Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Hier kan je jouw mening kwijt over zaken die niet voorkomen in de bovenstaande onderwerpen.
tttlocke
Berichten: 1857
Lid geworden op: 30 okt 2016 21:35

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door tttlocke » 12 aug 2018 11:54

BreejKC schreef:Ook al zou er sprake zijn van een bulkverzending waarbij de verzender zijn betalingsverplichting tegenover de uitvoerder van de dienst,in dit geval Post.nl, niet of slecht nakomt, dan geeft dat Post.nl nog niet het recht pakketten van verzender achter te houden of te gijzelen.
Uw onderbouwing ontbreekt. Nu lijkt het alsof u slechts uw gevoel uitspreekt. 'Retentierecht' is de onderbouwing voor het tegenovergestelde van uw opvatting.
BreejKC schreef:Door het aanvaarden van een poststuk verplicht Post.nl zich tot het uitvoeren van een bezorgdienst,....
Welnee.
BreejKC schreef:Als Post.nl om wat voor reden vindt dat zij de aangegane dienst niet kan uitvoeren dan dient het poststuk aan verzender teruggegeven te worden.
Uw mening. Het is overigens niet uitgesloten dat PostNL dit tezijnertijd zal doen.
BreejKC schreef:.....drie belanghebbenden: 1) de verzender die een poststuk verzendt, daarvoor betaald en op grond van die betaling er op kan vertrouwen dat de aangegane overeenkomst tot het correct bezorgen van dat poststuk ook goed wordt uitgevoerd
2) de bezorgdienst die op grond van de ontvangen betaling, en zijn verdienste daardoor, verplicht is deze dienst correct uit te voeren
Betaling is dus essentieel.
BreejKC schreef:3) de geadresseerde / ontvanger van het pakket. Deze heeft wel degelijk een belang. HIj dient erop te kunnen vertrouwen dat door het ontvangen van de Track en Trace code, waardoor hij bewijs in handen heeft dat het pakket aan hem is toegestuurd, hij dit pakket ook ontvangt en het door hem gekochte goed hem ook correct ter hand wordt gesteld.
Beoogd ontvanger is belanghebbende en kan indien gewenst een klacht indienen bij PostNL. Het opvoeren van het bestaan van een 'Track & Trace code' om te kunnen concluderen dat geadresseerde een recht op ontvangst heeft, is vindingrijk maar geforceerd. Onzin dus. Als beoogd ontvanger ergens recht op heeft, is de verzender degene die dat moet garanderen.
BreejKC schreef:Het is toch niet zo dat de wetgever van o.a. de postwet, die tot doel heeft alle belanghebbenden te dienen, redenen heeft gehad met deze wet één van belanghebbenden, de ontvangers van een poststuk, te duperen of achter te stellen of een andere belanghebbende te bevoordelen? Alle belanghebbende partijen zijn voor de wetgever in principe gelijk.
Ik heb het niet kunnen vinden, dat de wetgever de belangen van alle partijen kwantificeert en stelt dat deze gelijk zijn (wat dat dan ook moge betekenen). Waar staat dat?

Voor de duidelijkheid: uw advies is nog steeds dat de beoogd ontvanger hier een kort geding aanhangig dient te maken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet meer?

BreejKC
Berichten: 1330
Lid geworden op: 16 jul 2012 18:36

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door BreejKC » 12 aug 2018 12:25

De reden dat Post.nl een poststuk niet mag gijzelen is simpel: Diefstal.

Als Post.nl een te verzenden stuk in ontvangst neemt dan kan de reden hiervan toch niet anders zijn als het correct bezorgen van het poststuk aan de geadresseerde. Welnee???? Welke ander functie zou een postbedrijf anders hebben met. Poststukken die zij in ontvangst neemt? Een handeltje in achtergehouden c.q. Gestolen goederen opzetten?

