AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Up.
ClaimConcept schreef:Er is meer dan een collectief Alles-of-Niets (Vernietiging). En voor geld moest u sowieso toch al individueel gaan procederen.
Robin R. schreef:Waarom toch steeds weer de suggestie ophouden dat er individueel iets te claimen valt bij AEGON, want dat is slechts het geval als bij aanvang van het Sprintplan het inkomen onevenredig laag was. Die zorgplichtschending geldt niet als het gaat om een 70-plusser die de inhoud niet kon begrijpen en uitsluitend op de goede naam van AEGON vertrouwde.
Pardon? Die zorgplichtschending geldt niet voor die 70-plusser? Een 70-plusser met alleen lagere school, zoals zovelen koud benaderd door een tussenpersoon? Sparen voor de kleinkinderen, een 70-plusser die ook met kerst 2001 geen enkele argwaan kreeg over zijn inleg van ƒ 350 per maand: Uw kapitaal wordt opgebouwd via het AEGON GarantieFonds ?

Inderdaad, X "een 70-plusser die de inhoud niet kon begrijpen ". Of Y een Ghanese asielzoekster. Of Z. Of U.

Vanwege het collectieve karakter heeft GESP per definitie uitsluitend de algemene brochure en overeenkomst laten beoordelen. Rechtbank, Hof en Hoge Raad kunnen niet anders dan een algemene maatstaf over reclame hanteren:
4.3.5 Als algemene maatstaf geldt de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de brochure zich richt of die zij bereikt.
Maar nu het individuele verhaal erom heen:
4.3.5 (..) van een omzichtige en oplettende consument mag worden verwacht dat hij zich vooraf redelijke inspanningen getroost om de betekenis van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en risico's te doorgronden
4.3.7 Het oordeel over de vraag of de desbetreffende mededelingen omtrent de "Sprintplan"-overeenkomst voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument al dan niet misleidend zijn, is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan in cassatie niet op juistheid worden onderzocht.
4.6.2 Op Aegon rust als professionele dienstverlener op het terrein van beleggingen in effecten en aanverwante financiële diensten jegens de personen met wie zij een "Sprintplan"-overeenkomst zal aangaan een bijzondere zorgplicht die ertoe strekt particuliere wederpartijen te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht.
De reikwijdte van deze bijzondere zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval , waaronder de mate van deskundigheid en relevante ervaringen van de betrokken wederpartij
"De omstandigheden van het geval ": eind 2009 door Hof Amsterdam versimpeld tot uitsluitend (laag) inkomen, maar in 2014 door Hof Den Bosch weer hersteld naar ruimere normen:
4.16.26 (..)Bij het bepalen van de omvang van de aan de tekortkoming toe te rekenen gevolgen dient dan uitgangspunt te zijn dat [geïntimeerde] mocht afgaan op het advies van Spaar Select en [geïntimeerde] aldus minder bedacht hoefde te zijn en zich minder snel eigener beweging behoefde te verdiepen in niet (uitdrukkelijk) vermelde risico’s dan in het geval de effectenlease-overeenkomsten niet naar aanleiding van een advies zouden zijn totstandgekomen.

Niets nieuws onder zon, de Hoge Raad bekrachtigde in 2009 gewoon de uitspraak uit 2004 ECLI:NL:RBUTR:2004:AR7916
4.36 Voor de vaststelling welk schade voor vergoeding in aanmerking komt, kan bij de beoordeling van de omstandigheden in het individuele geval ook een eventueel ingeschakelde tussenpersoon een rol spelen.

Robin R.
Berichten: 39
Lid geworden op: 24 feb 2015 13:25

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Robin R. »

ClaimConcept, de zaak X "een 70-plusser die de inhoud niet kon begrijpen" is uiteindelijk ontvankelijk verklaard maar GEEN SCHADEVERGOEDING omdat er geen restschuld was.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

@CC,

Er leiden vele wegen naar Rome, maar om nu aldaar aangekomen onmiddellijk "do as the Romens do" te doen, dat gaat wat (te) ver.

Als de materiele uitkomst (Eindtoestand = minimaal gelijk aan Begintoestand + bankrente), dan doet er niet toe hoeveel list en bedrog daarvoor nodig is...

