LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Hiaten in Nederlandse wetgeving

Heb je letselschade opgelopen? En ben je niet correct behandeld? Laat het ons weten.
Jeroen Sloot

Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door Jeroen Sloot » 15 okt 2001 13:21

Wat letselschade betreft kunnen we kwade pier uitdelen aan,
* Malingerende Slachtoffer (op ziektewinst uit zijn)
* Frauderende Verzekeraars
* Corrupte medici ( Wie betaald, bepaald)
* Gemakzuchtige Bedrijfsverenigingen (geen gebruik maken van regres en ondersteunen verzekeraars)
* "foute" letselschaderegelaars en -advocaten
* Twijfelachtige reintegratie-deskundigen
* en om niet uit te vlakken, de lakse houding van onze landelijke bestuurders, juist ja, onze politiek die de wetten en voorschriften opstellen en (laten)uitvoeren..

Wanneer men als politicus ziet dat er zoveel narigheid is en men laat vervolgens na om dit in de Kamer te onderzoeken, dan is wat mij betreft de desbetreffende politici geen knip voor de neus waard, er zijn tal van zaken die via de politiek zoveel kunnen bijdragen aan het redelijk afhandelen van een letselschadezaak dat het gewoonweg schandalig is dat hier niet op ingegaan word.

Politieke punten die een verandering teweeg zouden brengen.

* sanctionering van verzekeraars
* Aanleggen van een database van artsen, selectie op basis van onpartijdigheid cq. "schijnbare" partijdigheid.
* Conclusies trekken uit de loop van de schadezaak.
* Een kortere procesgang mogelijk maken
* Terugdraaien van accoorden zoals de overeenkomst tussen LISV en de verzekeraars mbt het regresrecht, bedankt hiervoor Mr. Hoogervorst(noot 1)

Een uitsplitsing kan worden gemaakt mbt het sanctioneren van de verzekeraars.

De rechtspositie van de verzekeraar moet duidelijk vastgelegd worden.

*Verzekeringen moeten veiligheid betekenen, mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. (anders sanctie opleggen)

*Het gebruik van omstreden medici sanctioneren.

*Het gebruik van Letselschade regelaars van twijfelachtig allooi, sanctioneren.

*Claims moeten binnen een beperkte periode afgehandeld worden. (traineren voorkomen dmv sanctionering)

* Malingerende "slachtoffers", sanctioneren, alles terugbetalen aan verzekeraar, boete ten behoeve van overheid.

* Boetes,

- moeten een nieuwe beleid gaan onderbouwen,
- extra rechterlijke macht is nodig,
- overtredingen moeten zwaar beboet worden, denk aan een miljoen per keer, de helft tbv het slachtoffer en de andere helft voor de overheid.

Gevolgen hiervan;

* extra juridisch werk overheid,
* aparte rechter,
* gespecialiseerd personeel( bij overheid en verzekeraars) * de rotte appels verwijderen, rotte appels komen niet meer aan de bak
* Duidelijkheid slachtoffer, word niet weer geslachtofferd.
* dit beperkt de schade voor het slachtoffer, grotere kans op aanspreken restcapaciteiten tav arbeidsmarkten.
* Opheffen ongelijkheid tussen verzekeraar en slachtoffer.

Dit is natuurlijk alleen mijn opinie maar, gebaseerd op 11 jaar schadeafwikkeling zonder eindresultaat met een achterstand in betalingen van tegen de 300.000 gulden, maar mijns inziens zit in bovenstaand stuk genoeg voeding voor zaken die via de politiek in de maatschappij voor een verandering kunnen zorgen, de ware politicus lijkt mij in de kamer te zitten uit ideële gronden, dus om een verschil te kunnen bewerkstelligen, welnu en schot voor open doel wie gaat er scoren, of willen al die politici straks aan de slag via de lobby bij een verzekeraar, wanneer er niets veranderd naar signalen zoals er nu zijn wijst dat op een laatste corrupte beroepsgroep, ik hoop dat ik daarmee de plank totaal missla, maar voorlopig zie ik nog geen verschil.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Sloot
Almere

Toelichting Noot 1;
Het Hof te Arnhem in de verzoekschriftprocedure tot benoeming van een getuigedeskundige (Stad Rotterdam contra Zandkuyl) op 17 maart 1998[x] een beschikking gewezen waarin de volgende niet onbelangrijke motivering voorkomt:“De te benoemen deskundige dient een persoon te zijn van wie mag worden verwacht dat hij een onafhankelijk en onpartijdig oordeel kan geven, die zelfs niet de schijn van partijdigheid heeft en tegen wiens benoeming tot deskundige geen van partijen in redelijkheid bezwaar kan hebben.”Onderhavige benoemingsprocedure betrof de wens van Stad Rotterdam dr. G.K. van Wijngaarden – in ‘whiplashland’ ook niet geheel en al onbekend – tot deskundige te laten benoemen. Het Hof te Arnhem heeft evenals de Rechtbank te Almelo het verzoek van Stad Rotterdam afgewezen en daarbij het hiervoormelde citaat als toetssteen gebruikt.

