LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] NTI, Puinhoop kwa administratie!

Problemen met jouw opleiding of ervaringen? Bespreek ze hier.
IJSEOS
Berichten: 12
Lid geworden op: 28 dec 2011 19:11

NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door IJSEOS »

Vorig jaar ben ik een opleiding begonnen bij NTI. Al vanaf het begin alleen ellende mee gehad. Ze hadden mijn inschrijving verkeerd gedaan, waardoor ik te laat door de instantie was ingeschreven en hierdoor onterecht studiefinanciering had ontvangen. Aangezien ik deze gelijk moest terug betalen, omdat ik er volgens hun geen recht op had. maar hierop wel had geregend heb ik door de grove nalatigheid financiële schade geleden.

Ik heb elke maand in 2010 een brief naar NTI gestuurd, ( postbus adres, afdeling klachten ). Nooit reactie ontvangen. In 2011 was ik het een beetje zat door de lakse houding. Ik heb ze in februari 2011 nogmaals verzocht erop te reageren en tevens mijn adres aan te passen, omdat ik ging verhuizen. Wederom daarop geen reactie op mijn schrijven.

In maart ben ik daar zelfs langsgegaan en heb de brief in de brievenbus gedaan. Hierbij heb ik ook gelijk alles opgezegd en verzocht het openstaande bedrag wat ik als schade heb geleden binnen 14 dagen te voldoen. Uiteraard hierop ook geen reactie. in april nogmaals een schrijven gestuurd, nogmaals in de gelegenheid gesteld om alsnog binnen 14 dagen te betalen. ( in beide schrijven tevens vermeld dat ik een bevestiging wilde hebben van de uitschrijving ). Wederom geen reactie. In mei wederom weer en brief gestuurd. een via de normale post en eentje aangetekend. Handtekening voor ontvangst is er. Maar zo als men al weet, geen reactie op mijn schrijven.

Inmiddels heb ik kosten gerekend voor het uitblijven van de betaling en ze nogmaals verzocht het openstaand bedrag z.s.m. te voldoen. tevens weer gevraagd voor een opzegbevestiging. Echter, weer geen reactie.

Ik heb keurig elke maand een brief gestuurd. maar er komt gewoon geen reactie van hun kant. Ik heb de betalingen ook gestorneerd en incasso in laten trekken via de bank. Normaal zou je dan ook een reactie ontvangen, aangezien zulke partijen alleen achter het geld aan zit, echter weer niks ontvangen.

Krijg ik gisteren te horen van de nieuwe bewoner dat er post voor mij lag. Blijkt het een dagvaarding te zijn. Lekker klant vriendelijke moet ik zeggen.

NTI heeft mijn juiste adres gegeven. Ze hebben mijn telefoonnummer. Dus ik vind het raar dat er op de dagvaarding staat dat ik meermaals verzocht ben om het te betalen. Dit is echt het eerste schrijven welke ik had ontvangen.

Mag NTI dit zomaar doen? Ze hebben tenslotte ook nog niet gereageerd op mijn schrijven tot op heden.

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

NTI probeert het in elk geval. Het is evt. aan de rechter om hierover een oordel te vellen. Jij kunt aantonen moeite te hebben gedaan in gesprek te gaan met NTI. Heb je je verhuizing aan de gemeente doorgegeven? Zo ja, dan heeft de deurwaarder je gegevens niet gecheckt bij het GBA.
Reageer WEL op de dagvaarding.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door adSolvendum »