Vergelijk: 'Handboek Koning', Niccolo M., 1532

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Robin R. schreef:ClaimConcept, de zaak X "een 70-plusser die de inhoud niet kon begrijpen" is uiteindelijk ontvankelijk verklaard maar GEEN SCHADEVERGOEDING omdat er geen restschuld was.
Onjuist. X kreeg geen schadevergoeding omdat volgens Kifid geen sprake zou zijn van een onaanvaardbaar zware last.

Commissie Hendrikse trekt deze conclusie op basis van een volledig uit de duim gezogen brief, diverse herstelverzoeken aan het adres van de Voorzitter Geschillencommissie en de Bestuursvoorzitter zijn nog steeds niet (juist) uitgevoerd.

Pikant detail: beiden zijn tevens verbonden aan de Hoge Raad der Nederlanden.

Robin R.
Berichten: 39
Lid geworden op: 24 feb 2015 13:25

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Robin R. »

CC Maar dit is toch juist wat ik aangaf in mijn vorige reactie maar waartegen u met voorbeeld X aankwam. Toch ?

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
Robin R. schreef:ClaimConcept, de zaak X "een 70-plusser die de inhoud niet kon begrijpen" is uiteindelijk ontvankelijk verklaard maar GEEN SCHADEVERGOEDING omdat er geen restschuld was.
Onjuist. X kreeg geen schadevergoeding omdat volgens Kifid geen sprake zou zijn van een onaanvaardbaar zware last.
Robin R. schreef:CC Maar dit is toch juist wat ik aangaf in mijn vorige reactie maar waartegen u met voorbeeld X aankwam. Toch ?
Niet helemaal:
4.16. Nu vaststaat dat geen sprake is van een restschuld en niet gebleken is van een onaanvaardbaar zware last, dient de vordering van Consument te worden afgewezen.
De Secretaris van Kifid heeft echter nooit expliciet gevraagd naar die onaanvaardbaar zware last! De gehele schriftelijke procedure was al afgerond toen de Algemeen Voorzitter Geschillencommissie zomer 2014 de beruchte draai aankondigde om persoonlijke advisering voortaan niet meer mee te wegen. In strijd met de jurisprudentie van de Hoge Raad.

Kifid bedient zich vervolgens - zonder toegezegde hoorzittingen - van regelrechte leugens:
4.6. De Commissie acht zich gehouden dit rechtsoordeel van zijn appelinstantie te volgen. Bij brief van 18 december 2014 heeft de secretaris van de Commissie partijen gewezen op voornoemde uitspraken van de Commissie van Beroep en hen gewezen op het feit dat de Commissie zich aan de uitspraken van de Commissie van Beroep gebonden acht. Daarnaast zijn partijen in de gelegenheid gesteld, indien zij van mening zijn dat zich in deze zaak bijzondere omstandigheden voordoen die tot afwijking van genoemde uitgangspunten nopen, de Commissie zulks gemotiveerd mede te delen.

Een brief die niet bestaat! Het wordt nog erger als Kifid niet zelf even die vermaledijde Hofformule maakt:
ClaimConcept schreef: Het resultaat voor de 80-jarige meneer X, na nog langer wachten? Uiteindelijk toch nog ontvankelijk, maar natuurlijk geen schadevergoeding want er is geen restschuld! Hadden we al verteld dat het hier een bejaard echtpaar betrof, met alleen lagere school en na een lang leven in de horeca nagenoeg alleen AOW? Die eind 1999 met zijn Sprintplan ƒ350 per maand voor de kleinkinderen wilde sparen tegen 8,3 % vermeende garantie, een Maandbedrag wat rente bleek te zijn over een als Garantiewaarde vermomde onderliggende lening van ƒ 52.500 met dito koersrisico? Kerst 1999 warm aanbevolen door adviseur Finalim en ook Kerst 2001 ongewis van de risico's voor hun inleg in Sprintplan: "U weet wellicht dat uw kapitaal wordt opgebouwd via het AEGON GarantieFonds."

