LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Garantie bij Apple

Discussieer hier over onderwerpen die in onze uitzendingen zijn geweest.
BBCS
Berichten: 7085
Lid geworden op: 17 okt 2007 23:34
Contacteer:

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door BBCS » 11 nov 2011 22:40

Voorts is voor de kwaliteit en prestaties die het consumptiegoed moet bieden ingevolge onderdeel d. ook van belang wat de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk – met name in reclame of etikettering – over de bijzondere kenmerken daarvan heeft medegedeeld. Ingevolge artikel 17 lid 2, eerste zin, BW zijn de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan mede bepalend voor de vraag of de zaak de eigenschappen bezit – waaronder begrepen diens kwaliteit en prestaties – die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. In de nieuwe redactie van deze zin is dit expliciet tot uitdrukking gebracht. Artikel 18 BW ziet vervolgens toe op mededelingen van voorschakels en bewerkt voor de consumentenkoop een gelijkschakeling van de mededelingen van dezen met die van de verkoper. Artikel 18 bewerkstelligt derhalve hetzelfde als genoemd element van onderdeel d., behoudens dat artikel 18 de inperking kent dat de voorschakel die de mededeling deed ook zelf in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft gehandeld. Onderdeel d. spreekt in deze alleen over mededelingen van de producent, waarvan evenwel mag worden aangenomen dat deze handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 2 lid 4 bevat een drietal uitzonderingen op het uitgangspunt dat de verkoper gebonden is aan de mededelingen van zijn voorschakels. De eerste twee uitzonderingen zijn in een iets andere bewoording ook te vinden in artikel 18 BW. De derde betreft de situatie waarin de verkoper aantoont dat de beslissing tot aankoop niet door deze mededelingen beïnvloed kan zijn. Artikel 18 kent deze uitzondering niet en wordt aangepast.

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door adSolvendum » 11 nov 2011 23:22

Geweldig, BBCS.
Uw citaat geeft weer wat u niet weergeeft, maar telkenmale op gewezen moet worden.
BBCS schreef:Men heeft het over producten van dezelfde soort: Makita-DeWalt. De goedkope accuboormachine van de Gamma valt niet onder die categorie.
Niemand hier heeft dat ook ooit gesteld, integendeel, u bent er telkens opnieuw op gewezen dat dit onder de aard van de zaak valt, zoals in uw citaat te lezen valt. Dezelfde aard van de zaak welke u stelselmatig negeert in uw weergave van hoe het conformiteitsbeginsel in elkaar steekt, wat zich beperkt tot de mededelingen gedaan door de verkoper en diens voorloper.
Ik begrijp dat u nu hierop terugkomt, zodat verwijzingen naar accutolletjes voortaan achterwege kunnen blijven, en u de aard van de zaak voortaan in uw weergave van het conformiteitsbeginsel zal opnemen?
BBCS schreef:In de maatschap zijnde opvatting: toedeledokie!
In het normale verkeer gangbare opvattingen, een groot verschil, ook als zou u maatschappij ipv. (een onbenoemde) maatschap bedoelen. En och, onder andere het normaal gebruik en wat de koper aan eigenschappen hiervoor mag verwachten zoals in u citaat genoemd zal toch wel aan de hand van iets ingevuld dienen te worden, dit iets wat uw citaat in het midden laat, simpelweg omdat het bestaan en gebruik van verkeersopvattingen in de juridische wereld, waar dit citaat vandaan komt, als vanzelfsprekend worden geacht bij het invullen van dergelijke zaken. Of meent u anders, en zo ja, wees zo goed en wijs ons eens op de passage waarin staat vermeld hoe e.e.a. ingevuld dient te worden? Waarbij gebruik van het woordje 'mede' iets betekent, aan u hieraan uw betekenis te geven...

