Pretium Telecom

Heb je goede of slechte ervaringen met jouw telefoon of jouw telefoonaanbieder? Geef hier jouw mening.
Lenie1963
Berichten: 40
Lid geworden op: 28 jun 2008 10:33

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door Lenie1963 »

Beste mensen,
de schrik slaat mij weer om het hart.
Ben zelf al jaren met tevredenheid aangesloten bij infofilter en blijf ook verschoond van dit soort telefoontjes.
Glipt er toch eens 1 tussendoor, dan zeg ik dat ik ben aangesloten en wens de persoon aan de ander kant een goeie dag verder.

Ik was n.l in de veronderstelling dat als ik aangesloten was, het probleem verholpen zou zijn.
Uit jullie recties begrijp ik dus anders...

toch blijf ik het maar zo doen, omdat het voor mijn gevoel het enige middel is wat nog een beetje werkt...
wat hebben wij als cnsument eigenlijk voor rechten, als de rechten die we hebben, zoals opzeggen, niet gehonoreerd worden....
toch maar een briefje naar Mr. Moscowietz??? :wink:
met vriendelijke groet,
Lenie

Mr.jvdh

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door Mr.jvdh »

http://kassa.vara.nl/portal?_scr=kassa_ ... er=3222151

Gedupeerden hebben genoeg mogelijkheden om hun gelijk te halen,ondermeer door een beroep te doen op de wet Koop op Afstand.

Als u één van onderstaande brieven aangetekend verstuurd krijgt u binnen 30 dagen antwoord van Pretium Telecom,waarin zij u mededelen dat u weer wordt teruggezet naar uw oude provider. Wanneer Pretium Telecom niet reageert zijn ze in ernstige overtreding,neem dan direct contact op met Consuwijzer 088-0707070 (normaal tarief).

Verzoek ondertussen postbank of bank om de automatische incasso definitief stop te zetten, evt. betaalde telefoonkosten en abonnementsgelden kunt u terug laten storten op uw rekening. (dat kan tot 12 maanden)
-----------------------------------------------------------------
VOORBEELDBRIEF 1

AANTEKENEN

Afzender:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
E-mail


Aan:
Pretium Telecom
Postbus 6128
2001HC Haarlem

Betreft: ontbinding van de overeenkomst wegens niet voldoen aan de informatieplicht

Woonplaats, datum

Geachte heer, mevrouw,


Op (datum sluiten overeenkomst) heb ik telefonisch met Pretium Telecom een overeenkomst gesloten voor een vastnet abonnement
Op grond van wettelijke regels opgenomen in afdeling 9A boek 7 BW betreffende de overeenkomsten op afstand is Pretium Telecom voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verplicht om mij te informeren over onder andere haar identiteit, de belangrijkste kenmerken van de overeenkomst en het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van voornoemde wettelijke regels.

Daarnaast is Pretium Telecom verplicht om voordat de overeenkomst ten uitvoer wordt gebracht, mij schriftelijk in te lichten over onder meer de bedenktijd die ik al dan niet op grond van genoemde wettelijke regeling heb.

Omdat Pretium Telecom niet aan haar informatieverplichtingen heeft voldaan heb ik op grond artikel 7:46d lid 1 een bedenktijd van 3 maanden na sluiting van de overeenkomst. Omdat de 3 maanden nog niet zijn verstrekken, ontbind ik hierbij de overeenkomst.

Ik verzoek u de ontvangst van deze brief schriftelijk aan mij te bevestigen. Voorts ga ik er van uit dat u ervoor zorgt dat ik zo snel mogelijk weer via mijn oude telefoonaanbieder kan bellen. Bovendien houd ik Pretium Telecom aansprakelijk voor alle eventuele kosten die met een terugzetting naar mijn oude aanbieder zijn gemoeid.


Met vriendelijk groet,

<Uw naam en handtekening>

____________________________________________________
VOORBEELDBRIEF 2


AANTEKENEN[Bericht aangepast door de moderator]
Directeur Pretium Telecom
Postbus 6128
2001 HC Haarlem
Betreft: beroep op wet Koop op AfstandGeachte [Bericht aangepast door de moderator],

Omstreeks …….. (datum invullen) werd ik gebeld door Pretium Telecom. Ik heb mij laten verleiden tot een contract met Pretium Telecom . Omstreeks …….. (datum invullen) kreeg ik een welkomstpakket van u.

