LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ben je het niet eens met de regelgeving of de overheid? Ventileer hier jouw mening.
Acrom
Berichten: 4
Lid geworden op: 05 nov 2006 13:25

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door Acrom »

petedith1's mening Geplaatst op 15 Sep jl.
Je leert pas fietsen als je kunt autorijden
is een heel zinnige.
Fietsers (en voetgangers) jonger dan 14 jaar kan (helaas) ook nooit aan opzet grenzend roekeloos gedrag verweten worden. In het andere geval zou de "sterkere verkeersdeelnemer" beroep zou kunnen doen op overmacht.
Van kinderen kan dit gedrag niet aannemelijk verklaard worden, in wat voor baldadige/onverantwoordelijke bui ze ook zijn. Eventuele gevolgschade is daarom bij de huidige wetgeving 100% voor rekening van de "sterkste verkeersdeelnemer". Ook wanneer die stilstond, stapvoets reed, alle verkeersregels in acht nam. Ook wanneer de "zwakkere verkeersdeelnemer" dat duidelijk niet deed, de verkeersovertreding zelfs onder toezicht van de ouder/verzorger beging... Hoe pijnlijk het ook in de portemonnee is: men mag al van geluk spreken wanneer naast uitblijven van lichamelijk letsel bij de zwakkere verkeersdeelnemer de aansprakelijkheidsverzekering van (de ouder/verzorger van) een "zwakkere - al dan niet in overtreding zijnde -verkeersdeelnemer" zich bereid verklaart - geheel onverplicht - de schade deels te vergoeden.

Zoals Bor Komorovski 18 sep. jl. juist samenvatte: "
aan opzet grenzende roekeloosheid"geldt pas als iemand weet wat er kan en hoogstwaarschijnlijk zal gebeuren en toch de handeling uitvoert en daarmee de kans dat het misgaat accepteert. Oftewel willen, weten en de aanmerkelijke kans accepteren.
Geen enkel verkeersdeelnemer (suïcidegevallen daargelaten) brengt zijn/haar leven en gezondheid doelbewust in gevaar door zich niet aan de verkeersregels te houden.
Juist en alleen daarom zijn de zwakste verkeersdeelnemers qua aansprakelijkheid beschermd. Qua schuldvraag kan alleen de politie een boete opleggen wegens eventueel door zwakkere verkeersdeelnemer begane verkeersovertreding. Dit komt in de praktijk zelden voor omdat "men" acht dat deze er door het incident al genoeg van geleerd heeft... Kan iemand mij vertellen of dit ook aan bod komt op de basisschool? In hoeverre wordt er in het onderwijs (en door de ouders/verzorgers natuurlijk) nadruk op gelegd dat het gewoon hardstikke stom is en letterlijk levensgevaarlijk de verkeersregels niet in acht te nemen? Wil de jeugd de verkeersregels wel serieus nemen? Of zijn ze even stom als die automobilisten die de maximum snelheid overschrijden, geen richting aangeven, door rood licht rijden enz. Is de jeugd niet gewoon even fout maar net een stuk beter beschermd qua aansprakelijkheid?
Daarom zijn in de huidige wetgeving in feite de fietsers, wandelaars en kinderen jonger dan 14 jaar qua aansprakelijkheid gelijk gesteld aan de blinde verkeersdeelnemer die gebruik maakt van een blindegeleidestok. Helaas gedragen de fietsers en kinderen (ouder en jonger dan 14 jaar) zich helaas niet zo voorbeeldig in het verkeer als de incidentele blindegeleidestok-gebruiker.
Om reacties van slechtzienden en blinden voor te zijn: ja, ik zou ook niet meer op de weg/voetpad durven te lopen met het risico aangereden te worden en dat men doorrijdt. Mijn partner heeft namelijk ook zo'n stok en ik blijf het eng vinden in het huidige verkeersbeeld. En ja: een kind fietste (onder toezicht van een in auto meerijdende ouder) met hoge snelheid over het voetpad in op mijn stapvoets de oprit afrijdende auto die stilstond op het moment van de aanrijding. Gelukkig geen lichamelijk letsel, slecht materiële schade waarvan ik het inderdaad niet eens ben dat die strikt volgens art. 185 WvW voor mijn eigen rekening is. Voor eventuele door het kind geleden schade kan ik zelfs aansprakelijk worden gesteld...