Nog even wat van uw misconcepties, overigens niet limitatief, ontkracht door uw eigen citaat:
De vraag of consumptiegoederen in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven beschrijving (onderdeel a.), is een element van de meer omvattende vraag of een zaak de eigenschappen bezit die de verkoper op grond van de overeenkomst mocht verwachten (artikel 17 lid 2, eerste zin, BW).
Voorts is voor de kwaliteit en prestaties die het consumptiegoed moet bieden ingevolge onderdeel d. ook van belang wat de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk – met name in reclame of etikettering – over de bijzondere kenmerken daarvan heeft medegedeeld.
BBCS schreef:De degene die steeds tegen mijn schenen zaten te schoppen gaan af als een gieter!
Uw citaat bevestigt enkel wat uw waanvoorstellingen aan tegenwerpingen hebben mogen ontvangen. Als er nu iemand afgaat als een gieter, bent u het.
Overigens is deze memorie van toelichting door minimaal twee mensen welke u beoogt af te gaan als een gieter en wat maar niet lukt hier naar mijn weten bestudeerd (ik vermoed gezien de uitlatingen van wat anderen echter meer), en bent u bij herhaling op dit stukje gewezen. Tot nog toe heeft u de toelichting van de wetgever genegeerd, waarom u er nu plotsklaps onderbouwing in ziet voor uw standpunten is mij, en met mij wat anderen naar ik vermoed, volledig duister, al is het enkel omdat er geen onderbouwing voor uw standpunten in te vinden valt, doch slechts voor datgene wat op uw standpunten is tegengeworpen.

BBCS
Berichten: 7085
Lid geworden op: 17 okt 2007 23:34
Contacteer:

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door BBCS » 11 nov 2011 23:35

In het normale verkeer gangbare opvattingen, een groot verschil, ook als zou u maatschappij ipv. (een onbenoemde) maatschap bedoelen. En och, onder andere het normaal gebruik en wat de koper aan eigenschappen hiervoor mag verwachten zoals in u citaat genoemd zal toch wel aan de hand van iets ingevuld dienen te worden, dit iets wat uw citaat in het midden laat, simpelweg omdat het bestaan en gebruik van verkeersopvattingen in de juridische wereld, waar dit citaat vandaan komt, als vanzelfsprekend worden geacht bij het invullen van dergelijke zaken. Of meent u anders, en zo ja, wees zo goed en wijs ons eens op de passage waarin staat vermeld hoe e.e.a. ingevuld dient te worden? Waarbij gebruik van het woordje 'mede' iets betekent, aan u hieraan uw betekenis te geven...
Ahum, als een computer bij normaal gebruik volgens in de normale verkeer gangbare opvatting 5 jaar zou moeten zijn, dan is er iets grondig mis.

Als 4 fabrikanten van gelijke notebooks standaard 1 jaar garantie geven, begrijp ik werkelijk niet hoe de consument dan 3 tot 6 jaar kosteloze reparatie kan eisen.

De wetgeving zegt heel duidelijk: volgens de koopovereenkomst, waarbij gelet dient te worden op de uitspraken van de verkopende partij en voorverkopers met daarbij de kwaliteit, levensduur van soortgelijke producten.

Daarnaast: In het normale verkeer gangbare opvattingen zegt helemaal niets concreets. En al helemaal niet over de levensduur van een computer.
Het zegt niets over wat in de koopovereenkomst tussen de koper en verkoper is afgesproken, waarvoor en hoe de koper het product gebruikt, de gebruiksintensiteit en gebruiksfrequentie. Toch heel belangrijke zaken.

alfatrion
Berichten: 16143
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door alfatrion » 12 nov 2011 01:07

BBCS schreef:Men heeft het over soort, niet productgroep.
Als ik schrijf dat een product dezelfde kwaliteit en prestaties moet bieden (dat staat wel in de lap tekst) dan begin jij altijd weer met je boor machine verhaal. Wie heeft het dan over "productgroep". Overigens vormen producten van het zelfde soort ook een groep.
BBCS schreef:Als 4 fabrikanten van gelijke notebooks standaard 1 jaar garantie geven, begrijp ik werkelijk niet hoe de consument dan 3 tot 6 jaar kosteloze reparatie kan eisen.
De consument kan aantonen dat de gemiddelde levensduur, dat een kwaliteitseigenschap is, zes jaar is. De consument kan verder aannemelijk maken dat hij nog niet hoefde te verwachten dat het betreffende onderdeel op dit moment defect zou zijn en dat het gebrek door het product veroorzaakt is. Dit maakt het product ondeugdelijk en dan heeft de consument recht op kosteloos herstel en vervanging. Hiervan mag niet in het nadeel van de consument worden afgeweken. In de garantie moet bovendien staan dat de garantie de wettelijke rechten van de consument niet beperkt.

