LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Hier kan je discussiëren over het onderwerp reïntegratie.

Zijn ze nog gekker geworden?

Ja
9
82%
Nee
2
18%
 
Totaal aantal stemmen: 11

Sunbow
Berichten: 145
Lid geworden op: 07 dec 2005 09:15

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Sunbow » 09 mei 2006 17:41

In mijn gemeente moeten mensen boven de 23 die een WWB aanvragen in de sociale werkvoorziening gaan werken tegen bijstandsniveau. Tegelijkertijd bestaat er een wachtlijst van 9(!) jaar om voor een plek in diezelfde sociale werkvoorziening in aanmerking te komen voor chronsich zieken, gehandicapten (Zeg maar mensen die ondanks de strengere toelatingseisen nog recht hebben op een WSW indicatie).

Als ik het artikel in een lokale huis-aan-huiskrant goed begreep moeten WWB'ers daar een half jaar werken, worden dan geacht binnen een maand een betaalde reguliere baan te hebben en als dat niet lukt, begint alles weer van voren af.

Ik hoop maar dat ik nooit met de WWB in aanraking kom.

opa
Berichten: 497
Lid geworden op: 06 sep 2005 11:14

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door opa » 09 mei 2006 17:50

Ter aanvulling
wachtlijst is per WsW verschillend en vanaf 2 jaar tot langer.
Het is eigenlijk te zot voor woorden.

Lotte01
Berichten: 40
Lid geworden op: 20 feb 2006 20:14

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Lotte01 » 09 mei 2006 18:54

Voor Donna:

Art. 17. Algemene dagloongarantie WW
-1. Het WW-dagloon van de werknemer die uiterlijk binnen twaalf maanden na de dag van beëindiging van een eerdere dienstbetrekking een andere dienstbetrekking is aangegaan, wordt, bij beëindiging van deze nieuwe dienstbetrekking binnen 36 maanden na die eerdere beëindiging, niet lager vastgesteld dan op het WW-dagloon dat gold of zou hebben gegolden vanwege die eerdere dienstbetrekking. Het dagloon wordt in aanmerking genomen naar de mate waarin de nieuwe dienstbetrekking in de plaats is gekomen van de eerdere dienstbetrekking.
-2. De in het eerste lid genoemde termijn van twaalf maanden wordt verlengd met in deze periode gelegen perioden van arbeidsongeschiktheid.
-3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het vast te stellen WW-dagloon vanwege alle doch binnen de termijn van 36 maanden na de dag van beëindiging van de in het eerste lid bedoelde eerdere dienstbetrekking aangegane en beëindigde nieuwe dienstbetrekkingen.
-4. Indien de werknemer op de dag van het beëindigen van de eerste dienstbetrekking de leeftijd van 55 jaar had bereikt, is het eerste lid van toepassing op het vast te stellen WW-dagloon vanwege alle aangegane en beëindigde nieuwe dienstbetrekkingen.
-5. Het eerste lid is niet van toepassing op het vaststellen van het WW-dagloon indien de eerste dienstbetrekking is beëindigd:
a. als gevolg van verwijtbare werkloosheid van de werknemer;
b. als gevolg van het bereiken van de leeftijd waarop het uit deze dienstbetrekking voortvloeiende ouderdomspensioen aanvangt.

En vragen voorleggen aan je arbeidsdeskundige lijkt me sowieso handiger dan het hier na te vragen gezien de arme oude senior die nu zijn uitkering moet missen :wink:

Groet Lotte

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Langhaar » 09 mei 2006 19:19

Er zijn gemeenten waar mensen elk heel of elk half jaar een nieuw contract krijgen en zo jarenlang onbetaalde arbeid verrichten. Dit is verboden.]

Over het algemeen zullen de werkzaamheden gepaard moeten gaan met goede individuele begeleiding, afstemming op de capaciteiten van de cliënt enz. [verbod op collectief opgelegde verplichtingen].

Hhet arbeidsrecht stelt echter grenzen. Als de situatie niet wezenlijk verschilt van een dienstbetrekking, kan de betrokkene via de rechter loonbetaling afdwingen. De volgende maatstaven worden in het Burgerlijk Wetboek (BW7, Art. 610) en op basis van jurisprudentie gehanteerd om vast te stellen of het gaat om een dienstbetrekking:

WWB en onbetaalde arbeid: samenvatting:

1) Gemeenten kunnen aan bijstandsgerechtigden met redelijke perspectieven op de arbeidsmarkt tijdelijk (kabinet: 6 maanden) onbetaalde arbeid opleggen.
2) Dat kan niet collectief, maar pas na individueel onderzoek.
3) Uit dit onderzoek moet blijken dat betrokkene baat heeft bij het opdoen van werkervaring of moet wennen aan het verrichten van betaalde arbeid.
4) Het mag alleen als onderdeel van een traject richting reguliere betaalde arbeid.
5) Bezuinigingen mogen niet het doel zijn, dus ID-banen vervangen door onbetaald werk door bijstandsgerechtigden mag niet.
6) Er mag niet sprake zijn van een feitelijke dienstbetrekking.
7) Het een en ander moet vastgelegd te worden in een beschikking en een contract.
8) Voor cliënten met weinig of geen kansen op de reguliere arbeidsmarkt kan de gemeente onbeloonde arbeid op eigen initiatief van de cliënt toestaan of stimuleren, bijv. als middel tegen maatschappelijk isolement.