IJSEOS,

Ja, dit mag het NTI zomaar doen.
Allereerst dient u zeker te zijn dat het een dagvaarding betreft, en geen concept-kijk-eens-wat-we-zouden-kunnen-doen-dingetje.
Wanneer dit een echte dagvaarding is zal u het volgende, met name de vetgedrukte delen, moeten kunnen herkennen, zij het wellicht anders verwoord:
"heb ik, (stempel naam en kantoorgegevens deurwaarder) gedagvaard (uw volledige naam en adres), aldaar aan gemeld adres mijn exploot doende an afschrift dezes latende aan (stempel 'voornoemd adres middels gesloten envelop met daarop de vermeldingen als wettelijk voorgeschreven') om op (datum en tijd zitting) in persoon of bij gemachtigde te verschijnen ter terechtzitting van (rechtbank, sector, locatie), alsdan en aldaar gehouden wordende aan de (bezoekadres rechtbank), om daar mondeling te antwoorden op de hierna te omschrijven eis; hetzij op laatstbedoeld adres voor of uiterlijk op genoemde terechtzitting, danwel een eventueel door de Kantonrechter nader te bepalen roldatum, een met redenen omkleed schriftelijk antwoord ter griffie in te dienen, respectievelijk aan de griffier te verstrekken (bij verzending per post dient als correspondentie adres (correspondentieadres rechtbank) te worden vermeld);".
Op de doorgaans bruine enveloppe staat een kreet in de trant van "Ambtelijk stuk, direct lezen".

Betreft het een echte dagvaarding:
Vraag om te beginnen de rechter eens om uitstel. Hoe dit te doen vindt u hier.
In de regel krijgt u standaard 4 weken uitstel.
Dit schept wat ruimte uw spullen bij elkaar te zoeken en advies in te winnen.
U heeft alle correspondentie nodig welke u aan het NTI heeft verstuurd en welke niet in de dagvaarding is opgenomen.
Neem dit, en uw verhaal, en ga bijvoorbeeld naar het juridisch loket. Gezien de eis in reconventie (schadevergoeding), en uw vraag of NTI dit zo maar mag doen terwijl ze nooit op uw brieven hebben gereageerd, lijkt me zelf procederen niet geraden.

Betreft het geen echte dagvaarding:
Hoeft u geen uitstel aan te vragen, evenwel verdient het wellicht aanbeveling de rest van het bovenstaande wel aan te zwengelen, zij het dan als eisende partij.

NTI
verified
Berichten: 32
Lid geworden op: 03 nov 2009 11:29

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door NTI »

Beste IJseos,

Wat jammer dat zoveel contactpogingen kennelijk niet gelukt zijn. Dat er een keer een brief onderweg zoek raakt is heel vervelend maar komt soms voor, maar dat zelfs een bij het NTI in de brievenbus gedane brief niet beantwoord wordt, is volgens onze zorgvuldigheidsprocedures niet te verklaren. Bovendien stuurt het NTI bij een achterstand in betalen ook herinneringen, en die zijn dan dus kennelijk ook niet aangeven, of niet doorgegeven op het oude adres. Ook belt het NTI tijdens de herinneringsprocedure de studenten op om een achterstand te bespreken. Kan een student niet bereikt worden dan wordt op de voicemail een bericht achtergelaten.
Het aanmelden voor studiefinanciering is een handeling die door beide partijen gedaan dient te worden. Het NTI meldt ( conform de voorwaarden) de studenten aan in de eerste week volgend op de maand van inschrijving voor de opleiding, daarna is het aan DUO dit verder te verwerken, uw aanmelding ook te registreren, waarna alles vastgelegd wordt in het Criho.
Ik kan - zonder over uw studentgegevens te beschikken - de kwestie natuurlijk niet exact nagaan, dus wilt u zo vriendelijk zijn mij te mailen via [email protected] , ik zal dan zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen.

Vriendelijke groet,
Els Beltman, hoofd Klantenservice NTI

IJSEOS
Berichten: 12
Lid geworden op: 28 dec 2011 19:11

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door IJSEOS »

adSolvendum schreef:IJSEOS,

Ja, dit mag het NTI zomaar doen.
Allereerst dient u zeker te zijn dat het een dagvaarding betreft, en geen concept-kijk-eens-wat-we-zouden-kunnen-doen-dingetje.
Het betreft hier een echte dagvaarding. moet voor zitting alles betaald hebben of op tijd verschijnen. Alle brieven welke ik heb verstuurd heb ik nog op mijn computer staan. Zijn +/- 15 brieven. Ik zal deze brieven dan wel uitdraaien en mee nemen naar het juridisch locker en kijken wat hiermee gedaan kan worden. Kan daar morgen al gelijk terecht, dus dat is mooi.

