vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Overige onderwerpen met juridische of financiele achtergrond.
nicknam
Berichten: 20
Lid geworden op: 29 okt 2015 15:38

vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door nicknam »

Dag,

Dit topic bevat 1 vraag, is geen gesprek en is niet bedoeld om een klacht op te (laten) lossen.

Ik heb bij stichting achmea rechtsbijstand (de sar) 3 verzoeken ingediend voor rechtshulp voor geschillen. Het handelen/nalaten door de sar in de 3 zaken heeft dezelfde strekking, namelijk: de sar wil de geschillenregeling uitvoeren, maar een scheidsrechter mag niet vrijelijk oordelen! De sar wil, na maandenlang tegenwerken, voor een appel en een ei schikken.
Ik heb bij het klachteninstituut financiële dienstverlening (het kifid) 3 klachten ingediend over voorgenoemde 3 zaken. Het handelen/nalaten door het kifid in de 3 klachten heeft dezelfde strekking, namelijk: het kifid probeert, ingekleed in een oneerlijk proces, de sar te bevoordelen.

Wat de leesbaarheid van dit topic betreft, u dient het kifid reglement te kennen en de wet (de burger wordt geacht de wet te kennen). Hieronder volgt (een deel van) mijn brief aan het kifid, met geanonimiseerde namen.

De gang van zaken betreffende een mondelinge behandeling: a) ik heb in het repliekschrift d.d. …2020 (kenmerk: …) schriftelijk aangetoond, onderbouwd niet deel te kunnen nemen aan een zitting. Ik wordt met een ‘mondelinge behandeling’ benadeeld/geschaad, doordat, ik kan niet deelnemen aan een mondelinge behandeling, ik kan mij niet mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie en/of de SAR, terwijl de SAR kan zich wel mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie. M.a.w. er is sprake van een ‘mondelinge hoor en wederhoor ongelijkheid’, d) de voorzitter bevoordeeld (met ‘een mondelinge hoor en wederhoor ongelijkheid’) de SAR.

De gang van zaken betreffende ‘inlichtingen’: a) de voorzitter heeft niet uit zichzelf vragen aan mij gesteld (zie artikel 12.1 van het reglement) bij het bestuderen van de KiFiD klacht d.d. …2020 (kenmerk: …), b) de voorzitter verzocht mij d.d. …2020 voor repliek n.a.v. het verweerschrift van de SAR d.d. …2020 (zie artikel 13.2 van het reglement, repliek), c) de voorzitter stelde aan mij vragen t.b.v. repliek, door doorvragen op (hoofdzakelijk en exact dezelfde) standpunten van de SAR in het verweerschrift d.d. …2020, d) voorgenoemde doorvragen van de voorzitter in exact dezelfde bewoording als de SAR in het verweerschrift d.d. …2020, g) de voorzitter heeft, zonder motivering, de fase van dupliek door de SAR nagelaten (zie artikel 13.3 van het reglement), i) voorgaande wel laten doorgaan van repliek (doorvragen bij mij) en niet laten doorgaan van dupliek (niet doorvragen bij de SAR) wekt de schijn van vooringenomenheid, partijdigheid, is een schending van het reglement, j) een oneerlijk proces.

De gang van zaken betreffende ‘een minnelijke regeling, mediation’: a) de voorzitter heeft niet uit zichzelf besloten tot een ‘minnelijke regeling beproeven’ bij het bestuderen (zie artikel 12.1 van het reglement) van de KiFiD klacht d.d. …2020 (kenmerk: …), b) ik heb in het repliekschrift d.d. …2020 (kenmerk: …) schriftelijk aangetoond, onderbouwd dat een minnelijke regeling, mediation onvoldoende/niet tegemoet komt, onvoldoende/geen genoegdoening is, c) de SAR heeft verzocht d.d. …2020 en d.d. …2020 (kenmerk: …) voor een minnelijke regeling, g) de voorzitter wekt de schijn (de belangen te behartigen van de SAR door), een minnelijke regeling proberen te forceren (onder het mom van een mondelinge behandeling).