Ik had tot dat verkoopgesprek geen relatie met Pretium Telecom. Er is dus sprake van cold calling. Alleen al om die reden is mijn machtiging tot automatische incasso niet rechtsgeldig. Zie de voorwaarden die Currence stelt aan de telefonische automatische incasso.

Noch tijdens het verkoopgesprek, noch in uw welkomstbrief houdt u zich aan alle inlichtingenverplichtingen die de wet Koop op Afstand u oplegt. Zo heeft u mij niet tijdig voordat ik het contract sloot, verteld dat ik een bedenktijd heb van 7 werkdagen en in welke gevallen ik zelfs een bedenktijd heb van drie maanden. Daardoor is mijn bedenktijd van rechtswege verlengd tot drie maanden na het afsluiten van mijn contract. Zie BW, boek 7, artikel 46d, lid 1, tweede volzin.

Omdat mijn contract jonger is dan drie maanden, doe ik een beroep op dat artikel en ontbind hierbij mijn contract met ingang van heden. Ik verzoek u ervoor te zorgen dat binnen 30 dagen alle door mij betaalde kosten door u zijn teruggestort op mijn bankrekening.

Hierbij trek ik meteen mijn machtiging tot automatische incasso in, ook al is mijn machtiging ongeldig. U mag vanaf heden geen geld meer van mijn bankrekening afhalen.


Hoogachtend,(uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer)

-----------------------------------------------------------------

Beide brieven hebben hetzelfde doel .Pretium Telecom moet u terugzetten naar uw oude Provider.
Stuur uw brief altijd AANGETEKEND,en bewaar een duidelijke kopie.
Reageer niet op aanmaningen of dreigbrieven van Pretium Telecom,
Neem indien u vragen heeft contact op met Consuwijzer, en refereer naar uw opzegbrief.

Johan250
Berichten: 139
Lid geworden op: 20 jan 2008 15:02

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door Johan250 »

Het schrijven van brieven, als genoemd in bovenstaande voorbeelden, is mooi en goed bedoeld. Maar dat men binnen 30 dagen een antwoord krijgt, geloof ik niet. Ik heb nooit antwoord gehad op mijn opzeggingsbrief.

Lenie1963
Berichten: 40
Lid geworden op: 28 jun 2008 10:33

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door Lenie1963 »

Dank u voor de brief..
Reacties zoals deze laten mij geloven dat ik niet alleen tegen de windmolens vecht..... :wink:
Deze brief gaat zeer zeker verstuurd worden.

met vriendelijke groet,
Lenie

famwdewit
Berichten: 52
Lid geworden op: 20 okt 2007 11:45

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door famwdewit »

Lenie1963: of het helpt ik betwijfel het, ze hebben lak aan wat je zegt of doet, met die brieven doen ze verder ook nix mee naar mij gevoel...ja een bedreigbrief sturen maar daar moet je nix van aantrekken.... succes en inderdaad je staat er niet alleen voor lees dit forum maar eens vanaf het begin....te erg gewoon...

peterletter
Berichten: 11
Lid geworden op: 30 jun 2008 23:02

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door peterletter »

