LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] terra vitalis

Hier kan je jouw mening kwijt over zaken die niet voorkomen in de bovenstaande onderwerpen.
loudy
Berichten: 32
Lid geworden op: 12 aug 2008 20:04

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door loudy »

na het lezen van het vergaderverslag zeg ik: ALLEMAAL AANMELDEN, ZONIET DAN VERPEST JE HET VOOR EEN ANDER. dit is de enige redding, dus, gewoon ff invullen, ook al ben je het er niet mee eens

torenvalk
Berichten: 34
Lid geworden op: 24 jan 2011 09:58

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door torenvalk »

Wat zijn er weer veel bijdragen van mensen die of maar half lezen of het liefst vanuit de achterbak losse flodders schieten. Met name Beijer: op de bijeenkomst - waar ik ook was- had je geen enkele inhoudelijk bijdrage. Je stelde één vraag: of jouw brief naar de ombudsman gestuurd kan worden? Hier op het forum doe je voorkomen of je het allemaal zo goed weet, maar had dan tijdens de bijeenkosmt je mond open gedaan. Verder vindt iemand het weer eens nodig om inhoudsloze opnmerkingen ter maken over de aanwezigen. Wat een nivo. Geen wonder dat de leden van het participanten panel anoniem willen blijven. Toch stonden er twee op tijdens de bijeenkomst. Wie heeft met ze gesproken? Natuurlijk voelen velen van ons zich "gepakt". Dat gevoel heb ik ook. maar als ik eerlijk ben komt dat vooral door de foute aanpak in het verleden. nu is het redden dat er te redden is. De nieuwe waardebepaling is een klap. Dat lijkt een beetje op dd financiële crises, waar banken ineens grote afboekingen moesten doen. voor mij was dat toen een ver van mijn bed show, maar de herwaardering van Terra raakt mij ook in mijn portemonnee. Tegen Jip en Janneke wil ik zeggen dat ze goed moeten lezen: de management company is de onderneming die de nieuwe structuur aanbied. Net zoals je ook niet de directie van Robeco kiest, kies je dat hier ook niet. In de Supervisoray & Audit Committe zitten straks wel mensen die je mag kiezen. Laten we onze tijd nou niet langer verdoen met ruzieen over het verleden. Doe dat nou maar tegen de meneren Boot en consorten (en misschien ook wel tegen de toenmalige raad van toezicht). met deze omvorming hebben we veel meer kans dat de boel overeind blijft en dat we nog wat van de investering terug zien.

Davidoff
Berichten: 10
Lid geworden op: 20 apr 2011 16:37

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Davidoff »

Het punt is: een redelijk grote groep participanten komt er goed van af met een positief rendement, weliswaar minder dan de prognose, doch nog immer met een positief rendement. Deze groep heeft geen last van een afwaardering van ongeveer - 30% op de aanvankelijke investering na vele jaren , d.w.z. fors negatief rendement op de investering, terwijl de verwachting was een rendement van minimaal 4 % per/jaar. Wat is er mis met het principe dat de groep die niet afwaardeert t.o.v de investering (minder winst maken, dus nog steeds een positief rendement) een bijdrage levert aan de gedupeerden , zodat iedereen een nieuw fris begin in het fonds. Zo niet, dan wordt een groep geofferd ten voordele van de investeerders die toevallig door Terra Vitalis een stuk grond hebben gekregen die een positief rendement oplevert. De groep gedupeerde investeerders hebben ook in goed vertrouwen hun investering gedaan met de verwachting dat STV in hun belang hen een mooi stukje plantage zou toebedelen, op basis van bosbouwkundige deskundigheid en consistentie in de verstrekte informatie. Voor dit dillema dient een oplossing gevonden te worden, zodat een win-win situatie ontstaat. Mijn mening is dat er nog geen evenwichtige oplossing gevonden is in de verdeelsleutel voor instap in het fonds.

vr. gr

Davidoff

Denkster
Berichten: 22
Lid geworden op: 15 mar 2011 15:29

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Denkster »

Davidoff schreef:Als investeerder in Terra Vitalis ben ik op zoek naar participanten die zich willen verenigen, met name in relatie tot de omzetting naar het fonds en de voor sommigen nadelige gehanteerde waardebapaling. In totaal zoek ik 10 participanten die serieus juridisch advies gezamelijk willen inwinnen, zodat de kosten worden gedrukt en er meer gezamelijke reacties kunnen worden genomen. Ik ben nu in eerste instantie aan het polsen of er uberhaupt interesse is.

vr.gr
Davidoff
Waar kan men zich aanmelden?