Het criterium, toegepast op de persoon van de psychiater Koerselman, heeft ten gevolge dat hij niet aan het neutraliteitsvereiste voldoet.

Anton de Haas

Re: Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door Anton de Haas » 29 okt 2001 11:01

Jeroen,
Ik ben het er helemaal mee eens, dat de oplossing om letselschades binnen redelijke termijn afhandelen bij de politiek ligt. Daarom zou er eigelijk een belangen groep opgericht moeten worden die vuist kan maken naar de politiek en naar verzekeraars. Nu is het zo dat iedereen invidueel klachten her en der heen stuurt en daar geen gehoor vindt. Gezien de aantal reacties op Radar van 60.000 zou dat een aardige vuist kunnen zijn richting politiek en verzekering. Enige acties zouden gecoordineert op gang gezet kunnen worden. Bijvoorbeeld de politiek en verzekering een dag plat bellen. Zo zijn er denk ik meerdere te bedenken om ons te laten horen. Er moet iets geregeld worden voor de (letsel)slachtoffers die nu dubbel gepakt worden.
Zelf zou ik mee willen werken om zo'n belangen groep op te richten. Maar alleen kan ik dit niet trekken.
Zijn er meer mensen met de zelfde gedachten en die willen meewerken?
Groetjes,
Anton de Haas

Johan Dollee

Re: Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door Johan Dollee » 30 okt 2001 12:59

heel herkenbaar allemaal. even in het kort mijn verhaal. zo'n twee en een half jaar geleden raakte ik een topje van mijn duim kwijt op mijn werk. oorzaak; een door de werkgever geplaatst machine dat niet aan de normeringen deed. ik ben storingsmonteur en uiteraard moest ik het apparaat weer in beweging zien te krijgen. met het resultaat dat het machine opeens in beweging kwam en mijn duim deels in het machine trok en het topje van mijn duim afscheurde. ik heb hierdoor het schamele bedrag van fl 750,- gemist aan inkomste en daar deed mijn baas moeilijk over. zelfs de bedrijfsarts!!! wist te vertellen (zonder ook maar even naar mijn duim gekeken te hebben) dat het alleen maar een lidteken zou blijven en alles weer goed zou komen. gelukkig ben ik lid van het fnv en heb hier ook de bond bij ingeschakeld. ik denk dat ik een van de weinige ben die na veel heen en weer geschuif uiteindelijk een fors bedrag heb gekregen fl9000. plus dat ook de mogelijke vervolgschade die ik hier aan over hou vergoed zal worden. hier heeft bij mij de arbo unie de plank flink mis geslagen en bij mij alle vertrouwen weg genomen die ik had in een bedrijfsarts!! (werkgever betaald!!?)

Willem de Boer

Re: Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door Willem de Boer » 07 nov 2001 22:55

Jeroen, je verhaal klopt precies.
Ik ben al zeven jaar bezig met een letselschadezaak, en het einde hiervan is nog niet in zicht.
Door een bedrijfsongeval ben ik 80-100% in de WAO terecht gekomen.
Een reactie van Anton de Haas is om een belangen groep op te richten, nou daar ben ik het mee eens. Als ik Anton daarmee kan helpen, dan zou ik me hier voor 200% willen inzetten om de regering eens duidelijk te maken, dat er een wetswijziging moet komen, wat betreft de macht van de verzekerings maatschappijen.
Ze kunnen een zaak net zo lang rekken, totdat de mensen die het aangaat er knettergek van worden of allerlei ziektes oplopen, of misschien wel overlijden en dan zijn zij er goedkoop van af.

GER KRAUS

Re: Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door GER KRAUS » 24 nov 2003 19:42

Beste jeroen en andere lezers.

Ik wil reageren op je bericht.

Ik zond alle politieke partijen dit bericht, en er reageerde er geen een.
Ze hebben allemaal belangen,anders werd er wel wat aan gedaan
Ps ik wil graag mee werken om hieraan iets te gaan doen.Ik had graag even u aandacht,het gaat om het volgende.

