LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Medische misser slachtoffers van centramed

Heb je letselschade opgelopen? En ben je niet correct behandeld? Laat het ons weten.
medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 08 mar 2011 11:52

Toch vind ik dit ook wel vreemd.
Dat de medisch deskundige die om een eindoordeel wordt gevraagd geen behandelingsrelatie met het slachtoffer dient te hebben.
Dat zou niet mogen daar deze medisch deskundige niet objectief genoeg zou zijn.

Maar een "onontvankelijke" medisch deskundige, die met zijn salaris in een omweg zelfs afhankelijk is van zijn oordeel, is geen probleem. :roll:

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 14 mar 2011 22:16

Triest!
'Zelfmoord na verkeerde diagnose'
Uitgegeven: 14 maart 2011 06:53

AMSTERDAM - Een patiënte van de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur heeft zelfmoord gepleegd nadat de arts een verkeerde diagnose bij haar had gesteld.
De vrouw beroofde zichzelf destijds van het leven nadat ze ten onrechte te horen had gekregen dat ze een dodelijke ziekte had die haar hersenen aantastte, schrijft de Volkskrant maandag.

De familie van de vrouw heeft aangifte gedaan. Justitie onderzoekt of er een verband is tussen de diagnose en de zelfdoding. Het OM wil niet zeggen welke aandoening de vrouw volgens Jansen Steur zou hebben gehad.

De aan medicijnen verslaafde neuroloog stelde in het Medisch Spectrum Twente sinds 1992 jarenlang opzettelijk verkeerde diagnoses van ziektes als Alzheimer en Parkinson. Jaren geleden werd Jansen Steur in Enschede ontslagen.

Zware medicijnen

Patiënten verkeerden door de verkeerde diagnoses soms jaren in de waan dat ze ongeneeslijk ziek waren en slikten soms onnodig zware medicijnen. In totaal zijn ongeveer veertig aangiften tegen de neuroloog gedaan. Justitie is nog altijd bezig met onderzoek.

Begin 2009 bleek uit onderzoek van Twentsche Courant Tubantia en RTV Oost dat de specialist in Duitsland werkzaam was. Vervolgens werd een zwarte lijst van disfunctionerende artsen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zij niet toch weer in andere ziekenhuizen aan de slag kunnen gaan.
http://www.nujij.nl/zelfmoord-na-verkee ... 3715.lynkx
Als de relatie bewezen wordt, moet deze arts gewoon de bak in voor dood door schuld.

Hoeveel mensen zouden er al door medischefouten en de afhandeling er van, geen uitweg meer gezien hebben, en uit het leven gestapt zijn?

Ik zelf zou graag zien dat als ik er om deze reden uit het leven stap, dat justitie onderzoekt of centramed en consorten onnodig aan het traineren zijn geweest, en zo ja, dat de verantwoordelijke mensen vervolgd worden.
Ik zelf en vele anderen zullen dit zeker vaak hebben overwogen!

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 16 mar 2011 20:51

7. Uit de processtukken heeft de rechtbank afgeleid dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis, Centramed, heeft geweigerd aansprakelijkheid te erkennen en dat zij tot op heden geen enkele betaling heeft gedaan, zodat [eiser] de onderhavige procedure heeft moeten entameren om vergoeding van zijn immateriële schade te verkrijgen.
Gelet op deze omstandigheid zal het ziekenhuis worden veroordeeld in de proceskosten, gevallen aan de zijde van [eiser], tot op heden begroot op € 390,44 wegens verschotten (kosten dagvaarding € 84,44 en griffierecht € 306,--) en op € 1.808,-- wegens salaris advocaat (4 punten x tarief II). De reeds door het ziekenhuis voldane kosten van de deskundige, ten bedrage van € 2.595,25 dienen voor haar rekening te blijven en zij zal de op 14 februari 2011 ter griffie ingekomen factuur van de deskundige, ten bedrage van € 1.263,--nog dienen te voldoen aan de griffier van deze rechtbank.
http://jure.nl/bp7868

pit50
Berichten: 214
Lid geworden op: 11 aug 2010 13:57

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door pit50 » 20 mar 2011 11:06

wie die uitspraak goed leest zal zich toch wat verbazen over de uitkomst denk ik....Ik kan me een appel voorstellen, alhoewel het belang daarvoor te beperkt is..