Zo dus. Zeg dat het om een computer gaat van gemiddelde kwaliteit en prijs en dat de processor stuk is.
BBCS schreef:De wetgeving zegt heel duidelijk: volgens de koopovereenkomst, waarbij gelet dient te worden op de uitspraken van de verkopende partij en voorverkopers met daarbij de kwaliteit, levensduur van soortgelijke producten.
Eindelijk: beweging. De aard van de zaak wel iets breder van de kwaliteit, prestaties en levensduur van soortgelijke producten, maar dit is vooruitgang. Nergens staat dat de kwaliteit, prestaties en levensduur enkel vastgesteld kunnen worden door de fabrikanten. Dit kunnen consumenten organisaties dus ook doen.

BBCS
Berichten: 7085
Lid geworden op: 17 okt 2007 23:34
Contacteer:

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door BBCS » 12 nov 2011 02:03

alfatrion schreef:
BBCS schreef:Men heeft het over soort, niet productgroep.
Als ik schrijf dat een product dezelfde kwaliteit en prestaties moet bieden (dat staat wel in de lap tekst) dan begin jij altijd weer met je boor machine verhaal. Wie heeft het dan over "productgroep". Overigens vormen producten van het zelfde soort ook een groep.
Dat doe ik, omdat men het verschil niet kent en aan de goedkoopste accuboormachine precies dezelfde kenmerken toekent als de duurste Makita of DeWalt.
Men zegt heel vaak: een wasmachine x jaar, een computer x jaar.

Al hebben producten in dezelfde groep dezelfde eigenschappen, dan nog kan men niet zeggen x jaar probleemloos functioneren.
De reden is simpel: de gebruiksintensiteit en gebruiksfrequentie is daarin niet opgenomen. Nog belangrijker: voldoet het product aan de eisen welke de koper aan de verkopende partij heeft medegedeeld? Dat is dus de kern.

Ik zeg altijd: 100 mensen, 100 wensen. Daar is geen enkel getal aan te koppelen.

Als iemand wilt weten wat hij van een product mag en kan verwachten, dan zijn de belangrijkste zaken: de mededeling die de koper aan de verkoper heeft gedaan omtrent gebruik, kwaliteit, gebruiksintensiteit en gebruiksfequentie, met daarnaast de uitspraken van de verkopende partij en zijn voorverkopers omtrent het product.

Een voorbeeld: als iemand een printer nodig heeft en die printer dient een oplage af te drukken van 500 afdrukken per week en heeft een printer gekocht die maar 100 afrukken per week kan maken (die gegevens zijn voor de koop kenbaar en de koper is daarmee akkoord gegaan), kan die koper niet meer een beroep doen op de non-conformiteit als na 300 afdrukken de printer kapot gaat.

Echter hoor je dan heel vaak roepen: valt onder non-conformiteit, omdat je van een printer mag verwachten dat die 2 tot 3 jaar probleemloos mee dient te gaan.
Of zoals iemand schreef: als de printer niet meer print, valt dat onder non-conformiteit, omdat de printer niet meer normaal te gebruiken is.

Om maar iets op te noemen.


BBCS schreef:Als 4 fabrikanten van gelijke notebooks standaard 1 jaar garantie geven, begrijp ik werkelijk niet hoe de consument dan 3 tot 6 jaar kosteloze reparatie kan eisen.
De consument kan aantonen dat de gemiddelde levensduur, dat een kwaliteitseigenschap is, zes jaar is. De consument kan verder aannemelijk maken dat hij nog niet hoefde te verwachten dat het betreffende onderdeel op dit moment defect zou zijn en dat het gebrek door het product veroorzaakt is. Dit maakt het product ondeugdelijk en dan heeft de consument recht op kosteloos herstel en vervanging. Hiervan mag niet in het nadeel van de consument worden afgeweken. In de garantie moet bovendien staan dat de garantie de wettelijke rechten van de consument niet beperkt.[/quote]

Die gemiddelde levensduur van jouw is zo abstract, daar kan niemand wat mee.
Wat zegt mij nu die periode? Helemaal niets.
Veel computers begeven het tussen het 1e jaar en het 10e jaar.

De technische levensduur zegt helemaal niets. Een computer gaat technisch 6 tot 10 jaar mee.
De technische levensduur is die periode waarin het product maximaal meegaat inclusief reparaties. Als het product totaal kapot is, totaal op dus, is die aan het einde van zijn technische levensduur.

alfatrion schreef:Zo dus. Zeg dat het om een computer gaat van gemiddelde kwaliteit en prijs en dat de processor stuk is.
En de budget modellen en merken dan?

