LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Voor alle onderwerpen omtrent natuur en milieu
NoMiHa
Berichten: 11
Lid geworden op: 21 aug 2016 18:43

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door NoMiHa »

In de brochure www.informatiebrochure -chroom6.nl van het RIVM staan 2 fouten in één alinea: " Het toevoegen van chroom-6-verbindingen bij houtconservering van producten voor consumenten is al langer niet toegestaan. Oude schuttingen en houten speeltoestellen kunnen nog wel chroom-6-verbindingen bevatten."
Ten eerste is chroomtrioxide in geïmpregneerd hout nog steeds wel toegestaan.
Ten tweede staat er dat oude schutttingen en speeltoestellen chroom6 verbindingen kunnnen bevatten? Hoe kan dat, al het chroom6 was toch tijdens het impregneren omgezet naar het onschadelijke chroom3?
Ten derde staat er verderop: Bij houtconservering en het verwerken van geconserveerd hout (alleen nog in de industrie). Alleen nog in de industrie? Bij wie heeft het RIVM informatie gewonnen want daar klopt niks van.

newmikey
Berichten: 4430
Lid geworden op: 04 jul 2007 15:03

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door newmikey »

NoMiHa schreef:In de brochure ...
Ik geloof u onvoorwaardelijk, dat zou zijn als er inderdaad een brochure achter uw afgebroken link zou zitten. Dat is echter niet zo. Er is wel een www.informatiepuntchroom6.nl maar dat is een website van het CAOC, niet van het RIVM.

Past u uw bericht nog even zo aan dat er ook echt iets in staat? Heel sympathiek!

NoMiHa
Berichten: 11
Lid geworden op: 21 aug 2016 18:43

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door NoMiHa »

Bladzijde 7 van deze folder. https://www.informatiepuntchroom6.nl/wp ... IVM_TG.pdf

Graag gedaan.

newmikey
Berichten: 4430
Lid geworden op: 04 jul 2007 15:03

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door newmikey »

Cursusje begrijpend lezen doen maar? Het staat er toch echt heel duidelijk en correct in.

kuklos
Berichten: 6192
Lid geworden op: 24 aug 2004 11:06

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door kuklos »

NoMiHa schreef:In de brochure http://www.informatiebrochure -chroom6.nl van het RIVM.
Die brochure is NIET van het RIVM. Waarom plaats je bewust een foutief en misleidend bericht?

berndv
Berichten: 9059
Lid geworden op: 29 dec 2005 11:10

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door berndv »

kuklos schreef:
NoMiHa schreef:In de brochure http://www.informatiebrochure -chroom6.nl van het RIVM.
Die brochure is NIET van het RIVM. Waarom plaats je bewust een foutief en misleidend bericht?
is dat zo? waarom staat er bovenaan die brochure dan dat het een uitgave is van het rivm? En waarom sluit de brochure af met:
De informatie in deze brochure is een samenva ing en versimpeling van wat wetenschappelijk bekend is, sommige termen en nuances zijn hierin weggelaten.
Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus1 | 3720BA Bilthoven www.rivm.nl

tree3
Berichten: 134
Lid geworden op: 17 mar 2015 13:55

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door tree3 »

Ik heb een paar vragen:

Is het u bekend dat daarin staat geschreven dat na ongecontroleerde
verbranding de achterblijvende as ongeveer 5600 mg arseen per kg
bevat. en dat het daarmee de grens van gevaarlijk afval honderdvoudig
te boven gaat?

Kent U het rapport "Basisdocument Arseen", uitgebracht in januari 1990
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu? Zie
http://rivm.nl/Documenten_en_publicatie ... ent_Arseen (dit rapport staat niet (meer) online).

Is het U bekend dat daarin staat geschreven dat bij ongecontroleerde
verbranding van met arseen geïmpregneerd hout 20 tot 80 procent van
het arseen in de lucht terechtkomt, en dat het arseen nagenoeg
volledig aan aërosolen gebonden is?

Is het U bekend dat daarin staat geschreven. dat het betreffende
arseen in aërosolen tot een van de allerfijnste aërosolfracties
behoort (massamediaan circa 0,4 m en 85 % beneden 1 m) en daardoor bij
inademing tot diep in de longblaasjes terecht kan komen en zo kanker
veroorzaken?

Hebt U kennis genomen van de uitspraak van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens van 19 februari 1998, nummer 216/1996/735/932' ?

Is het U bekend dat in die uitspraak valt te lezen dat arsenicum in
principe in al zijn verbindingen kankerverwekkend is, omdat het in het
menselijk lichaam wordt 'omgezet in arsenaat dat de plaats van
fosfaatgroepen in het DNA inneemt, wat leidt tot fouten bij de
celdeling en als zodanig tot kanker?

Is het U bekend dat die uitspraak stelt dat de overheid op grond van
artikel 8 EVRM een actieve rol moet spelen bij het verstrekken van
informatie over de risico's van met arseen geïmpregneerd hout als dat
het privé-leven van mensen ernstig nadelig kan beïnvloeden?