Voor zover nog van belang, geen sprake van een onaanvaardbaar zware last? Zelfs met de bruto inkomensgegevens van AEGON uit 2000 pakt dat vermaledijde Hofmodel Amsterdam nog desastreus uit:

X - W - A - B - C < Y + 0,1*Y + 0,15 * ( X - Y ) =
1.225 - 208 - 555 - ? - ? < 786 + 78,60 + 0,15 * ( 1.225 - 786 ) = 462 < 930 = - 468

MIN VIERHONDERD-ACHT-EN- ZESTIG EURO: geen onaanvaardbaar zware last?

Uitspraak GC-2015-121: Liegen in Commissie, anders kunnen we het niet noemen! Een Commissie die nog steeds te belazerd is om zelf even een berekening te maken! Onachtzaamheid, onwil, of is het opzet?

Komende zomer weten we hoe het verder zal gaan. Ik geef nooit op, u toch ook niet?

Robin R.
Berichten: 39
Lid geworden op: 24 feb 2015 13:25

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Robin R. »

CC Dank je wel, en ik geef ook nooit op. Het gaat om mijn oude moeder die ongelooflijk belazerd is door AEGON. Ik heb nog even te gaan qua leeftijd dus ja, ik ga door.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

peewee schreef:Ik heb de voorbije 12 jaar meerdere mooie ver gezichten gezien. De rechtbank Arnhem heeft zo'n 9 tot 10 jaar geleden een redelijk mooi betoog opgezet waarom de Wet op het Consumentenkrediet wel van toepassing is op de kredietverlening (hoe marginaal die mogelijk feitelijk ook was) die bij effectenlease plaatsvond. Hogere rechters en plv. P-G beredeneerden vervolgens anders, kennelijk omdat het betoog van de Rechtbank Arnhem niet in hun regressieve redeneertrant paste.
Je kunt niet blijven hangen in de collectieve complotmodus. WCK is exit, ZWENDEL is exit. Collectieve misleiding alleen gebaseerd op glimmende brochures? Exit. Gedupeerden zullen nu individueel verder moeten, en daar zal lang niet iedereen baat bij hebben. Zonder of samen met de Vereniging Consument & Geldzaken? Tijd zal het leren, ClaimConcept gaat alvast verder.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Op de site van SprintPlanClaim staat nog steeds die ene storende fout over de verloren cassatie bij de Hoge Raad:
Op 11 december 2015 heeft de plv. Procureur Generaal bij de Hoge Raad, mw. mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense, aan de Hoge Raad geadviseerd ons cassatieberoep tegen het vonnis van april 2015 van het Gerechtshof NIET in behandeling te nemen.
De vernietigende Conclusie is echter afkomstig van hoogleraar en Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad dhr. mr. M.H. Wissink.

Einde oefening? Dat hoeft niet, maar dan zullen de 25.000 leden (én nog vele tienduizenden niet-leden! ) van Vereniging Consument & Geldzaken nu wel zélf in actie moeten komen! Misschien iets voor een item bij RADAR TV, Antoinette?

Vereniging Consument & Geldzaken heeft er in ieder geval voor gezorgd dat tot nog toe de verjaring is gestuit, voorlopig nog maar even lid blijven/worden dus en vooral vragen om individuele kansberekening!

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

Belangstellenden,

Ik begrijp het even niet.

Kijk even naar dit extract van de jaarverslagen / jaarrekeningen van het Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds.
Bekijk vooral even de geel gemaakte gedeelten.

http://www.platformaandelenlease.nl/doc ... 081014.pdf

Ik zie zo op het eerste gezicht alleen de woorden opties en derivaten terugkomen in deze jaarverslagen.
Ik zie zo op het eerste gezicht niet de woorden obligaties, vastrentende waarden of swaps in deze jaarverslagen.

Kan iemand mij zeggen waar die obligaties, vastrentende waarden of swaps worden genoemd in de jaarverslagen met de jaarrekeningen?

@CC, jij bent zeer deskundig.
Heb jij gezien waar de obligaties, vastrentende waarden en swaps worden genoemd?

