Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
12 jul 2019 12:09
ClaimConcept schreef:
10 mei 2019 09:55
Gerechtshof Den Haag zal nu in juli 2019 uitspraak doen in het hoger beroep op ECLI:NL:RBDHA:2017:11807
Collectieve actie PAL tegen Aegon over aandelenleaseproduct Sprintplan, na eerder door anderen gevoerde collectieve acties over dit product. PAL wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat er geen gronden zijn voor de door artikel 305a BW geboden aanvullende rechtsbescherming.

Ik blijf herhalen: de sleutel ligt niet bij massaclaims, maar bij massa's claims!

De aanhouder wint!
Jelle Terpstra ( Het ClaimConcept ® sinds 2011)

De uitspraak is wederom uitgesteld, dit keer tot 27 augustus 2019 (Bron: Platform Aandelenlease/ConsumentenClaim)

Weer uitstel, nu tot eind oktober 2019 (Bron: Platform Aandelenlease/ConsumentenClaim)

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
24 jul 2019 12:47
Uitspraak 2013-332, Commissie Wortel schreef:4.1.5. De Commissie verwerpt deze stelling van Aegon. Aegon heeft ter zitting desgevraagd beaamd dat sprake is van een zogenaamde 3:305 a BW procedure en dat Consument zelf in die procedure niet als procespartij optreedt.

Het is definitief finito met SprintPlan bij consumentenklachtloket Kifid. Aegon hoeft niet eens meer inhoudelijk verweer te voeren, de laatste van maar liefst 11 kantjes is van 11 juni 2019. Voor de vorm mocht klager nog even reageren op de behandelbaarheid:
28 aug 2019, ClaimConcept schreef:Het beleidsbesluit van 2 juli 2019 van de Geschillencommissie beperkt de toegang van consumenten tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting aanzienlijk en is aldus uit hoofde van artikel 3 lid 4 Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten, een verboden procedurevoorschrift. En daarmee (in)direct de verantwoordelijkheid van onze Minister van Financiën.
Gelet op het principiële karakter verzoeken wij de Geschillencommissie dan ook nadrukkelijk om op de voet van artikel 2 lid 2 sub a van het Reglement Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening hoger beroep open te stellen bij de Commissie van Beroep.

Nederlands recht, Europees recht én het eigen Kifid-reglement worden domweg zonder enige motivering genegeerd
05 sep 2019, Kifid Commissie Van Emden/De Bie schreef:4.4 De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 4 januari 2006 (ECLI:NL:RBUTR:2006:AU8964) voor recht verklaard dat Aegon onrechtmatig heeft gehandeld door het niet doen van onderzoek naar de bekendheid van deelnemers, die in de periode van 1 januari 1997 tot en met 1 juli 2002 (SprintPlan) effectenleaseovereenkomsten hebben gesloten met de Bank, met de risico’s van de (SprintPlan) effectenlease-overeenkomsten
4.5 De Commissie is van oordeel dat wanneer in een collectieve procedure een inhoudelijke beslissing is gegeven door de rechtbank en een daarbij betrokken consument daarna een klacht indient bij Kifid, het bepaalde in artikel 2.1 onder b van het reglement geldt. Er is immers een beslissing van een rechter, die ook betrekking heeft op de individuele klacht van de Consument. Het is dus niet van belang of de consument rechtstreeks als eiser is opgetreden of zich heeft aangesloten bij een collectieve actie als bedoeld in artikel 3:305a BW.
4.7 Een beroep op oudere uitspraken van de Commissie, waarin anders is besloten slaagt derhalve niet. Alle overige door Consument aangedragen argumenten leiden niet tot een ander oordeel.

Nee Geschillencommissie Kifid, zo'n algemene verklaring voor recht in een collectieve procedure kan per definitie nooit een individuele inhoudelijke beslissing zijn! Nu naar de iets duurdere kantonrechter, maar dan voor (opr)echte individuele inhoudelijke rechtspraak!

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
09 sep 2019 12:04
Nee Geschillencommissie Kifid, zo'n algemene verklaring voor recht in een collectieve procedure kan per definitie nooit een individuele inhoudelijke beslissing zijn! Nu naar de iets duurdere kantonrechter, maar dan voor (opr)echte individuele inhoudelijke rechtspraak!

Gedupeerden worden zo gedwongen om eerst zo'n € 100 te betalen aan de deurwaarder voor het uitbrengen van de dagvaarding en daarna nog € 486 griffiegeld aan de rechtbank zelf. Kosten die je bij winst weer terugkrijgt, maar toch.