Gaat hier niet ook een andere analogie op: "zwakkere verkeersdeelnemers" zijn nu ook bij de (wegenverkeers)wet beter beschermd tegen aansprakelijkheid dan de "sterkere verkeersdeelnemers", ongeacht de schuldvraag. Dat doet me denken aan de voorkeur die bij echtscheidingsrechtsspraak lijkt te zijn voor het "zwakkere geslacht" waartegen die "Dwaze vaders" protesteren.

acjzr1
Berichten: 827
Lid geworden op: 11 mar 2004 20:58

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door acjzr1 »

Geplaatst op 05 Nov 2006 15:51 door Acrom

Geen enkel verkeersdeelnemer (suïcidegevallen daargelaten) brengt zijn/haar leven en gezondheid doelbewust in gevaar door zich niet aan de verkeersregels te houden.
Juist en alleen daarom zijn de zwakste verkeersdeelnemers qua aansprakelijkheid beschermd.
????????
Tussen gesloten slagbomen door fietsen of in het donker zonder licht of reflectie door rood fietsen is dus volgens fietsers niet gevaarlijk?

Als iedereen gewoon de verkeersregels volgt is er niemand meer die bewust of onbewust risico's neemt.Zo makkelijk is het. :wink:

resp00112469
Berichten: 851
Lid geworden op: 14 okt 2003 22:11

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door resp00112469 »

Mentaliteit en verantwoordelijkheids gevoel zijn over het algemeen ver te zoeken. Niemand houdt, uitzonderingen daar gelaten, rekening met elkaar. Dat is niet alleen bij de jeugd, ook ouderen maken zich hieraan schuldig.
Of het nu het verkeer betreft of de nomale omgangs vormen, het maakt geen verschil. Dikwijls maak ik het mee, dat bij het naderen van mijn flat er iemand naar binnen gaat en prompt de deur voor je neus dicht smijt. Normaal kijk je eerst even of er iemand komt die er ook in wil en dan houd je de deur even open.
Op de weg is het al niet anders, een voorbeeld had ik 10 dagen geleden nog.
Mijn zoon was met vacantie en had zijn wagen naar de garage gebracht voor een grote beurt. Ik zou de wagen weer ophalen en hem daarmee van Schiphol afhalen.
Toen ik de wagen had gehaald en de straat uit reed zaten er 2 jonge fietsers voor mij en lieten mij er niet langs. Steeds als het het wilde proberen ging er eentje voor mij rijden en de ander links van de weg.
Hier was totaal geen noodzaak voor want de straat is breed genoeg.
Dat heeft zo ongeveer een 250 meter geduurd en toen ik er toch langs wilde gaan gooide die knaap zich er weer voor.
Hij bleef links rijden en had zoveel aandacht voor mij, dat hij de tegemoet komende wagen niet opmerkte. Het is dat de bestuurder vol in de remmen ging en de knaap nog net op tijd naar rechts ging, anders was hij op de motorkap van de tegenligger ge-eindigd. Ging dus nog maar net goed. Schep je dan zo´n secreet, dan heb je toch een groot probleem en dat vind ik niet terecht.
Eigenlijk zouden fatsoens normen weer als verplicht schoolvak terug moeten komen en er worden ingestampt, hoewel de eerste taak ligt bij de ouders, maar die hebben het waarschijnlijk ook nooit gehad, dus kan je ze dit eigenlijk niet aanrekenen.
Dat is overigens het enige punt van de Minister Presidend waar ik volledig achter sta!

