LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Gestegen medicijnkosten

Discussieer hier over onderwerpen die in onze uitzendingen zijn geweest.
vriessj
Berichten: 1
Lid geworden op: 22 jan 2009 19:44

Re: Gestegen medicijnkosten

Ongelezen bericht door vriessj »

Het is jammer dat Radar zo'n suggestieve uitzending heeft gemaakt. Het was niet compleet, er zijn veel zaken niet vermeld. Tevens is het tarievenoverzicht op de site niet van apothekers, maar van een andere zorgverlener. Even de hand in eigen boezem steken. Daarnaast trekt de vertegenwoordiger van UVIT fel van leer, maar zijn zelf ook niet schoon. UVIT voert een preferentiebeleird, maar was 1 januari 2009 niet bij machte dit op tijd aan te leveren. Of de apothekers dat maar even handmatig wilden invullen. Jammer, met modder gooien kunnen we allemaal, maar opbouwende kritiek leveren, is maar voor een paar mensen weggelegd. Niet voor de redactie van Radar.

apothekersassistent
Berichten: 1
Lid geworden op: 22 jan 2009 19:54

Re: Gestegen medicijnkosten

Ongelezen bericht door apothekersassistent »

Wat ik in dit forum nog niet heb teruggelezen is is dat naast de clawback er ook een "strafkorting"is als je teveel originele producten niet omzet in generieke preparaten, als apotheek.
Naast alle uitleg die wij in de apotheek aan de balie geven over de "verhoogde tarieven" zijn wij enorm veel tijd kwijt aan het bellen naar artsen en specialisten voor de artsenverklaring of omzetting van de dure cholesterolverlagers.
Wij kunnen uitleggen dat, ondanks de NHG standaarden, specialisten de eerste stap in de keuze van de cholesterolverlagers overslaan en direct de duurdere cholesterolverlagers als crestor, lipitor en ezetrol voorschrijven. Het is logisch dat als eerste de simvastatine wordt voorgeschreven, die heeft al jaren bewezen dat het een goed werkend medicijn is. Als dat niet voldoende is, of de patient heeft bijwerkingen kan uit de duurdere soorten worden gekozen.
Maar ja, de specialisten krijgen een mooi praatje en een mooi stempeltje(en de rest) en de keus is snel gemaakt.
Het is heel moeilijk aan sommige mensen uit te leggen dat hun medicijn niet meer word vergoed en dat ze over moeten stappen op een goedkoper, maar net zo goed werkend medicijn. "De specialist heeft immers altijd gelijk?" Per dag zijn wij hier teveel tijd aan kwijt, vooral als de artsen mailen dat wij al zijn patienten maar even moeten omzetten naar de simvastatine, waar is zijn verantwoordelijkheid? Hij moet kijken ofe de patient al eerder simvastatine heeft gehad en hier niet tegen kon of niet!
Mijn werk word er niet leuker op, maar we hopen dat na deze veranderingen het nu even stil blijft.
Het heeft bij ons al één man/vrouwkracht gekost waardoor wij minder service kunnen leveren dan wij willen. Die service maakt het werk nou net zo leuk!

nhesam
Berichten: 1
Lid geworden op: 22 jan 2009 22:29

Re: Gestegen medicijnkosten

Ongelezen bericht door nhesam »

Waar gaat de wereld naar toe? Een zorgverzekeraar kiest welk middel een patient moet krijgen!!!!!!!!!!!!!!!!!
En laten we niet zeuren over de dure specialites. Als ik aan de balie uitleg geef over generieke geneesmiddelen dan zijn er 2 van de 5 die per se het originele middel wil hebben.

Ik ben een apotheker in loondienst. Ik vind erg jammer dat in zo'n uitzendig geen onderscheid gemaakt wordt tussen zelfstandige apothekers en apothekers in loondienst. Ik moet aan de balie vragen van de patienten beantwoorden waar ik niets mee te maken heb.