Moet ik zelf nog reageren tegenover dagvaarding? bedoel dus naar de deurwaarder in dit geval, niet rechtbank.
NTI schreef: Het aanmelden voor studiefinanciering is een handeling die door beide partijen gedaan dient te worden. Het NTI meldt ( conform de voorwaarden) de studenten aan in de eerste week volgend op de maand van inschrijving voor de opleiding, daarna is het aan DUO dit verder te verwerken, uw aanmelding ook te registreren, waarna alles vastgelegd wordt in het Criho.
En dat hadden jullie dus verzuimd. waardoor de aanmelding bij DUO te laat gebeurde en ik door jullie fout onterecht studiefinanciering kreeg. Dus jullie hebben je niet aan de voorwaarden gehouden!

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

Moet ik zelf nog reageren tegenover dagvaarding? bedoel dus naar de deurwaarder in dit geval, niet rechtbank.
Of het moet weet ik niet, zelf zou ik het wel doen, want jij bent niet uit op een rechtszaak toch? Jij wilt het buiten rechte afhandelen (maar niet klakkeloos betalen).
Je hebt alle brieven op je computer, die kun je zo doormailen, jouw verhaal erbij, berichtje van hier van Els Beltman, en heel misschien komt de deurwaarder dan tot de conclusie het NTI te adviseren de rechtszaak niet door te zetten. De deurwaarder beschikt waarschijnlijk niet over alle correspondentie, alleen die van de kant van het NTI.

NTI
verified
Berichten: 32
Lid geworden op: 03 nov 2009 11:29

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door NTI »

Beste IJseos,

Voor zover mij bekend heb ik nog geen bericht van je ontvangen, doe dat svp snel zodat wij het na kunnen gaan.
Nogmaals, alle studenten die daar op basis van de door hen gevolgde opleiding recht op hebben worden door het NTI in de eerste week na de maand van aanvang van de opleiding bij DUO aangemeld, en zou er op basis van een administratieve fout o.i.d. toch iets mis gegaan zijn, dan kan dat door DUO en NTI altijd nagegaan en zonodig aangepast worden. Het is dan wel heel belangrijk dat ik over je gegevens beschik.

Vriendelijke groet,

Els Beltman, hoofd Klantenservice NTI

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

De onbeantwoorde brieven (van wie dan ook, IJSEOS zit daar ook bij) behandelen en dan komen de gegevens vanzelf te voorschijn. :D
En als dan bij die gegevens vermeld staat dat het is overgedragen aan de deurwaarder en dat er een dagvaarding is uitgebracht, is 1 + 1 2. Of zijn er op dit moment meerdere (ex-)studenten die gedagvaard zijn?

IJSEOS
Berichten: 12
Lid geworden op: 28 dec 2011 19:11

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door IJSEOS »

Heb inmiddels een verweer geschreven en de brieven, welke ook naar NTI zijn gestuurd, zitten er ook bij. Deze gaan vandaag of morgen op de post. Ik zal dit direct richten aan de deurwaarder zelf. Als ik dit via het NTI ga spelen, kan ik er vanuit gaat dat het waarschijnlijk te laat in behandeling worden genomen ( als het überhaupt in behandeling genomen wordt ).

Zal vandaag ook nog mijn werkgever inlichten met gelijk het verzoek hun advocaat te mogen lenen. Tevens zal ik ook nog een klacht neer leggen bij de geschillencommissie voor particuliere onderwijs instellingen.

Ben benieuwd wat de deurwaarder hierover te zeggen heeft en de geschillencommissie.

the_hurricane
Berichten: 164
Lid geworden op: 25 mei 2011 21:55

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door the_hurricane »

stuur ze dan ook even via de mail naar els toe, haar mailadres staat hierboven wel vermeld.

