LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Discussieer hier over onderwerpen die in onze uitzendingen zijn geweest.
Radar
Site Admin
Berichten: 5115
Lid geworden op: 22 apr 2004 10:56

Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door Radar »

Wie wil er niet zijn betaalde erfbelasting terug? Duizenden consumenten sloten zich dan ook aan bij de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht in de hoop de betaalde erfbelasting terug te vorderen bij de overheid. Ze legden een flink bedrag in om mee te mogen doen.

Aan de hoop op succes kwam onlangs een abrupt eind toen bleek dat de procedure die de stichting wilde starten helemaal geen doorgang kan vinden. Staan deze leden nu met lege handen?

Maandag 1 september in Radar, om 20:30 bij de AVROTROS op NPO 1

kweenie
Berichten: 15653
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door kweenie »

Tsja, da's het risico van het vak...

olaf79
Berichten: 8273
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door olaf79 »

Volgens mij werd de aanklacht in hoger beroep door de rechter ongegrond verklaart evenals door de hogeraad.

sjohie
Berichten: 10230
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:36

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door sjohie »

In dit artikel, van een paar maanden geleden, zegt SMCO dat ze geen geld terug gaan geven, dus het lijkt inderdaad dat de mensen het geld kwijt zijn, en ze een paar jaar lang de theoretische oefening van een advocaat hebben bekostigd.

olaf79
Berichten: 8273
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door olaf79 »

sjohie schreef:In dit artikel, van een paar maanden geleden, zegt SMCO dat ze geen geld terug gaan geven, dus het lijkt inderdaad dat de mensen het geld kwijt zijn, en ze een paar jaar lang de theoretische oefening van een advocaat hebben bekostigd.
Dat is wel erg kort door de bocht. Een garantie dat je een rechtzaak wint is er nooit. Er is veel werk verricht voor relatief weinig geld. Als je als individu een rechtszaak had moeten beginnen was je veel geld kwijt. Er zijn een paar vreemde besluiten genomen door de rechter.
- De rechtbank keurde het bezwaar goed, dat betekende dat degene die bezwaar maakte tegen de hoogte van de erfbelasting in het gelijk werd gesteld. Hierop baseerde SMCO zijn collectieve beroepsprocedure
- Het gerechtshof keurde het beroep af.
- De adviseur van de hoge raad keurde het beroep vervolgens weer goed. Toch besloot de hogeraad tegen het beroep te beslissen (dat gebeurd vrijwel nooit, maar het kan natuurlijk wel).
- Als laatste strohalm besloot SMCO naar het europese hof te gaan, wat besloot niet ontvankelijk te zijn omdat het geen europese mensenrechten kwestie betrof.

Ik vermoed, stiekum, dat de hoge raad tegen het beroep besloot in opdracht van de minister, dit had de staat enkele miljarden kunnen kosten. Wat mij betreft treft SMCO dus geen blaam, maar de niet onafhankelijke rechters van de hogeraad.

SMCO
Berichten: 4
Lid geworden op: 10 jun 2011 10:35

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door SMCO »

De waarheid van de Erf- en Schenkbelasting

De zaak Erf- en Schenkbelasting
Deze zaak handelt over het verschil in vrijstelling van erfbelasting (tot 2010 successierecht geheten) en schenkbelasting (tot 2010 schenkingsrecht geheten) tussen privévermogen en ondernemingsvermogen. Erfenissen en schenkingen na 2010 hebben voor privévermogen geen enkele vrijstelling, voor ondernemersvermogen is er een vrijstelling van 100% tot een waarde van 1 miljoen euro en daarboven 83% vrijstelling. Deze regeling geldt voor een onbeperkt aantal ondernemingen.

In mei 2012 heeft de rechtbank in Breda geoordeeld dat dit onderscheid in vrijstelling onaanvaardbaar groot is. In oktober 2013 heeft de advocaat-generaal de uitspraak gedaan dat dit onderscheid in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad heeft vervolgens geoordeeld dat er geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel en heeft daarmee het advies van de advocaat-generaal niet gevolgd. Voor SMCO (Stichting Meldpunt Collectief Onrecht) zat er, gezien het feit dat SMCO volledig in deze zaak geloofde en , niets anders op dan te procederen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Uitspraak van het EHRM
Op 24 juli 2014 ontving SMCO de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat de zaak Erf- en Schenkbelasting is afgewezen. Dat bericht was ontzettend teleurstellend, uiteraard en vooral voor alle deelnemers, maar zeker ook voor ons als SMCO.

