LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Accountantskamer geeft oordeel Sprintplan

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Accountantskamer geeft oordeel Sprintplan

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

Dames en heren consumenten,

Maandag heeft de Accountantskamer te Zwolle een opvallende uitspraak gedaan.
Alle klachten tegen de betrokken registeraccountant zijn ongegrond verklaard.

Maar lezend tussen de regels door valt op, dat die Accountantskamer onderschrijft het oordeel van de betrokken accountant, dat blijkens de inhoud van de jaarverslagen (in de jaarverslagen zijn opgenomen de jaarrekeningen met de toelichtingen daarop), het Sprintplan-beleggingsfonds Spaarbeleg / Aegon Garantiefonds niet heeft belegd in obligaties.

"2.3 Klager heeft betrokkene in mei 2011 gevraagd daarnaar een onderzoek te doen aan de hand van door klager ter beschikking gestelde documenten, waaronder jaarrekeningen, een prospectus en een financiële bijsluiter. Die opdracht heeft betrokkene op 18 mei 2011 aan klager bevestigd. Dit heeft geleid tot een rapport ‘eerste fase’ van 18 juni 2011, dat definitief is uitgebracht op 24 juni 2011. Klager heeft daarover op 28 juni 2011 een aanvullende vraag gesteld, die op 29 juni 2011 werd geherformuleerd. Uiteindelijk heeft betrokkene op 29 juni 2011 gesteld dat hij het als volgt zou kunnen formuleren: ‘Uit de bewoordingen gebezigd in de jaarverslagen t/m 2002 kan niet worden afgeleid dat met betrekking tot deze Portefeuilles is belegd in ‘echte’ obligaties’. Een en ander heeft vervolgens geleid tot een aanvullend rapport van 11 augustus 2011."

"4.8 Betrokkene is in het onderhavige geval voorzichtiger geweest dan klager had gewenst. De beantwoording van klagers vragen door betrokkene luidde in essentie:

- in zijn rapport van 24 juni 2011 - :

i. dat de door [C] in de civiele procedure ingenomen stelling ‘dat circa 80% van de belegging in het Garantiefonds wordt gedaan in obligaties’ niet kan worden afgeleid uit / kan worden onderbouwd door de in het onderzoek (van betrokkene) betrokken informatie/documenten;".

(Met [C] wordt Aegon Bank N.V. bedoeld, IlM)

De betrokken accountant heeft ook de jaarrekeningen onderzocht:

"2.3 Klager heeft betrokkene in mei 2011 gevraagd daarnaar een onderzoek te doen aan de hand van door klager ter beschikking gestelde documenten, waaronder jaarrekeningen, een prospectus en een financiële bijsluiter.".

De Accountantskamer oordeelt de hiervoor geciteerde bevindingen van de betrokken accountant ok, immers oordeelt de Accountantskamer die bevindingen niet onjuist of onvolledig.

Logica leert ons dan, dat de Accountantskamer -impliciet- onderschrijft het oordeel van de betrokken accountant, dat blijkens de jaarrekeningen t/m 2002 "met betrekking tot deze Portefeuilles niet is belegd in ‘echte’ obligaties’".

Gek, want in het prospectus 1999 onder het kopje "5. Fiscale aspecten", en blijkens navolgende Financiële Bijsluiter zou via het Sprinplan in het Garantiefonds worden belegd, terwijl vanuit dat Garantiefonds voor ongeveer 80% van ongeveer 1,7 miljard EURO zou worden belegd in obligaties.

Financiële Bijsluiter hier:

http://www.stichting-gesp.nl/toon.docum ... f&type=pdf

Op p. 3 van die bijsluiter in het midden links staat het volgende:

"Het AEGON GarantieFonds belegt in opties en obligaties en wel zodanig dat op de expiratiedatum van de portefeuille de waarde van de beleggingen gelijk is aan het bedrag van de lening vermeerderd met de lening vermenigvuldigd met het stijgingspercentage van de Samengestelde Index. Bij de inkoop van deze belegging streeft AEGON er naar de prijs hiervoor gelijk te stellen aan het geleende bedrag waarbij eventuele hogere of lagere prijzen voor rekening en risico van AEGON zijn.".

Uitspraak hier:

http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/acc ... KN_2015_10

wilfredo
Berichten: 27
Lid geworden op: 18 okt 2011 09:20
Locatie: wageningen

Re: Accountantskamer geeft oordeel Sprintplan

Ongelezen bericht door wilfredo »

Thanx voor het delen van deze info! op naar 24 februari!

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Accountantskamer geeft oordeel Sprintplan

Ongelezen bericht door peewee »

Tja en die financiële bijsluiter is aan vermoedelijk 90% van de Sprintplan deelnemers niet eens voorgelegd, want pas vanaf 2002 verplicht.
Wanneer men afgaat op de meestgebruikte folder van het Sprintplan dan is dit product ''iets'' wat het ongeveer midden houdt tussen een spaarrekening en een spaarplan. ''Vindt u een spaarrekening te weinig rente opleveren en een spaarplan (bedoeld is dan een Koersplan achtig product) te lang duren, dan is het Sprintplan iets voor U''. Zo staat deze volstrekt misleidende zin letterlijk in deze folder.
Nu maar hopen dat het Gerechthof Amsterdam eindelijk eens loskomt van de eerder vertoonde vooringenomenheid (lees: de door rechter C. uitgezette lijnen tot het feitelijk wegpoetsen van de schadeclaims van circa 95 % van de belazerden).