Ik begrijp werkelijk niet waar de publieke verontwaardiging blijft over dit optreden van de Geschillencommissie Kifid. Neem nou Uitspraak 2019-617 van Commissie Van Emden/De Bie op 28 augustus 2019
Klacht ontvangen op : 7 april 2015
Datum uitspraak : 28 augustus 2019
4.1 Consument heeft zijn klacht op 12 juni 2014 bij de Ombudsman ingediend.

De laatste proceshandeling dateert van 7 december 2016! Toch niet normaal?

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
11 sep 2019 15:45
Ik begrijp werkelijk niet waar de publieke verontwaardiging blijft over dit optreden van de Geschillencommissie Kifid. Neem nou Uitspraak 2019-617 van Commissie Van Emden/De Bie op 28 augustus 2019

De klacht is bij de Ombudsman ingediend op 12 juni 2014, ná Uitspraak 2013-332 d.d. 15 november 2013 van Commissie Wortel
4.1.4. Ten aanzien van de Sprintplan overeenkomst heeft Aegon gesteld dat de Commissie de klacht daarover niet in behandeling kan nemen op grond van artikel 14 lid 1 sub b van het Reglement. Gelet op de omstandigheid dat Consument zich in 2005 heeft aangesloten bij de Vereniging Consument en Geldzaken en deze vereniging over voornoemd product een juridische procedure tegen Aegon aanhangig heeft gemaakt die nog niet is afgerond, dient de klacht erover niet ontvankelijk te worden verklaard, aldus Aegon.
4.1.5. De Commissie verwerpt deze stelling van Aegon. Aegon heeft ter zitting desgevraagd beaamd dat sprake is van een zogenaamde 3:305 a BW procedure en dat Consument zelf in die procedure niet als procespartij optreedt.

en bij de Geschillencommissie kort vóór Uitspraak 2015-121 d.d. 15 april 2015, ook Commissie Wortel (raadsheer Hoge Raad)
4.3. In de gerechtelijke procedure die reeds is gevoerd is Consument niet zelf als procespartij opgetreden, maar is de Stichting Spirit namens een groot aantal Sprintplan gedupeerden opgetreden. Er zijn daarbij geen persoonlijke omstandigheden over deze afzonderlijke gedupeerden aangevoerd.
Bovendien is kenmerkend voor een procedure die door een Stichting namens een groot aantal gedupeerden wordt aanhangig gemaakt dat daarin geen in een geldsom uitgedrukte vordering tot schadevergoeding kan worden ingesteld en/of toegewezen.

Anno nu noodsprongen van de Voorzitter (aangesteld door de Minister van Financiën), of gewoon de Secretaris als spin in het web?

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
13 sep 2019 09:07
en bij de Geschillencommissie kort vóór Uitspraak 2015-121 d.d. 15 april 2015, ook Commissie Wortel (raadsheer Hoge Raad)

Correctie: Uitspraak GC-2013-332 is van Commissie Wortel/Leyh (Wortel is raadsheer Hoge Raad), maar Uitspraak 2015-121 is van Commissie Hendrikse/Guijt (Hendrikse is directeur Universiteit Amsterdam Centre for Insurance Studies ACIS).

In desbetreffende uitspraak wordt de klacht weliswaar inhoudelijk behandeld, maar ook afgewezen. Commissie Hendrikse/Guijt presteerde het om een niet-bestaande brief op te voeren, foute advisering niet meer mee te wegen, het bruto maandinkomen als netto te presenteren en geen berekening te maken van de (on)aanvaardbaar zware last

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

26 juni 2019, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: Collectief klagen gaat niet samen met klagen bij Kifid
26 juni 2019, Kifid schreef:Uitzondering
Er is één uitzondering. Wanneer een klager zich definitief en onvoorwaardelijk heeft teruggetrokken uit een collectieve procedure vóórdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan, dan is art. 2.1 van het reglement niet van toepassing.
ClaimConcept schreef:
13 sep 2019 09:07
Ik begrijp werkelijk niet waar de publieke verontwaardiging blijft over dit optreden van de Geschillencommissie Kifid.
Neem nou Uitspraak 2019-617 van Commissie Van Emden/De Bie op 28 augustus 2019
(..)
De klacht is bij de Ombudsman ingediend op 12 juni 2014, ná Uitspraak 2013-332 d.d. 15 november 2013
(..)
en bij de Geschillencommissie kort vóór Uitspraak 2015-121 d.d. 15 april 2015

Krijg nou wat. De data kwamen mij bekend voor, dus het archief in. Blijkt het uitspraak GC-15-00158 van klager Z, die zelf nog niet op de hoogte is/was! Die zich in 2015 definitief en onvoorwaardelijk heeft onttrokken aan de 3:305a BW procedures...
ClaimConcept schreef:
22 mei 2015 10:35
Dit terwijl bij Kifid voor onttrekking aan dergelijke collectieve procedures een speciale Verklaring art. 14.1 sub C bestaat!

