ABP schaft ANW-compensatie af

Discussieer hier over pensioenregelingen, levensloopregelingen en aanverwante zaken.
sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Op 1 Januari wordt door het ABP de ANW compensatie geschrapt. Dit betekent dat nabestaanden van ABP deelnemers dan geen recht meer hebben op ANW compensatie. Het netto inkomensverlies wordt in heel veel gevallen 540 euro per maand. Dit is een onverteerbaar inkomensverlies en er is geen vangnet voor. In de praktijk betekent dat heel veel nabestaanden rechtstreeks de bijstand in gaan. Een werkelijk onverkwikkelijk besluit en hier zou fel tegen geprotesteerd moeten worden. Persoonlijk heb ik onderstaand bezwaar naar het ABP gestuurd.

Tot mijn grote verbijstering lees ik dat met ingang van 1 Januari aanstaande de ANW compensatie komt te vervallen. Bij deze teken ik formeel bezwaar aan tegen deze maatregel en ik verzoek U dan ook de maatregel terug te draaien.
U geeft aan dat dit grote gevolgen kan hebben voor de partner bij overlijden.
Dat is inderdaad het geval want meestal zal dit betekenen dat de partner genoegen zal moeten nemen met een gehalveerd of nog lager partnerpensioen. De praktijk zal zijn dat veel nabestaanden rechtstreeks in de bijstand belanden met alle gevolgen van dien.
Verder geeft U aan dat deelnemers zich hiertegen kunnen verzekeren. U bedoelt hiermee dat als je 30 jaar en kerngezond bent dan kun je je bijverzekeren, ben je ouder of beschik je niet over een goede gezondheid dan schrijven wij U en uw partner bij deze af en mag U het verder uitzoeken. Dank hiervoor.
Wat U voor veel zieke mensen doet is de polis aanpassen op het moment dat ze er een beroep op moeten doen en dat dan nog net niet met terugwerkende kracht.
Deze maatregel is verwerpelijk, immoreel, a-sociaal en grenst aan diefstal. Tot op de dag van vandaag vermeldt U de ANW compensatie op de pensioenoverzichten. Met een pennestreek krijgen de deelnemers twee maanden van te voren te horen dat die compensatie afgeschaft wordt.
Hiermee toont U aan dat U absoluut onbetrouwbaar en volkomen onvoorspelbaar bent in uw besluiten en dat is kwalijk en grenst op zijn minst aan het criminele. Wat is het waarheidsgehalte nog van het pensioenoverzicht? Geef daar ook maar eens antwoord op.
Het voelt gewoon als diefstal en dat is het natuurlijk ook. U overschrijdt hiermee echt alle grenzen van het redelijke en fatsoenlijke.
Ik heb nog een beetje hoop dat de verantwoordelijken hiervoor tot inkeer komen, zo niet dan wens ik ze tenminste dezelfde ellende toe als datgene wat zij nabestaanden van na 1 januari 2018 aandoen.
Het antwoord op mijn bezwaar wacht ik met belangstelling af.

Groet B.

fw1955
Berichten: 1
Lid geworden op: 27 okt 2017 12:29

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door fw1955 »

Ook ik was zeer verbaast over het afschaffen van de ANW compensatie per 01-01-2018. Ook de manier van communiceren via een Nieuwsbrief is ongekend. Het ABP gaf aan dat de compensatie hiervoor word bekeken door de werkgeversorganisaties maar dat het niet bekend is wat daar uitkomt.
Ik heb voor mij zelf, en mijn partner, even bekeken wat dit betekend. Als ik (62 jaar en een slechte gezondheid) voor 1 januari komt te overlijden krijgt mijn vrouw een nabestaande pensioen van 770 euro netto per maand en omdat er geen recht bestaat op ANW een bedrag van 370 euro, netto per maand, aan ANW compensatie. Als ik na 1 januari 2018 komt te overlijden komt dit laatste bedrag te vervallen. Een behoorlijke slok op de borrel!!
ABP geeft aan dat je dit verlies dan maar moet verzekeren! Vanwege mijn gezondheidsproblemen zal geen verzekering mij accepteren dus dat is een utopie.

