herkeuring/ aanvraag IVA

Overige onderwerpen met juridische of financiele achtergrond.
alida73
Berichten: 1
Lid geworden op: 21 nov 2018 19:07

herkeuring/ aanvraag IVA

Ongelezen bericht door alida73 »

Vorige week kreeg ik een mail van een reiintergratie bureau. Mijn ex werkgever is eigen risico drager en verantwoordelijk voor mijn reiintergratie. Ik ben in 2013 ziek geworden. In 2015 kreeg ik een WGA uitkering 80-100%. ( gekeurd door UWV) in 2017 is er nog een keer contact geweest met UWV en heb ik een lijst moeten invullen hoe het gaat. Mijn situatie is niet veranderd. Ik krijg therapie met als doen stabilisatie. De reiintergratie specialist stelde voor een IVA aanvraag te gaan starten. Ik moet hiervoor een afspraak maken met een medisch specialist voor herkeuring. Wat kan ik nu verwachten? Ik schijn een machtiging af te moeten geven voor mijn behandelaars bij therapie? Die keuring vind plaats bij een arts van het reiintergratie bureau?
Wie kan mij helpen en of is een ervaringsdeskundige??

Tukjes
Berichten: 36
Lid geworden op: 22 apr 2018 23:07

Re: herkeuring/ aanvraag IVA

Ongelezen bericht door Tukjes »

U kunt onrust en onzekerheid verwachten.

Uw werkgever heeft als ERD het risico ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij en naar ik verwacht is het reintegratiebureau ook van de verzekeringsmaatschappij. Een IVA is gunstig voor de verzekeringsmaatschappij daar zij de kosten van een IVA niet hoeven te betalen en de kosten van een WGA moeten wel betaald worden door de verzekeringsmaatschappij.

Zover mij bekend hoeft u niet mee te werken aan een onderzoeken door de verzekeringsmaatschappij daar u geen belanghebbende bent in deze verzekering. Uw werkgever en de verzekeringsmaatschappij hebben een contract met elkaar en niet u. Stel deze vraag voordat u zo'n besluit neemt aan een jurist is mijn advies.

Onrust en onzekerheid daar de verzekeringsmaatschappij als u meewerkt aan alle onderzoeken die de verzekeringsmaatschappij wilt een herkeuring gaat aanvragen bij het UWV. De uitslag van deze herkeuring door het UWV kan van alles zijn:
1 - IVA
2- WGA 80-100
3 WGA 35-79
4 WGA 0-35
5 volledig hersteld

De verzekeringsmaatschappij heeft voordeel bij de categorieen 1 - 3 - 4 en 5. U heeft voordeel bij de categorieen 1 en 2. Er zijn op internet meer dan voldoende voorbeelden te vinden van mensen die vanuit de categorie 80-100 zelfs naar volledig hersteld zijn gegaan bij een herbeoordelingsverzoek om een IVA te krijgen.

Welke onderzoeken kunt u verwachten naar mij gevoel veel afhankelijk van u ziekte. Bij psychische klachten b.v. allerlei testen en gesprekken en wees niet verbaast als u dan b.v. ineens een andere diagnose heeft dan nu is gesteld. Bij fysieke klachten kunt u ook heel veel onderzoeken verwachten daar de verzekeringsmaatschappij wilt aantonen dat u zieker bent dan u bent en dat er geen kans op herstel is.

U schrijft mijn therapie is stabilisatie echter een van de voorwaarden van de IVA is dat er een zeer geringe kans op herstel is uitgesloten. De vraag is of stabiliserende hulp betekent dat er een zeer geringe kans op herstel is. Bij psychische klachten m.i. niet daar stabilisatie ook kan betekenen dat u mentaal stabieler wordt waardoor u minder last heeft van de psychische klachten. Bij fysieke klachten kan dat anders liggen dat is afhankelijk van de oorzaak van de fysieke klachten. M.i. dient u een zeer geringe kans op herstel eigenlijk te lezen als u bent uitbehandeld of u bent terminaal.

Een ander punt is dat vroeger er de regel was dat nadat een IVA werd afgegeven deze persoon nog vijf jaar door het UWV werd gevolgd en ieder jaar werd herkeurd om te controleren of de IVA terecht was afgegeven. Deze herkeuring achteraf vindt momenteel niet meer plaatst echter naar mijn gevoel tegenwoordig wel vooraf. Ofwel de kans op een IVA voordat u 5 jaar een WGA uitkering 80-100 heeft gehad, lijkt te zijn afgenomen. Als ik het goed gelezen heb, heeft u nog geen 5 jaar WGA volgemaakt.

