Er zijn 265 resultaten gevonden

door Job68
28 nov 2006 17:32
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Reactie op AFM deskundigenbericht door M.E. Bosman
Reacties: 41
Weergaves: 4118

Reactie op AFM deskundigenbericht door M.E. Bosman

Twijfel aan objectiviteit AFM in voorlichting Hof met deskundigenbericht D.d. 9 november 2006 is de definitieve versie van het deskundigenbericht van de AFM verschenen. Namens 43 verweerders heeft Mr M.E. Bosman een reactie op dit rapport geschreven. Hieronder volgt een korte samenvatting van de re...
door Job68
03 sep 2005 18:21
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Tussenvonnis Wck
Reacties: 7
Weergaves: 1517

Artikel 3:40 BW luidt in zijn geheel als volgt: Artikel 40 1. Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig. 2. Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend st...
door Job68
02 jul 2005 13:06
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: wel of niet in aanmerking komen door D-regeling
Reacties: 4
Weergaves: 454

Beste Holyman, Aangezien uw overeenkomst voor 1 mei 2005 al is beëindigd, is er volgens het schema van Dexia geen regeling. Dit heeft tot gevolg dat, aangezien u uw restschuld in één keer heeft voldaan, u geen teruggave krijgt van 1/3 deel. Inmiddels zijn er mogelijkheden om het Dexia aanbod aan te ...
door Job68
02 jul 2005 12:48
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Capital Effect
Reacties: 7
Weergaves: 704

Als je niet voor toevoeging in aanmerking komt, zijn er ook andere opties. Leaseproces werkt op no cure no pay basis, en Beursklacht heeft collectieve procedures die ook aanmerkelijk goedkoper zijn dan het inschakelen van een advocaat. Je zou bij hun eens kunnen informeren wat de mogelijkheden zijn....
door Job68
02 jul 2005 12:23
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Capital Effect
Reacties: 7
Weergaves: 704

Beste Jannes, Op de site van Dexia wordt Capital Effect inderdaad genoemd als een aflossings- of garantieprodukt. Hiermee wordt de suggestie opgewekt als zouden alle Capital Effect overeenkomsten onder de schikking vallen. Echter stelt Dexia ook het volgende: Voor mensen met een zogeheten depotlease...
door Job68
01 jul 2005 18:19
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Zij hebben hun ziel vekocht aan de duivel
Reacties: 82
Weergaves: 5109

Alhoewel ook ik van mening ben dat de belangen van de gedupeerden met het vernoemde voornemen om de schikking algemeen verbindend te verklaren in zeer ernstige mate wordt geschaad, wil ik toch enige nuancering aanbrengen in het idee dat er niet meer geprocedeerd kan worden. Dit neem echter niet weg,...
door Job68
30 jun 2005 19:58
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: dezialease
Reacties: 9
Weergaves: 706

Hallo Ginny, Er zijn diverse mogelijkheden om te procederen. In de eerste plaats kun je een advocaat zoeken. Een advocaat hoeft niet duur te zijn als je in aanmerking kunt komen voor toevoeging. Bij een advocaat op toevoeging betaal je een eigen bijdrage die afhankelijk is van je inkomen en je vermo...
door Job68
30 jun 2005 18:56
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Dexia doet uiterste best uitspraken te voorkomen
Reacties: 71
Weergaves: 5929

Beste Bromtol, Je schreef: M.i. is deze wetgeving niet bedoeld voor dit soort schaden; dan moet je eerder denken aan de Bijlmerramp, de Volendamramp, de Legionellabesmetting etc. Daarnaast is de wetgeving niet bedoeld voor schikkingen waarin "zuivere"vermogensschade speelt, als het ware he...
door Job68
29 jun 2005 23:16
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Dexia doet uiterste best uitspraken te voorkomen
Reacties: 71
Weergaves: 5929

Beste Croosjes, Vooruit dan maar, nog een stukje leesvoer uit de Memorie van Toelichting: Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om een overeenkomst over de afwikkeling van een groot aantal gelijksoortige schadevorderingen (zogeheten««massaschade») die is gesloten tussen een organisatie die de...
door Job68
29 jun 2005 21:51
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Dexia doet uiterste best uitspraken te voorkomen
Reacties: 71
Weergaves: 5929

Beste Croosjes, Lees onderstaand stuk uit de Memorie van Toelichting. De nieuwe Wet afwikkeling massaschade geldt voor de gehele groep benadeelden. Aan vorenbedoelde bezwaren kan worden tegemoetgekomen door de mogelijkheid te creëren om een overeenkomst tot collectieve schadeafwikkeling bindend te l...
door Job68
29 jun 2005 21:22
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Dexia doet uiterste best uitspraken te voorkomen
Reacties: 71
Weergaves: 5929