IJSEOS
Berichten: 12
Lid geworden op: 28 dec 2011 19:11

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door IJSEOS »

the_hurricane schreef:stuur ze dan ook even via de mail naar els toe, haar mailadres staat hierboven wel vermeld.
Ik ga eerst overleggen met de advocaat van mijn werkgever.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door adSolvendum »

IJSEOS schreef:
the_hurricane schreef:stuur ze dan ook even via de mail naar els toe, haar mailadres staat hierboven wel vermeld.
Ik ga eerst overleggen met de advocaat van mijn werkgever.
Dat doet u goed.

U hoeft overigens niet te reageren naar de deurwaarder, zodra de dagvaarding is betekend is de rechtsgang een feit. De deurwaarder is daarin echter geen partij, hoeft zelfs niet de gemachtigde van uw wederpartij te zijn.
Laat dit aan uw advocaat over, die heeft vaker met dit bijltje gehakt.

Wat is de zittingsdatum? Wellicht is het zinvol, wanneer u niet snel genoeg met uw advocaat om de tafel kan, toch alvast uitstel te vragen. Uw advocaat zal dit zeker ook doen, maar de vraag is of deze dit tijdig kan doen.

Voorbeeldbriefje uitstel:

------------------------------------------------------------
[Uw naam]
[Uw straat + huisnummer]
[Uw postcode + woonplaats]


[Plaats, datum]

Rechtbank [plaats rechtbank],
Sector kanton
t.a.v. de griffie
[correspondentie adres rechtbank uit dagvaarding]


Betreft: verzoek uitstel inzake [Eisende partij uit dagvaarding] vs. [Uw naam]
Roldatum: [zttingsdatum uit dagvaarding].


Weledelgestrenge heer / vrouwe,

Hiermee reageer ik op de dagvaarding gedateerd [datum dagvaarding] inzake het bovenstaande. De dagvaarding is uitgebracht namens [Eisende partij uit dagvaarding].

Ik verzoek u om 4 weken uitstel ter indiening van mijn conclusie van antwoord, nu ik gezien de feestdagen nog niet de gelegenheid heb kunnen vinden een gemachtigde aan te stellen en de benodigde bescheiden ter stelling en verweer bij elkaar te zoeken.Met vriendelijke groet en hoogachtend,

[Uw naam en handtekening]
------------------------------------------------------------

Per normale briefpost en telefax (= ontvangstbewijs) versturen.

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

U hoeft overigens niet te reageren naar de deurwaarder, zodra de dagvaarding is betekend is de rechtsgang een feit. De deurwaarder is daarin echter geen partij, hoeft zelfs niet de gemachtigde van uw wederpartij te zijn.
Waarom toont mevrouw Beltman zo'n interesse en wil ze snel de zaak afhandelen?

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door adSolvendum »

Tsja, Jolijn, wat nu volgt betreft natuurlijk pure speculatie.
Wellicht heeft mevrouw Beltman de door het NTI aangeboden HBO bachelor rechten gedaan, waardoor voor haar, ondanks het feit dat deze opleiding niet zo heel goed staat aangeschreven, de eieren inmiddels een aanlokkelijker keus vormen dan het geld.
Voor wat de rechtsgang als feit betreft, het stadium waarin door NTI punten behaald konden worden door mogelijkheden tot een minnelijke regeling te beproeven, is een gepasseerd station. De acties van NTI zouden, gezien het verhaal hier weergegeven, gericht moeten zijn op simpelweg voorkomen van het doorgang vinden van de verdere rechtsgang.

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door Jolijn »

adSolvendum schreef:Tsja, Jolijn, wat nu volgt betreft natuurlijk pure speculatie.
Wellicht heeft mevrouw Beltman de door het NTI aangeboden HBO bachelor rechten gedaan, waardoor voor haar, ondanks het feit dat deze opleiding niet zo heel goed staat aangeschreven, de eieren inmiddels een aanlokkelijker keus vormen dan het geld.
Voor wat de rechtsgang als feit betreft, het stadium waarin door NTI punten behaald konden worden door mogelijkheden tot een minnelijke regeling te beproeven, is een gepasseerd station. De acties van NTI zouden, gezien het verhaal hier weergegeven, gericht moeten zijn op simpelweg voorkomen van het doorgang vinden van de verdere rechtsgang.
Mmm, hoewel ik meen het (begrijpend) lezen doorgaans redelijk onder de knie te hebben, vraag ik me af of ik lees wat ik denk dat er staat dat bedoeld wordt.

