Er zijn 129 resultaten gevonden

door Arnoud
03 sep 2013 09:52
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioenfondsen worden leeggezogen door opbouwpercentages
Reacties: 26
Weergaves: 10036

[ De minimale franchise volgt uit AOW*(100/70) = 8970/0,7= 12815 40 jaar opbouwen met 1,75 over de PG = 70 procent Over het gedeelte AOW wordt dus geen pensioen opgebouwd Arnoud[/quote] Nou kweenie in die andere topic ben ik mar een dom persoon maar hier heb je er nou een die precies weet waar het ...
door Arnoud
02 sep 2013 13:10
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioenfondsen worden leeggezogen door opbouwpercentages
Reacties: 26
Weergaves: 10036

Kun je mij dan misschien aangeven waar in de regelgeving staat dat de minimale franchise naar 12.815 gaat? Dat heb ik namelijk nog niet terug kunnen vinden. De minimale franchise volgt uit AOW*(100/70) = 8970/0,7= 12815 40 jaar opbouwen met 1,75 over de PG = 70 procent Over het gedeelte AOW wordt d...
door Arnoud
01 sep 2013 21:44
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioenfondsen worden leeggezogen door opbouwpercentages
Reacties: 26
Weergaves: 10036

Volgens mij worden de franchises met de wetswijziging niet aangepast. Het is aan de cao-partijen om af te spreken hoe ze de pensioenregeling willen aanpassen: opbouwpercentage aanpassen, franchise aanpassen of allebei. De suggestie dat vooral lagere inkomensgroepen worden getroffen vind ik dus voor...
door Arnoud
31 aug 2013 15:58
Forum: Radar-uitzendingen seizoen 2013-2014
Onderwerp: Nieuw pensioen, groter risico
Reacties: 9
Weergaves: 4704

Wet invoering reële ambitieovereenkomst voor collectieve Pensioenen. Uw visie en inbreng over hoe in de toekomst pensioenenovereenkomsten geregeld moeten worden kan u kenbaar maken op de site van de overheid gesloten op 6 september 2013. Reacties zijn zichtbaar op: http://www.internetconsultatie.nl...
door Arnoud
30 aug 2013 15:00
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioenfondsen worden leeggezogen door opbouwpercentages
Reacties: 26
Weergaves: 10036

Pensioenfondsen worden leeggezogen door opbouwpercentages

Berekeningen laten zien dat premieverlaging leidt tot pensioenuitholling op basis van de dekkingsgraad. Het wetsontwerp over pensioenen is in de Tweede Kamer aangenomen op 27 juni 2013 en zal vooral de lage inkomensgroepen hard treffen. Omdat voor de lage inkomensgroepen na invoering van het wetontw...
door Arnoud
06 feb 2013 23:44
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioengerechtigden worden gedupeerd door Pensioenfondsen
Reacties: 9
Weergaves: 4584

Je vergelijking gaat niet helemaal op. Bij een eindloonregeling had je ook nog een claim van bijstorting. In mijn voorbeeld kan je indexeren echter moet de pensioenpremie wel 32 procent zijn over de PG (Pensioengrondslag) anders krijg je maken met pensioenkorting(en) zie op: http://www.meldpuntpensi...
door Arnoud
15 dec 2012 22:40
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioenmalaise
Reacties: 15
Weergaves: 4371

Daar komt nog bij dat een aanpassing van de opgebouwde aanspraken een veel groter effect heeft op de dekkingsgraad dan bv. een daling van het opbouwpercentage of een stijging van de premies. De premieopbrengsten van een pensioenfonds zijn iets van 5% van het totale kapitaal van het fonds. Dus om de...
door Arnoud
17 okt 2012 22:52
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioengerechtigden worden gedupeerd door Pensioenfondsen
Reacties: 9
Weergaves: 4584

Om voor de lezer geen pensioentechnisch stuk te zijn werd in het voorbeeld 40*175 (7000) genomen. Echter zijn indexatie / correctie aanpassingen wel in de uitwerkingstabellen meegenomen en zichtbaar gemaakt in de premieberekening bij de leeftijd 25 jaar en de premie bij 64 jaar met de daarbij aange...
door Arnoud
15 okt 2012 22:15
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioengerechtigden worden gedupeerd door Pensioenfondsen
Reacties: 9
Weergaves: 4584

Het is onjuist om de discussie over Prépensioen te betrekken in deze stelling omdat: a) Prépensioen werd via omslagstelsel tot 1995 gefinancierd buiten de pensioenopbouw. b) Prépensioen na 1995 werd hierna individueel gefinancierd met een uitloop via omslagstelsel. M.a.w. heeft de pensioenopbouwprem...
door Arnoud
11 okt 2012 16:48
Forum: Pensioenen
Onderwerp: BOON / van LOON Arrest sluit beroep op verjaring uit.
Reacties: 0
Weergaves: 3608

BOON / van LOON Arrest sluit beroep op verjaring uit.

