niveau denken ze bij Centramed dat mensen zitten, het hier bovenstaande te roepen en niet beseffen dat mensen echt wel door hebben wat de werkelijke achtergrond is van dit zwakteoffensief. :roll:

jadek roermond
Berichten: 1
Lid geworden op: 23 feb 2011 07:16

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door jadek roermond » 23 feb 2011 08:00

[Off-Topic bericht verwijderd door de Moderator]

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 23 feb 2011 21:56

Mantelzorg als vermogensschade is passend en redelijk, en diend vergoed te worden door de aansprakelijke partij.

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP5568
Laatst gewijzigd door medischemissers op 05 mar 2011 23:14, 5 keer totaal gewijzigd.

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 24 feb 2011 18:34

Onderstaande voorbeeld zaken zijn tegen het Academisch Medisch Centrum, wat nou vreemd is, de ziekenhuizen roepen wij geven het door aan onze verzekering, in zeer veel gevallen dus Centramed, maar in deze zaken is centramed dus de aan te spreken partij, maar wordt niet in deze zaken genoemd, zou dat dan zijn omdat de medische verzekeraars bij de rechtbank geen beste naam meer hebben?
Het komt er op neer dat de ziekenhuizen roepen: wij hebben u claim bij onze verzekeraar neergelegd, en hebben op de afhandeling van u claim geen invloed.
Deze verzekeraar is geen verzekeraar maar is een waarborgfonds, dus dat zijn de gezamenlijke ziekenhuizen.
Verschuilen achter iets wat je dus zelf bent, is raar en ook niet terecht.
Wat ik dus raar vind, de "verzekeraar" neemt jou claim over, vervolgens komt het bij de rechtbank, en dan is ineens de "verzekeraar" zijn naam nergens meer terug te vinden??? !!!


http://jure.nl/bp5627

http://jure.nl/bp0743

pit50
Berichten: 214
Lid geworden op: 11 aug 2010 13:57

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door pit50 » 24 feb 2011 22:24

De aangesproken partij is de verzekerde (het ziekenhuis). De verzekeraar biedt dekking aan het ziekenhuis.
De gang van zaken is dus heel normaal.

Rechtbanken weten precies hoe dit zit. Denk niet steeds in complotten...die zijn er niet altijd...

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 05 mar 2011 23:12

Hoe oneerlijk is de strijd van een medische misser slachtoffer!

Een slachtoffer van een medische misser staat al minstens met 5-0 achter als hij overweegt een zaak aanhangig te maken.
Hier onder een lijst van omstandigheden die ten nadele van het slachtoffer kunnen zijn, ik zou trouwens geen enkele omstandigheid kunnen bedenken die in het voordeel van een slachtoffer zou kunnen zijn.

- Men komt er nooit achter dat er een misser gemaakt is.

- Het slachtoffer is overleden of lichamelijk niet instaat aan te geven, dat er een gemaakt is.

- Slachtoffer beschikt niet over de financiële middelen om zijn recht te halen.

- Patiënte durft niet, deze woont of verblijft in deze zorginstelling.

- De verzekeraars hebben tijd, het slachtoffer niet.

- De aangeklaagde heeft het bewijsmateriaal onder zijn hoede.

- Het slachtoffer is (vaak) geestelijk en/of lichamelijk niet instaat, de kracht op te brengen die voor zo een zaak nodig is.

- Jij moet bewijzen dat zij iets fout gedaan hebben, zij hoeven niet te bewijzen dat ze het goed gedaan hebben.

- Een complicatie fout zal je bij een rechter nooit winnen, hoewel er natuurlijk ook veel onnodige complicaties zijn, dus als 50 van de 100 complicaties missers zijn, zal er toch nul bij de rechter hun recht kunnen halen.

- Als er een ingreep bij een patiënt plaatsvindt en dat gaat fout, dan moet er dus een 99 tot 100% uitspraak zijn van een arts, dat het goed had gekomen met de juiste ingreep.
Maar in die 99% zitten nog heel veel patiënten waar het ook goed of beter had kunnen worden, alleen zal de rechter alles onder die 99% nooit als een fout toewijzen.

