Er zijn 31 resultaten gevonden

door Schuldhulpverlening
05 jun 2006 23:27
Forum: Energie
Onderwerp: OXXIO:Boekje open door gefrustreerde medewerker!
Reacties: 28
Weergaves: 4197

Wij vragen alleen openstaande saldi op.

Voor wat betreft dit onderwerp meen ik oprecht mijn bewondering voor de ex-medewerker van OXXIO te mogen uitspreken. Over het algemeen vragen wij alleen de openstaande saldi van cliënten op. Het komt meer en meer voor dat cliënten juist door gigantische jaarafrekeningen en onbetaalbaar hoge voorscho...
door Schuldhulpverlening
05 jun 2006 23:11
Forum: Reïntegratie
Onderwerp: Redenen weigeren huisbezoek.
Reacties: 32
Weergaves: 3643

Beste mensen. Het is mij de moeite waard om hierom even te reageren. Iemand die wat te verbergen heeft zal er alles aan doen om de controle-ambtenaar buiten de deur te houden. Aan het interieur kan men vaak al vaststellen met welke mensen men te maken heeft. Ook wij dragen de bevoegden (sociale rech...
door Schuldhulpverlening
30 mei 2006 22:51
Forum: Incasso
Onderwerp: menzis
Reacties: 3
Weergaves: 600

Menzis? Voorheen Amicon, daarvoor RZT enz. enz.
Maar alle gekheid op een stikje, wie momenteel een achterstand laat ontstaan bij het ziekenfonds heeft het dubbel moeilijk omdat de premies hoe dan ook betaald moeten worden. Laat uw zoon naar schuldhulpverlening gaan.
door Schuldhulpverlening
30 mei 2006 22:40
Forum: Incasso
Onderwerp: Cash Control Incasso ?????
Reacties: 11
Weergaves: 2253

Over incassokosten gesproken.

Een incassobureau kan vragen wat ze wil. Of u het daar mee eens bent of niet staat hier ven buiten. De hoofdsom zult u zondermeer moeten betalen. U hoeft het met deze vorm van incassopraktijken niet eens te zijn. Wanneer u de in rekening gebrachte kosten te hoog windt doet u er goed aan om de kosten...
door Schuldhulpverlening
18 mei 2006 14:01
Forum: Incasso
Onderwerp: iedereen heeft wel een mening over incassobureaus
Reacties: 22
Weergaves: 4086

Precies, één mening over incassobureaus.
Ik geef u te raden welke onze mening is.
door Schuldhulpverlening
18 mei 2006 13:59
Forum: Incasso
Onderwerp: info gevraagd incasso
Reacties: 13
Weergaves: 2310

Incassobureau hebben welliswaar geen enkele juridische status maar handelen in opdracht van en namens de schuldeiser als gemachtigde. Onder incassokosten uitkomen kan alleen door te onderhandelen met de incassobureaus. Ze vermeerderen de vordering met 30% als geen zelfdzaam percentage aan incassokos...
door Schuldhulpverlening
18 mei 2006 13:53
Forum: Incasso
Onderwerp: wat kan en mag een deurwaarder wel en niet doen???
Reacties: 63
Weergaves: 37190

Kennelijk zijn er mensen die het goed weten. De deurwaarder mag alle onroerende en roerende zaken welke eigendom van de schuldenaar zijn of redelijkerwijs als zodanig aangemerkt kunnen worden bezwaren met beslag. indien daaraan goederen van derden onttrokken dienen te worden dan moet deze derde aant...
door Schuldhulpverlening
18 mei 2006 13:46
Forum: Incasso
Onderwerp: Intrum Justitia
Reacties: 541
Weergaves: 124091

Mogen wij even een toelichting welke van belang is toevoegen? Intrum Justitia is te groot aan het worden waardoor ze fout op fout maken. Wanneer wij een minnelijke regeling voorstellen dan gaan ze daarmee op voorhand niet akkoord met als gevolg dat een voortraject sneuvelt en de cliënt alleen nog de...
door Schuldhulpverlening
18 mei 2006 13:41
Forum: Incasso
Onderwerp: onterecht beslag gelegd
Reacties: 7
Weergaves: 1536

Doorgaans is het gebruikelijk dat er pas beslag onder derden, zoals dat officieel heet, kan worden gelegd wanneer de rechter een bevel tot betaling heeft uitgevaardigd. Beslag is derhalve onwettig en de kosten komen dan ook geheel voor rekening van de beslaglegger.
door Schuldhulpverlening
14 mei 2006 09:27
Forum: Energie
Onderwerp: wat zijn mijn kansen eigenlijk??
Reacties: 17
Weergaves: 2798

Ergens moet er toch een oorzaak zijn.

