LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Heb je goede of slechte ervaringen met jouw telefoon of jouw telefoonaanbieder? Geef hier jouw mening.
keesvanderwal
Berichten: 29
Lid geworden op: 22 apr 2007 19:37

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door keesvanderwal »

Ha Bozer,

Gefeliciteerd met het resultaat!

Gelukkig geen raar geneuzel dat je toch al een paar jaar van de dienst hebt kunnen genieten en al die tijd gelegenheid zou hebben gehad je tegoed op te maken (zoals in een ander geval met een andere uitkomst).

De opmerking van de Commissie dat er onduidelijkheid zou bestaan over de precieze voorwaarden verbaast mij. Hoezo onduidelijk?

Verder had ik nog een vraagje over wat er wordt bedoeld met 'per einde contract'. Kun je nu nog met je Telfort-nummer bellen? Heb je het contract zelf al eerder opgezegd? Of heb je zelf expliciet ontbinding van het contract geeist (bijv. i.v.m. het niet accepteren van de slechtere nieuwe voorwaarden)? Of wordt de door Telfort genoemde datum van 1 oktober 2007 als 'einde contract' beschouwd?

Overigens proef ik uit de toonzetting ('kan de commissie niet anders beslissen ...') dat het restitueren van het resterende beltegoed niet echt van harte gaat.

Mr. Floppy
Berichten: 268
Lid geworden op: 07 jul 2007 10:25

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door Mr. Floppy »

Beste bozer,
Als eerste: een pluim dat je doorgezet hebt tegen deze schandalige actie van Telfort, en gefeliciteerd met de uitspraak!

Zou je het uitspraaknummer kunnen vermelden, zodat anderen daarnaar kunnen verwijzen?
Of nog beter: misschien de hele uitspraak kunnen publiceren? (eigen gegevens weglaten)

Mr. Floppy
Berichten: 268
Lid geworden op: 07 jul 2007 10:25

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door Mr. Floppy »

Jammer dat bozer niet meer reageert.
Op de site van de geschillencommissie kan ik de bewuste uitspraak in ieder geval niet vinden. :roll:

bozer
Berichten: 6
Lid geworden op: 05 aug 2004 16:13

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door bozer »

Sorry dat men moest wachten op een reactie, maar door omstandigheden was ik een tijdje niet in staat te reageren.
Helaas beschik ik niet over faciliteiten waarmee ik een kopie van de uitspraak kan weergeven, maar het dossiernummer is: TEL07-1006.
Inderdaad zitten er, ondanks de positieve beslissing, enkele vreemde elementen in deze uitspraak. Tijdens de mondelinge behandeling is Telfort door de commissie behoorlijk doorgezaagd over de algemene voorwaarden zoals die door mij geaccordeerd zouden zijn. Uiteraard heb ik me in die discussie tijdens de zitting niet gemengd. Maar eerlijk gezegd bestaat daar daar m.i. geen misverstand over. In de destijds geldende av stond nadrukkelijk dat het beltegoed onbeperkt houdbaar zou zijn.
Inderdaad staat in de uitspraak dat het beltegoed zoals dat "per einde contact op 4 oktober 2007 bestaat" gerestitueerd dient te worden. Dat is vreemd omdat ik Telfort per aangetekend schrijven heb laten weten de overeenkomst te willen ontbinden (als ze mijn beltegoed niet onbeperkt houdbaar zouden willen laten blijven) omdat zij de av aangepast hadden. Over de opzegging van mijn kant rept de comissie in haar utspraak met geen woord, terwijl die (als het goed is) wel in mijn dossier daar zit. De datum van 4 oktober is de datum waarop Telfort mijn tegoed uiteindelijk (weer) bevroren heeft. Overigens heb ik in de tussentiijd geen gebruik gemaakt van de telefoon en het beltegoed zodat het in de praktijk feitelijk niets uit maakt.
Overigens heb ik destijds bij Telfort (en dus ook bij de commissie) aangegegev ndat ik ook de door mij gemaakte (porto- en reis-)kosten vergoed wilde zien. Ook daar rept de commissie in het geheel niet over in haar uitspraak.
Tot slot kan ik melden dat ik nog niets gehoord of gezien heb van Telfort n.a.v. deze uitspraak. In de beslissing staat dat de ondernemer uiterlijk binnen 4 weken na verzending van het bindend advies het beltegoed en het klachtengeld dient uit te betalen rep. te vergoeden aan de consument (mij dus). Het bindend advies is verzonden op 14 december 2007, en als ik goed reken dan zou ik dus uiterlijk op 11 januari over het geld dienen te kunnen beschikken. Wellicht is het in dit kader veelbetekenend dat de commissie in haar begeleidend schrijven bij de uitspraak het volgende aangeeft: "Wanneer er problemen ontstaan ten aanzien van de afwikkeling van de uitspraak, verzoeken wij u kontakt op te nemen met de wederpartij teneinde tot een oplossing te komen. Indienen er desondanks problemen blijven bestaan, kunt u dit schriftelijk aan ons melden." Maar vooralsnog ga ik er van uit dat Telfort zich houdt aan de uitspraak en voor 11 janauri het geld op mijn rekening stort. Ik zal jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Voor de zekerheid heb ik zojuist nog even mijn beltegoed opgevraagd. En wie schetst mijn verbazing als ik hoor dat mijn beltegoed niet (meer) bevroren is maar geldig is tot 14 februari 2008. Het saldo is nog steeds gelijk aan wat ik in april jl. heb geclaimd (€ 68,67), dus er is niet tussentijds gebeld of opgewaardeerd. Ik ben benieuwd waar dit nu weer toe gaat leiden in deze soap, want daar lijkt het nu toch echt wel op. :shock:

Dirty Harry
Berichten: 38
Lid geworden op: 24 feb 2006 17:27

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door Dirty Harry »

het dossiernummer is: TEL07-1006.

Vreemd, bij het zoeken op de site van de geschillencommissie krijg ik de melding dat deze niet voorkomt.


Harry

bozer
Berichten: 6
Lid geworden op: 05 aug 2004 16:13

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door bozer »

Vreemd, bij het zoeken op de site van de geschillencommissie krijg ik de melding dat deze niet voorkomt.
Volgens mij staan lang niet alle uitspraken op de site van de geschillencommissie, en dat geldt dus kennelijk ook voor deze.

bozer

Astrid A
Berichten: 8
Lid geworden op: 06 aug 2007 11:14

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door Astrid A »

Er zou toch een organtisatie moeten zijn die het opneemt voor de bedrogen burgers, wat te denken van de politiek.
het is toch te gek voor woorden dat elk persoon die met dezelfde oplichtingspraktijk van Telfort te maken heeft, persoonlijk een rechtszaak moet aanspannen. Mijn complimenten voor de mensen met een lange adem! Ik heb een slechte ervaring met dit soort zaken, je denkt het te winnen omdat je in je recht staat, maar je krijgt uiteindelijk toch altijd de kous op je kop.
Ik snap dan ook niet dat een programma als radar of kassa niet collectief iets op kan zetten zodat iedereen uiteindelijk z'n recht kan halen.
Kees heb je al iets gehoord van de uitslag?
groeten Astrid

keesvanderwal
Berichten: 29
Lid geworden op: 22 apr 2007 19:37

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door keesvanderwal »

Ha Astrid,

Nee, mijn zitting was op 21 nov 2007 en de ervaring van anderen was dat de uitspraak nog wel langer dan de nominale 4-6 weken op zich laat wachten. Zodra ik de uitspraak heb zal ik die beschikbaar maken.

Overigens is de procedure bij de Geschillencommissie geen 'rechtszaak'. Het is juist bedoeld als een laagdrempelige, goedkope en snelle procedure om rechtszaken te vermijden. Ondanks dat moet je er toch meer werk en energie in steken dan mij lief is om uiteindelijk geregeld te krijgen wat wij normaal vinden en als gerechtigheid beschouwen. Ik heb dus nog goede hoop.

Groeten, Kees.

bozer
Berichten: 6
Lid geworden op: 05 aug 2004 16:13

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door bozer »

Op 10 januari is het resterende beltegoed en het klachtgeld door Telfort op mijn rekening overgemaakt. Dus ze hebben zich keurig aan de uitspraak van de geschillencommissie gehouden.

keesvanderwal
Berichten: 29
Lid geworden op: 22 apr 2007 19:37

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door keesvanderwal »

De uitspraak van de Commissie is binnen.
Zie http://www.texnalysis.com/public/Telfort/ document "SGC - Bindend advies TEL07-0892 (2008-02-19) - public.pdf".


Datum verzending: 19 FEB 2008
Dossiernummer: TEL07-0892

BINDEND ADVIES
van de Geschillencommissie Telecommunicatie

in het geschil tussen:
de heer ……, wonende te …… (verder te noemen: de consument)
en
Telfort B.V., gevestigd te Amsterdam-Zuidoost (verder te noemen: de ondernemer).

Behandeling van het geschil
--------------------------------
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Telecommunicatie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.
De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.
Het geschil is ter zitting behandeld op 12 december 2007 te Utrecht.
Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.
Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.
De ondernemer werd ter zitting vertegenwoordigd door de heer …… en mevrouw …….

Onderwerp van het geschil
-----------------------------
Het geschil betreft een prepaid mobiele telefoonaansluiting.

Standpunt van de consument
---------------------------------
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft via de Postbank-actie een prepaid aansluiting bij de ondernemer aangeschaft. De consument klaagt er over dat de ondernemer de algemene voorwaarden per 4 april zou hebben gewijzigd; hij gaat er van uit dat deze niet op de juiste wijze is gecommuniceerd en dat daarom de aanvankelijk overeengekomen voorwaarden van kracht blijven. De consument klaagt er over dat de wijziging van de algemene voorwaarden ongemotiveerd, onredelijk en onbillijk is. Voorts klaagt de consument er over dat de ondernemer de dienstverlening per 4 april 2007 heeft beëindigd (waarna deze sinds 26 april 2007 tijdelijk is hersteld). Tenslotte klaagt de consument er over dat de beëindiging van de dienstverlening niet strookt met de algemene voorwaarden en dat de ondernemer zich ten onrechte beroept op een technische storing.

