LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Discussieer hier over pensioenregelingen, levensloopregelingen en aanverwante zaken.
langste adem
Berichten: 1258
Lid geworden op: 20 jan 2011 12:30

tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door langste adem » 04 dec 2014 10:33

Miscchien kan iemand mij advies geven over het volgende :

Ik heb een brief gekregen van mijn werkgever waarin mij om toestemming wordt gevraagd voor een wijziging in de pensioenregeling. Een en ander door wijzigingen in wetgeving per 1 januari 2015 .

De brief is in het Engels, maar zoals ik het lees zijn de wijzigingen in Nederlandse wetgeving als volgt :
- de pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar
- de maximale pensioenopbouw wordt verlaagd
- het niveau van het opbouwpercentage voor partnerpensioen en wezenpensioen wordt verlaagd in geval van overlijden voor de pensioenleeftijd.
-het maximum pensioengevend salaris zal worden beperkt tot € 100.000.

In de volgende alinea staan de consequenties als de pensioenregeling niet wordt aangepast :

Mocht er geen verandering plaatsvinden in de huidige regeling, is de werkgever op de hoogte gebracht dat de overheid zal overwegen om de belastingen te verhogen voor zowel het bedrijf als het de werknemer :
-de pensioenpremies die worden ingehouden worden beschouwd als inkomen en werknemers zouden hierover belasting moeten betalen.
- de eigen bijdrage van de werknemer kan alleen worden afgetrokken van het netto-salaris
- het hele recht (alle tegoeden tot op heden in de regeling) wordt belast tegen 52% plus 20% revisie (boete)rente. Dit bedrag moet aan de Nederlandse Belastingdienst worden betaald als een forfaitair bedrag.
Het bedrag wordt betaald door de verzekeraar en vervolgens in mindering gebracht op de toekomstige uitkeringen van de deelnemer.

Vervolgens staat er dat dus duidelijk dat alle partijen een belang hebben bij het wijzigen van de pensioenregeling en dat er bij zo'n belangrijke wijziging altijd wordt gevraagd om schriftelijke toestemming van de werknemer.
De werkgever heeft al bevestigd aan de pensioenverzekeraar at hun nieuwe aanbod wetstechnisch voldoet aan de nieuwe regelgeving. En de werrkgever heeft de wijziging ook voorgelegd aan de OR die zich erover gaat buigen.

Het tot nu toe opgebouwde tegoed zou niet worden beinvloed. Maar toekomstige veranderingen voor mij zouden zijn zijn :
-AOW leeftijd gat pas in op 67
-Er zal een extra trede komen in de pensioenpremie afhankelijk van de leeftijd.
-het huidige nabestaandenpensioen is momenteel 1,225% van het laatste salaris en wordt verlaagd naar 1,225% van het gemiddelde salaris.
-De werkgever zal hogere kosten hebben op het gebied van pensioenadministratie en verzekering van zieke werknemers.

Als afsluiter in de brief wordt verzocht om binnen 2 weken de brief te ondertekenen, en anders te laten weten waarom je niet wil tekenen.

Nu ben ik bij voorbaat altijd al een beetje achterdochtig als het gaat om pensioenen, maar wie kan me vertellen wat hier de haken en ogen aan zijn als ik dit zou gaan tekenen ?
OK, de AOW leeftijd is verhoogd naar 67 en daar kan ik weinig aan veranderen. Maar dat staat toch helemaal los van de pensioen ? En als het wettelijk zo is dat de pensioenregeling wel moet worden aangepast, waarom moet ik dan voor akkoord tekenen ???

Graag advies.

kweenie
Berichten: 14745
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door kweenie » 04 dec 2014 12:05

Je hebt gelijk dat de wijziging van de AOW leeftijd los staat van je pensioen. Maar ook in de wetgeving ronde de pensioenen zijn grote wijzigingen geweest. Met name de zaken die hier ook worden genoemd.

