LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Discussieer hier over onderwerpen die in onze uitzendingen zijn geweest.
Gesloten
Erik63
Berichten: 10
Lid geworden op: 03 feb 2010 16:26

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door Erik63 »

Erik63 schreef:@M. van Rossum: dank u voor de link! Dit besluit was me niet bekend. Mijn antwoord is gebaseerd op eerdere standpunten van de belastingdienst en hiermee achterhaald. Er is zo wel een meer werkbare situatie ontstaan. Dat geeft veel ruimte om de dekking in lopende polissen te herzien.
De tekst van het besluit nog eens goed lezend kom ik tot de conclusie dat ik waarschijnlijk te vroeg heb gejuicht.

De staatssecretaris geeft wel heel duidelijk aan dat het een omzetting van een euroverzekering (hard kapitaal) naar unit-linked of universal life polis zijn of vice versa. Aanpassingen van lopende UL polissen betreffen geen omzetting naar hard kapitaal en vallen dus niet onder dit besluit. En dat is een behoorlijke domper.
M. van Rossum schreef:
Goedkeuring
Daarom keur ik op grond van artikel 63 van de AWR (hardheidsclausule) het volgende goed. Bij omzetting van een gemengde kapitaalverzekering kunnen desgewenst de in totaal overeengekomen en betaalde premies op
jaarbasis (dus de premiedelen voor de uitkering bij leven en ten gevolge van overlijden samen) als maatstaf worden genomen. De eerbiedigende werking van artikel 76 van de Wet IB 1964 en onderdeel AN van de Invoeringswet 26 Vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen die niet zijn omgezet in een KEW
(onderdelen AL tot en met AP van de Invoeringswet) blijft behouden als die totaalpremie in het kader van de omzetting niet wordt verhoogd.
Ik stel hierbij de volgende cumulatieve voorwaarden:
a. Er vindt bij de omzetting geen verlenging van de premiebetalende periode plaats.
b. Er vindt bij de omzetting geen verlenging van de looptijd van de verzekering plaats.
c. Er vindt geen wijziging plaats van het verzekerd lijf.
d. Een nieuw verzekerd risico bij overlijden betreft qua hoogte een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden.

Van een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden is bijvoorbeeld sprake bij een omzetting in een gemengde universal life verzekering (een verzekering die uitkeert bij in leven zijn op een bepaalde datum of bij eerder overlijden) waarbij in geval van overlijden 90% of 110% van de waarde van de units (beleggingen) wordt uitgekeerd. Als een unit-linkedverzekering wordt omgezet in een gemengde euroverzekering, is bijvoorbeeld sprake van een normale en gebruikelijke verzekerde uitkering bij overlijden als bij overlijden hetzelfde bedrag als bij in leven zijn of de restitutie van de betaalde of de in totaal te betalen premies wordt verzekerd.
CPP2008/1118M
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023980/g ... informatie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... ortorder=4

M. van Rossum
Berichten: 1220
Lid geworden op: 05 dec 2009 15:30

Re: Overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

Ongelezen bericht door M. van Rossum »

@Erik63. Bij omzettingen van de ene unit-linked naar de andere unit-linked polis geldt dat naar beide premies afzonderlijk wordt gekeken, premie voor leven en premie voor overlijden. Beide mogen niet verhoogd worden.

Gesloten