LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Verjaring pensioenrwechten

Discussieer hier over pensioenregelingen, levensloopregelingen en aanverwante zaken.
rodanos1947
Berichten: 8
Lid geworden op: 24 sep 2013 23:40

Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door rodanos1947 » 28 sep 2013 15:57

Hallo,ik heb na mijn pensionering op 01-01-2012 een klein pensioen afgekocht bij
pensioenfonds P.... Ik heb van midden 1991 tot begin 1993 gewerkt in de
werkvoorziening van .....bedrijven en was verplicht in het pensioenfonds van het
P.... Het P... heeft over de gewerkte periode,wat niet zoveel was,afgekocht in
2012. Voordat ik daar ging werken was ik al gedeeltelijk arbeidsongeschikt en
voor de andere helft werkloos. Zoals ik al eerder zei begon ik daar te werken in
het magazijn voor 38-40 per week.Ik kreeg eind 1992 gezondheidsklachten en
raakte voor 100 % arbeidsongeschikt.Ik raakte arbeidsongeschikt voor een ander
lichaamlijk euvel dan ik had voor de in diensttreding,dus arbeidsongeschikt voor
een nieuw euvel. Na mijn pensionering in 2012 ben ik er door omstandigheden,ik
er achter kwam dat er na mijn tweede nieuwe arbeidsongeschikt mijn
werkgever,.....bedrijven, geen verzoek had ingediend bij het P... om de pensioen
premie betaling over te nemen voor het tweede gedeelte van mijn nieuwe
arbeidsongeschiktheid. Ik heb ook nooit een beëindigings of stopbrief gehad van
het pensioenfonds. Men is er toendertijd vermoedelijk van uitgegaan dat waarvoor
ik geheel arbeidsongeschikt werd te maken had met de gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid van die ik had toen ik begon midden 1991 bij
.....bedrijven. Het pensioenfonds P... had in eerst instantie tegen mij
gezegd,bij navraag hierover bij het pensioenfonds P...,dat al was er toendertijd
een aanvraag voor de betaling van de pensioenpremie ingediend dat dan niet was
toegekend. Waarom werd er niet bijverteld en als tweede antwoord gaf men mij dat
het verjaard was en ik geen recht meer had op een pensioenopbouw na begin 1993
en dat de premiebetaling was gestopt op 06-1993. Nu had ik in een artikel
gelezen dat bij arrest van de Hoge raad pensioenrechten niet verjaren.In 2 de
instantie ging het om een nieuw gedeelte arbeidsongeschikt begin 1993. Ik hoop
van U te vernemen wie in deze gelijk heeft,het pensioenfonds P... in de
veronderstelling met dat de pensioenrechten zijn verjaard en dat de
arbeidsongeschikt begin 1993 te maken had met de gedeeltelijke
arbeids-ongeschikt die ik had voordat ik begon bij .....bedrijven. Of is mijn
redenering van dat pensioenrechten niet kunnen verjaren volgens de uitspraak in
deze van de Hoge raad en dat het tweede gedeelte van mijn arbeidsongeschiktheid
een nieuw geval betrof. Ik hoop U hiermee voldoende te hebben ingelicht en vraag
U hierbij op een antwoord hierover.
Ik heb de namen van het bedrijf en pensioenfonds weggehaald omdat deze zaak nog in de onderzoekfase is.
Ik was in deze nieuwsgierig naar de mening van het forum betreffende deze zaak.
Met vriendelijke groet,
rodanos1947.

kweenie
Berichten: 14601
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door kweenie » 29 sep 2013 08:22

Verjaring van pensioenaanspraken is wat anders dan het niet hebben opgebouwd van pensioenaanspraken.

In jouw situatie had je, op het moment dat je arbeidsongeschikt werd, zelf bij het pensioenfonds een aanvraag moeten doen voor premievrije opbouw van een deel van je pensioen. Dat is geen taak van je werkgever, al had hij je er natuurlijk wel op kunnen wijzen. Maar veel werkgevers weten dat ook niet (goed). Die aanvraag moet binnen een bepaalde tijd nadat je AO wordt gebeuren, bv. binnen een jaar. Sommige fondsen geven je ook nog wel een stuk opbouw als je later bent, maar dan vaak pas vanaf bv. een jaar voordat je je bij het fonds hebt gemeld.

