LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Uitspraak Koersplan

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom spaarbeleg / sprintplan.
Beijing2008
Berichten: 103
Lid geworden op: 19 apr 2009 20:30

Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door Beijing2008 »

Uitspraak 27 juli, mogelijkheid tot deelname aan de groepsclaim uiterlijk 25 juli Koersplandewegkwijt.nl

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door Piet »

Op 26 juli 2011 deed het gerechtshof Amsterdam uitspraak in de zaak van Stichting Koersplan de weg kwijt tegen Aegon over het Koersplan.
Hier de link naar de uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR2836

Groeten,
Piet

Beijing2008
Berichten: 103
Lid geworden op: 19 apr 2009 20:30

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door Beijing2008 »

Heb het hele verhaal doorgeworsteld, en petje af, op de meeste fronten heeft de Stichting gewonnen.
Ik vraag me alleen af , waarom in de Rechtzaak nergens wordt gesproken over het gigantische verschil tussen de huidige waarde van de Koersplannen, en de berekeningen in de prospectussen van Aegon over historisch, reele en pessimistisch rendement, en dan heb ik het bij een inleg van 100€ per maand vanaf 1995 over verschillen van duizenden Euro's.In 2008 is bijvoorbeeld de waarde gedaald van 11.500 naar 7.500, terwijl de koerswaarde van een aandeel nu net 20€ is, en toen 23,40. De historische, reeele en zelfs pessimistische rendementen zijn vele duizenden hoger dan de huidige waarde.Als het Koersplan in 2015 uitkeert mag ik blij zijn als ik de helft van het pessimistische rendement haal.
Als ik mijn inleg op een spaarrekening had gezet was het rendement meer dan het dubbele geweest als wat er in 2015 wordt uitbetaald.Dan heb ik totaal 24.000 aan inleg betaald, als ik mazzel heb krijg ik ca 13.000€

juwita
Berichten: 879
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door juwita »

@Beijing2008,
Over een tegenvallend beleggingsresultaat met het beleggingsdeel van een Koersplan kan men (juridisch bezien) niet met kans op succes klagen. Dat koersen van beleggingen kunnen dalen en stijgen wordt als een feit van algemene bekendheid verondersteld. Bij een rechter kun je daar dus niet mee aankomen. Dat er met het Koersplan wordt belegd wordt je ook geacht geweten te hebben of had je kunnen weten. Kortom, je kunt alleen een claim indienen over het Koersplan die te maken heeft met misleiding of dwalingveroorzaking over verborgen gehouden kosteninhoudingen of over de te hoge overlijdensrisicopremie. De Stichting Koersplan de weg kwijt lijkt haar pijlen vooral op het laatste (de hoge premie voor de overlijdensrisico) gericht te hebben.

Beijing2008
Berichten: 103
Lid geworden op: 19 apr 2009 20:30

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door Beijing2008 »

Dat besef ik uiteraard, maar als je de cijfers die Aegon , ook nu nog ,aanhoudt, vergelijkt met de werkelijke huidige waarde , staat dat in schril contrast met de werkelijkheid.
Als je in zee gaat met een bedrijf als Aegon,ga je er ook vanuit dat minstens het pessimistisch rendement wordt gehaald.maar zelfs dat wordt al vanaf het begin niet gerealiseerd.
Ik vergeet ook niet dat een Aegon medewerker mij vertelde dat het Equity Fund een 'dood'fonds is, waar dus helemaal niet mee wordt gehandeld,cq dat het 'mandje' niet actief wordt beheerd.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door peewee »

@juwita,
Jouw standpunt dat het rechterlijk oordeel luidt dat aan beleggen nu eenmaal risico's kleven (en dit een feit van algemene bekendheid is), is op zich juist. Maar het is gelijk ook de zwakte in de rechtsspraak tot nu toe. Het is een open deur en dooddoener van jewelste. Waar het echt om gaat is de mate van risico waaraan beleggingsinstellingen (banken/verzekeraars) hun klanten blootstellen. Om risico's te kunnen aanvaarden dient een consument wel geinformeerd te worden over die risico's en de mate waarin hij die loopt. Adequate informatieverschaffing is een condicio sine qua non, om een afgewogen aankoopbeslissing te kunnen nemen. De mate van risico wordt niet zuiver door toeval beheerst. Bovendien wordt de mate van risico sterk beinvloed door kosteninhoudingen. Het gaat bij een beleggingsverzekering nu eenmaal om het productrendement en NIET om het rendement op het beleggingsdeel. Rechters lijken mij gemiddeld genomen behoorlijk dom op het punt van kansberekeningen. Rechters komen in de rechtspraak rond de vele financiele schandalen niet veel verder dan ''natte-vinger-werk'', wat slagen in de lucht en een hoge mate van passiviteit. Ze lijken zich zelfs achter hun lijdelijkheid te verschuilen. Ze geven daarmee ook regelmatig blijk van een ontstellend gebrek aan inzicht in de sluwheid waarmee de financiele sector de voorbije decennia producten heeft ontwikkeld die vooral ten eige bate goed uitpakten voor banken/verzekeraars over de rug van de consument.