ANH JANSEN
Berichten: 1
Lid geworden op: 23 jan 2009 21:48

Re: Gestegen medicijnkosten

Ongelezen bericht door ANH JANSEN »

De vraag is gesteld waar de winst door de verlaagde prijzen is gebleven. Welnu. Deze winst van 450 miljoen is door de verzekeraars netjes opgenomen in hun verrekening van de beheerskosten 2009. Deze is namelijk van 70 euro per verzekerde gestegen naar 105 euro per verzekerde. Omgerekend 450miljoen over 16.7 miljoen Nederlanders.
De stijging met 50% is Vektis opgevallen. Vektis is echter de boekhouder van de verzekeraars en doet er verder het zwijgen toe. De NZa vindt alles blijkbaar best zolang het nationale budget maar niet wordt overschreden. Daar heeft de Overheid de verzekeraars voor nodig, die voeren de regie om e.a. mogelijk te maken en dat mag wat kosten. De Balkenende norm geldt dan ook expliciet niet voor bestuurders van verzekeraars. Er moet een prikkel zijn. Was getekend Hans Hoogervorst.

Bron Vektis. Bron NZa. Bron VWS. Bron Tweede Kamer.

De verzekeraars hebben verklaard dat deze verhoging noodzakelijk was wegens het incassorisico door wanbetalers. Helaas gaat die smoes niet op: door een wetswijziging mag het CVZ de wanbetalers rechtsstreeks aanslaan op hun loon of uitkering. De verzekeraars lopen hier totaal geen risico meer.

Prijsdaling in het vrije segment van de ziekenhuizen hebben nog eens gezorgd voor lagere uitgaven bij de verzekeraars.

Jammer dat Tros Radar verzuimd heeft verder te vragen maar afgegaan is op de blauwe ogen van de vertegenwoordiger van Uvit.
Ook jammer is de opstelling van de NZa. Tros Radar heeft blijkbaar verzuimd navraag te doen naar de rol die deze "onafhankelijke"" overheidsinstantie speelt in het zorgstelsel per 1-1-2006; namelijk die van neutrale "marktmeester" die boven de partijen staat, de tarieven bepaalt en oplegt en zorg moet dragen voor een "zorgmarkt" waarbij de belangen van iedere speler, inclusief de verzekerde, even zwaar meetellen. De NZa vertegenwoordigster heeft zich aantoonbaar niet neutraal opgesteld en haar plicht verzuimd de burger goed voor te lichten. Zo heeft zij nagelaten te vertellen over de Claw Back. Een speciale, door de NZa ingevoerde, belasting op medicijnen die apotheekhoudenden vooraf moeten betalen en maar moeten zien terug te krijgen van de industrie. Daarnaast stelt de NZa de tarieven vast en stelt deze bewust te laag om de apotheekhoudenden te dwingen voor de laagste prijs in te kopen. De Minister wil dit beleid handhaven.

Van teveel berekenen of teveel betalen is zodoende geen sprake. De Overheid gaat over alle prijzen, alle tarieven en sinds 1 juli 2008 zelfs over de werkzaamheden die de apotheekhoudenden moeten verrichten.

UVIT en NZa en Tros Radar vergeten gezamenlijk dat apotheekhoudenden zelfstandige particuliere bedrijven zijn, die onderling keihard concurreren, met elkaar en met apotheken in eigendom van verzekeraars en met apotheken in eigendom van ziekenhuizen, de zogenaamde politheken. Ziekenhuizen zijn ook gewone particuliere bedrijven die gewoon winst maken. Het wordt wel eens vergeten.

Last but not least moet Tros Radar toch de burger eens duidelijk maken dat UVIT e.a. gewoon schadeverzekeraars zijn gespecialiseerd in zorgverzekeringen. Het blijven echter schadeverzekeraars. De zorguitgaven in Nederland wordt dan ook schadelast genoemd.

UVIT en alle zorgaanbieders en alle inwoners van dit land zijn verder allen onderhevig aan Budgettering door de Rijksoverheid. Die heeft als Dogma dat de schadelast onder de 10% van het BNP moet blijven. Dat is de enige reden voor alle bezuiningen. Andere landen zitten al ruim boven de 14%, hebben geen wachtlijsten en gezonde concurrentie tussen de huisartsen en medisch specialisten.