Vr. Gr. Hans.

acjzr1
Berichten: 827
Lid geworden op: 11 mar 2004 20:58

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door acjzr1 »

Omdat onze overheid fietsers zodanig beschermt dat ze denken dat ze alles mogen gebeuren er zo veel ongelukken.Gewoon terug naar de tijd dat ik nog naar school fietste.Toen kreeg je nog een bekeuring als je geen 30cm wit of geel aan je achterspatbord had.Nu is zelfs verlichting niet meer verplicht! :evil:

SJZ
Berichten: 4093
Lid geworden op: 09 aug 2003 21:03

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door SJZ »

dat ze denken dat ze alles mogen gebeuren er zo veel ongelukken.
Ja ja, omdat ze qua schadevraag goed beschermd zijn rijden ze vrijwillig onder een auto?
Gewoon terug naar de tijd dat ik nog naar school fietste.
Ach ja, vroeger was alles beter he?
Toen kreeg je nog een bekeuring als je geen 30cm wit of geel aan je achterspatbord had.
Tja, alsof dat zo nuttig is.
Nu is zelfs verlichting niet meer verplicht!
Dan ken jij de wet niet.

acjzr1
Berichten: 827
Lid geworden op: 11 mar 2004 20:58

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door acjzr1 »

Beste SJZ,
Overdag als verlichting niet nodig is hoeft het ook niet meer op je fiets te zitten.Pas als het nodig is moet je het wel hebben.Dat heb ik niet verzonnen.Het is gewoon wwer zo'n stompzinnige aanpassing van de regels. Omdat men zich toch niet aan de wet houdt past men gewoon de wet aan. :cry:
Schuin oversteken is ook niet meer verboden maar wel gevaarlijker dan de kortste weg nemen.

Acrom
Berichten: 4
Lid geworden op: 05 nov 2006 13:25

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door Acrom »

acjzr1's reactie
Als iedereen gewoon de verkeersregels volgt is er niemand meer die bewust of onbewust risico's neemt.Zo makkelijk is het.
wordt niet door de wetgever (dit kabinet) gedeeld. Art. 185 WvW is toch van kracht waaruit blijkt dat het kabinet het nodig vind om zwakkere verkeersdeelnemers (ook wanneer deze zelf de verkeersregels niet naleven) qua aansprakelijkheid (financiële gevolgschade bij persoonlijk letsel zwakkere (evt. foute) verkeersdeelnemer maar ook door zwakkere verkeersdeelnemer aangerichtte (meestal materiële) schade aan sterkere verkeersdeelnemer) te beschermen.
Kort gezegd: de automobilist is financieel altijd de klos omdat de fietser eerder lichamelijk letsel ondervindt. Al dan niet door roekeloos - verkeersregels negerend - gedrag van die fietser.

In reactie op SJZ's reactie op acjzr1
Ja ja, omdat ze qua schadevraag goed beschermd zijn rijden ze vrijwillig onder een auto?
: Juist omdat de wetgever stelt dat van "aan opzet grenzende roekeloosheid" geen sprake kan zijn (terwijl in optiek van automobilisten juist dit nogal eens het geval is), is de automobilist qua schadevraag nagenoeg altijd de pineut. Met deze wettelijke bescherming qua schadevraag (aansprakelijkheid) ondermijnt de wetgever mijn inziens het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van de zwakkere verkeersdeelnemers.
Mag ik SJZ vragen of hij/zij ook regelmatig als automobilist deelneemt aan het verkeer. Indien het antwoord nee is, gelieve dan nog eens te reageren nadat je een jaartje of 2 als (verantwoord rijdend) automobilist hebt deelgenomen aan het verkeer, met name in de schoolspits maar ook in de gewone 30 km zones... Dat was namelijk de stelling waar ik het als eerste eens was in mijn eerste reactie: petedith1's mening Geplaatst op 15 Sep jl.
Je leert pas fietsen als je kunt autorijden

is een heel zinnige.


Hans reactie
Eigenlijk zouden fatsoens normen weer als verplicht schoolvak terug moeten komen en er worden ingestampt, hoewel de eerste taak ligt bij de ouders, maar die hebben het waarschijnlijk ook nooit gehad, dus kan je ze dit eigenlijk niet aanrekenen.
Dat is overigens het enige punt van de Minister Presidend waar ik volledig achter sta!
komt niet overeen met wat ik fatsoenlijk vind aan onze MP.
Dit kabinet (waarvan Minister President Balkenende - nog - voorzitter is) heeft er blijkbaar voor gekozen de zwakkere verkeersdeelnemers minder verantwoordelijkheidsgevoel aan te rekenen omdat ze eerder lichamelijk letsel oplopen bij ongevallen waarbij een sterkere verkeersdeelnemer is betrokken. Ongeacht schuldvraag draait sterkste verkeersdeelnemer meestal op voor eigen + door zwakkere verkeersdeelnemer opgelopen schade. Hoezo fatsoensnormen?

acjzr1
Berichten: 827
Lid geworden op: 11 mar 2004 20:58

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door acjzr1 »

Geplaatst op 06 Nov 2006 21:45 door Acrom


--------------------------------------------------------------------------------

acjzr1's reactie
Quote:
Als iedereen gewoon de verkeersregels volgt is er niemand meer die bewust of onbewust risico's neemt.Zo makkelijk is het.