Als ik alle brieven lees over deze [Bericht aangepast door Moderator] dan vraag ik me af, hoe lang kan zoiets nog duren? Is het nu werkelijk zo dat Consuwijzer, de Opta, de 2e kamer enzovoorts NIETS kan doen? Krijgen zij dan nimmer de toestemming om na alle verdachtmakingen deze partij gewoonweg af te luisteren? Ik kan me er niets bij voorstellen. Wat een land......
Ook mijn moeder werd vorige week woensdag (25 juni) telefonisch benaderd door Pretium. Mijn moeder is bijna 80, niet dement, wel naiief.
Zij gaat er nog vanuit dat je mensen kunt vertrouwen. Mijn moeder zegt letterlijk gevraagd te hebben of de medewerkster van de kpn was. De medewerkster heeft hierop bevestigend geantwoord. Als zij nu accoord zou gaan met een nieuw lidmaatschap dan zou dat haar heel veel geld gaan schelen. Namelijk dat zij in s'avonds en in het weekend gratis kon gaan bellen. De medewerkster kon mijn moeder ook precies vertellen wat zij nu per minuut moest betalen en dat dat veel minder zou gaan worden bij een gewijzigd contract. Mijn moeder dacht het voordeel te ruiken en besloot om toestemming te geven om haar lid te maken. Zij moest dan haar gegevens inspreken die dan zouden worden opgenomen. Op afgelopen vrijdag kwam de schriftelijke bevestiging binnen. Mijn moeder was er in gestonken om een Pretium Avond & Weekend Vrij abonnement af te sluiten tegen een tarief van € 18,95 per maand, terwijl bij een soortgelijk abonnement van KNP (BelVrij Avond & Weekend) de KPN haar € 24,00 per maand zou gaan berekenen. Zij zou dus ruim 5 euro per maand gaan besparen. Mijn moeder heeft overigens geen BelVrij Avond&Weekend abonnement hetgeen door de telefonische verkoopster niet werd verteld. Ook vertelde de medewerkster dat zij per minuut velen malen minder zou gaan betalen.
Nadat mijn moeder mij vertelde wat zij had gedaan had ik al voordat ik enkele websites hieromtrent ging raadplegen in de gaten dat hier sprake is van [Bericht aangepast door Moderator]. Deze club vraagt namen en telefoonnummers op bij instanties en zij selecteren daarbij op leeftijd (en dus op naieviteit).

Op zaterdagmorgen 28 juni 2008 heb ik, gebruikmakend van hetgeen geregeld in het Burgerlijk Wetboek (Koop op afstand) het contract middels aangetekend schrijven (garantiepost met bewijs van ontvangst, kost € 10,02, hoe triest dan ook) aangegeven te ontbinden. Hiermee voldoe ik aan de wettelijke termijn van 7 dagen bedenktijd (en zelfs 3 maanden indien voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden).

Ik heb namens mijn moeder letterlijk geschreven:

AANGETEKEND EN MET BEWIJS VAN ONTVANGST VERZONDEN, alsmede per normale post

begin brief:

AAN:
Pretium Telecom
t.a.v. Algemeen Directeur
Postbus 6128
2001 HC Haarlem

briefcode: A22441 (ook op enveloppe vermeld)

een kopie van deze brief is separaat verzonden naar CONSUWIJZER, OPTA, en VARA KASSA
en aan mijn advocaat **********(te Zwijndrecht)


Betreft: ONTBINDING CONTRACT / beroep op wet Koop op Afstand

datum: 28 juni 2008

Op woensdag 25 juni 2008 werd ik gebeld door Pretium Telecom, die zich aanvankelijk voorstelde als een medewerkster van de KPN. Ik heb mij laten verleiden tot een contract met Pretium Telecom. Op vrijdag 27 juni 2008 (gisteren) kreeg ik een bevestiging van mijn keuze voor het Pretium Avond- en weekend Vrij abonnement.

Ik had tot dat verkoopgesprek geen relatie met Pretium Telecom. Er is dus sprake van cold calling. Alleen al om die reden is mijn machtiging tot automatische incasso niet rechtsgeldig. Zie de voorwaarden die Currence stelt aan de telefonische automatische incasso. Ik geef u dus geen toestemming voor nu en in de toekomst om geld van mijn bank- of girorekening af te halen.

Conform het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, Artikel 46d BW7, heb ik als koper het recht de koop op afstand overigens zonder opgave van redenen te ontbinden, waarop ik me thans beroep.
Mocht u alsnog dus van mening zijn dat er sprake is van een geldende overeenkomst dan beroep ik mij alsnog op bovenstaande artikel en ontbind hierbij het contract.

Tevens wil ik mijn afschuw uitspreken over de wijze waarop ik, als ouder persoon, door u onder misleidende voorwendselen tot dit contract ben verleid.


Hoogachtend,****************************
***************
***************Bijlage:- de door u verstuurde bevestigingsbrief dd. 25-06-2008, die bij mij aankwam op 27 juni 2008

einde brief
.....