Ik vrees dus dat de premievrije opbouw er niet meer in zit.

Voor de volledigheid, bij het niet verjaren van pensioenaanspraken gaat het om de uitkeringen die niet zijn opgevraagd. Die verjaren niet.

rodanos1947
Berichten: 8
Lid geworden op: 24 sep 2013 23:40

Re: Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door rodanos1947 » 29 sep 2013 18:32

Kan zo zijn wat U zegt,maar ben daar niet zo zeker van want er zijn buiten het arrest van de Hoge raad,nog enkele uitspraken geweest van rechters waaronder,ik ben even kwijt welke rechtbank dat was,ik meen een rechtbank van een Utrechtse rechter,die daarin uitsprak dat pensioenrechten in principe niet verjaren en dat deze pensioenrechten opeisbaar waren zolang de ,gepensioneerde,nog in leven was.
In het arrest van de hoge raad stond ook dat het pensioenfonds,pensioenpremie betaald of niet,in deze zelf de pensioenrechthebbende had moeten informeren en stelde dat het pensioenfonds daarom daarin gebreke was gebleven.
Groet,
rodanos.

rodanos1947
Berichten: 8
Lid geworden op: 24 sep 2013 23:40

Re: Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door rodanos1947 » 29 sep 2013 19:27

NB.Mocht er in deze zaak een uitspraak volgen zal ik het forum daarvan op de hoogte stellen.
Groet,
rodanos.

kweenie
Berichten: 14601
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door kweenie » 29 sep 2013 21:54

Nee, pensioenrechten verjaren inderdaad niet. Maar dat is iets heel anders dan het alsnog opbouwen van niet opgebouwde pensioenrechten. Want daar gaat het hier om.

rodanos1947
Berichten: 8
Lid geworden op: 24 sep 2013 23:40

Re: Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door rodanos1947 » 30 sep 2013 22:56

Daar ik op dit moment nog geen uitsluitsel heb,heb ik nog enige quotes gevonden wat betreft het verjaren en opeisen van gemiste pensioen opbouw.
De eerste quote:

Het is goed voorstelbaar dat een werknemer, nadat deze al jaren uit dienst is, zijn “gemiste” pensioenopbouw gaat opeisen bij de verzekeraar/pensioenfonds. Als de werknemer redelijkerwijs kan aantonen dat hij had moeten deelnemen in de pensioenregeling, zal de verzekeraar/pensioenfonds het pensioen alsnog uitkeren. Deze schade zal hij verhalen op de oude werkgever. Dit betekent dat de werkgever met terugwerkende kracht opdraait voor de gemiste pensioenpremies en het rendement daarvan.

De tweede quote:
In wao beland

Zo vertelde iemand mij onlangs dat zij na bijna een jaar gewerkt te hebben, ziek was geworden en na weer een jaar in de wao belandde. Dat was inmiddels al meer dan dertig jaar geleden en de datum van pensionering naderde met rasse schreden. En dus werd nagegaan bij de verzekeraar hoe hoog het pensioen zou zijn. Tot de niet geringe verbazing wist de verzekeraar/pensioenfonds te melden dat deze werknemer nooit had deelgenomen aan de pensioenregeling, want de werkgever had de werknemer nooit aangemeld als deelnemer. Deelname aan de pensioenregeling was pas mogelijk na het eerste dienstjaar.

Dat argument werd echter snel om zeep geholpen, want deze werknemer was pas na twee jaar ziekte ontslagen, nadat de wao-uitkering werd toegekend. De werkgever moest de werknemer dus alsnog, dertig jaar later, opnemen in de pensioenregeling.

Tot zover leek het goed te gaan, ware het niet, dat de werkgever inmiddels van de verzekeraar was overgegaan naar het pensioenfonds en daar gold een andere pensioenregeling. Het pensioenfonds wilde vervolgens de werknemer niet opnemen, omdat er bij het pensioenfonds een uitsluiting gold voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers die binnen een jaar na indiensttreding arbeidsongeschikt worden.