Is het U bekend dat over geheel Nederland met arseen geïmpregneerd
afvalhout wordt verbrand in houtkachels, in open haarden binnenshuis
en op brandstapels in de buitenlucht, zonder dat de Staat haar
inwoners heeft geïnformeerd over de risico's van de vrijkomende
arseen-aërosolen in de lucht en de zeer hoge arseenconcentraties in de
as?

Deelt U de mening, dat de Staat op grond van de uitspraak van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 19 februari 1998 met
betrekking tot artikel 8 van het EVRM de plicht heeft tot de actiever
verstrekking van informatie aan alle inwoners van Nederland over de
grote risico's van het verbranden van met arseen geïmpregneerd hout in
kachels, open haarden, op brandstapels en dergelijke?

Gezondheidsrisico's van houtverduurzamingsmiddelen:
Oriënterende evaluatie voor CCA-zouten

4.4 Mogelijke expositie na verbranden van verduurzaamd hout

perculaatwantitatieve gegevens over mogelijke concentraties binnenshuis bij het verstoken van verduurzaamd hout in kachels of open haard, ontbreken. Het voorkomen van een intoxicatie bij een gezin dat verduurzaamd hout als brandstaf voor de kachel gebruikte (gerapporteerd door Peters et al., 1984) is een kwalitatieve aanwijzing dat de mate van blootstelling bij dergelijk gebruik aanzienlijk kan zijn *9.
Hierbij aansluitend kan het resultaat van een onderzoek van Polandt et al. (1993) genoemd worden. Deze auteurs vonden in as en vliegas van verbrand hout (verduurzaamd met CCA-zouten) zeer hoge concentraties arseen, chroom en koper. In vliegas waren de maxima respectievelijk 32.4 g As/kg, 37.4 g totaal-Cr/kg en 43.3 g Cu/kg; in de achterblijvende as was dit respectievelijk 5,6 g As/kg, 81.8 g totaal-Cr/kg en 87.7 g Cu/kg. In een uitloogproef bleken de metaalionen sterk uit te spoelen uit de as, waarbij chroom in het eluaat aanwezig was als Cr(VI) hetgeen belangrijk is i.v.m. de toxische eigenschappen van chroom in deze oxidatietoestand. (Polandt et al., 1993).

Deze resultaten wijzen erop dat humane expositie tijdens/na verbranden van verduurzaamd hout zou kunnen optreden (en zou kunnen leiden tot een gezondheidskundig probleem). Deze beperkte gegevens suggereren dat humane expositie tijdens/na verbranden van verduurzaamd hout zou kunnen optreden waarbij zich blootstelling zou kunnen voordoen aan onder andere Cr(VI). Nadere uitspraken hierover zijn niet mogelijk zonder additionele gegevens.

Verder geeft het RIVM aan dat in combinatie met arseenzuur Chroom VI veranderd naar Chroom-3. Bevat elk hout dan wel arseenzuur?

De buitenlandse literaratuur biedt meer informatie dan wat in Nederland beschikbaar is. Is het RIVM ook bekend met andere onderzoeken vraag ik me af?

puma73
Berichten: 5877
Lid geworden op: 28 nov 2003 13:41

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door puma73 »

google is je beste vriend, doe je best

Moneyman
Berichten: 18938
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door Moneyman »

Heb je echt niks recenters kunnen vinden dan informatie van 20-30 jaar oud...?

Los daarvan: wat wil je bereiken met deze contactloze sleur&pleur-post?

Mucha

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door Mucha »

[Bericht verwijderd door de Moderator in overleg met de gebruiker.]

tree3
Berichten: 134
Lid geworden op: 17 mar 2015 13:55

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door tree3 »

Indien er wat recenters is dan hou ik mij aanbevolen. En iets hoeft niet recenter te zijn als het al voldoende is onderzocht lijkt mij.

Kunt u uiteenzetten welke gevaarlijke componenten vrijkomen bij verbranding van CCA-hout en in welke vorm? Kunt u daarbij per stof tevens de gezondheidsrisico’s uiteenzetten?

De vraag welke gezondheidsrisico's je loopt komt geen antwoord van het Ministerie van Milieu & Infrastructuur.

Het antwoord hierop was:

De «definitie» zoals opgenomen in het sectorplan hout van LAP2 is:
C-hout: geïmpregneerd hout, zijnde behandeld hout waar stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht om de duurzaamheid te verbeteren:
– gecreosoteerd hout (met koolwaterstoffen en teren bewerkt)
– gewolmaniseerd hout (CC- en CCA-hout); CCA-hout bevat naast koper en chroom ook arseen; CC-hout bevat wel koper en chroom, maar geen arseen
– hout dat met andere middelen (fungiciden, insecticiden, boorhoudende verbindingen, quaternaire ammoniumverbindingen) is behandeld.
De minimumstandaard conform LAP2 voor het be- en verwerken van gewolmaniseerd hout is storten op een daarvoor geschikte deponie.
Het toepassen voor hoofdgebruik als brandstof of het verbranden als vorm van verwijderen is alleen toegestaan wanneer de daarbij ontstane reststoffen (assen) worden gestort zodat geen verspreiding van de metalen kan plaatsvinden.
Materiaal- of producthergebruik van gewolmaniseerd hout (CC en CCA) is niet toegestaan, met uitzondering van materiaalhergebruik van CCA-hout, voorzover dit kan op grond van het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout milieubeheer.
Het koper, chroom en arseen dat aanwezig is in het CCA/CC-hout zal zowel bij gecontroleerde als ongecontroleerde verbranding vrijkomen. Echter, bij gecontroleerde verbranding wordt koper, chroom en arseen vastgelegd in de bodemassen/reststoffen en vindt veel minder emissie plaats naar het water en de lucht. De verbrandingsresten moeten conform de minimumstandaard van LAP2 gestort worden om verdere verspreiding van deze componenten te voorkomen.