Ik ben benieuwd hoe men daarop zal reageren maar beloof hen dat ik met al mijn middelen haar zal beschermen. Gelukkig ben ik in staat om dat ook te kunnen doen. Laat staan dat je die middelen niet hebt. Een bureau van Rechtshulp wil je vaak wel helpen maar geeft vaak ook te snel onterecht op.

Met vriendelijke groet
Peter

genept
Berichten: 1
Lid geworden op: 02 jul 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door genept »

Ook wij zijn het slachtoffer van deze agressieve en misselijke manier van klantenbinding!
Op zaterdag 28 juni worden we gebeld door een mevrouw die zegt een medewerkster van KPN te zijn. Zij verteld dat de tarieven van het telefoonabonnement verlaagd gaan worden, en omdat wij al zolang klant zijn bij KPN komen we hiervoor in aanmerking. Ze weet precies te vertellen wat we per maand betalen, en heeft zelf ons rekeningnummer!
Tevens wordt er gezegd dat het gesprek op een bandje opgenomen wordt, zodat ze later dit gesprek kunnen uitwerken op papier.
Nu heeft iedereen wel oren naar een tariefverlaging, dus wij ook. Er ging een lampje branden toen ze het had over gratis bellen in het weekend, maar voordat je de benodigde papieren erbij gehaald hebt, is zij al een paar stappen verder. We hebben al gratis bellen in het weekend! Meteen na dit gesprek gebeld met de klantenservice van (de echte) KPN. Deze meneer was niet op de hoogte van een actie van KPN waarbij de tarieven verlaagd zouden worden, en alle klanten hierover per telefoon van op de hoogte gesteld wouden worden. Wel weet hij te vertellen dat er enkele ZEER agressieve providers bezig zijn met klantenbinding, en dat KPN de nodige rechtzaken hiertegen heeft lopen. Hij weet om welke providers het gaat, maar kan hierover verder geen mededelingen doen. Hij adviseerde om de brief af te wachten van degene die ons gebeld heeft, en dan deze abonnementswijziging te annuleren! Deze brief hebben we ondertussen ontvangen, het blijkt Pretium Telecom te zijn! Het eerste wat we nu gaan doen is de boel annuleren! Wij willen hier helemaal niets mee te maken hebben, al is het alleen maar om het feit dat we glashard worden voorgelogen door de telefoon. We zijn benieuwd of ze zo "netjes" zijn om dit te accepteren!
Dus, iedereen: wees gewaarschuwd en tuin er NIET in!
Wat een ongelooflijke misselijke manier van klantenwerving!!!!!!!

TdeHond
Berichten: 2845
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond »

De brief zo spoedig mogelijk * aangetekend met ontvangstbevestiging * verzenden.

In de brief ook aangeven dat u onder valse voorwendselen door Pretium ingelijfd bent.
U had stellig de indruk met een medewerker van KPN van doen te hebben.
Geef ook aan dat u over de handelswijze van Pretium een klacht indient bij OPTA! en doe dit ook in de hoop dat OPTA hiertegen gaat optreden door b.v. Pretium een boete op te leggen. ( consuwijzer.nl)

Mocht de opzegging niet gehonoreerd worden door Pretium adviseer ik u naar de geschillencommissie te gaan.

Bron consuwijzer:


Overname telefoonabonnement

Een andere aanbieder mag uw telefoonaansluiting niet zomaar overnemen. U moet eerst toestemming geven (per brief, fax, mail, website of telefoon). Bij toestemming via telefoon, mail of website krijgt u ook nog een brief.

Na de brief over uw toestemming heeft u volgens de wet dan nog zeven werkdagen dagen bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden, dat wil zeggen te herroepen. Zolang u hierover niet schriftelijk geïnformeerd bent, heeft u een bedenktijd van drie maanden. Als u binnen de bedenktijd ontbindt kunnen u geen kosten in rekening worden gebracht.

Ook als uw telefoonabonnement ongevraagd overgezet is, kunt u zo bij de nieuwe aanbieder bezwaar maken tegen de verrichte overzetting en verlangen dat u zonder kosten weer wordt teruggezet en geen betaling verschuldigd bent. Stuur een afschrift van deze brief aan uw oude aanbieder.
----------------------------------------------

N.B Als u voortaan NEE zeg tegen elke telefonische of aan de deur langs komende verkoper, voorkomt u in de toekomst dit soort moedwillige manipulaties.