Eveline

Denkster
Berichten: 22
Lid geworden op: 15 mar 2011 15:29

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Denkster »

Cor25 schreef:Beste Terra Participanten.
De notulen van vrijdag 15 april (bijeenkomst van participanten van Terra Vitalis waarbij ook Terra Vitalis, Global Fundhouse en vertegenwoordigers van het Participantenpanel aanwezig waren) zijn te vinden op: : http://www.terravitalis.nl/teak-informatiepakket.html
Groeten:

Cor van Erp
mede-organisator participantenbijeenkomst 15/04.
Geachte Cor van Erp,
Bedankt voor uw inspanningen, met name de notulen.
Ik ben nog niet overtuigd, dat de gekozen invulling van de omvorming de juiste is.
Maar wij kunnen tenminste prettig en verstandig van mening verschillen.
Zo'n discussie geeft uitzicht op inzicht en een betere oplossing.

vriendelijke groeten,
Eveline

Denkster
Berichten: 22
Lid geworden op: 15 mar 2011 15:29

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Denkster »

Info Terra Vitalis schreef:...
Voor meer informatie met betrekking tot de waardering kunt u terecht op:

http://www.terravitalis.nl/Informatie/P ... paling.pdf
Veel antwoorden zijn ook te vinden op:
http://www.terravitalis.nl/Informatie/P ... ming%20STV

Dit laatste document zal -ook aan de hand van uw vragen- worden bijgehouden en wij adviseren u dit document te raadplegen.


Terra Vitalis.
Deze documenten zijn niet meer te vinden op de website van Terra Vitalis, klopt dat?

Eveline

Denkster
Berichten: 22
Lid geworden op: 15 mar 2011 15:29

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Denkster »

Dit is mijn reactie op de 'Nieuwsbrief voor participanten, Utrecht, 14 april 2011'

per e-mail, 20-4-2011 17:56
Geachte meneer Schimmelpenninck,

Uw 'Nieuwsbrief voor participanten, Utrecht, 14 april 2011' las ik met belangstelling.

CO2-rechten
Positief is de volgende mededeling:
 • "De CO2-rechten van de plantages komen ten goede aan de unithouders; "
Ik zie de uitwerking, met garanties, van deze toezegging met belangstelling tegemoet.

De inhoud van de nieuwsbrief, maar ook de toon vervullen mij met groeiende verbazing.

