verhuisbedrijf

Alle andere onderwerpen rondom jouw huis en tuin.
Suikerbol
Berichten: 17
Lid geworden op: 01 okt 2019 11:43

verhuisbedrijf

Ongelezen bericht door Suikerbol »

Wij hebben een offerte aangevraagd bij een verhuisbedrijf waarbij ze met een vrachtwagen en twee man personeel komen. Je wordt geacht zelf ook mee te helpen.
De kosten zijn 132 euro per uur.Minimale afname is 3 uur. Daar komt nog bij aanrijtijd en terugrijden. Hier hebben ze 1,5 uur voor berekend.
Ik ben met de offerte via de mail akkoord gegaan.
In aanloop naar de verhuisdatum hebben wij bijna onze complete inboedel kunnen verkopen/weggeven aan de onze kinderen.
Twee weken voor de verhuizing heb ik bij het bedrijf aangegeven dat ik afzie van de verhuizing door hun.
Hierop kreeg ik als antwoord dat zij 100% vergoeding willen van 4 gewerkte uren. Dat zou neerkomen op 528 Euro voor niet gewerkte uren. Ze hebben in aanloop geen diensten verleend of onkosten gemaakt. Ze zijn ook niet wezen komen kijken bij ons.

Mijn vraag is of het wettelijk is toegestaan 100% annulering te vragen.
Gr Suikerbol

kuklos
Berichten: 6359
Lid geworden op: 24 aug 2004 11:06

Re: verhuisbedrijf

Ongelezen bericht door kuklos »

Googlen leverde dit als resultaat op: https://www.juridische-supermarkt.nl/al ... ngskosten/

Lady1234
Berichten: 16541
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: verhuisbedrijf

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Zij mogen eventueel reeds gemaakte kosten, verhuisdozen bij voorbeeld, in rekening brengen. Verders niets.

NeoDutchio
Berichten: 8888
Lid geworden op: 17 jan 2014 22:39

Re: verhuisbedrijf

Ongelezen bericht door NeoDutchio »

En u denkt dat ze binnen 2 weken nog een andere klus kunnen vinden? Zij hebben tijd en materieel voor u vrij gemaakt, dat zal op zo'n korte termijn dus gewoon betaald moeten worden.
Als het goed is hebt u voorwaarden ontvangen bij de overeenkomst, daar zal ongetwijfeld in staan welke kosten u verschuldigd bent bij annulering.

Lady1234
Berichten: 16541
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: verhuisbedrijf

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Uit de link van Kuklos.

Annulering van opdracht

In de wet is opgenomen dat een opdrachtovereenkomst te allen tijde opgezegd kan worden. Van deze wettelijke bepaling kan niet ten nadele van een consument worden afgeweken. Met een zakelijke klant kan wel, bijvoorbeeld in een overeenkomst of in algemene voorwaarden, worden opgenomen dat een opdrachtovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opgezegd kan worden.

Wederpartij is consument
Annuleert de consument de opdrachtovereenkomst, dan mag geen schadevergoeding aan de consument in rekening worden gebracht. Wel mogen alle reeds gemaakte onkosten aan de consument in rekening worden gebracht

Har45
Berichten: 372
Lid geworden op: 24 dec 2010 13:59

Re: verhuisbedrijf

Ongelezen bericht door Har45 »

Uit de algemene voorwaarden van erkende verhuizer

ARTIKEL 13 - ANNULEREN EN ONTBINDEN
1. De klant mag de overeenkomst zonder reden, zoals bedoeld in lid 2 en 3, te allen tijde annuleren. De klant is de Erkende
Verhuizer daarvoor wel een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen
verhuisdatum is de Erkende Verhuizer gerechtigd om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15 procent
van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum is de
Erkende Verhuizer gerechtigd om een schadevergoeding van ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de
verhuisprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige
verhuisprijs verschuldigd.
2. De klant mag de verhuisovereenkomst ontbinden als hem bekend wordt dat de Erkende Verhuizer de verhuizing
niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de
opzegging met inachtneming van lid 4 van dit artikel aan de Erkende Verhuizer worden meegedeeld.
3. Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de Erkende Verhuizer zich bij één der partijen
omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen,
doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd om de
verhuisovereenkomst niet, of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze wederpartij bevoegd om de over
eenkomst te ontbinden.
4. De ontbinding geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de wederpartij, de overeenkomst eindigt
op het ogenblik van ontvangst daarvan.
5. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na ontbinding van de overeenkomst verplicht elkaar de
daardoor geleden, aan te tonen schade te vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 2 van
deze voorwaarden. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de overeengekomen verhuisprijs.

Plaats reactie