De reden van afwijzing is dat een particulier echtpaar heeft geprocedeerd bij het EHRM. Deze zaak is op 27 mei afgewezen en op 26 juni op de website van het EHRM vermeld. SMCO heeft haar verzoekschrift op 20 mei bij het EHRM ingediend. Het EHRM bevestigt in haar brief dat zij zich door de particuliere procedure heeft laten leiden. Deze zaak is dus tot precedent verheven door het EHRM.

In dit persstatement maken we uiterst aannemelijk dat ondeskundigheid en onterechte beïnvloeding deze zaak een negatieve lading hebben gegeven. De twee hoofdverantwoordelijken hiervoor zijn Mei Li Vos, PvdA lid van de Tweede Kamer, en Antoinette Hertsenberg, volgens Wikipedia “een Nederlandse presentatrice en programmamaakster werkzaam bij de omroepvereniging TROS”.

Zowel Antoinette Hertsenberg als Mei Li Vos heeft – vanaf studie tot en met werkzaamheid – geen enkel raakvlak met de juridische wereld. Gezien hun uitspraken in de zaak Erf- en Schenkbelasting hebben zij zich daar bovendien onvoldoende in verdiept. Daarnaast heeft Jan Zweekhorst, bestuurslid van de SRA (een netwerkorganisatie van accountants en fiscalisten) en niet-jurist, een dubieuze rol gespeeld.

SMCO
Berichten: 4
Lid geworden op: 10 jun 2011 10:35

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door SMCO »

Mei Li Vos en Kamervragen
Uit de vragen die Mei Li Vos op 7 februari aan de minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft gesteld, blijkt al een grote mate van ondeskundigheid. Zoals de vraag of het wel toegestaan is bedragen “van € 995,- en bij winst 10% succesfee en van € 495,- en bij winst 20% succesfee” te berekenen, net als de vraag of er een bovengrens voor zaken met een “no cure, no pay” percentage is. En als Mei Li Vos dan ook nog wil weten of de minister kan inschatten hoe hoog de kosten zijn voor een procedure tegen het EHRM, weet Mei Li Vos echt niet waar zij het over heeft.

Op 21 maart concludeert deze – maar ook onze – volksvertegenwoordigster dat zij niet met SMCO in zee zou gaan. Ook al antwoordt de minister dat de gevraagde bedragen en no cure, no pay percentages volkomen legaal zijn, dat afspraken tussen SMCO en haar deelnemers gewoon bindend zijn en kosten afhankelijk zijn van de voorbereiding van het verzoekschrift en eventuele procesvertegenwoordiging. Dat de negatieve visie van Jan Zweekhorst van SRA zou worden bevestigd door de antwoorden van de minister is evenmin het geval.

Wellicht dat de opvatting van Mei Li Vos om niet met SMCO in zee te gaan het gevolg is dat Ferdy Roet van SMCO, tevens bestuurder van Loterijverlies, in de zomer van 2013 Mei Li Vos er op heeft aangesproken dat zij niets deed voor alle gedupeerden van de Staatsloterij, terwijl zij wel kamervragen hierover had gesteld. De minister was toen van mening dat de praktijken van de Staatsloterij volkomen legaal waren – het gerechtshof besliste volstrekt anders: de Staatsloterij werd veroordeeld voor misleiding.

Kortom: de minister heeft ook in de zaak Erf- en Schenkbelasting geen enkel wantrouwen tegenover SMCO, maar Mei Li Vos wel. Dat is op z’n zachtst gezegd uiterst bijzonder. Maar: de berichten verschijnen wel in alle media (en staan overigens nog steeds op de Facebook pagina van Mei Li Vos), die met elkaar een hoog bereik bij en een grote mate van invloed – veel groter dan die van advertenties – op consumenten hebben.
Is het toegestaan om bedragen “van € 995,- en bij winst 10% succesfee” dan wel “€ 495,- en 20% succesfee” te vragen voor de door de website beloofde dienst? Zo nee, waarom niet?
4
Hoe verhoudt het feit dat bovenstaande “donaties” worden gevraagd zich tot de bewering van de stichting dat hij werkt op basis van “no cure no pay”?

