LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Hier kan je discussiëren over het onderwerp reïntegratie.
yoram
Berichten: 50
Lid geworden op: 18 dec 2005 11:47

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door yoram » 21 okt 2006 17:21

Even recapituleren:

Langhaar, je hebt recht op een uitkering of voorheen altijd een uitkering gehad?
Deze wordt stopgezet om , voor jou, onrechtvaardige redenen?
Er zijn leugens verteld- waarschijnlijk aan de uitkerende instantie- door derden, buren, ex-collega's keuringsartsen, werkgevers?
Je kan met de beste wil niet aantonen dat je nog steeds in aanmerking komt voor een uitkering?
Er is geen sociale advocaat te vinden die het binnen no-time op wettelijke gronden gebaseerd voor je kan rechtzetten?
Je kan, zolang dit "onder de hamer" is niemand bereiken die jou of je kind zolang financiële bijstand kan of wil verlenen?
Of je bent een gigantische zeikerd die alle fouten bij een ander legt en waar niemand meer iets mee te maken wil hebben, of en dat hoop ik eigenlijk van ganser harte je bent exemplarisch voor de te ver doorgevoerde regelzucht van lokale ambtenaren die totaal niet op de hun toegeschoven taak zijn berekend.
Simpel als ik ben zou ik zeggen :Haal je recht en is er niets te halen, dan heb je er waarschijnlijk - en jammer genoeg voor jou - geen recht op

Jonjo
Berichten: 1485
Lid geworden op: 14 aug 2005 09:18

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Jonjo » 21 okt 2006 17:33

@Ronald, ik heb hier ook wat lucifers, nog niet gebruikt, zal ik ze per TNT naar je toesturen. Dan heb je er gisteren ook nog wat aan. Prettig weekend aan allen.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Langhaar » 21 okt 2006 18:26

yoram,

Mijn recht zal ik op een gegeven ogenblik
wel krijgen maar uit ervaring weet ik dat
dat heel lang gaat duren.

De vertragingstactiek.

Je begrijpt toch wel dat dan het leed al is geschied.

- De Cliëntenraad wenst een zo snel mogelijk invoering van maatregelen die de aanvraagtijd voor een uitkering
tot 4 weken beperken, en wel zonder de vertragende tactiek die nu wordt toegepast.11.x Beperken van de (nieuwe) instroom en bevorderen van de uitstroom- Een kwantitatieve doelstelling mag niet prevaleren boven een zorgvuldige uitvoering van de wet- en
regelgeving. Kwantitatieve doelstellingen mogen dus niet ten koste van de kwaliteit en zorgvuldigheid worden
nagestreefd. Een ontmoedigingsbeleid kan ook te ver worden doorgevoerd, zoals in steeds meer gemeenten
het geval is.
- Bij het CWI wordt wel eens onzorgvuldig tewerkgegaan, waaronder het botte afwijzen van een verzoek om
Gaan de ogen open.

ronald g
Berichten: 2390
Lid geworden op: 28 apr 2005 22:41

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door ronald g » 21 okt 2006 18:37

@langhaar als u in acute geldnood verkeerd kunt u een aanvraag doen op een voorschot hangende de procedure.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Langhaar » 21 okt 2006 19:07

ronald g,

Dank je.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Langhaar » 21 okt 2006 19:16

