LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Ministerie van Volkksgezondheid en Whiplash.

Heb je letselschade opgelopen? En ben je niet correct behandeld? Laat het ons weten.
Gast

Ministerie van Volkksgezondheid en Whiplash.

Ongelezen bericht door Gast » 15 mar 2004 13:01

Ministerie van Volksgezondheid en "Whiplash".

Premier Balkenende gaat weer eens naar president Bush. Leuk die "amerikaanse toestanden".
Die hebben ze daar ook over "whiplash".
Oa. van de "American Acadamy of Orthopedical Surgeons" en de "American Assiciation of Neurological Surgeons".
De eerste geeft aan dat als na een whiplash de klachten niet verdwijnen er aan ernstiger letsel moet worden gedacht dan zich liet aanzien.
De tweede geeft oa. aan dat whiplashslachtoffers zo'n 600% extra kans hebben op het ontwikkelen van degeneratieve afwijkingen in de nek. Met name worden genoemd: Osteoarthritis en Cervicaal Discus Lijden(cervical disc desease).

Dat staat werkelijk in schril contrast met wat de Commissie Forensische Neurologie hier in de door die Commissie opgestelde Richtlijn post-whiplashsyndroom stelt nl: Er is, na zes maanden, geen lichamelijke (letsel)verklaring voor aanhoudende klachten te geven.
Het Akademisch Ziekenhuis Maastricht doet daar, gefinancierd door het ministerie van volksgezondheid, nog een schepje bovenop. Die hanteert een termijn van, jawel, drie maanden.

Geachte heer Balkende,

Zou u zo vriendelijk willen zijn, u bent toch in Amerika, bovenstaande "Amerikaanse Toestanden" mee terug te nemen naar Holland. En ze vervolgens ter beschikking te stellen van het ministerie voor Volksgezondheid. Wie weet, gaat en het AZM en de Commisie Forensische Neurologie ooit eens die gegevens bestuderen op grond van hun inspanningsverplichting. En wie weet zal dat leiden tot een enigszins "genuanceerdere" kijk op whiplash. Het is, in voorkomende gevallen, niet zo "moeilijk" objectiveerbaar als het "lijkt".
Komt er wellicht een eind aan de "Dutch Treat" die veel whiplashmensen hier niet alleen van Verzekeraars doch helaas ook van de overheid, in casu via financiering van het ministerie, krijgen. Daar dokken ze via de belasting dus zelf nog voor ook. Leuk is anders. Hieronder treft u de info van het AZM aan.

Met vriendelijke groet,

Hans Bregonje.Over Whiplash
Wat is whiplash <http://www.pijn.com/patienten/nek_schouder.htm>
Informatie van het pijncentrum in Maastricht


Het Pijnkenniscentrum Maastricht is met de Pijnkenniscentra in Groningen, Nijmegen en Rotterdam in 1993 ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport. De centra hebben als taak de kwaliteit van de bestrijding van pijn in de gezondheidszorg te bevorderen door het ontwikkelen van onderwijs en onderzoek op het gebied van pijn. De vier centra werken hierbij nauw samen, waarbij een onderlinge taakverdeling is gemaakt: Groningen ontwikkelt elektronische patiëntenregistratie-systemen, Maastricht ontwikkelt en implementeert multidisciplinaire protocollen, Nijmegen construeert een nieuwe pijn-classificatie, en Rotterdam is verantwoordelijk voor onderwijs.

Het pijnkenniscentrum Maastricht is onderdeel van de afdeling Anesthesiologie van het academisch ziekenhuis Maastricht. Het centrum is verbonden aan de polikliniek Pijnbestrijding, waarnaar patiënten kunnen worden verwezen voor diagnose en therapie van chronische pijn. Er wordt intensief samengewerkt met de afdeling Pijnbestrijding/ Anesthesiologie van het academisch ziekenhuis bij de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Op dit deel van de website kunt U medische informatie vinden over chronische pijnsyndromen, alsmede informatie over de onderwijs- en onderzoeks-activiteiten die door ons ontwikkeld worden.
Postwhiplash syndroom
Diagnose van post-whiplash syndroom:
Het trauma moet vaststaan.
Het ongeval moet aanleiding hebben gegeven tot een mechanisch te begrijpen geweldsinwerking op de cervicale wervelkolom.
De pijnklachten moeten zijn ontstaan binnen 48 uur na het ongeval en zij moeten voor het ongeval niet of in veel mindere mate bestaan hebben.
De pijnklachten moeten gelokaliseerd zijn in de nek en/ of vanuit de nek.
Pijn wordt verergerd door nekbewegingen, spanning, langdurig zitten of lezen.
Geheugen- en concentratiestoornissen kunnen voorkomen.
Afwijkingen bij fysisch-diagnostisch onderzoek worden vaak niet gevonden.
Ter afsluiting van het diagnostisch proces is het verstandig een X-CWK en X-CWK functie-opnamen te laten verrichten.
Behandeling van het post-whiplash syndroom:
Het verloop is meestal benigne. Een kleine minderheid van de patiënten houdt klachten langer dan 6 maanden.
3.2 Screening- en selectieprocedure

Chronisch benigne pijn (of complexe pijn) wordt in dit verband gedefinieerd:

Als een pijn-syndroom dat langer dan op grond van natuurlijke herstelprocessen bestaat, waarbij geen specifieke somatische oorzaak wordt gevonden, en waarvoor in medisch-technische zin geen specifieke behandeling bestaat.

In principe komen, vanwege de opzet van het programma, voornamelijk patiënten in aanmerking die pijn gerelateerd aan het bewegingsapparaat hebben. In het verleden hadden een groot deel van de behandelde patiënten diagnoses als 'fibromyalgie', chronische lage rugpijn, post-whiplash syndroom, chronische schouderpijn.
De psychologische component

De subjectieve beleving en interpretatie van perceptuele prikkels worden cognities genoemd. In feite geeft dit weer welke betekenis een patiënt toekent aan zijn of haar klachten. Cognities worden mede bepaald door eerdere ervaringen met pijn en door de verwachtingen die een persoon heeft. Patiënten proberen zelf een logische verklaring te vinden voor hun klachten. Vanuit traditioneel medisch model heeft vrijwel iedereen het idee dat pijn altijd een teken van letsel is. Men denkt dat er iets beschadigd is in het lichaam. In de acute situatie kan dit een relevante gedachte zijn, echter voor chronische pijnklachten geldt dit meestal niet meer.
Een zeer specifieke manier van interpreteren is het catastroferen. Catastroferen is het voornamelijk negatief interpreteren van een iedere pijnlijke (of andere) prikkel of ervaring.
Een bij chronische pijnpatiënten vaak voorkomende angst en gedachte is dat bewegen slecht is. Dat meer bewegen betekent dat er in het lichaam beschadigingen optreden. Dit kan resulteren in een bewegingsangst of kinesiophobie (7).

Gesloten