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 05 apr 2011 23:29

€ 17.500,00 immateriële schade
€ 18.895,32 buitengerechtelijke kosten

Hier is in iedergeval geen beperking in de gemaakte maken kosten tegenover het toegekende schade bedrag , en terecht!

5.1. veroordeelt Sint Antonius om aan [eiseres] te betalen een bedrag van € 17.500,00 ter zake van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 april 2005 tot aan de dag der algehele voldoening;

5.2. veroordeelt Sint Antonius om aan [eiseres] te betalen een bedrag van € 15.067,32 ter zake van buitengerechtelijke kosten;

5.3. stelt de buitengerechtelijke kosten voor deze procedure vast op € 3.828,00 en veroordeelt Sint Antonius tot betaling van die kosten aan [eiseres];
http://jure.nl/bq0094

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 06 mei 2011 22:20

Scheper Ziekenhuis betaalt slachtoffers maagchirurg

http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuw ... hirurg.htm


koeloejoek
Berichten: 280
Lid geworden op: 25 apr 2011 10:10

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door koeloejoek » 14 mei 2011 20:03

medischemissers schreef:Als een slachtoffer met zo een oneerlijke achterstand op 2 rechtszaken ze gelijk krijgt, en je zet een bodem procedure in gang, zegt dat wel wat over mentaliteit van zo een ziekenhuis, of zou toch de verzekering hier achter zitten!?
....

Vraagje?? wie zou hier nu beter van worden!!!!!

Juristen, advocaten, die pakken dit soort dingen graag aan toch?
Ziekenhuizen stoppen het in de doofpot en als je dan wilt procederen kost het bakken met geld die de ziekenhuizen wel hebben...
Verzekeringsmaatschappijen frustreren dan weer de boel want die zien het niet zitten om uit te betalen... ga zo maar door..

Uiteindelijk ben je als slachtoffer de klos!!!!!!!!

schadecoach
Berichten: 7
Lid geworden op: 24 mar 2011 14:42

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door schadecoach » 16 mei 2011 23:21

ik heb op de website verzekeraarklachten.nl gelezen dat de mensen achter deze site gratis hulp en directe begeleiding aanbieden, dus dit lijkt me een aanrader bij iedere letselschade!

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 17 mei 2011 22:28

-Gunstige resultaten over 2010
-In 2010 een groot aantal claims van hetWaterlandziekenhuis gemeld met hoge schadelast.

Hoe kan je dan over een gunstig boekjaar spreken! kaartenhuisconstruktie :?:
Centramed sluit boekjaar 2010 positief af Meer openheid medische incidenten :lol:

Het resultaat van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen is in 2010 uitgekomen op € 0,9 mln. (in 2009: € 0,7 mln.). De schadelast van Centramed, die medische aansprakelijkheid verzekert, is per saldo gedaald naar € 4,7 mln. (in 2009: € 5,3 mln.). Centramed kent geen winstoogmerk.
Per begin 2011 zijn vier nieuwe leden toegetreden waardoor het ledenaantal is gekomen op 65, waarvan 30 algemene ziekenhuizen, 4 universitaire medische centra en 31 GGZ- en overige instellingen.
Het verslagjaar 2010 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar. In 2010 is een relatief groot aantal claims gemeld met een daarbij behorende hoge schadelast. Dat komt voor een belangrijk deel door het aantal claims dat is ingediend tegen een orthopedisch chirurg van het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Mede door deze zaak is de belangstelling van de politiek en de media voor (de gevolgen van) medische incidenten toegenomen. Centramed heeft er bewust voor gekozen om de media actief te woord te staan over het bijzonder complexe proces van claimbehandeling. Uiteraard rekening houdend met de privacy van de betrokkenen.
Medio 2010 is de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ (GOMA) geïntroduceerd. De GOMA is tot stand gekomen onder toezicht van De Letselschade Raad. Centramed was een van de mede- initiatiefnemers en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel de stuurgroep als de projectgroep. Deze gedragscode is erop gericht om de afwikkeling van de vaak zeer complexe claims te versnellen en te verbeteren en staat inmiddels centraal in het handelen van Centramed.
Het totale aantal claims lag in 2010 boven het gemiddelde niveau van de jaren 2003-2008, maar wel in lijn met het aantal in 2009. In 2010 zijn ruim 60 meldingen van het Waterlandziekenhuis te Purmerend in behandeling genomen. Dat aantal zal in 2011 nog verder toenemen. Deze zaak is voor Centramed aanleiding om alle zeilen bij te zetten en ervoor te zorgen dat de aanspraken van de patiënten die een claim hebben ingediend – ook in deze zaken – zo voortvarend en mensgericht mogelijk worden beoordeeld.
Centramed heeft 2010 financieel gezien gunstig kunnen afronden. De schadelast voor het boekjaar 2010 was hoger dan begroot, maar leidde dankzij hogere opbrengsten uit premie en beleggingen tot een positief resultaat van € 0,9 mln.
Een zeer belangrijke graadmeter voor de beoordeling van de continuïteit van de organisatie is de solvabiliteit. Het door de wet vastgestelde solvabiliteitsminimum van € 3,5 mln. wordt ruimschoots overschreden. Door de gunstige resultaten over 2010 en de vijf daaraan voorafgaande jaren is de aanwezige solvabiliteit toegenomen tot ruim € 12 mln. Deze financieel goede positie is ook zeer gewenst in verband met de sterk toenemende eisen die vanaf 2013 zullen gaan gelden (Solvency II).
Het huidige aantal leden in combinatie met de gezonde financiële positie biedt een solide draagvlak voor de continuïteit van de onderlinge verzekering. Andere ziekenhuizen en GGZ-instellingen zijn van harte uitgenodigd toe te treden tot Centramed. Door het delen van best practices en managementinformatie zijn de leden in staat meer inzicht te krijgen in de eigen schadeportefeuille en om vast te kunnen stellen welke maatregelen nodig zijn om dat schadeverloop onder controle te houden. Dat zal hand in hand moeten gaan met de voortgaande verbetering van en sturing op patiëntveiligheid en kwaliteit binnen de instellingen. Excellente schadebehandeling zal als een vanzelfsprekendheid ervaren moeten worden.
Centramed is in 1994 door Nederlandse ziekenhuizen opgericht als een onderlinge waarborgmaatschappij voor de verzekering van vooral risico’s van medische aansprakelijkheid van de instellingen. Naast het bieden van adequate verzekeringsdekking en het voeren van een preventiebeleid gericht op de verbetering van de patiëntveiligheid, is schadebehandeling dé kerncompetentie van Centramed. Vanwege de gekozen verzekeringssystematiek bij ziekenhuizen behouden deze leden zelf een groot belang bij preventie in het kader van patiëntveiligheid en een actieve opstelling bij de behandeling van claims. Centramed behandelt de claims in zeer nauwe samenwerking met haar leden, op zorgvuldige en voortvarende wijze met respect voor de belangen van betrokkenen.

Bron: Centramed

pit50
Berichten: 214
Lid geworden op: 11 aug 2010 13:57

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door pit50 » 18 mei 2011 07:12

Tja, het staat er wel...
Centramed heeft 2010 financieel gezien gunstig kunnen afronden. De schadelast voor het boekjaar 2010 was hoger dan begroot, maar leidde dankzij hogere opbrengsten uit premie en beleggingen tot een positief resultaat van € 0,9 mln.
Snap wat een verzekeringsmaatschappij is...Een verzekeringsmaatschappij krijgt premie, met die premie betalen ze hun kosten (personeel etc.) en de schade (waaronder kosten van onderzoek) en die premie zetten ze ook ergens op een bank, zodat ze rente en dergelijke krijgen.
Centramed is een zogenaamde onderlinge, dat betekent dat de premie door de deelnemende verzekeraars wordt betaald (da's niet bijzonder) maar ook dat deze moeten bijbetalen als er meer schade is dan uit de premie kan worden opgebracht. het gaat dus om de gezamenlijke portemonnee van de ziekenhuizen die op haar beurt weer wordt gevuld vanuit de zorgpremies, dus uit de portemonnee van vrijwel alle Nederlanders.