Volgens de wet afhandeling collectieve afwikkeling massaschade, moet een overeenkomst tussen de belangenbehartigende partij en de partij die de schade heeft veroorzaakt aan een aantal voorwaarden voldoen. De rechter zal op gezamenlijk verzoek van de partijen die de overeenkomst tot schadevergoeding ...
door Job68
28 jun 2005 13:13
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Eegalease-zaak HR
Reacties: 7
Weergaves: 1130

Peewee, Volgens het woordenboek is een proefproces een proces waarbij geprobeerd wordt om een principiële gerechtelijke uitspraak te verkrijgen over een onzeker punt in de wetgeving. Indien je in google het woord proefproces invoert, blijkt dat er vele proefprocessen zijn. Het proefproces an sich is...
door Job68
23 jun 2005 20:51
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Volgens Woordvoerder zal rechter anders gaan vonnisen
Reacties: 22
Weergaves: 1774

Het schikkingsvoorstel heeft in ieder geval als voordeel dat een rechter daar waarschijnlijk niet onder gaat zitten, indien een gedupeerde in het gelijk wordt gesteld. Gezien de vele jurisprudentie is het naar mijn mening niet geloofwaardig indien een rechter opeens alleen conform het schikkingsvoor...
door Job68
23 jun 2005 17:09
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Volgens Woordvoerder zal rechter anders gaan vonnisen
Reacties: 22
Weergaves: 1774

Iedere gedupeerde zal individueel moeten beslissen om al dan niet accoord te gaan met het schikkingsvoorstel. In de media wordt aangegeven dat voorgesteld kan worden dat de rechter zou kunnen vragen wat iemand hier nog komt doen, terwijl er een schikkingsvoorstel ligt. Vergeten wordt dat dit schikki...
door Job68
17 jun 2005 12:11
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Optimalisering clientenbescherming (1998!)
Reacties: 6
Weergaves: 856

Beste Captain America, Volgens artikel 17 Wge dient de levering van de aandelen te geschieden door bijschrijving in de administratie van de instelling. Artikel 17 Levering van een aandeel in een verzameldepot geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de ...
door Job68
13 jun 2005 17:02
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Optimalisering clientenbescherming (1998!)
Reacties: 6
Weergaves: 856

Beste Captain America, De brief waar jij op doelt, is geschreven naar aanleiding van een berisping die Legiolease/Bank Labouchere in 1998 heeft gekregen van het AFM (toen nog STE). Legiolease had de aandelen niet op de juiste wijze bijgeschreven volgens de Wet giraal effectenverkeer. Dit was de aanl...
door Job68
31 mei 2005 23:29
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Dexia aanbod
Reacties: 4
Weergaves: 728

Piet,

Inderdaad had ik bij de posting nog niet gekeken in de agenda. Per abuis is er dus een verkeerde datum genoemd door mij, waarvoor mijn excuses.

Met vriendelijke groet,
Hans Aartsen
door Job68
31 mei 2005 19:39
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Dexia aanbod
Reacties: 4
Weergaves: 728

Beste Fred, Er zijn veel meer mensen die er zo over denken zoals jij. Inderdaad gaat het om een, mijns inziens, zeer mager voorstel. Bij het Dexia aanbod is het ook nog eens zo, dat de restschuld in één keer moet worden voldaan, wil je in aanmerking komen voor kwijtschelding van 1/3 van de restschul...
door Job68
17 mei 2005 17:28
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Incasso
Reacties: 3
Weergaves: 682

Om voor eegalease in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een huwelijk of een geristreerd partnerschap. Belangrijk bij eegalease is de verjaringstermijn. Volgens Dexia gaat deze termijn in op het moment dat de overeenkomst is getekend. Veel advocaten zijn van mening dat deze datum pas ingaat...
door Job68
02 mei 2005 22:46
Forum: Aandelenlease
Onderwerp: Dexia Aanbod en de Restschuld
Reacties: 15
Weergaves: 1930

Beste Avano, Vermoedelijk is de zaak waar jij op doelt de zaak die in Arnhem loopt. In deze rechtszaak is de rechter tot het oordeel gekomen dat de overeenkomst onder de wet op het consumentenkrediet valt. Volgens deze wet dient de kredietverstrekker, in dit geval Dexia, over een vergunning te besch...