Nee, dank u. Ik heb geen belangstelling, gevolgd door hoorn op de haak of deur dicht doen! Geen discussie gaan voeren.

U had het bedrog kunnen opmerken op het moment dat naar uw gegevens als bankgegevens gevraagd werd. KPN is n.l. bekend met deze gegevens.

Succes met opzeggen en vergeet niet een klacht in te dienen bij Consuwijzer. Ze kunnen u persoonlijk niet helpen, maar veel soortgelijke klachten leiden tot aanpak van deze kwalijke manier van klantenwerving.

wimw
Berichten: 2
Lid geworden op: 03 jul 2008 17:52

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door wimw »

ook wij zijn slachtoffer geworden van de wanpraktijken van deze firma.vrijblijvende informatie zou worden toegezonden en je bent zomaar lid zonder enige toezegging.dan bel je erheen en je wordt zo onfatsoenlijk behandeld en de mevrouw aan de telefoon gooi notabene de telefoon op de haak.hoe komen wij hier vanaf?wie kan ons helpen met tips?

TdeHond
Berichten: 2845
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond »

Zie mijn bijdrage hier op 2 juli j.l.

Bent u al buiten deze termijn van 7 dagen dan ben ik bang dat u er een jaar aan vast zit.
Dan kijken naar de opzegtermijn, in uw agenda zetten wanneer u schriftelijk en aangetekend met ontvangstbevestiging volgend jaar moet opzeggen. Met de nadruk op dit schriftelijk en aangetekend doen + kopie van e.e.a. bewaren.

wimw
Berichten: 2
Lid geworden op: 03 jul 2008 17:52

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door wimw »

tj de hond, 2 dagen voor vakantie hebben ze gebeld.vandaag teruggekomen en deze ellende in de bus.ze zeggen 11 juli over tegaan overname van kpn door pretium telecom.dan is er nog hoop?bedankt alvast voor uw reactie

TdeHond
Berichten: 2845
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond »

Na de brief over uw toestemming heeft u volgens de wet dan nog zeven werkdagen dagen bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden, dat wil zeggen te herroepen. Zolang u hierover niet schriftelijk geïnformeerd bent, heeft u een bedenktijd van drie maanden. Als u binnen de bedenktijd ontbindt kunnen u geen kosten in rekening worden gebracht.

Ook als uw telefoonabonnement ongevraagd overgezet is, kunt u zo bij de nieuwe aanbieder bezwaar maken tegen de verrichte overzetting en verlangen dat u zonder kosten weer wordt teruggezet en geen betaling verschuldigd bent. Stuur een afschrift van deze brief aan uw oude aanbieder.
Van belang is dus de DATUM die op de brief staat. U heeft dan 7 WERKdagen de tijd om schriftelijk en aangetekend af te zien van een contract bij Pretium.

Dus zo spoedig mogelijk een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar Pretium.
Maak een Kopie van uw brief en vergeet niet de oude aanbieder op de hoogte te stellen dat u daar klant wilt blijven!

Hopelijk komt u nog net op tijd van ze af.

TdeHond
Berichten: 2845
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond »

Van belang is dus de DATUM die op de brief staat. U heeft dan 7 WERKdagen de tijd om schriftelijk en aangetekend af te zien van een contract bij Pretium.
Wellicht ten overvloede. Hiermee wordt bedoeld de datum in de aanhef van de brief.

B.v. Verwegniestan, 30-6-08.

Het aangetekend met ontvangstbevestiging verzenden + bewaren van kopieën brief + bewijzen van verzenden en ontvangst bij Pretium geven u rechtsgeldig bewijs van binnen de wettelijke termijn afzien van de overeenkomst die "op afstand" met u gesloten was.