Om als 'pensioenregeling' te kunnen worden aangemerkt, moet de regeling voldoen aan de wettelijke eisen die aan pensioenregelingen worden gesteld. Die eisen zijn aangescherpt. Zo moet er gaan gelden dat een regeling uitgaat van pensioenleeftijd 67 en mag de maximale opbouw minder hoog zijn. Als de regeling niet (meer) aan die wettelijke eisen voldoet, dan wordt de hele regeling formeel niet meer gezien als 'pensioenregeling'. Dit heeft grote fiscale gevologen: wat er eerst 'belastingvrij' aan premies mocht worden betaald, wordt dan alsnog als belastbaar inkomen gezien. Dit ook voor het verleden.

Om als 'pensioenregeling' te blijven gelden, moet de regeling dus worden aangepast. Maar een pensioenregeling is óók een arbeidsvoorwaarde tussen werkgever en werknemer. Een werkgever kan niet zomaar de arbeidsvoorwaarden aanpassen. Daarvoor is toestemming nodig van de werknemer. Vaak gebeurt dat in de vorm van de OR of vakbonden/CAO, als vertegenwoordiger van de werknemers. Maar mogelijk dat jij al een pensioenregeling had voordat de OR er was. Of dat er andere redenen zijn waarom het uiteindelijke instemmingsrecht hierover niet aan de OR is gegeven. Dus dat jij in feite rechtstreeks de pensioenregeling met de werkgever hebt afgesproken. Daarom zal de werkgever jou ook rechtstreeks om toestemming moeten/willen vragen.

Wat dit betreft heb je eigenlijk weinig keus. Ja, als je heel principieel bent, dan kun je het weigeren, maar je zult dan geen pensioenregeling meer hebben en een forse naheffing van de fiscus ontvangen. Bovendien kan ik mij voorstellen dat als de werkgever erop vooruit zou gaan, de OR ook wel bepaalde compensatie heeft afgesproken met de werkgever.

langste adem
Berichten: 1258
Lid geworden op: 20 jan 2011 12:30

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door langste adem » 04 dec 2014 12:35

Bedankt voor de reactie. Als ik het goed begrijp zou ik dus gewoon moeten tekenen, anders blijft er weinig over van de ingelgde premie.

Ik heb weinig vertrouwen in pensioenfondsen ...
Bestaat er overigens de mogelijkheid om alsnog uit zo'n pensioenregeling te stappen en zelf iets te regelen ? ? Liefst zou ik dat doen, en dan maar veel belasting moeten betalen over de inleg. Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zouden we maar zeggen....
Deelname aan de pensioenregeling was niet verplicht bij mijn indiensttreding , maar later werd dit met zachte dwang alsnog geeist door de werkgever (zie mijn topic van vorig jaar : https://forum.www.radartv.nl/viewtopic. ... 3&t=130773).

kweenie
Berichten: 14745
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door kweenie » 04 dec 2014 13:41

Ik heb weinig vertrouwen in pensioenfondsen
Dan heb je geluk dat je bij een verzekeraar zit. Lijkt misschien flauw, maar er zit een wereld van verschil tussen pensioenfondsen en verzekeraars.

In principe kun je afzien van pensioenopbouw. Maar dan zul je in het algemeen ook geen recht hebben op het deel dat de werkgever betaalt.
Ook is het zo dat de werkgever een heleboel extra administratie erbij krijgt, omdat je (en je eventuele partner) regelmatig zult moeten bevestigen dat je bewust afziet van de pensioenregeling en dat je je bewust bent van de consequenties.

langste adem
Berichten: 1258
Lid geworden op: 20 jan 2011 12:30

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door langste adem » 04 dec 2014 14:32

een zinsnede uit de brief :

Should we not make any changes to our current scheme, we are informed the government will consider it to be in excess of the new fiscal rules and raise taxes now on the individual’s holdings.