Pensioenreglement

Van belang is echter het pensioenreglement op het moment van arbeidsongeschikt worden. Anders zou het namelijk voor een werkgever wel heel aantrekkelijk worden om de zieke werknemers snel te ontslaan, zodat er na twee jaar ziekte helemaal geen pensioenreglement meer geldt en er dus ook nooit betaald hoeft te worden voor een verzekering van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dit is met name van belang voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zij hebben recht op de nawerking van dergelijke bepalingen na het einde van de arbeidsovereenkomst Als ze ziek worden tijdens de looptijd van het tijdelijke contract, welke ziekte uitmondt in arbeidsongeschiktheid, dan gelden de bepalingen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrijstelling ook nog ná de afloop van de overeenkomst.

Het is overigens ook nog eens de vraag of de bepaling van uitsluiting van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers die binnen het eerste jaar van hun deelname ziek worden niet in strijd is met de gelijke behandelingswetgeving. Immers, op die manier worden arbeidsongeschikten benadeeld ten opzichte van niet-arbeidsongeschikten.

Deze quotes zijn niet in zijn geheel vergelijkbaar maar in grote lijnen,wat betreft arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling,is het achteraf wel degelijk mogelijk om een pensioen op te eisen.

rodanos.

kweenie
Berichten: 14601
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door kweenie » 01 okt 2013 22:07

Deze citaten gaan over de situatie waarin de werknemer (onterecht) niet was opgenomen in de pensioenregeling omdat hij onterecht niet door de werkgever was aangemeld. In dat geval heb je inderdaad alsnog recht op pensioenopbouw over die periode ("geen premie, wel aanspraken").

In jouw situatie is daar geen sprake van.

kweenie
Berichten: 14601
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door kweenie » 02 okt 2013 16:03

Dus even kort samenvatten:

1 - Heb je ergens pensioen opgebouwd en vergeet je dat pensioen, na de datum waarop het pensioen ingaat, aan te vragen, dan kun je dat alsnog doen. Deze eenmaal opgebouwde aanspraken/niet opgevraagde uitkeringen kun je (zolang je leeft) dus niet kwijtraken. (geen verjaring)
Overigens is deze regel er volgens mij minder dan 10 jaar (2005?), dus bij sommige pensioenfondsen redeneren ze dat dit alleen geldt voor de aanspraken die sinds dat moment zijn opgebouwd. Dan zouden de rechten opgebouwd voor die tijd dus nog wel na 5 jaar vervallen.

2 - Als je volgens het pensioenreglement verplicht deelnemer bent aan een pensioenfonds en je hebt gewoon gedaan wat volgens de reglementen zou moeten, dan heb je recht op pensioenopbouw over die periode. Dit is met name van beland als je werkgever je niet (goed) heeft opgegeven bij het pensioenfonds. Dus voldoe jíj aan de voorwaarden die het pensioenreglement stelt, dan kun je niet de dupe worden van een geschil tussen je werkgever en het pensioenfonds. (Geen premie, wel pensioenaanspraken)

3 - Als je arbeidsongeschikt wordt, dan kun je bij de meeste pensioenfondsen voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent premievrije opbouw krijgen. Maar dat moet je dan wel zelf tijdig aanvragen. In het reglement staat hoe dat moet en wanneer dat moet. Vaak moet je dan bv. doen binnen een jaar nadat je arbeidsongeschikt bent geraakt. Als je dat niet (tijdig) doet, dan is er geen sprake van het vervallen van opgebouwde rechten (er is immers nog niets opgebouwd). Er is ook geen sprake van dat jij alles netjes volgens het reglement hebt gedaan en je dus alsnog de opbouw zou moeten krijgen.

rodanos1947
Berichten: 8
Lid geworden op: 24 sep 2013 23:40

Re: Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door rodanos1947 » 03 okt 2013 21:49

Ik heb nog een artikel gevonden van 20 maart 2013,maar hoe dan ook ik heb mijn zaak overgegeven aan de juridische afdeling van Abvakabo.
Ik zie dan wel hoe deze zaak zich verder ontwikkeld.Bij winst of verlies ik zal mocht er een uitspraak komen ik die hier zal vermelden.
Groet van rodanos!

Pensioenfonds heeft inspanningsplicht
De Hoge Raad overwoog onder meer dat het pensioenfonds geen poging heeft gedaan om na te gaan waarom er door de werkgever geen premie werd afgedragen, hoewel het pensioenfonds wist dat de betreffende werknemer deelnemer was. “Daardoor ligt het risico van wanbetaling bij het pensioenfonds,” aldus het hoogste rechtscollege. Deze uitspraak is van groot praktisch belang voor pensioenfondsen die de pensioenopbouw niet expliciet afhankelijk hebben gesteld van bijvoorbeeld het daadwerkelijk administreren van de opbouw. Daardoor ontstaat een soort automatisme waarop, zoals nu blijkt, met succes een beroep gedaan kan worden.