5
Bestaat er een bovengrens voor het vragen van een donatie of een voorschot bij een “‘no cure no pay” zaak? Zo ja, hoe wordt die bovengrens bepaald? Zo nee, waarom niet?
6
Bestaat de mogelijkheid dat enkel met het aanspannen van een zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), de genoemde stichting aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten opzichte van particulieren die bovenstaande bedragen van 995 euro of 495 euro hebben betaald?
7
Kunt u een indruk geven van de orde van grootte van de kosten die verbonden zijn aan het procederen voor het EHRM?

Is het toegestaan om bedragen “van € 995,- en bij winst 10% succesfee” dan wel “€ 495,- en 20% succesfee” te vragen voor de door de website beloofde dienst? Zo nee, waarom niet?
4
Hoe verhoudt het feit dat bovenstaande “donaties” worden gevraagd zich tot de bewering van de stichting dat hij werkt op basis van “no cure no pay”?
5
Bestaat er een bovengrens voor het vragen van een donatie of een voorschot bij een “‘no cure no pay” zaak? Zo ja, hoe wordt die bovengrens bepaald? Zo nee, waarom niet?
6
Bestaat de mogelijkheid dat enkel met het aanspannen van een zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), de genoemde stichting aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten opzichte van particulieren die bovenstaande bedragen van 995 euro of 495 euro hebben betaald?
7
Kunt u een indruk geven van de orde van grootte van de kosten die verbonden zijn aan het procederen voor het EHRM?

SMCO
Berichten: 4
Lid geworden op: 10 jun 2011 10:35

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door SMCO »

Antoinette Hertsenberg en Tros Radar
Op 17 februari was de zaak Erf- en Schenkbelasting onderwerp bij Tros Radar met presentatrice Antoinette Hertsenberg. De stemmingmakerij – eigenlijk op voorhand verdachtmaking – begon al bij de aankondiging van het item door te melden dat “de Radar redactie werd overspoeld met vragen…” en vervolgens de vraagstelling “waarom de bijdrage zo hoog is”. Ook de uitzending zelf zat vol met onterechte suggesties en aanvallen. Van enige objectiviteit, zelfs van de lichtste soort, was geen enkele sprake.

Het antwoord van Jan Zweekhorst van de SRA “Ik zou dit als misleidend omschrijven” op de vraag hoe hij tegen deze zaak aankeek, leek vooral ingestudeerd. Dat antwoord staat overigens haaks op zijn opmerking aan Ferdy Roet na de uitzending, waarin hij stelde dat de zaak Erf- en Schenkbelasting, die toen nog liep bij de Hoge Raad, een zeer interessante is.

SMCO werd geen enkele kans gegund haar standpunt uiteen te zetten of te verduidelijken. De ongerijmde aanvallen gingen in een hoog tempo door. Dat werd onomstotelijk bevestigd door alle reacties die SMCO na de uitzending ontving dat zij geen eerlijke kans heeft gekregen. SMCO zal in de toekomst alleen aan een uitzending van Tros Radar deelnemen als de objectiviteit volledig is gewaarborgd.

Antoinette Hertsenberg poneerde in die uitzending tevens de stelling dat er slechts 5 zaken ontvankelijk zouden zijn bij het EHRM, omdat er op nationaal niveau doorgeprocedeerd zou moeten worden. Ook hieruit blijkt dat zij geen enkele kennis van zaken heeft. Want zowel het EHRM als de minister bevestigen dat er niet hoeft worden uitgeprocedeerd op nationaal niveau als dat geen zin heeft. Wanneer de Hoge Raad zich op nationaal niveau heeft uitgesproken over een kwestie heeft het geen zin meer om op nationaal niveau te procederen. Voordat de actie om te procederen bij het EHRM gestart werd, had SMCO dat uiteraard allang laten uitzoeken door een van haar specialisten.

