LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] terra vitalis

Hier kan je jouw mening kwijt over zaken die niet voorkomen in de bovenstaande onderwerpen.
felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Het e-mail adres van terra transparant is een hotmail account.
Lijkt me een of andere niet serieus te nemen persoon.
[email protected]

wje
Berichten: 4
Lid geworden op: 11 mar 2011 13:37

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door wje »

felixbeijer schreef:Op deze plaats staat veel uitgelegd.

http://www.teakopstand.nl/pagina7.html
Nou , ik heb het hele stuk gelezen. De moeite waard voor iedereen om te lezen. 10 jaar Terra Vitalis komt voorbij.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

zoomie 13 had de algemene link al iets eerder op dit forum onder de aandacht gebracht, dus ere wie ere toekomt.

http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic ... &start=380

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Hebben we trouwens het disclaimer gezien onder de brieven?

De Stichting Terra Vitalis heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van de aan u verzonden informatie. Zij is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud op enigerlei wijze gebonden.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Misschien nog een tip voor een passend disclaimer voor eenieder bij Terra Vitalis. :D

Disclaimer.
Belangrijke mededeling!!!
Interne berichten zijn niet bedoeld voor klakkeloze verstrekking aan derden en dienen mogelijk gecontroleerd te worden voordat overgegaan wordt tot externe verspreiding.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »


Fotzibaer169
Berichten: 4
Lid geworden op: 19 mar 2011 11:32

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Fotzibaer169 »

Ik blijf zitten met een paar vragen:

*Waarom gaat men naar Luxemburg. Is dat omdat het moeilijker procederen is als al het geld op is?
*Zitten er in Nederland niet van dergelijke investeringsfondsen?
*Wie zitten er in dat panel van investeerders, die een rooskleurig beeld geven en positief adviseren, het kan ook door TV zelf opgezet zijn
*moet ik, om nog iets terug te zien van mijn investering, tekenen ja of nee.

Ben wel bang dat we niet veel van ons geld terug zien :( :(

ouweraby
Berichten: 1
Lid geworden op: 19 mar 2011 11:51

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door ouweraby »

Ik heb 2 stukken 1 van 1/8 hectare en 1 van een hectare, deze laatste hebben we aangeschaft met geleend geld wat gebruikt zou worden voor een grote verbouwing nu echter de looptijd van 5 jaar voorbij is kunnen we deze niet inwisselen wat voor de verbouwing een probleem word.
Ik heb contact met STV gehad en het grappige is dat alles nu in de koelkast staat en indien de overzetting door gaat (gaat 6 tot 8 maanden in beslag nemen) komt er een afkoel periode van nog eens 6 maanden...........
Wat gebeurd er als we niet mee doen en STV failliet zou gaan kunnen we dan fluiten naar onze centen of is er zoiets als een waardorg fonds??????
Over deze vragen praat men niet maar er word wel gesuggereerd dat de omzetting dit kan voorkomen, ik heb hier angst voor omdat ik de fondsen dan naar een amerikaanse firma zie gaan en iedereen weet hoe zij met aandeel houders om gaan.

Al met al is en blijft het een lastige beslissing.

torenvalk
Berichten: 34
Lid geworden op: 24 jan 2011 09:58

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door torenvalk »

ook mij werd gevraagd of ik iets met die zogenaamde bijeenkomst in haarlem te maken zou hebben. helemaal niks dus. volgens mij gewoon een luchtballon van meneer Boot geweest, of is er iemand die er wel wat over kan zeggen? mss Boot zelf?
het wordt mij trouwens wel steeds duidelijker, dat doorgaan zoals het was niet mogelijk is. ik heb eens wat rondgekeken en zie dat meerdere teakhout aanbieders van opzet veranderen. individuele kapopbrengsten zoals her in Nederland werd aangeboden, zie je trouwens nergens anders. ik zit nog steeds met die waardering in mijn maag, maar als ik die teleurstelling even loslaat zie ik rationeel wel da deze omvorming wel nodig is. en als 't klapt hebben we allemaal een kapopbrengst van een perceel waar niemand naar omkijkt......kijk maar naar Ecodirect.

o en nog iets. volgens mij zouden de gronden eerst naar de oprichters gaan, toen heeft het stichtings bestuur dat kennelijk omgezet naar de stichting (dan kan eigenlijk niemand erbij) en nu komt het naar het fonds. naar ons dus. lijkt me geen gekke gedachte en in iedar geval een doekje voor het bloeden. alleen de oprichters zien de grond aan zich voorbijgaan.