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
18 sep 2019 09:40
Krijg nou wat. De data kwamen mij bekend voor, dus het archief in. Blijkt het uitspraak GC-15-00158 van klager Z, die zelf nog niet op de hoogte is/was! Die zich in 2015 definitief en onvoorwaardelijk heeft onttrokken aan de 3:305a BW procedures...

Zo moe van. Uitspraak 2019-617 van Commissie Van Emden/De Bie d.d. 28 augustus 2019 is hoogstwaarschijnlijk inderdaad het (voorlopig) slotakkoord van klager Z bij Kifid, we hebben inmiddels het volledige klachtdossier en de originele ondertekende uitspraak bij de Voorzitter opgevraagd.

Radar
Site Admin
Berichten: 4892
Lid geworden op: 22 apr 2004 10:56

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door Radar »

Beste forummers,

We hebben enkele offtopic-berichten verwijderd. Houd je bijdrage s.v.p. inhoudelijk relevant.

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
28 aug 2019 13:48
ClaimConcept schreef:
12 jul 2019 12:09
Gerechtshof Den Haag zal nu in juli 2019 uitspraak doen in het hoger beroep op ECLI:NL:RBDHA:2017:11807
Ik blijf herhalen: de sleutel ligt niet bij massaclaims, maar bij massa's claims!

Weer uitstel, nu tot eind oktober 2019 (Bron: Platform Aandelenlease/ConsumentenClaim)

De uitspraak van Gerechtshof Den Haag is weer aangehouden, nu tot eind december 2019

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
11 sep 2019 15:45
Gedupeerden worden zo gedwongen om eerst zo'n € 100 te betalen aan de deurwaarder voor het uitbrengen van de dagvaarding en daarna nog € 486 griffiegeld aan de rechtbank zelf. Kosten die je bij winst weer terugkrijgt, maar toch.

De individuele dagvaarding tegen Aegon over SprintPlan
In november 2000 heeft de adviseur van Spaarbeleg - Van Koesveld Sparen - aan eiser het SprintPlan als het ultieme spaarplan geadviseerd zonder ook maar te reppen over de kans op 0 of zelfs verlies van de volledige spaarinleg: Van ƒ 0,- naar ƒ28.588 in 5 jaar!
Op 21 november 2000 heeft Van Koesveld Sparen bij Spaarbeleg een order geplaatst voor het SprintPlan. Van Koesveld Sparen heeft hiertoe het inschrijfformulier SprintPlan aan Spaarbeleg gestuurd en bij de uitreiking van SprintPlan nogmaals de fraaie vooruitzichten benadrukt

Het uitvoerige verweer van Aegon, kampioen Woekerpolis
8.13 Enkel uit de inschrijfformulieren en de brief van Van Koesveld volgt de betrokkenheid van Van Koesveld bij de totstandkoming van het Sprintplan. Betrokkenheid impliceert echter enkel dat Van Koesveld als cliëntenremisier heeft gehandeld en impliceert geen beleggingsadvies of overschrijding van de bevoegdheden als cliëntenremisier door Van Koesveld.
Dat Van Koesveld op het inschrijfformulier werd aangeduid als ‘adviseur’, betreft geen juridische kwalificatie van de dienstverlening. Menig klant zou met zijn oren staan te klapperen indien Aegon zou hebben verwezen naar diens ‘cliëntenremisier’.

Menig klant zou met zijn oren staan klapperen indien Aegon meteen zou hebben uitgelegd dat
3.1 Het Sprintplan was een product waarbij Aegon een lening verstrekte aan de deelnemers van het Sprintplan

Ik denk dat Aegon Bank eind vorige eeuw dan geen enkel Aandelenlease/Effectenlease/SprintPlan/Vliegwiel zou hebben verkocht!