Als u niet meewerkt met de verzekeringsmaatschappij dan neemt de verzekeringsmaatschappij zeer waarschijnlijk contact op met de werkgever om de bedrijfsarts opdracht te geven om nader onderzoek te doen. Aan oproepen van de bedrijfsarts dient u wel gehoor te geven. Mijn voorkeur zou uitgaan naar de bedrijfsarts daar ik hier meer vragen zou kunnen stellen over de doelen van een onderzoek, het nut van een onderzoek en er veelal persoonlijk contact is voordat een onderzoek plaatsvindt.

Kortom hoe u draait en keert, onrust en onzekerheid.

Lady1234
Berichten: 16598
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: herkeuring/ aanvraag IVA

Ongelezen bericht door Lady1234 »


snuffel1
Berichten: 4021
Lid geworden op: 06 dec 2012 16:14

Re: herkeuring/ aanvraag IVA

Ongelezen bericht door snuffel1 »

De werkgever is verplicht om de medewerker tijdens ziekte in dienst te houden en na 2 jaar ziekte was het in 2015 nog zo dat de medewerker uit dienst ging en een uitkering van het UWV ging ontvangen m.a.w. arbeidsongeschikt werd bevonden. De WGA uitkering wordt door het UWV uitbetaald maar heeft wel als doel om terug te keren in het arbeidsproces en daar hoort re-integratie bij. Het UWV schakelt daar een extern bureau voor in en die gaat gaat onderzoeken of terugkeren wel een mogelijkheid voor u is. Blijkbaar is dat niet het geval want de specialist stelt voor een IVA traject te starten en daar hoort een herkeuring bij maar als de specialist al stelt dat terugkeren geen optie is dan zal de herkeuring specialist als u inzage in uw dossier geeft dezelfde mening toegedaan zijn en het UWV adviseren de IVA uitkering toe te wijzen.

Tukjes
Berichten: 36
Lid geworden op: 22 apr 2018 23:07

Re: herkeuring/ aanvraag IVA

Ongelezen bericht door Tukjes »

@snuffel1 er wordt aangegeven dat (ex) werkgever eigen risico drager is en deze is zelf 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie

Nog een ander puntje van onrust en onzekerheid is dat bij een herkeuring de (ex)werkgever bezwaar kan maken tegen de uitslag. De (ex) werkgever laat het bezwaar maken uitvoeren door de verzekeringsmaatschappij. Hoe meer de verzekeringsmaatschappij medisch van u weet hoe makkelijker het is om bezwaar te maken. De bedrijfsarts mag niet zonder uw toestemming gegevens delen met de verzekeringsmaatschappij. Zou voor mij nog een reden zijn om te kiezen voor de bedrijfsarts.

snuffel1
Berichten: 4021
Lid geworden op: 06 dec 2012 16:14

Re: herkeuring/ aanvraag IVA

Ongelezen bericht door snuffel1 »

Volgens deze link https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/z ... index.aspx geldt dat enkel voor werknemers die nog in dienst zijn en niet voor iemand die al een WGA uitkering heeft want de werkgever heeft daar geen invloed op. let ook even op het jaar 2013 dat Ts ziek werd en in 2015 in een WGA regeling is gekomen. De WGA is er voor bedoeld om als het enigszins nog mogelijk is om arbeid te kunnen verrichten de WGA uitkering te stoppen maar gezien het onderzoek is dat geen optie en wordt een IVA regeling geadviseerd dus zie ik het probleem niet want de WGA wordt omgezet in een IVA uitkering en hoeft er daarna geen keuring meer plaats te vinden.
@tukjes, bang maken door aan te geven dat het wel eens anders zou kunnen aflopen helpt de Ts niet.