En als de gebruiksintensiteit en gebruiksfrequentie hoog liggen, wat dan?
Normaal gebruik? 2 uur per dag? 24/7?
Normaal onderhoud?
Normale slijtage?


BBCS schreef:De wetgeving zegt heel duidelijk: volgens de koopovereenkomst, waarbij gelet dient te worden op de uitspraken van de verkopende partij en voorverkopers met daarbij de kwaliteit, levensduur van soortgelijke producten.
alfatrion schreef:Eindelijk: beweging. De aard van de zaak wel iets breder van de kwaliteit, prestaties en levensduur van soortgelijke producten, maar dit is vooruitgang. Nergens staat dat de kwaliteit, prestaties en levensduur enkel vastgesteld kunnen worden door de fabrikanten. Dit kunnen consumenten organisaties dus ook doen.
Dat kunnen die organisaties niet.
In de wetgeving staat: de uitspraken van de verkopende partij en zijn voorverkopers. Punt.

Niet:
De uitspraken van de verkopende partij en zijn voorverkopers met daarbij de consumentenorganisaties!

Als de consumentenbond van mening is dat een computer 5 jaar probleemloos mee moet kunnen gaan, is dat hun mening en kunnen daar totaal geen rechten aan ontleent worden. En dat doet men dus wel.

Ik zeg alleen zoals het is.

Daarbij geef ik niet eens mijn eigen mening!

adSolvendum
Berichten: 1384
Lid geworden op: 20 nov 2010 14:06

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door adSolvendum » 12 nov 2011 02:18

BBCS schreef:Ahum, als een computer bij normaal gebruik volgens in de normale verkeer gangbare opvatting 5 jaar zou moeten zijn, dan is er iets grondig mis.
Als.
Is het zo, en gaarne verwijzing waar dat dan teruggevonden kan worden. Niet verwijzen naar consumenten bond o.i.d., deze geeft immers geen in het normale verkeer gangbare opvatting weer. Dit wordt namelijk door de rechter bepaald. Dus verwijzing naar jurisprudentie graag.
BBCS schreef:Als 4 fabrikanten van gelijke notebooks standaard 1 jaar garantie geven, begrijp ik werkelijk niet hoe de consument dan 3 tot 6 jaar kosteloze reparatie kan eisen.
Als.
U begrijpt wel meer niet, dit maakt u ook keer op keer pijnlijk duidelijk. Nu heeft u eindelijk de memorie van toelichting gevonden, maar deze kennelijk nog niet volledig gelezen. Doe dit eerst eens, en leg dan eens uit waarom een handelsgarantie of fabrieksgarantie indicatie kan vormen voor de verwachtingen qua levensduur van de koper, wederom gaarne met verwijzing waar we dit dan terug kunnen vinden.
BBCS schreef:De wetgeving zegt heel duidelijk: volgens de koopovereenkomst, waarbij gelet dient te worden op de uitspraken van de verkopende partij en voorverkopers met daarbij de kwaliteit, levensduur van soortgelijke producten.
Dit is niet wat de wetgeving zegt, dit is wat de wetgeving onder meer bedoelt. U gaat nog steeds voorbij aan de aard van de zaak (omvat meer dan eigenschappen van soortgelijke producten, sla uw citaat er maar op na), en uiteraard de eigenschappen benodigd voor normaal gebruik waarvan de aanwezigheid niet betwijfeld behoeft te worden door de koper.
BBCS schreef:Daarnaast: In het normale verkeer gangbare opvattingen zegt helemaal niets concreets. En al helemaal niet over de levensduur van een computer.
Dit hoeft ook helemaal niet, nu dit een gegeven is wat door de rechter ingevuld zal worden, op plaatsen waar ook niets concreets gezegd wordt in de wet.
Maar goed, de vraag blijft staan, wat wordt er dan gebruikt om invulling te geven aan bewoordingen als normaal gebruik?
BBCS schreef:Het zegt niets over wat in de koopovereenkomst tussen de koper en verkoper is afgesproken, waarvoor en hoe de koper het product gebruikt, de gebruiksintensiteit en gebruiksfrequentie. Toch heel belangrijke zaken.
Wat de overeenkomst behelst is een gegeven van wel heel feitelijke aard, waar een rechter zolang bepalingen niet onredelijk bezwarend of onwettig of in strijd met de goede zeden zijn niet omheen kan en zal gaan. Hier valt dan ook verder niets over te zeggen. De rest, och, dan komen we terug op de 6 maanden bepaling, en bewijslast. Het staat eenieder vrij beweringen met betrekking tot die rest te staven met bewijzen, zodat de rechter deze beweringen zal overwegen in zijn vonnis. Dit betreft dan de reeds eerder genoemde feiten en omstandigheden, lees maar eens terug, zoals u zo vaak van anderen verlangt.