Beste Acrom,
Ikweet dat de wetgever het hier niet mee eens is.
Als men (iedereen) zich aan de in nederland geldende verkeersregels zou houden zou dat heel wat ongelukken en slachtoffers schelen.

Onze overheid ziet blijkbaar liever dat roekeloze fietsers dood gereden worden dan dat men ze wijst op hun eigen verantwoordelijkheid.
Een fietser staande houden kost immers meer moeite dan een automobilist flitsen.
Het gaat uiteraard niet om veiligheid maar om geld. :cry:

alfatrion
Berichten: 17748
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door alfatrion »

Dat er minder ongelukken plaatst vinden als iedereen zich aan de wet houd wil nog niet zeggen dat dit doel (veiligheid) beter gedient wordt als art 185 WvW wordt afgeschaft.

acjzr1
Berichten: 827
Lid geworden op: 11 mar 2004 20:58

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door acjzr1 »

Dat je als zwakkere weggebruiker wordt aangemerkt betekent niet dat je je niet aan de regels moet houden.Of ben ik dan zo gek?

alfatrion
Berichten: 17748
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door alfatrion »

Nee, maar dat spreek ik toch ook niet tegen :!:

Acrom
Berichten: 4
Lid geworden op: 05 nov 2006 13:25

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door Acrom »

Alfatrion
Dat er minder ongelukken plaatst vinden als iedereen zich aan de wet houdt, dan wil dit nog niet zeggen dat dit doel (veiligheid) beter gediend wordt als art 185 WvW wordt afgeschaft.
: mee eens, maar mag het dan niet aangepast worden zodat de interpretatie van "aan opzet grenzende roekeloosheid" in het betreffende artikel ook recht doet aan de betekenis die o.a. automobilisten eraan geven? Ofwel: dat aansprakelijkheidsvrijstelling voor zwakkere verkeersdeelnemers niet vanzelfsprekend is wanneer (aan opzet grenzend) roekeloos gedrag in combinatie met verkeersovertreding door deze zwakkere verkeersdeelnemer de enige oorzaak zijn van (persoonlijk/materiële) schade.

Ik heb nooit gesteld dat het artikel afgeschaft moet worden, een fatsoenlijkere uitvoering zou ik echter zeker op prijs stellen. Hoe de wet nu wordt uitgevoerd - bij duidelijke schuld door zwakkere verkeersdeelnemer - vind ik duidelijk onfatsoenlijk en niet bijdragend aan de verkeersveiligheid in het algemeen of die van de zwakkere - in overtreding zijnde - verkeersdeelnemer in het bijzonder.

Geen enkele fietser overtreedt de verkeersregels met het doel letsel of schade op te lopen, zeker kinderen niet. Echter ook bij roekeloos gedrag en overtreding van de verkeersregels (onbedoeld, niet met voorbedachte rade, zonder de consequenties te aanvaarden) worden toch risico's genomen worden, schade veroorzaakt waaraan de sterkere verkeersdeelnemer geen schuld hoeft te hebben.
Wanneer de sterkere verkeersdeelnemer dus echt geen enkele fout heeft gemaakt, waar mogelijk heeft geanticipeerd op het eventueel afwijkend gedrag van bijvoorbeeld de fietser.