En de adviseur al evenmin

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
12 jul 2019 12:09
Gerechtshof Den Haag zal nu in juli 2019 uitspraak doen in het hoger beroep op ECLI:NL:RBDHA:2017:11807

De uitspraak van gerechtshof Den Haag is opnieuw aangehouden, nu tot 11 februari 2020 (Bron: Platform Aandelenlease)

Ik blijf herhalen: de sleutel ligt niet bij massaclaims, maar bij massa's claims!

Joepie Joepie
Berichten: 1147
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

Verzekeraars kiezen voor individueel schikken, collectief rekken

www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws ... -101120661

"In beweging": Kifid stimuleert bemiddelresultaten

www.amweb.nl/financiele-planning/blog/2 ... -101120504

jonis
Berichten: 1881
Lid geworden op: 23 okt 2007 01:45

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door jonis »

Joepie Joepie schreef:
19 dec 2019 14:52
Verzekeraars kiezen voor individueel schikken, collectief rekken

www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws ... -101120661

"In beweging": Kifid stimuleert bemiddelresultaten

www.amweb.nl/financiele-planning/blog/2 ... -101120504
Ik ga voor minimaal het beoogde eindkapitaal tegenwoordig met deze woekerrendementen.

Joepie Joepie
Berichten: 1147
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

jonis schreef:
19 dec 2019 17:05
Ik ga voor minimaal het beoogde eindkapitaal tegenwoordig met deze woekerrendementen.
dat doe ik morgen ook weer!!!

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

jonis schreef:
19 dec 2019 17:05
Ik ga voor minimaal het beoogde eindkapitaal tegenwoordig met deze woekerrendementen.
@jonis, hoe ver ben je met procederen? Heel benieuwd naar je individuele vonnis!

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
21 nov 2019 16:32
ClaimConcept schreef:
11 sep 2019 15:45
Gedupeerden worden zo gedwongen om eerst zo'n € 100 te betalen aan de deurwaarder voor het uitbrengen van de dagvaarding en daarna nog € 486 griffiegeld aan de rechtbank zelf. Kosten die je bij winst weer terugkrijgt, maar toch.

De individuele dagvaarding tegen Aegon over SprintPlan
(..)
Het uitvoerige verweer van Aegon, kampioen Woekerpolis

Hoe reageer je op een verweer van 32 kantjes waarin wereldkampioen woekerpolis Aegon vooral met hagel schiet? Wij kozen voor kort maar krachtig, met aanvullend bewijs voor onze stellingen en ons motto "Had ie het geweten, dan had ie het niet gedaan"
9. Van Koesveld Sparen, logisch dat de consument op het verkeerde been is gezet: “Dé financiële architecten voor u, een dienstverlenend bedrijf in Barneveld met als specialisatie “beleggen op maat”’” , “Dus komt u bij ons voor beleggen – hypotheken – pensioenen – sparen met een verantwoord hoog rendement” , “Daag ons uit, overtuig uzelf en ervaar wat “beleggen zonder zorgen” voor u kan betekenen.”.
15. In strijd met de wettelijke bepaling rond cliëntenremisiers, was de rol van de adviseur zeker nog niet uitgespeeld na het aanleveren van het inschrijfformulier of na het uitreiken van het certificaat SprintPlan, zoals Aegon onder meer onder randnummer 10.7 wil doen geloven. De tussenpersoon kreeg niet meteen aanbrengprovisie voor het inschrijfformulier, maar - net als bij het product Vliegwiel (Productie 17, Interne Logistiek Effectenlease) - kreeg hij pas contractprovisie na de daadwerkelijke ingangsdatum
Ook daarna verwees Aegon in de standaardbrief bij aanvang naar de adviseur als vraagbaak voor SprintPlan (Productie 18): “Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur. Wat [eiser] ook daadwerkelijk heeft gedaan.
16. En wat doet een adviseur anders dan adviseren? Niet alleen bij aanvang, ook gedurende de looptijd verwees Aegon in de standaardbrief bij beëindiging naar diezelfde adviseur (Productie 19): “Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw tussenpersoon Hoezo “Geen wetenschap van Aegon”?
17. Had [eiser] het geweten, dan had hij het niet gedaan. Adviseur (oh nee, sorry: "cliëntenremisier", klantaanbrenger) Nico van Koesveld zelf voelt zich overigens kennelijk ook uitermate bezwaard en heeft dit in 2017 naar aanleiding van de collectieve procedures van VCG en Platform Aandelenlease desgevraagd ook geuit in de vakpers, in het Assurantie Magazine van 14 april 2017 (Productie 20):

"De adviseur uit Barneveld heeft naar eigen zeggen de samenwerking met Aegon in 2006 juist verbroken omdat zijn kritische vragen over het aandelenleaseproduct niet in goede aarde vielen bij de verzekeraar” , “Later, toen Aegon meer duidelijkheid moest geven over het product en zij dit nalieten, zijn wij ermee gestopt. Ik betwijfel of de belegging er wel daadwerkelijk was. Wij kregen daar geen antwoord op.

