Er zijn 103 resultaten gevonden

door Alert
18 feb 2014 12:02
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Leaseproces wijzigt processtrategie met deskundigenrapport
Reacties: 19
Weergaves: 11634

Leaseporoces heeft nog een rapport gepubliceerd. Dit keer gaat het over de zogenaamde Hof-formule waarmee door de rechter wordt bepaald of er sprake is van een onaanvaardbaar zware financiële last bij het aangaan van lease-overeenkomsten. Het rapport van de deskundige is van 1 juli 2013 en laat in f...
door Alert
18 feb 2014 11:32
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Leaseproces wijzigt processtrategie met deskundigenrapport
Reacties: 19
Weergaves: 11634

Het eerdergenoemde deskundigenrapport van 1 oktober 2013 over de "Winstverdriedubbelaar" van Legio Lease is opgesteld door prof. dr. M. Damm van Reade Klif Advies. In het totaaloordeel komt tot uitdrukking dat het risico bij dit product zeer hoog was met een lage kans op een positief rendement (er w...
door Alert
24 mei 2012 19:38
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: LeaseProces.
Reacties: 11
Weergaves: 11035

BozeLeaseprocesklant, Even een kleine correctie. Leaseproces berekent volgens mij (ex-klant) alleen een bijdrage (percentage) over het resultaat dat uitgaat boven de Duisbergvergoeding zoals Dexia die heeft bepaald. Of een hoger beroep zinvol is, is natuurlijk afhankelijk van de overwegingen die de ...
door Alert
24 mei 2012 19:24
Forum: Spaarbeleg / Sprintplan
Onderwerp: Aanbod tussentijdse beëindiging Dexia contract
Reacties: 1
Weergaves: 1973

Ineke66, Je vraag hoort niet bij dit onderwerp thuis (hoofdzakelijk Aegon-contracten) maar bij het onderwerp "Aandelenlease" (hoofdzakelijk Dexia lease-contracten). Het verbaast mij overigens dat je nog lopende Dexia-leasecontracten hebt (het merendeel is al lang door gedupeerde klanten opgezegd c.q...
door Alert
15 mei 2012 11:47
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Wie is nog met Dexia aan het procederen
Reacties: 26
Weergaves: 11266

Uithet jaarverslag van Dexia over 2011 is o.a.het volgende af te leiden. Naar de situatie van 1 augustus 2007 hebben 19.000 klanten te kennen gegeven niet met de Duisenbergregeling in te stemmen en hebben hiervoor een zogenaamde "opt-out verklaring" ingediend. Een rekensom leert het volgende: Na 320...
door Alert
08 mei 2012 11:34
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Wie is nog met Dexia aan het procederen
Reacties: 26
Weergaves: 11266

Na een jarenlange strijd heb ik inmiddels het aandelenleasedrama met een goed resultaat kunnen afsluiten (eega-zaak met vernietiging na drie jaar). Ik heb de indruk dat met name mijn onderbouwing tot het goede resultaat heeft geleid. In meer algemene zin zijn in het Beheersverslag 2011 van Dexia, on...
door Alert
31 dec 2011 14:59
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

Zoals ik eerder heb gesteld is de uitbetaling van de europese Shell-schikking (WCAM overeenkomst gerechtshof A'dam 29mei2009; totaal ca. 389 miljoen dollar incl. $ 12,5 miljoen voor een vast bedrag per aandeelhouder) in november 2011 van start gegaan. Het "plan van verdeling van de opbrengst van de ...
door Alert
31 dec 2011 13:12
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

Los van de schikking die met de europese Shell-aandeelhouders is bereikt is er destijds (2009/2010) ook sprake geweest van een uitbetaling van $120 miljoen dollar aan gedupeerde Shell-aandeelhouders. Dit betreft een bedrag dat Shell in 2004 als boete heeft betaald aan de Amerikaanse toezichthouder S...
door Alert
15 dec 2011 07:32
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

Het variablee deel van de Shell-uitkering komt ongeveer uit op ca. € 0,30 tot € 0,40 per aandeel. Het vaste, voor iedereen gelijk deel, bedraagt ca. € 78 (na volledige uitbetaling). Hierbij is nog geen rekening gehouden met de omwisselingskosten van dollar naar euro (banken schijnen hier flinke kost...
door Alert
14 dec 2011 08:58
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