Vr gr IlM

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

Ook vandaag weer onduidelijkheid:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... S:2016:702

In de zaak van GeSp tegen Aegon Bank, heeft Aegon Bank gesteld dat met het Sprintplan vanuit het Aegon Garantiefonds wordt belegd in:

- opties en obligaties, en
- naast in obligaties ook in obligaties nagebootst door opties, en
- in andere typen effecten om het effect van de obligaties en opties te simuleren.

Volgens de stellingen van Aegon Bank wordt dus belegd in:

1. opties
2. obligaties
3. andere typen effecten.

Kijkt u eens naar de jaarrekeningen van het Aegon Garantiefonds: daarin worden enkel opties (= derivaat) genoemd en verantwoord.

http://www.platformaandelenlease.nl/doc ... 081014.pdf

Hoe kan dat nu toch?

@CC. Jij bent heel deskundig.
Heb jij een verklaring voor die discrepantie tussen het verhaal van Aegon (opties, obligaties en andere typen effecten) en de inhoud van de jaarrekeningen (opties (=derivaat))?

Ps. Hier de in de uitspraak genoemde register accountant prof. dr G.J.M. Braam:

http://www.ru.nl/economics/koppeling/braam/

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

Uittreksel uit de jaarrekeningen van het Sprintplan-fonds:

http://www.platformaandelenlease.nl/doc ... 081014.pdf

Er worden daarin enkel opties (=derivaat) genoemd en verantwoord.

En leg nu eens de prospectus en de financiele bijsluiter ernaast:

http://www.platformaandelenlease.nl/doc ... 110215.pdf

Er worden daarin enkel genoemd en beloofd de aankoop / aanschaf van:

- indexopties voor de winst op aandelenkoersen, en
- obligaties /vastrentende waarden voor de Garantie van de lening.

Dus de prospectus en financiele bijsluiter noemen opties en obligaties, de jaarrekeningen enkel opties,
en Aegon Bank noemt in haar processtukken:

-opties
-obligaties
-obligaties gesimuleerd door opties, en
-opties en obligaties gesimuleerd door andere typen effecten.

Maar de achteraf opgestelde en door Ernst&Young accountants goedgekeurde jaarrekeningen noemen en verantwoorden enkel opties (=derivaat).

@CC, jij bent zeer deskundig.
Kun jij deze inconsistenties nader uitleggen?
Heb jij een antwoord?
Immers, opties (=derivaat) kosten toch niets of zeer, zeer weinig?

http://www.platformaandelenlease.nl/doc ... engeel.pdf

Ps. Hier de in de uitspraak genoemde register accountant prof. dr G.J.M. Braam:

http://www.ru.nl/economics/koppeling/braam/

Zet in uw agenda: 29 januari 2021.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Over het optreden van de (voormalig?) advocaat van Vereniging Consument & Geldzaken - die zich hier op dit forum als Isa(a)c le Maire tot vervelens toe met steeds dezelfde eenzijdige boodschap mag profileren, terwijl hij onder diens eigen naam juist om die reden een ban van RADAR had gekregen - schreef Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad dhr. mr. M.H. Wissink (en dus niet mw. mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense)
3. [x] verwijt het hof schending van art. 6 EVRM “nu het Hof Amsterdam, naar het oordeel van de Vereniging willens en wetens, althans bewust roekeloos, althans door aanmerkelijke schuld onjuiste uitspraken gedaan en/of onjuiste arresten [heeft] gewezen, terwijl bij wel juiste uitspraken, de zaak in het voordeel van VCG/consumenten zou zijn beslecht.”

[x] insinueert dat het hof een faillissement van de bank wilde voorkomen en daarom zijn arresten onvoldoende en onbegrijpelijk heeft gemotiveerd met schending van de regels van stelplicht en bewijslast.
De glasheldere Conclusie van Advocaat-Generaal mr. M.H. Wissink aan de Hoge Raad:
Verder dan het uiten van deze opmerkelijke en ernstige aantijging komt [x] niet. Er worden geen specifieke gedragingen en/of overwegingen van het hof vermeld, waaruit zou blijken dat er ook maar enige grond zou bestaan voor dit verwijt.
"Dit is mijn uitspraak, en daar zult u het mee moeten doen ", "Dit is mijn uitspraak en zo zit het ", "opmerkelijke en ernstige aantijging ": de rechter heeft gesproken, en daarmee basta. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met ClaimConcept en VC&G?