- Om je recht te halen moeten er medische rapporten opgemaakt worden, dit word gedaan door artsen die afhankelijk zijn van de zelfde verzekering die de uitbetaling zou moeten doen als het rapport "gunstig"uitvalt voor het slachtoffer,nou zijn er gelukkig heel veel integere artsen die zich hier niks van aantrekken, maar laten we ons niet van de domme houden en zeggen dat 100% van de artsen zo integer is.

- Bij twijfel zal de rechter altijd afwijzen!!!, terwijl daar zeker heel veel gevallen onder zitten die toegewezen hadden moeten worden.
Hier kan overigens de rechter niks aan doen maar zo werkt het systeem, maar dat wil niet zeggen dat het geen fout gemaakt is, het kan alleen niet bewezen worden.

Als een slachtoffer met zo een oneerlijke achterstand op 2 rechtszaken ze gelijk krijgt, en je zet een bodem procedure in gang, zegt dat wel wat over mentaliteit van zo een ziekenhuis, of zou toch de verzekering hier achter zitten!?

Deurwaarder naar Sint Anthonius gestuurd
NIEUWEGEIN - Het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein krijgt een deurwaarder op de stoep.

Het AD/Utrechts Nieuwsblad schrijft dat het ziekenhuis 450.000 euro moet betalen vanwege een medische misser. Een familie uit Maarssen heeft dat bedrag van de rechter toegewezen gekregen, maar het ziekenhuis komt maar niet met het geld over de brug.

Het Sint Antonius wil niet reageren en zegt een bodemprocedure te starten.

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/336483
Het gaat om deze zaak dus!
Mantelzorg als vermogensschade is passend en redelijk, en diend vergoed te worden door de aansprakelijke partij.

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/335059

Hier de uitspraak!

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP5568

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 06 mar 2011 21:42

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op maandag 7 maart aanstaande presenteert Stichting De Ombudsman haar lang verwachte onderzoeksrapport over de letselschaderegeling. Dit rapport is mede tot stand gekomen door uw inbreng. Onze hartelijk dank hiervoor. Het rapport, getiteld "De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim?", kunt u vanaf 7 maart downloaden op onze website
http://www.deombudsman.nl/verzekeringen ... t-centraal

Met vriendelijke groet,


jurist letselschade

Stichting De Ombudsman

hanz
Berichten: 387
Lid geworden op: 07 jun 2005 18:57

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door hanz » 08 mar 2011 11:22

Er is weer een letselschaderapport van de Stichting Ombudsman verschenen.
Over whiplash en "onafhankelijke medisch adviseurs staat daarin oa. het volgende:

"Als de medische eindsituatie is bereikt, is op zichzelf voldoende informatie aanwezig om detoekomstige schade van het slachtoffer te voorspellen. Het kan echter voorkomen dat slachtoffer en aansprakelijke partij van mening verschillen over de omvang van het letsel, en in hoeverre dit letsel door het ongeval of door iets anders is veroorzaakt. Met name bij letsel waarvoor geen duidelijke medische verklaring is te geven, zoals whiplash, is er vaak discussie mogelijk over de oorzaak van het letsel.
Om een einde te maken aan die discussie, kunnen de partijen een medisch deskundige inschakelen, die dan een aantal voor de letselschadezaak relevante vragen moet beantwoorden. De bewijskracht van zo'n medisch oordeel is sterk afhankelijk van de persoon van de deskundige en van de wijze waarop deze is aangesteld. Allereerst is het van groot belang dat de medisch deskundige geen behandelrelatie met het slachtoffer heeft.
Hierdoor wordt de objectiviteit van zijn oordeel gewaarborgd. Daarnaast is het van belang dat de vraagstelling en de persoon van de deskundige de goedkeuring van zowel slachtoffer als aansprakelijke partij hebben. Een medisch deskundigenrapport dat op deze manier tot stand komt, heeft een bewijswaarde die bijna gelijk is aan dat van een bindend advies. Een rechter zal in beginsel uitgaan van de juistheid van het deskundigenoordeel". (BRON: Stichting Ombudsman)Daarover twee opmerkingen:

1) Het is onjuist dat er, in voorkomende gevallen, in whiplashzaken geen duidelijke medische "somatopsychische" verklaring NB: voor nek(pijn)klachten/duizeligheid,hoofdpijn en de mogelijke psychische van chronische pijn met een lichamelijke oorzaak) kan worden gegeven.