Betaling is essentieel. Op zich correct. Maar als die betaling achterblijft, ik val in herhaling, dat zijn er andere middelen om die betaling binnen te krijgen als zich het onterecht toe-eigenen van producten van verzender van die goederen.

Als een ontvanger geen rechten zou kunnen ontlenen aan een Track en Trace code, wat heeft deze code dan voor zin? Als het alleen maar is om te kunnen traceren waar een pakje ergens onderweg is, dan is het in principe een lege huls. Aan een Track en Trace code mag je wel degelijk het recht ontlenen dat het goed aan de geadresseerde is toegestuuurd en onder verantwoordelijkheid van het uitvoerende bedrijf van de verzender valt. Dat vervolgens het uitvoerende bedrijf alle verantwoordelijkheid van zich afschuift als het daar ergens niet goed gaat en zich rigide verschuil achter een of andere wet, is je ontdoen van je verantwoordelijkheid voor het correct uitvoeren van de taak waarvoor je in principe een som geld, groot of klein, in bezit genomen hebt.

Het beroepen op het belang van de ontvanger koppel ik aan de wetgeving waar Post.nl zich te gemakkelijk achter veschuilt. Te gemakkelijk wordt hier aangenomen dat ontvangers van poststukken helemaal geen rechten, juist vanwege die postwet, zouden hebben. Maar voor de wetgever is in principe iedereen gelijk. Door oneerlijke wetgeving zou de ene belanghebbende c.q. niet bevoordeeld of benadeeld mogen worden ten opzichte van de andere belanghebbende. Waar dat staat? Artikel 1 van de grondwet.

Of belanghebbende of de verzender dit juridisch aanhangig zou moeten maken, maakt mij niets uit. Maar dat zo'n kwestie eens grondig juridisch wordt onderzocht en een mega bedrijf als Post.nl zich al dan niet terecht zich achter de postwet verschuilt, daar zou eens een duidelijjke uitspraak over moeten komen.

Cro
Berichten: 592
Lid geworden op: 21 sep 2017 23:58

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door Cro » 12 aug 2018 12:41

Is er in de eerste plaats al vastgesteld dat PostNL inderdaad een pakket gijzelt. Ik zie daar nog niet direct sprake van zijn, wie zegt dat de verzender het pakket niet gewoon weer zou kunnen ophalen als hij dat wenst en dus de keuze heeft tussen betalen voor de verzending of het pakket niet verzonden retour ontvangen. Ik zie alleen dat TS aangeeft dat PostNL het pakket niet zal afleveren zonder dat er voor betaald is, iets dat me vrij logisch lijkt, maar onweerlegbaar bewijs voor een gijzeling van het pakket zie ik totaal niet.

Daarnaast is het uitvoeren van een retentie recht als PostNL dit al zal doen geen diefstal.

De hele keten is hier vrij simpel, TS heeft een overeenkomt met de verkoper, deze verkoper zal TS het gekochte moeten leveren. Doet hij dit niet, dan kan TS juridische stappen ondernemen naar de verkoper.

De verkoper heeft een overeenkomt met PostNL, tegen een bepaalde betaling zal PostNL het pakket met het gekochte bij TS afleveren. Als de verkoper zijn deel van de overeenkomst niet nakomt, of nog erger al vaker niet is nagekomen hoeft PostNL ook niet na te komen tot de verkoper zijn deel van de overeenkomst nakomt.

Volgens mij wordt ook nergens aangegeven dat de ontvanger van het pakket geen rechten zal hebben, hij zal deze alleen niet bij PostNL hebben, want er is geen overeenkomst tussen PostNL en de ontvanger. De ontvanger moet zijn recht uitoefenen bij de verzender en de verzender kan PostNL aanspreken. Volgens mij heeft dit zelfs niets met de Postwet te maken maar is dit gewoon standaard wetgeving inzake overeenkomsten, de partijen die een overkomst hebben hebben rechten en plichten naar elkaar, maar niet naar een partij waar geen overeenkomst mee is gesloten.

