Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Overige onderwerpen met juridische of financiele achtergrond.
Nl_200
Berichten: 1
Lid geworden op: 07 mei 2021 10:12

Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Nl_200 »

Beste heren en dames,

Ik ben in dienst als beveiliger.

Het bedrijf maakt sinds het begin gebruik van de NOW-regeling, maar de regiomanager zegt dat ze geen NOW-regeling meer hebben, maar ze staan gewoon nog in het NOW Register 3.0

Ik heb de ondernemingsraad 2x gemailed en die negeren me vraag.(die zijn verplicht dat te weten)
Mijn collega's en ik krijgen bij het tekort komen aan contracturen minuren, die we later zouden moeten inhalen.

Waar heb ik recht op?
Wat voor stappen kan ik ondernemen.

Mvg,
Namens de 2000 collega's die hier worden misbruikt.
Bijlagen
Screenshot_20210507-102612_WhatsApp.jpg
(78.29 KiB) Nog niet gedownload | Inbreuk op auteursrecht?
Laatst gewijzigd door Radar op 07 mei 2021 12:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Naam bedrijf verwijderd (doet op zich niet ter zake, al staat het wel in het screenshot) en titel verhelderd

Jablan
Berichten: 3950
Lid geworden op: 24 jan 2005 20:49

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Jablan »

Hier de mening van Achmea Rechtsbijstand erover: Opbouw minuren, rechten en plichten => Het is onredelijk om bij gebruik van de NOW regeling mensen te weinig gewerkte later te laten inhalen.

Lady1234
Berichten: 18826
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Lady1234 »

U kunt een klacht/vraag indienen over uw werkgever bij het UWV.

Nijogeth
Berichten: 6518
Lid geworden op: 28 apr 2017 19:51

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Nijogeth »

Minuren mogen verrekend worden met overuren (als in 'ik heb nog 40 overuren staan, ik ga de komende 5 weken een dag per week minder werken'). Ook mag dat als er overuren staan. Echter mag men je niet dwingen overuren te maken om de minuten in te halen.

Ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt dat iedere maand de overuren uitbetaalde, toen ik ineens een maand minder uren maakte en de maand erop meer, gingen ze die overuren verrekenen. Toen heb ik ze toch even op de regels gewezen, want minuren moeten hetzelfde behandeld worden als overuren. Als die aan het einde van de maand uitbetaald en weggestreept worden, dan geldt dat ook voor de minuren.

sjohie
Berichten: 10589
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:36

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door sjohie »

Er zijn inmiddels al NOW 3.1, 3.2 en ik meen nét 3.3 versies van de NOW regeling, dus dat je bedrijf met een voorschot in een overzicht voor 3.0 staat, zegt niet zo erg veel. Op de pagina's die dit tonen, staat ook duidelijk dat dit een momentopname is, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Min-uren zijn niet echt duidelijk in wetgeving verankerd, maar vaak wel per branche in een CAO of in arbeidsvoorwaarden van een enkel bedrijf. Die zou ik er in uw geval dan eerst maar eens op na slaan.

Dan de OR, ook voor hun is een pandemie als deze nieuw. Als OR lid, wat ik ben, komen er ook ineens veel nieuwe dingen op je af kan ik je zeggen. Dat betekent dat er voor dit soort vragen, niet altijd een kant-en-klaar antwoord op de plank ligt om jou terug te kunnen geven. Dit zou ik dus even wat tijd geven.

Er zijn wat juridische opiniestukken over geschreven inmiddels, en afhankelijk met welke bril (werkgever of werknemer/bond) dit is geschreven, is de conclusie meestal één van drie dingen. Dus dat dit prima kan, het in overleg mogelijk moet kunnen zijn, of casus-belli is voor een 24/7 staking totdat die kapitalistische zwijnen in de directiekamer dit onzalige idee laten varen. Jurisprudentie is er niet if nauwelijks, dit is de eerste globale pandemie die ons huidige arbeidsrecht stelsel treft, dus hoe een rechter eventueel zou oordelen, is nog niet zo in beton gegoten als sommige mensen doen voorkomen.