De uitzending van Tros Radar was dan ook een gemiste kans voor een in naam Consumentenrubriek. Wat in Nederland sinds 1 januari 2006 in gang is gezet is nergens anders in de wereld vertoond en wordt ook nergens anders nagevolgd. Wat de Spin Doctors van VWS ook mogen zeggen.

De belangenorganisatie van de apothekers zou de NZa moeten aanklagen wegens onjuiste voorlichting van de burger en vertonen van gedrag een "marktmeester" onwaardig ten koste van een groep zorgaanbieders en uiteindelijk ten koste van de burger in het algemeen. Apotheken doen in Nederland ongelooflijk goed werk. Met de Denen zijn de Nederlandse Apotheken het voorbeeld hoe te functioneren als farmaceutisch zorgverlener. Zonder marktwerking kan het allemaal nog beter. Eelke van der Veen zou beter moeten weten.

sol80
Berichten: 1
Lid geworden op: 24 jan 2009 13:19

Re: Gestegen medicijnkosten

Ongelezen bericht door sol80 »

Ik vond de radar uitzending ook om te huilen. Wat een sentasiezoekers. De problematiek wordt volledig eenzijdig belicht, niet goed uitgelegd. De historie wordt niet goed toegelicht: die figuur uit de tweede kamer zei dat hij blij was dat apothekers na TWINTIG jaar eindelijk toegaven dat ze van het systeem van kortingen etc afwilden. Hij vergeet dat de overheid het systeem zelf heeft verzonnen en al tijden roept een juiste vergoeding te krijgen ipv kortingen. En zo kunnen we nog wel door gaan.

De stem van die blonde dame sloeg de hele tijd over van sensatielust.
Als Radar goede jounalistiek is, dan is de telegraaf een kwaliteitskrant (en eet ik mijn hond op). Laat ze het bij de papegaaien-opvang houden, of zo iets dergelijs, lijkt mij een meer geschikt onderwerp voor Radar. Zes in het land gaat zich ook niet wagen om het geneesmiddelen beleid in Nederland uit te leggen en dat is toch een beetje hetzelfde niveau. Werkelijk waar. Het doet me goed te lezen op dit forum dat ik niet de enige ben die er zo over denkt.

Het jammere is dat de meeste mensen in Nederland de problematiek niet begrijpen, denken dat Radar alles eens lekker onafhankelijk op een rijtje heeft gezet (oh... dus so sit da! Nu snap ik het, Henk snap jij het nu ook... Da is me toch wa zeg!) Iedereen heeft medelijden met die twee oude mensen op de tribune, en de blonde dame voelt zich een held.
Ik hoop dat ze fijn droomt.

sitties59
Berichten: 1
Lid geworden op: 27 jan 2009 18:15

Re: Gestegen medicijnkosten

Ongelezen bericht door sitties59 »

Zeer suggestief en eenzijdige journalistiek.
Alleen al het veschil van de camera hoek en belichting van diegenen die er gunstig uitkwamen en de meneer van de KNMP. Overigens was deze heer kort aan het woord en ook niet erg sterk. ik zou er als apotheker niet blij mee zijn dat deze meneer je beroepsgroep moet representeren.
en dan dat popie jope gedrag van de presentatrice..stemmingmakertjes. he bah.
neem eens een apotheek serieus onde de loep en dan 1 die sinds 10 jaar er eentje heeft overgenomen. denk dan aan de hoge beginschuld , stijgende personeelslasten, huur pand, minder vergoeding etc.. diensten draaien ik weet of ik zou willen ruilen. Diegen die denken dat deze beroepsgroep veel verdient zou dat bij nader inzien ook niet willen. Alleen dat is niet voldoende belicht. het is te gemakkelijk allemaal afgeschilderd.
By the way wat verdient een presentatrice van Radar per jaar eigenlijk..zonder diensten draaien en echte verantwoordelijkheid te nemen.???

ladyria15
Berichten: 2
Lid geworden op: 28 jan 2009 11:25

Re: Gestegen medicijnkosten

Ongelezen bericht door ladyria15 »

Hallo,

Ik heb medicijnen voor ADHD. Ik ben lid van verzekering de Friesland en wij krijgen, geloof ik, maar iets van 20% vergoed van het totale bedrag. Wij betalen per maand dan ook nog een relatief hoog bedrag voor iemand die een laag inkomen heeft.