Het woordje "consider" doet vermoeden dat dat nog helemaal bepaald is.
Waarom niet gewoon alles laten zoals het is, en desnoods de periode tussen je 65 en 67e de pensioenuitkering die je dan eventueel krijgt zwaarder te belasten ?
Verhoging van AOW leeftijd naar 67 is niet leuk , maar nog te begrijpen.
Maar pensioen is een ander verhaal : dit is "eigen geld" die opzij gelegd wordt voor later als extraatje naast je AOW. Als de wetgever besluit om pensioenpremie als loon aan te merken (en dus belasting te heffen daarover), daar sta ik ook niet van te kijken.
Dus als ik niet akkoord ga met de wijziging wordt de betaalde pensioenpremie aangemerkt als loon.
Maar ik betaal normaliter 42% belasting over mijn loon en het volgende zinnetje riekt dan ook naar diefstal :

 the whole entitlement (all savings held to date in the scheme) is taxed at 52% plus 20% revisionary
interest ‘fine’[/b]. This amount must be paid to the Dutch Tax and Customs Administration as a lump sum.
The amount is paid by the insurer and then deducted from the participant's future benefit payments.

Hoe langer ik er over nadenk hoe wantrouwender ik wordt.

kweenie
Berichten: 14745
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door kweenie » 04 dec 2014 18:53

Als de regeling niet meer aan de wettelijke regels voldoet, dan zal de waarde van het opgebouwde pensioen in één keer als inkomen voor de inkomstenbelasting worden meegerekend. Dat kan dan dus al gauw heel hoog worden. De verzekeraar zal dan een voorheffing moeten inhouden van 52%. Achteraf kun je daar mogelijk een deel van terug krijgen, als niet de volledige uitkering in het hoogste tarief zou vallen.

Daarnaast geldt dat je een fiscale boete van 20% kunt betalen. Ondermeer omdat je onterecht de waarde niet in box 3 hebt opgegeven.

Overigens zul je je richting de verzekeraar waarschijnlijk nog wel aan je contract moeten houden. Dus zal het geld dat waarschijnlijk nog wel moeten blijven staan.

Wat de Engelse tekst betreft, consider betekent in deze context 'beschouwen'. Niet overwegen.

langste adem
Berichten: 1258
Lid geworden op: 20 jan 2011 12:30

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door langste adem » 04 dec 2014 20:32

kweenie, je hebt helemaal gelijk met dat woordje "consider"...
En ook je uitleg over het pensioen is helder....

Toch hou ik er een beetje nare nasmaak aan over.
Vooral over die 20% boeterente die ik zou moeten betalen als ik niet zou tekenen. Kan ik er wat aan doen dat ik de pensioenopbouw nooit heb opgegeven in box 3 als dat nooit eerder als loon werd aangemerkt ?
Daarbij, als "dat loon" belast wordt en ook nog eens met 20% beboet zou worden , begrijp ik het dan goed dat ik dan de komende 25 jaar nog steeds niet over het kleine netto restantje van "mijn loon" zou kunnen beschikken ? Omdat ik via mijn werkgever een contract ben aangegaan met een pensioenverzekeraar ?
Het zou weliswaar contractbreuk kunnen zijn als ik voortijdig zou willen stoppen met deelname, maar in mijn ogen is die wijziging in de pensioenregeling net zo goed contractbreuk door de pensioenverzekeraar.

Het voelt alsof ik een grote fout heb gemaakt door destijds in te stemmen met pensioendeelname.

kweenie
Berichten: 14745
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door kweenie » 05 dec 2014 07:49

Of de verzekeraar je het geld alsnog nu al uitkeert, durf ik niet te zeggen. Kan best zijn dat ze dat wel willen doen, maar strikt genomen zou dat niet hoeven, omdat de afspraak is gemaakt dat dat op zijn vroegst pas rond je zestigste begint.