De gang van zaken betreffende ‘gevoegde behandeling’: a) de voorzitter heeft niet uit zichzelf besloten tot gevoegde behandeling van KiFiD klachten (kenmerken: … respectievelijk …) bij het bestuderen (zie artikel 12.1 van het reglement) van de KiFiD klachten d.d. …2020 respectievelijk …2020, b) de SAR heeft in verweerschriften d.d. …2020 (kenmerk: …) en d.d. …2020 (kenmerk: …) verzocht voor gevoegde behandeling, c) ik heb in mijn repliek schriften d.d. …2020 (kenmerken: …) schriftelijk aangetoond, onderbouwd de bezwaargronden tegen gevoegde behandeling, g) de voorzitter wekt de schijn de belangen te behartigen van de SAR door niet bij het bestuderen d.d. …2020 (kenmerk: …) en d.d. …2020 (kenmerk: …) van mijn KiFiD klachten te besluiten tot een gevoegde behandeling, maar pas nadat de SAR hierom heeft verzocht d.d. …2020 (kenmerk: …) en d.d. …2020 (kenmerk: …).

De voorzitter wekt de schijn van vooringenomenheid, partijdigheid, namelijk het oneerlijk proces is een benadeling van mij en het oneerlijk proces is een bevoordeling van de SAR.


Ik heb een vervelende ervaring met het kifid, welke ik hier deel, en vraag naar dergelijke ervaringen met een oneerlijk proces. Hebt u een oneerlijk proces ervaring met het kifid? Zo ja, welke?

Mvg,

Bob Schurkjens
Berichten: 8675
Lid geworden op: 13 jun 2005 01:41

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Bob Schurkjens »

Bij het Kifid is er geen sprake van een (oneerlijk) proces. Het Kifid is geen rechtbank maar een arbitragecommissie.

U kunt met uw geschil ook naar de rechter.

Moneyman
Berichten: 19594
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Moneyman »

Bob Schurkjens schreef:
17 aug 2020 10:23
Bij het Kifid is er geen sprake van een (oneerlijk) proces. Het Kifid is geen rechtbank maar een arbitragecommissie.

U kunt met uw geschil ook naar de rechter.
Dat is natuurlijk onzin. Een arbitrageproces is (uiteraard) óók een proces.

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

nicknam schreef:
17 aug 2020 09:56
Ik heb een vervelende ervaring met het kifid, welke ik hier deel, en vraag naar dergelijke ervaringen met een oneerlijk proces. Hebt u een oneerlijk proces ervaring met het kifid? Zo ja, welke?
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid
Kifid afschaffen?
Kifid dupeert klagers met uitsluiting ClaimConcept
Kifid kan worden opgeheven?

Hawk-Eye
Berichten: 1147
Lid geworden op: 08 jun 2005 19:46

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Hawk-Eye »

ik lees dat u wel in de gelegenheid gesteld word om de zaak mondeling toe te lichten maar dat u daar geen gebruik van maakt om u moverende reden(en), dan kun je niet spreken van ongelijkheid, u kiest er zelf voor, door welke omstandigheid ook, om niet te verschijnen....

Moneyman
Berichten: 19594
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Moneyman »

nicknam schreef:
17 aug 2020 09:56
... ik kan mij niet mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie en/of de SAR, terwijl de SAR kan zich wel mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie...
Deze woordkeuze alleen al geeft (wellicht onbedoeld) aan hoe je tegen het Kifid aankijkt. Normaal gesproken zou je iets zeggen als "antwoord geven op vragen van de voorzitter", maar jij schrijft over "je verweren tegen vragen van de voorzitter". Ik ben wel benieuwd wat maakt dat je op voorhand al zo tegen de zaak aankijkt.

nicknam
Berichten: 20
Lid geworden op: 29 okt 2015 15:38

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door nicknam »

Dag,

Ter info. Het geschil met de sar wordt niet verder beschreven vanwege omvang, complexiteit (ander topic).