Ik stel mij dan ook volledig achter het bezwaar van Sammyboy ( al had wel anderen woorden gebruikt)

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Mijn woorden waren inderdaad best stevig, maar ik ben dan ook heel kwaad op het ABP en de vakbonden dat op deze manier nabestaanden in de kou zetten. Als ze dit bij volle verstand besloten hebben dan vrees ik het ergste voor de toekomst van onze pensioenen.
Nu zou er gesproken worden over een vangnet. Dat was overbodig als ze dit nooit besloten hadden. Ik blijf het voor mensen als FW55 en vele anderen immoreel en a-sociaal vinden. Ze hadden deze groep net zo goed het hele nabestaandenpensioen kunnen afnemen, want ze belanden vanaf 1 Januari toch in de bijstand. Voor mijn partner scheelt het 540 euro netto en dat is veel.

groet B.

kweenie
Berichten: 15657
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kweenie »

In de regel is zo'n Anw aanvulling een regeling die je vrijwillig (collectief) kunt afsluiten. Het was eigenlijk vreemd dat dit nog standaard door ABP werd gedaan. Bij veel andere werkgevers en pensioenregelingen is het al gebruikelijk dat je zelf de keus krijgt of je je hiervoor wilt verzekeren, bij een aparte verzekeraar.

Dat zal dus ook bij de werkgevers die bij het ABP zijn aangesloten gaan gebeuren. Grote kans dat dit bij Loyalis zal zijn, het verzekeringszusje van ABP. Bij zulke collectieve contacten zul je bij het begin van het contract zonder verdere medische keuring worden toegelaten. De premie zal dan waarschijnlijk in de orde van grootte van twee tientjes per maand liggen.

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Beste Kweenie,

je bent slecht op de hoogte. Andere grote pensioenfondsen hebben een soortgelijke regeling. Dat jij het vreemd vindt dat de ANW compensatie nog bestaat is opmerkelijk. Sinds de aanpassing van de ANW destijds door ene Robin Linschoten staat de ANW compensatie op het pensioenoverzicht en het zit in de premie verwerkt. Dit in een keer afschaffen is a-sociaal en immoreel. Geef dan een stuk premie terug.

Als je denkt dat Loyalis mensen die ziek zijn zonder verdere keuring toe zal laten tot een vervangende regeling dan ben je echt aan het dromen. Als voorbeeld kan ik aanhalen dat, toen de opbouw nabestaandenpensioen in 2005 naar 50% ging, loyalis op grond van slechte gezondheid, iemand een wurgpremie aanbood.

Je gelooft echt in sprookjes als je denkt dat je voor twee tientjes per maand als zieke een verzekering krijgt die binnenkort de nabestaande netto 540 euro per maand gaat betalen. Dat vakbonden dit met het ABP hebben geregeld zonder vervangende regeling is en blijft onbegrijpelijk.

Groet B.

kweenie
Berichten: 15657
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kweenie »

1. Waarom is het aanpassen van een pensioenregeling immoreel? Is de verhoging van het partnerpensioen dan ook immoreel? De besparing in premie vanwege het afschaffen van de Anw-dekking valt in het niet bij de verhoging van de opbouw van levenslang partnerpensioen die wordt doorgevoerd. Dus niet bepaald iets zonder vervanging.

Andere alternatieve regelingen zullen meer op het niveau van de werkgever moeten worden geregeld en gaan buiten het pensioenfonds om. Daarom is het logisch dat hierover met/door het ABP weinig informatie over te krijgen valt.

