LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Pensioenen

Discussieer hier over onderwerpen die in onze uitzendingen zijn geweest.
Corinne
Berichten: 1
Lid geworden op: 10 mei 2011 10:19

Re: Pensioenen

Ongelezen bericht door Corinne »

Doorsneepremie onrechtvaardig?

In het televisieprogramma Radar werd gisteren (9 mei) uitgebreid aandacht besteed aan de doorsneepremie.
De doorsneepremie is de berekeningsmethode die voor de meeste pensioenfondsen is voorgeschreven voor het bepalen van de hoogte van de premiebijdrage van de deelnemer. Het belangrijkste uitgangspunt is dat iedere deelnemer een zelfde percentage betaalt van zijn pensioengevend salaris. Dit is het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd.

In de uitzending werd in gegaan op het feit dat deze vorm van premieberekening een nadelig effect kan hebben op de pensioenuitkomst voor de lagere inkomens ten gunste van de pensioenuitkomst voor de hogere inkomens. Dit werd aangegeven als een verkeerde vorm van solidariteit.

Het in de uitzending gemelde verschijnsel is juist. Uitgangspunt in het solidariteitsbeginsel is dat er verschuivingen optreden van de ene groep naar de andere. In het algemeen gaat dit om verschuivingen van meer draagkrachtig naar minder draagkrachtig. Echter, ook het omgekeerde komt voor. Denk aan de diverse voorbeelden in de gezondheidszorg, waarbij gelijke premies worden betaald door mensen die door vanuit de individueel gekozen leefstijl geheel verschillende gezondheidsrisico’s lopen, zoals roken, overgewicht en gebrek aan beweging.

De solidariteit in de premieberekening voor pensioen gaat beduidend verder dan alleen het nu door Radar uitgelichte aspect. Denk bijvoorbeeld aan de solidariteit voor wat betreft de voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid of de uitkering bij overlijden.

De voordelen van de solidariteit in de doorsneepremie zijn, wat betreft de uitvoerbaarheid van de pensioenregeling en de uitvoeringskosten, beduidend groter dan de nadelen. Dat geldt voor iedere deelnemer. Dit neemt niet weg dat ook de hier bedoelde verschuiving een serieus punt van aandacht is bij de totstandkoming van het nieuwe pensioenakkoord. Dit komt onder meer terug in zaken als ‘leeftijdsgericht beleggen’.

Kool Baas & De Quelerij
http://www.kbdq.nl

gijsh53
Berichten: 1
Lid geworden op: 10 mei 2011 10:20

Re: Pensioenen

Ongelezen bericht door gijsh53 »

Wat ik in de uitzending van 9 mei heb gemist is dat er in de pensioenen van mensen die een VUT of pre-pensioen hebben eeen stuk voorwaardelijk pensioen is ingebouwd. Dit voorwaardelijk pensioen wordt pas door de werkgever gestort indien men op de pensioendatum nog in dienst ben.
In mijn geval haal ik mijn pensioendatum niet door een WIA-afkeuring en wordt ik 3 jaar voor het bereiken van mijn pensioendatum ontslagen. Hierdoor vervalt mijn voorwaardelijk pensioen en krijg ik met mijn 65ste ongeveer 9900 euro minder pensieon per jaar.
Ik hoop dat Tros Radar dit ook aan de kaak kan stellen omdat een grote groep mensen hierdoor een stuk minder pensioen krijgen. Mijn ervaring is dat maar heel weinig mensen dit weten.
Wellicht zijn er forumdeelnemers die ook hierdoor de dupe zijn van geworden en misschien een oplossing hiervoor hebben gevonden. Ik zou dit graag willen weten.

Omnicron
Berichten: 1
Lid geworden op: 10 mei 2011 11:26

Re: Pensioenen

Ongelezen bericht door Omnicron »

Mij bekruipt het gevoel dat er fouten zijn gemaakt bij de overheid of de instanties die hier over gaan, dat er geld verkeerd is belegd en andere problemen dat het geld verdwenen is, zelf heb ik er weinig verstand van, maar lekker komt het me allemaal niet over,

Je kan het volk natuurlijk dom houden, maar tegenwoordig worden de mensen gelukkig steeds mondiger, en dat is natuurlijk hard nodig wanneer er overal gerotzooid word met geld, en dat de economie op alle punten slechter wordt,

Ik hoop echt dat het allemaal weer op z'n pootjes terecht komt, anders zitten de mensen met de smalle beurs op een houtje te bijten bij de bijstand, en kunnen alles opeten wat ze in hun leven hebben opgebouwd,

Het wordt weer rijk leven en arm sterven...., Quote van ander Forum lid, wat ik geheel onderstreep !

Ik zie als aktief lid in de medenzeggenschap, dat steeds meer bedrijven er echt een zooitje van maken tav de pensioenen.
Er gaat steeds meer geld in om en in dergelijk soort fondsen wordt marktconform,volgens zelf bepaalde regels flink gespeculeerd met je geld.
( wat eigenlijk een deel van je loon is, want de premies, worden wettelijk gevorderd) op basis van een zgn sociaal stelsel..... Tuurlijk.