Met het aangaan van een pensioencontract spreek je eigenlijk met twee partijen iets af. Je spreekt met de verzekeraar af dat je iedere maand een x-percentage van je salaris of grondslag betaalt, waarvoor je later een uitkering krijgt. En je spreekt impliciet met de fiscus af dat je je aan de fiscale regels voor pensioenen houdt én blijft houden, in ruil voor fiscale voordelen.

Als de fiscale regels wijzigen, kun je wel de verzekeraar aan het contract houden (daarom biedt deze je ook de keus, en is er dus niet per definitie contractbreuk), maar je loopt dan wel tegen de 'afspraak' met de fiscus aan. Richting de fiscus zou je dan dus wel een beetje kunnen spreken van contractbreuk, omdat je hebt 'beloofd'dat je je aan de regels zou blijven houden. Vandaar ook dat je niet alleen alsnog meteen inkomstenbelasting moet betalen over het opgebouwde pensioen, maar dat je ook een boete moet betalen.

langste adem
Berichten: 1258
Lid geworden op: 20 jan 2011 12:30

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door langste adem » 05 dec 2014 08:54

Als ik het vergelijk met een levensverzekering die afgekocht wordt , is er ook sprake van contractbreuk en daarom wordt het opgebouwde kapitaal ook maximaal belast en daarnaast beboet met 20% revisierente.
Vroeger was dat niet het geval, toen betaalde je geen revisierente.. Destijds heeft de fiscus ook de regels aangescherpt, en sinds die tijd moet je wel revisierente betalen.
Maar als ik het goed heb valt mijn levensverzekering nog onder het oude belastingregime. Iets met pre-brede herwaardering ofzo.
Het lijkt me ook eerlijker dat als de fiscale regels veranderen, dat dat alleen geldt voor nieuwe gevallen....
Hoe dan ook, als een levensverzekering afgekocht wordt , komt het opgebouwde bedrag wel ineens beschikbaar...

Maar goed , misschien is dit appels met peren vergelijken.... E

kweenie
Berichten: 14745
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door kweenie » 05 dec 2014 10:40

Dat laatste is helemaal waar.

GJvdZ
Berichten: 7410
Lid geworden op: 03 nov 2010 13:49

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door GJvdZ » 05 dec 2014 16:09

langste adem schreef:
Het lijkt me ook eerlijker dat als de fiscale regels veranderen, dat dat alleen geldt voor nieuwe gevallen....
Dat zou inderdaad het mooiste zijn, maar dan is het al ingewikkelde belastingsysteem helemaal niet meer uitvoerbaar.

En voor andere fiscale zaken is het over het algemeen ook niet van toepassing. Als de loonbelasting verandert is het ook voor iedereen van toepassing, terwijl je uitgavepatroon en financieele verplichtingen toch ook op een bepaald netto-inkomen is gebaseerd.

kweenie
Berichten: 14745
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door kweenie » 05 dec 2014 16:30

Bovendien hebben de aanpassingen met name impact op de nieuwe opbouw en niet op wat je al hebt opgebouwd. Totaal anders dan bij bijvoorbeeld oud regime polissen.

langste adem
Berichten: 1258
Lid geworden op: 20 jan 2011 12:30

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door langste adem » 05 dec 2014 21:17

kweenie schreef:Bovendien hebben de aanpassingen met name impact op de nieuwe opbouw en niet op wat je al hebt opgebouwd. Totaal anders dan bij bijvoorbeeld oud regime polissen.
Misschien zie ik het wederom verkeerd , maar dit laatste klopt denk ik niet helemaal....

Bij het niet akkoord gaan met de wijziging van mijn pensioenregeling staat er als consequentie beschreven :

the whole entitlement (all savings held to date in the scheme) is taxed at 52% plus 20% revisionary
interest ‘fine’. This amount must be paid to the Dutch Tax and Customs Administration as a lump sum.
The amount is paid by the insurer and then deducted from the participant's future benefit payments.