Verplichting tot onbetaalde arbeid mag niet collectief worden opgelegd. De praktijk in Helmond en Den Bosch (en elders) heeft geen wettelijke basis, maar is gebaseerd op bluf en intimidatie.

Het mag niet.
Mensen moeten gewoon weigeren.

Frankkk
Berichten: 416
Lid geworden op: 28 dec 2005 09:12

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Frankkk » 09 mei 2006 19:26

Als iemand een bijstandsaanvraag heeft gedaan, een voorschot heeft ontvangen, nu werk heeft gevonden, maar 13 weken na de aanvraag nog geen beschikking heeft ontvangen, wat moet je dan doen?

- Per 1 april de uitkering stopzetten? (scheelt misschien honderd euro aan inkomsten, maar wel van soza af)

- Bezwaar aantekenen tegen het niet tijdig nemen van een beslissing?

Welke opties zijn er nog meer?

Wat is verstandig?

En is een ontvangstbevestiging, bestaande uit een kopie van de brief, voorzien van datumstempel en soza-stempel rechtsgeldig?

[email protected]
Berichten: 156
Lid geworden op: 23 jan 2006 21:02

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door [email protected] » 09 mei 2006 20:41

Dank je Lotte, dat zal ik zeker doen ik ga zowiezo niet over een nacht ijs.

mvg [email protected]

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Langhaar » 09 mei 2006 23:43

Frankkk,

Ten eerste bezwaar maken.

Ten tweede de ontvangstbevestiging is geldig.

Je hebt een voorschot ontvangen en al heb je nu werk,
over een aantal weken heb je toch recht op uitkering.
Krijg je dat geld niet dan moet je ook dat voorschot terug
betalen.

Wordt vervolgd.

Groet Langhaar

Piet Heijn
Berichten: 19
Lid geworden op: 03 mei 2006 17:10

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Piet Heijn » 10 mei 2006 09:08

Sunbow schreef:
In mijn gemeente moeten mensen boven de 23 die een WWB aanvragen in de sociale werkvoorziening gaan werken tegen bijstandsniveau..

Misschien is het een goed idee om de EEN-euro jobs vanuit Duitsland over te nemen..Dat is werken met behoud van uitkering en een extra toelage van 1 euro.
Daar zit wel een maximale duur aan en het is de bedoeling dat de kandidaat zo in het arbeidsproces betrokken wordt (blijft) en daarna in een reguliere baan kan doorstromen.
Het staat goed op je CV en met de groeiende economie denk ik dat zo veel mensen aan de slag kunnen.

opa
Berichten: 497
Lid geworden op: 06 sep 2005 11:14

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door opa » 10 mei 2006 11:13

Piet,

Elders op dit forum heb ik al eens een betoog gevoerd over het nut van een CV. ( CV = Centrale Verwarming... toch? )
Het gaat tenslotte om inzet en ambitie en iemand met erg lange CV,
hoeft per definitie niet geschikt te zijn voor een functie.
Maar dit even terzijde opgemerkt

Groeiende economie?
Welke?
Waar?
Kranten over de massa ontslagen die op dit moment gaande zijn?

Sorry, verkiezings retoriek.
Na onze vorige briefwisseling, had u hoger staan moet ik eerlijk zeggen

[email protected]
Berichten: 156
Lid geworden op: 23 jan 2006 21:02

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door [email protected] » 10 mei 2006 11:43

Dat is werken met behoud van uitkering en een extra toelage van 1 euro.
Ik weet het niet Piet. Ik zie dit hetzelfde als vrijwilligerswerk. Je blijft je uitkering houden + 1 euro. Men zegt, je doet er werkervaring mee op en dat is wel zo maar wat als je na die periode nog geen werk kan krijgen bv door een handicap of door je leeftijd. Dan ben je weer terug bij af en moet je weer opnieuw beginnen. Mi zullen veel bedrijven hiervan willen profiteren, niet om die mensen aan het werk te krijgen maar omdat het lekker goedkoop is. Ditzelfde principe zouden ze moeten uitvoeren maar dan met de verplichting naar de werkgever toe deze persoon in dienst te nemen tegen een redelijk salaris. Ik denk dat je dan iets oplost. Maar voor wao-ers en langdurige werkelozen bestaat al zoiets. Je kan drie maanden met behoud van uitkering werkervaring opdoen, de voorwaarde voor de werkgever is dat hij je na die periode een contract aanbied voor minimaal 6 maanden.

Piet Heijn
Berichten: 19
Lid geworden op: 03 mei 2006 17:10

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Piet Heijn » 10 mei 2006 11:57

Ja [email protected] , het is ook iets wat toch wel streng in de gaten gehouden moet worden omdat er inderdaad genoeg bedrijven zijn die op deze wijze een goedkope kracht binnen kunnen halen en na afloop lachend afscheid nemen....