Samenvattend:
 1. Stichting Terra Vitalis zal haar contractueel vastgelegde verplichtingen jegens participanten niet nakomen.
  Faillissement als wapen.
 2. Participanten moeten nu de voorgestelde omvorming, naar het 'open end' fonds CATF, accepteren om kans te maken op een deel van hun geld.
  Slikken of stikken.
 3. Participanten moeten nu tekenen, er is geen tijd meer.
  U stelt mij verantwoordelijk voor de gevolgen van uw - kennelijk foute - planning, waarop Ik geen enkele invloed mocht hebben.
 4. De participanten zijn niet beschermd tegen miskleunen van individuele bestuurders - van verkeerde inschattingen tot wanbeheer - ondanks alle juridische constructies, waarmee de participatie was omgeven:
  • aparte Trust voor onderhoud van plantages;
  • toezicht op plantages;
  • 'onafhankelijke' bosbouwkundige adviseurs;
  • toezicht op Stichting Terra Vitalis door Raad zus en zo;
  • 'onafhankelijke' accountants;
  • scheiding tussen Terra Vitalis en verkooporganisatie;
  • Stichting Terra Vitalis en Terra Vitalis International.
  Deze dure constructies beschermen alleen de verantwoordelijke - deels vertrokken - bestuurders, die hun zakken ruim hebben gevuld.
 5. Ook de nieuwe constructie CATF biedt geen garantie dat opbrengsten van de bomen ten goede gaan komen aan de participanten.
  • Er is geen sluitende juridische maatregel, die garandeert dat het geld van de Trust uitsluitend en volledig wordt besteed aan optimaal rendement van de plantages middels hout- en CO2-opbrengsten.
  • Met de Luxemburgse firma krijgen we er weer een horde veel te dure mee-eters bij (1,5% is veel te duur voor wat ze moeten doen).
  • Er is geen limiet gesteld aan de kosten van de verkoop-organisatie voor aandelen CATF
 6. De participanten moeten onvoorwaardelijk instemmen:
  ".. onherroepelijk verzoek om toekenning van units uit te geven door CATF in ruil voor mijn participatie(s) uitgegeven door Stichting Terra Vitalis en alle daarmee samenhangende rechten; .."
  Terwijl de Stichting Terra Vitalis zich nergens aan bindt:
  "Disclaimer
  De Stichting Terra Vitalis heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van de aan u verzonden informatie.Zij is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud op enigerlei wijze gebonden. "
 7. Uitwerking van voorgespiegelde grotere invloed van de huidige participanten - toekomstige aandeelhouders? - ontbreekt.
 8. Op mijn vragen, over de opbrengst van de 12-jaars-kap, die ik stelde in januari, heb ik nog steeds geen antwoord.
Kortom
Uw opstelling heeft mijn vertrouwen in uw voorstel nog verminderd.
Wilt u u mij overtuigen dat een omvorming in mijn belang is, dan moet u minstens met een aanvullend aanbod komen.

Hoogachtend,

"Denkster"
Eveline Bernard

Denkster
Berichten: 22
Lid geworden op: 15 mar 2011 15:29

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Denkster »

felixbeijer schreef:...

“Deels zouden additionele kosten door inbreng van Terra Vitalis belangen (zoals grond en CO2 rechten ter grootte van (geschat) 20 miljoen USD) gerechtvaardigd geacht kunnen worden. Echter, naast het feit dat geen enkel toetsbaar bewijs wordt geleverd voor de juistheid van deze schattingen, weegt dit niet op tegen de langdurige intering/afroming van kapopbrengsten als gevolg van het jaarlijks heffen van (ca) 1.5% van de belegde waarde (alleen al 20* 1.5% = 30% is al ruim meer dan de te verwachten inbreng door Terra Vitalis belangen van 20 miljoen op 180 miljoen USD). “
..
Prima punt uit prima brief.

Beheervergoeding 1,5%? Idioot!
Stichting Terra Vitalis doet het voorkomen of 1,5% beheervergoeding marktconform is. En of we daarmee gelukkig moeten zijn.
Dit is absoluut onjuist, gegeven de aard van het bedoelde beheer en de markt.
Ik zal dat toelichten.

Total Expense Ratio
De beheervergoeding is niet de enige kostenpost. We moeten kijken naar de Total Expense Ratio (TER) en zelfs dan zitten we nog te laag.
Het blad 'Effect', van de Vereniging voor Effecten Bezitters, 2007 nummer 5 schreef:TOTAL EXPENSE RATIO
Om beleggers enig inzicht in de doorlopende kosten te geven moeten beleggingsfondsen tegenwoordig een zogeheten Total Expense Ratio (TER, of kostenratio) berekenen en publiceren. De TER wordt achteraf berekend, dat wil zeggen na het einde van het boekjaar. U weet dus niet van tevoren, bijvoorbeeld op
het moment dat u in een beleggingsfonds wilt stappen, hoe hoog exact de TER zal zijn, al moeten beleggingsfondsen tegenwoordig in de financiële bijsluiter.

Maar de TER heeft een nog veel grotere tekortkoming. Het woord 'Total' suggereert dat in de TER alle kosten zijn verwerkt. Dit is echter niet het geval. Bij het berekenen van de TER worden de beheervergoeding, een eventuele performance fee en de operationele kosten wel meegenomen. Maar bepaalde kostenposten, zoals interestkosten en de transactiekosten die het fonds zelf maakt met het kopen en verkopen van effecten, worden er niet in meegenomen. Vooral het niet meenemen van de transactiekosten is van belang, omdat zij veelal een substantiële kostenpost vormen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tussen de 0,3 en 1 procent per jaar.
Oplettende lezertjes weten dat de bijkomende kosten, voor zover ze al genoemd zijn (zie notulen 15 april 2011!) niet gering zijn.