Het is uiteraard wel zo, pandemie of niet, er gewoon arbeidsvoorwaarden in het spel zijn, of een bovenliggende CAO, en dat wordt over het algemeen als leidend gezien. Kortom, daar zou ik eerst eens zelf in kijken.

alfatrion
Berichten: 19463
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door alfatrion »

Nijogeth schreef:
07 mei 2021 14:00
Minuren mogen verrekend worden met overuren (als in 'ik heb nog 40 overuren staan, ik ga de komende 5 weken een dag per week minder werken').
Artikel 7:628 BW
1. De werkgever is verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

(...)

10. Elk beding dat ten nadele van de werknemer afwijkt van dit artikel is nietig.
Dat klinkt toch als een beding waarbij in het nadeel van de werknemer wordt afgeweken van de regel: geen arbeid, wel loon.

Lady1234
Berichten: 18826
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Het gaat natuurlijk niet zozeer over de min uren, maar dat de werkgever gecompenseerd wordt voor minder omzet door minder uren, terwijl de werknemer die uren later, zonder loon moet inhalen.

En dat klopt volgens mij niet.

Nijogeth
Berichten: 6518
Lid geworden op: 28 apr 2017 19:51

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Nijogeth »

alfatrion schreef:
07 mei 2021 15:26
Nijogeth schreef:
07 mei 2021 14:00
Minuren mogen verrekend worden met overuren (als in 'ik heb nog 40 overuren staan, ik ga de komende 5 weken een dag per week minder werken').
Artikel 7:628 BW
1. De werkgever is verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

(...)

10. Elk beding dat ten nadele van de werknemer afwijkt van dit artikel is nietig.
Dat klinkt toch als een beding waarbij in het nadeel van de werknemer wordt afgeweken van de regel: geen arbeid, wel loon.
Volgens mij geeft dat juist precies aan wat ik zeg. Men moet dus altijd het vaste loon betalen, behalve als de minuren zijn gemaakt door toedoen van de werknemer zelf. Overuren zou daartegen weggestreept kunnen worden.

DeZevendeHenk
Berichten: 381
Lid geworden op: 13 apr 2020 17:32

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door DeZevendeHenk »

Daar hadden we nou vroeger een vakbond voor.

alfatrion
Berichten: 19463
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door alfatrion »

Ik moet deze hebben:
Artikel 13a WML
1. Indien de feitelijke arbeidsduur van de werknemer binnen een uitbetalingstermijn, bedoeld in artikel 8, in samenhang met artikel 11, langer is dan de overeengekomen arbeidsduur, bedoeld in artikel 12, eerste lid, wordt het bedrag, dat krachtens de artikelen 8 tot en met 11 voor de werknemer als minimumloon geldt, naar evenredigheid vermeerderd. De langere arbeidsduur wordt uitbetaald uiterlijk in de eerstvolgende uitbetalingstermijn na de uitbetalingstermijn waarin deze is ontstaan.

2. In geval van een langere arbeidsduur als bedoeld in het eerste lid, kan de werkgever, in afwijking van het eerste lid, een langere arbeidsduur niet of gedeeltelijk uitbetalen, maar geheel of gedeeltelijk compenseren in betaalde vrije tijd conform het minimumloon binnen de overeengekomen arbeidsduur, indien dit met de werknemer schriftelijk is overeengekomen voordat een langere arbeidsduur wordt aangevangen.

3. Een gehele of gedeeltelijke compensatie in betaalde vrije tijd als bedoeld in het tweede lid kan alleen worden overeengekomen en opgebouwd voor zover in deze mogelijkheid is voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst. Indien het een werknemer betreft die aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid kan een gehele of gedeeltelijke compensatie in betaalde vrije tijd als bedoeld in het tweede lid alleen worden overeengekomen en opgebouwd indien in deze mogelijkheid is voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op die derde.