Op 19 oktober 2010 werd Antoinette Hertsenberg door maandblad Opzij uitgeroepen tot de “machtigste mediavrouw van Nederland”. Het blijken echter alleen maar sterke benen die een dergelijke weelde kunnen dragen. Met een inkomen in 2013 van ongeveer € 365.000,- – volgens haar “terecht vanwege de houdbaarheidsdatum van presentatoren en het afbreukrisico” – wordt dat alleen maar twijfelachtiger en leidt het afbreukrisico naar daadwerkelijke afbreuk. De indruk dat Tros Radar i.c. Antoinette Hertsenberg misbruik maakt van haar autoriteit met als enig doel te willen scoren, is niet alleen een indruk. Maar de uitzending trok wel honderdduizenden kijkers, die niet door deze berg van subjectiviteit heen konden kijken.

SMCO
Berichten: 4
Lid geworden op: 10 jun 2011 10:35

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door SMCO »

Was er een doofpot?
Op 25 april heeft de staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes een schrijven aan de Tweede Kamer gericht waarin hij zegt dat: “Ondanks het feit dat de Hoge Raad niet tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid, heb ik het voornemen te bezien of volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Uit gegevens van de belastingdienst blijkt dat in 70% van de gevallen de te betalen erfbelasting – in het geval geen sprake was geweest van een vrijstelling – uit de nalatenschap betaald had kunnen worden.” Na tumult vanuit lobby organisaties heeft de staatssecretaris dit heel snel teruggetrokken. De waarheid mag blijkbaar niet boven tafel komen. Een vertegenwoordiger van de belastingdienst had overigens al eerder aan SMCO verklaard dat uit de systemen bleek dat de vrijstelling helemaal niet nodig zou zijn.

Mr. dr. M.J. Hoogeveen (universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University) stelt verder naast professor Inge van Vijfeijken (hoogleraar belastingrecht aan de Tilburg University) niet voor niets dat: “Een niet aflatende retorisch sterke lobby wist het parlement steeds weer opnieuw voor haar karretje te spannen, waarbij een feitelijke onderbouwing van de noodzaak en effectiviteit van deze regeling nooit het licht heeft gezien. Harde gegevens ter onderbouwing van deze faciliteit ontbreken steeds. De nogal kritiekloze Tweede Kamer vertaalde dit lobbywerk regelmatig in amendementen die het fiscale privilege steeds verder lieten uitdijen.”

En dan blijft het obscure punt dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal niet heeft opgevolgd. De wandelgangen melden dat hier andere dan pure rechtsbelangen hebben meegespeeld. Maar wandelgangen hebben helaas zeer beperkte oren.

We zouden het niet anders hebben gedaan
SMCO is er nog steeds van overtuigd dat deze zaak gewonnen had kunnen worden. Kosten noch moeite zijn gespaard om het onderste uit de juridische kan te halen. SMCO is zelfs niet over twee nachten ijs gegaan. Gespecialiseerde advocaten, hoogleraren tot een gerenommeerde professor stonden achter SMCO over de haalbaarheid van de zaak. Die daarbij zeker ook gesterkt was door de uitspraak van de Rechtbank in Breda, die in mei 2012 heeft geoordeeld dat het onderscheid tussen de vrijstelling onaanvaardbaar groot is, en van de advocaat-generaal die in oktober 2013 de uitspraak heeft gedaan dat dit onderscheid in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Een advies van een advocaat-generaal wordt in de regel door de Hoge Raad gevolgd.

Bij een procedure als deze loopt SMCO het financiële risico om zelf een groot deel van de kosten te moeten betalen, nog daargelaten dat de omvang van de werkzaamheden slechts in grove mate valt te bepalen. Die kosten liepen overigens hoog op omdat SMCO verplicht werd deze zaak gebundeld collectief te voeren en de belastingdienst niet wenste mee te werken aan een nadere procesafspraak. Elke deelnemer moest dan ook als separate eiser met het bijbehorende dossier bij het EHRM worden aangemeld. Afgezien van allerlei overige stukken, bevatte het dossier bij het EHRM 20.000 (schrijve: twintigduizend) pagina’s.