Ahum. :lol:

Geweldig, u plaatst een citaat, ontrekt daar onderbouwing voor uw onjuiste standpunten aan, onderbouwing klopt niet, nu uw citaat uw ongelijk aangeeft, en u begint gewoon weer met dezelfde argumenten van voor af aan.
Wat dacht u van een geheel verzorgde vakantie in het PBC, op basis van volpension?

BBCS
Berichten: 7085
Lid geworden op: 17 okt 2007 23:34
Contacteer:

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door BBCS » 12 nov 2011 08:52

BBCS schreef:
De wetgeving zegt heel duidelijk: volgens de koopovereenkomst, waarbij gelet dient te worden op de uitspraken van de verkopende partij en voorverkopers met daarbij de kwaliteit, levensduur van soortgelijke producten.
Dit is niet wat de wetgeving zegt, dit is wat de wetgeving onder meer bedoelt. U gaat nog steeds voorbij aan de aard van de zaak (omvat meer dan eigenschappen van soortgelijke producten, sla uw citaat er maar op na), en uiteraard de eigenschappen benodigd voor normaal gebruik waarvan de aanwezigheid niet betwijfeld behoeft te worden door de koper.
Ik ga er niet diep op in, maar je hebt het volledig mis.

Natuurlijk ga ik niet voorbij aan de aard van de zaak.
Het is namelijk zo dat jij zelf zoveel zaken erbij verzint om maar niet aan de uitspraken van de fabrikant en winkelier te hoeven houden.

Ik heb je zeer belangrijke gegevens gegeven, en nog blijf je met zaken aankomen die er niet toe doen.
Maar goed, de vraag blijft staan, wat wordt er dan gebruikt om invulling te geven aan bewoordingen als normaal gebruik?
Heb ik je al zo vaak geschreven.
BBCS schreef:
De wetgeving zegt heel duidelijk: volgens de koopovereenkomst, waarbij gelet dient te worden op de uitspraken van de verkopende partij en voorverkopers met daarbij de kwaliteit, levensduur van soortgelijke producten.
Dit is niet wat de wetgeving zegt, dit is wat de wetgeving onder meer bedoelt.
Ahum, het staat er wel!
In die toelichting, in de wetboeken en in de Europese Richtlijn.

Over waanideeën gesproken.
U gaat nog steeds voorbij aan de aard van de zaak (omvat meer dan eigenschappen van soortgelijke producten, sla uw citaat er maar op na), en uiteraard de eigenschappen benodigd voor normaal gebruik waarvan de aanwezigheid niet betwijfeld behoeft te worden door de koper.
Natuurlijk ga ik daar niet aan voorbij.
Blijkbaar ken je zelf niet de betekenis ervan, want je blijft maar waanideeën over schrijven.

BBCS
Berichten: 7085
Lid geworden op: 17 okt 2007 23:34
Contacteer:

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door BBCS » 12 nov 2011 08:56

adSolvendum schreef:Ahum. :lol:

Geweldig, u plaatst een citaat, ontrekt daar onderbouwing voor uw onjuiste standpunten aan, onderbouwing klopt niet, nu uw citaat uw ongelijk aangeeft, en u begint gewoon weer met dezelfde argumenten van voor af aan.
Wat dacht u van een geheel verzorgde vakantie in het PBC, op basis van volpension?
Omdat je geen gelijk krijgt, ga je maar op die manier mij zwart maken?

Wat een lage gore streek, meneer "juristje"!

Mij eest beschuldigen van smaad en laster, maar waartoe verlaag je jezelf?

Strieper

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door Strieper » 12 nov 2011 09:14

kunnen de heren hun haantjesgedrag niet elders gaan "uitvechten" ? En het hier beetje ontopic houden, wat een kleuterklas!