tttlocke
Berichten: 1857
Lid geworden op: 30 okt 2016 21:35

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door tttlocke » 12 aug 2018 13:29

BreejKC schreef:De reden dat Post.nl een poststuk niet mag gijzelen is simpel: Diefstal.
Als dat zo is, zou u er beter aan doen TS te adviseren aangifte te doen in plaats van een kort geding te starten.
Van diefstal is geen sprake. Lees eens wat over retentierecht. Het enige dat we weten is dat PostNL voorlopig de dienstverlening aan verzender heeft opgeschort, in afwachting van diens betaling. Het is niet uitgesloten dat PostNL het poststuk zal overhandigen aan de verzender indien deze daarom verzoekt (bijv. met als doel om het via een andere postbedrijf te versturen).
BreejKC schreef:Als Post.nl een te verzenden stuk in ontvangst neemt dan kan de reden hiervan toch niet anders zijn als het correct bezorgen van het poststuk aan de geadresseerde.
Totdat PostNL erachter kwam dat er nog een flinke rekening openstond, was dat ongetwijfeld haar intentie. Het is immers haar 'core business'. Dat betekent natuurlijk niet dat PostNL in alle omstandigheden verplicht is een poststuk te bezorgen, als dat op enig moment in haar bezit is gekomen.
BreejKC schreef:...zich het onterecht toe-eigenen van producten van verzender van die goederen.
Er is geen sprake van 'toe-eigenen'. De dienstverlening is gewoon opgeschort en het pakket blijft voorlopig waar het is.
BreejKC schreef:Als een ontvanger geen rechten zou kunnen ontlenen aan een Track en Trace code, wat heeft deze code dan voor zin?
Een merkwaardige lading van het begrip 'track and trace'. Een track & trace code is bedoeld om objecten te kunnen volgen in hun 'reis' door de keten.
Niet meer niet minder. Track and trace levert informatie die in geval van conflict als bewijs gebruikt kan worden. U kunt dan wel stellen dat het bestaan van een track&trace code de geadresseerde het recht op ontvangst geeft, vooralsnog ontbreekt daarvoor uw onderbouwing.
BreejKC schreef:Waar dat staat? Artikel 1 van de grondwet.
Dit is een grap, neem ik aan? Een hele slechte dat wel. PostNL is verplicht diensten te verlenen aan klanten die hun rekeningen niet betalen omdat anders de beoogd ontvanger ongelijk wordt behandeld ten op zichte, ja ten opzichte van wie eigenlijk?
Wat u zegt staat overigens helemaal niet in artikel 1 van de grondwet. Dat artikel zegt dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld'. Een knappe jurist die dat artikel aan deze casus weet te koppelen.
BreejKC schreef:Of belanghebbende of de verzender dit juridisch aanhangig zou moeten maken, maakt mij niets uit. ....
Het geven van advies is niet vrijblijvend en komt met verantwoordelijkheid. Indien slechte adviezen worden opgevolgd, kan dat voor de opvolger vervelende consequenties hebben, zelfs schade opleveren.
Met stelligheid wilde u TS, op basis van onjuiste aannames notabene, een kort geding laten aanspannen, nu krabbelt u lafjes wat terug door te zeggen dat het u niets uitmaakt.

Nogmaals: TS moet zich in eerste instantie richten tot de verzender en vragen om nakoming van de gemaakte afspraken. Daarnaast kan hij natuurlijk altijd een klacht indienen bij PostNL.