De echtscheiding vindt plaats na het arrest en vóór de invoering van de Wet verevening pensioenrechten. Bij de verdeling van de gemeenschap is geen rekening gehouden met de verdeling van de pensioenrechten. Hoewel de verdeling werd beheerst door de regels die uit het Boon/Van Loon-arrest voortvloeie...
door Arnoud
10 okt 2012 11:46
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioengerechtigden worden gedupeerd door Pensioenfondsen
Reacties: 9
Weergaves: 4584

Pensioengerechtigden worden gedupeerd door Pensioenfondsen

Door een systeemfout van opbouwrechten van pensioenfondsen worden pensioengerechtigden gedupeerd. De lage dekkingsgraad waardoor pensioenfondsen nu moeten korten op de uitkering is een gevolg van de invoering van de middelloonregeling. Met het omstreeks 2004 *) invoeren van de middelloonregeling voo...
door Arnoud
09 aug 2012 15:49
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioen zonder pensioenfonds
Reacties: 8
Weergaves: 3981

Dag. Ik ben mij sinds kort aan het verdiepen in de werking van pensioenen (in het bijzonder die van mijzelf), omdat mijn situatie veranderd is en ik een keuze moet gaan maken. Ik kan daarbij wel enig deskundig (en objectief) advies gebruiken, en hoop dat enkele van jullie bereid zijn met mij mee te...
door Arnoud
05 aug 2012 09:21
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Meldpunt Pensioenkorting geopend!
Reacties: 6
Weergaves: 2699

In veel landen wordt maandelijks het consumentenvertrouwen gemeten. Dat geschiedt overal via een (vrijwel) identieke aanpak. Door middel van het stellen van 5 vragen wordt een beeld gegeven van wat men vindt van de economische ontwikkelingen van het land en de financiële situatie van het gezin. Nega...
door Arnoud
09 jul 2012 18:19
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Meldpunt Pensioenkorting geopend!
Reacties: 6
Weergaves: 2699

Meldpunt Pensioenkorting geopend! Meldpunt m.b.t. pensioenen om samen op te trekken tussen jongeren en ouderen. Het Lente-akkoord van de Kunduz-coalitie roept acties op van gepensioneerden De onlangs bekend geworden maatregelen in het Lente-akkoord van de Kunduz-coalitie vormen een directe bedreigi...
door Arnoud
03 feb 2012 00:05
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Schaf de verplichte cq. opgelegde pensioenregelingen af.
Reacties: 70
Weergaves: 20016

Wat een onzin, je bent blijkbaar niet echt in de materie gedoken? Het grootste deel van de problemen hebben namelijk niet te maken met de bezit-kant, dus met het rendement dat de fondsen maken (laat staan de relatief lage kosten die dat met zich mee zou brengen), maar met de verplichtingen kant. De...
door Arnoud
12 jul 2011 15:38
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Schaf de verplichte cq. opgelegde pensioenregelingen af.
Reacties: 70
Weergaves: 20016

Re: Schaf de verplichte cq. opgelegde pensioenregelingen af.

Bij deze voorbeelden zal ook op dit moment in de praktijk de premie van voorbeeld (a) al 2 keer zo hoog zijn als de premie van voorbeeld (c), omdat de kostendekkende premie van (a) 2 keer zo hoog is als die van (c). Daar is helemaal geen gedoe met verhoudingfactoren voor nodig Ik heb hiermee willen...
door Arnoud
27 jun 2011 09:51
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Schaf de verplichte cq. opgelegde pensioenregelingen af.
Reacties: 70
Weergaves: 20016

Re: Schaf de verplichte cq. opgelegde pensioenregelingen af.

Waar haal je ineens die 437,17 euro vandaan? Als de premie bv 12% is, dan hoeft dat nog helemaal niet te betekenen dat het pensioenfonds wordt uitgehold. Dat hangt namelijk helemaal af van de pensioenregeling. Neem bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de fysiotherapeuten. Daar is de premie in de ord...
door Arnoud
26 jun 2011 23:03
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Schaf de verplichte cq. opgelegde pensioenregelingen af.
Reacties: 70
Weergaves: 20016

Re: Schaf de verplichte cq. opgelegde pensioenregelingen af.

Dat lijkt me logisch, omdat de benodigde premie sterk afhangt van de pensioenregeling (en ook van de samenstelling van het deelnemersbestand). Er zijn duizenden verschillende pensioenregelingen, zodat één wettelijk vastgelegd premiepercentage nergens op zou slaan. Wat al wel zo is is dat er van een...
door Arnoud
25 jun 2011 00:01
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Schaf de verplichte cq. opgelegde pensioenregelingen af.
Reacties: 70
Weergaves: 20016

Re: Schaf de verplichte cq. opgelegde pensioenregelingen af.

Maar los van de grote rekenfouten, het is inderdaad zo dat de kortingen en 'premievakanties' die er toen waren niet hadden moeten worden doorgevoerd. Je moet bij lange-termijn verplichtingen, zoals de pensioenen, niet kijken naar de positieve resultaten van een aantal jaren, maar naar de verwachtin...
door Arnoud
10 jun 2011 23:49
Forum: Pensioenen
Onderwerp: Pensioenverlaging verhaald op de jongeren is een fabel
Reacties: 62
Weergaves: 11707

Het moet ook niet triester worden!, :( Na ons werken mogen we nog even leven, maar zo snel mogelijk overlijden!, dat is beter voor de maatschappij!....., Wanneer ik oud ben heb ik mijn leven lang premies betaald om van een oude dag kunnen voorzien, mijn ouders hebben ook hun leven lang betaald aan ...