Een gewone brief kan zoek raken bij TNT Post of miraculeus binnen een bedrijf. ;)

KrikvdKruK
Berichten: 214
Lid geworden op: 21 okt 2007 00:54

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door KrikvdKruK »

De te hanteren termijn is 7 werkdagen na ontvangst brief. Consuwijzer is daar op de website niet echt duidelijk over, maar telefonisch wel.
En Pretium wil in zijn 'welkomstbrief' waarschijnlijk nog steeds doen geloven dat het om 7 werkdagen na dagtekening gaat, zodat er lekker gesjoemeld kan worden met verzending van de brief.
Op 21 juni 2007 heeft de OPTA afspraken gemaakt met Pretium en KPN, waarin de termijn 7 werkdagen na ontvangst keihard is vastgelegd (zie http://members.home.nl/vd.kraats/pretiu ... raak1.html).
Voorzover bekend is de OPTA nooit zo vriendelijk geweest om deze afspraken te publiceren, maar ze werden meegezonden door Pretium bij het verweer voor de Geschillencommissie en worden ook geciteerd bij een gerechtelijke uitspraak!!
Ook de onleesbare Wet Koop op Afstand leidt bij juiste interpretatie tot deze termijn.
De Geschillencommissie hanteerde in zijn gepubliceerde uitspraken totnutoe de termijn 7 werkdagen na telefoongesprek, helemaal te zot voor woorden.
Onze "snelle" procedure bij deze commissie loopt inmiddels 8 maanden en we wachten nu 7 weken op de uitspraak (zou 4 tot 6 weken duren).
Blijft staan, dat een ontbindingsbrief zo snel mogelijk aangetekend moet worden verstuurd, omdat je bij Pretium absoluut niet kunt vertrouwen op een telefonische ontbinding.

Lenie1963
Berichten: 40
Lid geworden op: 28 jun 2008 10:33

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door Lenie1963 »

Beste mensen,

Weet u wat ik nou eigenlijk het ergste vind?????
Dat onze nederlandse regering overal het belerende,betuttelende vingertje in de pap steekt (als je nog pap mag hebben tegenwoordig...,
weet niet of dit in het gezonde voedingspatroon past)
en aan dit soort malafide praktijken wordt niets gedaan.
Misschien moet hiervoor maar eens een overheidscampagne gestart worden.
Dan heb ik ook nog het idee dat onze belastingcentjes iets doen voor de mensen op wie deze op geld beluste wolven uit zijn.

met vriendelijke groet,
Lenie

p.s..mijn strijd gaat gewoon door...

TdeHond
Berichten: 2845
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond »

Daarom adviseer ik ook iedereen om ook een klacht in te dienen bij Consuwijzer.nl.

Duidelijk aangeven wat fout ging.
b.v. onder valse naam een contract aansmeren,
onder het mom van informatie toesturen een contract aansmeren.
Bejaarde ouders een contract aansmeren.
Niet goed Nederlands sprekende medemens een
contract aansmeren enz.
De opzegging die of telefonisch of niet aangetekend met ontvangstbevestiging verstuurd is niet verwerken.
Kortom de variaties op een thema zijn eindeloos.

Dit in de hoop dat bij OPTA het kwartje valt en i.p.v. zelfregulerende maatregelen ( ik begin spontaan te braken ) regulerende wetgeving gemaakt wordt waarin de klant beter beschermd wordt tegen manipulatie door de diverse providers.

En toch ook het dringende advies:

ZEG NEE TEGEN TELEFONISCHE COLPORTAGE EN COLPORTAGE AAN DE DEUR!
Nooit in discussie gaan. Nee, geen belangstelling en het contract resoluut verbreken. Zeg nooit, maar dan ook nooit Ja!

KrikvdKruK
Berichten: 214
Lid geworden op: 21 okt 2007 00:54

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door KrikvdKruK »

Helaas slecht nieuws:
We hebben op alle punten ongelijk gekregen bij de Geschillencommissie.
De commissie volgt na "zorgvuldige" afweging dezelfde lijn, als bij vorige uitspraken:
Pretium volgt standaardscript bij inleidend gesprek.
Pretium voicelog correct.
toestemming automatische incasso via telefoon is bindend.
wettelijke ontbindingstermijn is 7 werkdagen na telefoongesprek.

De afspraken van de OPTA (7 werkdagen na ontvangst) worden niet eens genoemd.
Nu moet ik even bijkomen.

TdeHond
Berichten: 2845
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond »

Dat is slecht nieuws.