Tot slot nog een vraag: hoe lang zou u zelf doorgaan met het blijven leveren aan klanten die hun rekeningen niet betalen?
Laatst gewijzigd door tttlocke op 13 aug 2018 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.

angel1978
Berichten: 6444
Lid geworden op: 30 aug 2005 11:08

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door angel1978 » 12 aug 2018 13:35

T&T wordt dan ook niet aan ontvanger gezonden door postNL ( daar is immers geen verbintenis mee ), maar aan verzender.
Dat de verzender deze code dan weer doorstuurt aan ontvanger is leuk, maar geeft ontvanger niet opeens rechten richting postNL middels die T&T.

arie66
Berichten: 5
Lid geworden op: 16 okt 2015 09:39

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door arie66 » 19 aug 2018 09:49

Nog één keer, klant verstuurt zijn pakketten op rekening met PostNL. De klant kan zijn pakketten dus afgeven bij bijv. een Bruna met zijn voorgedrukte barcode's. Pakketten gaan naar het sorteercentrum van PostNl. Als het pakket gesorteerd wordt,zegt de sorteermachine,hee,voor dit pakket is niet betaald,machine leest n.l. de barcode van de klant. (dat zijn de eerste letters) Dan blijft het pakket niet bij PostNl ,maar gaat retour naar de klant. Zolang de klant niet betaalt ,zegt de sorteermachine,stop,pakket retour.

Frantic2
Berichten: 1475
Lid geworden op: 13 mar 2012 19:50

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door Frantic2 » 19 aug 2018 09:58

sinds wanneer deelt post.nl deze, zeer privacy gevoelige, informatie met iemand die belt waar zijn pakket blijft?????

Cool1946
Berichten: 20
Lid geworden op: 30 sep 2015 19:15

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door Cool1946 » 19 aug 2018 12:07

Maar verkoper is al 13 jaar actief en telefoonnummer en bankrekening zijn gecontroleerd.
===
Het getal dertien wordt gezien als het ongeluksgetal.
Zelfs het woord ongeluksgetal heeft dertien letters.(Wikipedia)
===
De hele gang van zaken bij deze (mis)handeling klopt gelet op bovenstaande.
TS sterkte.

Bram Bonnewel
Berichten: 72
Lid geworden op: 11 jan 2006 19:28
Locatie: Sluis

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door Bram Bonnewel » 19 aug 2018 12:52

Als de verkoper/verzender een zakelijk contract heeft bij postnl zoals wij ook hebben kan je gewoon verzendetiketten aanmaken, op het pakket plakken en naar postkantoor brengen, daar wordt het pakket ingescand en klaar is de spreekwoordelijke Kees...

De betaling gebeurd via maandfactuur die postnl automatisch afschrijft, mogelijk heeft verkoper geen saldo op rekening of is de machtiging voor incasso ingetrokken.

Cro
Berichten: 592
Lid geworden op: 21 sep 2017 23:58

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door Cro » 19 aug 2018 13:09

Frantic2 schreef:sinds wanneer deelt post.nl deze, zeer privacy gevoelige, informatie met iemand die belt waar zijn pakket blijft?????
Als de verzender niet wil dat deze informatie gedeeld wordt, moet de verzender de T&T code niet delen met de koper. Aan de hand daarvan kan TS namelijk de status binnen het verzendproces opvragen.

tttlocke
Berichten: 1857
Lid geworden op: 30 okt 2016 21:35

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door tttlocke » 19 aug 2018 13:16

Cro schreef:
Frantic2 schreef:sinds wanneer deelt post.nl deze, zeer privacy gevoelige, informatie met iemand die belt waar zijn pakket blijft?????
Als de verzender niet wil dat deze informatie gedeeld wordt, moet de verzender de T&T code niet delen met de koper. Aan de hand daarvan kan TS namelijk de status binnen het verzendproces opvragen.
U heeft helemaal gelijk als één van de mogelijke statussen binnen het verzendproces is: 'pakket geparkeerd, verzender heeft betalingsachterstand'.

TS heeft bovendien aangegeven deze informatie telefonisch te hebben ontvangen.