Natuurlijk is SMCO samen met haar specialisten grondig nagegaan waar het fout is gegaan of welke andere stappen ondernomen hadden kunnen en moeten worden om de zaak wel tot een goed einde voor de deelnemers te brengen. De conclusie is zowel eenduidig als simpel: niets. SMCO – en de hele ploeg daaromheen – heeft gedaan wat zij kon. Alles.

Het is, als understatement, uiterst betreurenswaardig dat vooral Antoinette Hertsenberg en Mei Li Vos zich aantoonbaar niet in de zaak hebben verdiept, vooringenomen standpunten hadden en, zo voelt dat aan, alleen ten eigen faveure hebben gehandeld. Ja, SMCO is boos, zeer boos op hen. Vooral namens al haar gedupeerde deelnemers.

olaf79
Berichten: 8273
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door olaf79 »

Ook de raad van state heeft eerder al geoordeeld dat het verhaal rond de vrijstelling voor de erfenis uit ondernemingsvermogen onaanvaardbaar is. Maar de NL overheid / belastingdienst heeft lak aan de adviezen van haar eigen adviesorgaan.

sjohie
Berichten: 10230
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:36

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door sjohie »

olaf79 schreef:Ook de raad van state heeft eerder al geoordeeld dat het verhaal rond de vrijstelling voor de erfenis uit ondernemingsvermogen onaanvaardbaar is. Maar de NL overheid / belastingdienst heeft lak aan de adviezen van haar eigen adviesorgaan.
Hier lees ik anders dat de hoge raad de BOF in de successiewet wél een evenredige maatregel vindt voor een legitiem doel, en dat de BOF niet in strijd is met het discriminatieverbod. Het recente voorbeeld van de auteurswetgeving (downloaden etc), toont aan dat bijvoorbeeld het Europese Hof er geen moeite mee heeft om wetten anders te interpreteren dan dat een Nederlandse rechtbank of gerechtshof dat doet.

Het ene is een gerechtelijke uitspraak, het andere een advies. Subtiel verschillend dus.

Maar ik hoop dat de overheid die BOF bepaling schrapt, en de erfbelasting hetzelfde wordt voor iedereen.

olaf79
Berichten: 8273
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door olaf79 »

sjohie schreef:
olaf79 schreef:Ook de raad van state heeft eerder al geoordeeld dat het verhaal rond de vrijstelling voor de erfenis uit ondernemingsvermogen onaanvaardbaar is. Maar de NL overheid / belastingdienst heeft lak aan de adviezen van haar eigen adviesorgaan.
Hier lees ik anders dat de hoge raad de BOF in de successiewet wél een evenredige maatregel vindt voor een legitiem doel, en dat de BOF niet in strijd is met het discriminatieverbod. Het recente voorbeeld van de auteurswetgeving (downloaden etc), toont aan dat bijvoorbeeld het Europese Hof er geen moeite mee heeft om wetten anders te interpreteren dan dat een Nederlandse rechtbank of gerechtshof dat doet.

Het ene is een gerechtelijke uitspraak, het andere een advies. Subtiel verschillend dus.

Maar ik hoop dat de overheid die BOF bepaling schrapt, en de erfbelasting hetzelfde wordt voor iedereen.
Ik had het over de raad van State, niet de hoge raad. De hoge raad oordeelde dat het niet in algemene zit is te stellen dat mensen die geen bedrijfskapitaal erven worden benadeelt. De klacht was dus te algemeen geformuleerd. Het EU hof achtte zich niet ontvankelijk omdat belastingen een aangelegenheid zijn voor de individuele lidstaten.

