LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Heb je letselschade opgelopen? En ben je niet correct behandeld? Laat het ons weten.
jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door jeanne-veghel » 10 mar 2011 14:51

Chocomelk schreef:Maar toch ook Palsgroep is op de hoogte van de gedragscode
daar had Palsgroep de tegenpartij toch ook op aan kunnen spreken ?
Je hebt gelijk volgens mij, omdat Palsgroep op zijn website schrijft dat
ze zich geconformeerd hebben aan De Gedragscode Behandeling Letselschade.

Dan begrijp ik idd niet waarom PalsGroep zich niet beroept op die code.
Ik weet wel niet of het zo gemakkelijk is als dat wij denken hoor.

Chocomelk
Berichten: 11418
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door Chocomelk » 10 mar 2011 14:53

jeanne-veghel schreef:
Chocomelk schreef:Maar toch ook Palsgroep is op de hoogte van de gedragscode
daar had Palsgroep de tegenpartij toch ook op aan kunnen spreken ?
Je hebt gelijk volgens mij, omdat Palsgroep op zijn website schrijft dat
ze zich geconformeerd hebben aan De Gedragscode Behandeling Letselschade.

Dan begrijp ik idd niet waarom PalsGroep zich niet beroept op die code.
Ik weet wel niet of het zo gemakkelijk is als dat wij denken hoor.
Zal wel niet zo gemakkelijk zijn anders had PalsGroep dat vast en zeker gedaan, denk ik zo.
Maar als men zich er niet gemakkelijk op kan beroepen waarom is die gedragscode er dan ?

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door jeanne-veghel » 10 mar 2011 14:59

Dat is een goede vraag en ik zou het antwoord ook wel willen weten
daarop.
Er wordt momenteel wel extra aandacht aan de Gedragscode
besteed in de Media en daarom kwam ook de oproep
dat mensen zich moeten melden.

Chocomelk
Berichten: 11418
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door Chocomelk » 10 mar 2011 15:01

jeanne-veghel schreef:Dat is een goede vraag en ik zou het antwoord ook wel willen weten
daarop.
Er wordt momenteel wel extra aandacht aan de Gedragscode
besteed in de Media en daarom kwam ook de oproep
dat mensen zich moeten melden.
Dat antwoordt kan Ongelukje99 krijgen waarschijnlijk bij de letselschaderaad.

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door jeanne-veghel » 10 mar 2011 15:07

Chocomelk schreef:
jeanne-veghel schreef:Dat is een goede vraag en ik zou het antwoord ook wel willen weten
daarop.
Er wordt momenteel wel extra aandacht aan de Gedragscode
besteed in de Media en daarom kwam ook de oproep
dat mensen zich moeten melden.
Dat antwoordt kan Ongelukje99 krijgen waarschijnlijk bij de letselschaderaad.
Ook advocaten horen zich te houden aan gedragsregels bijvoorbeeld:


Regel 30
De advocaat dient zich te onthouden van het verstrekken van feitelijke gegevens waarvan hij weet, althans behoort te weten, dat die onjuist zijn. :!:

Toelichting op regel 30 (regel 2 oud)

De oorspronkelijke gedragsregels spraken van een "mededeling" waardoor de rechter of de wederpartij zou worden misleid. Waar het bij de voorlichting op het juridische vlak vaak op interpretatie aankomt gaf de oorspronkelijke tekst aanleiding tot misverstanden. De nieuwe formulering richt zich specifiek tegen het verstrekken van feitelijke informatie die, naar de advocaat weet, onjuist is of die tot nader onderzoek noopt, alvorens zij wordt gepresenteerd.


bron: http://www.tuchtrechtspraak.nl/GEDRAGSR ... OCATEN.htm

Ook daar zal naar mijn mening wel eens van worden afgeweken.
Dat zal wel in elke branche voorkomen neem ik aan.
Het is alleen vervelend voor degene die er mee te maken krijgt. :(

Wat ik wel vind dat bij overtreding in welke branche dan ook
er idd sancties moeten komen zoals bij de Gedragscode het geval is
en zoals in het programma "Uitgesproken" ook werd toegelicht.