Kostenstructuur moet in lijn zijn
Het blad 'Effect', van de Vereniging voor Effecten Bezitters, 2009 nummer 26, auteur Ronald van Genderen: schreef:KOSTENSTRUCTUUR
Voor participanten in beleggingsfondsen zijn kosten de enige zekere factor voor het toekomstige rendement. Deze opvatting wordt ondersteund door een veelheid aan studies waarin een significant verband is aangetoond tussen kosten en toekomstige prestaties.
-- knip --
Die [kostenstructuur] dient in toenemende mate in lijn te zijn met het beleggingsbeleid van een beleggingsfonds. Passieve beleggingsfondsen kunnen volstaan met een vaste en lage managementfee. Fondsen die actief streven naar een betere prestatie dan de index kunnen de belangen van beheerder en participant meer op één lijn brengen door de kostenstructuur aan te laten sluiten op de beleggingsdoelstelling. Dit kan door de beloning voor de beheerder afhankelijk te stellen van het extra rendement dat behaald wordt.
In ons geval, CATF, verwachten we van de fondsbeheerder Global Fundhouse geen actief beleid; de samenstelling van het fonds staat vast en kan niet veranderen.
Het zorgen voor optimaal rendement van de plantages behoort niet tot de taken waarvoor de fondsbeheerder Global Fundhouse met jaarlijks 1,5% van het fondsvermogen wordt betaald. Of wel?

Voorbeelden van kosten van fondsen
Op grond van bovenstaande moeten we CATF rekenen tot de passief beheerde fondsen, vergelijkbaar met trackers. Daarvoor geldt een lage vergoeding.
Wat zijn de vergoedingen in de markt. Hieronder een staatje, van actief beheerde fondsen en trackers.

Een paar voorbeelden
Het blad 'Effect', van de Vereniging voor Effecten Bezitters, 2009 nummer 12 schreef:De VEB bracht in kaart wat de kosten, gemeten naar Total Expense
Ratio (TER), waren voor beleggingsfondsen met een beursnotering in Amsterdam in het afgelopen jaar [2008].
Total Expense ratio's 2008 per categorie

Code: Selecteer alles

                 Trackers* Gemiddeld Hoogste Laagste
AANDELEN EUROPA          0,35%    1,48%   2,57%  1,00%
AANDELEN LANDENFONDSEN      0,33%    1,57%   3,16%  0,54%
AANDELEN NEDERLAND        0,26%    1,24%   1,82%  0,56%
AANDELEN OPKOMENDE LANDEN     0,73%    2,25%   4,07%  1,18%
AANDELEN SECTORFONDSEN      0,53%    1,52%   2,00%  1,19%
AANDELEN WERELD          0,62%    1,40%   2,60%  1,05%
MIX EUROPA            -      1,02%   1,15%  0,86%
MIX WERELD            -      1,44%   5,39%  0,75%
OBLIGATIES HIGH YIELD       0,20%    1,29%   1,77%  0,97%
OBLIGATIES WERELD         0,21%    0,84%   1,09%  0,62%
VASTGOED             0,45%    1,76%   4,46%  1,25%
*gemiddelde van beschikbare trackers 
Effect schreef:"Gemiddeld wordt er voor een aandelenfonds minder dan 1 procent betaald, terwijl dat voor een obligatiefonds gemiddeld onder de 0,75 procent ligt."
De beheervergoeding mag niet meer dan 0,3% zijn
Dus zelfs voor actief beheerde fondsen is de gemiddelde TER ruim onder de 1,5%.
Voor trackers ligt de gemiddelde TER zelfs onder de 0,4%.
Dat betekent dat de beheervergoeding nog weer lager ligt!
Een beheervergoeding van 1,5% voor CATF is absurd hoog. Een bedrag van 0,2% of hoogstens 0,3% van het fondsvermogen paar jaar lijkt me rijkelijk beloond voor dit administratieve klusje.