In Nederland wordt al dertig jaar niets gedaan aan het regresrecht(Verhaalrecht) het lijkt erop dat regeringen bang zijn voor verzekeringsmaatschappijen ,of zou het belangenverstrengeling zijn
Ik doel hiermee op slachtoffers met blijvend letsel die door verzekeraars worden afgescheept daardoor met grote problemen blijven zitten en ook vaak in de Wao of Waz terecht komen
Die vervolgens door de maatschappij moet worden opgehoest(sociale verzekeringen),terwijl dat op het boord moet komen van de desbetreffende verzekering.
In dertig jaar is dat geld(miljarden) nooit terug gevorderd door onze regeringen en uitvoeringsinstellingen hoogst merkwaardig.
Stichting Werkgroep 1970 stelt deze wanorde al dertig jaar aan de kaak zonder resultaat.
Er wordt van geen enkele kant mee gewerkt,regering, politieke partijen,,justitie,media.
Terwijl dit voor ieders belang is(behalve verzekeringen natuurlijk) .
Dit alles staat goed beschreven in het boek dossier 1850 en arbeidsongeschiktheid,ziekte en letsel van stichting Werkgroep 1970(www.stichtingwerkgroep1970.nl). de partijen hebben allemaal gratis die boeken ontvangen,maar niets mee gedaan(misschien alleen voor het aanmaken van hun open haard).
Misschien bent u bereid hier wat tijd aan te besteden(gezien u rechtvaardigheid gevoel).

PS ik heb de LPF,SP,GROENLINKS,VVD en het CDA allemaal om een reactie gevraagd maar die hebben geen tijd, of willen er niet op reageren.
Ik hoop dat u hierop reageert.
Dus ik verwacht dat mijn eigen partij wel reageert en er kamer vragen over durft te gaan stellen.


BVD.
Met vriendelijke groet,
GHM Kraus.

Gast

Re: Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door Gast » 24 nov 2003 20:02

Probeer deze site eens: http://www.pay-back.nl

helena

Re: Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door helena » 24 nov 2003 21:31

Tot mijn verbazing heeft de overheid in het geheel niet in de gaten dat zij financieel wordtn uitgekleed door de verzekeraars. Neem bijvoorbeeld de hulp in de huishouding. Volgens de verzekeraars dien je als slachtoffer een persoons gebonden budget aan te vragen. Deze wordt dan vervolgens via verschillende organen georganiseerd maar de overheid betaalt dan jouw hulp in de huishouding in plaats van de verzekeraar. Toen ik hiermee de verzekeraar van de tegenpartij confronteerde, kreeg ik als antwoord dat zij reeds genoeg aan de overheid betaalden. Over struisvogel politiek gesproken.

R. Ouwendijk

Re: Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door R. Ouwendijk » 08 dec 2003 15:36

Geachte Jeroen, dit is misschien een mogelijke insteek om de wet te veranderen, maar dit is alleen mogelijk van de politiek.
Uit ervaring tot nu toe blijft men ver van dit item.
De aansprakelijke persoon is niet de verz.maatschappij maar de verzekeringsnemer, dus moet die aangesproken worden en die zet de pijlen naar de verz.maatschappij.
Dus moet de verz.maatschappij veel meer screenen en onderzoek doen naar de verzekeringsnemer en niet blindelings de premie opstrijken en uitbetalen ho-maar.

Letselschade.

Wettelijke aansprakelijkheid is in Nederland vaak een zaak van een lange adem hebben.
De spelletjes welke verzekeringsmaatschappijen spelen zijn niet netjes en zeker niet op voet van gelijkheid.
Het slachtoffer heeft niet de expertise welke een verzekeringsmaatschappij wel in huis heeft, dus is er sprake van een dubbele valse start, éénmaal het ongeval en éénmaal in de zin van kwaliteit van “hulpverlening”.
Dit is tot op de dag van vandaag 7 december 2003 niet veranderd gezien de publicaties in bijna alle dagbladen en de hieraan gewijde televisie uitzendingen.
De landelijke politiek ook de vorige(n)- en de huidige regering hebben geen enkele wijziging in verzekeringsland te weeg gebracht.
Ook de kamerleden van welke partij of politieke richting hebben kennelijk weinig oog voor de dagelijkse problematiek zoals die van letselschade slachtoffers.

Het wordt hoog tijd dat er zeer snel een wetsvoorstel komt welke leidt tot verandering van deze situatie.
Bij een wettelijke aansprakelijkheidsclaim, moet er een coderingsnorm komen met daaraan gekoppelde minimum bedragen.
Zodra de”tegenpartij” erkent heeft en er dus sprake is van schade in welke vorm dan ook, dat dit gevolgd wordt door een onvoorwaardelijke uitbetaling van 50% van het coderingsnorm-bedrag wat voor de schade is vastgesteld.
Dit voorschotbedrag, wat op toekomstige einde schade uitkering wordt betaald, dient binnen 30 dagen na data van aanzegging aansprakelijkheidstelling worden uitgekeerd
Zodra deze wijze van letselschade zou worden toegepast, zullen er naar alle waarschijnlijkheid minder letselschadeslachtoffers korter psychisch arbeidsongeschikt zijn als dat de fysieke ongemakken met zich mee brengen.
Geestelijk en lichamelijk slachtoffer zijn van een ongeval is bijna niet menswaardig, het financieel en het geestelijk uitmergelen van de slachtoffers moet een halt worden toe geroepen, door onze volksvertegenwoordiging.
Dus wie heeft het lef om dit onrecht aan de kaak te stellen, of hebben de verzekeringsmaatschappijen ook al de macht op het binnenhof!