Het is niet helder wat met het huisbezoekenproject wordt bedoeld. Het standpunt van de Cliëntenraad t.a.v.
huisbezoeken mag bekend worden verondersteld: het instrument wordt principieel afgewezen. Het is de
Cliëntenraad niet duidelijk waarom het instrument nu weer ter sprake komt. In dit verband wijzen wij op de
commotie die in 2004 ontstond.
Wat een huiszoeking is is duidelijk: op last van de rechter-commissaris mag de politie, bij een
ernstig vermoeden van een misdrijf, iemands woning doorzoeken. Het bevel hiertoe moet
getoond worden. Het begrip huisbezoek is echter onduidelijk. Er bestaan geen landelijke
regels. Een huisbezoek zou eigenlijk moeten zijn wat daar in het maatschappelijke verkeer
gebruikelijk onder verstaan wordt: het vindt plaats op afspraak, het beperkt zich tot de
woonkamer, en er wordt tijdens het bezoek op beleefde manier gepraat. Nogal wat ambtenaren
in Nederland verwarren “huisbezoek” met “huiszoeking”. Zonder rechter-commissaris, en zonder
enige concrete verdenking van een ernstig strafbaar feit wordt in woningen rondgesnuffeld.
De Cliëntenraad wijst erop dat het aanvragen of hebben van een uitkering geen delict is en dat aanvragers en
ontvangers ervan niet bij voorbaat als verdachten mogen worden beschouwd.
- De werkwijze van de Sociale Recherche moet nader onderzocht worden. Er hebben de Cliëntenraad
zorgwekkende berichten over de werkwijze bereikt.
Diagnose en werkervaring enz., jongeren
- De ruimte bij het CWI schiet tekort. Er is geen enkele privacy.
- Stigmatiserende termen als diagnose (= beschrijving van de aandoening van een patiënt) wijst de
Cliëntenraad in dit verband af. Werkzoekenden zijn geen patiënten. Voorts lijkt ons een nadere analyse en
bestrijding van de vooroordelen onder werkgevers (waaronder de gemeente Leiden) wellicht nuttiger.
- Hoewel de Cliëntenraad allerminst gelukkig is over de werkwijze en prestaties van reïntegratiebedrijven,
worden er vraagtekens geplaatst bij de grotere rol van DZB bij reïntegratie op de arbeidsmarkt. Deze
organisatie heeft in het verleden opzichtig gefaald en er hebben de Cliëntenraad geen signalen bereikt dat
DZB en de staf nu beter zijn toegerust, wel signalen die het tegendeel doen vermoeden, ook m.b.t het
personeelsbeleid en de bejegening van degenen die er tewerk zijn gesteld. DZB zal in ieder geval minder als
losstaand uitvoeringsorgaan van SOZA moeten gaan opereren en er zal meer grip op het personeelsbeleid van
- Het is niet helder wat met het huisbezoekenproject wordt bedoeld. Het standpunt van de Cliëntenraad t.a.v.
huisbezoeken mag bekend worden verondersteld: het instrument wordt principieel afgewezen. Het is de
Cliëntenraad niet duidelijk waarom het instrument nu weer ter sprake komt. In dit verband wijzen wij op de
commotie die in 2004 ontstond.
Wat een huiszoeking is is duidelijk: op last van de rechter-commissaris mag de politie, bij een
ernstig vermoeden van een misdrijf, iemands woning doorzoeken. Het bevel hiertoe moet
getoond worden. Het begrip huisbezoek is echter onduidelijk. Er bestaan geen landelijke
regels. Een huisbezoek zou eigenlijk moeten zijn wat daar in het maatschappelijke verkeer
gebruikelijk onder verstaan wordt: het vindt plaats op afspraak, het beperkt zich tot de
woonkamer, en er wordt tijdens het bezoek op beleefde manier gepraat. Nogal wat ambtenaren
in Nederland verwarren “huisbezoek” met “huiszoeking”. Zonder rechter-commissaris, en zonder
enige concrete verdenking van een ernstig strafbaar feit wordt in woningen rondgesnuffeld.
De Cliëntenraad wijst erop dat het aanvragen of hebben van een uitkering geen delict is en dat aanvragers en
ontvangers ervan niet bij voorbaat als verdachten mogen worden beschouwd.
- De werkwijze van de Sociale Recherche moet nader onderzocht worden. Er hebben de Cliëntenraad
zorgwekkende berichten over de werkwijze bereikt.
Diagnose en werkervaring enz., jongeren
- De ruimte bij het CWI schiet tekort. Er is geen enkele privacy.
- Stigmatiserende termen als diagnose (= beschrijving van de aandoening van een patiënt) wijst de
Cliëntenraad in dit verband af. Werkzoekenden zijn geen patiënten. Voorts lijkt ons een nadere analyse en
bestrijding van de vooroordelen onder werkgevers (waaronder de gemeente Leiden) wellicht nuttiger.
- Hoewel de Cliëntenraad allerminst gelukkig is over de werkwijze en prestaties van reïntegratiebedrijven,
worden er vraagtekens geplaatst bij de grotere rol van DZB bij reïntegratie op de arbeidsmarkt. Deze
organisatie heeft in het verleden opzichtig gefaald en er hebben de Cliëntenraad geen signalen bereikt dat
DZB en de staf nu beter zijn toegerust, wel signalen die het tegendeel doen vermoeden, ook m.b.t het
personeelsbeleid en de bejegening van degenen die er tewerk zijn gesteld. DZB zal in ieder geval minder als
losstaand uitvoeringsorgaan van SOZA moeten gaan opereren en er zal meer grip op het personeelsbeleid van
- 1 -