Ik begrijp de actie van de verzekeringen: Het preventiebeleid. Maar, nu het probleem. Ze kiezen de goedkoopste medicijnen en daarmee ook de medicijnen die het slechtste bij mensen zoals ik passen. De medicijnen heten Menthylfedinaat, ook wel bekend als Rytholyn, deze moet je drie maal per dag innemen. Een echte ADHD-er vergeet deze tweede en derde keer. Dat je ochtends om een standaard tijd je medicijnen neemt dat is nog te doen. Je staat op en je moeder staat naast je bed met je medicijnen. Dat lukt wel. Maar op school of op je werk vergeet je het. DAn wordt er heel gemakkelijk gezegd van dan zet je toch een wekker op je mobiele telefoon. Maar dat is makkelijk: Even weglopen van je bezigheid (omdat dit elke keer weer anders is) om je medicijnen te nemen. Mensen (vooral ADHD-ers) zullen snel zeggen: Dat doe ik zo. Helaas wordt het dan vergeten en worden de medicijnen neit ingenomen. Deze medicijnen werken niet goed als ze niet regelmatig worden ingenomen, weg resultaat.
Dit probleem heb ik besproken met mijn behandelend arts en ik kon andere medicijnen krijgen: Concerta 36 MG. Zou perfect voor mij zijn. Maar dan kon ik lang niet alles vergoed krijgen en zou dan ook zelf een groot deel moeten bijdragen.

Ik baal hier heel erg van. Ik ben nu 17, heb genoeg in mijn mars - maar ik ben een jaar verloren op school omdat ik het niet meer op kon brengen. Nu doe ik de vierde klas over met Concerta en het gaat een stuk beter.

Naast de kosten baal ik dus enorm van het feit dat ik nu zak op mijn opleiding. Ik ben van mening dat er meer mensen zijn met dit probleem. Als je slim bent maar je niet kan concentreren: Dan is het snel over. Vooral in het vierde / vijfde / zesde jaar van je HAVO / VWO - Dan is het niet alleen begrijpen meer maar leren/leren/leren. Iemand met concentratieproblemen geeft het dan snel op.

Ik ben blij met het preventiebeleid in andere opzichten, maar ik vindt wel dat de verzekeringen een aantal medicijnen daarbuiten moet stellen of daar aan toe moet voegen. Als je over een standaard medicijn praat - waar niet zo'n kant aanvast zit - maar omdat ze feitelijk gewoon hetzelfde zijn: Dan is het probleem er niet. Maar in dit geval krijg ik feitelijk een slechter medicijn. Volgens de verzekering ligt dit echter aan de consument.

Dit is een veelbesproken en vaakbesproken onderwerp. Ik zou het alleen erg fijn vinden als Radar hier iets mee zou kunnen doen.

Alvast bedankt.

Mvg,

Ria van der Veen

ladyria15
Berichten: 2
Lid geworden op: 28 jan 2009 11:25

Re: Gestegen medicijnkosten

Ongelezen bericht door ladyria15 »

Hallo,

Ik heb medicijnen voor ADHD. Ik ben lid van verzekering de Friesland en wij krijgen, geloof ik, maar iets van 20% vergoed van het totale bedrag. Wij betalen per maand dan ook nog een relatief hoog bedrag voor iemand die een laag inkomen heeft.