We gaan het zien straks op 24 februari. Eindelijk een vonnis waarmee na bijna 12 jaar deze slepende en onverkwikkelijke misleidingszaak kan worden opgelost of toch weer een marginale beleidswijziging in de jurisprudentie die feitelijk alleen een Pyrrhus overwinning oplevert?

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Accountantskamer geeft oordeel Sprintplan

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

.
Laatst gewijzigd door Isa(a)c le Maire op 13 mei 2015 10:04, 2 keer totaal gewijzigd.

ClaimConcept
Berichten: 1662
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Accountantskamer geeft oordeel Sprintplan

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

peewee schreef:We gaan het zien straks op 24 februari. Eindelijk een vonnis waarmee na bijna 12 jaar deze slepende en onverkwikkelijke misleidingszaak kan worden opgelost of toch weer een marginale beleidswijziging in de jurisprudentie die feitelijk alleen een Pyrrhus overwinning oplevert?
U vergeet een smaak: geen overwinning, ook niet die van Pyrrhus...

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Accountantskamer geeft oordeel Sprintplan

Ongelezen bericht door peewee »

@Claimconcept,

Gezien de elementen die de voorbije 3 jaar -naar ik heb begrepen; ook op dit forum- zijn ingebracht in rechtszaak, zou een volledig debacle, dat wil zeggen dezelfde uitkomst als die van Gesp of Leaseproces, en (sinds de recente beleidsomslag bij KIFID) die van Claimconcept, bewijs leveren van rechtsmanipulatie door de rechtspraak.
Naar ik heb begrepen uit mijn contactennetwerk, zal zoiets alleen maar tot verharding en verbreding van de rechtsstrijd leidden. Het lijkt mij niet dat VC&G dan met de staart tussen de benen afdruipt. Nog in 2011 is mij verduidelijkt dat de strijd pas over is NADAT de aangesloten gedupeerden op een rechtvaardige wijze door Aegon zijn schadeloos gesteld. Voor de minderjarigen is dit gelukt, zelfs tot 160% van de verliezen. Nu de meerderjarigen nog.

Overigens is er na het appelarrest uiteraard nog cassatie mogelijk en waarschijnlijk.

Eerst maar even de 24e afwachten.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Accountantskamer geeft oordeel Sprintplan

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

En wat is bij een Garantiefonds de normale verhouding indexopties versus (nul coupon) obligaties?

Normaal wordt maximaal 2 a 3% van het geld gebruikt voor een éénjaarsindexoptie.
97 a 98% van het geld wordt dan gebruikt voor obligaties (of andere vastrentende waarden).
De op de obligaties na één jaar ontvangen rente wordt gebruikt om de volgende éénjaarsindexoptie aan te schaffen.

Geen obligaties aangekocht.

97 a 98%... dus er is bij het Sprintplan jaarlijks maar 2 a 3% van de lening daadwerkelijk gebruikt.
En u betaalde 8% per jaar. En de obligatie leverde per jaar maximaal ongeveer 4% rente op.

4%? Maar 8% betaald minus 4% ontvangen, dat is toch sowieso een verlies van 4% per jaar, ook na aftrek van IB?

Oplossing?
Obligatie simpelweg niet aankopen.
Deel lening voor obligaties niet gebruikt.
Door u betaalde rente op dit deel van de lening nodeloos en dus (economisch) nutteloos betaald.

8 minus 2 = 6% winst voor Aegon Bank zonder gebruik van eigen of ingeleend vermogen.
8 minus 3 = 5% winst voor Aegon Bank zonder gebruik van eigen of ingeleend vermogen.
Laatst gewijzigd door Isa(a)c le Maire op 11 mei 2015 15:09, 2 keer totaal gewijzigd.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Accountantskamer geeft oordeel Sprintplan

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

"4.8 Betrokkene is in het onderhavige geval voorzichtiger geweest dan klager had gewenst. De beantwoording van klagers vragen door betrokkene luidde in essentie:

- in zijn rapport van 24 juni 2011 - :

i. dat de door [C] in de civiele procedure ingenomen stelling ‘dat circa 80% van de belegging in het Garantiefonds wordt gedaan in obligaties’ niet kan worden afgeleid uit / kan worden onderbouwd door de in het onderzoek (van betrokkene) betrokken informatie/documenten;

- in zijn rapport van 15 februari 2012 - :

ii. dat de beschikbaar gestelde informatie onvoldoende is voor beantwoording van diverse vragen;

iii. dat hij niet kan bevestigen dat [C] niet zorgvuldig heeft gehandeld maar ook niet kan bevestigen dat [C] zorgvuldig heeft gehandeld;

iv. dat hij niet met zekerheid kan antwoorden dat [C] in echte aandelen heeft belegd, dat wel gesteld kan worden dat uit de beschikbare informatie niet is gebleken dat er in echte aandelen / obligaties is belegd en dat er meerdere aanwijzingen zijn dat er kennelijk niet is belegd in aandelen en obligaties;".

http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/acc ... KN_2015_10

Tot zover.


Gesloten