LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] NTI, Puinhoop kwa administratie!

Problemen met jouw opleiding of ervaringen? Bespreek ze hier.
Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

Net zo 'moeilijk' als het dan voor TS zou zijn om te bewijzen dat zij/hij het nieuwe adres aan NTI heeft doorgegeven, is het dan voor het NTI te bewijzen dat er gereageerd is en aanmaningen verstuurd zijn .... naar het oude adres.
Ik zou me ook nog zo kunnen voorstellen dat TS in elke correspondentie nog eens duidelijk het nieuwe adres vermeldt..... want TS krijgt maar geen reactie.

Als het NTI een nieuwe correspondentiadres doorkrijgt van een student(e), lijkt het me handig voor het NTI dit oor te voeren in de administratie, ongeacht of student(e) voor het GBA elders woont.

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door aardjee »

Jolijn, dat klopt op zich wel, maar nogmaals dat kan je zien in de bijlage van de dagvaarding, daar zit de correspondentie bij die NTI of wie dan ook verstuurd heeft. Verder beroept student zich op schade door te laat versturen van gegevens, deze gegevens worden vergeleken met de GBA dus misschien kunnen ze dat bij NTI controleren. Je beroepen op het feit dat je iets niet ontvangen hebt, moet je dan wel kunnen aantonen en je niet tijdig laten inschrijven op een nieuw adres helpt niet inzake geloofwaardigheid. Volgens mij is er ook geschreven dat ze was verhuisd en dat NTI het nieuwe adres moest gebruiken, niet dat ze een ander correspondentieadres had.
Maar goed ik kan het ook fout zien hoor, heb zelf een jaar geprocedeerd en verweer geschreven etc, en heb gemerkt dat iets stellen zonder harde bewijzen door een rechter niet snel wordt geaccepteerd.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door adSolvendum »

Wanneer iets word gesteld en dit wordt niet of onvoldoende weerlegd zal de rechter klakkeloos uitgaan van het gestelde, in gevallen tenzij het gestelde een rechtsgevolg inhoudt wat niet ter vrije keuze van partijen staat.
Wanneer iets wordt gesteld en aannemelijk gemaakt, kan dit gevolgen hebben voor de mate van weerlegging noodzakelijk het gestelde niet als feit aan te laten merken door de rechter, daar deze een zekere vrijheid geniet feiten en omstandigheden op grond van verkeersopvattingen als motivatie, zelfs grond, voor een vonnis aan te wenden.
Wanneer iets wordt gesteld en bewezen, wordt succesvolle weerlegging schier onmogelijk, enkel nog met tegenbewijs.
149 Rv schreef:1
Tenzij uit de wet anders voortvloeit, mag de rechter slechts die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag leggen, die in het geding aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die overeenkomstig de voorschriften van deze afdeling zijn komen vast te staan. Feiten of rechten die door ene partij zijn gesteld en door wederpartij niet of niet voldoende zijn betwist, moet de rechter als vaststaand beschouwen, behoudens zijn bevoegdheid bewijs te verlangen, zo vaak aanvaarding van de stellingen zou leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat.

2
Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid, alsmede algemene ervaringsregels mogen door rechter aan zijn beslissing ten grondslag worden gelegd, ongeacht of zij zijn gesteld, en behoeven geen bewijs.
aardjee schreef:Je beroepen op het feit dat je iets niet ontvangen hebt, moet je dan wel kunnen aantonen
Bewijzen dat men iets niet heeft ontvangen is niet enkel onmogelijk, wordt ook niet verwacht. Degene die stelt heeft in beginsel iets te bewijzen, wanneer de ander zich tegen die stelling verweert:
150 Rv schreef:De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.
Diegene die zich op de gevolgen van ontvangst van een brief beroept, zal die ontvangst dus aan moeten tonen, waneer de tegenpartij weerlegt.

Het is onbekend in hoeverre TS kan aantonen dat de aangetekende brief is afgeleverd of ontvangen, en het is onbekend of TS kan terugvallen op een getuige aangaande de persoonlijk afgeleverde brief.
Tevens is onbekend in hoeverre NTI kan aantonen dat er correspondentie is ontvangen door TS, en in hoeverre NTI kan beargumenteren dat verzending naar het adres heeft plaats gevonden waarvan zij uit mocht gaan dat dit het correcte was, wat dan weer samenhangt met de correspondentie van TS richtng NTI.

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

aardjee schreef:Jolijn, dat klopt op zich wel, maar nogmaals dat kan je zien in de bijlage van de dagvaarding, daar zit de correspondentie bij die NTI of wie dan ook verstuurd heeft.
Ja, daar kan correspondentie bijzitten waarvan NTI zegt die verstuurd te hebben
Verder beroept student zich op schade door te laat versturen van gegevens, deze gegevens worden vergeleken met de GBA dus misschien kunnen ze dat bij NTI controleren.
TS schreef : Ze hadden mijn inschrijving verkeerd gedaan, waardoor ik te laat door de instantie was ingeschreven en hierdoor onterecht studiefinanciering had ontvangen.
Bedoel je dit ?