Feit blijft , als Jan met de pet de boel niet ophoest kunnen we allemaal wel inpakken. En tegen de tijd dat Jan met de Pet daadwerkelijk mag gaan genieten, zijn er door allerlei onverwachte restricties ineens afwijkende waarde's ?
Zoiets Noem ik Bokito management !, Weg ermee

Er is in de afgelopen jaren onterecht ,te vaak geplukt en gegraaid uit deze voorzieningen. En dat kan en zal beter moeten!
Met referte naar de uitzending gisteren, zie ik dat de bewuste uitvoering van een
zogenaamde solidaire doorsnee premie,destatreus doorwerkt.
En dat moet ook wel, anders hebben de hogere kaderleden geen bonus meer te verdelen.
Niet dat ik een verzekerings systeem wens, want dat is zowiezo een pot nat.
Maat dit klopt ook niet....

wevera
Berichten: 671
Lid geworden op: 06 apr 2008 20:11

Re: Pensioenen

Ongelezen bericht door wevera »

Hallo Gijsh53
De kwestie die je hier aanhaalt is belangrijk.
Als je net nadat je 60 bent geworden ziek/hehandicapt raakt dan ben je slecht klaar.
FPU/vroegpensioenregelingen zijn overgangsregelingen en die gelden niet bij ziekte maar alleen voor gezonde personen. Dit is voor iemand die meer dan 30 jaar zijn best heeft gedaan voor zijn werkgever, buitengewoon onrechtvaardig en ook onlogisch/onbegrijpelijk voor het gezonde verstand
Iemand die na zijn 60e ziek/gehandicapt raakt heeft geen recht op FPU/vroegpensioen en komt in de WIA-regeling. Dit is een totaal andere regeling als de vroegere WAO-regeling.
In de WIA-regeling krijg je het eerste jaar nog 100% van je salaris en er is er een verplicht reintegratietraject m.b.v de arbo-arts waaraan de werkgever moet meewerken. Dan is er nog weinig aan de hand. Als je dan ziek/gehandicapt blijft heb je nog een jaar recht op 75% - 80% van het salaris en als je dan nog niet gezond bent en arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, raakt/verklaard wordt kom je in de bijstand, geheel of gedeeltelijk. Er treedt een groot verlies aan inkomen op en een enorm verlies aan pensioenopbouw, net in de laatste jaren voordat je 65 wordt.

Wat is hieraan te doen?
Je moet het op een accoordje zien te gooien met je werkgever, in samenwerking met de arbo-arts, en/of gaan liegen dat je 100% gezond bent direct na het eerste jaar van je ziekte. Je moet voor 100% gezond verklaard worden en voor 100% weer aan het werk gaan en dan FPU/vroegpensioen aanvragen. Tot aan de datum dat de FPU-uitkering moet je dan volledig werken, tenminste officieel, op papier.

Ikzelf ben in deze situatie verzijld geraakt en had het geluk een werkgever te hebben die hieraan meewerkte. Maar het ging niet vanzelf. Als je werkgever/arbo-arts dit niet ziet zitten dan ben je zwaar de klos.

Het is goed dat dit onderwerp ter sprake komt.

Met vriendelijke groet, Arie Wever

Wim2007
Berichten: 948
Lid geworden op: 12 jul 2007 13:04

Re: Pensioenen

Ongelezen bericht door Wim2007 »

In de uitzending wordt geopperd om pensioenproducten te voorzien van een soort van 'financiele bijsluiter'. Een bijzonder vreemd voorstel aangezien zo'n 80% van de werknemers feitelijk nooit heeft kunnen kiezen voor deelname aan een bepaald pensioenfonds (of voor het bewust niet deelnemen aan het pensioenstelsel) en ook niet voor het mogelijk bijbehorende financiele risico van deelname. Het is nog altijd bijzonder vreemd dat vakbonden (waarvan een minderheid van de werknemers lid is) door incorporatie en het algemeen verbindend verklaren van CAO's, in arbeidsovereenkomsten kunnen laten vastleggen dat een werknemer niet zelf kan beschikken over een deel van zijn eigen inkomen. Die dwang wordt al problematisch wanneer de werknemer zijn geld niet wil laten beleggen in b.v. wapenhandel, maar dankzij de verplichte deelname aan een bedrijfspensioenfonds daarin toch zijn geld in zal moeten investeren. Het feitelijk gedwongen deelnemen betekent, zoals ook uit de uitzending blijkt, de verplichting om geld te moeten investeren in iets waarvan de uitkomst volledig onzeker is. De dwang om premies af te dragen gaat bij veel pensioenfondsen zelfs zo ver dat ook bij een tijdelijk volledig verlies van inkomen door de werknemer (b.v. door het tijdelijk moeten opnemen van verlof), er toch volledige pensioenpremie zal moeten worden afgedragen (waarvoor de werknemer letterlijk een rekening krijgt van de werkgever). De beste oplossing zal dan ook zijn dat het huidige pensioenstelsel volledig wordt afgeschaft en dat werknemers zelf hun eigen pensioenvoorziening gaan regelen (wanneer de werknemer dat wil tenminste).