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
18 dec 2019 23:21
ClaimConcept schreef:
12 jul 2019 12:09
Gerechtshof Den Haag zal nu in juli 2019 uitspraak doen in het hoger beroep op ECLI:NL:RBDHA: 2017:11807
(..)
Ik blijf herhalen: de sleutel ligt niet bij massaclaims, maar bij massa's claims!

In de collectieve actie van Platform Aandelenlease met ConsumentenClaim over SprintPlan, de langverwachte uitspraak op 4 februari 2020 ECLI:NL:GHDHA: 2020:102 van gerechtshof Den Haag.

PAL is wel degelijk ontvankelijk als collectief en er is geen sprake van collectieve verjaring. Het hof ziet echter geen algemene beleggingsgebreken, net als VCG krijgt ook PAL inhoudelijk weer geen gelijk over vermeende misleiding
31. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat is komen vast te staan dat PAL beschikt over een voldoende belang om een collectieve actie als bedoeld in artikel 3:305a BW te kunnen voeren.
36. Uit het voorgaande volgt dat de klacht tegen het oordeel van de rechtbank dat de verjaringstermijn voor alle deelnemers aan het SprintPlan uiterlijk in 2007 is gaan lopen slaagt. Dit betekent, zoals PAL terecht heeft aangevoerd, dat de rechtbank niet had kunnen overwegen dat PAL niet ontvankelijk is omdat Aegon een geslaagd beroep op verjaring zou kunnen doen in alle procedures tussen Aegon en individuele deelnemers.
41. Het hof overweegt als volgt. In de VCG-procedure heeft het hof Amsterdam uitvoerig onderzoek gedaan naar de vraag hoe Aegon het SprintPlan daadwerkelijk heeft vormgegeven en uitgevoerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden mede naar aanleiding van het door VCG ingenomen standpunt dat het SprintPlan op grond van in die procedure aangevoerde argumenten onnodig duur is
44. Het hof overweegt dat deze rapporten een weerslag zijn van grondig en deskundig uitgevoerde onderzoeken naar de structuur en werking van het SprintPlan. Het hof acht de hiervoor weergegeven conclusies overtuigend gemotiveerd en neemt deze over. Het SprintPlan is, kort gezegd, een goed functionerend garantieproduct.
Slotsom
57. Het hof acht zich voldoende voorgelicht en ziet geen aanleiding om een deskundigenbericht te gelasten. Het hof gaat aan de bewijsaanbiedingen voorbij, omdat deze niet ter zake dienend dan wel onvoldoende gespecificeerd zijn.
De grieven treffen doel. Het hof zal het bestreden vonnis vernietigen en PAL ontvankelijk verklaren in haar vorderingen. Het hof zal [echter] de vorderingen afwijzen. Gelet op de uitkomst van het geding in hoger beroep zal de kostenveroordeling in de eerste aanleg worden bekrachtigd en zal PAL als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

Ik val maar weer in herhaling: de sleutel ligt niet bij massaclaims, maar bij massa's claims!
54. (..) De meer specifiek op de omstandigheden van het geval toegespitste vraag of de tussenpersoon en/of cliëntenremisier in strijd met artikel 7 Wte (oud) adviseerde aan de deelnemers en/of orders doorgaf en/of bemiddelde zonder vergunning ex artikel 7 Wte (oud) is afhankelijk van ter zake dienende omstandigheden en leent zich niet voor een collectieve actie.