Eveline

Davidoff
Berichten: 10
Lid geworden op: 20 apr 2011 16:37

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Davidoff »

Beste Eveline en overige geinteresseerden,

Ik heb een e-mail account aangemaakt waarnaar geinteresseerden in juridisch advies hun contactgegevens kunnen sturen.

Het e-mail adres is: [email protected]

Indien er zich tussen 5-10 personen melden , kunnen we aan de slag met een kundig juridisch adviseur, om de volgende stappen zo zorgvuldig mogelijk te nemen, in het algemeen belang (een goede oplossing voor STV) en specifiek belang van enkele zeer gedupeerden.

vr.gr
Davidoff

Davidoff
Berichten: 10
Lid geworden op: 20 apr 2011 16:37

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Davidoff »

Ook participanten in Terra Vitalis die wel getekend hebben voor conversie zijn welkom om zich te melden bij [email protected], indien ze goed geïnformeerd willen worden over juridische consequenties.
vr.gr
Davidoff

gebruiker48

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door gebruiker48 »

Davidoff schreef:Re: terra vitalis - 21 apr 2011 00:08
Het punt is: een redelijk grote groep participanten komt er goed van af met een positief rendement, weliswaar minder dan de prognose, doch nog immer met een positief rendement. Deze groep heeft geen last van een afwaardering van ongeveer - 30% op de aanvankelijke investering na vele jaren , d.w.z. fors negatief rendement op de investering, terwijl de verwachting was een rendement van minimaal 4 % per/jaar. Wat is er mis met het principe dat de groep die niet afwaardeert t.o.v de investering (minder winst maken, dus nog steeds een positief rendement) een bijdrage levert aan de gedupeerden , zodat iedereen een nieuw fris begin in het fonds. Zo niet, dan wordt een groep geofferd ten voordele van de investeerders die toevallig door Terra Vitalis een stuk grond hebben gekregen die een positief rendement oplevert. De groep gedupeerde investeerders hebben ook in goed vertrouwen hun investering gedaan met de verwachting dat STV in hun belang hen een mooi stukje plantage zou toebedelen, op basis van bosbouwkundige deskundigheid en consistentie in de verstrekte informatie. Voor dit dillema dient een oplossing gevonden te worden, zodat een win-win situatie ontstaat. Mijn mening is dat er nog geen evenwichtige oplossing gevonden is in de verdeelsleutel voor instap in het fonds.
Helemaal mee eens. Dit en de kosten voor het beleggingsfonds zijn reden om (nog) niet te tekenen

torenvalk
Berichten: 34
Lid geworden op: 24 jan 2011 09:58

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door torenvalk »

Beste denkster,
ik hoop dat je snel antwoord krijgt. Wat betreft de kosten maak je echter een denkfoutje. het nieuwe fonds is geen aandelenfonds, maar een fonds dat in houtopbrengst belegd. Dat is een actief beheer (en niet passief, want dan zou er geen bewaking onderhoud en tussenkap etc zijn, ook moet er actief gezocht worden naar verkoopmogelijkheden etc etc). ook verder gaat de vergelijking mank. Je zou meer moeten kijken naar actieve beheerders van onroerend goed, projectontwikkeling etc. Daar liggen de kosten toch echt veel hoger. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een Nieuwe Steen (beursgenoteerd onroerend goed), die had exploitatie kosten van 12,7 miljoen en administratiekosten van 3,3 miljoen (samen 16 miljoen) op een eigen vermogen van 580 miljoen. Dat is dus bijna 3%! Dat ze dan de balasn oppompen met leningen tot 1360 miljoen (waar je dan rente over betaald) dan nog zijn de kosten 1,2%. En dan moet het bedrijf ook nog belasting over de winst betalen! . Je wilt open discussieren, maar hier zit je fout dus ik hoop dat je ziet dat je hier jouw tekst betrer kan aanpassen.

Ook verder vind ik jouw opmerkingen wat vreemd. Eerst kregen we van STV helemaal niets, geen inspraak, geen CO2 rechten en geen zekerheden. Toen je instapte heb je die toch ook niet gevraagd?
Ik vind ook, dat we (ik in ieder geval) in het verleden wat te makkelijk hebben gedacht en dat de toenmalige oprichters en bestuurders niet echt in het bewlang van participanten hebben geopereerd. Nu moeten we omvormen, dat bleek eigenlijk al uit de eerste brief die we van Terra kregen. Ik hoop dat je toch mee wil doen en het zou goed zijn als mensen zoals jij zich dan kandidaat stellen voorde nieuwe toezichtsraadf. Want in de nieuwe opzet hebben we echt meer inspraak.