Ik begrijp de actie van de verzekeringen: Het preventiebeleid. Maar, nu het probleem. Ze kiezen de goedkoopste medicijnen en daarmee ook de medicijnen die het slechtste bij mensen zoals ik passen. De medicijnen heten Menthylfedinaat, ook wel bekend als Rytholyn, deze moet je drie maal per dag innemen. Een echte ADHD-er vergeet deze tweede en derde keer. Dat je ochtends om een standaard tijd je medicijnen neemt dat is nog te doen. Je staat op en je moeder staat naast je bed met je medicijnen. Dat lukt wel. Maar op school of op je werk vergeet je het. DAn wordt er heel gemakkelijk gezegd van dan zet je toch een wekker op je mobiele telefoon. Maar dat is makkelijk: Even weglopen van je bezigheid (omdat dit elke keer weer anders is) om je medicijnen te nemen. Mensen (vooral ADHD-ers) zullen snel zeggen: Dat doe ik zo. Helaas wordt het dan vergeten en worden de medicijnen neit ingenomen. Deze medicijnen werken niet goed als ze niet regelmatig worden ingenomen, weg resultaat.
Dit probleem heb ik besproken met mijn behandelend arts en ik kon andere medicijnen krijgen: Concerta 36 MG. Zou perfect voor mij zijn. Maar dan kon ik lang niet alles vergoed krijgen en zou dan ook zelf een groot deel moeten bijdragen.

Ik baal hier heel erg van. Ik ben nu 17, heb genoeg in mijn mars - maar ik ben een jaar verloren op school omdat ik het niet meer op kon brengen. Nu doe ik de vierde klas over met Concerta en het gaat een stuk beter.

Naast de kosten baal ik dus enorm van het feit dat ik nu zak op mijn opleiding. Ik ben van mening dat er meer mensen zijn met dit probleem. Als je slim bent maar je niet kan concentreren: Dan is het snel over. Vooral in het vierde / vijfde / zesde jaar van je HAVO / VWO - Dan is het niet alleen begrijpen meer maar leren/leren/leren. Iemand met concentratieproblemen geeft het dan snel op.

Ik ben blij met het preventiebeleid in andere opzichten, maar ik vindt wel dat de verzekeringen een aantal medicijnen daarbuiten moet stellen of daar aan toe moet voegen. Als je over een standaard medicijn praat - waar niet zo'n kant aanvast zit - maar omdat ze feitelijk gewoon hetzelfde zijn: Dan is het probleem er niet. Maar in dit geval krijg ik feitelijk een slechter medicijn. Volgens de verzekering ligt dit echter aan de consument.

Dit is een veelbesproken en vaakbesproken onderwerp. Ik zou het alleen erg fijn vinden als Radar hier iets mee zou kunnen doen.

Alvast bedankt.

Mvg,

Ria van der Veen

dick44
Berichten: 1
Lid geworden op: 31 jan 2009 22:38

Re: Gestegen medicijnkosten

Ongelezen bericht door dick44 »

Ik vind het niet normaal dat de medicijen die ik nodig heb zo duur zijn.
De medicijen zijn flink duurder geworden voorbeeld maagbescherming PANTOZOL 40 kosten in 2008 44.10 euro en in 2009 kost het 111.10 euro

wvwijnen
Berichten: 6
Lid geworden op: 20 mei 2004 21:59

Re: Gestegen medicijnkosten

Ongelezen bericht door wvwijnen »

Medicijnen gaan nog steeds omhoog, en onze apotheek maakt niets meer zelf.
Dit wordt door Apotheek de Magistrale Bereider te Oud Beijerland gemaakt.
Prijs 05-08-2008 € 45,23
Prijs 20-11-2008 € 118,25
Prijs 13-02-2009 € 135,69
Waar gaat het naar toe, kan ik mijn trias melden dat ik niet begrijp hoe hun PRIJS beleid is, of staan ze aan de kant van de Apotheek?
Dit is niet het enige medicijn ik heb ook vooreeld van stijging van € 7,80 naar € 113,00
Ergens moet er toch iemand zijn die dit soort verhogingen controleerd, en valt dit ook niet als het in heel Nederland aan de hand is onder Kartel vorming, prijsafspraken of zo.

Graag reactie van iedereen die dit probleem heeft

Gesloten