Klaas Jan
Berichten: 1696
Lid geworden op: 29 apr 2014 15:28

Re: herkeuring/ aanvraag IVA

Ongelezen bericht door Klaas Jan »

Hallo Alida, weet u wel zeker dat u met een reintegratiebureau van doen heeft? Dat komt me merkwaardig voor. U heeft een relatie met het UWV waarvan u sinds 2015 een WIA (WGA) uitkering ontvangt.
Eventuele veranderingen in die status lopen via het UWV. Daar moet u zijn.
Een aantal vragen/opmerkingen:

-Er zijn bedrijven of 'bureaus' die diensten aan werkgevers aanbieden op het gebied van arbeidsongeschikt personeel. Een bedrijf als bijvoorbeeld wgacontrol biedt werkgevers aan om op no cure no pay basis arbeidsongeschikt personeel in een WGA regeling naar een IVA regeling te loodsen. Bij WGA betaalt de eigen risico dragende werkgever de lasten, bij IVA het UWV.
Een lucratief verdienmodel.
Kan het zijn dat u met zo'n soort bedrijf van doen heeft? Dan hoeft u daar helemaal niets mee!
Hoe heet dat bureau dat u mailde eigenlijk?

-U bent op dit moment voor 80-100% arbeidsongeschikt. Volledig maar (nog) niet duurzaam. Hoezo reintegreren terwijl u volledig arbeidsongeschikt bent? Als bovendien zo'n mail -een mail is op zich al merkwaardig- uit het niets komt is er alle reden voor argwaan.

-Een medisch specialist -anders dan een arts van het UWV- waar u zich moet melden voor een herkeuring? Ik geloof er niks van. Het UWV gaat over uw arbeidsongeschiktheid. Wordt u misschien uitgenodigd door een arts van bureau's als bijvoorbeeld wgacontrol zoals ik noemde. Daar hoeft u helemaal niks mee.

-Machtiging afgeven, van wie, aan wie? Niet zo maar aan beginnen.

Laat u niet onder druk zetten of intimideren. Maar vraag u af met wie u van doen heeft. En of u daar wie iets mee moet of wilt.
En of dat misschien negatief uit kan pakken voor uw situatie.
Bel als eerste het UWV en vraag naar het hoe en wat. Het UWV is uw relatie.
Laat u bijstaan door de juridische afdelingen van uw vakbond of anderszins.

Succes!

Tukjes
Berichten: 36
Lid geworden op: 22 apr 2018 23:07

Re: herkeuring/ aanvraag IVA

Ongelezen bericht door Tukjes »

@snuffel1

Het UWV is de instantie die bepaalt wel of geen WIA uitkering en welke categorie. Overheid en onderwijs zijn altijd ERD geweest ook al voor de periode dat de wet WIA in werking trad. Op een gegeven moment is besloten dat ook andere werkgevers ERD kunnen worden. Alle ERD werkgevers betalen 10 jaar de WGA uitkering. Zij krijgen een rekening van het UWV en het UWV betaalt de werknemer of de werkgever betaalt de werknemer zelf. Gedurende de tien jaar is de ERD werkgever ook verantwoordelijk voor de reintegratie qua uitvoer en qua kosten. Via een deskundigen oordeel kan een werknemer laten controleren of de werkgever voldoende doet. Helaas is een deskundigenoordeel niet meer dan een advies en kan het UWV geen sancties opleggen zodra een WGA is toegekend.

https://www.uwv.nl/werkgevers/eigenrisi ... index.aspx

Helaas is het geen bang makerij maar de waarheid. Een werknemer van een ERD werkgever wordt op deze wijze klem gezet en onder druk gezet. Een verzekeraar kan volgens het convenant UWV en verzekeraars alleen een herbeoordeling aanvragen indien er medisch bewijs is tav een verbetering of een verslechtering. Vandaar de behoefte aan medische informatie en het laten doen van onderzoeken. Het UWV werkt met de term medisch objectief aantoonbaar, bv rugklachten dan wel graag een röntgenfoto waarop zichtbaar is dat de tussenwevelschijven zijn versmald of een scan die aantoont dat er een hernia is. Of bij psychische klachten graag alle psychiatrische testen. De verzekeraar weet dat en er zijn voldoende bedrijven die dit soort onderzoeken doen en werkgeversgericht zijn. Bij iedere (her)beoordeling bij het UWV is de uitslag niet van te voren in te schatten. Het enige wat je zeker weet is dat het een van de vijf categorieën is. Wat ook vooraf bekend is dat een verzekeraar bij meer uitkomsten voordeel heeft en dat voor een verzekeraar de categorie WGA 80-100 de duurste categorie is.

Kortom onrust en onzekerheid voor de werknemer.

Klaas Jan
Berichten: 1696
Lid geworden op: 29 apr 2014 15:28

Re: herkeuring/ aanvraag IVA

Ongelezen bericht door Klaas Jan »

Hallo @alida73, bent u er nog? Leest u nog mee? Kunt u wat met de reacties?

Gesloten