LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Whiplash: "Amerikaanse Toestanden" en de "Dut

Heb je letselschade opgelopen? En ben je niet correct behandeld? Laat het ons weten.
Gast

Whiplash: "Amerikaanse Toestanden" en de "Dut

Ongelezen bericht door Gast » 14 feb 2004 12:36

Whiplash: "Amerikaanse Toestanden" en "Dutch Treat".
Enkele voorbeelden:

"Amerikaanse Toestanden:
American Acadamy of Orthopedical Surgeons:
"Als de klachten niet verdwijnen moet aan ernstiger letsel worden gedacht waarbij operatief ingrijpen niet kan worden uitgesloten".

"Parijse Toestanden"
Traumatologen Congres Parijs 2000:
"Als de klachten niet verdwijnen moet aan ernstiger letsel worden gedacht dan zich liet aanzien. Het kan zijn dat dat letsel pas enige tijd na ongeval kan worden geobjectiveerd".

"Australische Toestanden":
Prof. Taylor( Taylor et al):
In '92 constateerden Taylor/Twomey(Sydney/australie) dat trauma en
autoongelukken in het bizonder,ernstig letsel kan toebrengen aan de
cervicale tussenwervelschijven.Omdat de disci niet goed genezen zal
beschadiging door trauma leiden tot vroegtijdige degeneratieve
veranderingen.

In 2002 schrijft prof. Taylor in “The pathology of whiplash: Neck sprain”:
"Clinical studies alone cannot adequately describe the pathology of severe whiplash, as most imaging is unable to demonstrate it".

"Engelse Toestandsen":
Hamar AJ/Gargan MF/Bannister GC/Nelson RJ: Whiplashinjurie and surgically
treated cervical disc disease.

In '93 concludeerden Gargan/Bannister/Hamer/Nelson dat hun studie verder
bewijs leverde dat
" Whiplashinjuries" structurele afwijkingen/veranderingen veroorzaakten die
vroegtijdige degeneratieve ziekte van tussenwervelschijven tot gevolg
hadden.
Hamer AJ, Gargan MF, Bannister GC:
Conlusie na onderzoek:"This study provides further evidence that whiplash injury causes structural changes predisposing to premature degenerative disc disease".

"Zweedse Toestanden":
Pettersson K/Hildingsson C/Toolanen G/Fagerlund M/Bjornebrink J: Disc
pathology after whiplash injury: A prospective imaging and clinical
investigation.

In '97 toonde wederom Zweeds MRI onderzoek van Hildingsson/Toolanen aan, dat
in de jaren(2) na whiplash afwijkingen aan oa.disci ontstonden die direct na
ongeval niet manifest waren. Waaronder hernia's die operatief ingrijpen
noodzakelijk maakten.De gemiddelde leeftijd was 32.
Johannsen F, Groth M, Rossel I.[The whiplash injury. An overlooked and casually treated syndrome]
Zelfs als er geen radiologisch bewijs is van letsel, kunnen er aanzienlijke beschadigingen bestaan. Studie van de literatuur toont aan dat 80% chronisch symptomen hebben en dat die in 10 % van de gevallen ernstig genoeg zijn om invaliditeit te veroorzaken.

"Zwitserse toestanden"
Radanov ea. (Department of Psychiatry,University of Bern) stellen dat de resultaten van hun onderzoek aangeven dat met name die symptomen die wijzen op een ernstigere nekbeschadiging gerelateerd zijn aan het uitblijven van herstel.

"Amerikaanse Toestanden":
American association of Neurological Surgeons:
Na een whiplashongeval hebben mensen 600% meer kans op het ontwikklelen van "osteoarthritis" en "Discuslijden".

MANHATTAN MEDICAL
DIAGNOSTIC & REHABILITATION, P.C.
Facts
"It has been demonstrated in 10-year follow-up studies, that patients with whiplash injuries develop osteoarthritis in 68% of the cases. Individuals who failed to seek treatment, continued to experience pain several years following a rear-end collision in the majority of the cases studied.

39% of all whiplash injury victims develop arthritis within seven years.

With loss of consciousness, the percentage of victims develop arthritis almost doubles.

Symptoms of whiplash may last for 10 years after a 10.8 m.p.h. collision".


DUTCH TREAT:
oa:

Commissie Forewnsische Neurologie in de Richtlijn PWS:
Na zes maanden zijn de klachten niet meer te verklaren vanuit door ongeval ontstane beschadigingen of andere oorzaken. (NB: de Commissie vermeldt nadrukkelijk "Substraat" en geen "letselsubstraat")

Academisch Ziekenhuis Maastricht in de brochure Multimodaal Reconditionerings Programma
voor Patiënten met Chronische Pijn.Een praktische handleiding.
Pijn Kennis Centrum academisch ziekenhuis Maastricht.
(opgericht met subsidie van VWS).

Daarin staat oa.over chronische pijn in de "Screening- en selectieprocedure onder 3.2" :
Chronisch benigne pijn (of complexe pijn) wordt in dit verband gedefinieerd:
"Als een pijn-syndroom dat langer dan op grond van natuurlijke
herstelprocessen bestaat, waarbij geen specifieke somatische oorzaak wordt
gevonden, en waarvoor in medisch-technische zin geen specifieke behandeling
bestaat".
Blijkens de verdere info kennelijk ook van toepasssing op PWS.
De "natuurlijke herstelperiode" blijkt dus 3 tot 6 maanden te zijn.
Daarna is de oorzaak "bewegingsangst" en "catastroferen".

Revalidatiecentrum "Roessingh":
Tot 24 weken(zes maanden dus) na ongeval werden 'slachtoffers' medisch "gevolgd".
Uitkomst: "Bewegingsangst".

Winnock/Achmea:
Nog klachten na zes maanden? En je "geneest" niet dan wel je leert "omgaan" met klachten waarvoor geen verklaring is?
Dan behoor je tot de "failures" aldus psycholoog Vendrig aldaar.

etc. etc.

Concuderend:
"We" wensen hier geen "amerikaanse toestanden".
Dank je de Koekoek.

Hans Bregonje.

Gesloten