Mijn case zoals eerder uitgelegd: wanneer een minderjarige fietser (kind) over het voetpad onder begeleiding van een in een auto langsrijdende ouder hard inrijdt op een stapvoets oprit afrijdende auto die stilstaat op het moment van de aanrijding door de fietser, de fietser door de kracht van zijn botsing over de moterkap vlieg (gelukkig zonder letsel) maar daarbij schade aanricht aan de auto: hoe is de veiligheid erbij gediend dat in dit geval de wet voorschrijft dat de automobilist voor de schade opdraait? Ouder heeft schadeformulier ingevuld en toedracht als getuige mede ondertekend. De aansprakelijkheidsverzekering van ouder stelt niet verplicht te zijn schade te vergoeden en dat automobilist (ik) zelfs aansprakelijk gesteld kan worden voor door kind geleden schade.
Leg me dat a.u.b. eens goed uit, want dat begrijp ik nog steeds niet! Hoe is met mijn (als sterkere maar volledig onschuldige verkeersdeelnemer) aansprakelijkheid de veiligheid in het verkeer gedient wanneer de ouder de verantwoordelijkheid niet neemt in te grijpen bij verkeersovertreding van eigen kind en het kind (fietser) duidelijk in overtreding is?

alfatrion
Berichten: 17748
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door alfatrion »

mee eens, maar mag het dan niet aangepast worden zodat de interpretatie van "aan opzet grenzende roekeloosheid" in het betreffende artikel ook recht doet aan de betekenis die o.a. automobilisten eraan geven?
Die termen komen niet in het wetsartikel voor, overmacht wel.
http://www.wetboek-online.nl/wet/WVW/185.html
Hoe de wet nu wordt uitgevoerd - bij duidelijke schuld door zwakkere verkeersdeelnemer - vind ik duidelijk onfatsoenlijk en niet bijdragend aan de verkeersveiligheid in het algemeen of die van de zwakkere - in overtreding zijnde - verkeersdeelnemer in het bijzonder.
Een fietser kan een T splitsing oversteken en door geen voorang te geven een ongeluk veroorzaken. De automoblist wordt door deze wet nu gestimuleerd om hard op de remmen te trappen en zo een ongeluk te vermeiden. Als de automoblist ondanks hard op zijn remmen trapt toch bij een ongeluk betrokken raakt dan zou dat overmacht kunnen zijn.

Uw casus vind ik te complex. U voert een bijzondere verrichting uit. De leeftijd van het kind is ook een belangrijk punt. Ik ga vanwege de complexiteit hier liever niet op in.

Ulbe
Berichten: 1409
Lid geworden op: 11 jun 2005 19:18

Re: fietsers zijn zwakke weggebruikers

Ongelezen bericht door Ulbe »

Er zijn helaas te veel fietsers die het verkeer grandioos onderschatten,

Wanneer de fietser op het zadel plaatsgenomen heeft, veranderd de mentaliteit soms in een apatisch daaps wezen!, die totaal niet omziet in het verkeer, en op de bonnevooi kruisingen oversteekt, al dan niet bellend met een mobiel aan het oor, :?

Wanneer 's avonds of 's nachts het licht dan ook stuk is, vinden ze het vreemd dat ze soms letterlijk uitgekafferd worden door een chauffeur die zowat een hartaanval van schrik heeft, omdat de fietser bijna tussen de voowielen van de auto had gelegen!, de fietser zelf heeft natuurlijk niks in de gaten, en is verbaast van de reactie van de chauffeur en verwacht dat de chauffeur in donker een helder zicht heeft...,

Bij de meeste "gewone" motorvoertuigen is het levensgevaarlijk om s' avonds en 's nachts zonder licht te rijden voor de fietsers, de meeste motorvoertuigen hebben de verlichting dermate gedimd dat wanneer een fietser in het licht komt van de koplampen, dat de fietser al bijna op de motorkap ligt,

Wanneer je zo'n sukkel treft, heb je natuurlijk een snelle reactie en goede remmen nodig! om de fietser uit het ziekenhuis of erger... te houden!,

M.a.w. Veel fietsers denken te licht over het verkeer, en vermoeden dat verkeer een spelletje is!,

Wanneer je één keer een ongeval hebt meegemaakt, wordt er meestal wel anders gedacht over het gemotoriseerd verkeer, want als fietser ben je automatisch over de rug van de chauffeur verzekerd, maar je leven en lichaam kun je maar één keer in de kreukels rijden!, en daar helpt geen verzekering meer bij!,

Vriendelijke groeten,

Ulbe.

Gesloten