( De voortvarendheid van mevrouw Beltman viel me op, snelle reacties, in tegenstelling tot wat TS heeft ervaren)

IJSEOS
Berichten: 12
Lid geworden op: 28 dec 2011 19:11

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door IJSEOS »

adSolvendum schreef: U hoeft overigens niet te reageren naar de deurwaarder, zodra de dagvaarding is betekend is de rechtsgang een feit
Dat weet ik dus niet. Datum voor de terechtzitting is wel bekend. Echter, volgens het schrijven kan de rechtzaak voorkomen worden als ik alles bij hun kantoor in een keer betaal. Maar in de bijlage verwijzen ze wel dat een verweer opgestuurd dient te worden naar de rechtbank zelf. Dus dat zal ik ook doen. maar uit beleefdheid zal ik, zo hoe het gewoon hoort, op een schrijven reageren.

Leidinggevende was niet aanwezig, dus ik kon ook nog niet alles navragen en checken via hun advocaat. Hierdoor heb ik wel al het verweer opgemaakt en uitgeprint voor de deurwaarder. maar nog niet verzonden.

Ik zal in ieder geval nog een verweer schrijven richting de rechtbank, tussentijds juridisch laten toetsen uiteraard, en indien noodzakelijk vraag ik ook nog uitstel aan ( kan online, 3 dagen van te voren ).

gemaakt kosten en eigen werkuren zal ik tevens nog in rekening brengen. Ben tenslotte niet van het goede doel en werk voor niks!

Uiteraard moet mijn klacht ook nog geschreven worden. die wil ik het liefst dinsdag ( als alles goed gecontroleerd is ) naar de geschillencommissie sturen.
Jolijn schreef:Waarom toont mevrouw Beltman zo'n interesse en wil ze snel de zaak afhandelen?
Geen idee. waarschijnlijk bang dat NTI een fout heeft gemaakt en dat dit een duur grapje dan wordt.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door adSolvendum »

IJSEOS schreef:Dat weet ik dus niet.
Dat weet ik wel. Ik hou me hier dagelijks beroepsmatig mee bezig.

Allicht kunt u nog betalen, de hoofdsom plus de berekende buitengerechtelijke kosten plus wettelijke rente plus betekening dagvaarding plus salaris gemachtigde liquidatietarief 1 punt.
Dan is het nog maar de vraag of wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten berekend mogen worden, en zo ja, of de toegepaste bedragen wel correct zijn. Plus dat dit natuurlijk volledig voorbij gaat aan uw gepretendeerde schade.

Dit alles doet niets af aan het feit dat de rechtsgang reeds een gegeven is.

Ik raad u met klem aan geen brief naar de deurwaarder te sturen. Dit is zinloos, en kan u in een later stadium dwars zitten, u kan zomaar een licht op de zaken doen schijnen met uw brief wat uw zaak in een later stadium kan schaden. Goede vuistregel in deze, is het niet nodig om te roepen, roep het dan niet, baat het niet dan schaadt het niet gaat niet op.
Daarbij is het geenszins gewoonte op dagvaardingen te reageren naar de deurwaarder toe.
Tevens raad ik u met klem aan terzakekundige hulp te zoeken bij het schrijven van uw conclusie van antwoord met eis in reconventie.
Om op zeker te gaan raad ik u ook met klem aan uitstel te vragen, onafhankelijk van of u denkt dit nodig te hebben of niet.
En ik raad u aan bij een eventuele comparitie u te laten bijstaan door een terzakekundige gemachtigde, uw advocaat.
Onderschat u het zelf procederen niet.
Een conclusie van antwoord met eis in reconventie inclusief producties kan al snel de 50 pagina's overschrijden.