Luz
Berichten: 13
Lid geworden op: 22 apr 2010 20:49

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door Luz » 02 jun 2011 00:09

"Centramed behandelt de claims in zeer nauwe samenwerking met haar leden, op zorgvuldige en voortvarende wijze met respect voor de belangen van betrokkenen."

van 'zorgvuldig', 'voortvarend' en 'met respect' heb ik nog niet zoveel gemerkt in de 3 jaar dat ik nu met Centramed te maken heb :(
eerder 'kleinerend', 'trainerend' en 'respectloos'!

medischemissers
Berichten: 104
Lid geworden op: 27 feb 2010 14:52

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door medischemissers » 04 jun 2011 11:32

Letselclaim van € 1,5 miljoen tegen Centramed!

http://www.letselschade.nl/medische-asp ... centramed/

Vanaf de negentiende minuut

http://www.eo.nl/programma/knevelenvand ... e=12496893

Centramed
Berichten: 2
Lid geworden op: 10 jun 2011 10:55

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door Centramed » 10 jun 2011 11:03

Ten aanzien van medisch aansprakelijkheidszaken verschijnen soms bijdragen van lezers die anoniem een reactie en soms een aantijging aan het adres van Centramed leveren. Vaak zonder kennis van en ervaring met het complexe proces waarin Centramed en een gedupeerde patiënt samen aan een persoonlijke oplossing werken, waarin dus die patiënt centraal staat. Centramed zou graag willen reageren maar doet dat liever persoonlijk en rechtstreeks aan zo’n afzender. Om die reden nodigen wij u uit contact met ons op te nemen via www.centramed.nl of te mailen aan [email protected].

Luz
Berichten: 13
Lid geworden op: 22 apr 2010 20:49

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door Luz » 12 jun 2011 22:14

"het complexe proces waarin Centramed en een gedupeerde patiënt samen aan een persoonlijke oplossing werken, waarin dus die patiënt centraal staat. "

als er werkelijk samen met de gedupeerde patient aan een persoonlijke oplossing gewerkt zou worden,
waarom zou die gedupeerde patient dan zijn bijdrage leveren op een klachten-forum??

en waar blijven dan de reacties van gedupeerde patienten met wie een persoonlijke oplossing bereikt is, die o zo tevreden zijn met de afhandeling van de medische aansprakelijkheidszaken? wellicht kan Centramed een overzicht publiceren met daarin de reacties van tevreden patienten?

dat de reacties anoniem zijn begrijp ik wel.. openlijk je verhaal doen levert nog meer traineren op.. je kijkt wel uit; t duurt allemaal al lang genoeg. het complexe proces? Centramed maakt t graag een complex proces; zo moeilijk hoeft t allemaal niet te zijn. de benadering door Centramed van de gedupeerde patient maakt de hele zaak er al niet beter op voor de patient (die vaak al genoeg ellende achter de rug heeft door een medische misser).

wat mij betreft mag de discussie hier gevoerd worden!

Chanmaster
Berichten: 2896
Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
Locatie: Almelo

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door Chanmaster » 13 jun 2011 11:02

Het is inderdaad moeilijk om inzake medische handelingen een gemaakte fout aan te tonen. Fouten worden er overal gemaakt dus ook in de zorg daar waar gehakt wordt spaanders vallen en niet elke fout loopt verkeerd af daar deze veelal op tijd ontdekt worden maar in sommige gevallen leiden de fouten tot vervolgletsel etc. Dan is het moeilijk dit aan te tonen.

pit50
Berichten: 214
Lid geworden op: 11 aug 2010 13:57

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door pit50 » 13 jun 2011 12:18

@Luz
het is nu eenmaal zo dat mensen die iets te klagen hebben zich op dit soort fora melden en mensen die niets te klagen hebben niet...dat gaan we niet veranderen en het is wat naief om dat als bewijs te gebruiken.

Vergis je verder niet in de rol van belangenbehartigers, die staan tussen het slachtoffer/de eiser en de verzekeraar. Dat is soms heel fijn en nuttig voor het slachtoffer, maar soms helemaal niet. Belangenbehartigers zullen van vertraging altijd iemand anders de schuld geven....Soms is dat niet waar (of zelfs helemaal gelogen....)
Dat soort zaken los je op met een rechtstreeks contact..

enne...claimanten hebben soms ook (volgens de rechter) gewoon ongelijk...dat kan ook hè ... voorbeeldje? http://www.wetdeelgeschillen.info/2010/ ... erde-pink/
Tien tegen één iemand die zich beklaagde over getraineer etc...