Update:

De voorzitter wekt de schijn vooringenomen te zijn in het oordeel, besluit over de (wijze van) juridische analyse, klachtbehandeling, geschillenregeling, rechtsbijstandverlening door de SAR: a) in het geschil tussen mij versus … (kenmerk: …), b) in het geschil tussen mij versus … (kenmerk: …), c) in het geschil tussen mij versus … (kenmerk: …), door de eerste 2 geschillen ‘gevoegd te behandelen’ en gelijktijdig ‘mondeling te behandelen’ en het derde geschil niet ‘gevoegd te laten behandelen’ en niet gelijktijdig ‘mondeling te laten behandelen’.

Ik betwist dat het ‘gevoegd behandelen’ en gelijktijdigmondeling behandelen’ van een civielrechtelijk geschil (kenmerk: …) en bestuursrechtelijk geschil (kenmerk: …) gebruikelijk is in de rechtspraak. Tevens betwist ik dat de ‘mondelinge behandeling’ van drie verschillende dossiers op één dag (zijnde 1 geschil inzake het civielrecht met kenmerk …, 1 geschil inzake het algemeen bestuursrecht met kenmerk … en 1 geschil inzake de … wet en het Wetboek … met kenmerk …) redelijk, billijk is: c) in de rechtspraak/het kantonrecht.

Er is niet tijdig besloten, ik ben niet tijdig geïnformeerd: a) over een enkele of meervoudige behandeling in mijn specifieke KiFiD klacht/situatie (zie artikel 29 van het reglement), b) over de leden van de commissie die onderhavige KiFiD klacht behandelen (zie artikel 30 en 31 van het reglement), c) over de leden van de commissie die hebben besloten tot een mondelinge behandeling (artikel 33 van het reglement).

Update:

Ik had de indruk een uitnodiging voor een verweer te ontvangen, i.p.v. hoor en wederhoor, o.a. door eerder genoemde schendingen (in samenhang bezien), doordat de voorzitter (hoofdzakelijk en exact dezelfde) standpunten innam van de sar, in exact dezelfde bewoording als de sar en door mijn standpunten te negeren.

Ik heb de voorzitter vd geschillencommissie gewraakt, voorafgaande aan de mondelinge behandeling, o.a. op de gronden zoals deels in dit topic beschreven. De 3 wrakingszaken zijn nog in behandeling door een kifid wrakingscommissie.

Een kifid voorzitter, een commissie respectievelijk wrakingscommissie kan (de schijn wekken) een consument benadelen en een financiële dienstverlener bevoordelen respectievelijk een gewraakte bevoordelen door (opzettelijk) marginaal te toetsen en/of rechten te schenden. M.a.w. wordt partijdigheid, een oneerlijk proces door het kifid ingekleed of die indruk gewekt.

Een (arbitrage)proces dient proportioneel toegankelijk te zijn, ook i.g.v. ziekte, beperkingen.

Ik heb gekozen voor een bindend oordeel. Quote “Bent u het oneens met een bindend oordeel van de Geschillencommissie van Kifid? Dan kunt u de rechter vragen om de uitspraak van de Geschillencommissie te controleren. De rechter gaat uw klacht niet opnieuw inhoudelijk bekijken; hij toetst marginaal. De rechter zal de uitspraak alleen opzij zetten als Kifid grote fouten heeft gemaakt.”(zie https://www.kifid.nl/bindend-niet-bindend/).

MIJN SPECIFIEKE VRAAG: Hebt u een oneerlijke proces ervaring met het kifid? Zo ja, welke?

Met vriendelijke groet,

Moneyman
Berichten: 19594
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Moneyman »

Lees je ook wat er geschreven en gevraagd wordt, of kom je alleen verhalen schrijven? Je SPECIFIEKE VRAAG is namelijk al beantwoord, terwijl jij totaal niet reageert op reacties van anderen.