BBCS
Berichten: 7085
Lid geworden op: 17 okt 2007 23:34
Contacteer:

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door BBCS » 12 nov 2011 09:16

Strieper schreef:kunnen de heren hun haantjesgedrag niet elders gaan "uitvechten" ? En het hier beetje ontopic houden, wat een kleuterklas!
Ik ben steeds ontopic, alleen willen anderen dat maar niet inzien. Jammer.

MAXIEM

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door MAXIEM » 12 nov 2011 10:40

adSolvendum
adSolvendum schreef:
BBCS schreef:Ahum, als een computer bij normaal gebruik volgens in de normale verkeer gangbare opvatting 5 jaar zou moeten zijn, dan is er iets grondig mis.
Als.
Is het zo, en gaarne verwijzing waar dat dan teruggevonden kan worden. Niet verwijzen naar consumenten bond o.i.d., deze geeft immers geen in het normale verkeer gangbare opvatting weer. Dit wordt namelijk door de rechter bepaald. Dus verwijzing naar jurisprudentie graag.
BBCS schreef:Als 4 fabrikanten van gelijke notebooks standaard 1 jaar garantie geven, begrijp ik werkelijk niet hoe de consument dan 3 tot 6 jaar kosteloze reparatie kan eisen.
Als.
U begrijpt wel meer niet, dit maakt u ook keer op keer pijnlijk duidelijk. Nu heeft u eindelijk de memorie van toelichting gevonden, maar deze kennelijk nog niet volledig gelezen. Doe dit eerst eens, en leg dan eens uit waarom een handelsgarantie of fabrieksgarantie indicatie kan vormen voor de verwachtingen qua levensduur van de koper, wederom gaarne met verwijzing waar we dit dan terug kunnen vinden.
BBCS schreef:De wetgeving zegt heel duidelijk: volgens de koopovereenkomst, waarbij gelet dient te worden op de uitspraken van de verkopende partij en voorverkopers met daarbij de kwaliteit, levensduur van soortgelijke producten.
Dit is niet wat de wetgeving zegt, dit is wat de wetgeving onder meer bedoelt. U gaat nog steeds voorbij aan de aard van de zaak (omvat meer dan eigenschappen van soortgelijke producten, sla uw citaat er maar op na), en uiteraard de eigenschappen benodigd voor normaal gebruik waarvan de aanwezigheid niet betwijfeld behoeft te worden door de koper.
BBCS schreef:Daarnaast: In het normale verkeer gangbare opvattingen zegt helemaal niets concreets. En al helemaal niet over de levensduur van een computer.
Dit hoeft ook helemaal niet, nu dit een gegeven is wat door de rechter ingevuld zal worden, op plaatsen waar ook niets concreets gezegd wordt in de wet.
Maar goed, de vraag blijft staan, wat wordt er dan gebruikt om invulling te geven aan bewoordingen als normaal gebruik?
BBCS schreef:Het zegt niets over wat in de koopovereenkomst tussen de koper en verkoper is afgesproken, waarvoor en hoe de koper het product gebruikt, de gebruiksintensiteit en gebruiksfrequentie. Toch heel belangrijke zaken.
Wat de overeenkomst behelst is een gegeven van wel heel feitelijke aard, waar een rechter zolang bepalingen niet onredelijk bezwarend of onwettig of in strijd met de goede zeden zijn niet omheen kan en zal gaan. Hier valt dan ook verder niets over te zeggen. De rest, och, dan komen we terug op de 6 maanden bepaling, en bewijslast. Het staat eenieder vrij beweringen met betrekking tot die rest te staven met bewijzen, zodat de rechter deze beweringen zal overwegen in zijn vonnis. Dit betreft dan de reeds eerder genoemde feiten en omstandigheden, lees maar eens terug, zoals u zo vaak van anderen verlangt.

Ahum. :lol:

Geweldig, u plaatst een citaat, ontrekt daar onderbouwing voor uw onjuiste standpunten aan, onderbouwing klopt niet, nu uw citaat uw ongelijk aangeeft, en u begint gewoon weer met dezelfde argumenten van voor af aan.
Wat dacht u van een geheel verzorgde vakantie in het PBC, op basis van volpension?
Wordt het niet eens tijd om het potje van uw kinderzitje te ledigen. Het begint hier immers aardig te rieken.