Charrels
Berichten: 26
Lid geworden op: 15 mar 2011 16:08

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Charrels »

Ik vraag me af of de waardebepaling enkel de waarde van de bomen op dit moment representeert of dat ook het deel van onze participaties, dat gebruikt wordt voor onderhoud van de plantages, erin verwerkt is.

Cor25
Berichten: 139
Lid geworden op: 01 jun 2009 19:36

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Cor25 »

Beste Terra ongerusten.
Neem de beslissing tot omvorming snel. Wachten en problemen (beren op de weg) zoeken is echt zinloos. Als de stichting in zijn huidige vorm in de lucht blijft is het einde oefening; 100% dankzij de gebroeders Boot en Hans Noomen (en misschien ook nog E. van Toor) Wederverkoop is een ilussie geworden. Een fata morgana. Wie daarin wil geloven, is het zicht op de realtiteit kwijt. Het is ook nog eens crisis in de financiele wereld. Die is nog lang niet voorbij. Ik zou ook graag mijn participaties verkocht hebben na 5 jaar. De oorzaak van het debacle heb ik nu vaak genoeg aangegeven. Deze weg is afgesloten. Van groot belang is -denk ik nog steeds- een participantenvereniging met een inschrijving bij de KvK. Dat kost 27 euro per jaar. Die heb ik er graag voor over. Als er animo voor is en een paar medebestuursleden, richt ik die graag op. Kost verder niemand iets(!!!), maar er is dan wel een spreekbuis naar Terra Vitalis toe. Als ieder voor de eigen parochie blijft preken bereiken we niets. Wie doet mee??

rikrik
Berichten: 2
Lid geworden op: 13 mar 2011 09:21

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door rikrik »

estraver
Wat is het advies wat je kreeg van je beleging of het zo laten.
Je krijg je nu vooral verhalen over de waarde maar moet er nu niet eerst beslist worden wat te doen.
Als we onze bomen als beleging niet verkocht krijgen moeten we dan op onze laatste centen wachten tot 2029
Cor25 ik doe mee maar probeer aan die lijst van 2500 mail's te komen dat gaat veel sneller.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

ter kennisgeving

Van: "F.H. BEIJER" <[email protected]>
Datum: 20 Mrt, 2011 9:24:17 PM
Onderwerp: uw verzoek tot aanmelding voor overdracht rechten naar participaties CATF (2)
Aan: [email protected]

Stichting Terra Vitalis
Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht

Per adres
Antwoordnummer 11701
1000 RA Amsterdam

XXXX, 20 maart 2011

Ter attentie van het bestuur.


Betreft: uw verzoek tot akkoordgeving overdracht rechten naar beleggingsfonds CATF
Verzoek tot schadeherstel/schadebeperking (2).

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van onze eerdere brief dd 13 maart jl, stellen wij het bijzonder op prijs dat Terra Vitalis inmiddels het RADAR forum heeft ontdekt als HET communicatiemedium bij uitstek met een groot bereik, en aangeeft het garanderen van correctheid en openheid van informatie belangrijk te vinden.

Inmiddels is een klein foutje in onze vorige brief gevonden, onze excuses daarvoor en wij vertrouwen op uw begrip vanwege de korte reactietermijn. Voor het betoog maakt het niets uit, maar voor de volledigheid treft u bijgaand de alinea met correcties aan:

“Deels zouden additionele kosten door inbreng van Terra Vitalis belangen (zoals grond en CO2 rechten ter grootte van (geschat) 20 miljoen USD) gerechtvaardigd geacht kunnen worden. Echter, naast het feit dat geen enkel toetsbaar bewijs wordt geleverd voor de juistheid van deze schattingen, weegt dit niet op tegen de langdurige intering/afroming van kapopbrengsten als gevolg van het jaarlijks heffen van (ca) 1.5% van de belegde waarde (alleen al 20* 1.5% = 30% is al ruim meer dan de te verwachten inbreng door Terra Vitalis belangen van 20 miljoen op 180 miljoen USD). “