Bij de Startwerklocatie en onbetaald werkervaring opdoen plaatst de Cliëntenraad eveneens kritische
vraagtekens; vormen van dwangarbeid ("work first", een repressief instrument) dreigen dan.
- Meer nadruk op scholing wordt toegejuicht, maar het klantenbestand bestaat niet uitsluitend uit laag
opgeleiden; ook hier is maatwerk vereist.
11.5 Vermindering aantal personen langer dan 1 jaar in uitkering
Arbeid en handhaving als instrumenten om uitstroom te bewerkstelligen? Dat is vreemd.
11.6 Toename uitstroom naar arbeid
- Zie eerdere opmerkingen over diagnose, DZB.
11.8 Gesubsidieerde banen
Onder de huidige omstandigheden (geen aparte financiering) kan de Cliëntenraad gesubsidieerde arbeid
slechts als doorstroominstrument beschouwen; er moet werkelijk perspectief op regulier werk zijn bij inzet
van dit instrument. Voor de sleutelbaan geldt dit niet en daarom wordt deze nog steeds afgewezen door de
Cliëntenraad.
Voor een effectieve inzet van het instrument opstapbaan lijkt ons een actievere benadering van werkgevers
noodzakelijk.
---------------------------------------------------------------------------------Als je dit leest dan weet je hoe er over mensen met een
uitkering wordt gedacht en wat de motieven zijn om mensen
de uitkering uit te zieken.

ronald g
Berichten: 2390
Lid geworden op: 28 apr 2005 22:41

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door ronald g » 21 okt 2006 19:39

@langhaar mag ik aannemen dat u op basis van huisbezoek of het weigeren ervan in de problemen bent?.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Langhaar » 21 okt 2006 20:31

ronald g,

Nee, het ligt ingewikkelder.

Een huisbezoek was er ook bij, met een rotsmoes.
De pech voor haar was dat ik niet de deur open deed,
maar het raam van boven.

Huisbezoek was trouwens klinkklare onzin want er was
al eens iemand van de instantie op bezoek geweest.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Langhaar » 21 okt 2006 20:31

ronald g,

Nee, het ligt ingewikkelder.

Een huisbezoek was er ook bij, met een rotsmoes.
De pech voor haar was dat ik niet de deur open deed,
maar het raam van boven.

Huisbezoek was trouwens klinkklare onzin want er was
al eens iemand van de instantie op bezoek geweest.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Langhaar » 21 okt 2006 20:48

De computer liep vast.

Chanmaster
Berichten: 2896
Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
Locatie: Almelo

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Chanmaster » 27 okt 2006 09:09

Langhaar


Geplaatst op 20 Okt 2006 18:29 door Langhaar


--------------------------------------------------------------------------------

Ik moet dus alles maar gewoon pikken?

Ik dacht het niet.

Ik zal een daad stellen.
Langhaar, gaan we mesjepik doen? Ik ben het volkomen met jouw insteek eens hoor maar je kunt geen daad stellen zonder daarbij zelf het onderspit te delven. Wees dus wijzer.

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Langhaar » 27 okt 2006 16:41

chanmaster,

Nee, natuurlijk ga ik geen mesjepik doen.

Er zijn vele manieren waarop je een daad kan stellen.

Langhaar.

oxazepam
Berichten: 77
Lid geworden op: 30 aug 2006 13:49

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door oxazepam » 27 okt 2006 20:02

Langhaar, gaan we mesjepik doen? Ik ben het volkomen met jouw insteek
Wek een erg leuke woordspeling!!!