IJSEOS
Berichten: 12
Lid geworden op: 28 dec 2011 19:11

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door IJSEOS »

adSolvendum schreef: Ik raad u met klem aan geen brief naar de deurwaarder te sturen. Dit is zinloos, en kan u in een later stadium dwars zitten, u kan zomaar een licht op de zaken doen schijnen met uw brief wat uw zaak in een later stadium kan schaden. Goede vuistregel in deze, is het niet nodig om te roepen, roep het dan niet, baat het niet dan schaadt het niet gaat niet op.
Ik zal het bij deze dan ook laten. Ik ging het anders toch nog eerst voorleggen aan de advocaat. Ben inmiddels wel al aan het schrijven. moe uiteindelijk natuurlijk goede form krijgen.

die 50 pagina's, is dat incl of excl. bijlagen?

want de bijlage zelf is denk ik al een stuk of 20 pagina's, als niet meer.

Ik onderschat het hele proces ook niet. Vind het alleen heel jammer om er weer tijd erin te stoppen. moet dan ook nog vrij nemen voor de rechtbank.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door adSolvendum »

Onder aan deze posting staat een belangrijke mededeling. Lees deze.

50 pagina's inclusief bijlagen, dat is zeker geen uitzondering. Processtukken hebben nog wel eens de neiging complete boekwerken te worden, vandaar de behoefte aan extra lange nietjes, en in gevallen inbind-apparaatjes.
Die bijlagen heten producties, en moeten genummerd worden. Het is goed gebruik de nummering te laten volgen op de nummering gebruikt in het stuk waarop u antwoord, in deze de dagvaarding. Laat elke productie voorafgaan door een voorblad, waarop de tekst 'Productie ' + volgnummer. Het is goed gebruik het voorblad in het blauw uit te voeren, dit hoeft echter niet.
Elke pagina, muv. de producties zelf, moeten in de kop voorzien worden van:
Rechtbank [plaats rechtbank] Sector [sector naam, wss. Kanton] Locatie [Locatie, indien van toepassing]
Rolnummer: [Het rolnummer van de brief welke u krijgt van de Rechtspraak]
Roldatum: [roldatum]
Eiser: [eiser als in dagvaarding]
Gedaagde: [uw naam]

Op het voorblad van uw cva (conclusie van antwoord) dient u het e.e.a. te vermelden als volgt, volgens goed gebruik op de rechter helft van de pagina, links aangelijnd:
CONCLUSIE VAN ANTWOORD IN CONVENTIE, TEVENS HOUDENDE CONCLUSIE VAN EIS IN RECONVENTIE
Inzake:

[Uw naam],
Wonende te [uw woonplaats],

Gedaagde in conventie,
Eiser in reconventie,

Contra:

[Naam eiseres, NTI dus],
Gevestigd te [vestigingsplaats NTI, uit dagvaarding],

Eiseres in conventie,
Gedaagde in reconventie,
Gemachtigde [naam van gemachtigde NTI, uit dagvaarding]


Vanaf hier gewoon weer links aangelijnd tegen de kantlijn.
----------------------------------------------------------------
Die streep ook er in gooien.

In conventie,

Gedaagde in conventie doet zeggen en concludeert voor antwoord als volgt:
1.
Ik, [Uw naam], heb kennis genomen van de dagvaarding die op [datum betekening] aan mij is betekend. Al hetgene in voornoemde dagvaarding gesteld wordt door mij ontkent voor zover enigerlei stelling niet uitdrukkelijk en volledig door mij wordt erkend. Ik wenst niet gehouden te worden enigerlei stelling van
[volledige naam eiseres] (hierna “NTI”) stilzwijgend te hebben erkend.

Feiten en omstandigheden.
2.