Tevens zijn enige additionele vragen gerezen. Voor de overzichtelijkheid hebben wij al onze vragen hieronder puntsgewijs opgesomd:
Waarom zouden nu bij schatting jaarlijks nog (ca) 1.5 % additionele kosten (over de belegde waarde) verrekend moeten worden terwijl oorspronkelijk over kosten is overeengekomen dat de kosten (deels) in de aankoopprijs waren inbegrepen en(deels) zouden worden verrekend door op de kapopbrengsten in te houden (ad 10% van de eerste en tussenkap en 5% van de eindkap)?
Of komt de aftrek van kosten op de kapopbrengst(en) nu te vervallen?
Kan Terra Vitalis de AFM kosten specificeren, in die zin aangeven of deze (bestuurlijke) boetes omvatten?
Worden de jaarlijkse (ca) 1.5% kosten over de belegde waarde nu verrekend met de jaarlijkse dividenduitkering of wordt op participaties ingeteerd?
Hoe hoog is de te verwachten jaarlijkse (dividend)uitkering?
Daalt de te verwachten dividenduitkering in de loop der tijd en/of daalt de belegde waarde in de loop der tijd (agv het door kap opraken van het bosbestand), en hoe is het verloop hiervan?
Mocht de actuele waarde tegenvallen, hoe wordt gegarandeerd dat de kosten niet meer dan (ca) 1.5 % bedragen?
Wij begrijpen dat rendementen kunnen tegenvallen, maar hoe kan het dat de opbrengst van een tussenkap een factor 44 (denkster op blz. 18 van het RADAR forum!) afwijkt van het destijds door de experts voorgespiegelde? Gelet de verontrustende berichten op het RADAR-forum over de zeer lage opbrengsten van de tussenkap, wordt er überhaupt nog iets uitgekeerd?
Nu onze houtopstand van ¼ ha nummer 20041921CRB (plotnummer 6-137205-000-13B) ineens een waarde zou hebben van 8840 euro (in plaats van de recentelijk eerder opgegeven waarde van 10394 euro voor ½ ha), hoe komt de waardebepaling tot stand? Is er niet weer een administratieve fout gemaakt?
Waarom is de waarde van de houtopstand nu ineens lager dan recentelijk nog is opgegeven?
Wat is de relevantie van de euro-dollarkoers voor het omzetten in participaties conform de voorgespiegelde opzet?
Gelet de verontrustende uitlatingen op het RADAR-forum, waarom komt de waarde van oudere percelen onder de aankoopsom uit, en valt een dergelijke ontwikkeling ook voor de waarde van de houtopstand op ons perceel te verwachten?
Wanneer was Terra Vitalis bekend met het feit dat de resultaten gingen tegenvallen?
Waarom is dat aan ons belanghebbenden niet bijtijds gemeld en waarom zijn er niet eerder maatregelen genomen om onze schade te beperken?
Hoe zijn de prognosewaarden in de tabel “Huidige en Toekomstige Verkoopwaarden” berekend? Hoe luiden de formules?
Waarom is bij de voorlichting destijds geen realistisch beeld geschetst over de essentiële kenmerken van de overeenkomst en over de factoren die van belang zijn voor de te verwachten einduitkering?
Kunt u specificatie verschaffen van de bestemming(en) van de destijds door ons betaalde aankoopsom?
Waarom zijn provisiekosten verborgen gebleven?
Waarom is er destijds niet op gewezen dat de opbrengst lager kan zijn dan de inleg danwel de inleg helemaal verloren kan gaan?
Waarom zijn voor voorstellen mbt wederverkoop met gelijktijdige aankoop van een groter perceel (bij herhaling) de waarden in deze tabel gebruikt, en worden nu ineens lagere waarden opgegeven?
Had Terra Vitalis vergunning voor het adviseren van deze complexe (beleggings)producten door haar buitendienstmedewerkers, en hadden deze voldoende opleiding om de werking van het product uit te leggen?
Heeft Terra Vitalis en/of de Toezichthouder een aansprakelijkheidsverzekering danwel de bestuurders voldoende reserves voor claims op grond van dwaling, onrechtmatig handelen danwel zorgplichtschending danwel toerekenbare tekortkoming?
Heeft Terra Vitalis de voorgestelde norm tot het omwisselen in participaties adhv de getabelleerde waarde getoetst op de beginselen van redelijkheid en billijkheid, in casu de norm van evenredigheid?
Waarom moet het bundelen van het onderhoud over de verschillende percelen samengaan met omvorming tot een beleggingsfonds?
Welke rechtsgrond meent Terra Vitalis te hebben voor het doorberekenen van additionele kosten bij niet omwisselen en bundelen van de onderhoudskosten, te meer daar deze al zijn voldaan?
Is het huidige bestuur van Terra Vitalis bereid zorg te dragen dat omwisseling mogelijk is met behoud van rechten op verhaal van schade jegens de huidige (danwel door de huidige op voorgaande) bestuurders [bijvoorbeeld door de Stichting als het ware leeg te laten voortbestaan]?
Is het huidige Terra Vitalis bestuur bereid medewerking te geven aan verhaal van schade op (voorgaande) bestuurders danwel falend toezicht door de ingehuurde Toezichthouder?