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

juwita schreef:@CC.

Kulverhaal ? Maar waarom dan wel ? Terechte vraag eerder al van pewee.
U geeft opnieuw en wederom geen antwoord op de gestelde vragen.
Uw masker is gevallen, waarvoor dank!

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

Isa(a)c le Maire schreef:Ook vandaag weer onduidelijkheid:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraa ... S:2016:702

In de zaak van GeSp tegen Aegon Bank, heeft Aegon Bank gesteld dat met het Sprintplan vanuit het Aegon Garantiefonds wordt belegd in:

- opties en obligaties, en
- naast in obligaties ook in obligaties nagebootst door opties, en
- in andere typen effecten om het effect van de obligaties en opties te simuleren.

Volgens de stellingen van Aegon Bank wordt dus belegd in:

1. opties
2. obligaties
3. andere typen effecten.

Kijkt u eens naar de jaarrekeningen van het Aegon Garantiefonds: daarin worden enkel opties (= derivaat) genoemd en verantwoord.

http://www.platformaandelenlease.nl/doc ... 081014.pdf

Hoe kan dat nu toch?

Heeft iemand een verklaring voor die discrepantie tussen het verhaal van Aegon (opties, obligaties en andere typen effecten) en de inhoud van de jaarrekeningen (opties (=derivaat))?

Ps. Hier de in de uitspraak genoemde register accountant prof. dr G.J.M. Braam:

http://www.ru.nl/economics/koppeling/braam/

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

15 feb 2016, ClaimConcept schreef:
juwita schreef:Kulverhaal? Maar waarom dan wel? Terechte vraag eerder al van pewee.
Kulverhaal is mijn vertaling van het oordeel tot aan onze hoogste rechtsinstantie de Hoge Raad der Nederlanden.
Ik heb de lezing van de advocaat bij Hof Amsterdam live meegemaakt: het was tenenkrommend, net als op youtube.

Discussie hierover is verder zinloos, einde oefening. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Robin R.
Berichten: 39
Lid geworden op: 24 feb 2015 13:25

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Robin R. »

Oké, dit waren dan weer de hoofdrolspelers op dit forum, maar hoe gaat het nu met ONS verder -de gedupeerden dus. Hoe- en door wie- worden wij verder geholpen ?

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Tsja, goeie vraag van Robin R.: Hoe gaat het nu verder met de gedupeerden? Hoe - en door wie - worden zij verder geholpen?

Misschien kan nieuwbakken raadsheer bij de Hoge Raad prof. mr. C.E. du Perron (EduP ) soelaas bieden, nu nog waarnemend Ombudsman en Voorzitter Geschillencommissie bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid. Waarom hij? Vanwege de vooruitziende blik van EduP, want diens epistel Effectenlease, the Saga Continues uit maart 2010 bevat een aantal kritische noten en elementen waarover nu pas duidelijkheid is verschaft door de Hoge Raad, zoals op 1 mei 2015 over wettelijke rente:
Een element dat in de schadeberekeningen geheel lijkt te ontbreken, is de alternatieve aanwending van de in de lease-overeenkomst geïnvesteerde middelen. Deze hadden bijvoorbeeld rente kunnen opbrengen op een spaarrekening of hadden betaalde rente over andere leningen overbodig kunnen maken. Toekenning van de wettelijke rente over de schadevergoeding, gerekend vanaf de dag dat de relevante bedragen (rente, aflossing) werden betaald, zou hier soelaas kunnen bieden.
Effectenlease, the Saga Continues - pagina 66