Maxiem.

olaf79
Berichten: 8277
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door olaf79 » 12 nov 2011 10:49

BBCS schreef:
Strieper schreef:kunnen de heren hun haantjesgedrag niet elders gaan "uitvechten" ? En het hier beetje ontopic houden, wat een kleuterklas!
Ik ben steeds ontopic, alleen willen anderen dat maar niet inzien. Jammer.
Volgens jou blijven alle andere automobilisten spook rijden. BBCS is de enige die het goed weet, ondanks rechters, juristen, de overheid anders beweren.

Gelukkig biedt de wet voldoende bescherming (=GARANTIE) tegen types zoals jij die het liefst garantie tot de voordeur geven.

Gelukkig bestaan er ook nog heel veel winkels / bedrijven die goede spullen maken en verkopen en daarop 5, 10, of zelfs 20 jaar garantie durven geven. Los van de hele wettelijk vraag over garantie periodes, levensduur, etc. zou de consument gewoon bedrijfjes zoals jou moeten boycotten.

olaf79
Berichten: 8277
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door olaf79 » 12 nov 2011 10:51

Strieper schreef:kunnen de heren hun haantjesgedrag niet elders gaan "uitvechten" ? En het hier beetje ontopic houden, wat een kleuterklas!
Als ik het on topic houd, gaat meneer BBCS er om heen draaien.

Ik probeer steeds terug te komen bij Apple, maar dat is volgens hem niet relevant.

BBCS
Berichten: 7085
Lid geworden op: 17 okt 2007 23:34
Contacteer:

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door BBCS » 12 nov 2011 10:56

olaf79 schreef:
BBCS schreef:
Strieper schreef:kunnen de heren hun haantjesgedrag niet elders gaan "uitvechten" ? En het hier beetje ontopic houden, wat een kleuterklas!
Ik ben steeds ontopic, alleen willen anderen dat maar niet inzien. Jammer.
Volgens jou blijven alle andere automobilisten spook rijden. BBCS is de enige die het goed weet, ondanks rechters, juristen, de overheid anders beweren.

Gelukkig biedt de wet voldoende bescherming (=GARANTIE) tegen types zoals jij die het liefst garantie tot de voordeur geven.

Gelukkig bestaan er ook nog heel veel winkels / bedrijven die goede spullen maken en verkopen en daarop 5, 10, of zelfs 20 jaar garantie durven geven. Los van de hele wettelijk vraag over garantie periodes, levensduur, etc. zou de consument gewoon bedrijfjes zoals jou moeten boycotten.
De regels zeggen: iedereen dient rechts te houden, waarbij een aantal uitzonderingen gelden.
Veel organisaties en ook mensen gaan massaal links rijden.
Als ik vervolgens rechts blijf rijden en aangeef dat men rechts dient te houden, gaat men in alle bochten wringen om maar aan de uitzonderingen te kunnen voldoen.

En dat is er precies aan de hand.
Gelukkig biedt de wet voldoende bescherming (=GARANTIE) tegen types zoals jij die het liefst garantie tot de voordeur geven.
Je verwijt mij zoveel, terwijl je zelf niet weet waar je het over hebt.
De bewering die je hier doet, slaat totaal nergens op.

BBCS
Berichten: 7085
Lid geworden op: 17 okt 2007 23:34
Contacteer:

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door BBCS » 12 nov 2011 11:00

olaf79 schreef:
Strieper schreef:kunnen de heren hun haantjesgedrag niet elders gaan "uitvechten" ? En het hier beetje ontopic houden, wat een kleuterklas!
Als ik het on topic houd, gaat meneer BBCS er om heen draaien.

Ik probeer steeds terug te komen bij Apple, maar dat is volgens hem niet relevant.
Ik ben steeds bij Apple.

Helaas lees jij niet goed.

De zaak is niet dat Apple 1 jaar garantie geeft en niet houdt aan haar uitspraken.

De zaak is: Apple geeft 1 jaar garantie, terwijl men aangeeft dat Apple minimaal 2 jaar garantie moet geven. En dus met het 1 jaar garantie de wet overtreed!
Dat is de zaak!

Ik weet ook wel dat als Apple 1 jaar garantie geeft met daarnaast de uitspraak dat het product 3 jaar probleemloos mee zal gaan, dat die 1 jaar garantie niet van toepassing is, maar wel die 3 jaar.
Ik heb dat ook nooit anders beweert.
Maar dat is niet de zaak.

olaf79
Berichten: 8277
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door olaf79 » 12 nov 2011 11:20

BBCS schreef:
olaf79 schreef:
Strieper schreef:kunnen de heren hun haantjesgedrag niet elders gaan "uitvechten" ? En het hier beetje ontopic houden, wat een kleuterklas!
Als ik het on topic houd, gaat meneer BBCS er om heen draaien.