4. De langere arbeidsduur, bedoeld in het tweede lid, wordt uiterlijk voor 1 juli van het jaar na het kalenderjaar waarin deze is ontstaan, in betaalde vrije tijd gecompenseerd dan wel uiterlijk in de eerste uitbetalingstermijn, bedoeld in artikel 8, in samenhang met artikel 11, na juni van dat jaar giraal uitbetaald. Indien de compensatie in tijd of in geld niet of niet volledig heeft plaatsgevonden bij het einde van de dienstbetrekking wordt de langere arbeidstijd dienovereenkomstig giraal uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats overeenkomstig de bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, die gelden in de termijn waarin de uitbetaling plaatsvindt.

5. Indien de arbeidsduur niet eenduidig schriftelijk is overeengekomen in de overeenkomst wordt voor de toepassing van het eerste en tweede lid, uitgegaan van de maximale overeengekomen arbeidsduur.
Het tweede lid maakt dat het niet mogelijk is om plusuren te verrekenen met minuren, tenzij dat schriftelijk overeengekomen is voordat de plusuren worden gemaakt. Het derde lid maakt dat het niet mogelijk is om schriftelijk overeen te komen dat plusuren worden verrekent met minuren, tenzij in een CAO staat dat je dit mag overeenkomen. Het vierde lid maakt dat het compenseren of uitbetalen moet plaats vinden voor 1 juli van het jaar volgend in het jaar waarin deze uren zijn gemaakt.

De uitgebreide toelichting:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... 573-3.html

Seinhuis
Berichten: 903
Lid geworden op: 20 dec 2020 17:18

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Seinhuis »

DeZevendeHenk schreef:
07 mei 2021 16:35
Daar hadden we nou vroeger een vakbond voor.


Idd, neem contact op met je vakbond of rechtsbijstandverzekering.

In principe mogen min uren niet gecompliceerd worden met plus uren. Tenzij in je CAO afwijkende regeling voor is.

Seinhuis
Berichten: 903
Lid geworden op: 20 dec 2020 17:18

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Seinhuis »

https://www.telegraaf.nl/financieel/992 ... miste-uren

Hou deze rechtspraak in de gaten. Grote kans dat de uitspraak ook voor andere vergelijkbare gevallen geldt.

Lady1234
Berichten: 18826
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Het lijkt de Wibra wel. Die hebben ook van die streken. Maar ze worden gelukkig aangepakt.

alfatrion
Berichten: 19463
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door alfatrion »

1. Minuren verrekenen met vakantiedagen kan niet zonder vrije instemming werknemer wegens artikel 7:638 BW.
2. Minuren verrekenen met reeds bestaande plusuren kan, mits (i) partijen dat vooraf schriftelijk overeengekomen zijn; (ii) er een CAO is waarin staat dat dit schriftelijk overeengekomen mag worden; en (iii) dit gebeurt voor 1 juli volgend op het jaar.
3. Minuren later laten inhalen kan niet wegens artikel 7:623 en 7:628 BW. De werknemer die de uren niet inhaalt moet nog steeds het afgesproken loon ontvangen.

Revoked
Berichten: 1693
Lid geworden op: 28 nov 2017 00:45

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Revoked »

Soms schaam ik me ervoor dat ik een werkgever ben. Maar goed, hier hebben we geen last van al die regelingen. We komen om in het werk.

Het antwoord op de vraag is idd vrij simpel. Het mag gewoon niet. Punt, uit.

Seinhuis
Berichten: 903
Lid geworden op: 20 dec 2020 17:18

Re: Bedrijf maakt gebruik van NOW-regeling: hoe zit dat met verplicht in te halen minuren?

Ongelezen bericht door Seinhuis »

Revoked schreef:
09 mei 2021 12:20
Soms schaam ik me ervoor dat ik een werkgever ben.
Je hoeft je niet te schamen wat andere doen. Ik (als werknemer) ben blij dat iemand (een werkgever) is die mij in dienst wil nemen.

Plaats reactie