Beste Opa., we hoeven het ook niet altijd eens met elkaar te zijn.

Voor mij is het een feit dat een werkgever het niet prettig vindt als er hiaten in een CV zitten en dat je dan moet zeggen ' ja, ik zat 2 jaar in de bijstand'...........

Ik denk dat je veel beter scoort als je zegt dat je tijdens je uitkering toch activiteiten op arbeidsgebied gedaan hebt.....


En voor wat jouw andere argumenten betreft: gezien de toeknemende explosieve vergrijzing en de groei van de economie (bron: CBS) zal er in de komende jaren werk genoeg zijn !!

Voor mensen met een arbeidshandicap zal natuurlijk wel intensiever gekeken moeten worden naar passende arbeid..

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Langhaar » 10 mei 2006 14:13

[email protected],

Bedankt en morgen weet ik meer.

Het gebeurt nu al op grote schaal dat er misbruik wordt gemaakt.

O.a. bij free record shop.
Drie maanden werken met behoud van uitkering en dan een contract
was beloofd.
Na drie maanden worden de mensen op een zondagavond thuis
gebeld dat ze niet meer hoeven te komen en staan er de volgende
dag andere werkelozen.

Groet Langhaar

Lotte01
Berichten: 40
Lid geworden op: 20 feb 2006 20:14

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Lotte01 » 10 mei 2006 14:45

Langhaar,

Als dat al zo is dan lijkt het mij dat deze misstanden gemeld moeten worden. Het proeftijdaanbod waar je het over hebt (3 maanden werken met behoud vans uitkering) moet worden aangevraagd. Als blijkt dat een werkgever meerdere malen mensen voor drie maanden aan het werk zet en daarna op straat gooit dan zou er geen toestemming meer gegeven mogen worden.

De werknemers die op straat komen te staan en merken dat er een nieuw "blik" is open getrokken kunnen dit melden bij hun re-integratiecoach, deze zal dan een onderzoek moetne instellen.

Lotte

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Langhaar » 10 mei 2006 15:02

Lotte01,

Dit gebeurt met medewerking van het reïntegratiebureau.

Het probleem is dat het heel veel mensen niets interesseerd
of ze ontkennen het. Willen het niet geloven.

Hier in Leiden zijn ook schandalige dingen gebeurt met
medewerking van het reïntgratiebureau en de Sociale Dienst.

Langhaar

Lotte01
Berichten: 40
Lid geworden op: 20 feb 2006 20:14

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Lotte01 » 10 mei 2006 16:13

Het re-integratiebureau heeft de opdracht gekregen van uwv als het ww gerechtigden betreft en dan zal een re-integratiecoach / of medewerker van Inkoop nog steeds toestemming moeten geven voor die proefplaatsing.

Die mensen moeten dit soort zaken echt melden, het is niet de bedoeling dat Free Record Shop elke drie maanden lekker goedkoop gemotiveerde werknemers "aangeboden" krijgt van een re-integratiebureau en ze daarna als oud vuil op straat kan zetten.

Henrice
Berichten: 537
Lid geworden op: 22 jun 2005 09:45

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Henrice » 10 mei 2006 16:22

Hier in Leiden zijn ook schandalige dingen gebeurt
Als er ergens op een schandalige manier van uitkeringen wordt geprofiteerd dan is het wel door de Leidse werkloze.

Vooral door al die beroeps- werkloze lapzwanzen die zich ophouden in die zogenaamde links intelectuele kroegen waar er in Leiden veels te veel van zijn.Die hebben zelfs het lef om over de arbeidersklasse te praten met een aangeleerde hete aardappel in hun strot.

Dat antikapitalistische bolwerk op de kaasmarkt moeten ze ook maar eens de sloophamer inzetten.

Leiden,stad van beroepsprofiteurs en andere parasieten.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Langhaar » 10 mei 2006 18:13

Henrice,

Met het verkeerde been uit bed gestapt?

Kaasmarkt, parkeerterrein en een aantal oude gebouwen
die inderdaad gesloopt kunnen worden.

Langhaar

Henrice
Berichten: 537
Lid geworden op: 22 jun 2005 09:45

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Henrice » 10 mei 2006 18:49

Henrice,

Met het verkeerde been uit bed gestapt
Nee hoor.Ik weet alleen door welke kwaden de goede moeten lijden.

Zo ken ik er nog wel een aantal die blij mogen zijn dat ik geen verrader ben.

Misschien dat de gemiddelde UWV ambtenaar voor geen meter functioneerd en zijn mens en maatschappij-kennis alleen uit schoolboekjes kent, Sommige betuttelende maatregelen en regeltjes kan ik me wel wat bij voorstellen.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Langhaar » 10 mei 2006 19:51

Ja, maar je kan ook te ver gaan. Begrijp je?
Nee? komt nog wel.

Henrice
Berichten: 537
Lid geworden op: 22 jun 2005 09:45

Re: Ambtenaar mee in Landgraaf. Hopelijk een Aprilgrap.

Ongelezen bericht door Henrice » 10 mei 2006 20:34

Begrijp je?
Ja.
komt nog wel.
:lol:

Gesloten