2) Dat de medisch deskundige die om een eindoordeel wordt gevraagd geen behandelingsrelatie met het slachtoffer dient te hebben kan ik me iets bij voorstellen.

Doch dat daarmee de objectiviteit van zijn oordeel wordt gewaarborgd waag ik te betwijfelen omdat dat nl zou betekenen dat dat geen enkele behandelende arts als medisch objectief kan worden gezien.

Kortom, als je wat mankeert mot je ook nooit naar je eigen huisarts,neuroloog etc gaan omdat de objectivitiet van die onderzoeken niet gewaarborgd is.

Bovendien telt in whiplashzaken ook de richtlijn mee. En als er 1 richtlijn is die bol staat van de subjectiviteit van de opstellers ( let op: zowat alle vaderlandse beroepsgroepen hebben er aan meegewerkt), is het die richtlijn wel.
Dat doet vermoeden dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een "behandelingsrelatie" tussen de opstellers van de richtlijn en de verzekeringswereld. Het is bekend dat bv 1 van de opstellers, neuroloog Doel, een graag geziene rapportageschrijver is in letselschadezaken. Aan de andere kant is ook bekend dat psychiater Koerselmans ( ook al betrokken bij de richtlijn) al eens door een rechtbank als deskundige geweigerd werd. Terecht, want als er deskundigen zijn die het "manipuleren" beroepsmatig in de vingers hebben/ doorzien en daar handig "ge(mis)bruik" van kunnen maken, zijn het wel psychiaters.

Een medisch deskundigen rapport op basis van die richtlijn is dus per definitie het rapport van een zeer subjectieve en deskundige non-believer.
Geen wonder dat er verder in het raport staat dat over de aanstelling van een deskundige nogal wat commotie is.

Begrijpelijk dus, want de deskundige die whiplash zowel vanuit het standpunt der "non-believers" alsmede vanuit het standpunt der "believers" kan beoordelen op basis van de medische literatuur die er bestaat en de onderzoeken waarmee de in voorkomende gevallen zeer goed aantoonbare post-traumatische letsels kunnen worden aangetoond zijn zeeeer dun dan wel nog helemaal (nog) niet gezaaid in Nederland.

En die medisch adviseur die dat wel doet, zou niet "objectief"zijn? Lachen gieren ende brullen.

En kennelijk was/is dus ook de arts van de Stichting Ombudsman daar niet van op de hoogte. Ware dat wel zo geweest dan had het zinnetje: "Met name bij letsel waarvoor geen duidelijke medische verklaring is te geven, zoals whiplash", er dus niet ingestaan dan wel waren er die bewoordingen gebruikt die recht doen aan aantoonbare post- traumatische cervicale letsels waarmee een deel van de whiplashpatienten in de jaren na ongeval te kampen hebben. Waaronder oa. nekhernia's en vroegtijdige osteoarthritis hetgeen zoveel betekent dat als je op je 35ste een fors whiplashongeval had je op je 40ste kunt worden opgezadeld met de nek van een 70 jarige. Om over de mogelijke gevolgen daarvan, met name als je 70 wordt, nog maar te zwijgen. Leuk is anders.

Kortom, wat whiplash betreft mag de Stichting hun "whiplashhuiswerk" wat mij betreft ff overdoen.
Of vriendelijker gezegd: dat de Ombudsman op basis van hun onderzoek tot de conclusie komt dat er in Nederland geen duidelijke medische verklaring is voor whiplashletsel is, gezien de objectivitiet van de Ombudsman, het bewijs voor de subjectieve medische premisses inzake de aantoonbaarheid van mogelijke whiplashletsels.

Hanz

Gesloten