Ergens gaat er iets fout. Vaak nemen mensen aan dat het aan de installatie ligt of dat de meter niet goed is. In slechts een gering aantal gevallen blijkt het inderdaad externe oorzaken te hebben. Wasdrogers Diepvriezers Verwarmingselementen zijn veelal de oorzaak van een sterk verhoogd energieverbr...
door Schuldhulpverlening
14 mei 2006 08:56
Forum: Radar-uitzendingen seizoen 2006-2007
Onderwerp: Incasso's
Reacties: 30
Weergaves: 5987

Wie fouten maakt moet corrigeren.

Wie in deze maatschappij fouten maakt wordt geacht deze te corrigeren, niet de gene die ze ontdekt. Beroepsmatig komen wij veelvuldig fouten tegen. Fouten die gemaakt zijn door leveranciers, diensten maar ook de overheden. Natuurlijk is het zo dat iedere betrokkene tracht zo min mogelijk fouten te m...
door Schuldhulpverlening
14 mei 2006 08:30
Forum: Euro
Onderwerp: Afronding 1 en 2 Eurocenten
Reacties: 104
Weergaves: 43151

Extra kosten bij een laag aankoopbedrag wegens pinnen.

Winkeliers die gebruikmaken van een ISDN telefoonverbinding met de CVE maken extra kosten. Al zijn deze niet hoog toch zijn het extra kosten en die moeten betaald worden. Om deze reden brengen winkeliers deze extra kosten bij aankopen beneden € 10,00 bij de klant in rekening. Terecht? Ja, maar hoeve...
door Schuldhulpverlening
13 mei 2006 18:06
Forum: Reïntegratie
Onderwerp: Het wordt steeds erger.
Reacties: 79
Weergaves: 4900

Men heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Een wethouder kan willen of eisen wat deze wil, zonder last van de officier van justitie en begeleiding van politie komt de wethouders nergens binnen. Ook de met toezicht belaste ambtenaren van sociale zaken hebben eerder een dergel...
door Schuldhulpverlening
13 mei 2006 17:57
Forum: Incasso
Onderwerp: schuld van ex
Reacties: 6
Weergaves: 852

Het moment waarop men van tafel en bed is gescheiden moet aangetoond worden. Kunt u dat dan gaat u vrij uit.
U ben geenzins aansprakelijk voor schulden welke na dat moment zijn gemaakt behoudens die welke als gemeenschappelijke schulden aangemerkt kunnen worden.
door Schuldhulpverlening
13 mei 2006 17:54
Forum: Incasso
Onderwerp: Incasso zorgverzekeraar oordijk
Reacties: 10
Weergaves: 2293

Ik heb een goed advies voor u.
Vraag de deurwaarder om draagkrachtmeting te verrichten krachtens art. 475 RV. Hij is verplicht hieraan gevolg te geven.
Lukt het niet mail ons dan zodat wij u verder kunnen helpen.
door Schuldhulpverlening
13 mei 2006 17:51
Forum: Incasso
Onderwerp: N.I.B
Reacties: 3
Weergaves: 516

Vermeld het dossiernummer waar het om gaat aan ons per E-mail.
Eens zien hoe snel u een overzicht ontvangt!
door Schuldhulpverlening
13 mei 2006 17:01
Forum: Huren
Onderwerp: Hoofdzekering
Reacties: 6
Weergaves: 3952

U heeft het bij het rechte eind. Uw verhuurder moet de kosten betalen behoudens de instalatie eigenmachtig door u zelf gewijzigd is. Wellicht was de hoofdzekering te licht.
Als u zelf niets aan de installatie heeft gewijzigd moet uw verhuurder voor de kosten op draaien.
door Schuldhulpverlening
25 apr 2006 21:44
Forum: Incasso
Onderwerp: beslaglegging op uitekring Nl en wonen in Belgie
Reacties: 23
Weergaves: 6178

Correct Guusje maar dat is Nederlandse wetgeving.
Zodra er een factoor :Buitenland aan tepas komt is de wet niet meer van toepassing.
door Schuldhulpverlening
24 apr 2006 07:29
Forum: Makelaars
Onderwerp: KAVELBANK.COM WIE WEET HIER MEER OVER??? OPLICHTERS OF NIET?
Reacties: 13
Weergaves: 7932

Wij heben enkele jaren geleden contact met de mensen van kavalbank onderhouden. Ze kopen massaal grond in of liever gezegd blijft de grond eigendom van de eigenaren, er wordt dus niets betaald, maar op papier kan je er niet zelf meer iets mee doen. Ze wachten rustig af tot dat de gemeente er een bes...
door Schuldhulpverlening
23 apr 2006 09:38
Forum: Incasso
Onderwerp: Beslaglegging en dan wat?
Reacties: 25
Weergaves: 12461

Beslag onder derden, of het hierbij om een uitkering gaat of om inkomen uit arbeid doet er niet toe. De beslagvrije voet wordt bepaald aan de hand van de volgende stelling. Als basisnorm wordt de wettelijke bijstandnorm genomen. Daarvan is 10% te vermeerderen met het vacantiegeld en alles wat de sch...