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ConumentenClaim: Gemengde gevoelens over uitspraak SprintPlan
Op 4 februari 2020 heeft het hof Den Haag uitspraak gedaan in de Sprintplanprocedure en de vorderingen van de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) afgewezen. ConsumentenClaim voerde deze procedure namens PAL. Ondanks de afwijzing bevat de uitspraak ook hele positieve elementen. Zo bepaalde het hof dat er geen sprake is van verjaring. Dit betekent dat iedereen met een Sprintplan een geldige vordering heeft (deelname is nog steeds mogelijk). Ook bevestigt het hof dat als de overeenkomst is afgesloten op advies van een tussenpersoon de klant recht heeft op volledige schadevergoeding. Dit werd ook al eerder door ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, bepaald. Verder legt PAL zich niet neer bij het oordeel van het hof en vindt dat ook als het Sprintplan niet via een tussenpersoon is afgesloten, klanten volledig gecompenseerd moeten worden. PAL is daarom van plan om de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad. Lees hier de samenvatting van de uitspraak.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 februari 2020

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Ook op de website van Platform Aandelenlease inmiddels een update met dezelfde strekking:
PAL legt zich niet neer bij het oordeel van het hof en vindt dat ook als het Sprintplan niet via een tussenpersoon is afgesloten, klanten volledig gecompenseerd moeten worden. PAL is daarom van plan om de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad.

Wel jammer dat onze collega's dit forum niet gebruiken om gedupeerden van SprintPlan te informeren.

ClaimConcept
Berichten: 1664
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease AEGON SprintPlan: Finish?

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
22 jan 2020 14:53
Hoe reageer je op een verweer van 32 kantjes waarin wereldkampioen woekerpolis Aegon vooral met hagel schiet? Wij kozen voor kort maar krachtig, met aanvullend bewijs voor onze stellingen en ons motto "Had ie het geweten, dan had ie het niet gedaan"
9. Van Koesveld Sparen, logisch dat de consument op het verkeerde been is gezet: “Dé financiële architecten voor u, een dienstverlenend bedrijf in Barneveld met als specialisatie “beleggen op maat”’” , “Dus komt u bij ons voor beleggen – hypotheken – pensioenen – sparen met een verantwoord hoog rendement” , “Daag ons uit, overtuig uzelf en ervaar wat “beleggen zonder zorgen” voor u kan betekenen.”.
15. In strijd met de wettelijke bepaling rond cliëntenremisiers, was de rol van de adviseur zeker nog niet uitgespeeld na het aanleveren van het inschrijfformulier of na het uitreiken van het certificaat SprintPlan, zoals Aegon onder meer onder randnummer 10.7 wil doen geloven. De tussenpersoon kreeg niet meteen aanbrengprovisie voor het inschrijfformulier, maar - net als bij het product Vliegwiel (Productie 17, Interne Logistiek Effectenlease) - kreeg hij pas contractprovisie na de daadwerkelijke ingangsdatum
Ook daarna verwees Aegon in de standaardbrief bij aanvang naar de adviseur als vraagbaak voor SprintPlan (Productie 18): “Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur. Wat [eiser] ook daadwerkelijk heeft gedaan.
16. En wat doet een adviseur anders dan adviseren? Niet alleen bij aanvang, ook gedurende de looptijd verwees Aegon in de standaardbrief bij beëindiging naar diezelfde adviseur (Productie 19): “Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw tussenpersoon Hoezo “Geen wetenschap van Aegon”?
17. Had [eiser] het geweten, dan had hij het niet gedaan. Adviseur (oh nee, sorry: "cliëntenremisier", klantaanbrenger) Nico van Koesveld zelf voelt zich overigens kennelijk ook uitermate bezwaard en heeft dit in 2017 naar aanleiding van de collectieve procedures van VCG en Platform Aandelenlease desgevraagd ook geuit in de vakpers, in het Assurantie Magazine van 14 april 2017 (Productie 20):

"De adviseur uit Barneveld heeft naar eigen zeggen de samenwerking met Aegon in 2006 juist verbroken omdat zijn kritische vragen over het aandelenleaseproduct niet in goede aarde vielen bij de verzekeraar” , “Later, toen Aegon meer duidelijkheid moest geven over het product en zij dit nalieten, zijn wij ermee gestopt. Ik betwijfel of de belegging er wel daadwerkelijk was. Wij kregen daar geen antwoord op.

In navolging van de Hoge Raad en gerechtshof Den Haag over Dexia, nu een vernietigd vonnis op 4 maart 2020 bij rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA: 2020:1817 over Aegon Vliegwiel, wat ook toepasbaar kan zijn op SprintPlan!
De kantonrechter merkt de werkwijze van de tussenpersoon aan als a) bemiddeling bij de totstandkoming van een beleggingsovereenkomst, b) het doorgeven van een effectenorder (door het insturen van het aanvraagformulier) en c) advisering over de aanschaf van een concreet aandelenleaseproduct.

Plaats reactie