2. Voor de collectieve ANW verzekering van Loyalis geldt ondermeer "Geen medische selectie bij aanmelding binnen 3 maanden na ingangsdatum overeenkomst, datum indiensttreding of nieuwe partner". Deze 'droom' had je ook zelf kunnen opzoeken.

3. Voor het voorbeeld van fw1955 (62 jaar) geldt dat de aanvulling van 370 euro per maand tot de AOW leeftijd van de partner (als die ook 62 jaar is) waarover wordt gesproken, zonder korting vanwege collectiviteit, 19,34 euro per maand kost. Ook dit 'sprookje' van twee tientjes had je zelf even kunnen berekenen op de website.

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Beste Kweenie,

het punt 2 is nu net het probleem. Als je afgekeurd bent en geen werkgever meer hebt en een slechte gezondheid hebt dan moet je wel degelijk een medisch acceptatieproces doorlopen. De uitkomst hiervan ken ik al voor mij en dat is een torenhoge premie. Verder wil ik de huidige 540 euro netto verzekeren en dat kost zelfs bij een goede gezondheid ruim het dubbele van het door jou genoemde bedrag. Ik heb mijn gegevens ingevuld bij loyalis en krijg duidelijk de mededeling dat ik een medisch traject moet doorlopen. Jouw 2 tientjes zijn dus wel degelijk een sprookje, ik zou willen dat het waar was.

Derhalve is mijn bewering dat de polis nu gewijzigd wordt en dat juist diegenen die op het punt staan om een beroep op de polis te moeten doen buiten de boot vallen. Dat is a-sociaal en immoreel en dat hadden de vakbonden zo nooit moeten accepteren, immers je hebt er vele jaren voor betaald. Op hun sites staan wel wat verhalen dat ze zich zorgen maken om de groep deelnemers die buiten de boot gaan vallen, maar daar houdt het dan ook mee op.

Groet B.

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Nog even een letterlijke tekst uit de polisvoorwaarden van loyalis:

Let op!
• Zijn er wel medische bezwaren, waardoor wij als verzekeraar een te hoog risico lopen? Dan kunt u
de verzekering niet afsluiten. Of misschien moet u een hogere premie betalen. Hiervan krijgt u eerst
een offerte.
• Er kunnen ook andere redenen zijn om de verzekering niet af te sluiten. Bijvoorbeeld als er sprake is van
fraude (zie Bijlage I).
• Wij vinden het belangrijk dat de nabestaandenverzekering
bij u past. Maar hierover mogen wij u niet
adviseren. U maakt zelf een keuze. Met de kennis- en ervaringstoets geeft u bij het aanvragen aan of u
de verzekering met of zonder financieel advies afsluit.

Ik hoop beste kweenie dat je mijn bezwaren enigszins begrijpt nu. Degenen die binnenkort een beroep op de polis moeten gaan doen en de pech hebben dat ze het tot na 1 januari halen, daarvan hebben de nabestaanden gewoon pech. In mijn geval 540 euro netto.

Groet B.

kweenie
Berichten: 15657
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kweenie »

Die tekst is van de individuele verzekeringen. Het gaat bij deze verandering bij de meesten juist om de overgang naar een collectieve regeling:

"Al uw werknemers met een partner kunnen vrijwillig deelnemen
De premie wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemers
Bij overlijden van deelnemer ontvangt de partner tot AOW-leeftijd een direct ingaande maandelijkse uitkering
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is optioneel
Geen medische selectie bij aanmelding binnen 3 maanden na ingangsdatum overeenkomst, datum indiensttreding of nieuwe partner"

Voor de groep deelnemers met premievrijstelling vanwege arbeidsongeschiktheid zouden ze m.i. inderdaad een regeling moeten treffen, of de ANW dekking moeten blijven voortzetten. Dat ben ik het wel mee eens. (Ik weet niet hoe de nieuwe pensioenregeling precies is, maar ik ga er vanuit dat dit dus niet geregeld is.) Wat zei je vakbond ervan toen je ze daarnaar vroeg?