J.Geelen
Berichten: 3
Lid geworden op: 17 aug 2020 14:21

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door J.Geelen »

Een klokkenluider die de zwart geld problematiek in het bankwezen intern had aangekaart en spoedig daarna weggepest werd had zelf een rechtsbijstandsverzekering, de rechtsvoorganger van de SAR, waarvan alom bekend was dat deze banden had met datzelfde bankwezen.
Het verzoek om rechtshulp/bijstand werd afgewezen omdat e.e.a. met betrekking tot zwart geld, niet te bewijzen viel.
Men wilde dus geen advocaat op de zaak zetten en toen meegedeeld werd dan een klacht te zullen indienen was het antwoord dat men dan op hetzelfde bureau zou belanden als waarmee men op dat moment in verbinding stond. We spreken begin jaren '80 van de vorige eeuw.
De politiek waren niet in mijn zaak geïnteresseerd, we spreken over de jaren '90.
De AFM wist zich rond 2007 klaarblijkelijk ook geen raad mee, gebonden als men was aan de toenmalige wet- en regelgeving.
De nationale ombudsman verwees mij door naar het Kifid omdat ook hij men niet bevoegd was in hoofdzaak.
De SAR die om juridische bijstand werd gevraagd om die zaak (ook tegen de SAR zelf) via een advocaat te bepleiten voor het Kifid weigerde juridische bijstand,we leven inmiddels rond 2010.
Een klacht werd ingediend over de in de visie van de persoon onjuiste en valse be- en afhandeling van de zaak door het Kifid bij het medium die daartoe een publieke oproep deed, waarover ook verder nooit meer iets meer vernomen werd.
Kortom uit het bovenstaande trek ik de conclusie dat du moment transparantie, waarheidsvinding en verantwoordelijkheid in het geding zijn brand men liever niet zijn eigen vingers en is het in dat opzicht droevig gesteld met politici als met journalisten.
Tot nu toe weigert het bankwezen als ook de SAR zijn verantwoordelijkheid te nemen in deze en voor Kifid is de zaak gesloten.

De hoop is nu gevestigd op politici zoals Pieter Omtzigt en Renske Leijten die klaarblijkelijk de zgn. ongeschreven regels en wetten boven tafel weten te krijgen en wel transparantie en waarheidsvinding hoog in het vaandel hebben staan, in iedere geval hun verantwoordelijkheid nemen.

Frantic2
Berichten: 1532
Lid geworden op: 13 mar 2012 19:50

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Frantic2 »

Ondanks dat ik inhoudelijk niet op TS kan reageren omdat ik vind dat er geen informatie is gegeven over het proces an sich wil ik de laatste reageerders wel volgen.

TS kan of wil zich niet mondeling op de zitting verweren of vragen beantwoorden. Volgens mij zit het Kifid in Den Haag en dat zou ik alleen al qua afstand erg onhandig vinden. Daar kan het Kifid natuurlijk wel wat aan doen!

Maak het mogelijk om videocalls te vergaderen/procederen of hoe je het ook wil noemen.....

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

PietertjeTwee schreef:
18 aug 2020 22:49
Moneyman schreef:
17 aug 2020 16:17
nicknam schreef:
17 aug 2020 09:56
... ik kan mij niet mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie en/of de SAR, terwijl de SAR kan zich wel mondeling verweren tegen vragen van de voorzitter, de commissie...
Deze woordkeuze alleen al geeft (wellicht onbedoeld) aan hoe je tegen het Kifid aankijkt. Normaal gesproken zou je iets zeggen als "antwoord geven op vragen van de voorzitter", maar jij schrijft over "je verweren tegen vragen van de voorzitter". Ik ben wel benieuwd wat maakt dat je op voorhand al zo tegen de zaak aankijkt.
Ik vermoed dat hier weer sprake is van iemand die geforceerd formeel taalgebruik probeert te gebruiken, en dat hij eigenlijk niet zo goed weet wat hij schrijft. Ik zou er niet al te veel achter zoeken.
#nicknam toont (ongetwijfeld onbedoeld) de noodzaak van deskundige juridische bijstand, ook bij Kifid. Helemaal als de aangeklaagde de rechtsbijstandverzekeraar is. Verplichte procesvertegenwoordiging zou een essentiële verbetering bij Kifid betekenen, de meeste klagers kunnen het echt niet zelf.

Moneyman
Berichten: 19594
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Moneyman »

ClaimConcept schreef:
20 aug 2020 13:55
Verplichte procesvertegenwoordiging zou een essentiële verbetering bij Kifid betekenen, de meeste klagers kunnen het echt niet zelf.
AMEN!