Van veel recentere aard is de herhaling van een aantal stellingen in de Groene Amsterdammer van 1 oktober 2015
Nu, vijftien jaar later, zijn de meeste deskundigen het er wel over eens dat aandelenleaseproducten regelrechte rommel zijn (..)
Alles wat erin zit kun je ook goedkoper en met minder risico bereiken (..)
Dat maakt het een inherent gebrekkig product.
De Groene Amsterdammer van 1 oktober 2015 - pagina 29
Waarom zou het verhullen van de essentialia niet misleidend zijn? De gedachte moet zijn geweest dat het product, als het helder was omschreven, niet zou worden afgenomen.
Communicatie betreft niet alleen de relatie tekst-ontvanger. Ook de relatie opsteller-tekst is van belang, en zou juridisch een rol moeten spelen. Er zijn (vooral oudere) effectenleasebrochures waarbij het geen twijfel lijdt dat de opsteller van de tekst er alles aan heeft gedaan om de essenties van de overeenkomst te verdoezelen. Waar woorden als “rente” en “lening” eenvoudig gebruikt hadden kunnen worden om die essentie te beschrijven, zijn ze vermeden. Om dan beslissend te achten of de lezer, als hij of zij een gemiddeld begrip had en de nodige moeite nam, wel had kunnen begrijpen dat van beleggen met geleend geld sprake was, gaat mij te ver. Als essentialia worden verhuld, overschrijdt men mijns inziens de grens van aanvaardbare werving. Waarom zou een dergelijke handelwijze niet misleidend zijn? Misleiden is een activiteit! De gedachte van de opsteller van de tekst kan toch alleen zijn geweest dat het product, indien het helder was omschreven, niet of minder zou worden afgenomen? Daarbij is ook nog van belang dat aanbieders van effectenleaseproducten deze met intensieve reclamecampagnes in de markt hebben gezet, en daarbij ook het niet met beleggen vertrouwde publiek hebben weten te bereiken. Zeker niet van iedere afnemer mocht het begrip van de gemiddelde consument worden verwacht en het lezen van contracten is niet iedereen gegeven. Hetzelfde geldt voor het kritisch benaderen van tussenpersonen.
Effectenlease, the Saga Continues - pagina 61

Zeer benieuwd naar wat de Hoge Raad bijvoorbeeld eind mei 2016 zal vinden over verboden handelingen via tussenpersonen. Een criterium overigens wat al sinds 2004 ook bij SprintPlan volgt uit RBUTR:2004:AR7916, met een verklaring voor recht dat AEGON onrechtmatig had gehandeld:
4.36 Voor de vaststelling welk schade voor vergoeding in aanmerking komt, kan bij de beoordeling van de omstandigheden in het individuele geval ook een eventueel ingeschakelde tussenpersoon een rol spelen
De uitspraak werd in stand gelaten door Hof Amsterdam in 2007 resp. de Hoge Raad in 2009. Het sluit nog steeds naadloos aan op mijn oude lijn bij het Kifid van EduP (GC-2014-06/GCHB-2014-035) in de geest van HR 2009:
4.2.4 Dat klemt te meer omdat Aangeslotene het product voor een breed publiek beschikbaar heeft gesteld en het niet rechtstreeks, doch via tussenpersonen heeft aangeboden. Zodoende heeft Aangeslotene zich voor de kwaliteit van de informatieverstrekking ten dele afhankelijk gemaakt van die tussenpersonen.

Need I say more, EduP?

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

27 mei 2016 staat in de agenda!

Misleiden is inderdaad een activiteit.

Waar woorden als 'short selling', 'derivaten', 'opties' en 'securities lending' eenvoudig gebruikt hadden kunnen worden (ze staan toch ook in de jaarverslagen genoemd) om die essentie te beschrijven, zijn ze vermeden in de productinformatie.

Is 'short selling' met 'securities lending' met 'derivaten' met 'opties' hetzelfde, als aankopen aan de beurs?

Ik durf het te betwijfelen, zulks in onderling verband met mijn objectief begrip van het fenomeen 'kapitaalbeslag'.

Aegon Bank heeft aan alle Sprintplanners een welkomstpakket gezonden, met daarin steeds opgenomen de Specifieke Bepalingen.

In die Specifieke Bepalingen van het Sprintplan staat steeds vermeld:

Of:

'Beleggingen
Na aftrek van de ten laste van de Portefeuille komende beheerskosten wordt op de aanvangsdatum het op de Participaties gestorte bedrag belegd in opties gerelateerd aan de [....] Index.'.

Of:

'Beleggingen
Het op de Participaties gestorte bedrag wordt belegd in opties gerelateerd aan de Indices.'.