Luz
Berichten: 13
Lid geworden op: 22 apr 2010 20:49

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door Luz » 13 jun 2011 12:38

- ik heb het over een duidelijk aangetoonde fout, waarvoor het ziekenhuis aansprakelijkheid heeft erkend. een duidelijk verhaal, en toch wordt er getraineerd en gekleineerd. is het niet door medewerkers van Centramed, danwel door hun advocaat

- ik snap dat er op dit forum voornamelijk negatieve berichten terecht komen, maar in de media ben ik weinig andere berichten tegengekomen. ik wacht nog op het eerste positieve bericht..

- ik heb verschillende malen geprobeerd in rechtstreeks contact met Centramed te overleggen, toen werd mij duidelijk te verstaan gegeven dat ik geen direct contact mocht hebben met de medewerker die mijn 'zaak' behandelde. evenals met de ziekenhuisdirectie. dus... oplossen met rechtstreeks contact?

@ pit50 & Chanmaster: hebben jullie zelf ervaring met Centramed?

pit50
Berichten: 214
Lid geworden op: 11 aug 2010 13:57

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door pit50 » 13 jun 2011 13:19

Het lastige is dat een aansprakelijkheidsverzekeraar geen rechtstreeks contact met je MAG hebben omdat er een advocaat tussen zit. Ze zullen dus kennis nemen van wat je zegt, maar weer reageren dmv je advocaat...lastig probleem, maar daar kan de verzekeraar weinig aan doen.
Oplossing: vraag om een bespreking met je advocaat samen.
Alternatief: vraag om mediation.

Media en fora is één pot nat...je leest alleen over plaatsen waar het oorlog is en niet over waar het vrede is... media moeten een sensationeel verhaal vertellen en het verhaal dat 9 zaken goed zijn geregeld is niet interessant, het gaat om die ene die niet goed is geregeld.

Overigens, vaak is inderdaad een complicatie dat er een nieuwe behandelaar in de zaak komt, daar kan de verzekeraar niet echt iets aan doen als de oude behandelaar bijvoorbeeld ergens anders gaat werken, maar vervelend (want vertragend) is dat wel.

vwb ervaringen: Ik heb bij verzekeraars gewerkt in dit soort zaken

Luz
Berichten: 13
Lid geworden op: 22 apr 2010 20:49

Re: Medische misser slachtoffers van centramed

Ongelezen bericht door Luz » 13 jun 2011 14:23

hmm.. dan is het personeelsverloop bij Centramed wel erg groot.. wonder why that is :)

ik lees wat je schrijft, en ik begrijp t.. alleen is t een vreemde constructie zoals de zaken nu in elkaar steken.
zonder advocaat had ik geen poot om op te staan richting Centramed..
met advocaat blijk ik ineens in een ander web terecht te zijn gekomen..
ondertussen is mijn gezondheidssituatie belabberd.. in t ziekenhuis is er weinig bereidheid om mij te behandelen; uit iedere behandeling blijkt dat er iets aan de hand is, en dat brengt de claim omhoog. dus is het makkelijker om te zeggen dat er niets aan de hand is. we erkennen de fout, en verder houden we onze mond stijf dicht.

na een (erkende) medische fout heb je behoefte aan hulp (je leven verandert van t ene op t andere moment drastisch). door de letselschade-afhandeling kom je op een ander spoor terecht. geen hulp, geen zorg maar je komt sterk verzwakt in een puur zakelijke (financiele) kwestie terecht waar je totaal niet beter van wordt. DAT is niet fair!
er wordt in eerste instantie van alles toegezegd door het ziekenhuis, totdat de medisch verzekeraar naar voren geschoven wordt. alle vertrouwen op hulp wordt ineens de grond ingeboord; alle beloftes blijken loos. DAT is de stand van zaken nu. menselijkheid & integriteit blijken vlot te verdwijnen zodra het om euro's gaat

Gesloten