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door jeanne-veghel » 10 mar 2011 16:24

jeanne-veghel schreef:Rapport Stichting De Ombudsman waardevolle bijdrage aan betere afhandeling letselschade
De aanbevelingen van Stichting De Ombudsman sluiten geheel aan bij de doelstellingen van De Letselschade Raad: grotere bekendheid, betere toepasbaarheid en adequatere controle over de naleving van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Den Haag, 7 maart 2011

De GBL zet in op een passende dienstverlening voor, persoonlijk contact met en een adequate bejegening van slachtoffers. De Letselschade Raad faciliteert het overleg tussen de professionele dienstverleners in de letselschadepraktijk om in harmonie letselschadezaken adequaat en binnen redelijke termijn af te handelen. De Letselschade Raad betreurt dat bij een groot deel van de dossiers uit het onderzoek van Stichting De Ombudsman geen sprake blijkt te zijn geweest van een dergelijke harmonieuze en adequate afhandeling.

Onderschrijving van de meeste aanbevelingen.
Bij de behandeling van een letselschadezaak dienen alle betrokkenen op de hoogte te zijn van de inhoud van de GBL. De Letselschade Raad onderschrijft de eerste twee aanbevelingen van het rapport en vindt ook dat de belangenbehartiger en de verzekeraar van het slachtoffer de aangewezen partijen zijn om het slachtoffer over de GBL te informeren.

De professionele dienstverleners in de letselschadepraktijk dienen dagelijks te werken conform de GBL, die de norm stelt wat een slachtoffer mag verwachten. De GBL heeft daarbij niet alleen betrekking op de afhandeling en termijnen maar ook op de ethisch gewenste houding van professionals ten opzichte van benadeelden. Ook in aanbeveling 4 over het formuleren van concrete normen kan De Letselschade Raad zich vinden. Daarom is DLR gestart met het opstellen van een praktische toelichting op de GBL. Het formuleren van concrete verwachtingen maakt een adequate naleving en handhaving van de GBL gemakkelijker. Tevens zijn de resultaten dan beter meetbaar.

Naast de praktische toelichting bij de GBL wordt er sinds juli 2008 gewerkt aan een omschrijving van het gewenste medisch traject bij letselschade. Beginsel 9 uit de GBL over de uitwisseling van medische gegevens wordt herschreven naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van mr. Annelies Wilken (Vrije Universiteit Amsterdam). Het gaat daarbij zowel om een nauwkeurige omschrijving van de huidige praktijk als om innovatieve oplossingen voor geconstateerde knelpunten.

De aanbeveling om elk dossier na 2,5 jaar automatisch aan een second opinion te onderwerpen behoeft volgens De Letselschade Raad nuancering. Het slachtoffer zal namelijk niet in alle gevallen behoefte hebben aan een second opinion. Daarom lijkt het De Letselschade Raad beter om standaard na 2 jaar een tussenevaluatie te houden, waar beginsel 5 van de GBL in voorziet.

Nuancering van enkele conclusies.
Het rapport concludeert dat de GBL nauwelijks bekend is onder slachtoffers. Dit wil echter niet zeggen dat de GBL niet wordt toegepast. Uiteraard is het werken aan de naamsbekendheid een belangrijke communicatiedoelstelling, maar het uiteindelijke resultaat waarnaar de letselschadepraktijk moet streven is dat er gewerkt wordt in de geest van de GBL. Speciaal voor slachtoffers heeft De Letselschade Raad naast de oorspronkelijke GBL een toegankelijker versie gemaakt zonder juridisch jargon. Deze digitale uitgave verschijnt in maart 2011.