Dit betekent toch gewoon dat de aanpassingen impact hebben op ALLE tegoeden ?(dus ook de inleg van wat ik al eerder had opgebouwd)

En het is wellicht weer appels met peren vergelijken, maar is het niet zo dat bij een oud-regime polis het juist zo is dat ALLE inleg in die polis valt onder de gunstiger fiscale voordelen van destijds. (dus oude inleg maar ook de inleg die ik nog steeds maandelijks betaal) ?

kweenie
Berichten: 14745
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door kweenie » 06 dec 2014 04:48

Nee, dat is niet zo. Bij periodieke premie mocht er voor oud regime maximaal tot 2000 premie worden betaald. Als je na 2000 nog premie in de polis hebt gestort, dan valt die polis automatisch onder het nieuwe regime.

Dus ik hoop voor je dat je (onbewust) sinds die tijd in een aparte, nieuwe, polis stort.

Frantic2
Berichten: 1475
Lid geworden op: 13 mar 2012 19:50

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door Frantic2 » 06 dec 2014 09:04

ik wil Kweenie en langste adem echt bedanken! dit soort pensioen zaken komt op je pad en meestal snapt "niemand"er de ballen van. Nu is het voor mij iig helder! Wij onwetenden(werknemers) moeten gewoon akkoord gaan. Anders kost het je een heleboel geld.....Tegen de fiscus is het niet te winnen.

GJvdZ
Berichten: 7410
Lid geworden op: 03 nov 2010 13:49

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door GJvdZ » 06 dec 2014 15:49

Frantic2 schreef:Wij onwetenden(werknemers) moeten gewoon akkoord gaan.
Hoezo moeten? Je kunt toch gewoon (eventueel via de ondernemingsraad) een externe adviseur inschakelen? Zo gaat dat bij mij op het werk altijd als er een wijziging wordt voorgesteld. En ontwetendheid kan je alleen jezelf verwijten, niemand anders. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om informatie over welk onderwerp dan ook te krijgen.

kweenie
Berichten: 14745
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door kweenie » 06 dec 2014 19:47

Ik neem aan dat de or hiernaar wel onderzoek heeft gedaan. En dan niet zozeer alleen naar hoe de regels zijn veranderd, maar vooral naar de waarde van het eventuele nadeel voor de werknemers en wat er ter compensatie in de arbeidsvoorwaarden moet worden aangepast.

langste adem
Berichten: 1258
Lid geworden op: 20 jan 2011 12:30

Re: tekenen voor wijziging pensioenregeling ??

Ongelezen bericht door langste adem » 06 dec 2014 22:19

kweenie schreef:Nee, dat is niet zo. Bij periodieke premie mocht er voor oud regime maximaal tot 2000 premie worden betaald. Als je na 2000 nog premie in de polis hebt gestort, dan valt die polis automatisch onder het nieuwe regime.

Dus ik hoop voor je dat je (onbewust) sinds die tijd in een aparte, nieuwe, polis stort.
Vroeger kreeg ik eens in de zoveel tijd altijd zo'n adviseur van de RVS aan huis en die beweerde "dat ik goed zat" omdat ik nog zo'n oude regimepolis had. Ik kan me vaag herinneren dat de polis ook nog eens door hem is verhoogd want dat kon met mijn polis eens in de zoveel jaar binnen de voorwaarden.

Maar kweenie, je verhaal zet me wel aan het denken. Zo'n RVS adviseur had natuurlijk heel andere belangen dan ik. en die zal wel op provisiebasis gewerkt hebben..... Zo'n adviseur nodigde zichzelf altijd jaarlijks (?) uit om de polissen door te nemen. Ik was 18 toen ik op mezelf ging wonen en ben bij de RVS gekomen omdat mijn ouders daar ook zaten. En toen was het allemaal helemaal ver van mijn bed wat zo'n adviseur me vertelde. Nu nog steeds trouwens, maar vooral omdat ook bij de fiscus dingen veranderen is het goed als ik die polis eens doorlicht.

Gesloten