Maar, dat neemt niet weg dat SMCO, er niet zoveel aan kan doen dat de rechter uiteindelijk anders beslist dan wat de adviseurs en kenners dachten. Immers heeft een andere rechter eerder anders besloten.

olaf79
Berichten: 8273
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door olaf79 »

In mijn mening is trouwens de BOF een goede faciliteit in het geval je bijvoorbeeld aandelen erft in een bedrijf.
Wat in feite moet worden afgeschaft is de erfbelasting zelf. Het is een gedrocht, het is oneerlijk en bovendien veel te hoog. In feite is het gelegaliseerde diefstal. Vadertje staat komt zijn zakken vullen over (letterlijk) de lijken van haar burgers. Schandalige belasting. :shock:

kweenie
Berichten: 15653
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door kweenie »

Maar, dat neemt niet weg dat SMCO, er niet zoveel aan kan doen dat de rechter uiteindelijk anders beslist dan wat de adviseurs en kenners dachten. Immers heeft een andere rechter eerder anders besloten.
Sommige adviseurs en kenners. Anderen zagen het al mijlenver aankomen. Maar het is natuurlijk je goed terecht om vermeend onrecht aan de kaak te stellen. En het is ook logisch dat de organisatie tot het uiterste door gaat. Of de 'kans' op succes nu 99% of 1% is, als je vertrouwen in de zaak hebt, dan wil je niet dat ze stoppen.

Wat ik wel jammer vind is dat de smco zijn reacties hier voornamelijk richt op de kritiek op met name hun financiering. En dat er nauwelijks inhoudelijk op de zaak wordt ingegaan.
Laatst gewijzigd door kweenie op 30 aug 2014 09:21, 1 keer totaal gewijzigd.

olaf79
Berichten: 8273
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door olaf79 »

kweenie schreef:
Maar, dat neemt niet weg dat SMCO, er niet zoveel aan kan doen dat de rechter uiteindelijk anders beslist dan wat de adviseurs en kenners dachten. Immers heeft een andere rechter eerder anders besloten.
Sommige adviseurs en kenners. Anderen zagen het al mijlenver aankomen. Maar het is natuurlijk je goed terecht om vermeend onrecht aan de kaak te stellen. En het is ook logisch dat de organisatie tot het uiterste door gaat. Of de 'kans' op succes nu 99% of 1% is, als je vertrouwen in de zaak hebt, dan wil je niet dat ze stoppen.

Wat ik wel jammer vind is dat de smco zijn reacties hier voornamelijk richt op de kritiek op hun financiering. En dat er nauwelijks inhoudelijk op de zaak wordt ingegaan.
Zoals ik al eerder schreef de raad van state is toch niet zomaar iemand. De rechter bij het gerechtshof is ook niet zomaar iemand. De adviseur van de hoge raad is ook niet zomaar iemand. Die hebben allemaal de klacht gegrond verklaard.

Inhoudelijk ingaan op de zaak is erg lastig. Je zou er zo een heel forum mee kunnen vullen. Maar waar het op neer komt is dat er in deze zaak waarschijnlijk van hoger hand is ingegrepen omdat het te duur werd als de staat in het ongelijk werd gesteld.

kweenie
Berichten: 15653
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door kweenie »

Maar het lijkt nu vooral een geweeklaag over Vos en Hertsenberg, alsof zij er de schuld van zijn dat ze de rechtszaken verliezen.

Maar even een vleugje inhoud. Zelfs als er sprake zou zijn van onrechtmatige ongelijkheid, dan nog zou het de vraag zijn of dan de gewone erfbelasting lager zou worden of dat de vrijstelling voor de bof voor iedereen zou worden afgeschaft. Dan schiet je er alsnog niets mee op.

sjohie
Berichten: 10230
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:36

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door sjohie »

olaf79 schreef:
kweenie schreef:
Maar, dat neemt niet weg dat SMCO, er niet zoveel aan kan doen dat de rechter uiteindelijk anders beslist dan wat de adviseurs en kenners dachten. Immers heeft een andere rechter eerder anders besloten.
Sommige adviseurs en kenners. Anderen zagen het al mijlenver aankomen. Maar het is natuurlijk je goed terecht om vermeend onrecht aan de kaak te stellen. En het is ook logisch dat de organisatie tot het uiterste door gaat. Of de 'kans' op succes nu 99% of 1% is, als je vertrouwen in de zaak hebt, dan wil je niet dat ze stoppen.

