Kapotte wasmachine: repareren of recht op nieuwe?

Overige onderwerpen met juridische of financiele achtergrond.
Moneyman
Berichten: 13454
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Kapotte wasmachine: repareren of recht op nieuwe?

Ongelezen bericht door Moneyman » 24 mar 2019 15:46

snuffel1 schreef:
24 mar 2019 12:46
Als repareren tot de mogelijkheden behoord kan van de verkoper niet gevergd worden om een nieuw apparaat te leveren in plaats van repareren. In de eerste zes maanden na aanschaf ligt de bewijslast bij de verkoper en dat heeft te maken met de afwijzing van garantie in het geval de koper zelf nalatig wordt bevonden. Recht op een nieuw product bestaat pas als er meerdere pogingen tot reparatie niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd en niet bij een eerste reparatie.
Dit is evident onjuist, zoals al zeer vaak aangetoond is.

alfatrion
Berichten: 15479
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Kapotte wasmachine: repareren of recht op nieuwe?

Ongelezen bericht door alfatrion » 24 mar 2019 15:50

Jasper45 schreef:
24 mar 2019 15:37
Vraag aan alfatrion: waarom is dit niet het juiste antwoord?
Dat antwoord is fout omdat dat niet juridisch steekhoudend te onderbouwen is.

Henk Toeter
Berichten: 641
Lid geworden op: 23 jun 2017 10:50

Re: Kapotte wasmachine: repareren of recht op nieuwe?

Ongelezen bericht door Henk Toeter » 24 mar 2019 18:47

Weer die eeuwige discussie......

Hier staat alles wat je weten moet, TS.
Artikel 7:21 BW
1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:
a. aflevering van het ontbrekende;
b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

2. De kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen kunnen niet aan de koper in rekening worden gebracht.

3. De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.

4. Bij een consumentenkoop komt de koper in afwijking van lid 1 slechts dan geen herstel of vervanging van de afgeleverde zaak toe indien herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan worden.

5. Herstel of vervanging kan bij een consumentenkoop van de verkoper niet gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de koper toekomt, gelet op de waarde van de zaak indien zij aan de overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of een andere vordering geen ernstige overlast voor de koper veroorzaakt.

6. Indien bij een consumentenkoop de verkoper niet binnen een redelijke tijd nadat hij daartoe door de koper schriftelijk is aangemaand, aan zijn verplichting tot herstel van de afgeleverde zaak heeft voldaan, is de koper bevoegd het herstel door een derde te doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de verkoper te verhalen.

Moneyman
Berichten: 13454
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Kapotte wasmachine: repareren of recht op nieuwe?

Ongelezen bericht door Moneyman » 24 mar 2019 18:51

Henk Toeter schreef:
24 mar 2019 18:47
Weer die eeuwige discussie......

Hier staat alles wat je weten moet, TS.
Artikel 7:21 BW
1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:
a. aflevering van het ontbrekende;
b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.
Inderdaad. Met de relevante toevoeging dat sub a, b en c van lid 1 ieder op zich staan en dus niet noodzakelijkerwijs in de alfabetische volgorde "gebruikt" hoeven te worden.

breien
Berichten: 2725
Lid geworden op: 01 nov 2014 12:51

Re: Kapotte wasmachine: repareren of recht op nieuwe?

Ongelezen bericht door breien » 24 mar 2019 18:59

Heeft BCC een nieuwe wasmachine geleverd of is de wasmachine gerepareerd. TS en BCC zouden er nu toch wel uit zijn.

Plaats reactie