@Peewee, Alles wat ik vermeld heb is na te lezen op de website van de VEB. Belangrijke documenten zijn o.a. het " Plan van verdeling van de opbrengst van de schikking tussen deelnemende aandeelhouders" en het stuk over de "distributie". Op de formule kom ik nog terug. Er is een bedrag per aandeel en...
door Alert
13 dec 2011 20:53
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

Ik heb Dexia altijd een beetje de schlemiel gevonden in het aandelenleasedrama Tot op zekere hoogte mee eens. De Legio-feestwinkel en de bonusbank Labouchère bleken het speculeren hoog in het vaandel te hebben en in zekere zin tot kunst te hebben verheven. Aegon heeft hiervoor uiteindelijk ook moet...
door Alert
13 dec 2011 18:39
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

Naast een uitkering afhankelijk van het aantal aandelen etc . kent de Shell-regeling ook een vast vergoedingsbedrag voor iedere belegger die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit bedrag zal, omgerekend in euro's, ca. €78 bedragen (excl. omwisselingskosten van dollar naar euro). Op dit moment word...
door Alert
13 dec 2011 14:17
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: certificaatproducten: ingenieuze oplichting
Reacties: 33
Weergaves: 7066

Zo zie je maar waar een goede samenwerking en een beetje inzet toe kan leiden. Iedereen kan nu weer genieten van dit niet zo heel sterke optreden van de AFM. Ze hebben destijds ook duidelijk niet gedacht aan de belangen van de leasegedupeerden; toch wel een taak dacht ik zo van de AFM als gedragstoe...
door Alert
13 dec 2011 13:57
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

Peewee, Dat is 100% zeker; het was dus eigenlijk een hele goede "investering" die heel veel rechtzaken heeft voorkomen. Dat was natuurlijk ook de insteek van de rechtelijke macht; het zou het rechtsysteem volledig hebben geblokkeerd (er was ook geen capaciteit laat staan kennis van de complexe finan...
door Alert
13 dec 2011 11:39
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

Peewee, Het deskundigenrapport van de AFM lijkt inderdaad van de aardbodem te zijn verdwenen. Ik heb het echer wel in mijn bezit en zal daar dan ook, als er aanleiding toe is, uit citeren. Het is werkelijk een taalkundig kunststukje hoe men met veel woorden eigenlijk zegt: we hebben van alles gecons...
door Alert
13 dec 2011 11:21
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

Een oplettende lezer zal het al hebben gezien; de hoogte van de europese Shell-schikking is vastgestled in amerikaanse dollars . Dat is toch een beetje flauw van Shell en niet zo handig van de onderhandelaars !!. De praktijk is nu dat particulieren, institutionele beleggers, banken etc. een uitkerin...
door Alert
13 dec 2011 10:04
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

Peewee, Helemaal correct. De Unilever-uitkering en Ahold-uitkering zijn inderdaad destijds door Dexia uitbetaald (met specificatiebrief), voorzover men natuurlijk niet de Duisenbergregeling etc had geaccepteerd c.q. nog een schuld bij Dexia had (dit verklaart waarschijnlijk waarom vele leaseklanten ...
door Alert
12 dec 2011 13:57
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: certificaatproducten: ingenieuze oplichting
Reacties: 33
Weergaves: 7066

Juwita, De AFM heeft het destijds zeer slim aangepakt. Arhur Dockters van Leeuwen was immers destijds de grote baas en het probleem was natuurlijk dat de AFM in z'n hoedanigheid van toezichthouder al van allerlei zaken op de hoogte was (er waren zelfs al bestuurlijke boetes aan Dexia opgelegd voor a...
door Alert
12 dec 2011 11:23
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: certificaatproducten: ingenieuze oplichting
Reacties: 33
Weergaves: 7066

Peewee, Het is volstrekt duidelijk dat de certificaten effecten zijn in de zin van de Wet toezicht effectenverkeer. Ik ben het dan ook volledig met je eens dat deze rechter er volledig naast zat. Ik kan dat ook met grote stelligheid beweren omdat het gewoon in het deskundigenbericht van de AFM van s...
door Alert
11 dec 2011 21:33
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Shell-claim (oliereserve kwestie)
Reacties: 29
Weergaves: 8024

Om even en indruk te geven om welke bedragen het in het kader van de europese Shell-schade-uitkering gaat geeft ik hier de volgende cijfers. Het netto te verdelen schikkingsbedrag is ongeveer 378 miljoen dollar . ($1 is ongeveer € 0,75). Er zijn 120.000 erkende claims ingediend tot een totaal bedrag...