Wat ik wel jammer vind is dat de smco zijn reacties hier voornamelijk richt op de kritiek op hun financiering. En dat er nauwelijks inhoudelijk op de zaak wordt ingegaan.
Zoals ik al eerder schreef de raad van state is toch niet zomaar iemand. De rechter bij het gerechtshof is ook niet zomaar iemand. De adviseur van de hoge raad is ook niet zomaar iemand. Die hebben allemaal de klacht gegrond verklaard.

Inhoudelijk ingaan op de zaak is erg lastig. Je zou er zo een heel forum mee kunnen vullen. Maar waar het op neer komt is dat er in deze zaak waarschijnlijk van hoger hand is ingegrepen omdat het te duur werd als de staat in het ongelijk werd gesteld.
Inderdaad, maar een goed argument vóór het naast zich neerleggen van het advies, is voor de regering dat als ze het wel overnemen, en dus terug zullen moeten betalen, er een grote groep mensen, vermoedelijk geleid door de PVV en/of SP en wat er nog aan socialisten in de PvdA zit, zich zal gaan roeren omdat de rijken blijkbaar bevoordeeld worden. En dan is het politieke hek ook van de dam.

Ze moeten gewoon of de hele erfbelasting op de schop gooien en alles gelijk trekken, of de kortere klap nemen, en de BOF constructie schrappen. Dan is in ieder geval alles gelijk tot de grote herziening van het belastingstelsel, wat nog wel even op zich laat wachten lees ik vandaag in het AD.

olaf79
Berichten: 8273
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door olaf79 »

Het beste is natuurlijk om de erfbelasting geheel af te schaffen. Het is en blijft gelegaliseerde diefstal. Er wordt belasting geheven over de lijken van de burgers. Dan hebben we het over kapitaal waarover iemand in zijn leven al vele malen belasting over heeft betaald.

Robin81
Berichten: 2
Lid geworden op: 03 sep 2014 12:05

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door Robin81 »

SMCO schreef:Was er een doofpot?
Natuurlijk is SMCO samen met haar specialisten grondig nagegaan waar het fout is gegaan of welke andere stappen ondernomen hadden kunnen en moeten worden om de zaak wel tot een goed einde voor de deelnemers te brengen. De conclusie is zowel eenduidig als simpel: niets. SMCO – en de hele ploeg daaromheen – heeft gedaan wat zij kon. Alles.
Opmerkelijk! Bent u niet van mening dat u - door de inschrijftermijn voor nieuwe deelnemers aan uw actie enkele malen te verlengen - een bewust risico heeft genomen dat een andere partij (eerder) een procedure zou opstarten bij het Europese Hof?

Shine
Berichten: 2475
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: Erfbelasting-terugvragers SMCO met lege handen?

Ongelezen bericht door Shine »

Beide verhalen aangehoord (en gelezen) te hebben, ...bekruipt mij het gevoel toch dat de waarheid ergens in het midden ligt. De verschrikkelijk snelle uitspraak vind ik eerlijk gezegd erg opmerkelijk te noemen. Hier mijn speelt mijn inziens ook meer mee ... politieke spelletjes en vooral de angst voor....
Het is jammer dat SMCO de termijn van inschrijving minimaal 1x verlengd heeft. Ze had vooraf kunnen bedenken dat zodra dit hele gedoe breed in en op de media uitgemeten zou worden, er àltijd 'kapers' op de kust zijn. En precies dit is gebeurd.
Het is jammer dat een particulier stel zelfstandig de procedurele weg heeft ingezet met vergaande consequenties voor een verzamelde grotere groep.

Dan wat betreft de BOF en onze erf belastingheffing: het zijn gedrochten. Knikker die BOF er uit.
De geheven erfbelasting percentages zijn absurd hoog. Daarnaast speelt het huidige erfrechtstelsel ook absoluut niet in op de vele en steeds meer alleen gaanders, die hun nalatenschap aan 1 bijzonder goede vriend(in) wil nalaten. (Testamentair) De vrijstelling is dan werkelijk een schijntje en het de te betalen belasting torenhoog.
De staat is wat dit onderwerp betreft een regelrechte dief.

Volgens mij had D66 iets in haar programma dat zij dit aspekt ook wilden wijzigen. Vooralsnog is en blijft het oorverdovend stil.

Gesloten