Alvorens wij een beslissing wensen te nemen met betrekking tot akkoordgeving aan de omvorming en de daarbij behorende voorwaarden, zien wij graag uw antwoord op onze vragen tegemoet. Uit het oogpunt van efficiëntie en openheid zouden wij het op prijs stellen als u de antwoorden (ook) op het forum van RADAR kunt achterlaten, immers HET communicatiemedium met groot bereik.

Hoewel wellicht nog niet opportuun, delen wij mede dat wij jegens u alle rechten voorbehouden op grond van dwaling art 6:228 BW, onrechtmatige daad art 6:162 BW en toerekenbare tekortkoming in nakomen verbintenis art 6:74 BW. Deze brief strekt tevens ter stuiting van de verjaring.

Wij verzoeken Stichting Terra Vitalis, conform overeengekomen (algemene voorwaarden art 10c) onze belangen als investeerders veilig te stellen. Zonodig kunt u hiertoe onze brief voorleggen aan de bevoegde rechter ter uitvoer van onze claims betreffende dwaling en/of onrechtmatige daad en/of toerekenbare tekortkoming, conform het in uw mailing gestelde dat, indien een kleine groep niet wil omwisselen, via de rechter geprobeerd zal worden alsnog tot omwisseling om te gaan.

Uiteraard staat het Terra Vitalis vrij een andere Geschilbeslechtende instantie te kiezen.

Graag horen wij van u.

Met vriendelijke groet,

Felix Beijer.

Toelichting:

De voor aankoop verschafte tabel “huidige en toekomstige verkoopwaarden – “Terra Vitalis Costa Rica”2004” geeft een beeld van wat de huidige en toekomstige verkoopwaarden per hectare (zullen gaan) bedragen. Zo volgt uit de algemene voorwaarden, betreffen de Verkoopwaarden de waarde van de houtopstand op het perceel.
Er wordt gewezen op enige risico’s van deze investering, zoals:
Dollarkoers
Toekomstige houtprijzen
Hoeveelheid bruikbaar hout
Afzetmogelijkheden.

Voor risico’s wordt gewezen op het feit dat het rendement lager kan zijn, echter voor ons als leek werd niet duidelijk dat de opbrengst lager kan zijn dan de inleg danwel het geïnvesteerde bedrag geheel verloren kan gaan.

De tabel met huidige en toekomstige verkoopwaarden geeft juist een beeld dat (vrijwel) het gehele bedrag vanaf het begin gaat renderen, door een geleidelijke stijging van de verkoopwaarde van de (aangeplante) houtopstand op het perceel (dat de aangroei geleidelijk afneemt is logisch en algemeen bekend daar bomen langzamer groeien als ze ouder worden). De presentatie wekt de indruk dat de betaalde inleg terug komt.

Onduidelijk bij aanvang van de overeenkomst is dat een groot deel van het betaalde niet wordt gebruikt voor de aanplant van bomen, maar voor provisie en andere zaken, en dat de inleg (deels) verloren kan gaan. Op grond hiervan achten wij een claim op grond van dwaling, onrechtmatige daad en/of toerekenbare tekortkoming (deels) gerechtvaardigd.

Disclaimer:
Belangrijke mededeling!!! Dit bericht en eventuele bijlagen bevat(ten) en/of verwijst (verwijzen) (mogelijk) (naar) confidentiële en/of vertrouwelijke informatie, die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde(n) en degenen die gerechtigd zijn deze informatie te ontvangen. Interne danwel onderlinge berichten zijn niet bedoeld voor klakkeloze verstrekking aan derden en dienen (mogelijk) gecontroleerd te worden voordat overgegaan wordt tot externe verspreiding. Niet vertrouwelijke danwel geen persoonsgegevens bevattende berichten kunnen extern verspreid worden. Externe berichten kunnen ook intern verspreid worden. Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden en/of gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) en gerechtigden zonder uitdrukkelijke toestemming kan onrechtmatig, illegaal en/of onverstandig zijn. Aansprakelijkheid danwel benadeling voor eventuele fouten, omissies, onduidelijkheden of andere onjuistheden in (Terra Vitalis) informatie of de gevolgen daarvan wordt op geen enkele wijze aanvaard. Mocht u dit bericht, of delen ervan, hebben ontvangen en twijfels hebben aangaande de juistheid van gegevens en/of juiste ontvangst, wordt u vriendelijk doch dringend verzocht contact op te nemen met degene(n) die dit bericht hebben verstuurd. Bij voorbaat dank.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Het is niet de bedoeling snel eenieder voor te zijn en zo nog iets te verkrijgen.
Vandaar dat ik deze brief uit transparantie op dit forum plaats.