Hier staat nog eens samengevat wat de wet koop op afstand inhoudt.

http://www.iusmentis.com/zakendoen/wetkoopopafstand/

Deze teleurstellende uitspraak bevestigt nog eens dat er nee gezegd moet worden tegen zowel telefonische colportage als verkoop aan de deur.

gergro
Berichten: 27
Lid geworden op: 02 dec 2007 16:15

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door gergro »

Vervelend die uitspraak van de Geschillencommissie. Ik neem aan dat die Geschillencommissie de schriftelijke stukken van Pretium gelooft zoals het daarin staat. Dat script is heel mooi op papier, maar absoluut geen juiste weergave van het gevoerde colportage telefoongesprek.
Is daar in de "zitting" bij die Geschillencommissie nog over gesproken?

Verder is mijn vraag waar die Geschillencommissie zich op baseert (wet, regelgeving?) als zij het belang van de consument versus het gezamelijk belang van de telecombedrijven tegen elkaar afweegt.

Ik denk dat we maar rustig moeten wachten tot Pretium een vordering die ze niet kunnen innen via de rechter gaat afdwingen. Ben heel benieuwd wat de uitspraak van een onafhankelijke rechter in deze zal zijn.
Pretium dreigt mijn moeder nu met een incassobureau. Ik heb ze geschreven dat wij rustig wachten tot de zaak voor de kantonrechter komt. Mijn moeder heeft in december 2007 een beroep gedaan op de 3 maanden termijn die de Wet Koop op afstand geeft voor ontbinding bij onvoldoende informatievoorziening door de verkopende partij. Ik ben er heel gerust op dat de rechter dat volgt. Is mij wel de gerechtelijke kosten waard om dat te testen.

Tot slot; ik ben eigenlijk heel benieuwd of Pretium de discussies op dit forum volgt.

Groet voor allen en geef nooit toe aan die [Bericht aangepast door Moderator].

Gergro.

TdeHond
Berichten: 2845
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Pretium Telecom

Ongelezen bericht door TdeHond »

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessi ... script=yes

Hier is toch te lezen, dat de opzegtermijn ingaat als de brief ontvangen is.

Artikel 25
1.

Een overeenkomst als in artikel 24, eerste lid, bedoeld is ontbonden, zodra de partij, die door de colporteur tot het deelnemen aan het goederenkrediet of het sluiten van de overeenkomst is bewogen, met inachtneming van het in het tweede lid bepaalde aan de wederpartij dan wel aan de betrokken leverancier of kredietgever heeft medegedeeld, dat hij ontbinding van de overeenkomst of van een tot het goederenkrediet behorende overeenkomst verlangt.
2.

De in het eerste lid bedoelde mededeling dient uiterlijk te worden gedaan op de achtste dag na die, waarop voor de eerste maal een exemplaar van de desbetreffende akte door de in het derde lid bedoelde Kamer van Koophandel en Fabrieken van een gewaarmerkte dagtekening is voorzien.
3.

De dagtekening geschiedt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de betrokken onderneming gevestigd is, of door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, indien de betrokken onderneming buiten Nederland gevestigd is. Dagtekening heeft niet plaats alvorens degene, die deze verlangt, een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag heeft betaald. Bij of krachtens die maatregel kunnen tevens nadere regelen betreffende de dagtekening en de waarmerking daarvan worden gesteld.
4.

Een brief of briefkaart, die blijkens een bewijs van terpostbezorging uiterlijk op de in het tweede lid bedoelde achtste dag aangetekend aan het in artikel 24, tweede lid, onder a, bedoelde adres is verzonden, wordt, behoudens tegenbewijs, geacht een mededeling te bevatten als in het eerste lid bedoeld. Zodanige brief of briefkaart wordt geacht de geadresseerde te hebben bereikt op het tijdstip, waarop die brief of briefkaart voor de eerste maal aan bedoeld adres ter uitreiking is aangeboden.
5.

Artikel 23, vijfde lid, is in geval van ontbinding als bedoeld in het eerste lid van overeenkomstige toepassing. Deze ontbinding heeft terugwerkende kracht.
6.

Nakoming van een uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis kan door ieder der partijen eerst worden gevorderd op de negende dag na die van de in het tweede lid bedoelde dagtekening van een exemplaar van de akte.
----------------------
maar helaas heeft de rechter dus anders bepaald en is geen beroep mogelijk bij een Geschillencommissie. :cry:

Plaats reactie