Er zijn 104 resultaten gevonden

door Immo
13 feb 2009 20:48
Forum: Makelaars
Onderwerp: de Kopersmakelaar
Reacties: 7
Weergaves: 5038

Lidmaatschap van een brancheorganisatie is geen enkele garantie voor eerlijk en open handelen.
door Immo
16 nov 2008 23:32
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Inderdaad. Ik ben absoluut van mening dat, in dit geval en in moreel opzicht, mijn mening hoogwaardiger dan die van jou. Ik noem het overigens geen arrogantie. Liever noem ik het zelfverzekerdheid. En daar is nog nooit iemand slechter van geworden. Hou toch op! De juiste leer, haha. Je doet nu net ...
door Immo
14 nov 2008 21:24
Forum: Makelaars
Onderwerp: niet nakomen voorlopig koopcontract
Reacties: 2
Weergaves: 2006

Wat staat er in de koopovereenkomst ? Soms wordt er overeengekomen: "Zoveel eerder of later als partijen overeenkomen ". Dit met betrekking tot de transportdatum. Staat dit er niet in dan hoeft u hier geen genoegen mee te nemen. Aan de ander kant, als de koper de financiering rond heeft en...
door Immo
14 nov 2008 21:19
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Helaas is dit niet juist. Daarnaast is dat gehuil over "linkse rakkers" en de zogenaamde morele verhevenheid van "links" zo ondertussen wel uitgewerkt hoor. Erg afgezaagd. Helaas ? Blijft het feit dat u zich moreel verheven voelt, u schaart zich ook bij die mensen die vinden dat...
door Immo
14 nov 2008 20:07
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Inderdaad. Ik ben absoluut van mening dat, in dit geval en in moreel opzicht, mijn mening hoogwaardiger dan die van jou. Ik noem het overigens geen arrogantie. Liever noem ik het zelfverzekerdheid. En daar is nog nooit iemand slechter van geworden. Leuk, dit maakt bij voorbaat iedere discussie onmo...
door Immo
13 nov 2008 22:23
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Natuurlijk beschouwt u uw mening meer verheven boven die van anderen. Natuurlijk is mijn mening moreel meer hoogstaand. U bevestigt dit immers zelf ? En dat is inderdaad zeer arrogant, en inderdaad is dit soort eigendunk al zeer verwerpelijk. Dat u zelf de associatie met het nazidom maakt, zegt geno...
door Immo
13 nov 2008 08:05
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Wie bepaalt dat bont dragen pervers is ? Uw mening beschouwt u zelf als blijkbaar erg verheven boven de mijne. Uit uw eigen beperkte visie meent u te distilleren dat ik en anderen die het met mij eens zijn, een beperkt inlevingsvermogen hebben omdat u vindt dat dieren niet op een dergelijke wijze ge...
door Immo
06 nov 2008 19:44
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Big-V, hoe kunt u beweren dat een persoon geen inlevingsvermogen heeft. Blijkbaar is dat het geval wanneer iemand met feiten komt en uw mening niet onderschrijft. Blijkbaar bent u zo'n psycholoog die op afstand een mening kan geven over iemands mate van compassie en dergelijke. Kom aangaande het ond...
door Immo
01 nov 2008 18:06
Forum: Makelaars
Onderwerp: Aankoop makelaar en courtage, foute prikkel?
Reacties: 3
Weergaves: 4124

Spreek met je makelaar een percentage af van wat hij van de prijs af kan onderhandelen, steeds meer makelaars doen dat. Percentages variëren tussen 10 en 20 % van de som die afonderhandeld kan worden. De prikkel is dan voor de makelaar groter om tot het gaatje te gaan (moest eigenlijk niet nodig zij...
door Immo
30 aug 2008 16:17
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Gaarne zou ik uitleg hebben aangaande het feit dat mijn beweringen niet objectief zijn en die van de uwe wel ? Uw informatie en uw beeld van de sector komen blijkbaar niet uit de eerste hand, de mijne wel. Omdat ik onder meer werkzaam bij een controlerende instantie in de sector ben een zeer duideli...
door Immo
08 aug 2008 17:35
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Beste Hmz, Die hoogdravendheid en arrogantie kan ook wederzijds beschouwd worden omdat u verkondigt dat - vanuit uw subjectieve visie - er niet goed omgegaan wordt met productiedieren. U slaagt er evenmin in uw beweringen hard te maken. Bovendien is het arrogant, om steeds maar weer een beroepsgroep...
door Immo
08 aug 2008 11:53
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Beste Hmz, Vanuit welke kennis en discipline meent u te kunnen oordelen dat men in de intensieve veehouderij ("bio-industrie"is niet het juiste woord, alle levende organismen, ook planten die geproduceerd worden zou men daar onder kunnen scharen, het woord bio-industrie is verworden tot ee...
door Immo
05 aug 2008 21:29
Forum: Makelaars
Onderwerp: courtage betalen zonder dat woning definitief verkocht is???
Reacties: 15
Weergaves: 3689