Maar tekenen betekent mijns inziens ook afstand doen van alle rechten tot verhaal.
Wederverkoop zal niet meer gaan, was ook niet bedoeling van mij bij aanvang.
Laat ze eerst maar eens antwoorden, de aanwijzingen zijn ook wel zeer sterk dat ook bij omzetting niet veel meer terugkomt.

Ik ben niet zo bang dat Terra Vitalis failliet gaat.
Bovendien: de kapopbrengst van de bomen is aan ons toegezegd en het onderhoud is in voren betaald, dus dat kan niet zomaar door de curator verhandeld worden.

Laat ze het maar voorleggen.

Cor25
Berichten: 139
Lid geworden op: 01 jun 2009 19:36

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Cor25 »

@felixbeijer
De kapopbrengsten van GIN bv waren via een notariële acte vastgelegd voor de participanten. Toen GIN bv failliet ging(mei 2009), kon de curator de gronden met bomen en al verkopen. Juridisch hard en geen speld tussen te krijgen. Informeer even bij Mr Te Biesebeek de curator van GIN, dan weet u ook hoe het zit. Lange verhalen en juridische haarkloverij levert niets op bij faillissement. De curator moet alles doen om de schuldeisers conform de wettelijke voorrangsregels zo min mogelijk schade te laten lijden. De participanten zijn pas aan de beurt als hypotheekhouders, belastingdienst en medewerkers schadeloos zijn gesteld. In voorkomende gevallen weten we dat er dan niets meer over is. Door op de oude voet verder te gaan met Terra zal faillissement snel onvermijdbaar zijn omdat er geen inkomsten meer zijn!

Info Terra Vitalis
Berichten: 8
Lid geworden op: 15 mar 2011 14:51

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Info Terra Vitalis »

Geachte leden van dit forum

Ook op deze plaats zijn er tal van vragen gesteld met betrekking tot de waardebepaling. Op http://www.terravitalis.nl/assets/files ... paling.pdf vindt u een document waarin we uitgebreid ingaan op de redenen waarom de methodiek van waardebepalen veranderd moest worden. Ook vindt u daar een uitleg over de impact van de herziene methodiek.
Verder wordt in dit document ooknader ingegaan op de resultaten van de tussenkap. Wij nodigen u graag uit dit document te lezen. Mocht u daarna nog verdere vragen hebben dan zien wij deze graag tegemoet op
[url]mailto:[email protected][/url]

Ook maken wij u er op attent dat de meest gestelde vragen op http://www.terravitalis.nl/assets/files ... %20STV.pdf regelmatig wordt aangepast.

Wij willen u erop wijzen, dat de informatie zoals Terra Vitalis verspreid, onder toezicht staat van de AFM. Voor informatie van derden kunnen wij niet garant staan voor de correctheid of openheid zoals deze volgens de Nederlandse wet- en regelgeving vereist wordt.

Terra Vitalis

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Op een van mijn vragen vond ik reeds het antwoord.

http://www.fx.nl/artikel/6592/Pikante-A ... fault.aspx


felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Die omvorming in een beleggingsfonds lijkt nog niet zo rampzalig in die zin dat er misschien nog iets van mijn centen terugkomt.

Mij wordt nu gevraagd te tekenen voor volledige overdracht van rechten naar een buitenlands beleggingsfonds en dat ik well-informed ben.
Waarnaar het huidig bestuur weer een nieuwe BV opricht genaamd Alfheim en Co die het Luxemburgse beleggingsfonds gaat adviseren.

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Faillisement levert inderdaad niets op, maar evenmin overdracht.

Er wordt wat gemeld dat er omgevormd moet worden, verder niets en nu wordt ineens de "oplossing"gepresenteerd. En wordt ons ineens met grote haast gevraagd maar te tekenen, geen eens tijd voor overleg om een oplossing te bewerkstelligen die voor de belanghebbenden het beste is.

Misschien kan de AFM toezien op een voor de belanghebbenden zo optimaal mogelijke oplossing.

En als ze niets meer verkopen (is ook opzet bij omvorming) , lijkt mij toezicht door AFM ook niet meer nodig.

Toezicht is namelijk al contractueel vastgelegd, toezicht om er op toe te zien dat de gehele Terra Vitalis organisatie er op gericht is de gehele opbrengsten aan de participanten te doen toekomen. Die toezichthouder in de voorwaarden is niet de AFM maar (doorgaans) een accountant die o.a. de jaarrekeningen dient te controleren.

Had Terra Vitalis in 2004 en daarvoor vergunning van De Nederlandse Bank?

Gesloten