Ex tunc heeft men de afnemers niet misleid, behalve dan met het verzwijgen van het feit dat de 'rente'betalingen op de 'leningen' werden gebruikt tot betalen van optiepremies, niet de papieren lening.

Andere aan opties onderliggende waarden dan index(en), noch andere beleggingen dat optie-beleggingen worden genoemd in die Specifieke Bepalingen.

Als dan een groot deel van de stortingen op die participaties dan toch is aangewend tot aanschaf van niet in die Specifieke Bepalingen genoemde en aangekondigde beleggingen in obligaties en in andere typen effecten niet-zijnde obligaties en niet-zijnde opties, wat moet die gemiddeld geïnformeerde consument dan hebben begrepen?

En was dat dan misleiding, die activiteit waarover Edgar ons over heeft voorgelicht?


16 september 2018 staat ook in de agenda, maar dan als indicatieve datum voor de eerste van een serie van uitspraken van het EHRM.

Ultima Remedia, zou Arnold dan zeggen.

Want misleiden door verkeerd gebruik van Latijn(s), dat is not done.

Bad breed... bad breeding...

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: AEGON SprintPlan, The Saga Continues

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De misleiding waar professor mr. Edgar du Perron (een erudiet man met vele petten: tot 1 april nog voorzitter Geschillencommissie Kifid plus Financiële Ombudsman Kifid) op doelt, is de communicatie naar de (potentiële) afnemer toe:
ClaimConcept schreef:Misschien kan nieuwbakken raadsheer bij de Hoge Raad prof. mr. C.E. du Perron (EduP ) soelaas bieden, nu nog waarnemend Ombudsman en Voorzitter Geschillencommissie bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid. Waarom hij? Vanwege de vooruitziende blik van EduP, want diens epistel Effectenlease, the Saga Continues uit maart 2010 bevat een aantal kritische noten
Waarom zou het verhullen van de essentialia niet misleidend zijn? De gedachte moet zijn geweest dat het product, als het helder was omschreven, niet zou worden afgenomen.
Communicatie betreft niet alleen de relatie tekst-ontvanger. Ook de relatie opsteller-tekst is van belang, en zou juridisch een rol moeten spelen. Er zijn (vooral oudere) effectenleasebrochures waarbij het geen twijfel lijdt dat de opsteller van de tekst er alles aan heeft gedaan om de essenties van de overeenkomst te verdoezelen. Waar woorden als “rente” en “lening” eenvoudig gebruikt hadden kunnen worden om die essentie te beschrijven, zijn ze vermeden. Om dan beslissend te achten of de lezer, als hij of zij een gemiddeld begrip had en de nodige moeite nam, wel had kunnen begrijpen dat van beleggen met geleend geld sprake was, gaat mij te ver. Als essentialia worden verhuld, overschrijdt men mijns inziens de grens van aanvaardbare werving. Waarom zou een dergelijke handelwijze niet misleidend zijn? Misleiden is een activiteit! De gedachte van de opsteller van de tekst kan toch alleen zijn geweest dat het product, indien het helder was omschreven, niet of minder zou worden afgenomen? Daarbij is ook nog van belang dat aanbieders van effectenleaseproducten deze met intensieve reclamecampagnes in de markt hebben gezet, en daarbij ook het niet met beleggen vertrouwde publiek hebben weten te bereiken. Zeker niet van iedere afnemer mocht het begrip van de gemiddelde consument worden verwacht en het lezen van contracten is niet iedereen gegeven. Hetzelfde geldt voor het kritisch benaderen van tussenpersonen.
Effectenlease, the Saga Continues - pagina 61
EduP krijgt natuurlijk niet altijd gelijk (ook die Saga Continues ! ), maar net als ik heeft hij op een aantal vlakken vaak vele jaren later alsnog gelijk gekregen, zoals bij de toekenning van wettelijke rente. Een goed voorbeeld waar EduP in het citaat hierboven op zou hebben kunnen doelen, is deze geruststellende brief met Kerst 2001 over opbouw van kapitaal via het AEGON GarantieFonds in combinatie met het spaaradvies van (de adviseur van) Spaarbeleg, de spaarspecialist!
"U weet wellicht dat uw kapitaal wordt opgebouwd via het AEGON GarantieFonds."

Plaats reactie