Hier geeft u genummerd de feiten en omstandigheden gerelateerd aan de dagvaarding weer welke volgens u van belang zijn.
.
.
.
Weerlegging standpunten en vorderingen NTI
3

Hier weerlegt u puntsgewijs de standpunten en vorderingen van NTI zoals ze in de dagvaarding staan. Verwijs naar het nummertje in de dagvaarding.
.
.
.
Bewijsaanbod
4
Ik ben van mening dat op mij geen bewijslast rust. Doch indien en voor zover er enig bewijslast op mij mocht (komen te) rusten, bied ik bewijs aan van al mijn stellingen, te leveren door alle middelen rechtens.
.
.
.
Procesvoering
5
gelet op de verhouding tussen het financieel belang en de daaraan voor partijen verbonden tijd en kosten, acht ik een persoonlijke verschijning van partijen in deze zaak niet geraden;

Met conclusie

Dat het u, edelachtbare, moge behagen:

NTI in zijn vordering(en) niet-ontvankelijk te verklaren, dan wel haar vordering(en) af te wijzen als zijnde onjuist en / of onbewezen althans een eventuele toewijzing van (deel van) de vordering niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
NTI te veroordelen - uitvoerbaar bij voorraad - om aan mij tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen de kosten van deze procedure, waaronder een bedrag aan salaris voor mij, alsmede de nakosten, alles evenzeer te vermeerderen met de wettelijke rente, voor zover mogelijk en toepasselijk, wanneer deze kosten niet worden voldaan binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis.


Nieuwe pagina.
Conclusie van eis in reconventie

Feiten en omstandigheden.
6.
Hier geeft u genummerd de feiten en omstandigheden gerelateerd aan de eis in reconventie weer welke volgens u van belang zijn.
.
.
.
Bewijsaanbod
7
Ik ben van mening dat op mij geen bewijslast rust. Doch indien en voor zover er enig bewijslast op mij mocht (komen te) rusten, bied ik bewijs aan van al mijn stellingen, te leveren door alle middelen rechtens.
.
.
.
Procesvoering
8
gelet op de verhouding tussen het financieel belang en de daaraan voor partijen verbonden tijd en kosten, acht ik een persoonlijke verschijning van partijen in deze zaak niet geraden;

Met conclusie in reconventie

Dat het u, edelachtbare, moge behagen, de gedaagde in reconventie, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan mij te betalen de som van € [uw schade], te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der indiening dezes tot algehele voldoening;
Lijst van producties:

Geef hier een genummerde lijst van de bijgevoegde producties, nummering stemt overeen met de nummers op de voorbladen, hierachter telkens een korte omschrijving.

Er dient voor iedere partij behalve uzelf een exemplaar plus 1 naar de griffie gezonden te worden. In uw geval dus twee exemplaren, 1 voor de rechter, en 1 voor NTI. De cva hoeft u niet separaat nog eens naar NTI, of diens gemachtigde, of de deurwaarder te verzenden.

Let op, ik raad iedereen stellig af het bovenstaande te gebruiken. Juistheid en / of compleetheid wordt op generlei wijze gegarandeerd. Gebruik is geheel voor eigen risico. U wordt stellig aangeraden dit over te laten aan iemand met terzakedoende kennis.

NTI
verified
Berichten: 32
Lid geworden op: 03 nov 2009 11:29

Re: NTI, Puinhoop kwa administratie!

Ongelezen bericht door NTI »

Beste allemaal,

Met verbazing lees ik de veronderstellingen rondom mijn motivatie om te reageren, en het lijkt me dan ook wenselijk van mijn kant duidelijkheid te verschaffen: sowieso staat de tevredenheid van de student hoog in het vaandel bij het NTI, en in het kader daarvan vind ik iedere student die niet tevreden is of een probleem signaleert er absoluut een te veel. Als ik op onze eigen digitale fora of daarbuiten klachten of problemen signaleer probeer ik daar oplossend te werken. Daarbij is het natuurlijk wel van belang dat ik de situatie bij het NTI kan verifiëren, op basis van een nickname op een forum kan ik geen studentgegevens traceren en dus de situatie niet nagaan.
Van mijn kant kan ik in ieder geval de garantie geven dat iedereen die reageert zeer serieus genomen wordt, en dat ik hoop dan ook nog steeds dat IJseos zich via mijn emailadres zal melden.

Ik wens u allen een goede jaarwisseling en gelukkig 2012!!

Vriendelijke groet,

Els Beltman, hoofd Klantenservice NTI

Gesloten