Ik probeer steeds terug te komen bij Apple, maar dat is volgens hem niet relevant.
Ik ben steeds bij Apple.

Helaas lees jij niet goed.

De zaak is niet dat Apple 1 jaar garantie geeft en niet houdt aan haar uitspraken.

De zaak is: Apple geeft 1 jaar garantie, terwijl men aangeeft dat Apple minimaal 2 jaar garantie moet geven. En dus met het 1 jaar garantie de wet overtreed!
Dat is de zaak!

Ik weet ook wel dat als Apple 1 jaar garantie geeft met daarnaast de uitspraak dat het product 3 jaar probleemloos mee zal gaan, dat die 1 jaar garantie niet van toepassing is, maar wel die 3 jaar.
Ik heb dat ook nooit anders beweert.
Maar dat is niet de zaak.
Hier hebben we het ook al uit den treure over gehad. Apple is de verkoper van zijn eigen spullen. Daar heb ik geen boodschap aan. Apple is gewoon een winkel zoals elke andere (online) winkel. En de winkel moet zich houden aan het recht. Dat recht stelt een termijn van 2 jaar garantie of jij het nu leuk vindt of niet.
Ten overvloedde er bestaan UITZONDERINGEN op die termijn van 2 jaar (voor de 100x ook al eerder vertelt). Gelukkig zijn er zat winkels die zich wel aan de wet houden. Dus gewoon boycotten dat arrogante Apple.

Nogmaals mijn vraag naar aanleiding van eerdere stelling jouwer zijds. Wordt de (te verwachten) levensduur door de aanschaf van een carepack verlengt?

MAXIEM

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door MAXIEM » 12 nov 2011 11:21

BBCS

Een collegiale raad: ga niet meer in op de berichten die anderen plaatsen in dit draadje. Zij zijn dwalende en reageren om te reageren. Het is dus niet onverstandig om deze ontwetenden in hun kookpot te laten gaarkoken.

Met collegiale groet, Maxiem/ReadAC.

olaf79
Berichten: 8277
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door olaf79 » 12 nov 2011 11:23

BBCS schreef:[De regels zeggen: iedereen dient rechts te houden, waarbij een aantal uitzonderingen gelden.
Veel organisaties en ook mensen gaan massaal links rijden.
Als ik vervolgens rechts blijf rijden en aangeef dat men rechts dient te houden, gaat men in alle bochten wringen om maar aan de uitzonderingen te kunnen voldoen.

En dat is er precies aan de hand.
Nope dat is hier niet aan de hand. De regels stellen dat je rechts moet rijden. Jij rijdt links en iedereen zegt rijdt nou rechts. Maar jij blijft maar zeggen ik rijdt toch rechts. Want jij begrijpt het verschil tussen rechts en links niet.

DAT is er met jou aan de hand.

BBCS
Berichten: 7085
Lid geworden op: 17 okt 2007 23:34
Contacteer:

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door BBCS » 12 nov 2011 11:25

MAXIEM schreef:BBCS

Een collegiale raad: ga niet meer in op de berichten die anderen plaatsen in dit draadje. Zij zijn dwalende en reageren om te reageren. Het is dus niet onverstandig om deze ontwetenden in hun kookpot te laten gaarkoken.

Met collegiale groet, Maxiem/ReadAC.
Dat is zeer duidelijk.

olaf79
Berichten: 8277
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Garantie bij Apple

Ongelezen bericht door olaf79 » 12 nov 2011 11:25

MAXIEM schreef:BBCS

Een collegiale raad: ga niet meer in op de berichten die anderen plaatsen in dit draadje. Zij zijn dwalende en reageren om te reageren. Het is dus niet onverstandig om deze ontwetenden in hun kookpot te laten gaarkoken.

Met collegiale groet, Maxiem/ReadAC.
Dan doen jullie dat toch lekker. Sterker nog ik juich dat toe. Kunnen we eindelijk serieus verder op dit forum zonder steeds naar het geblaat van BBCS en zijn alter ego's te moeten luisteren.

Gesloten