Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ben je het niet eens met de regelgeving of de overheid? Ventileer hier jouw mening.
ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Er is op 10 september 2019 bezwaar gemaakt conform artikel 8 Reglement Geschillencommissie
Naar aanleiding van een uitermate gunstige uitspraak van de Hoge Raad op 2 september 2016 over effectenlease, heeft [Klager] op 6 oktober 2016 bij Aegon geklaagd over zijn SprintPlan via Van Koesveld Sparen. Aegon heeft op 7 december 2016 de claim op basis van de uitspraak van de Hoge Raad naast zich neergelegd, maar [Klager] wel een coulanceregeling aangeboden op basis van (een scheepslading aan financiële) gegevens uit de tijd dat hij het SprintPlan kocht.

[Klager] is hier uiteraard niet op ingegaan, heeft zijn vordering op 20 april 2017 nogmaals verduidelijkt en heeft uiteindelijk op 31 maart 2018 zijn klacht onder kenmerk 18.01205 aan het hem eerder onbekende Kifid voorgelegd.
Vreemd genoeg liet uw secretariaat op 4 april 2018 weten dat eerst de interne klachtprocedure moet zijn afgerond, waarop [Klager] de eerdere correspondentie naar Kifid heeft gestuurd. Nog steeds te vroeg, ondanks de reactie van Aegon was de interne klachtprocedure nog niet geheel doorlopen. Dus op 25 mei 2018 wederom bij Aegon geklaagd en opnieuw bij Kifid aangeklopt. Weer te vroeg, eerst moest Aegon de kans krijgen om binnen acht weken inhoudelijk te reageren. Natuurlijk herhaalde Aegon haar standpunt uit 2017, wat onder het nieuwe kenmerk 18.03112 op 12 september 2018 is doorgestuurd naar Kifid.
Op 2 april 2019 belde uw Secretaris De Bie [Klager] dat hij de klacht niet in behandeling zou nemen vanwege een collectieve procedure van Vereniging Consument & Geldzaken, zonder acht te slaan op de nog lopende procedure van Platform Aandelenlease.

Nadat uw secretariaat onlangs ook de op die basis ingediende klacht 19.02460 niet in behandeling wilde nemen, hebben wij conform artikel 8 met het daarvoor bestemde formulier gemotiveerd bezwaar gemaakt bij de Voorzitter.

Of we er inhoudelijk/procedureel nog wat van verwachten? Nee, want de stellingname van deze Secretaris is inmiddels tot beleid verheven. Vreemd genoeg ook zonder de mogelijkheid - vanwege het belang van de zaak voor vele andere klagers - deze ingrijpende consumentonvriendelijke beleidswijziging aan de Commissie van Beroep voor te leggen.

Zoals onlangs wel voor overlijdensrisicoverzekeringen is gedaan...
Beroep
De uitspraak GC 2019-623 over de klacht van een consument tegen De Hypotheker Emmeloord is bindend. De uitspraak GC 2019-625 over de klacht van een consument tegen VLIEG Advies Groep is niet-bindend. Vanwege het belang van deze uitspraken voor zowel de consumenten als de financiële dienstverleners heeft de Geschillencommissie bepaald dat voor beide partijen beroep mogelijk is bij de Commissie van Beroep.

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
17 sep 2019 13:22
De Beslissing op bezwaar, niet van de Voorzitter maar van de aanstaande behandelend Secretaris...
De klacht zal nu opgepakt worden door de behandelend secretaris mr. A.C. de Bie.
(..)
U zult binnen een termijn van twee weken bericht krijgen van de behandelend secretaris.

Met vriendelijke groet,
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

mr. A.C. de Bie
Secretaris Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

Een Beslissing op Bezwaar zoals het hoort, tegen een afwijzing van de Secretaris Ombudsman Kifid op 14 december 2011.
De Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft op 14 december 2011 beslist dat het door u, namens de Consument, ingediende geschil niet kan worden behandeld omdat de klacht niet is ingediend binnen drie maanden nadat Aangeslotene zijn definitief standpunt kenbaar heeft gemaakt.
Uit de door u ingezonden correspondentie blijkt niet dat sprake is (geweest) van een definitief standpunt aan de zijde van Aangeslotene. Evenmin blijkt dat Aangeslotene u heeft gewezen op de interne klachtenprocedure dan wel op de mogelijkheid om de klacht aan het Klachteninstituut voor te leggen. Gezien de onbekendheid van de Consument met het Klachteninstituut en de door het Klachteninstituut gehanteerde termijnen ben ik van mening dat niet gesteld kan worden dat de Consument de klacht niet binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 15 lid 2 van het Reglement bij het Klachteninstituut heeft ingediend.