Davidoff
Berichten: 10
Lid geworden op: 20 apr 2011 16:37

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Davidoff »

Correctie
Ik heb een cardinale fout gemaakt m.b.t het e-mail adres.

Het moet zijn:

[email protected] (een punt dus, geen horizontale streep)

vr.gr
Davidoff

Denkster
Berichten: 22
Lid geworden op: 15 mar 2011 15:29

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Denkster »

Davidoff schreef:het e-mail adres.

Het moet zijn:

[email protected] (een punt dus, geen horizontale streep)

vr.gr
Davidoff
Geachte Davidoff,
Ik ben vóór organiseren.
Maar ik wil precies weten waartoe en met wie.
Dus: maak uzelf bekend.
Bent u participant? Met hoeveel?
Wat is uw standpunt?
Wat is uw doel?

Eveline Bernard

Denkster
Berichten: 22
Lid geworden op: 15 mar 2011 15:29

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Denkster »

In antwoord op mijn eigen vraag van vannacht:

Terra Vitalis heeft de 'Veel gestelde vragen en antwoorden' (Q&A) over de omzetting verplaatst.
De nieuwe link is:
4. Bijlage 3 - Q&A's Omvorming STV


Dit document bevat vandaag 58 vragen met antwoorden, maar groeit nog.

Eveline Bernard

Info Terra Vitalis
Berichten: 8
Lid geworden op: 15 mar 2011 14:51

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Info Terra Vitalis »

Geachte Terra Vitalis participant.

De afgelopen weken is er veel gebeurd. U heeft hieromtrent een brief http://www.terravitalis.nl/assets/files ... 202011.pdf ontvangen. Hieruit blijkt dat de situatie rond Terra Vitalis zodanig is dat spoed vereist is.
Afgelopen vrijdag 15 april waren wij aanwezig op een bijeenkomst die werd georganiseerd door twee Terra Vitalis participanten. Het verslag http://www.terravitalis.nl/assets/files ... 4-2011.pdf van die levendige bijeenkomst kunt u vinden op onze website. Wij willen de organiserende participanten en de vele aanwezigen hartelijk danken voor hun inbreng.

In de afgelopen weken hebben wij vele vragen ontvangen over de aard en samenstelling van het participantenpanel. Een nadere toelichting http://www.terravitalis.nl/assets/files ... npanel.pdf kunt u vinden op onze website.

Er worden ons ook vragen gesteld inzake de reacties tot op heden. Tot op heden heeft een ruime meerderheid (ongeveer 70% van het aantal hectares) aangegeven positief te staan ten opzicht van de omvorming. Van alle binnengekomen reacties stelt 0,02% niet mee te willen in de omvorming.
Zoals u uit de informatie kunt afleiden is de noodzaak tot omvorming dringend. Mocht u de formulieren http://www.terravitalis.nl/assets/files ... 20CATF.pdf nog niet hebben ingezonden dan verzoeken u dit uiterlijk 26 april 2011 alsnog te doen.

Wij vragen u daarbij ook om aan te geven of uw participaties zijn verpand of niet. Verpanding houdt in, dat de participaties bij een kredietinstelling (zoals een bank) in onderpand zijn gegeven ter verkrijging van een lening. Dit formulier http://www.terravitalis.nl/assets/files ... anding.pdf vindt u tevens op onze website.

STV staat onder toezicht van de AFM. Dat houdt in, dat ook alle berichtgeving van STV aan toezicht onderhevig is. Wij dienen u erop attent te maken, dat wij inzake informatie verstrekt door derden (zoals op dit forum) niet kunnen instaan voor de juistheid of accuratesse.

De meest gestelde vragen en antwoorden op http://www.terravitalis.nl/Informatie/P ... ming%20STV
is recentelijk vernieuwd. Wij raden u aan om deze regelmatig te bekijken. Mocht uw vraag er niet bijstaan, dan kunt u ons bereiken op: [email protected]

Met de middelen die wij hebben is hard gewerkt aan de beantwoording van uw vragen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat dit enige tijd heeft geduurd.