ellerine
Berichten: 1
Lid geworden op: 11 mei 2011 12:07

Re: Pensioenen

Ongelezen bericht door ellerine »

Triest! Heb ik 42 jaren gewerkt, premies betaald, ook VUT! Verzekeringen afgesloten! En..nu zou ik over een aantal jaren als ik met pensioen ga de jongeren voor mij laten betalen? Ik denk het toch niet! Iedereen wordt oud, ik behoor tot de groep babyboomers, ook wij hebben voor ouderen betaald! En ook de jongeren van nu worden oud. Dit is een wisselwerking dat leven heet, dus leven en laten leven!
Ik hoef geen dankjewel te zeggen. Maar waar is mijn altijd betaalde premie gebleven? De VUT ging in rook op..De vier verzekeringen waar ik voor betaalde waren woekerpolissen! Ik heb dus duidelijk iets verkeerd gedaan! Namelijk vertrouwd op de inhaligheid van en verkeerd beleid van instanties die nu vrijuit gaan!
Want de hoge heren en dames hebben volle zakken met geld. Ik, die mijn leven lang eerlijk ben geweest en hard heb gewerkt sta straks voor een groot pensioengat!
Dat ik moet dichten met woekerpolissen! Of doen dat de jongeren voor mij?
Triest, dat eerlijkheid en harde arbeid zo beloond moet worden.

martin.lemair
Berichten: 2
Lid geworden op: 06 mei 2011 18:00

Re: Pensioenen

Ongelezen bericht door martin.lemair »

http://50pluspartij.nl kan ons gepensioneerden helpen in de rechtvaardige strijd van wie betaald de rekening. Moeten wij die netjes 40 jaar premie hebben betaald opdraaien voor de z.g. tekorten, of gaat de regering met betrokken partijen eens echt kijken hoe de verdeelsleutel wordt gehanteerd.

Uit de uitzending blijkt de grootverdiener worden bevoordeeld ten koste van de man/vrouw met een kleiner inkomen, dat lijkt niet eerlijk.
M.a.w. herverdeling van inkomen is noodzakelijk, zonder de huidige gepensioneerde generatie te treffen en andere middelen vrij maken om de te korten aan te vullen en deze niet eenzijdig neerleggen bij de jongeren. Andere geldbronnen moeten hiervoor worden vrijgemaakt op weg naar een nieuw en rechtvaardig pensioen voor iedereen.

Janneke52
Berichten: 2591
Lid geworden op: 10 feb 2004 09:19

Re: Pensioenen

Ongelezen bericht door Janneke52 »

Wij laten we zien dat het huidige pensioensysteem, waarbij de jongeren betalen voor de ouderen, tot grote problemen kan leiden.
Tros Radar, hoezo jongeren betalen voor ouderen?
Wij hebben ELKE CENT van ons pensioen zelf betaald.
Bent u niet in de war met de AOW en het omslagstelsel?

Tony Claasen
Berichten: 1
Lid geworden op: 25 jul 2011 20:12

Re: Pensioenen

Ongelezen bericht door Tony Claasen »

Het kan nog veel gekker, wat ik heb meegemaakt gelooft niemand, ik heb steeds pensioen betaald voor de meubelhandel en meubelindustrie en krijg niets omdat die sufferds het pensioen hebben overgemaakt naar mijn tweelingbroer die dezelfde voorletters en geboortedatum had als ik. Toen ik hen daarop wees vertelde men doodleuk, daar kunnen wij nu niets meer aan doen mijnheer dat moet u maar met hem regelen, nu is hij overleden wat ik toevallig vernam, maar krijg nog steeds niets is dat treurig of niet?
Met vriendelijke groeten uit Spanje
Tony

crazyme
Berichten: 7736
Lid geworden op: 10 jun 2005 23:34

Re: Pensioenen

Ongelezen bericht door crazyme »

Tony Claasen schreef:Het kan nog veel gekker, wat ik heb meegemaakt gelooft niemand, ik heb steeds pensioen betaald voor de meubelhandel en meubelindustrie en krijg niets omdat die sufferds het pensioen hebben overgemaakt naar mijn tweelingbroer die dezelfde voorletters en geboortedatum had als ik. Toen ik hen daarop wees vertelde men doodleuk, daar kunnen wij nu niets meer aan doen mijnheer dat moet u maar met hem regelen, nu is hij overleden wat ik toevallig vernam, maar krijg nog steeds niets is dat treurig of niet?
Met vriendelijke groeten uit Spanje
Tony
Jij hebt dus nooit een pensioenoverzicht ontvangen ?

Gesloten