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Tot op de dag van vandaag is er niets geregeld voor de deelnemers die geen werkgever meer hebben, maar die tot 1 januari wel recht hebben op de ANW compensatie. Wel vond ik ergens bij een politie bond de mededeling dat ze zich ernstig zorgen maken over mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Ik vind dat juist die zieke deelnemers, die mogelijk een beroep op de regeling zouden moeten doen, ook aan een collectieve regeling moeten kunnen meedoen. Dit had tegelijk met de afspraken geregeld moeten worden. Dat is niet gebeurd en zowel richting ABP als de bonden laakbaar.

Groet B.

Bassie78
Berichten: 2
Lid geworden op: 29 okt 2017 13:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Bassie78 »

Zit in dezelfde soort situatie als Sammyboy. Heb een partner met kanker die een zeer beperkte levensverwachting heeft. Als ze na 1-1-2018 overlijdt scheelt dat ontzettend veel geld (+/- 400 netto per maand minder tot aan mijn AOW-leeftijd). Voor iemand die ziek is, is dit ook niet individueel te repareren met een Anw-hiaat verzekering, want geen enkele verzekeraar accepteert een terminale patiënt. Je verwacht eigenlijk dat er bij zo'n pensioenakkoord ook al iets wordt geregeld mbt collectieve verzekeringen. Mijn vraag is waar je deze problematiek kunt aankaarten (vakbond of werkgever ... allebei). Heb het ABP gebeld en die zegt alleen uitvoerder te zijn van besluiten in de Pensioenkamer en verwijst naar de sociale partners. Wie neemt het op voor deze groep die eigenlijk helemaal niet bezig wil zijn met dit soort randzaken? Ik vind het een enorme emotionele belasting en dit had idd niet zo moeten lopen. Ik ga er overigens eigenlijk stiekem wel vanuit dat er een oplossing komt, want anders is dit idd immoreel en eigenlijk gewoon diefstal.

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

De stand van zaken staat hier verwoord : https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/spe ... rvalt.aspx

Groet B

kweenie
Berichten: 15657
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kweenie »

Die wegpagina van het ABP geeft zeer beknopt weer wat er is afgesproken, niet de uitwerking daarvan. Het zou mooi zijn als het reglement van volgend jaar al beschikbaar zou zijn. Dan zou ook duidelijker zijn of er wel of geen overgangsregeling voor premievrijgestelde arbeidsongeschikten komt. Maar ik vrees dat dit er niet zal komen, omdat met de nieuwe partnerpensioen-opbouw de fiscale 'ruimte' voor nabestaandenpensioenen al op is.

(Overigens betekent het afschaffen van de ANW-compensatie wel een besparing op de premie van 0,4% van de pensioengrondslag. De afschaffing leidt dus wel tot een besparing op de premie.)

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Als er niet voor 1 Januari een regeling komt voor arbeidsongeschikten dan krijg ik dus volkomen gelijk met de opening van dit topic. Overigens is het reglement volledig beschikbaar, definitief en uitgewerkt en niet slechts iets wat besproken is. Een eventuele vangnetregeling staat er los van. Verder is nog lang niet voor alle gezonde werknemers een collectieve regeling beschikbaar.

Mensen die nu ziek zijn en hun partners worden afgeschreven en dat is en blijft a-sociaal en immoreel, ja het is diefstal.
Deze mensen hebben tientallen jaren premie betaald en op het einde vlak voordat ze een beroep op de polis gaan doen wordt de regeling afgeschaft. Uw stelling dat er wel 0.4% op de premie bespaard wordt vind ik in dit verband stuitend.

Het ABP gaat nu via een herverzekering de gezonde mensen er uit filteren en die laten ze dan weer premie betalen. Zo zal de dekkingsgraad wel stijgen.

Groet B.