Je beroepen op het feit dat je iets niet ontvangen hebt, moet je dan wel kunnen aantonenDan moet je wel weten dat er iets is verstuurd. en je niet tijdig laten inschrijven op een nieuw adres helpt niet inzake geloofwaardigheid. Volgens mij is er ook geschreven dat ze was verhuisd en dat NTI het nieuwe adres moest gebruiken, niet dat ze een ander correspondentieadres had.Het zal wel aan mij liggen maar ik zie nog steeds niet wat het GBA adres te maken heeft met het adres dat eerst bij de NTI bekend was als het adres van TS en het latere adres.
Maar goed ik kan het ook fout zien hoor, heb zelf een jaar geprocedeerd en verweer geschreven etc, en heb gemerkt dat iets stellen zonder harde bewijzen door een rechter niet snel wordt geaccepteerd.
Als TS bij de dagvaarding verschijnt is dat het bewijs dat de dagvaarding aangekomen is op het GBA adres.
TS heeft bewijs van aangetekende verzending.

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door aardjee »

@Jolijn jij schrijft

Het zal wel aan mij liggen maar ik zie nog steeds niet wat het GBA adres te maken heeft met het adres dat eerst bij de NTI bekend was als het adres van TS en het latere adres.

In een welles nietes spelletje tussen TS en NTI, kan TS steeds aangeven dat ze een adreswijziging heeft doorgegeven, NTI zal zeggen wij hebben niets ontvangen. vervolgens beroept TS zich op het feit dat ze nooit aanmaningen of herinneringen heeft ontvangen. NTI zegt dan wij hebben dat naar het adres verzonden dat u bij inschrijving hebt aangegeven, en waar u gezien de dagvaarding tot eind december 2011 stond ingeschreven. Het geeft NTI het voordeel van de twijfel immers dat staat vast.

beide partijen zeggen toch over en weer dat er geen stukken zijn ontvangen

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

Laat ik dat nu wel snappen.

(het adres waar TS officieel ingeschreven staat/stond vlg GBA heeft met die hele wel/niet correspondentie dus niets te maken)

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door aardjee »

Precies is alleen voor het welles nietes spelletje wel interessant, en vooruit denken is dan wel handig

IJSEOS
Berichten: 12
Lid geworden op: 28 dec 2011 19:11

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door IJSEOS »

aardjee schreef:Jolijn, dat klopt op zich wel, maar nogmaals dat kan je zien in de bijlage van de dagvaarding, daar zit de correspondentie bij die NTI of wie dan ook verstuurd heeft.
ik mag niet inhoudelijk verder praten op dit forum, maar ik kan wel zeggen dat er bij de dagvaarding geen correspondentie, bewijs of iets dergelijks aanwezig was. Alleen dat ik voor datum X euro mag betalen of anders bij de rechtbank mag plaatsnemen en natuurlijk het hele verhaal hoe volgens eiser de vordering terecht is.

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door aardjee »

vreemd, normaal gesproken moet je eerst een herinnering sturen, en meestal nog een 2e en vervolgens wordt je in gebreke gesteld, en daarna wordt de vordering overgedragen aan een deurwaarder, die vervolgens eerst ook nog een aanmaning stuurt voordat deze daadwerkelijk een dagvaarding laat betekenen.
Dit proces wordt meestal ook in de dagvaarding beschreven en ondersteund door bijlage(n)

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door adSolvendum »

IJSEOS,

Succes met uw zaak, en laat de uitkomst eventjes weten hier, dat wordt gewaardeerd.

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

IJSEOS schreef:
aardjee schreef:Jolijn, dat klopt op zich wel, maar nogmaals dat kan je zien in de bijlage van de dagvaarding, daar zit de correspondentie bij die NTI of wie dan ook verstuurd heeft.
ik mag niet inhoudelijk verder praten op dit forum, maar ik kan wel zeggen dat er bij de dagvaarding geen correspondentie, bewijs of iets dergelijks aanwezig was. Alleen dat ik voor datum X euro mag betalen of anders bij de rechtbank mag plaatsnemen en natuurlijk het hele verhaal hoe volgens eiser de vordering terecht is.
Lijkt op zich wel passend (geen correspondentie e.d. bij de dagvaarding) bij de oorverdovende radiostilte van NTI op jouw schrijvens.

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door aardjee »

@Jolijn, nee dat is niet verbazingwekkend, maar dat er ook geen correspondentie van NTI aan TS bij zit is wel heel vreemd

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

Ik snap de 'logica' in jouw bericht als reactie op die van mij niet.

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door aardjee »

Nee dat gevoel had ik al toen ik het opschreef, jij en met jou vele anderen denken vanuit TS ik probeer de zaak vanuit beide kanten te bekijken. TS heeft veel brieven geschreven en nooit iets gehoord.(daar zal dus ook geen correspondentie van zijn die in een dagvaarding wordt opgenomen) NTI zal ook stukken gestuurd hebben i.v.m. betalingsachterstanden die heeft TS niet ontvangen. (deze zullen echter normaal wel als bewijslast in een dagvaarding worden meegenomen) maar volgens TS zitten deze stukken er ook niet bij wat dan weer vreemd is.

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

Precies, dat is iets wat je normaal gesproken kan verwachten (eerdere correspondentie zoals herinneringen e.d. van eiser aan gedaagde); dat weet ik.
Vandaar ook mijn (licht sarcastische reactie) dat het wel past bij het het uitblijven van antwoorden op de vele brieven van TS.
En vandaar dat ik jouw 'Nee Jolijn dat is niet verbazingwekkend enz.' in die context niet snap(te).

aardjee
Berichten: 571
Lid geworden op: 21 apr 2011 21:18

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door aardjee »

Zo opgelost en nu naar een volgende probleem :wink:

Gesloten