Eddie2
Berichten: 605
Lid geworden op: 05 nov 2005 21:52

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Eddie2 » 28 okt 2006 01:28

De enigste daad die je kan stellen is juridische actie, waaronder bezwaar maken en dan met keiharde feiten komen, hetgeen ze bij de SD's dus vaak niet doen cq kunnen omdat ze vrijwel altijd denken cq hopen met onmondige mon-golen te maken te hebben. Langhaar kennende zal dit dan ook zeker doen. Ik weet uit ervaring dat je het weldegelijk van ze kan winnen als je maar met feiten en bewijzen komt aanzetten. Helaas zit de maatschappij zo in elkaar. De 'dommen' leggen het af. Ik zou daarom best wel eens een buro willen starten voor uitkeringsgerechtigden die er zonder hulp niet meer uitkomen.

koetjeBoe
Berichten: 321
Lid geworden op: 26 jun 2006 19:57

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door koetjeBoe » 28 okt 2006 13:59

Ik zou daarom best wel eens een buro willen starten voor uitkeringsgerechtigden die er zonder hulp niet meer uitkomen.
Dit is een uitstekend idee eddie.

Ook een aantal afdelingen van de politieke partij SP houd zich hiermee bezig.
Via websites van locale afdelingen kun je deze helpers vinden en contact met hen opnemen.
Voor diegenen die nu met een probleem zitten kan het misschien een uitkomst bieden, ook als je geen lid van die partij bent.
Heeft de SP in je eigen regio niet die mogelijkhied, neem dan contact op met een in een andere nabijgelegen regio.
(Ik heb zelf geen binding met de SP)

Langhaar
Berichten: 595
Lid geworden op: 24 nov 2005 10:41

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Langhaar » 28 okt 2006 14:51

Eddie2,

Inderdaad wordt er bezwaar gemaakt en heb ik een aantal
belangrijke dingen op papier.

Er is ook een getuige van een aantal gebeurtenissen.

Daad 1.

Tweede daad: een stukje op website`s zetten.
www.reïntegratieklachten.nl en www.uitkeringsklachten.nl

Daarnaast heb ik nog een paar actie`s ondernomen.

Het smerige spelletje waar ze mee bezig zijn heb ik helemaal door.

Dat bureau is een goed idee.

Groetjes Langhaar.

[email protected]
Berichten: 156
Lid geworden op: 23 jan 2006 21:02

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door [email protected] » 29 okt 2006 10:28

Dat bureau is een goed idee.
Tja, een heel goed idee, maar uhhhhh

WIE GAAT DAT BETALEN? :(

Henrice
Berichten: 537
Lid geworden op: 22 jun 2005 09:45

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door Henrice » 29 okt 2006 16:24

WIE GAAT DAT BETALEN?
Zoete , lieve Gerritje ?

brood
Berichten: 35
Lid geworden op: 09 jan 2006 21:22

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door brood » 29 okt 2006 18:16

Een huisbezoek was er ook bij, met een rotsmoes.
De pech voor haar was dat ik niet de deur open deed,
maar het raam van boven.

Als je op kosten van de samenleving leeft moet je er geen probleem van maken dat men controleert of je daar wel recht op hebt.
Sterker nog, zelf ontvang ik salaris (een vergoeding voor het zogenoemde "werken") en in ruil daarvoor controleert mijn werkgever ook of ik mijn werk wel goed doe.

Tweede daad: een stukje op website`s zetten.
www.reïntegratieklachten.nl en www.uitkeringsklachten.nl
Oei dat verandert de zaak zeg. Wat een krachtige daad!!!! Ik voorzie opstanden, burgeroorlogen, wetswijzigingen en anarchie.

antonh
Berichten: 976
Lid geworden op: 05 apr 2006 16:33

Re: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Ongelezen bericht door antonh » 29 okt 2006 18:53

@Langhaar,
daar zullen ze van wakker liggen van een berichtje op die pagina's.
Als je dan achter je eigen woorden staat zet dan wel alles erop met naam en toenaam.
En niet annoniem.

Daad 1.
Tweede daad: een stukje op website`s zetten.
www.reïntegratieklachten.nl en www.uitkeringsklachten.nl
Daarnaast heb ik nog een paar actie`s ondernomen


Vindt het heel stoer op die onnozele pagina's een berichtje te plaatsen.
Dat is echt een lachertje omdaar wat te zetten.

Maar een tip.
Zet alles op papier en geef het aan een politieke partij.
Of plaats het op de pagina's van een politiekepartij.
Moet je zien hoe snel je dan reactie krijgt.
Ik heb het ook gedaan tegen het UWV.
34 uur later al een reactie via die partij of ik een nr van het UWV wilde bellen.
Maar ik had alle namen,de tijden plus inhoud van het gesprek op die pagina's gezet.

Gesloten