J.Geelen
Berichten: 3
Lid geworden op: 17 aug 2020 14:21

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door J.Geelen »

Dan te bedenken dat ondanks aandringen en verzoek om een mondelinge toelichting, dit i.v.m de complexheid van oorzaken en de voorspelbare gevolgen, naast een oog handicap, dit door Kifid werd afgewezen.

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

nicknam schreef:
17 aug 2020 09:56
Ik heb een vervelende ervaring met het kifid, welke ik hier deel, en vraag naar dergelijke ervaringen met een oneerlijk proces. Hebt u een oneerlijk proces ervaring met het kifid? Zo ja, welke?

Mvg,
Ja, meerdere... Op naar de kantonrechter!!!

juwita
Berichten: 894
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door juwita »

Deze week is aan de Tweede Kamer de evaluatie over het functioneren van het KIFID aangeboden.
De teneur van de evaluatie: Het KIFID functioneert prima en is onafhankelijk.

Je moet wel even bijlagen A raadplegen van het evaluatierapport om te zien wie de opstellers van de evaluatie hebben geraadpleegd. Voornamelijk vertegenwoordigers van de financiele sector en hun advocaten. Tja.

Joepie Joepie
Berichten: 1167
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Ik ben de enige anonieme consument en mijn commentaar op AMWEB is verwijderd...

Ceeshoed
Berichten: 1
Lid geworden op: 02 feb 2021 11:48

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Ceeshoed »

Ik heb een soortgelijke ervaring met het Kifid. Hieronder de klacht van mij naar Achmea rechtshulp (SAR). Alsmede het antwoord vna Kifid na behandeling.

Klacht:
Ik heb het proces zoals door het Kiffid wordt geregisseerd als oneerlijk ervaren. Een vertoning voor de bühne. Gedurende de veel te lang durende periode van dit proces heb ik mij vaak gemarginaliseerd gevoeld. Zeker in vergelijking met de SAR die duidelijk opereerde als een vis in het water. Dit terwijl ik door mijn gebrekkige kennis van de wet en ook de onbekendheid van het juridische Kifid proces (ik ben IR en geen MR) hier weinig relevands (althans in de ogen van het Kifid) tegenover kon stellen. Ik had mogelijk een jurist kunnen meenemen maar dat kost geld en ook werd hier niet door de secretaris op gewezen. Althans niet nadrukkelijk, wat toch eigenlijk had moeten gebeuren. Ik stond op een ongelijk speelveld en had geen schijn van kans om mijn zaak op passende wijze te presenteren. Men kent elkaar en ik stond daar als een vreemdeling buiten.
SAR heeft van meet af aan aangegeven dat er sprake was van een verjaring. Tijdens het proces heb ik talrijke inhoudelijke argumenten naar voren gebracht maar helaas zijn die niet in het oordeel opgenomen. Ergo na 6 maanden ‘gedoe’ werd de verjaring naarvoren gebracht als de enifge reden van de afwijzing van mijn klacht. Al mijn inspanningen voor niks. Mij lijkt dat de beide mondelinge hoorzittingen achteraf geen enkel nut hadden. Waarom dan toch? Ik weet het niet of liever gezegd ik heb hier wel een mogelijke verklaring voor.
Ik kreeg het gevoel gebruikt te worden als een pionnetje in een spelletje van het Kifid met regeltjes die het Kifid en ook in dit geval SAR Achmea opvoert ter meerder glorie van het nut van hunzelf dan voor de burger. Maar… Dit laatste is toch waar het hierom gaat. De burger wordt in dit proces tegen wil en dank meegetrokken in het schoonpoetsen van de Kifid en SAR stoepjes Zou het zo zijn dat als dank voor bewezen diensten de financiële/verzekerings bedrijven aan het langste eind trekken. Ik hoop het niet maar toch…..Zoals de zaak er m.i. nu bij ligt ben niet ik niet alleen gemarginaliseerd maar zeker ook het Kifid. Een tandeloze tijger vol met juridische stifttanden die zich volledig overbodigheeft gemaakt en beter opgeheven kan worden. Geen bestaansrecht. Wel voor de sponsor (de financiëleVerzekerings bedrijven maar niet voor de burger. Droevig. Afschaffen die instantie.