Cro
Berichten: 592
Lid geworden op: 21 sep 2017 23:58

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door Cro » 19 aug 2018 13:24

dubbel

Cro
Berichten: 592
Lid geworden op: 21 sep 2017 23:58

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door Cro » 19 aug 2018 13:24

tttlocke schreef:
Cro schreef:
Frantic2 schreef:sinds wanneer deelt post.nl deze, zeer privacy gevoelige, informatie met iemand die belt waar zijn pakket blijft?????
Als de verzender niet wil dat deze informatie gedeeld wordt, moet de verzender de T&T code niet delen met de koper. Aan de hand daarvan kan TS namelijk de status binnen het verzendproces opvragen.
U heeft helemaal gelijk als één van de mogelijke statussen binnen het verzendproces is: 'pakket geparkeerd, verzender heeft betalingsachterstand'.

TS heeft bovendien aangegeven deze informatie telefonisch te hebben ontvangen.
Het lijkt mij logisch dat TS de T&T code heeft moeten opgeven bij het zoeken van telefonische support. Hoe moet de support anders weten over welke zending het gaat. Ik heb zakelijk regelmatig met hun support te maken, via mail, maar ook telefonisch en altijd vragen ze om de T&T code. Ik verwacht eigenlijk niet dat dit wanneer een particulier contact op neemt anders gaat.
Laatst gewijzigd door Cro op 19 aug 2018 13:28, 7 keer totaal gewijzigd.

tttlocke
Berichten: 1857
Lid geworden op: 30 okt 2016 21:35

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door tttlocke » 19 aug 2018 14:06

Cro schreef:....
Het lijkt mij logisch dat TS de T&T code heeft moeten opgeven bij het zoeken van telefonische support. Hoe moet de support anders weten over welke zending het gaat. Ik heb zakelijk regelmatig met hun support te maken, via mail, maar ook telefonisch en altijd vragen ze om de T&T code. Ik verwacht eigenlijk niet dat dit wanneer een particulier contact op neemt anders gaat.
De particulier was hier de beoogd ontvanger. Het punt dat gemaakt werd is dat je niet verwacht dat aan anderen dan de verzender, code of niet, wordt verteld dat de verzender een betalingsachterstand heeft. Dat was een terechte opmerking. De verzender hoeft er geen rekening mee te houden dat aan derden informatie over zijn eventuele betalingsachterstand wordt doorgegeven, zelfs al heeft hij de T&T code afgegeven. Ik denk dat ook PostNL het hier mee eens is.

Cro
Berichten: 592
Lid geworden op: 21 sep 2017 23:58

Re: Post.nl stuurt pakket niet op vanwege betalingsachterstand

Ongelezen bericht door Cro » 19 aug 2018 14:28

tttlocke schreef:
Cro schreef:....
Het lijkt mij logisch dat TS de T&T code heeft moeten opgeven bij het zoeken van telefonische support. Hoe moet de support anders weten over welke zending het gaat. Ik heb zakelijk regelmatig met hun support te maken, via mail, maar ook telefonisch en altijd vragen ze om de T&T code. Ik verwacht eigenlijk niet dat dit wanneer een particulier contact op neemt anders gaat.
De particulier was hier de beoogd ontvanger. Het punt dat gemaakt werd is dat je niet verwacht dat aan anderen dan de verzender, code of niet, wordt verteld dat de verzender een betalingsachterstand heeft. Dat was een terechte opmerking. De verzender hoeft er geen rekening mee te houden dat aan derden informatie over zijn eventuele betalingsachterstand wordt doorgegeven, zelfs al heeft hij de T&T code afgegeven. Ik denk dat ook PostNL het hier mee eens is.
Dat de ontvanger hier de particulier is lijkt me duidelijk. Wat ik bedoel is dat wanneer je de T&T code hebt je de informatie over het pakket kan opvragen en dus ook mogelijk dit soort zaken te weten kan komen. Vraag gewoon "wat is de status van de verzending met code xxxxxxxx" aan de klantenservice bijvoorbeeld.

Daarnaast is voor zover ik weet deze vorm van verzenden en betalen alleen bedrijfsmatig te gebruiken of het dus een privacy inbreuk is betwijfel ik in die zin dus ook.

Plaats reactie