Speedy123
Berichten: 664
Lid geworden op: 21 dec 2014 03:07

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door Speedy123 »

sammyboy schreef: Je gelooft echt in sprookjes als je denkt dat je voor twee tientjes per maand als zieke een verzekering krijgt die binnenkort de nabestaande netto 540 euro per maand gaat betalen. Dat vakbonden dit met het ABP hebben geregeld zonder vervangende regeling is en blijft onbegrijpelijk.
Groet B.
Het ligt er maar aan hoelang er premie betaald is, dus welke rechten er opgebouwd waren. Het ABP zelf stelt dat een verzekering om de Anw-compensatie kan variëren van enkele tientjes tot honderden euro’s per maand.

De werkgevers zijn nog aan het nadenken hoe ze hier mee om willen gaan. Of en op welke wijze gecompenseerd gaat worden is nog onduidelijk.

Het gaat overigens alleen om nieuwe gevallen, bestaande regelingen (dus wanneer de partner overleden is voor 1-1-2018) blijven ongewijzigd.

kweenie
Berichten: 15657
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kweenie »

Overigens is het reglement volledig beschikbaar, definitief en uitgewerkt en niet slechts iets wat besproken is.
Ik zou graag dat reglement willen zien, kun je misschien een link geven? Ik kan nl alleen het huidige reglement, dus van 2017,vinden.
Uw stelling dat er wel 0.4% op de premie bespaard wordt vind ik in dit verband stuitend.
Wat is daar stuitend aan? Dit was een reactie op je eigen opmerking:
Geef dan een stuk premie terug.
Ik geef slechts aan dat ze die premie dus ook lager maken, zoals jij wilt.

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Bassie78 schreef:Zit in dezelfde soort situatie als Sammyboy. Heb een partner met kanker die een zeer beperkte levensverwachting heeft. Als ze na 1-1-2018 overlijdt scheelt dat ontzettend veel geld (+/- 400 netto per maand minder tot aan mijn AOW-leeftijd). Voor iemand die ziek is, is dit ook niet individueel te repareren met een Anw-hiaat verzekering, want geen enkele verzekeraar accepteert een terminale patiënt. Je verwacht eigenlijk dat er bij zo'n pensioenakkoord ook al iets wordt geregeld mbt collectieve verzekeringen. Mijn vraag is waar je deze problematiek kunt aankaarten (vakbond of werkgever ... allebei). Heb het ABP gebeld en die zegt alleen uitvoerder te zijn van besluiten in de Pensioenkamer en verwijst naar de sociale partners. Wie neemt het op voor deze groep die eigenlijk helemaal niet bezig wil zijn met dit soort randzaken? Ik vind het een enorme emotionele belasting en dit had idd niet zo moeten lopen. Ik ga er overigens eigenlijk stiekem wel vanuit dat er een oplossing komt, want anders is dit idd immoreel en eigenlijk gewoon diefstal.
Met deze reactie sla je de spijker helemaal op zijn kop. Er zijn er hier een paar die er een technische discussie van willen maken, maar zoals jij het hier brengt bedoel ik het ook. Richting kweenie wil ik nogmaals vertellen dat de zaak wel degelijk definitief is, het is een bindende afspraak nu. Hel stiekem hoop ik dat er echt wat ruchtbaarheid aan gegeven kan worden, want dit kan echt niet. Er moet een vangnetregeling komen.

groet B.

kweenie
Berichten: 15657
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kweenie »

Maar waar is dat reglement nu?

sammyboy
Berichten: 38
Lid geworden op: 26 okt 2017 13:47

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door sammyboy »

Zoekt en ge zult vinden. Bel met het ABP bijvoorbeeld.

B.

kweenie
Berichten: 15657
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: ABP schaft ANW-compensatie af

Ongelezen bericht door kweenie »

Ik heb het in elk geval nog niet op de site van het ABP gevonden. Daar is alleen het reglement van 2017 te vinden.

Plaats reactie