Deelname afhankelijk van enkele voorwaarden
Pensioenopbouw zou dan volgens de door pensioenfondsen gehanteerde reglementen al plaatsvinden als aan enkele randvoorwaarden is voldaan. Dat zijn bijvoorbeeld het werknemer zijn in een bepaalde sector of vanwege de leeftijd toetreden tot de pensioenregeling. Zolang er aan dergelijke voorwaarden is voldaan, vindt er dus pensioenopbouw plaats, aldus de Hoge Raad. Dit is ongeacht of het pensioenfondsbestuur die ook zelf heeft toegekend, of als zodanig heeft geadministreerd.

Geen premie betaald. Niet aangemeld
Feitelijk zegt de Hoge Raad nu dat in deze gevallen opgebouwde – maar niet als zodanig bij het fonds geadministreerde – pensioenaanspraken niet kunnen verjaren tijdens de opbouwfase. Ook kan een deelnemer dan altijd klagen over de hoogte van zijn pensioenopbouw, ongeacht of die opbouw betrekking heeft op 1 of 30 jaar geleden. En ook ongeacht of de deelnemer 30 jaar geleden al op de hoogte was van de onjuiste of onvolledige pensioenadministratie, en of hij toen al daarover heeft geklaagd.
Volgens de huidige reglementen van pensioenfondsen hoeft er dan niet aan de voorwaarde te worden voldaan dat de werkgever premie heeft betaald of de werknemer überhaupt wel heeft aangemeld.

Kan pensioenfonds het ‘lek’ dichten?
Pensioenfondsen zijn niet blij met de uitspraak van de Hoge Raad. Een manier om het ‘lek’ , eigenlijk een niet bedoelde toevloed, te dichten kan zijn dat pensioenfondsen een clausule in het pensioenreglement gaan opnemen, die stelt dat een werknemer alleen pensioen opbouwt indien hij is aangemeld en/of er premies zijn betaald. Daar zal De Nederlandsche Bank weer een stokje voor steken, zo bleek recentelijk. DNB vindt namelijk dat een uitvoerder ook pensioenen moet uitkeren van werknemers die niet zijn aangemeld, en dat andersluidende reglementaire bepalingen niet zijn toegestaan.

Jacht op werkgevers
Deze uitspraak van de Hoge Raad en het standpunt van DNB heeft ondertussen pensioenfondsen behoorlijk wakker geschud. Menig werkgever wordt momenteel bezocht door een vertegenwoordiger (= controleur) van een pensioenfonds. Deze pensioenfondsveldwachter moet onderzoeken of de werkgever valt binnen de reikwijdte van z’n baas. Zo ja, dan ligt verplichte aansluiting en premieafdracht in het verschiet.

kweenie
Berichten: 14601
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door kweenie » 04 okt 2013 07:15

Dit gaat weer over de 'geen premie, wel aanspraken' situatie.

rodanos1947
Berichten: 8
Lid geworden op: 24 sep 2013 23:40

Re: Verjaring pensioenrwechten

Ongelezen bericht door rodanos1947 » 02 nov 2013 02:07

Hallo,
Zoals ik U eerder had beloofd zou ik terug komen met hoe het is afgelopen met de verjaring van pensioenrechten.

Hieronder doe ik u de correspondentie per e-mail met de heer ...... van het pensioenfonds PWRI toekomen. Zoals zojuist telefonisch met u besproken hadden deelnemers van het pensioenfonds voor 1 januari 1998 geen recht op premievrije voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Per 1 januari 1998 is dit pas in het reglement opgenomen. Aangezien u op 1 januari 1998 niet in dienst was van M....bedrijven of een andere ...werkgever en dus geen deelnemer was van het pensioenfonds is er helaas geen recht op premievrije opbouw.

Het was dus simpel er stond in de regelementen voor 1 Januari 1998 geen pensioenopbouw voor arbeidsongeschikten,mocht dit wel zo zijn geweest dan had ik alsnog aanspraak kunnen maken op premievrije opbouw.

Met vriendelijke groet,

rodanos.

Gesloten