LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Adres op kentekenbewijs

Andere onderwerpen over auto en vervoer
NAK
Berichten: 1864
Lid geworden op: 08 dec 2004 19:38

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door NAK »

"HORA EST"

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

Geplaatst op 25 Sep 2007 12:57 door NAK


--------------------------------------------------------------------------------

"HORA EST"

A.U.B. in het Nederlands :oops:

NAK
Berichten: 1864
Lid geworden op: 08 dec 2004 19:38

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door NAK »

Is het niet vreemd Jan dat ik met, volgens jou, een IQ van 25 wel weet wat er staat en jij niet?????

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

Weet je NAK maakt mij ook geen donder uit ik spreek ander talen dan jij en dat hoort weer bij mijn beroep, maar het is gepast en wel zo netjes hier in Nederland in Nederlands te schrijven gezien er wel mensen zijn die dat niet kunnen voor mij is het om het even.

Walter van V
Berichten: 1997
Lid geworden op: 31 jul 2006 09:38

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door Walter van V »

een adres op het kentekenbewijs heeft idd geen enkele zin. Al was het alleen maar omdat wanneer u verhuisd, het adres op het kentekenbewijs, overigens net zoals het adres op het rijbewijs, pas veranderd wordt wanneer de auto weer van eigenaar verandert. Als er een zinnige reden was zou u van beide documenten bij verhuizing wel nieuwe ontvangen of aan moeten vragen, maar zo zijn de regels dus ook weer niet!!

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

Beste Walter van V.

Blij met u bijval.
Maar pas op voor dat u het weet is u een zwartepiet toegespeeld?

Is mijn uitleg echt zo moeilijk geweest betreffende dat het mogelijk is dat de auto kraak niets met het kenteken van doen kan hebben.
Groeten Jan

spiky
Berichten: 67
Lid geworden op: 04 aug 2007 14:06

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door spiky »

BMS,

Tjeetje ,je hebt gelijk, ongelijk is een bochel.

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

Beste Walter van V,
Kijk het is net als een tweede paspoort allemaal onzin.
Maar toch kan dit hele Nederland in opstand brengen. Dus ook hier op deze topic.

Ik denk dat het een Duits systeem een oplossing is, kenteken eigendom van houder.

Maar dat wil men in Nederland niet! Niet toch?.

Maar stel ik tikt u even aan, de schade is een centimeter of 5. Ik neem aan dat u hiervoor geen politie bijhaalt, ik overleg met u geen kenteken maar mijn pasport neemt u daarmee genoegen?

Walter van V
Berichten: 1997
Lid geworden op: 31 jul 2006 09:38

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door Walter van V »

nee neem ik geen genoegen mee. U zult zich gewoon met rijbewijs en kentekenbewijs naar de wettelijke maatstaven moeten kunnen legitimeren. kunnen we netjes een schadeformulier invullen. Maar dat heeft niets van doen met de kern van de discussie...Is gewoon om de hete soep heendraaien. overigens ben ik het ermee eens dat de inbraak cq diefstalpoging niets van doen HOEFT te hebben met het verlies van de papieren. let wel..: HOEFT, kan dus wel.

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

Geplaatst op 25 Sep 2007 18:01 door Walter van V

nee neem ik geen genoegen mee. U zult zich gewoon met rijbewijs en kentekenbewijs naar de wettelijke maatstaven moeten kunnen legitimeren. kunnen we netjes een schadeformulier invullen. Maar dat heeft niets van doen met de kern van de discussie...Is gewoon om de hete soep heendraaien. overigens ben ik het ermee eens dat de inbraak cq diefstalpoging niets van doen HOEFT te hebben met het verlies van de papieren. let wel..: HOEFT, kan

Re Jan:Nou dit is nu wat ik duidelijk heb willen maken. Het geheel is gebaseerd op herkenningstekens het legitimeren van eigendommen waar wij in deze maatschappij niet meer buiten kunnen. He,he.
Dus u ziet net als ik dat de inbraak c.q. diefstal niet samen hoeft te hangen met het verliezen, kijk u is een man van normalen worden, en deze twee onderwerpen probeer ik (oké iets te lange uitleg) te verworden.

Alleen indien u dit wil vraag ik u.

Ben ik onredelijk geweest in het proberen uit te leggen van deze topic? Buiten het conflict met Dhr.NAK Graag u mening ik kijk u er niet op aan en zal niet boos zijn, maar mijn gevoel zegt dat u eerlijk bent.

Walter van V
Berichten: 1997
Lid geworden op: 31 jul 2006 09:38

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door Walter van V »

zie mijn bovenstaande reactie, heb ik verder niets aan toe te voegen. oftewel; elke verdere dicussie leidt nergens toe.
Ik ga mij ook niet menegn in oeverloze discussies en ruzies tussen u en bv NAK, zou niet weten waarom. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, over een onderwerp maar ook over een persoon.