We zien dat mensen stoken op behandeld hout. Daarmee vergiftig je niet alleen je zelf maar ook je omgeving. Sommige mensen hebben niet voldoende geld om hun huis te verwarmen en verzamelen sloophout om dat op te gaan stoken. Als ik arsenicum bij iemand in de tuin gooi krijg ik wellicht 10 jaar celstraf. Wie controleert dat iemand stookt op behandeld hout? Daar waar controle's ontbreken krijg je wantoestanden helaas.

De GGD gaf aan dat het niet uitmaakt als je stookt op (on)behandeld hout. Zij zeggen dat er kleine hoeveelheden arseen de lucht in gaat. Echter een onderbouwing met rapport ontbreekt in deze. Uit het voorgaande zag je dat er 20% tot 80% arseen de lucht in verdwijnt en 5600mg in het as over blijft.

Hoe de mutaties van Chroom VI naar Chroom 3 gaan blijft onduidelijk. Chroom VI heeft verschrikkelijke gevolgen gehad bij de Defensiemedewerkers o.a.

Mucha

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door Mucha »

[Bericht verwijderd door de Moderator in overleg met de gebruiker.]

Moneyman
Berichten: 18938
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door Moneyman »

tree3 schreef:Indien er wat recenters is dan hou ik mij aanbevolen. En iets hoeft niet recenter te zijn als het al voldoende is onderzocht lijkt mij.
Het is niet alleen voldoende onderzocht, het is ook al meer dan voldoende besproken.

trail46
Berichten: 1075
Lid geworden op: 17 jul 2012 10:51

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door trail46 »

Ik kwam dit net tegen en hoewel het woord kankerverwekkend nergens word gebruikt wil de GGD Amsterdam toch veel betere regels.
Bron.. http://www.at5.nl/artikelen/166960/amst ... in-de-stad
De GGD wil dat er een verbod komt op houtkachels in de stad. De rook die uit de kachels komt is zo schadelijk voor de gezondheid, dat het niet meer verantwoord zou zijn om te stoken. Maar liefst tien procent van de Amsterdammers heeft regelmatig last van die houtrook, omdat hun buren stoken.

'Kilo houtrook evenveel fijnstof als 3000 kilometer met vrachtwagen'
Houtrook kan volgens de GGD voor gezondheidsproblemen zorgen, vertelt Henke Groenewold van de gezondheidsorganisatie. 'Mensen weten vaak niet dat als je één kilo hout stookt in een vuurkorf, krijg je net zoveel fijnstof als dat je 3000 kilometer rijdt met een vrachtwagen. Zeker op plekken waar mensen heel dicht bij elkaar wonen, is dat gewoon vragen om problemen en kan dat eigenlijk niet goed gaan'. Om de problemen aan te kaarten bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de GGD samen met het RIVM een platform houtrook begonnen.

berndv
Berichten: 9059
Lid geworden op: 29 dec 2005 11:10

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door berndv »

nogmaals:
Mucha schreef:Je punt is nu wel gemaakt. Houtrook is slecht. We snappen het.
Door blijven drammen werkt averechts.

Moneyman
Berichten: 18938
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door Moneyman »

"Een kilo houtrook" :mrgreen: :mrgreen:

Mucha

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door Mucha »

[Bericht verwijderd door de Moderator in overleg met de gebruiker.]

absent
Berichten: 315
Lid geworden op: 26 okt 2016 18:30

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door absent »

Straks moet ik mijn Mosquito kattenverjager ook nog verbranden. Zit geen hout in trouwens, dus dat mag dan gewoon in de vuurkorf?

gezondheid
Berichten: 1325
Lid geworden op: 03 nov 2011 08:37

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door gezondheid »

http://www.stuff.co.nz/environment/9098 ... g-city-air

Onderzoek uit Nieuw Zeeland.

Samenvatting:

Acute blootstelling aan arseen kunnen veroorzaken buikpijn, misselijkheid, braken en diarree, en extreme vermoeidheid, terwijl de blootstelling op lange termijn problemen, variërend van de huid pigment veranderingen, schade aan het hart, de lever en de nieren, om verschillende vormen van kanker kunnen veroorzaken.

Plus een langere inteligentie.

kuklos
Berichten: 6192
Lid geworden op: 24 aug 2004 11:06

Re: Geïmpregneerd hout wel goed voor milieu?

Ongelezen bericht door kuklos »

gezondheid schreef:Plus een langere inteligentie.
Hoe meet je een langere intelligentie?

Gesloten