Op grond van het voorgaande acht ik uw bezwaar dan ook gegrond.

De geschiedenis herhaalt zich, telkens weer. Zoals deze klacht tegen Dexia, op 28 maart 2012 (!!!) bij Kifid ingediend
4 november 2019, de Secretaris Geschillencommissie Kifid schreef:U heeft Dexia op 26 augustus 2009 bericht schade te hebben ondervonden door het afsluiten van de overeenkomst. Dexia heeft u hierop een reactie gestuurd. Hieruit blijkt dat u in 2009 op de hoogte was van de feiten en omstandigheden die aanleiding geven tot het indienen van een klacht over uw effectenlease-overeenkomst. U heeft uw klacht pas op 28 maart 2012 ingediend bij Kifid. Tussen 26 augustus 2009 en 28 maart 2012 zit een periode van respectievelijk ruim 2,5 jaar. Daarmee is de ‘redelijke termijn’ ruimschoots overschreden en kan de Geschillencommissie uw klacht niet in behandeling nemen.

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De termijn van indiening bij Kifid is pas op 1 april 2017 beperkt tot een jaar nadat Consument zijn Klacht aan de Financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Heeft de FD de klager niet gewezen op de klachtmogelijkheid bij Kifid, dan kan de Consument de Klacht indienen binnen een redelijke termijn nadat hij begreep of had behoren te begrijpen dat hij met zijn Klacht bij Kifid terecht kon. Wat met een spontane naamsbekendheid van 7% (onderzoek Kwink 2016) in theorie weer oneindig kan zijn.

Voor een tiental klachten heeft Dexia na jarenlange onderhandelingen begin 2012 nieuwe voorstellen gedaan via Zettel Mediation. Nog steeds volstrekt onvoldoende, dus meteen geklaagd bij Kifid. Waar nu eind 2019 een onverbeterlijke Secretaris dus domweg geen zin heeft om onze klachten verder uit te werken en ze door de Geschillencommissie inhoudelijk te laten beoordelen...

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Of is dit soort afwijzingen meer een persoonlijke vete?
22 november 2019, dezelfde Secretaris Geschillencommissie schreef:uit de gegevens blijkt dat de klacht voor de eerste maal op 19 september 2017 is gemeld bij Aegon Bank N.V. Deze reageerde uitgebreid op 28 september 2017 op de klacht. Een klacht moet altijd binnen één jaar aan ons worden toegestuurd.

Deze Secretaris ziet even over het hoofd dat de klacht daarna op 31 oktober 2017 opnieuw aan Kifid voorgelegd en vervolgens nogmaals in z'n geheel op 5 juni 2018. Een dossier wat bij Kifid op onverklaarbare wijze online helemaal verdwenen is. Gelukkig hebben we de foto's nog!

Lady1234
Berichten: 15902
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Zou het niet eens tijd worden dat het Kifid voor de rechter gedaagd wordt voor hun eigen handelen? Of is dat niet mogelijk?

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Lady1234 schreef:
02 dec 2019 17:27
Zou het niet eens tijd worden dat het Kifid voor de rechter gedaagd wordt voor hun eigen handelen? Of is dat niet mogelijk?
Ik doe graag mee!!!

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Lady1234 schreef:
02 dec 2019 17:27
Zou het niet eens tijd worden dat het Kifid voor de rechter gedaagd wordt voor hun eigen handelen? Of is dat niet mogelijk?
Hoe? Wij hebben geklaagd tot aan de Minister van Financiën en de Tweede Kamer, niemand die er ook maar iets mee doet. Mijn nog altijd voortdurende uitsluiting begin 2016 is domweg een wraakactie van het toenmalig bestuur geweest, nadat ik op verzoek van het programma Kassa een aantal voorbeelddossiers had aangeleverd met verbeterpunten voor Kifid.

Het Klachteninstituut als instantie is onafhankelijk en onpartijdig, maar dat geldt niet voor ieder individu en zeker niet voor een aantal secretarissen. Zo zit daar een voormalig advocaat van Aegon en het voormalige hoofd Afwijzingen van Dexia, ex-collega van de huidige senior-jurist van Aegon. Kifid zal het nooit toegeven en ze zolang mogelijk steunen, maar er zijn de afgelopen jaren al wel een paar via de achterdeur vertrokken. Als we die extra drempel maar eenmaal voorbij zijn, dan trekken we de zaak vaak alsnog naar ons toe.