Voor Koersplan gedupeerden lijkt hun zaak er nu goed voor te staan. Het tijdens de rechtszaken maar onder de pet houden door Aegon van de wijze waarop Aegon dit product in elkaar heeft geflansd, ging kennelijk zelfs het Gerechtshof te ver. Wel vraag ik mij af waarom de Stichting Koersplan de weg kwijt zich in haar claims beperkt heeft tot de veel te dure overlijdensrisicopremie. Ik durf er wat onder te verwedden dat deze hele kwestie Aegon straks hooguit 100 miljoen gaat kosten. De (onterechte) verdiensten op de misleiding door Aegon met het Koersplan zijn een veelvoud. Misdaad loont, zou je kunnen zeggen. In dit geval witte-boorden-criminaliteit.
Laatst gewijzigd door peewee op 08 aug 2011 18:41, 2 keer totaal gewijzigd.

Beijing2008
Berichten: 103
Lid geworden op: 19 apr 2009 20:30

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door Beijing2008 »

PeeWee, om ook voor mij onduidelijke redenen, heeft de Stichting zich beperkt tot de risicoverzekering.
Rechters zijn geen financieele specialisten, maar moeten wel een oordeel vellen over de aangevoerde pleitnota's en bewijsstukken. Wat dat betreft hebben de advocaten van de Stichting heel goed doortimmerd werk geleverd, waar geen speld tussen te krijgen was.

Vraag me alleen af, of gedupeerden die via Woekerpolisclaim cs hebben geprocedeerd, zich niet alsnog kunnen beroepen op de uitspraak van de Rechtbank .Het hoger beroep is in feite een formele check of alles volgens de juiste procedure is gegaan, zonder een inhoudelijke beoordeling van de uitspraak.
Ik zie net dat de koers van het Aegon Equityfund nu al beneden de 19,50 zit.
Dat heeft voor ons dus ook gevolgen, steeds maar dalende waarde.

Tiswè
Berichten: 78
Lid geworden op: 23 sep 2010 23:43

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door Tiswè »

Ook ik ben aangesloten bij Stichting KPDWK en nogal teleurgesteld gezien het behaalde resultaat. Nou ben ik in het koersplan gestapt in 1996, dus relatief lage ORV-premie, vandaar dat de schadevergoeding voor mij niet meer voorstelt dan een fooi. Ik vind ook dat de Stichting zich te eenzijdig heeft gericht op de te veel betaalde ORV-premie. De m.i. wérkelijke misleiding door het in de polisvoorwaarden presenteren van veel te hoge voorbeeldkapitalen bij de fondsrendementen, door simpelweg geen rekening te houden met de kosten, wordt in het vonnis wel genoemd, maar is niet echt aangepakt. Wat mij betreft zou dit moeten leiden tot terugbetaling van alle ingelegde bedragen, opgerent met een rente van bv. 4%.
Van een dergelijke misleiding is ook sprake in de zaak van v.d. Meulen tegen ASR waar dwaling werd toegewezen. Nou schijnt het toewijzen van collectieve dwaling problematisch te zijn, maar ik zie niet in waarom dat in de koersplanzaak niet zou kunnen worden erkend, aangezien de manier van misleiding voor de verschillende polissen hetzelfde is, een overeenkomstig aspect dus.
In de koersplanfolder werd vermeld dat het verschil tussen fondsrendement en productrendement maar enkele tienden van een procent zou zijn. In de praktijk klopt hier absoluut niets van. Mijn in 1996 gestarte en in 2008 (nog net vóór de koersval eind september) afgekochte koersplan had bij een fondsrendement van 6,16% over deze periode een productrendement van slechts -0,44%, een verschil van 6,6%! Door verschillende berekeningen heb ik kunnen achterhalen hoe dit grote verschil ontstaat. Het wordt veroorzaakt door een combinatie van de kosteninhouding, vooral de concentratie in de eerste vijf jaar, en het verschijnsel volatiliteit. Dit verschijnsel doet zich voor bij periodieke inleg (vooral wanneer maandelijks) en betreft het feit dat door tussentijdse koersschommelingen de ingelegde termijnbedragen verschillend renderen. Dit heeft een (sterk) negatief effect op het productrendement. Hiermee is bij het presenteren van voorbeeldkapitalen geen rekening gehouden; de volatiliteit is zomaar op nul gesteld. Dit is iets waar verzekeraars i.h.a., denk ik, zich schuldig aan hebben gemaakt. De producten zijn voorgesteld alsof er sprake is van sparen met kosten op basis van de fondsrendementen i.p.v. beleggen met kosten, waardoor weergegeven productrendementen met bijbehorende eindkapitalen hoger uitvallen dan in werkelijkheid mogelijk is. Voor het effect van volatiliteit had, bij deze voorstelling van zaken, zeker moeten worden gewaarschuwd, aangezien niet verwacht mag worden dat de gemiddelde consument hiermee bekend is.
Veel realistischer was het geweest als historische productrendementen waren getoond, dus op basis van de werkelijke koersontwikkeling in het verleden, dus inclusief volatiliteit. Maar misschien hebben verzekeraars dit bewust niet gedaan, omdat het (veel) lagere voorbeeldkapitalen zou hebben opgeleverd.