Dit is een noodkreet van een verkeersslachtoffer anno 7 februari 1990.

R. Ouwendijk

Carmensita

Re: Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door Carmensita » 10 jun 2004 01:37

We leven in inmiddelds in 2004 en vraag mij af of er al een wetswijziging heeft plaatsgevonden. Zo neen, komt 't nog? Of zitten de Tele Tubbies nog te slapen. Ze zijn wel wakker als ze hun eigen zakken moeten vullen, die aasgieren. Het wordt tijd dat we deze regering naar huis sturen en voor nieuwe (Pitt Bull-achtige) kiezen.
Daarnaast vind ik ook dat rechters die tijdens een zitting in slaap sukkelen en rechters die niet objectief zijn ook flink gestraft dienen te worden, voor mijn part, op staande voet ontslag. Weg ermee!!!
Maar ja, dat zal niet gebeuren. Ze doen niets anders dan elkaar de hand boven het hoofd houden. Alle diensten. instellingen en bedrijven moeten bij het maken bij fouten een flinke boete (voor de consument)krijgen. De consument is hierdoor veel tijd en geld kwijt om de fouten recht te trekken. Een corrupte bende, bananenrepubliek.
Misselijk word je van ze. Ik zou ze stuk voor stuk een pak rammel willen geven. Misschien niet slim maar ik heb geen zin om op de aasgieren te stemmen op 10 juni a.s. Ik heb iets beters te doen.

Carmensita

Re: Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door Carmensita » 10 jun 2004 01:39

We leven in inmiddelds in 2004 en vraag mij af of er al een wetswijziging heeft plaatsgevonden. Zo neen, komt 't nog? Of zitten de Tele Tubbies nog te slapen. Ze zijn wel wakker als ze hun eigen zakken moeten vullen, die aasgieren. Het wordt tijd dat we deze regering naar huis sturen en voor nieuwe (Pitt Bull-achtige) kiezen.
Daarnaast vind ik ook dat rechters die tijdens een zitting in slaap sukkelen en rechters die niet objectief zijn ook flink gestraft dienen te worden, voor mijn part, op staande voet ontslag. Weg ermee!!!
Maar ja, dat zal niet gebeuren. Ze doen niets anders dan elkaar de hand boven het hoofd te houden. Alle diensten. instellingen en bedrijven moeten bij het maken bij fouten een flinke boete (voor de consument)krijgen. De consument is hierdoor veel tijd en geld kwijt om de fouten recht te trekken. Een corrupte bende, bananenrepubliek.
Misselijk word je van ze. Ik zou ze stuk voor stuk een pak rammel willen geven. Misschien niet slim maar ik heb geen zin om op de aasgieren te stemmen op 10 juni a.s. Ik heb iets beters te doen.

Carmensita

Re: Hiaten in Nederlandse wetgeving

Ongelezen bericht door Carmensita » 10 jun 2004 01:40

We leven in inmiddelds in 2004 en vraag mij af of er al een wetswijziging heeft plaatsgevonden. Zo neen, komt 't nog? Of zitten de Tele Tubbies nog te slapen. Ze zijn wel wakker als ze hun eigen zakken moeten vullen, die aasgieren. Het wordt tijd dat we deze regering naar huis sturen en voor nieuwe (Pitt Bull-achtige) kiezen.
Daarnaast vind ik ook dat rechters die tijdens een zitting in slaap sukkelen en rechters die niet objectief zijn ook flink gestraft dienen te worden, voor mijn part, op staande voet ontslag. Weg ermee!!!
Maar ja, dat zal niet gebeuren. Ze doen niets anders dan elkaar de hand boven het hoofd te houden. Alle diensten. instellingen en bedrijven moeten bij het maken bij fouten een flinke boete (voor de consument) krijgen. De consument is hierdoor veel tijd en geld kwijt om de fouten recht te trekken. Een corrupte bende, bananenrepubliek.
Misselijk word je van ze. Ik zou ze stuk voor stuk een pak rammel willen geven. Misschien niet slim maar ik heb geen zin om op de aasgieren te stemmen op 10 juni a.s. Ik heb iets beters te doen.

Gesloten