Met vriendelijke groet,

Stichting Terra Vitalis.

Davidoff
Berichten: 10
Lid geworden op: 20 apr 2011 16:37

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Davidoff »

Beste Eveline,

Als je me een mail stuurt naar het juiste e-mailadres ([email protected]) kan ik contact met je leggen , via e-mail, telefoon of wat dan ook. Ik zal me uitgebreid introduceren, eigen informatie als belegger bij Terra Vitalis geven, en uitleggen welke doelen ik beoog, uiteraard , zoals eerder gezegd,met de intentie de continuiteit van de beleggingen en in het belang van participanten.

Ik heb in dit vroeg stadium van zoeken naar oplossingen nog niet de behoefte om openlijk te communiceren en alles kenbaar te maken, gezien de laatste contacten die ik met Terra Vitalis heb gehad waarin de knelpunten niet op een wederkerige manier te bespreken zijn.

vr.gr
Davidoff

Whoopster_1st
Berichten: 16
Lid geworden op: 20 jan 2011 16:51

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Whoopster_1st »

Info Terra Vitalis schreef:
Wij vragen u daarbij ook om aan te geven of uw participaties zijn verpand of niet. Verpanding houdt in, dat de participaties bij een kredietinstelling (zoals een bank) in onderpand zijn gegeven ter verkrijging van een lening. Dit formulier http://www.terravitalis.nl/assets/files ... anding.pdf vindt u tevens op onze website.
Geloof je het zelf.............?
Dat er een bank is die jullie troep als onderpand zou willen.........??
ROFLMFAO

In de brief die jullie aan de participanten hebben verzonden begin deze week staat en ik citeer:

" Slechts enkele participanten hebben in hun reactie aangegeven negatief te staan ten opzichte van de omvorming.
Het betreft minder dan 0,1% van alle participanten"

Eens een stelletje leugenaars ALTIJD LEUGENAARS.
Ik heb met heel veel klanten van TV contact en één ding weet ik zeker HET ZIJN ER VÉÉÉL meer!! :mrgreen:

Ik zeg NIET TEKENEN! :mrgreen:

Denkster
Berichten: 22
Lid geworden op: 15 mar 2011 15:29

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Denkster »

Whoopster_1st schreef: Geloof je het zelf.............?
Dat er een bank is die jullie troep als onderpand zou willen.........??
Met alle respect voor uw mening Whoopster_1st, en afgezien van wat wie dan ook kan geloven; het is een feit dat er - enkele? - participaties van Terra Vitalis bij een kredietinstelling (zoals een bank) in onderpand zijn gegeven ter verkrijging van een lening.
Whoopster_1st schreef:In de brief die jullie aan de participanten hebben verzonden begin deze week staat en ik citeer:

" Slechts enkele participanten hebben in hun reactie aangegeven negatief te staan ten opzichte van de omvorming.
Het betreft minder dan 0,1% van alle participanten"

Ik heb met heel veel klanten van TV contact en één ding weet ik zeker HET ZIJN ER VÉÉÉL meer!!
Zeker, er staan meer participanten negatief tegenover omvorming dan die 2 of 3 die dat bij de Stichting Terra Vitalis hebben gemeld. Maar op dat punt kunt u de Stichting Terra Vitalis niet op leugens betrappen. Herlees nog maar eens wat u citeerde.

Eveline Bernard

Whoopster_1st
Berichten: 16
Lid geworden op: 20 jan 2011 16:51

Re: terra vitalis

Ongelezen bericht door Whoopster_1st »

Beste Evelien,er is GEEN sprake van een onderpand, het is gewoon een consumptief krediet verstrekt door een krediet instelling, sterker nog, de kredietinstelling weet waarschijnlijk niet waar het geld voor gebruikt is.
De kredieten werden door een tussenpersoon aangevraagd en er is geen opgave gedaan waar het geld voor gebruikt werd, iets wat nu wel anders is als je een krediet aanvraagt.
Het is geen mening maar een feit. Sorry......

Over de leugens, ik heb het niet alleen over de brieven die ze schrijven...

Gesloten