jammer
Berichten: 766
Lid geworden op: 22 jan 2011 13:21

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door jammer »

Tiswè en andere woekerpolis houders, willen jullie a.u.b. ook even kijken op het woekerpolis forum: Ben uitgenodigd.
Omdat ik in een tabel duidelijk probeer te maken, hoe erg het wisselen van de koers kan zijn.....(pagina 4 en 5).

Beijing2008
Berichten: 103
Lid geworden op: 19 apr 2009 20:30

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door Beijing2008 »


Beijing2008
Berichten: 103
Lid geworden op: 19 apr 2009 20:30

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door Beijing2008 »

wat bedoel je met pagina 4/5, kun je geen link geven.

BartZoomers
Berichten: 4
Lid geworden op: 03 aug 2011 09:02

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door BartZoomers »

Koersplan, dat werd vroeger verkocht door Spaaradvies uit Amersfoort. Boeven!

Tiswè
Berichten: 78
Lid geworden op: 23 sep 2010 23:43

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door Tiswè »

Als dit aan mij gericht is; nee, ik heb geen fooi van aegon ontvangen, maar na berekening van de ORV-premie volgens de methode op de startpagina van KPDWK (die trouwens dankzij mij (andere forumnaam aldaar) eergisteren in positieve zin gecorrigeerd is voor polissen van 1996 t/m 1998) resulteert dit in een nogal laag bedrag (ook na de correctie), vergeleken bij de totale inleg slechts een fooi.
Laatst gewijzigd door Tiswè op 08 aug 2011 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.

Beijing2008
Berichten: 103
Lid geworden op: 19 apr 2009 20:30

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door Beijing2008 »

Bart; DSB is er groot door geworden,via eigen verkopers of DSB bedrijven onder andere naam ;zoals Kredietservice uit Ede.Als 'aflossing'van een doorlopend krediet.

juwita
Berichten: 879
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door juwita »

@pewee,
Je kritiek op rechters lijkt vooral ingegeven door de afwikkeling tot nu toe van de aandelenlease-affaire. Ik vermoed dat er in de woekerpolis-affaire betere resultaten geboekt gaan worden door gedupeerden. Met je kritiek op de rechtspraak schiet je naar mijn gevoel een beetje uit de bocht. Rechters zijn in civiele procedures lijdelijk en als partijen hun vorderingen en stellingen niet voldoende goed presenteren, dan vertaalt zich dit in het vonnis. Ook ik heb me eerder wel eens verbaasd over de ''vertaling'' die het Gerechtshof Amsterdam en de Hoge Raad gaf over de zorgplichtschending bij aandelenlease, maar bewijzen dat er opzet achter steekt is lastig.
Je verwachting dat de Koersplan-zaak Aegon hooguit 100 miljoen gaat kosten, zal denk ik wel ongeveer uitkomen. Maar dit is vooral het gevolg van de verbijsterende passiviteit onder ruim 90% van de Koersplan-gedupeerden. Er hebben zich circa 20.000 Koersplanner bij de stichting Koersplandewegkwijt aangesloten. Dat is circa DRIE PROCENT circa 650.000 Koersplan-contractanten.