Inmiddels heeft de consument een aansluiting via een andere provider, waar hij met nummerbehoud een abonnement heeft afgesloten.

De consument verlangt dat de oorspronkelijke koopovereenkomst ongedaan wordt gemaakt, waarbij het aankoopbedrag van € 75,-- wordt vergoed en hij bereid is het toestel weer in te leveren. Daarbij dient een bedrag van € 500,-- aan de consument te worden voldaan, dat ten goede zal komen aan een goed doel. Aanvankelijk verlangde de consument ononderbroken dienstverlening overeenkomstig de oude voorwaarden, maar nu hij naar een andere provider is geporteerd, ziet hij daarvan af. Voorts verlangt de consument vergoeding van een bedrag van € 310,-- voor onder meer de tijdelijke onderbreking van de dienstverlening en de kosten van aanschaf van een prepaid kaartje. Ter zitting heeft de consument een en ander nog aangevuld met een verzoek tot vergoeding van € 200,-- in verband met een afsluiting van de aansluiting in oktober 2007. Tenslotte verzoekt de consument vergoeding van het klachtengeld.

Standpunt van de ondernemer
----------------------------------
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer stelt zich op het standpunt bevoegd te zijn de algemene voorwaarden te wijzigen. Omdat de ondernemer heeft gemerkt dat de wijze waarop de wijziging bekend is gemaakt niet duidelijk genoeg is geweest, is de vervaldatum uitgesteld. De afsluiting per 4 april 2007 hing overigens wel samen met de wijziging van de voorwaarden.

Daarnaast heeft de ondernemer een netwerkmigratie ondergaan, waar sommige klanten, waaronder de consument, hinder van hebben ondervonden. Dat staat los van de wijziging van de algemene voorwaarden.

De ondernemer heeft een schikkingsvoorstel gedaan, waarbij, naast vergoeding van het klachtengeld, een compensatie is geboden voor het niet kunnen bellen en een vergoeding van een prepaid kaartje, samen € 60,--. De ondernemer is niet bereid overige kosten te vergoeden.

Beoordeling van het geschil
-------------------------------
De commissie heeft het volgende overwogen.

Vooropgesteld moet worden dat de ondernemer bevoegd is om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Voor zover een klant het met die wijziging niet eens is, heeft die de mogelijkheid om de relatie te beëindigen. Een wijziging van de algemene voorwaarden moet tijdig en op juiste wijze worden bekend gemaakt. De ondernemer heeft zelf onderkend dat het daaraan heeft geschort, waarna de wijziging is opgeschort. Ondanks die opschorting is de dienstverlening echter onderbroken geweest.

Daarnaast is er een storing geweest die samenhing met de door de ondernemer genoemde netwerkmigratie. De consument stelt dat de ondernemer zich te dien aanzien ten onrechte op een technische storing heeft beroepen, maar niet valt in te zien waarom dat zo zou zijn. Er is geen enkele reden te twijfelen aan de stelling van de ondernemer dat door de netwerkmigratie storingen zijn opgetreden.

Tenslotte heeft de consument gesteld dat in oktober 2007 een onderbreking van de diensverlening heeft plaatsgevonden.

In verband met genoemde storingen en onderbrekingen in de dienstverlening is de commissie van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is. Het door de ondernemer aangeboden bedrag van € 60,-- is naar het oordeel van de commissie een passende reactie op deze storingen en onderbrekingen.

De overige door de consument verlangde vergoedingen stuiten af op de toepasselijke algemene voorwaarden en op het reglement van de commissie, ingevolge waarvan slechts in bijzondere gevallen, waarvan in dit geval geen sprake is, kosten worden vergoed, die verband houden met de behandeling van het geschil door de commissie. Niet aannemelijk is geworden dat de consument door handelen van de ondernemer daadwerkelijk enige financiële schade heeft geleden.

Gelet op al het vorenstaande wordt als volgt beslist.

Beslissing
-----------
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 60,--.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,-- aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie, bestaande uit mr P. Wagenmakers, voorzitter,
J.J. Helbes en A.L. Hollemans, leden, op 12 december 2007.

<getekend>

P. Wagenmakers

bozer
Berichten: 6
Lid geworden op: 05 aug 2004 16:13

Re: Telfort wijzigt prepaid voorwaarden/Beltegoed weg

Ongelezen bericht door bozer »

Kees,
Hoewel je lang niet alles hebt binnengehaald denk ik dat een felicitatie met de uitspraak op z'n plaats is. Het blijft me verbazen dat de cie. niet "gewoon" accepteerd dat een ondernemer welliswaar z'n algemene voorwaarden mag aanpassen maar dat alle financiële gevolgen dan ook voor zijnhaar rekening komen. Dat geldt m.i. ook als de klant besluit als gevolg van die aanpassing de overeenkomst te ontbinden. Het is immers een eenzijdige aanpassing van de alg. voorwaarden.

Gesloten