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

kijk zo mag ik het zien, ik dank u voor deze.
vriendelijke groeten Jan

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

Ìðïñåßôå íá ðÜôå ðÜñá ðïëý ìáêñéÜ Ýðåéôá åßóôå êÜèå Ýíáò êáé çèéêÞ ôçò ðëåõñÜò. Åðßóçò ðñÝðåé áñ÷éêÜ íá äéáâÜóåôå ðñïôïý åêåß íá ìðïñÝóåé íá äïèåß ôï ó÷üëéï. Ôï ðñüâëçìá åßíáé ôï ðïëý-ðïëý , ôï ïðïßï ôá êïììÜôéá äéáâÜæïíôáé ãßíïíôáò ðåñéóóüôåñï doorgedacht.
Êáé íáé åßìáé áõôü ìéÜ öïñÜ ìå ôï óáò üôé áõôü äåí åßíáé äõíáôü êáé ï Üëëïò ôñüðïò ãýñù áðü åðßóçò.
ÁëëÜ ìéá èçëÞ äåí åßíáé êáíÝíáò ëáíèáóìÝíïò áëëÜ öñïýôá äÝíôñùí, jellyfish åßíáé óôç èÜëáóóá ðëÜóìá êáé êáíÝíá äåí åðéðëÞôôåé ãßíåôáé.
Åíôïýôïéò âëÝðïíôáò ôïí éíäéêü êÜëáìü ìïõ äåí óáò Ý÷åé äéáâÜóåé êÜôù áðü ôçí åðéóôïëÞ ìïõ, ïé äéêáéïëïãßåò ìïõ Ý÷ïõí êÜíåé Ýôóé, âåâáßùò.
Åíôïýôïéò åõ÷Üñéóôá ôïõ Groeten Éáí.

NAK
Berichten: 1864
Lid geworden op: 08 dec 2004 19:38

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door NAK »

Weet je NAK maakt mij ook geen donder uit ik spreek ander talen dan jij en dat hoort weer bij mijn beroep,

Ìðïñåßôå íá ðÜôå ðÜñá ðïëý ìáêñéÜ Ýðåéôá åßóôå êÜèå Ýíáò êáé çèéêÞ ôçò ðëåõñÜò. Åðßóçò ðñÝðåé áñ÷éêÜ íá äéáâÜóåôå ðñïôïý åêåß íá ìðïñÝóåé íá äïèåß ôï ó÷üëéï. Ôï ðñüâëçìá åßíáé ôï ðïëý-ðïëý , ôï ïðïßï ôá êïììÜôéá äéáâÜæïíôáé ãßíïíôáò ðåñéóóüôåñï doorgedacht.
Êáé íáé åßìáé áõôü ìéÜ öïñÜ ìå ôï óáò üôé áõôü äåí åßíáé äõíáôü êáé ï Üëëïò ôñüðïò ãýñù áðü åðßóçò.
ÁëëÜ ìéá èçëÞ äåí åßíáé êáíÝíáò ëáíèáóìÝíïò áëëÜ öñïýôá äÝíôñùí, jellyfish åßíáé óôç èÜëáóóá ðëÜóìá êáé êáíÝíá äåí åðéðëÞôôåé ãßíåôáé.
Åíôïýôïéò âëÝðïíôáò ôïí éíäéêü êÜëáìü ìïõ äåí óáò Ý÷åé äéáâÜóåé êÜôù áðü ôçí åðéóôïëÞ ìïõ, ïé äéêáéïëïãßåò ìïõ Ý÷ïõí êÜíåé Ýôóé, âåâáßùò.
Åíôïýôïéò åõ÷Üñéóôá ôïõ Groeten Éáí.
De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet........
maar het is gepast en wel zo netjes hier in Nederland in Nederlands te schrijven gezien er wel mensen zijn die dat niet kunnen voor mij is het om het even.
Wat bedoel toch met deze zin Jan??????

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

De talen die ik spreek worden door deze topic vervormd spijt mij.
Ik wil alleen laten zien hoe irritant het is als je een taal niet kent die in jou/mij omgeving c.q. geschreven worden.
Ik heb een koffiezetapparaat.
En verders ag laat maar.
Jan

Ex-beheerder
Berichten: 238
Lid geworden op: 20 mei 2004 05:46

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door Ex-beheerder »

Hora est valt in dezelfde categorie als ora et labora.

Niets buitenlandstalig aan, meer van : je weet het wel of niet.

Maar afijn...inderdaad...de tijd is verstreken, dus we gaan verder met andere zaken. :lol:

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

je hebt gelijk.To the point

D1RK
Berichten: 2868
Lid geworden op: 10 mar 2007 07:51

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door D1RK »

èóûåó èâûò îâóò

Beste BMS Jan,
Ook mijn Russische tekst is dus onleesbaar!
Helaas, het moet als plaatje en het lukte nog steeds niet!
Alleen plaatjes kunnen in andere talen, en dat is lastiger dan ik dacht, maar misschien moet ik hiervoor eens Internet Explorer op mijn LinuXP zetten, ja inderdaat, de LINUX versie die XP ondersteunende, dus alle XP printers die zonder Linux driver ook werken....

BMS.Purmerend

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door BMS.Purmerend »

Joh Dirk xp enz. zegt mij niets, ik ben al blij als ik de juiste knoppen indruk.
Plaatjes heb ik geprobeerd lukt mij ook niet.
Russische gaat wel maar kan niet op dit forum worden weer gegeven jammer als jij inderdaad Ruisch kent kunnen we lekker kletsen over mijn geboorte plaats enz.
Waar ben jij geboren?
En zeg maar gewoon Jan mijn geboortenaam kunnen zij niet uitspreken, jij wel denk ik
Jurshutsi.

Ex-beheerder
Berichten: 238
Lid geworden op: 20 mei 2004 05:46

Re: Adres op kentekenbewijs

Ongelezen bericht door Ex-beheerder »

Typisch dat iemand Russisch zo kan verwarren met Bulgaars.

Groet,
Stoyan

Gesloten