Het onderzoek geeft alleen de resultaten weer van zware letselschades. Hierbij is een kortere afhandelingtermijn niet altijd mogelijk omdat herstel van gezondheid een belangrijk gegeven is in een letselschadedossier, en deze soms langere tijd nodig heeft. Daarnaast dateert tweederde van de door Stichting De Ombudsman onderzochte dossiers van vóór de invoering van de GBL. Bij zware letselschades is het voor de kwaliteit van de letselschadeafhandeling vooral van belang dat het slachtoffer goed op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en dat er tussentijds een goede voorschotregeling getroffen wordt. Eiffel heeft in opdracht van het Verbond van Verzekeraars en het PIV onderzoek gedaan naar dossiers aangemeld in de maanden april, mei en juni 2008. Bij 90% van de dossiers was de schade met het slachtoffer op 1 juli 2010 geregeld, in tegenstelling tot de conclusies uit het rapport van Stichting De Ombudsman waar sprake is van niet afgeronde behandeling na drie jaar in 80% van de gevallen.

Dit neemt niet weg dat er nog steeds dossiers zijn die niet adequaat en binnen een redelijke termijn worden afgerond. De Letselschade Raad roept de slachtoffers van de open dossiers op zich te melden bij het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad. :!: :!: :!: :!: :!:

De Letselschade Raad stelt de bijdrage van Stichting De Ombudsman op prijs om samen te werken aan het verbeteren van de afwikkeling van letselschade en het behartigen van het belang van het slachtoffer. Het rapport is een nuttige bijdrage aan deze onverminderd politiek-maatschappelijk relevante discussie waarbij De Letselschade Raad rekent op support van alle betrokken organisaties.


Bron: Website De Letselschade Raad

Ter info voor letselschadeslachtoffers die ook nog met een
langlopende uitzichtloze zaak te maken hebben en hopelijk
dan iets hebben aan bovenstaand.

ongelukje99
Berichten: 140
Lid geworden op: 07 mar 2011 11:23

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door ongelukje99 » 10 mar 2011 16:44

Chocomelk schreef:
jeanne-veghel schreef:
Chocomelk schreef:Maar toch ook Palsgroep is op de hoogte van de gedragscode
daar had Palsgroep de tegenpartij toch ook op aan kunnen spreken ?
Je hebt gelijk volgens mij, omdat Palsgroep op zijn website schrijft dat
ze zich geconformeerd hebben aan De Gedragscode Behandeling Letselschade.

Dan begrijp ik idd niet waarom PalsGroep zich niet beroept op die code.
Ik weet wel niet of het zo gemakkelijk is als dat wij denken hoor.
Zal wel niet zo gemakkelijk zijn anders had PalsGroep dat vast en zeker gedaan, denk ik zo.
Maar als men zich er niet gemakkelijk op kan beroepen waarom is die gedragscode er dan ?
zou dit te maken kunnen hebben omdat men de aansprakelijkheid blijft afwijzen?
(In mijn zaak dan) en dat dan die gedragscode dan niet geldt?


Chocomelk
Berichten: 11418
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door Chocomelk » 10 mar 2011 17:11

ongelukje99 schreef:
zou dit te maken kunnen hebben omdat men de aansprakelijkheid blijft afwijzen?
(In mijn zaak dan) en dat dan die gedragscode dan niet geldt?
Dit zou je even kunnen navragen bij de letselschaderaad, de link heeft Jeanne je net gegeven.

Chocomelk
Berichten: 11418
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door Chocomelk » 10 mar 2011 17:15

ongelukje99 schreef:Chocomelk schreef:
@ ongelukje99 waneer moet je nu weer naar de rechtbank toe ?
(hoef geen datum en tijdstip hoor )

ik heb dus mijn weer zoveelste medisch onderzoek gehad ....(dat heb ik net binnen en was weer goed) en dan bepaalt de rechter een datum waarop ik daar schriftelijk op mag reageren .. en dan (meestal 3 maanden later wordt weer een datum bepaalt dat de tegenpartij mag reageren .....
Waarom willen ze maar medische onderzoeken zien, ze willen nog niet eens hun aansprakelijkheid erkennen ! :twisted:

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door jeanne-veghel » 10 mar 2011 17:21

Chocomelk schreef:
ongelukje99 schreef:
zou dit te maken kunnen hebben omdat men de aansprakelijkheid blijft afwijzen?
(In mijn zaak dan) en dat dan die gedragscode dan niet geldt?
Dit zou je even kunnen navragen bij de letselschaderaad, de link heeft Jeanne je net gegeven.
Hij/Zij kan het toch ook net zo goed even bij Pals navragen,
omdat het contact
met Pals heel goed verloopt en dan moet het toch mogelijk zijn
zsm een antwoord te hebben/krijgen op de vraag hoe het zit in
zijn/haar zaak met betrekking tot de Gedragscode. :idea:

Tenminste dat lees ik toch de hele tijd.

ongelukje99
Berichten: 140
Lid geworden op: 07 mar 2011 11:23

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door ongelukje99 » 10 mar 2011 17:22

lopenende het hoger beroep heft de rechter diverse keren gezegd dat de zorgplicht is geschonden en toen gooide ze het over een andere boeg door te zeggen dat alle klachten voortkwamen uit klachten die ik al had voor het ongeluk , ik had gewrichtsklchten in een ver verleden (had ik ooit eens gezegd) Maar ben ik nooit ziek mee geweest , en hun meenden te kunnen aantonen dat dat daar aan lag.
Want als ze dat zouden kunnen konden ze alsnog eronderuit komen voor een %

ongelukje99
Berichten: 140
Lid geworden op: 07 mar 2011 11:23

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door ongelukje99 » 10 mar 2011 17:23

jeanne-veghel schreef:
Chocomelk schreef:
ongelukje99 schreef:
zou dit te maken kunnen hebben omdat men de aansprakelijkheid blijft afwijzen?
(In mijn zaak dan) en dat dan die gedragscode dan niet geldt?
Dit zou je even kunnen navragen bij de letselschaderaad, de link heeft Jeanne je net gegeven.
Hij/Zij kan het toch ook net zo goed even bij Pals navragen,
omdat het contact
met Pals heel goed verloopt en dan moet het toch mogelijk zijn
zsm een antwoord te hebben/krijgen op de vraag hoe het zit in
zijn/haar zaak met betrekking tot de Gedragscode. :idea:

Tenminste dat lees ik toch de hele tijd.
ook dat ga ik morgen eens navragen bij Pals

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door jeanne-veghel » 10 mar 2011 17:37

De bedoeling is gewoon dat uw zaak vooruit komt en
het maakt gewoon niet uit op welke manier(wel de goede natuurlijk)
en wie er dan verder daarin behulpzaam is.
Alle beetjes kunnen helpen.
Het is de goede uitkomst die telt nietwaar :!:
Laatst gewijzigd door jeanne-veghel op 10 mar 2011 17:39, 1 keer totaal gewijzigd.

ongelukje99
Berichten: 140
Lid geworden op: 07 mar 2011 11:23

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door ongelukje99 » 10 mar 2011 17:38

jeanne-veghel schreef:De bedoeling is gewoon dat uw zaak vooruit komt en
het maakt gewoon niet uit op welke manier en wie
er dan daarin behulpzaam is.
Alle beetjes zullen helpen.
Het is de goede uitkomst die telt nietwaar :?:
Zo is dat ! ik heb de vraag meteen al neergelgd bij mijn advocaat en hoop morgen weer reactie te krijgen

Chocomelk
Berichten: 11418
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door Chocomelk » 10 mar 2011 17:52

ongelukje99 schreef:lopenende het hoger beroep heft de rechter diverse keren gezegd dat de zorgplicht is geschonden en toen gooide ze het over een andere boeg door te zeggen dat alle klachten voortkwamen uit klachten die ik al had voor het ongeluk , ik had gewrichtsklchten in een ver verleden (had ik ooit eens gezegd) Maar ben ik nooit ziek mee geweest , en hun meenden te kunnen aantonen dat dat daar aan lag.
Want als ze dat zouden kunnen konden ze alsnog eronderuit komen voor een %

Sinds waneer hebben gewrichtsklachten te maken met hersenletsel !?