jammer
Berichten: 766
Lid geworden op: 22 jan 2011 13:21

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door jammer »

jammer schreef:Tiswè en andere woekerpolis houders, willen jullie a.u.b. ook even kijken op het woekerpolis forum: Ben uitgenodigd.
Omdat ik in een tabel duidelijk probeer te maken, hoe erg het wisselen van de koers kan zijn.....(pagina 4 en 5).
Ik bedoelde eigenlijk:
Kijk op het forum. onder woekerpolissen. dan die aanklikken en dan op de topic: Ben uitgenodigd van Jammer. (die bestaat nu uit 5 blz. om jullie tijd winst te geven heb ik er op gezet zie blz 4 en 5). Van dit topic.
Ik hoop nu zo dat het duidelijk is. Groeten Jammer.
Ik zal ook even uitleggen waarom ik tussen deze 2 forums zweef nl. omdat ik een koersplan en een fundsparen en een fundpensioen polis heb. Alle 3 zijn ze van aegon. En alle 3 zitten ze in het equity fund. (100% op aandelen niks gegarandeerd). Ik ben uitgenodigd door aegon te Leeuwarden om te komen praten over deze 2 laatste genoemde polissen.
Waar u overviel is dat het rendement VEEL lager is dan uit de opgaven blijken. Worden steeds meer naar beneden bijgesteld.......Bij mijn polissen praten we al over een pessimistisch rendement met een - (MIN) ervoor. Dat houdt dat ik onder de inleg uitkom.....Hoe dit zit en hoe erg heb ik een staat gepropt en die staat te lezen bij: Ben uitgenodigd. Uiteraard ga ik hier ook een vraag over stellen. Mijn prognose op de PV is nu al meer dan 11x lager. Dus van een gemiddeld historisch fondrendement van 14% zou er op de einddatum E 430.000 beschikbaar zijn NETTO wel te verstaan maar nu 11 jaar later.....
Het gemiddelde historisch rendement is gedaald na 7,75% en daar hoort dan geen 430.000 / 2 = 215.000 bij. (14% / 7% = 2) Maar nu komt het!!!!
Bij die 7,75% rolt er maar E 55.000 uit. Bijna een factor 8 lager.....En nu weet ik nog niet eens zeker of deze 55.000 wel NETTO is.......Dat ga ik natuurlijk ook vragen.
Als u ook met onduidelijkheden zit of u heeft tips voor mij.......Zou u het op het forum willen zetten het liefst onder mijn topic: Ben uitgenodigd. B.v.d. Jammer

JDII
Berichten: 174
Lid geworden op: 25 mei 2011 15:31

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door JDII »

Die Aegonboeven zijn in cassatie gegaan :twisted:
Nu gaat het minstens nog een jaar langer duren
Wat is het toch moeilijk om je verlies te accepteren.

Aegon: Eerlijk over later....
Hoe durven ze zo"n slogan te gebruiken stelletje *#X$

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door peewee »

@JDII.
Zeg dat wel ''minstens''. Een cassatieprocedure duurt gemiddeld zo'n 2 jaar.
Zelfs boeven mogen in een rechtstaat van hun recht op cassatie gebruik maken. Niet-boeven ook trouwens !

JDII
Berichten: 174
Lid geworden op: 25 mei 2011 15:31

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door JDII »

Je zou toch na die woekerpolissen waarmee Aegon de nederlandsers massaal mee heeft gefopt en de ellende die zij hebben veroorzaakt met hun legio lease dochter minimaal kunnen voorstellen dat ze na de uitspraak van het gerechthof zouden zeggen: okay, we nemen ons verlies en accepteren deze uitspraak. Maar neen, ook hier is het devies: rekken rekken rekken...

jammer
Berichten: 766
Lid geworden op: 22 jan 2011 13:21

Re: Uitspraak Koersplan

Ongelezen bericht door jammer »

Ze gokken volgens mij op verjaring. Weg kans op een echte schadevergoeding. Dat scheelt een geld. Per week of per dag, dat weet ik niet meer.....Verjaren er 2 bij aegon.....Of er is niet gestuit..... Of geen klacht ingediend........

Gesloten