Helaas te vaak (voor klachten met een belang vanaf € 25.000,--) pas bij de Commissie van Beroep,maar 3x is dan wel scheepsrecht!

Moneyman
Berichten: 19621
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Moneyman »

Toch is het wel triest. Een dergelijk instituut, wat er juist voor de burger moet zijn, zou van onberispelijke reputatie moeten zijn. Helaas is de werkelijkheid anders.

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

https://www.vvponline.nl/nieuws/kifid-v ... -evalueren

Hier ben ik het helemaal mee eens (verhaal van Martin van Rossum is heel herkenbaar), al hoop ik wellicht tegen beter weten in dat KiFiD na 3de hoorzitting gaat wijzen dat ze mijn klacht wel begrijpt...

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken ... heid-kifid
Het is gewoon een thuisfluiter van de financiële instellingen geworden.
Onafhankelijke commissie gaat transparantie van ‘thuisfluiter’ Kifid onderzoeken
https://www.amweb.nl/branche/nieuws/202 ... -101121295

Minister stelt zelf commissie in voor nieuwe evaluatie Kifid
https://www.vvponline.nl/nieuws/ministe ... atie-kifid

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Joepie Joepie schreef:
30 jan 2020 19:10
Onafhankelijke commissie gaat transparantie van ‘thuisfluiter’ Kifid onderzoeken (..) Minister stelt zelf commissie in voor nieuwe evaluatie Kifid https://www.vvponline.nl/nieuws/ministe ... atie-kifid
Onze Minister van Financiën Wopke Hoekstra:
Laat ik de mogelijkheid gebruiken die de wet mij biedt om de partij die het onderzoek gaat doen, die de evaluatie gaat doen, zelf aan te stellen. Dat doet Kifid niet, dat doe ik.

Van de tientallen klagers die onze junior-jurist afgelopen jaren bij Kifid heeft aangebracht, is helemaal niemand uitgenodigd om mee te doen aan dat onafhankelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar wie bepaalt eigenlijk de selectie?

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De Voorzitter van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid schreef:
De Rijksuniversiteit Groningen voert onder leiding van professor dr. Marc Hertogh onafhankelijk onderzoek uit naar geschilbeslechting door Kifid.

Kifid verleent medewerking aan het onderzoek door het onderzoeksteam in verbinding te stellen met consumenten en financiële dienstverleners die de reguliere klachtprocedure bij Kifid hebben doorlopen.
(..)
Met vriendelijke groet,

Eveline Ruinaard
Voorzitter Geschillencommissie

Komkommertijd
Berichten: 5930
Lid geworden op: 02 nov 2018 17:44
Locatie: Nederbelg!

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Komkommertijd »

8 januari 2018 dus 2 jaren oude Topic!

Dat niemand via Groningen nog iets wilde en in slaap is gevallen?
Nu pas een onderzoek starten is beetje laat en wie doet dat, verse studenten die nog van niets weten of een
groep die al langer onderzoek doet?

Minister Hoekstra die zelf een onderzoek wil starten?

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Komkommertijd schreef:
11 mar 2020 09:51
Dat niemand via Groningen nog iets wilde en in slaap is gevallen?
Nu pas een onderzoek starten is beetje laat en wie doet dat, verse studenten die nog van niets weten of een
groep die al langer onderzoek doet?

Minister Hoekstra die zelf een onderzoek wil starten?
Beter laat dan nooit, toch? Maar graag wel goed!!!

https://www.vvponline.nl/nieuws/ministe ... atie-kifid
https://www.amweb.nl/branche/nieuws/202 ... -101121295

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
10 mar 2020 14:08
Van de tientallen klagers die onze junior-jurist afgelopen jaren bij Kifid heeft aangebracht, is helemaal niemand uitgenodigd om mee te doen aan dat onafhankelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar wie bepaalt eigenlijk de selectie?

Waarom heeft een collega die bij Kifid honderden klagers bijstaat, ook nog geen enkele uitnodiging ontvangen?

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Ik begrijp dat KiFiD liever de mening van achterliggende Consument zelf hoort en niet van de financieel / juridisch beter onderlegde tussenpersoon die het vertrouwen van Consument heeft gekregen en waarschijnlijk ook veel beter weet hoe KiFiD werkt.

(en enquete gaat alleen naar alle afgesloten dossier, zowel met uitspraak als met schikking zonder uitspraak)

Ik begin wel benieuwd te worden naar hoe tevreden financiele dienstverleners zijn over hun KiFiD?...