Chocomelk
Berichten: 11418
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door Chocomelk » 10 mar 2011 17:53

ongelukje99 schreef:
jeanne-veghel schreef:De bedoeling is gewoon dat uw zaak vooruit komt en
het maakt gewoon niet uit op welke manier en wie
er dan daarin behulpzaam is.
Alle beetjes zullen helpen.
Het is de goede uitkomst die telt nietwaar :?:
Zo is dat ! ik heb de vraag meteen al neergelgd bij mijn advocaat en hoop morgen weer reactie te krijgen
Hoop dat je morgen een reactie hebt van je advokaat over hoe het zit met de gedragscode in jou zaak.
Laatst gewijzigd door Chocomelk op 10 mar 2011 18:11, 1 keer totaal gewijzigd.

jeanne-veghel
Berichten: 2826
Lid geworden op: 03 nov 2009 08:46

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door jeanne-veghel » 10 mar 2011 18:02

Chocomelk schreef:
ongelukje99 schreef:lopenende het hoger beroep heft de rechter diverse keren gezegd dat de zorgplicht is geschonden en toen gooide ze het over een andere boeg door te zeggen dat alle klachten voortkwamen uit klachten die ik al had voor het ongeluk , ik had gewrichtsklchten in een ver verleden (had ik ooit eens gezegd) Maar ben ik nooit ziek mee geweest , en hun meenden te kunnen aantonen dat dat daar aan lag.
Want als ze dat zouden kunnen konden ze alsnog eronderuit komen voor een %

Sinds wanneer hebben gewrichtsklachten te maken met hersenletsel !?

Als ik het goed begrijp sinds de rechtzaak van ongelukje99 :oops: :mrgreen:

zo zie je maar weer waar gewrichtsklachten uit een ver verleden
toe kunnen leiden. :roll:

Chocomelk
Berichten: 11418
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door Chocomelk » 10 mar 2011 18:10

jeanne-veghel schreef:
Chocomelk schreef:

Sinds wanneer hebben gewrichtsklachten te maken met hersenletsel !?

Als ik het goed begrijp sinds de rechtzaak van ongelukje99 :oops: :mrgreen:

zo zie je maar weer waar gewrichtsklachten uit een ver verleden
toe kunnen leiden. :roll:

Ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten verzinnen om het zolang mogelijk te rekken, hoop dat die mensen die in dat vak zitten zelf nooit met letselschade te maken krijgen want die tegenwerking van de verzekeringen......bah !

Chocomelk
Berichten: 11418
Lid geworden op: 30 nov 2009 18:14

Re: Praxis Bouwmarkt + Allianz tegen de kleine man !

Ongelezen bericht door Chocomelk » 10 mar 2011 18:13

Moet altijd schuld worden aangetoond?

Gelukkig hoeft niet in alle gevallen worden aangetoond dat iemand schuldig is van het toebrengen van letselschade. In bijzondere gevallen kan je ook recht hebben op een schadevergoeding zonder dat de schuld van een ander hoeft worden aangetoond.
Maar wel zal sprake moeten zijn van een schade en een causaal verband. Het moet duidelijk zijn de schade is veroorzaakt door een bepaald voorval. Een oud en vertrouwd voorbeeld dat hierbij altijd wordt genoemd is het geval met de losliggende stoeptegel. Valt de voetganger over de tegel en loopt deze daarbij letselschade op moet aangetoond worden dat deze schade is veroorzaakt door dat voorval met de betreffende stoeptegel. Zijn de klachten en de letselschade wel het gevolg van het aangegeven voorval.


bron: http://letselschade.arfee.nl/letselscha ... kheid.html

Gesloten