Wettelijk gezien kan de makelaar een vergoeding vragen voor zijn verleende diensten en de kosten die hij gemaakt heeft, of de woning nu wel of niet verkocht is, zelfs als dit niet in de bemiddelingsovereenkomst staat. Hij mag geen courtage vragen of intrekkingskosten.
door Immo
05 aug 2008 20:58
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Wie bepaalt dat iets rechtvaardig is, u mevrouw Chantal V ? Vertegenwoordigt u het morele gelijk van Nederland, Europa of de wereld ? Wetten worden in een democratisch land gemaakt en bekrachtigd omdat in een democratie de meerderheid hier mee instemt. In principe is een morele, juridische en ethisc...
door Immo
02 jun 2008 19:55
Forum: Makelaars
Onderwerp: Makelaar wil huis niet meer aan ons verkopen.
Reacties: 14
Weergaves: 6416

Beste Kweenie, Het ligt er maar aan of de verkoper zijn rechten wil laten gelden. Koper en verkoper maken immers afspraken dat wanneer de financiering niet lukt de koper dit met schriftelijke afwijzingen van financiers moet kunnen aantonen. In uw geval heeft de verkoper zich blijkbaar geen zorgen ge...
door Immo
01 jun 2008 12:44
Forum: Makelaars
Onderwerp: Makelaar wil huis niet meer aan ons verkopen.
Reacties: 14
Weergaves: 6416

Ook dit klopt niet kweenie, als er voor het verlopen van de termijn van financiering niet twee of meer ( hangt af van wat er in de koopovereenkomst afgesproken is over dit aantal) schriftelijke afwijzingen van in Nederland erkende finaniers aan de verkoper overlegd worden, dan heeft de verkoper meer...
door Immo
31 mei 2008 12:07
Forum: Makelaars
Onderwerp: Makelaar wil huis niet meer aan ons verkopen.
Reacties: 14
Weergaves: 6416

M-P, ik begrijp dat jullie nu 4 weken voor het financieringsvoorbehoud hebben gekregen. Als dat zo is, dan is dat een gebruikelijke periode. Het is daarom ook altijd aan te raden om voordat men een huis gaat kopen eerst de financiële kant laat bekijken door de bank of hypotheekadviseur. Is op dat pu...
door Immo
30 mei 2008 22:12
Forum: Makelaars
Onderwerp: Makelaar wil huis niet meer aan ons verkopen.
Reacties: 14
Weergaves: 6416

Kweenie, een afkoelingsperiode? Klinkklare onzin. Bij de koop van een huis door een particulier geldt voor de koper een wettelijke bedenktijd van 3 dagen, beginnend om 00:00 uur op de dag volgend na overhandiging van de koopovereenkomst. M-P. Als u in de mail waarin u de koop bevestigt de financieri...
door Immo
29 mei 2008 21:47
Forum: Dierenleed
Onderwerp: Biologisch bont
Reacties: 27
Weergaves: 8841

Maar dieren fokken voor bont is schandalig. Wilt u mij de morele overwegingen eens uitleggen in vergelijking met het fokken van dieren voor andere (consumptie-) doeleinden ? De bontfokkerij heeft de afgelopen jaren ten opzichte van alle diersectoren de grootste sprong naar diervriendelijker huisves...
door Immo
26 mei 2008 22:37
Forum: Makelaars
Onderwerp: HELP!!!HULP gevraagd!!!
Reacties: 31
Weergaves: 3895

Beste Roro25, van belang is bij consumentenkoop is de positie van de koper en niet de verkoper. Wetboek 7 handelt over bijzondere overeenkomsten. Het conformiteitsvereiste geldt ook bij koop van onroerend goed, en zeer zeker als we de positie van de koper bekijken handelend als natuurlijk persoon en...