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

FYI: Ik heb op 29 Feb 2020 een klaagschrift naar ministerie van financiën gestuurd (aangetekend) mbt de gedragingen van KiFiD, ik wacht met vertrouwen op ontvangstbevestiging.
De burger weet derhalve dat hij bij een schriftelijke klacht een ontvangstbevestiging krijgt, gehoord zal worden en in beginsel binnen zes weken een oordeel of althans een bericht zal ontvangen .
In artikel 9:12 is de verplichting van het bestuursorgaan neergelegd om aan de klager schriftelijk mee te delen wat de
bevindingen zijn van ‘het onderzoek naar de klacht’ en welke conclusies daar eventueel aan worden verbonden.

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Eerste 3 van de 6 weken zijn zonder ontvangstbevestiging voorbij gegaan.

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Dit schrijft Pro Facto (eerder):
Alle consumenten krijgen een uitnodiging, zowel met als zonder vertegenwoordiger. De vragenlijst sluit aan bij de methodiek die is gebruikt in onderzoeken bij vergelijkbare klachteninstanties in Duitsland Engeland en België.

Wij hebben voorafgaand aan dit onderzoek heldere afspraken gemaakt met Kifid. Wij gaan bij de aanlevering van hun informatie uit van hun toezeggingen en integriteit. Gezien het feit dat er in onze respons ook zeer negatieve reacties over Kifid zitten hebben wij bovendien geen reden om aan te nemen dat Kifid contactgegevens achterhoud.

Dit onderzoek is bedoeld om te te kijken welke factoren bijdragen of - juist niet - aan de tevredenheid van burgers met een juridische procedure, welke factoren bijdragen aan de acceptatie van de uitkomst en welke verbanden daarin zijn vast te stellen (dit wordt in de literatuur procedural justice genoemd).
En gisteren ontving dit schrijven d.d. 31 Maart 2020 (namens Ministerie van Financiën):
Er zijn meerdere klachten binnengekomen over de klachtenafhandeling door KiFiD. Het KiFiD wordt nog dit jaar geevalueerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit onderzoeksbureau zal zelfstandig een onderzoeksopzet uitwerken en informatie en ervaringen verzamelen onder relevante stakeholders (onder meer partijen die ervaring hebben met het KiFiD, brancheverenigingen en consumenten(vertegenwoordigers).

Wij hebben uw klacht en uw contactgegevens inmiddels doorgezet naar de contactpersoon voor het onderzoeksbureau. Aangezien het onderzoek onafhankelijk wordt uitgevoerd, is het aan het onderzoeksbureau om te selecteren bij wie zij (aanvullende) informatie ophalen om een representatief beeld te krijgen.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
KiFiD heeft na(ast) Geschillen Commissie en Commissie van Beroep (allebei met Secretaris en Voorzitter) ook een Klachtencoördinator en toch ontvangt Ministerie van Financiën meerdere klachten...

En onafhankelijk onderzoeksbureau vertrouwt op integriteit van KiFiD...

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Ter informatie:
Minister Hoekstra stelt zelf de commissie in die de nieuwe evaluatie van Kifid gaat doen. Hoekstra tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Alkaya: "Ik ben de eerste om te onderstrepen wat de heer Alkaya zegt, namelijk dat in het verleden lang niet alles goed is gegaan. Ik zou met de heer Alkaya, juist om ons ervan te verzekeren dat er sprake is van een goede procedure en fairness voor de burger in de toekomst, twee dingen willen afspreken. Laten we de evaluatie — die was onafhankelijk en daar kwam ook de onafhankelijkheid van het instituut uit — nog meer objectiveren. Laat ik de mogelijkheid gebruiken die de wet mij biedt om de partij die het onderzoek gaat doen, die de evaluatie gaat doen, zelf aan te stellen. Dat doet Kifid niet, dat doe ik. Volgens mij is dat een stap die tot nog meer objectivering leidt. Het tweede dat ik toezeg, is: laten we daarin meenemen waar het de heer Alkaya om te doen is, namelijk de transparantie. Laten we de onderzoekscommissie, dat instituut dat gaat evalueren, deze casuïstiek laten onderzoeken en met aanbevelingen laten komen over waar het eventueel nog beter kan ten aanzien van de transparantie.
https://www.vvponline.nl/nieuws/ministe ... atie-kifid

Minister Hoekstra gaat de partij die het onderzoek gaat doen zelf aanstellen!!!

Plaats reactie