2. Als ik dan uiteindelijk voorafgaande aan dit schrijven contact krijg met de Kifid Commissie van Beroep wordt ik op een uitermate badinerende wijze bejegend door ene Mevr Dobbelaar. Mevr Dobbelaar moet hierover toch maar eens onderhouden worden. Ze vertegenwoordigt het gezicht van het Kifid naar buiten en dat gezicht is niet best.

3. Wat mij gedurende deze episode het meest opviel was de verstrengeling van belangen die ik constateerde. Een paar voorbeelden.
a. Kennelijk word het Kifid door de financiële en verzekerings instanties betaald. Dat kan m.i. totaal niet om duidelijke reden die ik hier niet aan hoef te voren.
b. Naar aanleiding van de uitspraak kreeg ik tot mijn verbazing een email met het verzoek om aan te geven wat mijn mening was over de Kifid dienstverlening. Ik viel bijna uit mijn stoel. Ik heb onmiddellijk het nummer gebeld van de door u aangestelde instantie "marketresponse". Deze partij die door het Kifid betaald wordt en die m.i. natuurlijk nooit een onvertogen woord jegens het Kifid zal laten horen. Wat moet ik daarmee? Ik heb er toch niks aan om aan een dergelijke beoordeling mee te doen. Ik heb dit aan de meneer die ik gesproken duidelijk gemaakt. Die doet hier natuurlijk niks mee. Niet de hand bijten die je voedt. Klinkt bekend?
c. Achmea maakt in haar rechtbijstand gebruik van juridische kantoren om zaken te onderzoeken en mensen te helpen in rechtszaken e.d.. Indien de daar voor de klant niks nuttigs uitkomt kan de klant een second opinion aanvragen. Het merendeel van de juridische kantoren die ik ken zou het in zijn hoofd halen om het oneens te zijn met een collega-kantoor ook werkend voor het Achmea. Je zou zomaar een aantal klussen van Achmea kunnen vergeten of mogelijk wel helemaal. Dit was mede een van de argumenten die ik bij het Kifid aangebracht heb. Dit argument samen met andere argumenten word in het oordeel van de geschillen commissie genoemd. (Zie antwoord Kifid hieronder)
d. De ombudsman verteld mij bij navraag dat ze geen financiële zaken behandelen en verwijst (jawel) voor dat soort zaken naar het…Kifid.
e. Hoe kan het zijn dat de beroeps commissie van het Kifid een oordeel geeft over het handelen van collega’s in de geschillen commissie. Waarom geen onafhankelijk instantie? Ik denk echter dat het moeilijk wordt om een dergelijke instantie te vinden. Kifid is de spil waar dit circuit om draait.


Hierbij het antwoord van Kifid:. Vordering afgewezen

Moneyman
Berichten: 19594
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door Moneyman »

Lang verhaal, maar geen feiten. Ik lees vrijwel alleen maar een gevoel, van een verliezer. Ook je genoemde belangenverstrengelingen zijn stuk voor stuk makkelijk te weerleggen.

PeterPeters1966
Berichten: 208
Lid geworden op: 06 jan 2021 22:51

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door PeterPeters1966 »

@ceeshoed: kan je het ook samenvatten in 3 of 4 bullets. Dan is de kans groter dat we het lezen en onze mening er over kunnen geven. Even alle ruis er uit en alleen de feiten noemen. Wel zo fijn.

J. Deltoer
Berichten: 471
Lid geworden op: 30 aug 2020 12:29

Re: vraag over geen eerlijk proces bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Ongelezen bericht door J. Deltoer »

PeterPeters1966 schreef:
22 feb 2021 22:59
@ceeshoed: kan je het ook samenvatten in 3 of 4 bullets. Dan is de kans groter dat we het lezen en onze mening er over kunnen geven. Even alle ruis er uit en alleen de feiten noemen. Wel zo fijn.
Volledig eensch. Dit is zo niet behapbaar. Het doorlezen van deze grote lappen juridische tekst is voor mij een te grote drempel en dat betekent dat ik helaas nog geen duidelijkheid heb of ik wel of niet Kifid op mijn excellijst moet plaatsen.

Plaats reactie